Home Meer dan genoeg

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom kijkers en hallo kerkfamilie. Wij zijn altijd zo blij als jullie hier bij ons zijn. God zal je nooit in de steek laten. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag bij ons zijn. Ook jullie die de dienst buiten, in de tuin of de andere zaal volgen of misschien thuis, of online. Overigens, als jullie ons online of via Facebook volgen, deel dan deze live dienst. Je weet maar nooit wie het evangelie hoort die dat nodig heeft. Het geeft een domino-effect als je dat doet. Eén keer delen, één like, kan al verschil maken. Fijn als je dat doet. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U voor alles wat U in onze wereld en ons leven doet. Het is zo makkelijk om steeds te focussen op het negatieve. Om je zorgen te maken om wat er kan gebeuren. Heer, we zijn vandaag dankbaar voor wat wij hebben. Wij zijn dankbaar voor het leven. Wij zijn dankbaar voor onze vrienden, onze familie, onze huisdieren. Voor wat dan ook. Dank U voor alles wat U ons hebt geschonken. En vooral zijn wij dankbaar voor Jezus Christus, Die zijn leven gaf aan het kruis, opdat wij voor eeuwig bij U kunnen zijn. Wij vertrouwen op die enorm sterke naam. Dit bidden wij in zijn naam, amen.

Amen. Draai je nu naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Revive Us Again”

Wij prijzen U, God, voor de komst van uw Zoon

Voor de Heiland, die stierf en nu leeft op uw troon

Halleluja! U zij d’ere halleluja amen

Halleluja, U zij d’ere, o trek ons tot Hem

 

Wij prijzen U, God voor het licht van uw Geest

Dat ons leidt tot de Heiland die zondaars geneest

Halleluja! U zij d’ere halleluja! amen

Halleluja! U zij d’ere, o trek ons tot Hem

 

Verlevendig ons, ja, vervul ons hart weer

Met de gloed van de liefde van Jezus, de Heer

Halleluja! U zij d’ere halleluja amen

Halleluja, U zij d’ere, o trek ons tot Hem

Amen, amen

 

Voices Of Hope Quintet – “Gospel Medley”

Dank U, Heer, halleluja,

U bent zo goed voor mij

Dank U, Heer, halleluja

Ik ben dankbaar voor uw zegen

Ik ben dankbaar voor mijn strijd

En moeiten waar ik doorheen ging.

Niemand houdt zoveel van mij als U

Dank U, Heer, halleluja

Ik voel uw nabijheid

 

Dank U, Heer, halleluja

Ik verberg mijn verdriet niet

Ik vertrouw op U

U trok mij uit de duisternis

Mijn Heer, ik overwon, Ik geef U de eer

Heer, U bent zo goed voor mij

Ik ben dankbaar voor uw zegen

Ik geef U alle eer

 

Heer, U bent zo goed voor mij

Ik ben dankbaar voor uw zegen

Ik geef U alle eer

Jezus houdt van mij, ja echt

Jezus houdt van mij, ja echt

Jezus houdt van mij, ja echt

Want de Bijbel vertelt mij dat

Jezus houdt van mij, ja echt, amen

 

SchriftlezingExodus 36:2-7

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Exodus 36:2-7. Mozes had namelijk Bezaleël en Aholiab geroepen en ieder die wijs van hart was aan wie de HEERE wijsheid in zijn hart gegeven had, iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om het werk te verrichten. Zij namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hem. Toen kwamen alle vaklieden, die allerlei werk voor het heiligdom deden man voor man, van het werk waarmee ze bezig waren, en ze zeiden tegen Mozes:

Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Want het materiaal was voldoende voor hen om er al het werk mee te kunnen verrichten. Kerkfamilie, laat ons het soort mensen zijn dat dolgraag meer dan genoeg geeft aan God en onze naaste. Amen.

 

SoloBridgette Bentley – “Jesus Medley”

Jezus. Jezus. Jezus.

Er is iets bijzonders met die naam

Meester. Heiland. Jezus.

Een bijzondere geur

Jezus. Jezus. Jezus.

Laat hemel en aarde het uitroepen

Koningen en koninkrijken zullen voorbijgaan

Maar er is iets bijzonders met die naam

 

Prijs de naam van Jezus, prijs of de naam van Jezus

Hij is mijn Rots, Hij is mijn Vesting, Hij is mijn Verlosser

Stel mijn vertrouwen op Hem

Prijs de naam van Jezus

Het is een vreugd op Jezus te vertrouwen

Hem op zijn woord te geloven

Te vertrouwen op zijn beloften en zijn genade

Hem nog meer te vertrouwen

 

Ja, Jezus houdt van me

Ja, ik ben zo blij dat Hij van mij houdt

Ja, Jezus houdt van me

Want de Bijbel vertelt me dat

Want er is iets bijzonders met die naam

Jezus

 

(In de Nederlandse bijdrage videofragment Sieta Dekker)

Ik en mijn man en mijn gezin, wij zullen de Here dienen. Ik ervaar ook echt dat dat gewoon echt zo’n blijdschap is en dat het zo’n vreugde brengt in ons leven en een toevoeging is aan ons leven. Dat wij gewoon weten, soms even een klein gesprekje of andere dingen en dan zijn we alweer vergeten, zeg maar, dat je pijn hebt of dat je toch een bepaalde beperking hebt. Waarin je zegt, hé, je zit in een rolstoel. En dat is dan toch bijzaak in plaats van dat het nummer 1 is. Ik wil mijn leven niet laten beïnvloeden door alles wat er gebeurt waarvan ik dan toch eigenlijk denk: Dat is het mooiste dat er is. Het mooiste dat er is, is God leren kennen en Hem, de blijdschap in mijn hart ervaren en echt weten dat je een kind van God bent en dat Hij niet een foutje met mij gemaakt heeft maar dat Hij echt van mij houdt.

 

& Videogroet Joni Eareckson Tada:

Ik ben vereerd dat hij jullie een exemplaar van mijn dagboek Diamanten in het stof, heeft gegeven. Net uit in het Nederlands. Ik hoop dat het je bemoediging schenkt verfrissing en vernieuwing voor je geest, Sieta. Gods zegen voor je. Gods genade zij met je. Het Ehlers Danlos syndroom is heel zwaar. Ik ben met je. Samen laten wij de wereld zien dat Gods genade genoeg is in onze rolstoelen.

 

 

Solo “Royalty”

 

Ontzagwekkend, wonderlijk, gemaakt naar uw evenbeeld

Ik ben volledig vrij, veilig in uw vaderlijke armen

Ik ben koninklijk want zo noemt U mij, ik geloof, ik ben van U

 

Ontzagwekkend, wonderlijk, gemaakt naar uw evenbeeld

Ik ben volledig vrij, veilig in uw vaderlijke armen

Ik ben koninklijk want zo noemt U mij, ik geloof, ik ben van U

 

Als het werk van de hand van de schilder ben ik uw meesterwerk

U kende mij voordat het leven begon en u nam de tijd voor mij

Ik ben koninklijk, mijn vader is de Koning, ik geloof, ik ben van U

 

U maakte mij met een doel ik ben uw geliefde kind

Hij maakte jou met een doel, jij bent zijn geliefde kind

God maakte je met een doel, jij bent zijn geliefde kind

 

U maakte mij met een doel, help me te zien alles wat U in mij ziet, Heer

Ik ben koninklijk, help me te zien alles wat ik ben, ik ben koninklijk,

Als het werk van de hand van de schilder ben ik uw meesterwerk

U kende mij voordat het leven begon en nam de tijd voor mij,

U nam de tijd voor mij, ik ben geweldig omdat ik koninklijk ben

Als het werk van de hand van de schilder nam U de tijd

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Welkom. Ga staan. Dan spreken wij deze woorden samen uit zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“Meer dan genoeg”

door Bobby Schuller

Vandaag ga ik het hebben over hoe belangrijk het idee is van een leven dat overvloeit. Een leven dat zo overvol is, zo verrijkt, zo gezegend door God, dat het overvloeit. Het beeld dat geschetst wordt voor Israël dat je leven zo vol zal zijn, zozeer gezegend door de Heer, dat het overloopt. Heb je ooit een beker vastgehouden, tot de rand gevuld zodat je superlangzaam moest lopen? Als je maar een klein stukje loopt, loopt hij al over. Dat is het beeld dat de Bijbel voor Israël en voor jou gebruikt. Ik wil je vandaag voorhouden dat, ook al zit je in een sleur ook al maak je een moeilijke tijd door ik geloof dat er een tijd in je leven gaat aanbreken, heel spoedig waarin je niet zomaar tot de rand gevuld bent maar waarin je overvloeit en een zegen voor je naasten zult zijn. Dat ben je al en daar zijn we je dankbaar voor. Iemand voor wie ik ongelooflijk dankbaar ben is mijn prachtige en zeer slimme dochter, Haven.

Haven, wil je even hierheen komen? Applaus voor Haven. Het is zo fijn dat Haven, nu de kinderkerk vanwege Covid gesloten is, een beetje bijspringt in onze kerkdienst hier en daar dingetjes doet en ons bemoedigt. En toen ontdekte ik ineens dat Haven Psalm 23 uit haar hoofd heeft geleerd. Dat wist ik helemaal niet. Wat fantastisch. Zou je die prachtige psalm vandaag voor onze kerk willen voordragen?

Ja hoor. Psalm 23, vers 1-6.

 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam al gaat mijn weg door een donker dal

Ik vrees geen gevaar want U bent bij mij

Uw stok en uw staf zij geven mij moed

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over

Geluk en genade zullen mij volgen alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen

 

Amen. Geweldig. Vlekkeloos. Fantastisch, Haven. Wij houden van je. Je bent zo belangrijk voor onze kerk en ons gezin. Dank je. Applaus voor Haven. Prachtig. Dat is zo’n mooi beeld, hè? Een beeld van het Koninkrijk Gods. Ik heb veel tijd doorgebracht op de oude boerderij van mijn pa, Rancho Capistrano in San Juan. Het is een oude ranch en San Juan staat vol met zulke fonteinen en daar staat er ook zo een. Dit is niet diegene, maar er is een mooie fontein waar het water vanuit een klein, mooi tuitje aan de bovenkant stroomt. En dan stroomt hij over in ringen eronder. Ik had het gevoel dat de Heilige Geest tegen mij zei: Dit is het leven van een volgeling in Gods Koninkrijk. Iemand die overvloeit. Die zo verrijkt is door het leven dat hij overstroomt. En ik zei, Heer, laat mij dat zijn. Laat dat mijn leven zijn. Ik wil geen dorstig mens zijn. Laat mij iemand zijn die zo vol leven is, zo vol van vreugde dat mijn leven in Gods Koninkrijk bijna vanzelf een zegen voor mijn naaste is. En dat is het beeld dat God voor jou heeft. Je zult als die fontein zijn. Overstromend van vreugde en leven en verfrissing. Het komt eraan. Misschien voel je je leeg, gebroken, afgedankt. Misschien lig je in scheiding of ben je je baan kwijt. Misschien ben je ziek, maar geloof mij, dit is een belofte. Er zal een tijd komen, als je zijn Koninkrijk gaat zoeken als je vandaag besluit om Christus met je hele hart te volgen als je je erop toelegt om te doen wat je moet doen om dicht bij Hem te leven als je de wereld de rug toekeert en je op Gods Koninkrijk richt en dat met je hele hart te zoeken dan zal je leven een leven zijn dat van overvloed zal overstromen. Op elke denkbare manier. Dan zul je zo vol zijn van Gods leven en vreugde dat je zult verder leven als je sterft. Dat is het eeuwige leven. Dan zul je met Hem blijven voortleven. En ik bid dat voor jou en ik verkondig je dat in Jezus’ naam. Dit is het beeld voor Israël. Het beeld dat Israël gezegend zou zijn om een zegen te zijn. Dat de natie Israël een land zal zijn dat overvloeit van melk en honing. Een overvloed, zodanig dat Israël in rechtvaardigheid, goedheid, mildheid, liefde voor de vreemdeling, liefde voor de buitenstaander en de vijand, liefde voor de weduwe en de arme en liefde voor het gezin en voor Gods wet en Gods woord. Zo’n wereld, die overstroomt van overvloed. Dat zou Israël worden. Het Oude Testament schetst beelden waarop dat werkelijk gebeurt. Waar Gods visie voor Israël als de Hof van Eden werkelijkheid wordt.  Een van mijn favorieten is het beeld dat Hannah voorlas: Exodus 36. Ik zal het nogmaals lezen. Bezaleël en, even proberen, Aholiab, Bezaleël en Aholiab dus en ieder die wijs van hart was. Dit zijn twee kerels die in de Bijbel genoemd worden. Dat is zoiets als praten over Michelangelo en Da Vinci. Is dat niet dezelfde? Nee, twee. Ik verwar ze met de Ninja Turtles. Excuus. Enfin, twee grote kunstenaars dus en iedereen aan wie de Here wijsheid in hun hart gegeven had om naar voren te komen om het werk te verrichten doen het werk dat de Here geboden heeft te doen. Ze gaan een tabernakel bouwen, een voorontwerp voor de tempel en die moet een weerspiegeling van Eden worden. In de tabernakel gaat God daadwerkelijk aanwezig zijn. En vanuit de tabernakel en later de tempel gaat het leven stromen zoals de tuin vanuit Eden stroomde. Daarom bevatten de tabernakel en de tempel zoveel beelden van tuinen. Dus Mozes had de kunstenaars Bezaleël en Aholiab geroepen en ieder die wijs van hart was, aan wie de Here wijsheid in zijn hart gegeven had om naar voren te komen om het werk te verrichten, dus de tabernakel te bouwen. Zij namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hen. Toen kwamen alle vaklieden, die allerlei werk voor het heiligdom deden van het werk. Ze waren zo overladen met geschenken en materialen dat ze naar Mozes gaan en zeggen: Het volk brengt meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de Here geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan: Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Dat is dus een plek in Exodus en niet alles in Exodus is even goed waar de Israëlieten zich zo gezegend voelen door hun uittocht uit Egypte omdat ze Egypte uit zijn gegooid. Omdat ze naar het Beloofde Land onderweg zijn dat ze, als ze eindelijk een heiligdom voor de Heer bouwen, niet van ophouden weten. Ze voelen zich zo gezegend, zo overweldigd door de zegen van de Heer dat ze eindeloos willen blijven teruggeven aan God. Zo wil ik dat mijn leven is en zo wil God dat jouw leven is. Dat is Gods visie voor Israël, overstromend van overvloed. Een leven dat overstroomt naar alles eromheen. Dat is het beeld dat geschetst wordt in Leviticus, toen God de boeren beval Bedenk dat in de tijd van Jezus de meeste mensen boeren en herders waren. Het waren landbouwers. Veel van het geld werd verdiend op het land. En als je je gewassen oogstte, gerst of druiven of wat dan ook als je boer was werd je geacht de randen en hoeken niet te oogsten en ook niet op te rapen wat er op de grond was achtergebleven. Zo gaf je de vreemdeling, de immigrant, de arme of de weduwe de kans om te verzamelen wat ze nodig hadden, zodat ze wat te eten hadden en zelfs een voorraadje konden aanleggen of verkopen. Dat heette lezen. Maar dat weten jullie al omdat hier best veel fanaten zitten. Maar misschien wist je dit nog niet. Dat mooie idee dat God zegt: Ik ga jullie akkers in overvloed zegenen maar jullie moeten wat achterlaten. Zodat mensen naar je akker kunnen komen om aren te lezen. Het is goed om jezelf deze vraag te stellen: Hoe stel ik anderen in staat om aren te lezen van mijn overvloed? Hoe doe ik mijn werk en betaal ik mijn rekeningen, investeer en het goed heb? Ik denk dat het heel mooi is als het je voor de wind gaat. Hoe doe ik dat, maar gun ik ook de arme zijn deel? Of de immigrant? Hoe gun ik het kind iets, of degene die niets heeft? En let op, als je iets op je akker achterlaat dat anderen kunnen inzamelen, lezen wat dat ook voor jou betekent, als je luistert en de Heilige Geest vraagt, Heer, hoe kunnen mensen aren lezen van mijn overvloed? Let op hoe God dan nog meer overvloed en welzijn over jouw leven uitstort. Dat is een zegen. Als wij het over lezen hebben, denk ik aan dat bijzondere verhaal waaraan ik de rest van mijn preek wil wijden, over Ruth. Ruth is een van de grote heldinnen van de Bijbel. Het verhaal van Ruth begint zo: Er is een gezin in Bethlehem, volgens de Bijbel in de tijd van de richters. Dat is een manier om te zeggen dat het een moeizame tijd was. De tijd van de richters was niet best. Er werden veel oorlogen gevoerd, er heersten ziektes, honger, droogte. Er heerst een enorme hongersnood en een gezin verlaat Bethlehem en gaat op weg naar een ver land aan de overkant van de Dode Zee, genaamd Moab. Een historische vijand van Israël. Het gezin gaat op weg en de vader, de moeder en de twee zonen vinden een huis. De beide zonen trouwen. Een van hen trouwt met een meisje…Ik wil altijd Oprah zeggen, maar zij heet Orpah. Net even anders gespeld. En de andere zoon trouwt met een vrouw die Ruth heet. Ze zijn allebei Moabitisch. Kort daarop sterven alle mannen. De vader sterft en de beide echtgenoten ook. De enigen die overblijven, zijn moeder Naomi en schoondochters Orpah en Ruth. Dat is al erg genoeg in onze tijd maar toen…Je had toen nog geen vuurwapens. Alles draaide om spieren en macht. Ook als je een zwaard had, moest je sterk genoeg zijn om ermee om te gaan. Het was een wetteloze tijd in een wetteloze wereld. Mannen waren onmisbaar voor de bescherming van vrouwen en kinderen. Vrouwen moesten door mannen tegen andere mannen worden beschermd. Voor Naomi, die geen kinderen meer kon baren was dit weinig minder dan een doodvonnis. Ze zou immers nooit meer trouwen. Geen man zou haar beschermen, want zij kon hem geen kinderen meer schenken. Zij zou moeten gaan bedelen en niet veel langer meer leven. Als zij zou worden gevangengenomen, zou ze waarschijnlijk eindigen als slavin. Het is verschrikkelijk voor Naomi om geen man meer te hebben en ook geen zonen die haar kunnen beschermen en voor haar zorgen. Het is ook heel beroerd voor Ruth en Orpah die nog wel kinderen kunnen krijgen, maar toch in groot gevaar zijn. En Naomi, die veel van ze houdt, zegt: Laat mij maar achter. Jullie zijn nog jong en knap en jullie kunnen nog kinderen krijgen. Vind een man van je eigen volk. En dat is ook naar huidige maatstaven een gezonde manier van doen. Ze hebben hun leven nog voor zich. En Orpah zegt: Ik hou van je, Naomi, maar ik ga een man zoeken. En als Naomi zegt dat ze terugkeert naar Bethlehem, zegt Ruth: Ik ga met je mee. Ik laat je niet achter. Wat zeg je nou, vraagt Naomi. Je bent jong, je bent knap, je bent hier in je eigen land. Sticht een gezin, vind een leuke vent. Ga een mooi leven tegemoet. En dan zegt Ruth, let op: Nee, Naomi. Waar jij heen gaat, ga ik mee. Jouw volk zal mijn volk worden en jouw God wordt mijn God. Prachtig verhaal, vind ik. En zo gaan Ruth en Naomi terug naar Bethlehem. Het gaat weer goed in Israël, maar Naomi en Ruth hebben honger. Zij kunnen nergens terecht, ze kennen niemand, er is geen eten. En dan doen ze waar ik het net over had. Ze gaan aren lezen op de akkers. Ruth komt op de akker van een man die Boaz heet. Boaz hoort dat Ruth, hoewel ze een gezin had kunnen stichten besloten heeft om zoiets moois voor haar schoonmoeder te doen. Haar niet in de steek te laten. En daarom zegt Boaz tegen zijn knechten, die toch al wat achterlieten op het land dat ze wat extra moeten achterlaten. Laat wat extra’s voor haar achter. Zorg dat er wat voor haar overblijft. En als Ruth jullie volgt, laat haar dan dichtbij komen en laat genoeg voor haar vallen. Wat Boaz zegt, is dat zij een goed mens is. Wij moeten ons om haar bekommeren. En zo verzamelt Ruth al dat koren en vertelt haar schoonmoeder Naomi alles. Kijk eens wat ik heb meegekregen. Die Boaz heeft mij dat allemaal geschonken. En als Naomi de naam Boaz hoort en hoort wat hij heeft gedaan, roept ze: Boaz is onze goel. Zeg mij maar na: goel. Goel is een lastig woord om te vertalen omdat het afhangt van wat ze doen. Als je je leven lang al in de kerk komt, heb je de term familielosser gehoord. Een goel is meestal een broer die drie gave dingen voor je kan doen. Als je tot slaaf gemaakt bent, tijdens een oorlog of vanwege schulden zal je broer of neef of oom stad en land af reizen om je vrij te kopen. Goel. Hij is je bloedverwant, de gezinslosser. Hij zal je vrijkopen en weer thuisbrengen. Een tweede dienst bewijst hij als je vermoord bent. Het is iets voor een roman. Als je vermoord bent, zal je neef, je oom of je pa je dood wreken. Ze zullen de dader opsporen en zullen hem dan doden. Zo iemand heet een goel haddam, een bloed losser. Ze nemen als het ware het vergoten bloed terug. Dat is de gaafste van de drie. Dat idee wordt ook voor Jezus gebruikt. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. De derde taak betreft dit geval, waarin Naomi’s overleden man land nalaat. De enige manier waarop zij dat land, dat haar gezin toebehoort, kan opeisen is als iemand uit de familie van haar dode man met haar trouwt. In dat geval is de goel iemand die met de broer of de neef trouwt en zich verplicht om de zorg over het gezin op zich te nemen. Als ze daarachter komen, zegt Naomi tegen Ruth: Trek die rouwjurk uit. Doe wat Gucci op, doe wat aan je haar. Zorg dat je er leuk uitziet en ga erop af. Het Hebreeuwse woord is trouwens echt gucci. Dat leer je op de bijbelschool. Geintje, natuurlijk. Maar goed, ga erheen op je paasbest. Trek je mooiste kleren aan en laat zien dat je in de markt bent. En Ruth gaat naar Boaz en biedt zich eigenlijk aan. Wilt u ons gezin vrijkopen? Dat belooft hij en dan is er nog even die kwestie met die man die eerder was. Er wordt onderhandeld, maar uiteindelijk trouwt Boaz met Ruth. Hij neemt Naomi onder zijn hoede, verwerft het land voor ze en koopt het gezin vrij. En Naomi en Ruth zijn van arm ineens landeigenaren geworden. Zij zijn gelukkig en zijn in de familie opgenomen. Ik stel mij een Venetiaanse zonsondergang voor. Prachtig verhaal. En Ruth zal uiteindelijk de overgrootmoeder van koning David worden. Prinses Ruth krijgt een zoon, die zelf een zoon krijgt die Jesse gaat heten. Als Samuel naar Bethlehem reist om Jesse en diens gezin te bezoeken zijn ze op het land dat Ruth de Moabitische voor Naomi wist te verwerven. Zo ziet een genereus, overvloeiend leven eruit. Ruth, die alles opgaf omdat zij van Naomi hield en haar niet kon zien lijden. Misschien doe jij op dit moment ook wel zoiets. Misschien ben je mantelzorger, of heb je een kind met een beperking of heb je zo’n kleinzoon of help je iemand anders op die manier omdat je meent dat dit hetgeen is wat je moet doen. Ik geloof dat God je daarvoor zal zegenen. Wanneer we overvloeien in het leven van anderen zoals Ruth Naomi zegende, God zegende Ruth met dat land en die man en die stralende toekomst en bereidde bovenal de weg voor de stamboom van David en zij wordt een van de vijf vrouwen die in Jezus’ bloedlijn worden genoemd. Het is een prachtig verhaal, maar wat ik jullie vooral wil meegeven is dat een leven dat overvloeit, het mooiste leven is om te leiden. Daar wil ik mee afronden. Vooral in ons lijden, als het lijkt alsof wij niets te bieden hebben. Als je aandacht schenkt aan je innerlijke leven, zie je dat er zoveel overvloeit vanuit het leven. Vrienden, ik vind het prachtig wat God in je leven gaat doen. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Heer, wij houden van U en wij danken U. Help ons, Heer, een leven te leiden zoals het leven in Psalm 23 waaraan Haven ons herinnerde, een leven waarin onze beker overvloeit. En wij bidden, God, dat wij het soort mensen worden, dat in ons lijden onze bekers voor U opent en dat we dan zullen zeggen: Heer, wij ontvangen slechts van U. U geeft wat de wereld niet kan geven. Stort uw Heilige Geest uit, uw leven en uw overvloed. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “Let All the People Praise”

Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Heilige Geest, onze God, Drie in Eén

Laat alle volkeren de naam van de Heer prijzen

Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Heilige Geest, onze God, Drie in Eén

 

Laat alle volkeren de naam van de Heer prijzen

Alle stemmen en instrumenten prijzen tezamen

Volkeren één als het lichaam van Christus

In zang en dans, in geschift en schildering

Één in de Geest, de ouderen, de jongeren

 

De Here is alle generaties trouw geweest

Hij wandelde met ons door vuur, in zonneschijn en schaduw,

Beschermer, Voorziener in alle tijden en seizoen, altijd Dezelfde

 

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis

 

 

Zegen

Dank voor jullie aanwezigheid en dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Meer dan genoeg

18 april 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan