Home Wees een ambassadeur

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Een hallo, kijkers en kerkfamilie.  Fijn dat jullie bij ons zijn. Terwijl deze chaotische tijd maar voortduurt zegt de Bijbel dat wij ons niet moeten richten op het zichtbare maar op het onzichtbare. Want zichtbare dingen zijn tijdelijk,

maar de onzichtbare eeuwig. God is met je en je kunt op Hem vertrouwen. En voor iedereen die kijkt,

waar je ook bent, weet dat je geliefd bent. Wij weten dat dit een moeilijke tijd is, maar wij willen er zijn en je bemoedigen. Als je je alleen voelt, weet dan dat je niet alleen bent. Niet alleen is de Here met je, wij zijn met je en mensen om je heen hebben je lief. Wat er ook gebeurt, vertrouw erop dat God je naar de overwinning zal leiden. Dat er iets geweldigs in je leven gaat komen. Ik weet dat dat zo voor je is.

Hou de hoop in je levend en weet dat wij met je zijn en voor je bidden. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U voor alles wat U ons gegeven heeft. Weet dat wij U liefhebben. Alles wat wij doen, Heer, is voor U. Alles voor U. Wij vragen, God, dat U diegenen onder ons helpt die zich verveeld of eenzaam voelen, of zich zorgen maken om de toekomst. Heer, geef ons een gevoel van vrede. Ik bid dat U uw Heilige Geest stuurt om de harten en geesten te vervullen van iedereen die mijn stem hoort.

Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij dit, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Amen

 

Solo – Maiya Sykes – “Just a Little Talk with Jesus”

Goedemorgen, kerkfamilie. Wij zijn blij om op deze prachtige dag bij jullie thuis te mogen zijn. Bedenk, God is altijd met je en je hoeft niet in een kerk te zijn om Gods liefde te vieren. Dat doen wij samen.

 

Ooit was ik verloren in schuld, maar Jezus nam me op

Toen vulde een hemels licht mijn ziel

Hij vulde mijn hart met liefde, Hij schreef daarboven mijn naam

 

Praten met Jezus maakt alles goed, praat eens met Jezus

Vertel Hem over je problemen, Hij hoort je zachtste roepen

Hij zal je altijd antwoorden

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed

 

Soms ziet mijn pad er somber uit, zonder een sprankje vreugde

Dan verbergt de duisternis het licht van de dag

De mist van de zonde trekt op, de wolken vormen stormluchten

Maar praten met Jezus maakt alles goed, praat eens met Jezus

Vertel Hem over je zorgen, Hij hoort je zachtste roepen

En zal je altijd antwoord geven

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed, praat eens met Jezus

 

Gewoon eens praten, een gesprekje,

Praten met de Meester, praten met mijn Heer

Vertel Hem wat je doormaakt, vertel Hem er alles over

Vertel Hem al je problemen alles

Praten met Hem, praat eens met mijn Heer

Praat eens met mijn Jezus

 

Ooit was ik verloren in zonde, maar Jezus schonk vergeving

Toen vervulde een hemels licht mijn ziel

Hij vulde mijn hart met liefde en schreef daarboven mijn naam

 

Praten met mijn Jezus maakt alles goed

Praat eens met Jezus, vertel Hem over je zorgen

Hij hoort je zachtste roepen en zal je altijd antwoord geven

Als je begint met bidden gaat het vuur in je branden

Praten met Jezus maakt alles goed

Praten met Jezus maakt alles goed

Praten met Jezus maakt alles goed

Gewoon praten met Jezus maakt alles goed

 

Schriftlezing – 2 Korinthe 5:18-20

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Korinthe 5:18. En dit alles is uit God Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus en God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

Kerkfamilie, wij zijn dus ambassadeurs van de Koning. Amen.

 

Solo Arnold Geis – “Freedom Hymn”

 

Ik trek en duw, ga heen en weer, op zoek naar mezelf

Ik klop op een gesloten deur en probeer het alleen te redden,

Zonder uw hulp maar ik weet dat ik deze strijd nooit win

Ik kan nooit vrij zijn zonder U, ik kan nooit mezelf zijn zonder U

 

Dit is het geluid van brekende ketenen

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is het lied van een vergeven ziel

Dit is mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne

 

Ik adem de lucht van de vrijheid in wetend dat mijn leven beter is in uw handen

Het verleden ligt achter me, nu leef ik en ik zal nooit achteromkijken

Ik zou nooit vrij kunnen zijn zonder U, ik zou nooit vrij kunnen zijn zonder U

 

Dit is het geluid van brekende ketenen.

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is het lied van een vergeven ziel

Dit is mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij, ik ben vrij

 

Dit is het geluid van brekende ketenen

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is het lied van een vergeven ziel

Dit is mijn vrijheidshymne

Dit is het geluid van brekende ketenen

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is het lied van een vergeven ziel

Dit is mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne

 

Solo en Koor – Maiya Sykes met HoP Koor – “I Love the Lord”

 

Ik heb de Heer lief, Hij heeft mijn kreten gehoord

En heeft medelijden getoond met elke zucht

Zo lang ik leef en moeilijkheden opdoemen

Zal ik mij haasten naar zijn troon

Ik heb de Here lief, ik heb de Heiland lief

Omdat Hij mijn kreten gehoord heeft

En hij heeft medelijden getoond

Met elke zucht, zo lang als ik leef

Zo lang ik leef en moeilijkheden opdoemen

Zal ik mijn toevlucht tot mijn Heer zoeken

En me haasten naar zijn troon

Ja, ik kom naar U toe, dat doe ik

Ik haast me naar zijn troon, daar is het goed

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Wees een ambassadeur”

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Vandaag gaat het erover dat je een ambassadeur bent. Je bent geen verkoper, je bent niet gewoon een christen, je bent niet zomaar iemand die gelooft. De Bijbel vertelt ons dat we een ambassadeur zijn. Een ambassadeur is iemand die naar een ander volk gaat, namens de koning of namens het land, om te onderhandelen, te praten, relaties op te bouwen en handelsbelangen te dienen.

En als die ambassadeur daarheen gaat, is hij of zij met een zekere macht bekleed. Een mandaat om afspraken te maken. Om de oorlog te verklaren of de vrede te tekenen. En God heeft jou in deze tijd gevraagd, Zijn ambassadeur te zijn. In een tijd waarin de mensen bang zijn, worstelen, waarin er veel woede heerst en veel angst en veel negativiteit, vraagt God jou, het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Dat is een hoopvol, vredig mens. Je bent een ambassadeur en dat betekent heel veel voor mij en veel voor de Heer. Ik heb heel veel ambassadeurs in mijn leven meegemaakt die mij hebben geholpen, degene te worden die ik nu ben. Natuurlijk denk ik dan aan mijn ouders en andere familieleden maar ook aan één stel in het bijzonder. Aan twee zijden van ons huis hadden wij buren.

Eentje rechts van ons, in Burbank en een stel dat achter ons woonde. Alle drie waren het prachtige mensen en christenen. Die man rechts was een heel aardige oude man. Ik zocht hem vaak op, ik was 15. Hij leerde me omgaan met gereedschappen en dingen bouwen. Hij leerde mij dingen repareren en vertelde mij over sloten en uurwerken en zo. Het was een heel aardige man, maar hij zei wel: Ga niet langs bij de Meachums. Die andere buren van jullie, dat is wel een heel raar stel. Ik ontdekte dat zij elkaar niet echt kenden, de Meachums en die man. Toen begon mijn zus, die de waarschuwing van de buurman nooit gehoord had bij de Meachums langs te gaan.  Ik weet niet meer wat de aanleiding was.

Zij ging regelmatig bij ze langs en ontdekte dat het zeer toegewijde christenen waren. Ze baden met haar en praatten met haar en ineens begon mijn zus Angie radicaal te veranderen. Er gingen steeds meer familieleden heen. Uiteindelijk ging ik er ook heen. Ze profeteerden over mijn leven en die dingen klopten en ze baden voor mij.  Maar ze waren niet raar. Het was een schattig ouder stel. Het werd een toevluchtsoord voor mij en andere familieleden. Ik was niet echt een christen. In naam wel, maar ik had geen innige relatie met God. Ik deed dingen die echt niet christelijk waren maar ik herinner mij dat er in die tijd dingen in mij begonnen te veranderen dankzij dit oudere stel. In zekere zin waren zij de gids die ik nodig had om de weg naar God te vinden. Vrij kort daarna bekeerde ik mij vrij radicaal en kwam tot geloof maar zonder de Meachums weet ik niet of onze familie van mijn moeders kant die transformatie zou hebben doorgemaakt. Ikzelf in elk geval niet en ik weet vrij zeker mijn zus evenmin. Iets interessants waarvan ik nog weet dat mijn opa het zei: In het Koninkrijk Gods zijn er mensen die het zaad planten en er zijn mensen die het verzorgen, het water geven en het laten groeien. En sommigen snoeien de boom en anderen halen de oogst binnen. Maar, zei hij, sommigen zoeken de droge grond op en gaan ploegen. Die grond bewerken ze voor de zaaier. En dan keek hij mij aan en zei: Bobby, dat is wat ik doe. En dat deed hij ook. Hij ging naar mensen die niets met God te maken wilden hebben en hij verzachtte hun hart. Dat deden de Meachums ook voor mij. Ze probeerden niet, mij te bekeren. Ze waren er gewoon. Gewoon hun liefderijke aanwezigheid, vervuld van de Heilige Geest die ik als 15-jarige nodig had. Ze waren 80-plussers en ze bruisten van leven. Dat werkte aanstekelijk voor mij. Ik ben één van de mensen die ze bereikt hebben. Ze zijn niet beroemd. Niemand kent ze in de wereldlijke zin van het woord maar ik denk aan de impact die ze gehad hebben. Hoeveel mensen als ik hebben ze

in hun ruim 80 levensjaren geraakt zoals ze mij geraakt hebben? Hoe ver heeft het effect daarvan

door de geschiedenis weerklonken omdat ze wisten dat ze ambassadeur namens God waren? Dat is wat jij bent. Jij bent Gods ambassadeur. Misschien leid je geen grote kerk, misschien heb je geen miljoenen volgers. Misschien heb je geen boeken gepubliceerd of cd’s uitgebracht of albums die heel veel mensen hebben bereikt. Maar elke dag dat je trouw bent aan God en je naaste liefhebt met je hele hart en God liefhebt met je hele hart en overal waar je gaat, zijn Koninkrijk vertegenwoordigt een Koninkrijk van verzoening en vrede saamhorigheid en goedheid zul je uiteindelijk, wanneer de balans wordt opgemaakt zien wat jouw beslissing om het goede te doen, voor effect heeft gehad. Tegenwoordig let iedereen altijd op grote, beroemde dingen die indruk maken maar God kijkt naar de kleine dingen.

Mensen die trouw bleven in een reeks gebeurtenissen die tot goede dingen leidden die moesten gebeuren. Wees niet bang. Tegen het einde van je leven zul je inzien dat de moeizame dingen die je deed als niemand keek de trouw om goed te zijn voor je naaste, mensen lief te hebben, ook je vijanden en te luisteren en offers te brengen voor Gods Koninkrijk dat het allemaal de moeite waard is geweest.

God zal naar je kijken en zeggen dat Hij trots op je is, net als ik. Je doet het fantastisch en blijf de wereld het leven, de liefde en de genade van God tonen. Je maakt meer indruk dan je denkt. Blijf een ambassadeur. Een ambassadeur in Bijbelse zin zijn betekent dat je de naam draagt. Dat je de naam van God draagt. Als wij het over God hebben, spreken wij soms over zijn hoedanigheid en soms over zijn naam. Als je God zegt, noem je niet zijn naam, maar zijn hoedanigheid. Als je Jahweh zegt, of Jezus,

noem je zijn naam. Als je mij voorganger noemt, is dat niet mijn naam, maar mijn hoedanigheid. Als je mij Bobby of voorganger Bobby noemt, noem je mij bij mijn naam. Het is iets persoonlijks. Als je voorganger Bobby zegt, combineer je die twee: Mijn hoedanigheid en mijn naam. Vandaag wil ik het hebben over de naam van de Heer. Niet alleen God, maar wat het betekent om de naam Jahweh in ons leven te hebben. De Joden zijn begonnen met het dragen van de naam van God. Dat begon pas echt na de gebeurtenis met de brandende braamstruik. Mozes dwaalt door de velden en ziet een struik branden. Heel vreemd is het niet om in de woestijn een struik te zien branden maar een struik die in brand staat zonder dat de groene blaadjes verteren een groene struik die niet afbrandt maar blijft oplaaien is toch op zijn minst opmerkelijk. Wij weten dat Mozes de struik nadert en dan spreekt God of misschien een engel van de Heer hem toe en zegt hem, zijn sandalen uit te trekken omdat dit heilige grond is. Hij staat bij de struik en de struik zegt hem dat zijn volk, dat tot slaven gemaakt is door de farao, bevrijd zal worden. Als je het verhaal niet kent, kijk dan naar films als de Tien Geboden of de Prins van Egypte. Maar de meesten van ons kennen het verhaal. Mozes staat bij de struik en stelt God in diens hoedanigheid een vraag. Hij weet dat datgene wat hij ziet, God is, of in elk geval iets goddelijks.

Hij weet dat dit de God van zijn volk is. In dat verhaal is Mozes nog steeds meer een Egyptenaar dan een Jood. Etnisch is hij een Jood, en zijn moeder heeft hem Hebreeuws opgevoed maar hij is ook een zeer Egyptische prins. Hij is rijk en hij is onderwezen in Egyptische occulte zaken. In de oudheid geloofde men dat de naam van een god en zij hadden er vele dat de naam van zo’n god meedragen,

je een stukje van diens macht verleende. Dus het is interessant dat Mozes die brandende struik naar zijn naam vraagt. Dat is nou chutzpah. Het getuigt van lef om een brandende struik te vragen: Wat is je naam? En het kan zijn, denkt Bobby tenminste, dat Mozes meer dan een opdracht wil. Hij wil een mandaat om namens die God te mogen optreden. De struik zegt tegen hem: Ik ben die Ik ben, et cetera…en zegt verder: Mijn naam is Jahweh. En dat klinkt als ‘Ik ben’. Daar kan ik veel over vertellen,

maar daarvoor ontbreekt ons de tijd. Het belangrijkste nu is dat God die naam aan Mozes geeft als een schat. Voor Mozes betekent het dat hij nu gemachtigd is om voor God te spreken. Hij heeft nu Gods macht, in veel opzichten. Hij splijt de zee en verandert zijn staf in een slang en zo. Maar hij vertegenwoordigt God ook tegenover de farao en Aäron. Die naam wordt heel belangrijk. Dit is een dia van de kerk van Saint-Germain-des-Prés. Mijn Frans is vreselijk. Dit is de oudste kerk van Parijs. Dit is de naam van de Heer in het Hebreeuws. Zonder die klinkertekens staat er in Westerse taal Y H.…Y H W H. Jahweh, of Jehova, of Jah. Wij weten het niet. Maar het klinkt als ademen, als leven, als kracht.

Het betekent: Ik ben die Ik ben. Of: Hij die zijn zal. Of zoiets. En die naam, die het Hebreeuwse volk

geschonken werd, werd de naam waaruit ze dingen zouden doen. Zij werden, net als wij, ambassadeurs

van God, wiens naam Jahweh is. Wiens naam Jahweh is. En ze zouden die naam meevoeren als teken van macht. Dat onze macht niet van de mens of iets anders komt, maar van God. En als wij die naam met ons meevoeren, dragen wij iets wat ons macht geeft. Het geeft ons autoriteit maar bovenal vertegenwoordigt het de God die wij dienen. Een God die genadig is. Een God die vredelievend en mild is. Een God die vreugdevol is. Wist je dat God vreugdevol is? Dallas Willard zegt: God is de meest

vreugdevolle persoon in het universum. Vol van vreugde. Overlopend van vreugde. Dat is zoals God is.

In de Oudheid had niemand ooit gehoord van zo’n god. En overal waar ze gingen, verklaarden ze die naam, Jahweh: De Heer is één. Ik wil jullie iets vragen. Als je op een christelijke school hebt gezeten, een katholieke school of zo, heb je waarschijnlijk de Tien Geboden uit je hoofd geleerd. Wat is het Derde Gebod? In Joodse context luidt het Derde Gebod: U zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken. Wat betekent dat, de naam van de Here ijdel gebruiken? Voordat we daarop ingaan, beantwoorden wij eerst de vraag: Wat betekent het om gewoon zijn naam te gebruiken? De Joden gebruikten de naam van de Heer. Ze droegen Gods naam. Gods naam dragen betekende dat je zijn familie werd. Wat betekende het dat Hannah mijn naam, Schuller ging dragen? Dat betekende dat wij een nieuw gezin werden. De heer en mevrouw Schuller. Zij ging mijn naam dragen. Mijn kinderen hebben ook de naam Schuller. Toen je Gods naam ging dragen, sloot je een verbond met Hem. Hij werd jullie God en jullie werden zijn volk. En door de naam van de Heer te gaan gebruiken zoals je bij een huwelijk doet nam je het op je, Hem te gaan vertegenwoordigen. Voor de Joden betekent het gebruik

van Gods naam twee dingen. Ten eerste het koesteren van deze naam Jahweh. Joden spreken voorzichtigheidshalve de naam Jahweh niet uit. Zelf ben ik daar ook terughoudend in. Hier tijdens deze preek is het gepast, lijkt mij. Aanvankelijk spraken Joden de naam nog uit maar later stopten ze helemaal

met die uit te spreken. Daardoor gokken wij maar zo’n beetje hoe je de naam van God uitspreekt. Het Hebreeuws kent geen klinkers, dus daar moeten wij naar raden. Als ze die naam schrijven en hardop lezen, als een Jood een Hebreeuwse tekst leest zegt hij niet Jahweh, maar Adonai, een Hebreeuws woord dat ‘mijn Heer’ betekent. Ultra-orthodoxen zeggen niet eens Adonai, maar Ha-sjem, wat ‘de naam’ betekent. Dat creëert nog meer afstand tussen hen en God. Het idee is dat God ons die schat gegeven

heeft en die moeten wij respecteren en vanuit ontzag met waardigheid benaderen. Maar er zit ook een diepere bedoeling achter. Namelijk deze dat Hij je die naam geeft, is een teken van het verbond. Dat jullie zijn volk zijn. En dat je, waar je ook gaat, een ambassadeur van Hem bent. Met andere woorden, de naam van de Heer aannemen, is Hem vertegenwoordigen telkens wanneer je iets doet. Denk aan alles wat je in de wereld doet in naam van iets. Een politieman kan zeggen: Stop, in naam der wet. Of: Open deze deur in naam van koning George. Het is interessant. Als Amerikaan heb ik niet veel met monarchieën. Het zit niet in ons bloed. Maar als je naar Engeland of een andere monarchie gaat zie je overal The King’s of The Queen’s. The Queen’s park. The Queen’s snelweg, The Queen’s zaal. Op elk marineschip staat voor de naam HMS. Her Majesty’s Ship. En alles wat het leger doet, doet het in naam van de koningin of in naam van de koning. Mensen die uit monarchieën, koninkrijken, komen, begrijpen dat, of je het zegt of niet. Als Britse soldaat vertegenwoordigde je in je rode uniform koning George. Als Franse soldaat droeg je een blauwe jas en vertegenwoordigde je koning Lodewijk. Je droeg een naam met je mee die voor een cultuur stond en een manier van oorlogvoeren en onderhandelen. Het was zelfs een manier om te eten of grappen te vertellen in een taal. Jij als drager van Gods naam vertegenwoordigt Hem overal waar je gaat. Met andere woorden, alles wat wij doen, of wij het leuk vinden of niet, doe je, als je gelovig bent, in de naam van Jezus. De Joodse interpretatie van het ijdel

gebruik van de naam van de Heer is dus: Respectloos gebruik van de naam, dus als vloek of de naam niet vol ontzag te gebruiken, zoals zou moeten maar nog belangrijker betekent het dat je ten onrechte beweert dat datgene wat je doet, van God komt terwijl dat niet zo is. En dan zie je dat het ijdel gebruik

van de naam van de Heer erger is dan moord. Hoe kun je zoiets zeggen? Hier zijn een paar duidelijke voorbeelden van het ijdel gebruik van Gods naam. De kruistochten. God gaf er geen opdracht toe en wilde ze ook niet. Maar bij de kruistochten werden miljoenen vrouwen en kinderen afgeslacht in de naam van de Kerk of in de naam van Jezus. De inquisitie. Het door God gegeven koningschap. De verdediging van de slavernij in het Zuiden. Valse profetieën. Of een vals evangelie. Een ander evangelie dan wat Paulus ons heeft geleerd. Al die slechte dingen waarvan wij zeggen dat ze van God afkomstig zijn illustreren wat het betekent om Gods naam ijdel te gebruiken. Hem vertegenwoordigen op een foute manier. Je kunt zo zien hoeveel schade dat heeft aangericht. Niet alleen rechtstreeks, via moord en verkrachting maar nog meer door het beschadigen van het beeld dat mensen van God hebben. Satan vindt het heerlijk als wij Gods naam ijdel gebruiken. Dat maakt het hem heel makkelijk. Mijn moeder vertelde hoe zij door haar jeugdpastor op een dak werd opgesloten. Dat was voor haar eigen bestwil.

Dan stopte zij met zondigen. Dat was ijdel gebruik van Gods naam. Of toen een kerk mijn langharige oom vergeleek met Charles Manson. En door hem belachelijk te maken Dat was ijdel gebruik van Gods naam. Ze waren foute ambassadeurs van God tegenover de mensen. En let wel, dat is voor God een gruwel. Ook betekent ijdel gebruik van Gods naam iets niet doen. Er zijn zonden die begaan worden,

zoals die welke ik net noemde maar er zijn ook zonden uit nalatigheid zoals je in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan leest. Iemand heeft hulp nodig en je doet niets. Als Mozes de naam van God had gekregen en niet naar de farao was gegaan had hij de naam ijdel gebruikt. Ik wil maar zeggen dat ik er trots op ben dat jullie Gods naam niet ijdel gebruiken maar begrijpen dat je overal waar je gaat, zijn Koninkrijk verkondigt en zijn glorie, in een wereld die mensen zoals jij nodig heeft. Ik ga te langzaam. Ik ben nog niet aan de Schriftlezing toe en mijn preektijd zit er al op. Laat ik afronden met de Bijbellezing.

Hij is van Paulus, die zegt: U bent een ambassadeur, ook in de praktijk. Een ambassadeur is iemand als jij die Gods naam gebruikt en voor verzoening en vrede staat. Paulus zegt: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij bent een nieuwe schepping. Je denkt, ik wil niet schijnheilig zijn. God heeft volkomen… Vandaag is een nieuwe dag. Wat je ook gedaan hebt, de Heer kan het je vergeven als je op Hem vertrouwt. En dat zal Hij ook. Paulus zegt: En dit alles is uit God. Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Let op hoe vaak dat woord verzoening terugkeert.

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen

niet toerekende. En Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan ambassadeurs van Christus, God doet door ons Zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

Wat betekent dat? Dat het jouw taak als ambassadeur is naar die chaotische, donkere plekken te gaan

om verzoening te brengen. Wees iemand die mensen samenbrengt in plaats van verdeelt. Wees iemand die vrede brengt en niet het zwaard. Wees iemand die leven brengt en niet de dood. Wees iemand die bemoediging brengt en geen ontmoediging. En vergeet niet de enorme impact die je kunt hebben op iemands leven omdat je iets aardigs hebt gezegd of alleen maar omdat je een arm om hun schouder hebt gelegd ter bemoediging. Of omdat je, ook op social media besloot om niet verbitterd te zijn, maar mild. En dat je met alles wat je doet, erkent dat God je die naam gegeven heeft. Hij geeft je hiermee zijn kracht, zijn leven, zijn vreugde. Overal waar ik ga, zal ik zo zijn. Ik stel mij dat zo voor. David zei: Mijn beker vloeit over. Stel je je leven voor als een leven waarin je zo vol bent van Gods leven dat je met opzet een beetje morst. Je komt een kamer binnen, gewoon als jezelf en je stroomt over van Gods leven en liefde. Moet je zien wat een zegen dat kan zijn. Ik wil maar zeggen hoe trots ik op jullie ben. Denk niet dat je maar weinig impact hebt. Weet dat, als je het goede doet, je blijft je inzetten voor mensen die pijn hebben en je blijft acht slaan op mensen die eenzaam zijn of mishandeld en je brengt herstel door met hen te praten en hen te bemoedigen en je hebt ze lief en je deelt je geloof met ze en je bidt voor ze

en je stuurt ze bemoedigende teksten, weet dan dat die dingen niet groot lijken maar zeker in een tijd als deze kunnen ze een enorme impact hebben. Jij bent een ambassadeur van de Heer, van Jezus.

Een ambassadeur van verzoening. Ik ben blij met wat jullie doen en ik ben trots op jullie. Ga zo door en vertrouw erop dat God een enorme impact gaat maken voor het Koninkrijk, door jou. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons uw Heilige Geest heeft geschonken. Ik bid in Jezus’ naam voor alle onzichtbare helden. Zij die denken dat ze te beschadigd zijn of te veel bagage hebben of denken dat ze te veel gezondigd hebben in hun leven, of een verleden hebben. Wij danken U vooral, God, dat U ons

kunt vergeven en vernieuwen en verfrissen en herstellen en ons een nieuwe geest en nieuwe gewoontes geeft. Maar wij hoeven niet op al die dingen te wachten. Wij hoeven niet perfect te zijn om ambassadeur van uw Koninkrijk te zijn. Een perfecte ambassadeur bestaat niet. Wij bidden, Heer, dat uw Heilige Geest door ons werkt dat wij gebruiken wat wij hebben om onze naaste tot steun te zijn. Dat wij uw leven en liefde vertegenwoordigen. Heer, wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij dit, amen.

 

Zegen

 

Fijn dat jullie vandaag met ons waren. En dan nu de zegen.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Wees een ambassadeur

18 oktober 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan