Home Je bent kostbaar

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo en welkom, kerkfamilie en onze kijkers. Wij zijn blij dat jullie deze dienst vandaag met ons mee vieren. Wat deze pandemie zo zwaar maakt, zijn de vele onzekerheden eromheen. Maar te midden van al die onzekerheid weten wij één ding zeker: God staat aan onze kant. Hij steunt je met zijn goedheid. Je bent geliefd. Wij denken aan jullie en missen onze kerkdiensten. Velen van jullie kijken, in andere delen van het land of andere delen van de wereld maar wij allen missen de verbinding van het samen bijeenkomen. De omgang met elkaar. Besef dat wij jullie missen en jullie dolgraag weer willen zien. Wij houden van jullie en wij bidden voor jullie. Zulke moeilijke tijden duren niet voor eeuwig en wij zijn dankbaar dat God een groot plan voor jou en voor ons in petto heeft. Wij zien naar jullie uit. Wees geduldig en vertrouw op de Heer. Laten wij samen bidden en virtueel bijeenkomen, waar je ook bent.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons liefhebt. Dat we Uw oogappel zijn. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons alles geeft om dit te doorstaan. Velen van ons moeten veel meer verduren dan alleen dit virus. Velen van ons kampen met grotere problemen. Ik bid voor iedereen die het moeilijk heeft. Wij danken U, Heer, voor deze overvloed van vreugde, gezondheid, leven vervulling en diepere en betere relaties. Wij geloven dat dat allemaal in deze tijd kan gebeuren en vragen dit in Jezus’ naam. Amen.

Amen. Zeg tegen degene die je nu nabij is: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Come Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen, stem mijn hart op uw genâ

Onophoudelijke stroom van goedheid klinkt als luide lofprijs na

Leer mij de melodie te zingen, klanken stijgen naar omhoog

Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt, waar uw liefde werd getoond

Vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht

En ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning, daar omhoog

Amen, amen.

 

SchriftlezingZacharia 2:7-13

Door Hannah Schuller

Dank jullie wel, koor en orkest.

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Zacharia 2:7-13. O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Here van de legermachten: Hij heeft Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven want wie u aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de Here van de legermachten Mij gezonden heeft. Juich en verblijdt u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Here. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Here gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Here van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. De Here zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Here, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Kerkfamilie, God noemt je Zijn oogappel. Jij bent zijn geliefde kind, en Hij houdt enorm van je. Amen.

 

Solo Arnold Geis – “No More Night”

Er zal een tijd komen aarde en hemel zullen voorbijgaan

Het is geen droom, God zal die dag alle dingen nieuw maken

Verdwenen is de vloek die me deed struikelen en vallen

Het kwaad is verbannen naar de eeuwige hel

Geen nacht meer, geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Kijk om je heen, alle naties buigen om te zingen

Het enige dat klinkt, zijn de lofprijzingen voor Christus, onze Koning

Langzaam worden de namen van het boek gelezen

Ik ken de Koning dus het is niet nodig om te vrezen

Geen nacht meer, geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Kijk, daar, daar is een huis speciaal voor mij toebereid

Waar ik voor eeuwig met mijn Heiland zal wonen

Er zal geen nacht meer zijn geen pijn meer, geen tranen meer, nooit meer huilen

En lof voor de Grote IK BEN, wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

Lof voor de Grote IK BEN wij zullen leven in het licht van het verrezen Lam

 

Interview – Angela Braniff

BS = Bobby Schuller en AB = Angela Braniff

Angela Braniff heeft het populaire kanaal This Gathered Nest op YouTube opgericht. Angela en haar man CR hebben nu acht kinderen. Biologische en geadopteerde. Hun verhaal is het onderwerp van haar nieuwe boek, Love Without Borders. Het gaat over hun worsteling om ouders te worden en hoe God Angela’s hart beroerde om een geloofsdaad te stellen en hun gezin via meerdere adopties uit te breiden.

BS       Welkom, Angela Braniff. Angela, welkom. Wij zijn blij dat je vanochtend live in onze uitzending bent. Hoe gaat het?

AB       Heel goed. En met jou?

Goed. Vertel eens wat over je leven. Je had zelf twee biologische kinderen, maar je besloot ook te adopteren. Hoe kwam je tot die beslissing?

AB       Ik maakte moeilijke zwangerschappen door. Na de geboorte van onze dochters dachten wij dat dit alles was wat God voor ons in petto had. Maar in mijn tienerjaren zaaide Hij het zaadje van adoptie al in mijn hart. Na de geboorte van onze tweede dochter begon dat zaadje te ontkiemen.

Op diverse manieren toonde God dat het tijd was dat wij die reis gingen maken. Dat deden wij en ik had nooit kunnen voorzien waar wij zouden eindigen. Met al die kinderen die wij nu hebben.

Wij hebben Gods pad gevolgd, één kind per keer en zijn gegaan waar Hij ons vroeg te gaan.

BS       Bijzonder is ook dat je niet de normale adoptieprocedures hebt gevolgd maar een heel gemengde kinderschaar hebt geadopteerd. Vanuit allerlei verschillende achtergronden. Hoe is dat zo gekomen?

AB       Het lijkt bijna een willekeurig gezelschap. Wij hebben een zoon uit Afrika en een zoon die wij hier in de VS hebben geadopteerd. Onze dochter Rosie komt uit China en heeft het Downsyndroom. Het ziet eruit als een mix van verschillende achtergronden maar God heeft de hand gehad in elk van die verhalen en in elk detail daarvan. Hij heeft ons duidelijk naar elk van hen geleid. Het lijkt willekeurig, maar er ging veel gebed aan vooraf en vele malen zeggen: God,

wat hebt U nog meer voor ons in petto? Waar is de volgende open deur? Waar gaat U ons nu naartoe leiden? Hij heeft ons naar elk van onze kinderen geleid. Als je goed naar hun verhalen kijkt is zijn hand onmiskenbaar in elk van hun levens te zien.

BS       Elk kind is op een eigen, wonderbaarlijke manier in jullie gezin terecht gekomen. Wij gaan het zo over je boek hebben, maar je spreekt vaak over God blind vertrouwen.

AB       Door God blind te vertrouwen kun je zeggen: Heer, ik vertrouw op U. Wat U ook van ons vraagt ook al is het bijzonder eng, ook al weet ik niet wat er gaat gebeuren ook al ken ik de volgende stappen niet, ik neem één voor één elk van die stappen.

BS       Dat vind ik prachtig. Eén van de dingen waarin je je blinde vertrouwen uitdraagt is je verslag van die adopties op YouTube. Je hebt een prachtige YouTube-pagina, This Gathered Nest.

AB       YouTube klinkt niet als iets waar onze missie iets te zoeken heeft. Maar God maakt het niet uit.

Hij gebruikt wat Hij wil. Het is ongelooflijk zoals mensen hebben gezegd: Ik heb ook over adoptie nagedacht en nu ik zie dat jullie dat gedaan hebben zie ik dat het niet enorm eng hoeft te zijn.

En het gaat ook over mensen met een beperking. Onze geadopteerde dochter Rosie heeft Down en zij heeft mensen leren inzien wat het is om te leven met Down. Zij helpt mensen inzien

dat zij meer normaal is dan afwijkend. God heeft ongelooflijke dingen via ons YouTube-kanaal verricht waarop we met de mensen delen hoe het is om vanuit je geloof te leven.

BS       Je nieuwe boek heet Love Without Borders. Je gaat tot het uiterste in je liefde voor mensen.

Ongeacht waar ze zijn of wat ze doen. Dat is wat Christus ons opdraagt. Heb je naaste lief.

Wat hoop je dat mensen oppikken uit je indrukwekkende boek?

AB       Mijn grootste hoop is dat als vrouwen dit boek en mijn verhaal lezen begrijpen dat ik een groot deel van mijn leven anderen probeerde te behagen. Dat ik puntsgewijs alles deed om een goed leven te leiden. Netjes alles doen wat ons is meegegeven. Maar op zeker moment gooide ik dat hele lijstje weg en zag ik in dat datgene wat God van je vraagt, juist vrijheid geeft. Dat het beter is naar Hem te luisteren, hoe vreemd het soms lijkt. Misschien is adoptie niets voor jou. Misschien is dat niet Gods plan voor jou. Maar het gaat over het luisteren naar Hem en Hem de stappen in je leven laten bepalen en zien hoe Hij jouw prachtig levensverhaal schrijft. Met alle ups en downs van dien.

BS       Angela Braniff, dank je dat je bij ons was. Wij zijn je dankbaar voor het voorbeeld dat je bent van hoe je je naaste moet liefhebben en een prachtig gezin kunt stichten. Wij zijn je dankbaar

voor alles wat je gedaan hebt. Dank dat ik in je uitzending mocht verschijnen. Alle goeds. G Gods zegen.

 

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer, mijn God, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij,

O Heer, mijn God wanneer ik in verwondering

De wereld zie die U hebt voortgebracht

Het sterrenlicht het rollen van de donder

Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe God zijn Zoon niet spaarde

Maar Hem deed sterven, dan is ´t mij te groot

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe ’s hemels Koning stierf voor mij op aarde

Mijn zonde boette door zijn bitt’re dood

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God,

Hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister

Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God hoe groot zijt Gij

 

Solo – Caity Jean – “You Say”

Ik vecht tegen stemmen in m’n hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die me zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel me steeds weer wie ik ben want dat heb ik nodig

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt o, ik geloof

Het enige dat er nu toe doet, is alles wat U van mij vindt

In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

Want U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt, ja, ik geloof

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Ja, ik geloof, ja, ik geloof, ja, ik geloof

Wat U over mij zegt ja, dat geloof ik

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Hou je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“Je bent kostbaar”

Door Bobby Schuller

Die geloofsbelijdenis hebben wij nu harder nodig dan ooit. Ik sprak hem gisteravond nog eens uit voordat ik ging slapen. Ik gebruikte die tekst ooit als gebed. Dat wist toen niemand. Meer dan ooit geldt dat ik niet ben wat ik doe. Ik kan allerlei dingen niet doen. Ik voel mij machteloos. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Belangrijk om dat nu te beseffen. Laten wij positief blijven en intussen werken aan ons innerlijk leven. Dit is een kans. Iedereen zal na deze coronacrisis een ander mens zijn geworden. Ook anders dan je naaste. Sommige mensen gaan hier slechter uit komen, andere beter. Ik denk dat jij er beter uit gaat komen. Wij missen sommige dingen. Leuke dingen. Maar dit is een bijzondere tijd om aan je geestelijk leven te werken. Om te blijven groeien en leren en de Heer te vragen dat Hij deze moeilijke omstandigheden gebruikt om je te ontwikkelen als mens. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Dit is een serie over Gods namen voor jou. Eén van de dingen die je nu kunt doen is, stil te staan bij hoe God je noemt. Bij de namen die God voor je heeft. Eén van de namen die zo krachtig is  dat wij er vandaag over praten is dat gezegde uit de Bijbel dat jij Gods oogappel bent. Jij bent Gods oogappel. Die uitdrukking, die nu algemeen gebruikt wordt, is afkomstig uit de Bijbel. De oogappel is het witte deel van het oog. Als je dicht bij iemand staat en diegene in de ogen kijkt zie je jezelf in diens ogen. Dat is het appelgedeelte. Het betekent dat God je zo doordringend, met open ogen aankijkt, zo liefdevol en vol mededogen, dat je straalt in zijn ogen. Hij kijkt je aan en dat is een uiting van genegenheid. Hij houdt van je en Hij waakt over je. Je bevindt je in het midden van alles waar Hij naar kijkt. Mooi beeld, hè? Geloof je dat God over je waakt en je liefheeft? Ik wel. Ook al heeft God alles gezien waarover je je schaamt dingen uit je verleden of dingen die jou misleiden of dingen die je verprutst desondanks waakt Hij over je. Je bent zijn gunsteling. Hij houdt van je en Hij zal je beschermen en over je waken. Geloof vandaag dat jij Gods oogappel bent. Op dezelfde manier waarop een liefhebbende moeder of vader naar haar of zijn kinderen kijkt, kijkt God naar jou en heeft je lief. Je komt die uitdrukking overal in de Bijbel tegen maar de beste plek is volgens mij het boek Zacharia. Zacharia begint aan het einde van de ballingschap. Dat verhaal kennen jullie, hè? Het Joodse volk zondigde en aanbad afgodsbeelden en verwaarloosde de armen en offerde kinderen. Het werd daarom onderworpen door het Babylonische rijk en bracht 70 jaar in ballingschap door, ver van huis. Duizenden kilometers van huis en haard verwijderd, in de stad Babylon zwoegen ze voor de Babylonische keizers tot op een dag een man die in de Bijbel wordt gezien als ‘redder’ koning Darius de Grote van het Perzisch-Medische Rijk, Babylonië binnenvalt en het Joodse volk bevrijdt. Jullie kunnen allemaal terug naar huis, zegt hij. 70 jaar is lang. Dat is de tijd die verstreken is sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is een lange tijd. En Darius zegt: Jullie zijn vrij om terug te keren naar huis. Maar veel mensen die naar huis kunnen terugkeren, zijn geboren in Babylon. Ze zijn nog steeds Joods en hebben hun bijbels nog maar ze spreken de lokale taal en hun Hebreeuws is niet best. En nu moeten ze terug naar een plek die ze verlaten hebben. Er woonden nog wat mensen, maar toen ze terugkeerden naar Jeruzalem lag de stad in puin. Voor velen is deze plek, hoewel het hun thuisland is, eigenlijk een vreemd land. Stel dat je terugkeert naar een ooit levendige stad waar een paar mensen zijn achtergebleven om de boel draaiend te houden. Je ziet dat alle wegen zijn overwoekerd en dat de waterleiding niet meer werkt. Gebouwen zijn ingestort of staan leeg en er groeit onkruid door ramen en daken. Je keert met al die mensen terug en je hebt voedsel- en drinkwaterproblemen en problemen met de infrastructuur en het bestuur. En je denkt, waar moet ik beginnen. Hoe pak je dat aan? Haggaï en Zacharia wisten daar wel een antwoord op. Je begint met de tempel te bouwen. Interessant, want een tempel is praktisch gesproken het laatste dat je nodig hebt. Je hebt water nodig en wegen en muren en zo. Maar Zacharia en Haggaï proberen het volk te bemoedigen. God heeft ons thuisgebracht. Dat zegt Zacharia aan het begin van het boek. God heeft ons thuisgebracht. Wij waren in ballingschap vanwege onze zonden. Omdat wij de armen verwaarloosden en afgoden aanbaden en kinderen offerden en zo. Zo mogen wij niet meer zijn. En God zegt: Keer terug tot Mij en Ik keer terug tot jullie. En het volk reageert. De mensen knielen berouwvol en huilen. Dan zegt Zacharia: Laten wij een tempel bouwen. In Zacharia 2 staat een droom, over het idee dat je niet als je voorouders moet zijn. Je bouwt eerst een tempel. God stuurt Zacharia een droom en die gaat zo. Zacharia zei: Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zie, er was een Man met een meetsnoer in zijn hand. Een engel die de stad ging opmeten. Toen zei ik: waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet. En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman…Zacharia is nog jong. Je denkt bij profeten vaak aan oude mannen met baarden. Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Even iets tussendoor. In de Oudheid was een stad zonder muren een rariteit. De enige reden dat je stad geen muren had was als je stad en je volk zo machtig waren dat niemand je durfde aan te vallen. Dan had je zoveel legers dat niemand bijvoorbeeld Perzië durfde aan te vallen. En niemand zal Babylon aanvallen. Dus muren zijn niet nodig. Je bent zo machtig en zo glorieus en je baadt in weelde en voorspoed en leven en goedheid, aldus de profetie. Je hebt geen muren nodig, want daar is ook niet genoeg ruimte voor om de zegen te herbergen die God voor je heeft. Dat is een goede profetie uit het Oude Testament. Meestal gaat het over rampspoed en vuur en zo maar dit is goed nieuws. Maar natuurlijk vragen ze zich af of dat wel veilig is. Hoe kun je veilig zijn zonder muren? God zegt, en luister goed, God zegt: En Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer, een muur van vuur rondom. En Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Even pauzeren weer. Ik denk dat twee van de grootste menselijke behoeften die vaak strijdig zijn met elkaar enerzijds de behoefte aan veiligheid is. Velen van ons beseften niet hoe groot die behoefte was tot het coronavirus toesloeg. En anderzijds de behoefte aan prijzen. Wij vinden elkaar prijzen vaak overdreven. Dat is het niet. Denk aan wat Paulus zegt: Jezus Christus, Is de hoop van de heerlijkheid. Zelfverheerlijking en egoïsme deugen niet maar jezelf prijzen houdt in dat je leven ook lof verdiend. Dat je dingen hebt gedaan die ertoe doen. Dat je de wereld beter zult verlaten dan je hem hebt aangetroffen. Dat je dingen in je leven hebt gedaan die verschil hebben gemaakt. Die de moeite waard waren. En vaak zijn die dingen strijdig met elkaar. Soms staan je grootste dromen haaks op je persoonlijke veiligheid. Financiële veiligheid en zo. En je wilt ook een veilige plek creëren voor je gezin, je kinderen, je land maar dat belemmert je om grote dingen te doen en te bereiken. Is het niet bijzonder dat God met één belofte beide dingen belooft? Hij zegt: Ik zal voor jullie een muur van vuur rondom zijn. En Ik zal in jullie midden tot heerlijkheid zijn. Dat is Gods belofte aan je als je erop vertrouwt dat Hij je niet alleen beschermt maar ook dat Hij de heerlijkheid in je midden zal zijn. Als je Hem volgt, schijnt er een groot innerlijk licht in je. Tot slot zegt Hij tegen alle mensen die nog niet zijn teruggekeerd: O, o, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heer. Want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heer. O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Here van de legermachten. De Heerlijke heeft mij gezonden tot de heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Oftewel, telkens als iemand je schaadt, is het alsof hij God in zijn oog stoot. Hij ziet je aan met een liefdevolle blik en iemand steekt Hem in zijn oog. Is dat geen mooi beeld? God staat zozeer aan jouw kant dat iedereen die jou wil bezeren of aanraken of kwetsen als het ware God in zijn oog steekt. Want jij bent Zijn oogappel. Ook nu waakt Hij over je en heeft je lief. Hij staat aan jouw kant en Hij zal een beschermende muur rondom je zijn. En Hij zal in je midden tot heerlijkheid zijn. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. Wij kunnen erop vertrouwen dat ons leven in Gods handen ligt. Besef dat je in je leven in Gods gunst verkeert. Als je als vertaler in de Bijbel het woord gunst tegenkomt kun je dat interpreteren als gunst, maar ook als genade. Heel vaak zul je, als je dat woord naar je eigen taal wilt vertalen. Als ik de Bijbel vertaal, moet ik bij dit woord kiezen tussen gunst en genade. Dan dreig je te vergeten dat dat hetzelfde woord is. Je kunt zeggen dat wij christenen gered worden door genade door gunst. Dat betekent dat je Gods gunsteling bent. Als ik mijn dochter zie sporten of een spel zie spelen let ik vooral op mijn dochter. God let op jou en juicht je toe en staat aan jouw kant. In Gods gunst staan, Gods oogappel zijn, is de beste plek die er bestaat. Het is het slimste dat je kunt doen en kunt nastreven. En daarom zegt Zacharia: Bouw eerst de tempel. Dit zijn belangrijke dingen, maar ik wil mij in het centrum van Gods koninkrijk weten. Ik wil weten dat Gods gunst op mijn leven rust en deuren voor mij opent en kansen voor me schept. Het Hebreeuwse woord voor gunst is channah, net als Hannah, of het stamwoord chen. De meesten van jullie spreken Hebreeuws. Wij kijken er snel naar. Het Hebreeuws is een beeldtaal. Net als in het Chinees kun je tekeningen in het schrift ontwaren. In het Hebreeuws is het net zo. Het Hebreeuws lees je van rechts naar links. Ik weet bijna zeker dat de uitvinder van het Hebreeuws linkshandig was. Linkshandigen krijgen altijd inkt…Mijn dochter is linkshandig. Als ze schrijft, zit haar hand onder de inkt. Dus als je als linkshandige een schrift uitvindt, ga je van rechts naar links. Dit is de letter chet, die klinkt als ch. Dat is de eerste letter van het woord Hannah, of channah. En die letter is ook een pictogram van een huis of een schutting. Kun je het zien? Het is net een huis of een hut of een muur. En dit is de letter nun. Die is in de loop der tijd veranderd. Duizenden jaren geleden lag die op zijn kant. Dit moet een vis voorstellen, al zie je dat er niet meteen in. Dus bij deze letter stel je je een huis of veiligheid of een hek of een muur voor. En bij deze letter denk je aan een vis, het belangrijkste eten in Israël. Hij staat voor levensonderhoud, leven brengen, iets goeds, iets waardevols. Dus dit woord, chen, dat gunst of genade betekent is het idee dat God je beschermt en dat God je zal onderhouden. Dat God je nabij zal blijven en over je zal waken. Hij zal je voeden en zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Dus als je het woord gunst of genade leest herken je in de vorm van het woord het idee van beschermen en onderhouden. Mooi, hè? Dat is wat God voor je heeft. Ik wil maar zeggen, als je iets wilt zoeken, zoek dan Gods gunst. Richt je op de bouw van de tempel. Ontwikkel je geestelijk leven. Als voorganger ontmoet ik veel mensen. Ik zie dat datgene wat uiteindelijk het meeste verschil maakt, karakter is. De vraag of ze een geestelijk leven hebben opgebouwd dat ze weerbaar maakt bij tegenslagen. Ik wil je bemoedigen, zoals Jezus zei. Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan worden al die andere zaken je geschonken. Ik wil hiermee eindigen. Het is belangrijker dan ooit om niets te overhaasten. Meer dan ooit moeten wij nu geen grote beslissingen nemen die de rest van ons leven gaan bepalen. Meer dan ooit is dit de tijd om geduld te oefenen. Je weet dat als Paulus over de liefde praat, hij als eerste het woord geduld gebruikt. De liefde is geduldig. Wij moeten geduld hebben met onze naaste en ons bedrijf en onze ouders. En, hoe lastig het ook klinkt, ook met de overheid en dat soort mensen. De vrucht van het geduld te oefenen gaat nu belangrijk worden. Vertrouw erop dat je Gods oogappel bent. Dat God een prachtig plan voor je toekomst heeft. Dat het leven een ervaring is van steeds meer en steeds beter en dat meer goeds jouw kant op komt. Wat je ook verloren hebt in deze coronatijd ik beloof je dat betere dingen ervoor in de plaats zullen komen. Concentreer je op de bouw van je tempel. Concentreer je op je geestelijk leven. Concentreer je op je groei met God. Zodat wanneer tijden veranderen Je niet doodop en verveeld en wazig je leven hervat maar vol zit met energie, ideeën, leven, positiviteit. Dan zul je zien dat God grote dingen doet en je leven vult met gunst en hoop. Ik geloof dat dat gaat gebeuren. In Jezus’ naam, amen. Dank je dat jullie vandaag met ons waren. En dan nu de zegen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Je bent kostbaar

18 juli 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan