Home Televisie Eerlijk duurt het langst

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie en gasten. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Vandaag voel ik dat ik jullie mag vertellen dat God hier en nu met jullie is. Als jullie hem gevraagd hebben, in jullie leven te komen, is Hij met jullie of je het nu voelt of niet. Mijn favoriete schrijver in de Bijbel is David. Hij is zo oprecht in wat hij schrijft. Hij zegt dingen als: God, waar bent U? Waarom hebt U mij verlaten? Ik kan elke rib van mijn lichaam tellen.

Ik ben stervende. Waar bent U? Maar als je verder leest in de Psalmen, lees je dat God uiteindelijk getrouw blijft. Je ziet dat God David bijstond, ook toen die zich verlaten voelde. God is op dit moment met je en als je het de tijd geeft zul je zijn trouw in je leven zien. Dat is waar, en een goede herinnering.

Wij beginnen met een gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons hier bijeen geroepen hebt. Heer, we houden van U. Wij danken U

dat uw Heilige Geest hier met ons is. Dank U dat wij bij U mogen komen, gewoon zoals wij zijn en U mogen vereren en uw Naam mogen loven. Ik bid voor iedereen die mijn stem nu hoort, die lijdt, of een antwoord zoekt of een manier om door te gaan of geïnspireerd te worden of gewoon wat rust zoekt. Wij bidden dat U ons naar die plekken leidt. Dat U naar de overwinning, van uw Koninkrijk leidt. Wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ Naam bidden wij. Amen.

 

Amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

 

Koor – “A Mighty Fortress is Our God”

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen

Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen

De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting

Nog van gruwel en bedrog maar zal als kaf verdwijnen

 

Schriftlezing –  Mattheüs 5:33-37

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de preek: Mattheüs 5:33. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boze. Kerkfamilie, wij streven ernaar om volkomen eerlijk te zijn wat ons ook zal zegenen met blijvende kalmte.

 

Koor“A Mighty Fortress is Our God”

Geen aardse macht begeren wij die gaat wel ras verloren

Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren

Vraagt Gij Zijn naam? Zo weet dat Hij de Christus heet

Gods eengeboren Zoon, Overwinnaar op de troon

De zeeg’ is Hem beschoren. Een vaste burcht is onze God

 

Interview – Colbey Northcutt & Raymond Daniels

BS = Bobby Schuller / CN = Colbey Northcutt en RD = Raymond Daniels

BS       Onze gasten van vandaag zijn Colbey Northcutt en Raymond Daniels. Zij zijn leden van onze kerk sinds 2 á 3 jaar. Het is prachtig dat ik ze eindelijk kan spreken over hun geloof en hun reis en hun relatie. Zij zijn allebei wereldkampioen karatestrijders. Noem je dat zo?

CN       Ja, dat kan.

RD       Vechtkunst.

BS       Vechtkunstenaars, ja. Wij heten ze welkom, Colbey Northcutt en Raymond Daniels. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn verloofd. Jullie gaan hier binnenkort trouwen.

CN       Wij vinden het allebei prachtig om die volgende stap te nemen.

BS       Jullie zijn allebei vechters, hè? Je pa was een professionele bodybuilder en je broer is ook een vechter.

CN       Het was echt iets van ons gezin. Het was een soort vereiste voor ons. Mijn pa heeft de zwarte band. Hij deed aan bodybuilding en gewichtheffen. Hij trainde ons al in zelfverdediging toen wij klein waren. Wij begonnen tegelijk. Ik was zeven en mijn broertje was vier. Wij gingen toernooien doen en wij waren er goed in en toen kreeg het een competitief kantje. En toen wij wat ouder werden, zijn wij profvechters geworden.

BS       Ik heb te doen met inbrekers die bij jullie over de vloer kwamen.

CN       Ik heb twee broers en mijn pa doet het ook. Het zit in ons hele gezin.

BS       Jullie zijn gelovig opgevoed, hè?

CN       Ja, dat is altijd deel van ons leven geweest. Als je aan zo’n competitieve sport als vechtkunst doet zou je niet verwachten dat veel vechters christen zij en open zijn over hun geloof. Het geldt als een gewelddadige sport. Maar in vechtkunst worden je van jongs af aan waarden als respect en eer geleerd. Je tegenstanders te respecteren. Die waarden leerden wij vanuit de vechtkunst en ook door ons geloof. Als profvechters hebben we het van twee kanten meegekregen. Dat is prachtig.

RD       Soms lijkt het wat ondergesneeuwd te raken door de aard van de sport maar de filosofie van vechtsport gaat daar helemaal over. Dat doen wij elke dag in onze vechtsportstudio in Orange. Dat dragen wij ook over op onze leerlingen.

BS       Jullie trainen een hoop kinderen. Wat zo mooi is aan vechtkunst, het leven is een gevecht.

Als je letterlijk leert vechten, train je jezelf voor het leven, nietwaar?

CN       Absoluut, ja.

RD       Je traint om niet alleen vertrouwen te hebben in God en Gods plannen met je maar je voert elke dag die strijd. Wij kunnen dat voor een groot publiek doen. Ons geloof tonen en ons vermogen

om tegen tegenslagen te strijden.

BS       Prachtig. Jij hebt bij de politie gezeten, hè? Wat is er gebeurd waardoor je de politie verliet en nu een succesvolle profvechter bent?

RD       Als jongeman wilde ik graag politieman worden. Ik zag op tegen wetsdienaars en werd op mijn 21ste politieagent in Long Beach. Dat deed ik een paar jaar met veel plezier omdat ik graag mensen hielp. Dat kun je als agent, maar je kunt minder levens beïnvloeden dan je zou willen.

Ik had het talent en de vaardigheden van een vechtkunstenaar dus ik moest mijn comfortzone verlaten en in vertrouwen de stap nemen om profvechter te worden en de wetshandhaving vaarwel te zeggen. Dat was in die tijd best angstig, om een zekere carrière te verlaten en een droom na te jagen en een plaats in te nemen waar ik met meer mensen in contact kon komen en meer kon doen voor mensen.

BS       En zeg jij dat ook? Jij wilt die boodschap ook aan jouw grote publiek overbrengen dat je dromen mag nastreven en niet bang moet zijn om iets goeds na te streven, zelfs al ben je al zoiets moois als politieman.

RD       Mensen zijn vaak bezorgd om wat anderen denken of over ze zullen zeggen en zijn bang om uit te komen voor hun geloof en het uit te dragen als iets waarmee God ze gezegend heeft. Ik geloof dat als je gezegend bent met een talent en een vaardigheid geef je iets aan hem terug

door daar iets mee te doen. Dat proberen wij te doen als profvechters.

BS       Hoe hebben jullie de kerk gevonden, vroeg ik mij af.

CN       Dat vertel ik altijd graag. Ik woon hier nu sinds drie jaar. Ik kom uit Houston, Texas. Ik ging jarenlang naar de kerk van Joel Osteen in Lakewood. Wij zagen zijn preek op tv. Meteen daarna verscheen jij op tv bij Joel. Joel stelde je voor als zijn vriend Bobby en zei dat wij naar jouw preek moesten kijken. De eerstvolgende zondag vonden wij jouw kerk en sindsdien zijn we hier.

BS       Mooi verhaal.

 

Solo – Natalya Roa – “ You Say”

 

Ik vecht tegen stemmen ik in m’n hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die me zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel me steeds weer wie ik ben, want dat heb ik nodig.

 

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof, wat U over mij zegt, ik geloof

Het enige dat ertoe doet is alles wat U van mij vindt

In U vind ik mijn waarde, vind ik mijn identiteit

 

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof, wat U van mij zegt, ik geloof

 

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Ja, ik geloof, ja, ik geloof, wat U over mij zegt

Ja, dat geloof ik wat U over mij zegt, ja, dat geloof ik

 

Koor – “ I Will Rise”

 

Ik heb een vrede leren kennen

Ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen

Er is een anker voor mijn ziel en ik kan zeggen: het is goed

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan

De overwinning is een feit, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept

Geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht

En de schaduwen verdwijnen en ik zal geloven door te zien

Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen

De overwinning is behaald, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt

Afgelopen met lijden en verdriet

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

En ik hoor stemmen van vele engelen zingend: waardig is het Lam

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam

En ik hoor de stem van vele engelen: waardig is het Lam

En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam, waardig is het Lam

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept

Geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

 

Welkom en uitnodiging

 

Welkom. Fijn dat jullie vandaag kijken. Als jullie ooit in Irvine of Orange County zijn, of Disneyland bezoeken, kom dan gerust langs in Shepherd’s Grove. Wij maken heel graag kennis met jullie. Neem vooral je kinderen mee. Wij vertellen ze dan over God.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank. Gaat u zitten.

 

 

 

Preek – “ Eerlijk duurt het langst”  

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij het hebben over de kalmte die je als integer mens ervaart. Als iemand die het beste

uit zichzelf probeert te halen. Als iemand die eerlijk is in woord en daad en niet alleen naar de letter van de wet maar dat je overloopt van eerlijkheid omdat je daarvan houdt en erin gelooft en dat je begrijpt

dat eerlijkheid groots wordt beloond. Dat de waarheid ons vrijmaakt maar dat bedrog de kern van het koninkrijk der duisternis is. Dat is een geestelijke waarheid waar wij het vandaag over gaan hebben.

Dat het koninkrijk der duisternis niet op haat stoelt, hoe haatdragend ook en dat het koninkrijk der duisternis niet op geweld stoelt, al is het gewelddadig. Het koninkrijk der duisternis stoelt op bedrog. Het gedijt met name als Gods volk aan bedrog doet. In welke vorm dan ook. Daarom willen wij mensen zijn

wier ja ja is en wier nee nee is. Het is goed voor ons huwelijk en ons leven en het is doodeng als wij vroeger niet zo hebben geleefd. Het is een vaardigheid, waarover wij het vandaag gaan hebben. Om te beginnen, ieder van ons heeft in zijn leven bedrogen en misleid. Volgens onderzoek zal de gemiddelde

mens in een gesprek met een vreemde driemaal liegen. Welbeschouwd blijken de meeste van die leugens beleefdheidsleugentjes te zijn. Lieve leugentjes, zo van, wat zie jij er vandaag goed uit. Dat soort dingen. Die dingen doe je nou eenmaal en sommigen van ons vervallen dan snel in dwangmatig liegen. Je liegt zonder te weten waarom. Sommigen van ons liegen makkelijk om ergens onderuit te komen. Iemand vraagt je wat te doen. Je hebt geen excuus, maar ook geen zin. Ik wil het hebben over de eerste stappen die je op een pad van bedrog zet waarna je volkomen verstrikt kunt raken in duisternis en je jezelf volkomen kunt afsluiten voor Gods zegeningen en Gods gunst. Zijn jullie ooit op een leugen betrapt? Wat een vreselijke ervaring is dat. Als je kind geweest bent, ben je weleens betrapt. En als je geen kind bent geweest, heb je superkracht. Dat wil ik meemaken. Ik zag laatst een video over iemand,

die viraal is gegaan. Een 28-jarige man kreeg in een vliegtuig ruzie met zijn buurman. Ze gingen zitten bekvechten. Om indruk te maken, zei hij: Ik heb zes huizen en verdien 4 miljoen per jaar en ik heb een IQ van 176, of zo. Die videoclip heette: Miljonair wordt uit vliegtuig gezet. Maar dat werd uitgezocht en toen bleek hij helemaal geen huizen te hebben. Hij huurt iets in Orange of zo en hij verdient niet zo gek veel. Hij werkt voor een hypotheekverstrekker, of zo. Kun je je voorstellen dat je zo iemand bent die zijn zelfbeheersing verliest? Je hebt geen idee dat iemand je leugens allemaal zit te filmen. En miljoenen mensen zien die video. Iets ergers kan ik mij niet voorstellen. Zo vernederend. Een van de ergste dingen is, te boek staan als leugenaar. Wie wil jou nog volgen? Wie wil jou nog vertrouwen? Wie wil bevriend met je zijn? Jezus zei: U zult door de waarheid bevrijd worden. En dat is waar. Als wij in de waarheid wandelen, wandelen wij in vrijheid. Als wij in oprechtheid wandelen, wandelen wij in vrijheid. Wij kunnen onszelf leren, nee te zeggen en eerlijk te zijn zonder te kwetsen. Zonder gemeen te zijn. Wij kunnen op een eerlijke manier leren zeggen dat wij geen zin hebben. Iedereen heeft dat meegemaakt. Of hoe je ook maar mensen misleidt, de waarheid zal je vrijmaken. Als je een kalme geest wilt, een goed leider wilt zijn, een goede gemeenschap wilt zijn, dan moet die gebouwd zijn op vertrouwen en vertrouwen is gebouwd op oprecht leven. Als je je Bijbel openslaat bij Mattheüs 5. Vandaag gaan wij het belangrijke deel uit de Bergrede bespreken waarin Jezus het heeft over het ja dat ja is en het nee dat nee is. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Here uw eden houden. Dat is een Joodse traditie. Als je een eed zweert, hou je je daaraan. Maar Jezus zegt: Nee, doe een stap verder. Ik zeg, doe helemaal geen eed. Niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Ze hadden in de eerste eeuw nog geen kleurspoeling. Laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boze. Dringt die laatste zin goed tot je door? Alles boven ja en nee uit, komt van de boze, komt van satan. Voor God is misleiding iets satanisch. Daar willen wij niet door bedrogen worden. Het is interessant wat Jezus hier zegt. Om te beginnen waren eden belangrijk in de Joodse samenleving bij het aangaan van overeenkomsten. Met de eed werd de transactie afgerond.

Ik koop tien kamelen voor 100 sjekels en dan zweer je bij God. Je zweert bij God dat je dat zo gaat doen. En daarmee breng je God als het ware in in de transactie. Als je die transactie annuleert en je gaat naar de rechter zeg je: Edelachtbare, hij heeft bij God gezworen dat hij mij 100 sjekels voor tien kamelen betaalt. Dus God aanroepen maakte van een afspraak een gesproken contract. Dat hoorde bij het juridische systeem in de tijd van Jezus. Wat is dan het probleem? Uiteindelijk loopt iedereen de hele tijd eden te zweren en ik denk dat dat door zakenlui bedacht was, iets wat optionaliteit heet. Een manier om ergens onderuit te komen. Dan zweer je bij Gods stad, Jeruzalem. Of je zweert bij Gods aarde. Of bij je hoofd. Als je dan een eed gezworen hebt en je verbreekt je contract heb je de optie om eronderuit te komen. Je zegt in de rechtbank: Ik heb een eed gezworen, maar niet bij God. Ik heb gezworen bij Jeruzalem. Dus niet bij God. Zo ontstond een vorm van optionaliteit. Een vorm van zweren met een

ontsnappingsluik, in de eerste eeuw. En Jezus zegt: Schei uit met zweren. Wees gewoon eerlijk. Wat wij willen worden, is het soort mensen die gewoon als eerlijk te boek staan. Dat idee van niet zweren,

wat heel gewoon is onder Quakers was vóór Jezus al bekend bij een van de drie grote Joodse groepen, de Essenen. We kennen de Farizeeën en Sadduceeën omdat zij in de Bijbel voorkomen maar vaak vergeten wij dat er ook nog een andere groep was, de Essenen. Dit is Qumran. Dit is de stad waar de Dode-Zee-rollen zijn gevonden. En dit is de stad waar veel van die Essenen woonden. Een van hun belangrijkste kenmerken was dat ze nooit een eed zwoeren. En iedereen wist overigens dat ze dat niet hoefden. Er waren 4000 van die mensen en ze droegen altijd hetzelfde want ze mochten alleen hun eigen kleding maken en zagen er eender uit maar iedereen wist dat als een Essenen je iets vertelt, hij het meent. Hij zal nooit zijn belofte verbreken. Stel je voor dat christenen die reputatie hadden. Zo van, dat is een christen, hij gaat naar de kerk, hij hoeft niet te zweren. Je kunt op hem rekenen. Als hij zegt dat hij komt, komt hij ook. Als hij iets belooft, doet hij het ook. Als hij ergens mee instemt, doet hij het ook. Hij is eerlijk, hij is oprecht, hij staat boven elke verdenking. En de ironie is dat dat precies is wat Jezus ons vraagt, te worden. De Essenen stonden erom bekend. Josephus zegt: Wat zij zeggen, is sterker dan een eed. Interessant, hè? Dus iedereen weet dat. De Essenen zelf zeiden: Wie niet geloofd

kan worden zonder eed, is al verdoemd. Voor hen was eerlijk zijn, ook al was het soms kwetsend ook al benadeelden ze zichzelf ermee, ook al raakten ze daarmee achterop bij een rivaal of concurrent, ze waren eerlijk en ze deden altijd wat ze beloofden. Dat was iets waar ze zich aan hielden. Dat zou voor ons ook moeten gelden? Ja toch? Voor de kerk en voor de mensen moeten wij ons houden aan eerlijkheid. Want het is goed voor ons gezin en voor onze relaties. Het opent de hemel en stort zegeningen uit over ons leven als wij tegen ons eigenbelang in eerlijk zijn in ons leven. Als wij iets mislopen of verliezen of achteropraken doordat wij eerlijk zijn doordat wij het juiste zeiden, geloof ik dat God dat ziet en mensen beloont die God vereren boven het vereren van mensen. Die geloven in God behagen boven het behagen van de maatschappij. Dat wij altijd eerlijk zijn, ook als het onszelf schaadt of benadeelt. Zo open je de deur naar intimiteit met God en met je naaste en laat je vrijheid in je leven toe. Overigens weet satan dat en daarom probeert satan ons niet alleen uit alle macht te misleiden maar probeert ons over te halen, zelf te misleiden om macht en invloed te verwerven. Het koninkrijk der duisternis stoelt op misleiding. Ontdoe je van misleiding en je ontdoet je van het koninkrijk der duisternis.

Zo simpel is dat. Dat brengt me op misschien wel het meest donkere verhaal in het Nieuwe Testament.

Het verhaal van Ananias en Saffira. Dat verhaal is een probleem voor christenen omdat wij Gods toorn…

God die mensen doodt, associëren met het Oude Testament. Dus als wij zien dat God die twee mensen doodt, schokt ons dat omdat het botst met onder andere onze theologie. Rafaël heeft de Dood van Ananias geschilderd. Mensen denken daar veel aan bij het boek Handelingen, over Gods macht. Ik hoorde ooit een andere voorganger spreken over anderen die zeiden: De dagen van Ananias en Saffira

zijn in aantocht om de gelovigen angst aan te jagen. Voor diegenen die het verhaal van Ananias en Saffira niet kennen in Handelingen 5 werkt de geest van God met zo’n kracht in de kerk. Elke dag gebeuren wonderen en elke dag komen mensen tot het geloof. En iedereen is daar zo bij betrokken dat er binnen de kerk van Jeruzalem haast een soort commune ontstaat. Iedereen verkoopt have en goed

en ze stapelen alles op en iedere behoeftige kan er terecht, haast zoals bij de Essenen. Het wordt bijna een soort klooster. En er komen allerlei mensen op af. Er is een echtpaar, Ananias en Saffira, dat al hun bezittingen verkoopt en de helft van de opbrengt, niet alles, naar de apostelen brengt. Ze verstoppen de andere helft. God vertelt dat aan Petrus en die zegt tegen Ananias, die in zijn eentje langskomt:

Is dit al het geld? Ja, zegt Ananias. Nee, zegt Petrus, je hebt gelogen tegen de Heilige Geest. En boem, hij is dood. Wauw. Jonge mannen dragen het lichaam van Ananias weg en dan verschijnt Saffira, die medeplichtig is, maar niet weet dat haar man dood is. Petrus vraagt ook haar of dat al het geld is. Ja hoor, zegt ze. Dit is alles. En boem. Er staat dat onheilspellende zinnetje: Zie, de voeten degenen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En boem, ze is dood. Dat is een heel donkere passage over Gods toorn in het nieuwe verbond. Even een omweg. Het is belangrijk om te weten dat, hoewel de Bijbel dat niet zegt de meeste commentaren stellen dat Ananias en Saffira geen christenen waren. Wij nemen aan dat ze christenen zijn omdat ze geld aan de kerk schonken maar de Schrift zegt niet dat ze gedoopt zijn of christen of het geloof beleden. Dat is belangrijk voor ons als christenen, ook als wij zondigen en fouten maken als Gods toorn dan over ons komt en dit is hogere theologie dat vanwege onze doop die toorn wordt weggenomen door het Kruis. Daarom zijn het kruis

en de wederopstanding zo belangrijk. Dat heeft ons gered. Wij allen hebben gezondigd en fouten gemaakt. Daarom sterven er veel meer mensen in het Oude Testament dan in het Nieuwe. Als Gods toorn een christen treft in termen van dood en straf is dat gedragen aan het Kruis. Dus toen de niet-christelijke Ananias en Saffira naar de kerk kwamen, hadden zij niet die bescherming over zich. Dat lijkt mij belangrijk, want ik weet dat God geen christenen slaat. Daarover kunnen wij ons verheugen. Maar nog belangrijker is, hier een les in te zien over iets wat ze deden. Om te beginnen was het geen hebzucht, ook al is hebzucht op zich slecht. Het was bedrog. Petrus zegt zelfs tegen Ananias: Je had het gewoon kunnen houden en ons gewoon wat kunnen schenken. Maar in plaats daarvan heb je gelogen. En tegen wie heb je gelogen? Tegen de Heilige Geest. Er zit iets vreemds aan. Als ik dit lees, denk ik dat Ananias en Saffira een groot potgeld zagen en dat ze, door hun land te verkopen, controle over die rijkdom wilden krijgen. En over de hele gemeenschap. Er is iets aan de hand met Ananias en Saffira. Als God de kerk niet tegen hen had beschermd denk ik dat ze met wat ze deden, die gemeenschap hadden vernietigd. Liegen en bedriegen vernietigt intimiteit, vernietigt vertrouwen en zaait verwarring. En wat nog vreemder is, is dat mensen in Handelingen tegen de kerk optrekken en Gods volk doden. Mensen trekken tegen de kerk op en tuigen ze af. De kerk zelf wordt slachtoffer van vervolging. Velen worden tot slaaf gemaakt. Maar juist dit is het moment waarop God zijn toorn laat gelden. Als ik dat lees, zie ik het zo: God beschermt de kerk niet tegen geweld maar wel tegen bedrog.

Met andere woorden, waar geweld het lichaam van de kerk kan schaden kan bedrog de ziel van de kerk doden. En daarom is het zo belangrijk voor God dat Hij zijn volk tegen bedrog beschermt. Tegen het werk van satan. En daarom mogen wij, als volgelingen van God nooit deelnemen aan welke vorm van bedrog dan ook en moeten we altijd eerlijk zijn. Eerlijkheid vergt moed maar er staat zo’n grote beloning tegenover. En die beloning is vrijheid. Vrijheid en leven. En het is ook de beste manier om te leiden. Als je groot wilt zijn als leider, als vader, als echtgenoot, als moeder, als echtgenote, als vriendin, als werknemer of als werkgever of wat dan ook, eerst moet je bekend staan als eerlijk mens. Mensen moeten weten dat je de waarheid spreekt en dat je te vertrouwen bent en dat ze weten waar ze heengaan omdat jij ze dat verteld hebt. Een oprecht leven leiden, een integer mens zijn, is zoveel beter dan succes hebben. Een oprecht leven leiden, een integer mens zijn, is zoveel beter dan de bocht afsnijden. Het is zoveel beter dan alles wat je met stiekem doen kunt bereiken. En eerlijk zijn tegen de mensen in je leven je wederhelft, je vrienden, je ouders is zoveel beter dan dingen te moeten verbergen.

Je kunt het. Ik geloof in je. Wees dapper. Dan kom je er wel.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij houden van U en wij vertrouwen U. Wij bidden in Jezus’ Naam dat U ons zult helpen om zoiets radicaals te doen: Eerlijk leven en handelen en spreken in elk onderdeel van ons leven. Heer, wij houden van U. Wij bidden dit in Jezus’ Naam. Amen.

 

Zegen

 

Ik hoop dat het jullie vandaag bevallen is, en dat vandaag een rustdag is voor jullie. Hopelijk horen jullie iets van God. Wees niet te veel in de weer met beeldschermen. Probeer met degenen te zijn van wie je houdt. Geniet van lekker eten en het mooie weer.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Eerlijk duurt het langst

17 november 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan