Home Televisie De kracht van woorden!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten wij ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Bedankt dat u er weer bent vandaag of thuis weer zit te kijken. Het is een grote eer voor ons.
Weet je dat elk woord uit Gods mond een eeuwige waarheid is? En op dit moment zegt Hij over jou dat er geen veroordeling is in Christus. Dat je een ongelofelijk kunstwerk bent. Je bent mijn geliefde kind. Ik heb je lief. Dat zijn de eeuwige woorden die Hij over u uitspreekt. Dank U, Heer.
Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent. Het is een voorrecht u te mogen ontvangen. Wij zijn hier om van het leven te genieten en danken God voor zijn overvloed.

Gebed

Dank U dat U ons liefheeft, niet om wat wij doen of wat wij hebben, niet om onze reputatie of prestaties. U hebt ons lief in onze prestaties en mislukkingen. Dank U voor uw goedheid. In Christus’ naam, amen.

Koor – “How Firm a Foundation”

Wat een vast fundament gij heil’gen van de Heer
Ligt er voor uw geloof in wat zijn Woord ons leert
Wat meer kan Hij zeggen dan wat Hij reeds heeft gedaan Voor u, die om te schuilen naar Jezus bent gegaan

Vrees niet: Ik ben met u wees niet verontrust Want ik ben uw God Ik geef je bijstand en rust Ik sterk en Ik help je en houd je in stand Gesteund door mijn sterke rechtvaardige hand

Schriftlezing – Mattëus3:13-17 door Hannah Schuller

Ik lees uit Gods Woord Matteüs 3 vers 13.

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor Hem geopend en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb!

Gemeente, God had Jezus lief en had in Hem zijn welbehagen voordat Hij aan zijn verkondiging
was begonnen. God koestert ons, niet om wat we kunnen doen voor Hem maar omdat wij zijn geliefde kinderen zijn. Amen.

Qwartet – HoP Qwartet – “Ezekiel Saw the Wheel”

Wiel in een wiel, er was een wiel in de lucht
Wiel in een wiel, in de lucht was een wiel in een wiel Wiel in een wiel in de lucht

Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht

Het grote wiel draaide door geloof,
Het kleine door Gods genade
‘T is een wiel in een wiel, hoog in de lucht
‘T is een wiel in een wiel, hoog in de lucht Hij staarde naar het wiel, daar in de lucht
Hij hoorde Gods stem: Zeg mijn kinderen Dat ze hun gedrag veranderen.
Hij hoorde Gods stem, hoog in de lucht.
Er was een wiel in een wiel, hoog in de lucht

Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Sommigen gaan naar de kerk om te zingen en te roepen Binnen zes maanden zal alles anders zijn

Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Het grote wiel draaide door geloof, het kleine door Gods genade Gods genade, Gods genade een wiel, hoog in de lucht
‘T is een wiel in een wiel, hoog in de lucht
Een wiel in een wiel, hoog in de lucht was een wiel
Een wiel in een wiel, hoog in de lucht was een wiel

Hij staarde naar het wiel -hij zag het wiel hoog in de lucht

Hij staarde naar het wiel -hij zag het wiel hoog in de lucht Hij hoorde Gods stem: zeg mijn kinderen
Dat ze hun gedrag veranderen
Hij hoorde Gods stem hoog in de lucht

Er was een wiel in een wiel, hoog in de lucht

Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht
Sommigen gaan naar de kerk om te zingen en te roepen Binnen zes maanden zal alles anders zijn

Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht Ezechiël zag het wiel, hoog in de lucht Een wiel in een wiel, hoog in de lucht Een wiel in een wiel, hoog in de lucht Hij zag een wiel in een wiel

Hoog in de lucht hoog in de lucht

Interview – Jen Lilley

BS = Bobby Schuller en JL = Jen Lilley

BS Wij zijn vereerd met de komst van Jen Lilley, actrice in films als The book of Esther, Twin Betrayal en Evil Doctor en nu de kwade Theresa Donovan speelt in de langlopende serie Days of our Lives. Zij komt ook op voor kinderrechten en werkt samen met vele goede doelen en kerken. Applaus voor Jen Lilley. Heel aangenaam.

JL Insgelijks. Wat een eer.
BS Voor ons ook. Voor wie Days of our lives niet kent. Maar er zitten hier veel fans. Ik geloof dat

zes leden van onze tv-ploeg bij jullie werken. JL Weet ik.

BS Te gek. Mooi, hoe dat mengt. In Days of our lives speel je de doortrapte Theresa. Terwijl je zelf een oprecht christen bent. Hoe kwam je in die rol terecht en hoe is het om als gelovige een slechterik te spelen?

JL Het kwam uiteindelijk door de Heilige Geest. Dat klinkt grappig, maar in Johannes staat: Mijn schapen horen naar mijn stem. Ik wilde geen soaps doen. Ik doe veel comedy, maar dit was mij veel te veel werk. Ik dacht dat ik het niet aankon. Maar ik kreeg het gevoel dat God zei: Deze rol is voor jou. De Heilige Geest geeft ons onderscheidingsvermogen. Ik zei: God, ik zeg geen nee, maar ik vraag U: waarom? Het grijpt mij aan dat de Heilige Geest zo overtuigend is. Zijn liefdevolle goedheid leidt je tot die overtuiging. Hij zei: jij als christen kunt die ongesproken momenten spelen als zij een one night stand heeft. Dat kan jij spelen, dan laat je zien dat ze leeg is, dat het haar niet heeft vervuld dat het dat God-vormige gat niet heeft gevuld. Theresa staat voor de mensheid waarvoor Ik mijn Zoon heb geofferd. Zo veel mensen in het publiek moeten weten dat zij niet reddeloos verloren zijn. Er is geen put zo diep of Gods Heilige

Geest kan je eruit trekken.
BS Je bent een heel gedreven type met een enorme controledwang. Dus bij het aannemen van

deze rol moest je je losjes opstellen en op God vertrouwen.
JL Dat kostte mij veel moeite. Ik dacht: Wat moet ik tegen de mensen zeggen? Ik had net The

book of Esther gedaan en nu dit? Maar in Galaten 1 vers 10 staat: Ben ik bezig mensen te overtuigen of God? Probeer ik mensen te behagen? Als ik mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Je moet erop vertrouwen dat God weet wat Hij van je vraagt.

BS Geweldig, daar preek ik vandaag over.
JL Wat goed.
BS Je man en jij zijn grote pleitbezorgers voor pleeggezinnen. Jullie zijn zelf pleegouders en

stimuleren kerken om dat te propageren onder christenen.
JL Ik ben er vol van. Om het kort te houden: De organisatie AFCARS heeft onderzoek gedaan

naar pleegzorg in de VS. 50% van de Amerikanen bleek te denken dat pleegkinderen vaak crimineel waren. Maar velen worden in pleegzorg geplaatst zonder dat ze iets gedaan hebben.

Ze zijn misbruikt of verwaarloosd. Kinderen die in pleeggezinnen zijn geweest vormen 90 procent van alle slachtoffers van mensenhandel. En ongeveer 80 procent van onze gevangenispopulatie is in pleegzorg geweest en 50 procent van alle daklozen. Ik dacht:
Als je het pleegzorgprobleem als kerk kunt oplossen wat een invloed zouden wij dan hebben op dingen die God na aan het hart liggen. Gelukkig komt 29% van alle pleegkinderen in aanmerking voor adoptie. Dat gebeurt op een leeftijd van gemiddeld 7,5 jaar. In de VS komen nu 118.000 kinderen die in pleegzorg zitten als wees in aanmerking voor adoptie. Jacobus 1 vers 27 luidt: De zuivere godsdienst voor God en de Vader is dit: Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Het is een zaak van de kerk, niet van de overheid. Er zijn 300.000 kerken in de VS. Als van elke drie kerken één gezin, oftewel 1 op de 500 mensen een wees adopteerde, maakten wij korte metten met het wezenprobleem.

BS Dat is jouw droombeeld.
JL Ik geloof dat het kan.
BS Dat klinkt geweldig. Wat zeg je tot de mensen hier en thuis?
JL Hij kent precies het pad dat je moet volgen. Je moet erop vertrouwen dat je missiegebied jouw

missiegebied is. God zal je leiden als je je voor Hem inzet. En om ontvankelijk te blijven,
houd ik mijzelf vaak voor dat ik samenwerk met de Heilige Geest. Hij kan doen waar ik niet toe in staat ben, Hij kan zoveel meer.

BS Dat klinkt zo bemoedigend. Dank je wel voor je komst, Jen Lilley. Mooi gesproken.

Solo – Chloe Agnew – “Isle of Hope, Isle of Tears

Op 1 januari 1892 werd Ellis Island geopend en mochten de mensen door En de eerste die dat eiland van hoop en tranen betrad
Was Annie Moore uit Ierland die pas 15 jaar was

Eiland van hoop, eiland van tranen
Eiland van vrijheid, eiland van vrees
Maar niet het eiland dat je hebt achtergelaten Dat eiland van honger en verdriet
Dat je nooit meer terug zult zien
Dat eiland van thuis laat je nooit meer los

In een tasje droeg ze haar geschiedenis en verleden mee
En haar dromen van een toekomst in het land der vrijheid
Moed is het paspoort als je oude wereld verdwijnt
Maar er is geen toekomst in het verleden als je pas 15 jaren bent

Eiland van hoop, eiland van tranen
Eiland van vrijheid, eiland van tranen
Maar niet het eiland dat je hebt achtergelaten
Dat eiland van honger en verdriet
Dat je nooit meer terug zult zien dat eiland van thuis Laat je nooit meer los

Toen Ellis Island werd gesloten in 1943
Hadden 17 miljoen mensen er hun heil gezocht
In het voorjaar, toen ik er was en de kade op stapte Dacht ik aan hoe dat is geweest als je pas 15 was

Eiland van hoop, eiland van tranen
Eiland van vrijheid, eiland van vrees
Maar niet het eiland dat je hebt achtergelaten Dat eiland van honger en verdriet
Dat je nooit meer terug zult zien
Dat eiland van thuis laat je nooit meer los

Eiland van hoop, eiland van tranen
Eiland van vrijheid, eiland van vrees
Maar niet het eiland dat je hebt achtergelaten Dat eiland van honger en verdriet
Dat je nooit meer terug zult zien
Dat eiland van thuis laat je nooit meer los Dat eiland van thuis laat je nooit meer los

Solo – Chloe Agnew – “My Heart Will Go On”

Elke nacht in mijn dromen ze ik jou, voel ik jou Daardoor weet ik dat je verdergaat
De ruimte en afstand tussen ons heb je overbrugd Om te laten zien dat je doorgaat
Dichtbij, veraf waar je ook bent
Ik geloof dat je hart doorgaat
Opnieuw heb je de deur geopend
En ben je hier in mijn hart
En mijn hart zal altijd verder gaan
Jij bent hier, ik heb niets te vrezen
En ik weet dat mijn hart zal verdergaan
Wij blijven altijd zoals we nu zijn
Je bent veilig in mijn hart
En mijn hart zal altijd verdergaan

Welkom

Fijn dat u kijkt. Waar u ook bent weet dat God u liefheeft en wij ook.

Proclamatie

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg dit credo met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – “De kracht van woorden” door Bobby Schuller

U mag gaan zitten. Wij zijn bezig aan een reeks preken over dat credo. Onze ziel en geest lijken wel op een computerbatterij. Als er te veel programma’s draaien, raakt de batterij leeg. Wij beseffen niet hoeveel denken en energie er opgaat aan reputatiemanagement of worstelen om erbij te horen. Laat alle reputatiemanagement los, richt u niet op wat mensen van u vinden. Natuurlijk wil je anderen respect betonen en wil je een moreel mens zijn. Maar uiteindelijk moet ons leven gericht zijn op het eren van God en moeten we ons afvragen wat God van ons vindt, niet wat de mensen vinden. Dat is een valkuil voor de meesten van ons. Als wij dingen willen doen waartoe wij zijn geroepen of als wij ons constant verontschuldigen terwijl dat niet hoeft, put dat onze batterij uit, want we zijn constant bezorgd wat men van ons vindt. Daar slaat dit beroemde citaat van Elbert Hubbard op: ‘Als je geen kritiek wilt krijgen, zeg dan niets, doe niets en wees niets.’ Dat is de enige manier. En zelfs dan zal je nog kritiek krijgen. Je kan het ook omdraaien: Als je iemand wilt zijn, als iets wilt doen, als je het voortouw wilt nemen en wilt spreken dan zal je kritiek krijgen en niet weinig ook. Maar dat maakt niet uit. Je bent geweldig en hebt alles in huis om je niets aan te trekken van het gekerm en de kritiek van mensen die je niet eens respecteert, te verdragen. Onze ziel en ons leven lijkt heel erg op een batterij. Wij zijn zo bezig ons zorgen te maken over wat mensen van ons denken. Meestal zijn die mensen geen familie of goede vrienden. Het zijn vreemden, collega’s op het werk, mensen in de supermarkt.

Laat het los. Niet dat woorden geen kracht hebben of ons niets doen. Niemand blijft er ongevoelig voor. Al ken je iemand amper als hij iets tegen je zegt, positief of negatief, dan doet dat je wat. Woorden hebben kracht. God schiep het universum door middel van woorden. DNA is in zekere zin een reeks woorden die een leven beschrijven. Waar iets is gemaakt, gingen daar woorden aan vooraf. Ooit keek iemand naar het stuk grond waar deze kerk op staat, en zei: Laten wij daar een kerk bouwen. Alles wat bestaat, goed en kwaad is vrijwel altijd begonnen doordat iemand iets hardop zei. Een idee, uitgesproken voor een groep mensen, gericht aan mensen. En woorden hebben ook een geestelijke kracht, nietwaar? Het doet je wat als men over je praat, als iemand een zegen over je uitspreekt of als een van de predikanten hier je zegent. Dat is fijn om te ontvangen. Maar het doet je ook wat als iemand je uitvloekt, je vernedert zegt dat je waardeloos bent, dat je er niks van maakt, dat je er niet bij hoort. Misschien heeft u dat als kind gehoord. Degene die het zei is misschien al lang dood maar je hoort het naklinken in je ziel en in je hart. Ik weet dat woorden kracht hebben. Maar ik zeg dit: Het leven is te mooi om je ook maar één seconde beledigd te voelen. Het leven is te mooi om je ook maar een ogenblik druk te maken over wat iemand over je zei. Luister naar wat God over u zegt. Hij zegt: Je bent mijn geliefde kind, je bent uitverkoren, geroepen, je bent boven, niet onder, je bent gezegend. Geen vloek die jou treft, zal standhouden. Je bent in Zijn bescherming. De engelen en Gods macht werken voor jou. Dat zijn Gods woorden. Stel daar je geloof in. Geloof de stem van de geliefde Vader die zegt: Je bent niet wat je doet of gedaan heb, wat je hebt of kwijt bent. En je bent al helemaal niet wat mensen over je zeggen. Je bent Gods geliefde. Leef van daaruit, en je zult wonder- baarlijke dingen bereiken in je leven. Jaag na waartoe God je heeft geroepen in plaats van mensen te willen behagen en je anders voor te doen dan je bent. Dat is een valkuil. Je zult nooit gelukkig worden als je dat blijft proberen. Wij moeten ons richten op de stem van de Vader, die voortdurend zingt:

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Ik heb je lief. Luister naar mijn stem. Genade leidt altijd tot heiligheid, schaamte altijd tot zonde. Genade leidt altijd tot leven, schaamte altijd tot zonde. Dat is een feit, dat is een universele wet en het is juist. Geloof in de genade die God voor jou heeft. In Matteüs 3 staat een prachtig verhaal over de doop van Jezus. Waarom werd Hij gedoopt als Hij nooit had gezondigd? Moest Hij gered worden? Het feit dat wij niet begrijpen waarom Jezus werd gedoopt toont een tekort van onze theologie aan. Want natuurlijk werd Jezus gedoopt om de genade van de Vader te ontvangen. Als u denkt: Had Jezus dan genade nodig? bedenk dan: Genade betekent niet ‘vergeving’. Het betekent goedgunstigheid. Het betekent: Gods overvloedige liefde, kracht en energie. Het is een overstromen van Gods genadevolle wezen dat niet alleen onze zonde wegneemt, maar ons ook energie geeft. Dallas Willard zegt: Genade is voor een christen als kerosine voor een straaljager. Discipelen hebben genade harder nodig dan zondaren. Als u zich een week in volmaakte liefde door de Geest liet leiden, zou u ook meer genade nodig hebben dan enig ander mens. Tot hoe meer je geroepen wordt, des te meer genade heb je nodig. Genade is brandstof, energie, het is Gods leven en liefde, zijn goedgunstigheid en de overvloed die voortkomt uit zijn wezen. Daarom ontving Jezus, de Zoon, bij zijn doop genade van God. Hij ontving zijn kracht van God, we zien het gebeuren. Hij deed het ook om de wet te vervullen, zoals Hij zegt. Matteüs 3 vers 13: ‘Jezus kwam van Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes wilde Hem hiervan weerhouden.’ Zou ik ook doen. Zou u niet graag door Jezus gedoopt worden? In feite bent u dat ook. ‘Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor Hem geopend en Hij zag…’ Zagen zij het of zag Hij het? ‘Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb! Ik wijs er allereerst op en dat wordt in deze passage ook bewezen dat wij altijd aan een menigte denken die dat hoorde terwijl het alleen Jezus schijnt te zijn die dat zag en die stem hoorde. Alleen Hij kon de Heilige Geest zien die neerdaalde bij zijn doop en Hem aan de liefde herinnerde. Jezus was begin dertig toen dit gebeurde. Hij had nog helemaal niets opmerkelijks gepresteerd. Een tijdje geleden was ik in Israël en liep door de ‘Decapolis’ bij Nazareth. Ik bezocht Nazareth en het gebied eromheen, met zijn Romeinse ruïnes. Jezus wordt vaak timmerman genoemd maar was Hij dat wel? Het Griekse woord betekent meer ‘bouwer’. Hij werkte waarschijnlijk met steen. Als je theaters en andere gebouwen bekijkt. Die heeft Jezus misschien neergezet, samen met zijn vader Jozef. Al die jaren was Hij trouw geweest, zonder grote daden te verrichten. Hij begint aan een driejarige verkondiging culminerend in kruis en wederopstanding. Hij heeft genade nodig. Hij wil de stem horen zeggen: Jij bent mijn geliefde kind.

Als iedereen je een ketter noemt als ze zeggen dat je door de duivel bent gestuurd als ze over je liegen en je slaan onthoud dan dit, mijn Zoon: Je bent mijn geliefde kind. Mijn geliefde Zoon. Je bent

van Mij. Je hoort bij Mij. En de Vader had behagen in Jezus voordat die ook maar iets had gedaan. Nog geen wonderen, geen bijzondere zaken. Gewoon Jezus. Hij behaagde de Vader. God heeft plezier in u, niet om wat u tot stand heeft gebracht maar gewoon omdat u zijn kind bent. Leren wij mensen om beledigd te zijn of juist weerbaar? Dat is een belangrijke vraag want wie je ook bent: Als je een mening hebt, heb je een vijand. Als je iets opmerkelijks doet, heb je meteen een concurrent, iemand die het niet met je eens is. En mensen gaan over je liegen en roddelen. En als je dingen doet voor Gods Koninkrijk ben je een vijand van het Koninkrijk der Duisternis. En dat koninkrijk is bovenal gebaseerd op bedrog. Dat is de belangrijkste manier waarop de vijand mensen ten val brengt. Als je dingen voor God doet, zullen mensen over je liegen. Over je kwaadspreken. Je slecht behandelen.

Wij moeten mensen en onszelf het bijna stoïcijnse besef bijbrengen dat mensen kwetsend zijn en dat altijd zullen blijven, daar is niks aan te doen. Maar zelf kunnen wij wel wat doen: veerkrachtig zijn, het loslaten, iemand worden die niet wordt bewogen door lof en ook niet door kritiek. Laat los en luister naar één stem: die van de Vader, die zegt: mijn geliefde kind, je kunt alles waar je je zinnen op zet,

elk doel bereiken, je kunt alles. Wees creatief. Breek de vaste regels. Doe waartoe God je heeft geroepen en maal er niet om als mensen je kleineren. Doe altijd wat goed en moreel is maar trap nooit in de val van mensen behagen. Kritiek ondergaan is een training. Het is een tijdelijke gelegenheid voor een blijvend geschenk. Sam Chand zei: Je vermogen om te leiden is evenredig aan je pijngrens. Want leiden is lijden. Als je mensen leidt, zullen ze je kwetsen en aanvallen. Dat zal je sterker maken, amen? Steeds sterker zal je worden. Het is mij als predikant ook overkomen.

Toen Hannah en ik…Ik leidde diensten en werkte met jongeren en kreeg nooit kritiek. Tot ik de predikant werd van een kerkje in Orange. Toen kreeg ik me toch een kritiek. Terugkijkend denk ik:
wat een doetje was ik. Het gebeurde ook wel dat… U kent mij: Ik filter mijn uitingen niet altijd. Ik neem risico’s. Ik doorbreek taboes. Destijds wilden wij flyers maken om mensen uit te nodigen voor de kerk. Ik zei: Maar mensen haten flyers. Straks gaan zij onze kerk haten. Wij kunnen beter luciferboekjes maken. Even duur als flyers, geloof het of niet en iedereen is er dol op. Als je in een hotel zo een mandje met luciferboekjes ziet, pak je er een. Je wilt er niet bij inschieten, en het ligt voor het grijpen. Wij maakten luciferboekjes met het gezicht van Jezus en iets erin dat iets zei over onze kerk. Toen zeiden mensen: Je moedigt roken aan. Zeker een derde van de gemeenteleden reageerden van:

‘Wel, heb je nou ooit.’ Maar mensen, roken is toch niet zondig? Dat is zo. Ik zei: Mensen zijn blij met zo een luciferboekje, elke keer dat ze een kaars willen aansteken. Nou ja… Ik hield mij bezig met dat soort onbelangrijke details maar wist niet dat God mij op die manier trainde voor grotere dingen. Toen Hannah en ik met Hour of Power op tv verschenen waren wij niet voorbereid op het geroddel en de persoonlijke aanvallen op tegen mij en mijn familieleden. Vreselijk ongepaste dingen over vrouwen en kinderen. Zoals dat gaat op internet. Wij waren daar totaal niet op voorbereid. Er was een website, speciaal gewijd aan geroddel over ons en ons gezin. Ik weet dat ik dacht: Dit is waanzin, het klopt totaal niet wat zij zeggen. Het greep mij ontzettend aan. En hoe meer mensen wij bereikten, des te erger werd het. Ik lag ervan wakker. Hoe durven ze zoiets te zeggen over mijn vrouw, over mijn kinderen? Op een dag was ik met Hannah in Universal City. Ik liep te wrokken. Aan bidden kwam ik niet toe, ik was God even vergeten. Ik was gewoon verschrikkelijk boos. Toen zag ik een jongen in een zwart shirt met witte letters: ‘Als niemand je haat, gebruik je te weinig krachttermen.’ Het was grappig. Toen ik dat shirt zag was het alsof God het gebruikte om iets tegen mij te zeggen. Op een of andere manier wist dat shirt – shirt met een r – dat shirt wist mij te raken. En toen zei God zo duidelijk als wat: Het is training. Wil je iets geweldigs maken van je leven? Wees dan voorbereid op de leugens op de kwaadsprekerij en vernedering. Je vermogen om te leiden is evenredig aan je pijngrens. Daarom moet je veerkrachtig zijn. Je hebt dingen te doen. Je kunt je niet constant beledigd voelen om wat ze over je zeggen. Je hebt dingen te doen. Voor God, voor niemand anders. Doe ze gewoon. Amen? U zult het geweldig doen. Jezus leert ons: Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt. U bent een brenger van verandering. U onderneemt actie en bereikt iets. God ziet wat u doet. En volgens de principes van Gods Koninkrijk zorgen de dingen die u ongezien doet voor méér zegen over uw leven. Het opent nieuwe deuren in je geloof. Als ik kon kiezen: Ziet God wat ik doe of zien de mensen wat ik doe? Laat God het dan liever zien, want Hij kan deuren openen. Hij kan alles. Hij kan kansen geven, en leven. Geloof is gewoon het vertrouwen dat dat zo is. Verlang niet naar erkenning. Harry Truman zei: ‘Het is verbluffend wat je kunt bereiken als het je niet uitmaakt wie de eer krijgt.’ Hou op met verlangen naar erkenning en lof van mensen. Leef naar Gods stem, laat Hij u richting geven. Wat God doet, daar rust zegen op. Dus doe dat. Ga verder, doe het beter. Spreuken 9 vers 9 zegt: ‘Onderricht u de wijze, dan wordt hij nog wijzer. Onderwijst u de rechtvaardige, dan

wordt hij verstandiger.’ Wat mensen over ons zeggen, mogen wij van ons laten afglijden. Geniet van uw leven en streef na wat God van u vraagt. Amen?

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De kracht van woorden!

18 augustus 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan