Home Gods woorden voor jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen.

Hallo, nieuwe kijkers en kerkfamilie, wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Goedemorgen. Welkom in deze kerk.

Laten wij met een gebed beginnen.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons bijeen hebt geroepen en we vragen dat uw Heilige Geest krachtig werkzaam zal zijn. Velen van ons die hier zijn, maken een moeilijke tijd door. En ik bid dat U vrijheid en leven brengt in Jezus’ naam. Wij danken U, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Gloria

Gloria, ere zij God in de hoge, wijsheid, en alle kracht

Eer, macht, lof en dank tot in eeuwigheid, Stralende Morgenster,

Geneesheer en Voorziener, Eeuwige liefde, machtige, heilige God

Vredevorst, Koning der Koningen, voor eeuwig gehuld in majesteit

Niets is onmogelijk voor hen die op Hem vertrouwen

Hij regeert op de troon, trouw en onfeilbare liefde voor eeuwig

Huizen met straten van goud voor hen die geloven in eeuwig leven

Herder, Redder, Vriend, Hoop, vergeving, vreugde, blijdschap en liefde om niet

Gekroond met vele kronen, Hij die is en was en komen zal in glorie

Christus, Messias, het Lam is waardig, Wonderbare Raadsman, Here der heren

Een toevlucht in de storm, geduldig, vol van genade, hoop voor morgen

Hij die in de hemel woont zij gezegend, vreugde en vrede voor hen die Hem prijzen

Gloria, ere zij God in de hoge, Hij alleen is waardig

Gloria, ere zij God in de hoge, wijsheid, en alle kracht

Eer, macht, lof en dank tot in eeuwigheid, ere zij God

 

Duet – Psalm 23: Surely Goodness, Surely Mercy door Sarah Grandpre en Connor Smith

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden, Hij geeft mij nieuwe kracht

En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam, zijn grote naam

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst van de nacht overvalt mij ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

 

Ook al wandel ik door een donker dal ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal, U bent naast mij

Ook al wandel ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal, U bent naast mij, U bent naast mij

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw Heilige naam

 

Schriftlezing – Johannes 10:2-5 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 10:2-5.

Wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van hem wegvluchten omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Amen.

 

Koorzang – Shalom

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Niet zoals deze wereld geeft, geef Ik u

Wees niet bevreesd, shalom

Mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom, shalom

Mijn vrede, ik geef u vrede.

Vrede, shalom, shalom, shalom

Mijn vrede geef ik u

Vrede, vrede, shalom

 

Solo – My Jesus door Noelle Lidyoff

Ben je meer dan bezorgd gebukt onder een zware last

Kun je het niet meer aan, laat mij je over Jezus vertellen

Voel je je leeg vanbinnen, beroofd door schaamte

Hoop je wanhopig op genezing, laat mij je over Jezus vertellen

 

Hij baant een weg waar geen weg is, stond op uit het graf

Geen zondaar die Hij niet wil redden, laat mij je over Jezus vertellen

Zijn liefde is sterk, zijn genade is om niet, het goede nieuws is dat ik weet

Dat Hij voor jou wil doen wat Hij voor mij heeft gedaan

Laat mij je over Jezus vertellen, laat mijn Jezus je leven veranderen

Halleluja, halleluja, halleluja, amen, amen

 

Wie kan je tranen drogen van je gebroken dromen en verloren jaren

Je verleden uitwissen, laat mij je over Jezus vertellen

Je fouten keren ten goede, je wil het ongedaan maken

Wie laat alles meewerken ten goede, laat mij je over Jezus vertellen

 

Hij baant een weg waar geen weg is, stond op uit het graf

Geen zondaar die Hij niet wil redden, laat mij je over Jezus vertellen

Zijn liefde is sterk, zijn genade is om niet, het goede nieuws is dat ik weet

Dat Hij voor jou wil doen wat Hij voor mij heeft gedaan

Laat mij je over Jezus vertellen, laat mijn Jezus je leven veranderen

Halleluja, halleluja, halleluja, amen, amen

 

Wie draagt mijn kruis naar Golgotha, betaalde de prijs voor al mijn schuld

Wie geeft zo veel om mij, laat mij je over Jezus vertellen

 

Hij baant een weg waar geen weg is, stond op uit het graf

Geen zondaar die Hij niet wil redden, laat mij je over Jezus vertellen

Zijn liefde is sterk, zijn genade is om niet, het goede nieuws is dat ik weet

Dat Hij voor jou wil doen wat Hij voor mij heeft gedaan

Laat mij je over Jezus vertellen, laat mijn Jezus je leven veranderen

Halleluja, halleluja, halleluja, amen, amen

Halleluja, halleluja, halleluja, laat mijn Jezus je leven veranderen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Gods woorden voor jou

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over het belang van het horen van Gods stem. Wat ik vandaag voor iedereen wil bereiken is het ontkrachten van het idee dat het horen van Gods stem voorbehouden is aan bijzondere mensen of aan voorgangers of profeten en ook dat het iets vreemds zou zijn. Ik denk zelfs dat iedereen hier Gods stem gehoord heeft misschien zelfs zonder het te weten. Als je zegt dat je Gods stem hoort, is dat een vorm van super-inspiratie. Het is alsof God iets in je hart stempelt. Daar gaan wij het over hebben. Ik moet oppassen, want ik heb de neiging mijn opa, de stichter van de Crystal Cathedral, te adoreren. Hij was een belangrijke voorganger en had een enorme invloed. Ik wil mijn ervaringen met jullie delen. Dat zeg ik zonder een spoortje ironie jegens hem. Toen ik in groep 3 of 4 zat, was ik een tijdje bezeten van kunst maken. Ik boetseerde een draak van klei die ik zelf erg geslaagd vond. Ik stak er veel tijd in en ik deed iets wat ik zelf erg creatief vond. Ik maakte hem paars met een donker soort schoensmeer. Het werd een soort Puff the Magic Dragon en ik stuurde hem in naar de jaarmarkt van Orange County. Dat was een idee van mijn meester. Ik won de eerste prijs met mijn draak en dat was een enorme. Het was fantastisch om hem te maken, in te zenden en ook nog te winnen. Dat had ik niet verwacht en ik was door het dolle heen. Zo besloot ik op mijn negende of tiende dat ik ooit alles wat ik zou worden zou verruilen voor het kunstenaarschap. Spannend vond ik dat. Ik wist nog niet wat voor kunstenaar ik zou worden, misschien iets met klei maar ik droomde er wel van om kunstenaar te worden. En mijn opa…In die tijd vroeg mijn opa mij ooit: Wat wil je later worden? En toen zei ik dat ik een voorganger wilde worden, net als u. Dat vond hij natuurlijk prachtig. En dat werd een soort traditie voor ons. Ik heb dezelfde naam als hij. Misschien weten jullie dat mijn echte naam Robert is. Ik ben Robert Schuller III. Altijd als hij mij zag, zei hij: Robert Schuller, wat wil je later worden? En dan zei ik: Ik wil later voorganger worden. En dan gaf hij mij een klopje op mijn hoofd. Dat was een traditie van ons. Maar op een keer, toen mijn opa zei, Bobby, wat wil je later worden zei ik, ik wil een kunstenaar worden. En nu moet ik oppassen, want mijn opa was een geweldig mens. Ik geloof niet dat hij het kwaad bedoelde, maar zo dacht zijn generatie nu eenmaal. Als hij naar mij keek, zag hij een toekomstige man. En mannen zorgen voor hun gezinnen, mannen betalen de rekeningen, mannen werken hard. Dus als een man zegt dat hij kunstenaar wil worden is dat hopelijk niet mijn kleinzoon. Zijn reactie was echt niet kwaad bedoeld, maar wel Wij hadden het algauw weer over andere dingen maar hij kwam steeds terug op die kunst en hoe moeilijk kunstenaars het hadden om hun rekeningen te betalen en meer van die dingen. Toen vroeg ik mij voor het eerst af of ik soms voorganger moest worden? Had ik eigenlijk wel een keus? Tot overmaat van ramp, dit waren de jaren ’80 verkeerde opa op het toppunt van zijn roem. Hij was bevriend met Michael Gorbatsjov en Arnold Schwarzenegger en kwam bij presidenten over de vloer. Hij was doorlopend in het nieuws. Hij kwam bij Larry King. Hij was vooral in Zuid-Californië heel beroemd. Dus telkens als ik naar een nieuwe klas ging of in een sportteam zat of naar een kamp ging of naar een ander evenement waar ze hardop je naam voorlezen was het van: Jantje, Pietje, Klaasje, Robert Schuller…Robert Schuller? En dan vroegen ze altijd dezelfde twee dingen. Familie? Ja, dat is mijn opa. En dan de tweede: Word je later ook voorganger? Mijn leven lang: Familie? Ga je ook voorganger worden? Familie? Ga je ook voorganger worden? Langzaam maar zeker werd dat ‘geen idee. Misschien word ik wel kunstenaar’. Je moet voorganger worden. Dat weet ik nog niet. Ik ben nog maar 9. Langzaam maar zeker werd dat een ritueel. In mijn tienertijd gingen wij een paar jaar lang niet naar de kerk. Ik had niks met de kerk of de Bijbel en ik had ook geen christelijke vriendjes. Ons gezin was wel christelijk, maar ik niet echt. Het was niet mijn ding. En ik ging zeker geen voorganger worden. En als de mensen me dat toen vroegen, was het antwoord: nooit. Dat ga ik nooit ofte nimmer doen. En ik weet nog die fase in mijn leven waarin ik anders tegen God aankeek dat ik een jaar later bij een evenement was, dat Acquire the Fire heette. Dat was een soort worship event voor tieners waar ze jongeren aanspoorden om God dagelijks je leven te laten leiden. En in een moment van aanbidding voelde ik dat God tegen mij sprak. Tijdens het gebed en de aanbidding, voelde ik dat God tegen mij zei: Bobby, op je knieën en aanbid Mij. Dat deed ik niet omdat ik het ook wel een beetje extreem en raar vond. Maar opnieuw voelde ik het: Bobby, op je knieën en aanbid Mij. En nog deed ik het niet. En toen, voor de derde keer, terwijl het al bijna afgelopen was: Bobby, op je knieën en aanbid Mij. En dat deed ik. Ik was bang dat ik iets dreigde te missen en ik begon God te aanbidden. En al die tieners begonnen voor mij te bidden. Het voelde alsof God mij aanraakte en mijn wil brak. Dat al mijn weerstand tegen het gevoel Wie mij kent, weet dat ik er niet van hou om dingen opgelegd te krijgen. Ik ben een vrije vogel. Ik doe de dingen graag op mijn manier en het loslaten van die kille weerstand tegen controle over mijn leven was iets dat God mij keihard op mijn hart drukte. Ik ging missiereizen maken, zoals Hannah gedaan heeft. Humanitaire trips, om meer te dienen en minder met mijzelf bezig te zijn. En daarom is het waarachtig een wonder, niet alleen mijn bediening maar ook dat ik de kerk van mijn opa heb overgenomen. Als je mijn ziel en mijn geest kent, is het ongelooflijk dat ik hier ben. En dat is denk ik voor 100% te danken aan dat ene jongeren event. Door mij daar aan God te wijden, brak er iets in mij op een goede manier. Dat doet Hij omdat je zijn dochter of zijn zoon bent. Het heeft niets te maken met je positie. Het heeft alles te maken met het feit dat Hij je liefheeft en Hij een rol wil spelen in je leven en je naar het goede wil leiden. Dus God spreekt vandaag. En God spreekt graag tot jou. En het is aan ons om te leren hoe wij Gods stem kunnen verstaan. Wij weten dat het Gods stem is, als het niet mijn eigen idee is. Als het een eureka-momentje is. Daar zou ik zelf nooit op gekomen zijn. En als het goede vruchten draagt. En als het strookt met de Bijbel. Als dat allemaal zo is, is het waarschijnlijk God die tot je spreekt en je een bijzondere openbaring geeft. Natuurlijk leert Jezus ons altijd in zijn onderwijzingen te luisteren naar de stem van de herder de rhema te horen, de sprekende stem van God. In Johannes 15 zegt Hij: Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dus als ze mijn sprekende stem horen, kunnen ze vragen wat ze maar willen en het zal ze ten deel vallen. Hij praat over hoe de schapen de stem van hun herder herkennen. Dat is de passage die wij vandaag lezen. Johannes 10. Maar eerst vertel ik erbij dat er een belangrijk verhaal aan voorafgaat over de bekende genezing van de blinde. Het is niet zomaar een blinde, het is de blinde uit Johannes 9. Die man is uit de synagoge gegooid en hij wordt een zondaar genoemd en het bewijs daarvoor was dat hij blind was. Er was hem verteld dat de reden dat hij blind was, was dat God hem vervloekt had om een zonde hetzij van hemzelf, hetzij van zijn ouders. Hij kon dus niet alleen zien of werken ze hadden ook geen uitkering voor blinden in die tijd, dus moest hij bedelen. Daar schaamde hij zich voor, dus dat was een dubbele vloek. Ze vroegen Hem, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders omdat hij blind is geboren. Geen van beiden, zegt Jezus. Dit is gebeurd zodat God in hem geopenbaard kon worden. En dan doet Jezus op de sabbat twee dingen die je volgens de mondelinge traditie niet hoort te doen. Het staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat alleen dat je de sabbat moet heiligen. Maar de mondelinge traditie zegt, wat betekent dat, de sabbat heiligen? Je mag een paar dingen niet doen. Spugen bijvoorbeeld. Je mag niet spugen op de sabbat, want het spuug rolt en dat lijkt op werken. Je mag geen modder op de sabbat maken omdat dat lijkt op wat de joden deden in gevangenschap: Bakstenen maken. Maar Jezus spuugt op de grond en maakt modder. Niet alleen geneest Hij op de sabbat, Hij wil dat de Farizeeën zien dat Hij de mondelinge traditie naast zich neerlegt. Hij wil dat ze zien dat je deze traditie beter kunt negeren om iemand te helpen. En dat doet Hij. Hij geneest de man en daarmee ontstaat een groot dilemma in de synagoge. De Farizeeën denken, dit is een man van God. Wij moeten onze mondelinge traditie heroverwegen. En anderen zeggen nee, het belangrijkste is om de sabbat te heiligen. Hij kon alleen een wonder doen en zondigen omdat Hij van satan is. En dat debat duurt voorts en de man die zojuist genezen is slaat het tafereel gade en denkt, duidelijker kan niet. Deze man heeft mij genezen. Hij is van God. Hoe kun je daar zelfs maar over redetwisten? En op het einde worden de rollen omgedraaid als je die hoge religieuze leiders weggezet ziet worden als dwazen. Het zijn mensen die de Bijbel bestudeerd hebben. Ze weten alles, maar ze hebben geen idee wie God is. Ze vervloeken die man omdat hij genezen is op de sabbat. En uiteindelijk zegt Jezus: Zij die blind zijn, zullen zien. Hij heeft het daar over geestelijk zicht. En zij die zien, de Farizeeën dus, zullen blind worden. Hoe zijn ze blind? Ze zijn verblind door de traditie. Ze raken verblind als ze alles hebben uitgedacht ze hebben overal een antwoord op en ze zien niet in dat God van tijd tot tijd graag onze regels overtreedt. Wij hebben God niet in de hand. En hij kan gebruiken wie Hij maar wil. Hij kan doen wat Hij wil, wanneer Hij wil, hoe Hij wil. Hij is God. Wij begrijpen Hem niet altijd. Wij moeten op Hem vertrouwen. En dit komt er dan achteraan. Helemaal op het eind zegt Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Farizeeën: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Hij zegt hier dus dat Hij niet door satan gezonden is maar dat Hij zelf de herder is. En Hij zegt, maar wie door de deur naar binnen gaat, is herder van de schapen. Hij, Jezus, is de herder. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Omdat zij zijn stem kennen. Ze kennen zijn stem. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. Het is dus voor ons als volgelingen belangrijk om te doen wat Jezus hier zegt. Zijn stem horen. Ik herinner me Ray Vanderlaan, een groot bijbelgeleerde. Hij leefde in zijn jeugd lange tijd bij de bedoeïenen. Hij vertelde over het zwerven door de woestijn met bedoeïenenherders. De meeste herders zijn door de eeuwen heen en nog steeds geen mannen, maar tienermeisjes. Ik heb dit al eens verteld. Het is een van mijn favoriete dingen. Als je over herders in de Bijbel leest moet je denken aan meisjes van 15 of jongens van 12. Aan een jongetje of een tienermeisje. Als hij door de woestijn zwerft, ziet hij meisjes geiten opdrijven. Geiten drijf je op; ze lopen voor je uit. Zelf loop je voor schapen uit; ze volgen je. Er was een herderinnetje met schapen en ze gingen de woestijn in. Ze zag wat vriendinnen die ook herderinnen waren. In de weide mengden alle schapen zich met elkaar. Het waren drie of vier herderinnen met drie of vier verschillende kuddes. Toen de meisjes met elkaar gingen zitten kletsen en verhalen uitwisselen vroeg hij zich af hoe al die schapen, die nu door elkaar liepen weer bij de juiste herderin terecht zouden komen. Hoe gaan ze al die schapen weer uit elkaar halen die nu door elkaar lopen? En toen alle vier de meisjes in vier verschillende richtingen uiteengingen begonnen ze allemaal in het Arabisch naar hun schapen te roepen. Hij ontdekte ook hoe goed het Arabisch van de schapen was. Dat was een verrassing. Hoe alle schapen zich perfect in de vier verschillende kuddes splitsten. Ze kenden hun stemmen. Toen er eentje vertrok en ze zagen er allemaal hetzelfde uit maar de herderinnetjes wisten dat ze goed uiteen zouden gaan omdat alle schapen de stem kenden van het herderinnetje dat ze moesten volgen. Dit is zoals Jezus ons leert als discipel Hem te volgen. Hoewel er een heleboel herrie en stemmen zijn hebben wij geestelijke oren en weten wij hoe de stem van de herder klinkt. Ik ga afsluiten met het volgende. Drie dingen. Nummer 1: Als God tot ons spreekt zijn het geen rare stemmen in je hoofd. Je zult gewoonlijk niet een herkenbare stem horen. God spreekt in kennis, als een stempel. Boem. Je weet het gewoon. God heeft een taal. Het is geen Engels, het is kennis. Boem. Ik weet het gewoon. En ik geloof dat dat een zekere mate van intensiteit heeft. Ik denk dat God soms tot ons spreekt via inspiratie. Als wij ons geïnspireerd voelen. Ik denk dat God aldoor tot niet-religieuze, ongelovige mensen spreekt. Je kent het verhaal van de ezel van Bileam, die tegen Bileam praat. Wij neigen ernaar te vergeten dat Bileam een tovenaar was. Hij was een soort waarzegger, die niet Joods en ook niet goed was. Hij was eigenlijk een slechterik, maar God was met hem in gesprek. God is oppermachtig. Hij kan spreken tot wie Hij wil wanneer Hij dat wil. Ik denk dat Hij soms tot mensen spreekt gewoon omdat Hij dat wil. En dat is prima. Satan wordt de aanklager van de broeders genoemd. God is niet de aanklager. Satan houdt ervan te beschuldigen en te misleiden. Je hebt geen kracht. God heeft niet tot jou gesproken. God heeft jou niet geroepen. Je bent een loser. Je bent dom. Je bent dit, je bent dat. Dat is satan en hij probeert het zaad te ontkrachten dat God in jouw hart heeft gezaaid. Maar als het strookt met de Bijbel, als het inspireert, als een plotselinge inval, als iets waar ik zelf nooit opgekomen zou zijn denk ik dat het van God komt. Als het je treft als een bliksemschicht. Vooral als je er niet eens aan dacht. Vanuit het niets word je getroffen. Dat is de Heer, denk ik. En hoe beter je die drie dingen onderscheidt hoe meer het zal zijn alsof je een gesprek voert waarbij God je kan inspireren en je belangrijke dingen in het leven van Hem leert. Er zullen sleutelmomenten zijn in je leven soms om de paar jaar of misschien elke dag, dat hangt ervan af waarop God op deze manieren tot je spreekt wat iets heel krachtigs wordt. Een laatste opmerking: Je kunt Gods stem niet horen als je niet luistert. Ik denk dat verveling de grootste barrière is tussen jou en het geestelijk leven. Heel veel mensen hebben geen enkel geduld met verveling. Wij kunnen niet meer stilzitten en mediteren. Wij pakken altijd meteen ons mobieltje of een boek of een tijdschrift. Al die afleidingen en die behoefte om even op Instagram te kijken en weet ik wat, blokkeren waarschijnlijk ons vermogen om Gods stem te horen en verhinderen dat we de beste dingen doen die we ooit gedaan hebben.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U vandaag spreekt. Dat U tot ons wilt spreken. Dus openen wij onze harten en zeggen dat wij bereid zijn. Het is op zijn minst mogelijk dat U kunt spreken tot uw zonen en dochters. Daarom vragen wij, Heer, in de naam van Jezus, om tot ons te spreken. En we danken U dat U ons liefheeft, dat U ons vergeven heeft. Dat U ons geroepen hebt en ons hebt vernieuwd. Wij vertrouwen U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Blessing

Amen, amen, amen

Laat zijn goedheid op jou stralen meer dan duizend generaties

Jouw familie en jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen

Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt naast jou en is naast jou

Rondom jou, binnen in jou, Hij is met jou

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan

In jouw tranen, in jouw vreugde, Hij is voor jou, Hij is voor jou, Hij is met jou

 

Amen, amen, amen

Laat zijn goedheid op jou stralen meer dan duizend generaties

Jouw familie en jouw kinderen en hun kinderen en hun kinderen

Zijn nabijheid gaat voor jou uit en komt naast jou en is naast jou

En rondom jou, binnenin jou,

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan,

In jouw tranen, in jouw vreugde, Hij is voor jou, Hij is voor jou

De Heer zegent en beschermt jou

Amen

Gods woorden voor jou

17 oktober 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan