Home Je mag groeien

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Het is fantastisch om hier met jullie te zijn. Wist je dat dezelfde geest die Christus uit de dood deed opstaan, nu in jou is? Echt waar. Wauw. Je bent zo geliefd. Wij zijn blij dat wij samen deze eredienst mogen beleven. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, we komen tot U in de krachtige naam van Jezus. Er zijn zo veel uitdagingen waar wij in ons land voor staan. Wij bidden dat uw Heilige Geest een gevoel van vrede en verandering brengt. Heer, wij houden van U en verwachten het van U. We bidden, Vader, dat U ons helpt om steeds meer op U te gaan lijken. Help ons om nooit in wanhoop te vervallen maar ons hart te vullen met de hoop die in uw Woord gegrond is. Help ons onze naaste en U lief te hebben met heel ons hart. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – I Thank God door Aaron Al-Imam

Dolend in de nacht op zoek naar een plek

Voor een vermoeide ziel, een uitgeput lijf

Ik probeerde met al mijn krachten

Maar kon de strijd niet winnen

Ik gleed af en zat aan de grond

En net toen ik de weg volledig kwijt was

Ontmoette ik een Man

Die me vertelde dat ik niet alleen was

Hij raapte mij op, veranderde mij

Hij plaatste mij op vaste grond

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam

Voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder, ik dank God

Ik kan niet ontkennen wat ik heb gezien

Ik heb geen andere keus dan te geloven

Mijn twijfel verdwijnt als as in de wind

Vaarwel, mijn oude vriend, last en verbittering

Je kunt ze niet mee blijven zeulen

Nee, jullie zijn hier niet welkom van nu af

Tot ik de gouden straten bewandel

Zal ik zingen hoe U mijn ziel gered hebt

Deze verloren zoon heeft de weg terug naar huis gevonden

Hij heeft mij opgeraapt en veranderd

Hij plaatste mijn voeten op vaste grond

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam

Voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder, ik dank God

Ik heb een nieuwe naam, de duivel heeft verloren

Ik ben verlost, de duivel heeft verloren

Ik ben verlost, de duivel heeft verloren, ik ben verlost

Hij raapte mij op, veranderde mij

Hij plaatste mij op vaste grond

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam

Voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde

Ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder

Ik dank God, ja, ik dank God, ik dank God

 

Schriftlezing – Openbaring 22:1-7, 17 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Openbaring 22:1-7 en 17. De engel liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Amen.

 

Koorzang – A Song of Peace

En zij zullen als koningen regeren

In alle eeuwigheid.

En hij zei tegen mij: Deze woorden

Zijn betrouwbaar en waarachtig.

En de Heere, de God van de heilige

Profeten, heeft Zijn engel gezonden…

Om Zijn dienstknechten te laten zien

Wat met spoed moet gebeuren.

En zie, Ik kom spoedig.

Zalig is hij die de woorden van

De profetie van dit boek in acht neemt.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!

En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!

En laat hij die dorst heeft, komen.

En laat hij die wil,

Het water des levens nemen, voor niets.

Amen.

 

Solo – For the Good door Noelle Lidyoff

Wie kan mijn lasten verlichten, ze mooi maken?

Wie kan genezing brengen voor de pijn die ik in me heb?

Wie anders kan de wateren scheiden

Wanneer ik een weg nodig heb?

Al loop ik door het dal, ik geloof wat U zegt

Ik geloof wat U zegt

Voor het goede brengt U alle dingen samen

Voor het goede staat uw belofte voor altijd

U alleen bent mijn grootste hoop,

Ik vertrouw op U op mijn gebroken weg

U brengt alle dingen samen

Zoals alleen U dat kunt, voor het goede

Heer, uw wegen zijn hoger,

U kent uw plan met mij

U geeft een doel en een toekomst,

Ook als ik het niet kan zien

Zo zal ik door elk hartzeer heen bidden,

Ik zal me aan dit geloof vastklampen

Al loop ik door het dal, ik geloof wat U zegt

Voor het goede brengt U alle dingen samen

Voor het goede staat uw belofte voor altijd

U alleen bent mijn grootste hoop

En ik vertrouw op U op mijn gebroken weg

U brengt alle dingen samen

Zoals alleen U dat kunt, voor het goede

Voor hen die U liefhebben,

Voor het goede ik weet dat U werkt, ik geloof

Er komen goede dingen, dat geloof ik

Voor het goede brengt U alle dingen samen

Voor het goede staat uw belofte voor altijd

En U alleen bent mijn grootste hoop,

Ik vertrouw U op mijn gebroken weg

U brengt alle dingen samen

Zoals alleen U dat kunt, voor het goede

Voor hen die U liefhebben,

Voor het goede, ik weet dat U werkt, ik geloof

Er komen goede dingen, ik geloof

Ik weet dat U werkt, ik geloof

Er komen goede dingen aan, ik geloof

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Geestelijke groei

door Bobby Schuller

Ik denk aan alle vreselijke dingen die er in de wereld gebeuren. Dat is moeilijk, nietwaar? Zware tijden waar je doorheen gaat en waarvan je denkt: Is hier wel een oplossing voor? En het goede nieuws is dat, hoe verder wij in het verhaal komen ook al lijkt het alsof het steeds erger wordt net als wanneer je een roman leest, je naar de laatste bladzijde kunt gaan. Ik wil in mijn boodschap van vandaag met het einde beginnen. De Bijbel is geen boek. Zeg me maar na: De Bijbel is geen boek. Het is een bibliotheek. En elk boek geeft ons een ander deel van het hele verhaal. De Bijbel begint en eindigt met een thema en dat thema is een tuin. Je denkt er altijd aan als aan een behaaglijke plaats. Een mooie plaats en een volmaakte plaats. Het begint met een plaats van veiligheid, diepe verbondenheid. Het symbool van naaktheid is leven zonder schaamte zoals kleine kinderen graag naakt rondrennen. Zonder nadenken, het kan ze niet schelen. Er is geen schaamte. Geen angst voor het leven, en dat begint met die tuin en eindigt met een tuin.

Eet van de boom des levens

Het begint met een boom en eindigt met een boom. De boom des levens, die genezing brengt aan de volken. Ik kreeg een symbolische onderscheiding van onze medewerkers omdat ik in de 50 jaar van Hour of Power de eerste was die ooit over Openbaring preekte. Dus nu wil ik dat één keer per jaar doen.

Mijn passage deze week komt uit het allerlaatste hoofdstuk van de bibliotheek van de Bijbel. Het laatste hoofdstuk van het laatste boek, Openbaring. Het schetst het beeld van een tuin en van levend water en van een boom die genezing geeft aan de volken. Ik zal het voorlezen. De engel liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. Zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Als ik dat lees, geeft het mijn hart op een bijzondere manier hoop en voeding. Een paar dagen geleden keerden Hannah en ik terug van een kort reisje naar Florida voor een familiereünie. Elk jaar organiseert haar familie die en ze heeft een grote familie. Haar ouders hebben zes kinderen: vijf jongens en een meisje. Ik kreeg het enige meisje. Ik ben een geluksvogel. Ik dacht altijd dat ik rond mijn 30ste zou trouwen maar toen ontmoette ik Hannah en dus trouwde ik op mijn 21ste. En al die kinderen zijn getrouwd en hebben allemaal kinderen dus dat is een grote familiereünie. Toen ik Hannah ontmoette, was haar vader niet rijk maar sindsdien is hij behoorlijk welgesteld geworden wat een geluk voor mij is want dat betekent dat ik elke zomer een gratis vakantie krijg, dus dat is cool. Een van de dingen die we dan doen, is samenkomen in de grote woonkamer van het huis dat ze dan huren. En elke ochtend beginnen wij met een heel lange tijd van verering en delen waarin iedereen als het ware praat en deelt en waar wij voor elkaar bidden en iedereen doet dat om beurten. De laatste dag was Hannah’s moeder aan de beurt. En ze kwam met een geweldige openbaring. Allereerst, stel het je voor. Een echtpaar van in de 60, dat God een groot deel van hun leven gediend heeft. Ze zijn financieel gezegend en ze hebben hun gezin om zich heen en ze houden allemaal van de Heer. En al die kinderen en heerlijke kaneelbroodjes bij de koffie. En haar moeder, oog in oog met haar nageslacht begint te praten over iets waar ze de hele week op gewacht had om te delen. Ze was er nogal enthousiast over. Het was dan ook best groot. Ze zei: In het leven heb ik geleerd dat wij als christenen soms eten van de boom van de kennis van goed en kwaad maar op andere momenten eten we van de boom des levens. En ze zei tegen iedereen die er was: Eet van de boom des levens. Voed je met de Geest van God. Laat de Geest van God je hart en je ziel voeden. Ik wist meteen wat ze bedoelde. Ik ging naar de Bijbelschool en ik vond het geweldig. Maar soms noemen ze de Bijbelschool een kerkhof omdat je er snel in de val kunt lopen van overdreven intellectualisering of filosofisch debat, waarbij je met je hoofd wel iets met God hebt maar je hart niet gevoed wordt door Gods geest als je ‘s morgens wakker wordt. Waar je bij het ontwaken naar de hemel kijkt en zegt: Dank U, Heer, voor nieuwe adem, voor een nieuwe dag, voor Uw Heilige Geest. Dank U voor de gekruisigde Christus waardoor ik vrijmoedig voor uw troon kan komen als een kind van God volkomen rechtvaardig en gerechtvaardigd voor uw aangezicht. Geroepen en geliefd als de uwe en dagelijks gevoed door de boom des levens. Ze zei: Pas op als je gevoed wordt door de boom van de kennis van goed en kwaad en niet door de boom des levens.

Verzamel schatten in de hemel

Toen zei ze iets dat ze volgens mij niet gepland had, maar dat ik perfect vond. Terwijl ze om zich heen keek naar al haar kinderen en kleinkinderen, zei ze: Hoe ouder ik word, hoe jonger ik mij voel. Ik begreep wat ze er mee bedoelde. Hoe ouder ik word, hoe jonger ik mij voel. In de wereld, hier in Orange County, is er zo veel rijkdom. Bij mijn sportschool zie ik Lamborghini’s en Ferrari’s en Range Rovers. Daar is niks mis mee, maar de meeste mensen in die sportschool zeggen niet: Hoe ouder ik word, hoe jonger ik mij voel. Ze zeggen: Hoe ouder ik word, hoe ouder ik mij voel. Er is iets dat de wereld je nu biedt maar je na verloop van tijd een verminderde opbrengst geeft. Maar als je in het koninkrijk van God bent en je kent de Heer en Hij woont in je hart dan mag je lichaam verouderen als melk, maar je geest veroudert als wijn. Je krijgt iets zoeters van binnen naarmate je ouder wordt en je wordt aangenamer om mee om te gaan en je hebt meer te bieden aan een gekwetste wereld die alleen gevoed wordt door de boom van de kennis van goed en kwaad en niet door de boom des levens. En zo moedigde ze ons aan: Voed je met zijn Geest. Laat je voeden door de boom des levens en door wat de Geest te bieden heeft. Voor gelovigen wordt het einde altijd beter.

In het Koninkrijk… Iedereen zal ooit de dood in de ogen kijken. Of het nu vandaag is of over honderd jaar, wij krijgen allemaal met hetzelfde einde te maken. Maar voor gelovigen is dat einde in zekere zin verdrietig, maar ook zoet. Omdat je misschien je ouders en grootouders weer zult zien. Omdat je daar echt van de boom des levens zult eten. Dat het meer zal zijn als wakker worden dan als inslapen. Maar de wereld biedt dat niet. De boodschap van de wereld draait erom, het allemaal nu te krijgen. Je leeft maar één keer. Als ik alleen maar de hele tijd plezier kon hebben en nooit meer zou werken en van alles kon doen, is er dat jachtige gevoel dat velen van ons hebben. Wij zijn allemaal een beetje als Veruca Peper uit Willie Wonka. Ken je Veruca Peper nog? Ik wil de wereld, ik wil de hele wereld, ik wil hem zo in mijn zak opsluiten, het is mijn reep chocolade, geef het mij nu, ik wil vandaag, ik wil morgen Nu denken jullie: Kappen, man, voor je ons kwijtraakt. Ik wil…Komisch. Maar goed, dat nu-gevoel dus. Ik wil het nu. Ik wil alles nu, allemaal tegelijk, nu meteen. Laten wij het maar ronduit zeggen: Dat vermorzelt ons. Ronduit zeggen dat dat onze ziel en onze geest vernietigt. Als kind werd mij geleerd om schatten in de hemel op te slaan. Dat je dingen in dit leven voor jezelf kunt krijgen die niemand je kan afnemen zoals wijsheid of een opleiding of zegen of gunst. Ik besef dat goed en zinvol werk een goede zaak is om te hebben. Dat niet-werken niet het ideaal is. Ik wil maar zeggen dat ik denk dat de Heer ons iets beters biedt dan de jachtige instant-bevrediging van deze wereld. Hij biedt ons de mogelijkheid een werkelijk zinvol leven te leiden dat eenvoudig vasthoudt aan dat ouderwetse idee dat ik deze plaats beter ga achterlaten dan ik hem verliet. Dat ik wil geloven dat de wereld iets beter was omdat ik erin geleefd heb. Er is een bijzonder verhaal over een man vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ene Nicholas Winton. Je kent de naam misschien. Niemand had ooit van hem gehoord tot 1988. Deze man smokkelde, 50 jaar eerder, toen de Holocaust begon, Joodse kinderen uit Tsjechoslowakije. Hij smokkelde in een zeer korte periode 669 kinderen de grens over. Hij vond voor al die kinderen gezinnen waarin ze geadopteerd werden en bijna al die kinderen zouden zijn gedood als hij dat niet gedaan had. Niemand had er iets over gehoord tot op een dag iemand op een zolder een stoffige lijst vond. Geen lijst, maar een stoffig logboek met de namen van deze kinderen en waar ze heen gingen en wat hun verjaardagen waren en zo en besefte dat dit een namenlijst was van alle kinderen die hij gered had. De BBC zocht het uit en verzamelde een aantal van die kinderen die 50 jaar later volwassen waren en bracht ze bij elkaar en wilde ze voorstellen aan Nicholas Winton van wie tot dan toe nog nooit iemand had gehoord. Kijk maar mee. Alle brieven. Achterin zit een lijst van alle kinderen. Dit is Vera Diamant, niet Vera Gissing. Wij vonden haar naam wel op zijn lijst. Vera Gissing is hier vanavond bij ons. Hallo Vera. Ik mag je vertellen dat je eigenlijk naast Nicholas Winton zit. En dat was zo prachtig, zo ongelooflijk ontroerend. Is hier vanavond iemand die zijn leven te danken heeft aan Nicholas Winton? Zo ja, zou u dan willen opstaan, alstublieft? Wat een prachtig verhaal. Wat ik het mooiste vind aan dat verhaal is natuurlijk dat hij die kinderen redde maar nog krachtiger is dat hij het zijn hele leven aan niemand vertelde. Hij zou zijn overleden en dan hadden ook de kinderen niet geweten wie die man uit Engeland was die mij redde. Voor mij is dit het toppunt van een echt goed mens. Hoeveel mensen willen tegenwoordig niet goed zijn zodat de mensen hen als goed zullen zien in plaats van gewoon te houden van wat goed is en wat juist is. Ik geloof dat dit moment dat hier beleefd werd Ik denk dat er dingen in het leven en mensen zullen zijn die je zult helpen waar niemand je ooit voor zal bedanken. Misschien ben je het zelfs vergeten. Het is al zo lang geleden dat je diegene geholpen hebt. Maar ik geloof dat, als je aan het eind komt, er een moment komt waarop je misschien ook zo’n moment zult hebben waarop iemand zal zeggen: Dank je voor die dag dat je mij geholpen hebt. Je weet maar nooit. En zo begint de preek van vandaag, want ik begin net… Grapje. Ik ben aan het afronden.

Draag vrucht

De preek van vandaag heet eigenlijk: Breng je tuin op orde. Omdat ik geloof dat in het leven Ons leven is een tuin. Jezus zegt ons dat onomwonden. In het leven zaaien wij aldoor zaden om ons heen die in hun seizoen vrucht zullen dragen. Misschien had je vroeger wel een oude chagrijnige tante die je, als je iets verkeerds deed, aankeek en zei: Je oogst wat je zaait. Ik had er niet zo een, maar ik heb wel van die types gekend. Dat betekent alleen maar dat ze je niet mag, maar wat ze daarmee bedoeld is: Zie je wel, dat krijg je voor al die dingen die je zo verkeerd… Enzovoort. Dus wij denken bij ‘je oogst wat je zaait’, aan iets negatiefs en zo staat het ook in de Bijbel in Galaten maar er is ook een positief aspect: Namelijk dat wanneer je zaait en niemand het ziet dat dat voor jou een echte oogst gaat opbrengen. Wanneer je dingen doet die niemand ziet maar je plant die zaadjes in het leven, dat je dan voor jezelf een tuin schept een leven, dat mettertijd beter wordt. Je ziet het nog niet, maar het gaat beter worden. Ik vind dat verbazingwekkend. Ik tuinier met mijn kinderen, maar ik kan er niks van. Echt iets van de Schullers. Schullers zijn slecht in tuinieren. Wij zijn meer vissers. Mijn opa ging preken omdat hij zo’n slechte boer was. Opa Schuller. Ik heb bruine vingers. Alles wat ik aanraak, wordt bruin en sterft af. Alleen met zaailingen wil het wel eens lukken. Maar ik vind het verbazend dat je zo’n piepklein zaadje neemt het in de grond stopt en het verandert in zo’n enorme spinazieplant of chilipepers of een appelboom of aardbeien. Allemaal dingen die ik tevergeefs probeer te kweken. Maar het is mogelijk, alle dingen zijn mogelijk. En zo zit er in het leven zoveel kracht in een verborgen, begraven zaadje. In je leven ben je elke dag bezig met het planten van goed zaad en slecht zaad. Elke dag doe je dingen waarmee je de tuin van je leven aanlegt. Woorden zijn zaden. Als je iemand zegent die gekwetst of in de war is of een zware dag heeft plant je iets in zijn ziel dat zal groeien en zijn leven veranderen. En het is het geloof dat dat zaad in de grond houdt. Geloof dat deze persoon een nieuwe schepping kan worden. En als je het woord spreekt, of als je naar een preek luistert of als je de Bijbel bestudeert, of iets dat je bemoedigt dan houd je die woorden in je en het is geloof dat dat zaadje in de grond houdt. En als je geld geeft, ook stiekem, aan iemand in nood of aan iets waar je om geeft, is het geloof dat dat zaad in de grond houdt. En als je je tijd besteedt die voor zoveel andere mensen tijdverspilling lijkt maar je besteedt die aan mensen die het nodig hebben zoals kleine kinderen of hulpverlener zijn of je naaste zegenen of iemand helpen die toch nooit zal veranderen dan plant je zaadjes van verandering in de tuin van je leven. En de Bijbel vertelt ons dat die zaadjes 30-, 60- en 100-voudig vrucht dragen. Het gaat er niet om de zaadjes te planten, maar ze in de grond te houden. En het is het geloof dat ze daar houdt en dat is heel wat werk, hè? Ik hoorde eens dat mensen dat zware werk niet willen doen maar ik zal je vertellen dat een tuin vol onkruid veel zwaarder werk is dan een tuin vol tomaten. Het is veel werk. Het is veel ongedierte. Het is veel stuifmeel en stof. Het is hard werken om goed zaad te planten maar het is harder werken om een tuin vol onkruid te onderhouden. En velen van ons planten die zaadjes elke dag. Wij spuwen achteloos negatieve woorden, woorden van angst. Wij misleiden mensen en het is onze angst die die zaadjes in de grond houdt. Soms vervloeken wij mensen, wij drukken minachting uit. Dan zijn er groepen mensen, of bepaalde baantjes of wat dan ook die wij slangen noemen, of kakkerlakken, of ratten, varkens, trollen. Dat zijn zaadjes die je plant in de tuin van je leven. En ik zal je vertellen, van die gewassen wil je niet oogsten. En het is angst die ze in de grond houdt. Sommigen van ons hebben misschien ouders of een leraar gehad die dingen over je zeiden waarvan je in je hoofd weet dat ze niet waar zijn maar je klampt je toch vast aan die zaadjes. Zaden van minachting, dat je waardeloos bent, een zondaar bent, dat je verknipt bent, dat je een vreselijk mens bent en het is angst die die zaden in de grond houdt. Je bent geen van die dingen. Dat is een leugen. De vijand houdt ervan om tegen mensen te liegen. Het rijk van de duisternis is gebouwd op misleiding. Het is zijn fundament. Het hele rijk van de duisternis is gebouwd op leugens over jou. En de rancune en de wrok die wij jegens mensen voelen zijn zaden in de grond en angst houdt ze daar. En ze blijven groeien tenzij je die dingen uit de grond rukt. Ruk ze elke dag uit de grond. Verzorg je tuin. Je leven is een tuin en je kiest elke dag wat je gaat laten groeien. Elke dag kies je. Kies dus vandaag om het soort tuin aan te leggen die zal bloeien. Waar de tijd aan jouw kant staat en je zult heel dankbaar zijn dat je dat gedaan hebt.

 

Gebed

Here Jezus, wij vragen U ons hierbij te helpen en ons te helpen onze tuin met geloof te verzorgen. Wij vragen U, toon ons hoe wij het rijke, volle leven kunnen leiden dat beschikbaar komt als wij U liefhebben met hart en ziel en onze naaste liefhebben als onszelf. Help ons vanmorgen te weten wat het werkelijk betekent om te drinken van het water des levens en te eten van de boom des levens. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, amen.

 

Koorzang – God be in My Head

God wees in mijn denken en mijn begrip

God wees mijn ogen in mijn kijken

God wees in mijn woorden en spreken

God wees in mijn hart

En mijn gedachten

God wees mijn begin en eind

Je mag groeien

18 september 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan