Home Hoe leef jij je leven?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen! Welkomstwoord Door Tully Wilkinson Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. U ziet het: Ik ben Bobby noch Hannah. Ik ben Tully, een van de predikanten hier. Bobby en Hannah zijn een weekendje weg met het gezin. Maar vrees niet, een goede vriend verzorgt de preek: Tony Campolo. Dat wordt geweldig. Groet de mensen rondom u en zeg: God houdt van u en ik ook. Mag ik voorgaan in gebed? Gebed Goede God, we danken U voor deze gemeente en voor wie U bent. Dank U voor ons stralende voorbeeld Jezus waar wij naar opkijken die wij willen navolgen, waar wij op willen lijken. Laat ons leven het leven van Jezus weerspiegelen. Wij danken U dat wij deel mogen uitmaken van deze gemeente. Wij geven U alle eer. Laat uw wil geschieden. En de hele gemeente zei: amen.

Samenzang – “There is Sunshine in My Soul Today”

De zon schijnt in mijn ziel vandaag het donker is gezwicht En aard’ en hemel lacht mij toe want Jezus is mijn licht Er is zonneschijn, zomerzonneschijn Al de uren van de dag zijn blij zie ik Jezus’ aangezicht Is er hemelvreugd in mij er is lofzang in mijn ziel vandaag En jubel voor de Heer en zo vol is daarvan nu mijn hart Ik kan het niet uiten meer Er is zonneschijn, zomerzonneschijn Al de uren van de dag zijn blij zie ik Jezus’ aangezicht Is er hemelvreugd in mij er is blijdschap in mijn ziel vandaag En hoop en lof en liefde voor zegeningen die Hij schenkt Voor vreugde oneindig groot Er is zonneschijn, zomerzonneschijn Al de uren van de dag zijn blij zie ik in Jezus’ aangezicht Is er hemelvreugd in mij Schriftlezing – 1 Johannes 3:1-2 door Tully Wilkinson Ter voorbereiding op de preek lees ik 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Amen. Muziek.

Groep – Hour Of Power MEN’S ENSEMBLE – “Low Down the Chariot”

Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Rij door, koning Jezus, rij door, koning Jezus Rij door, koning op uw zegetocht Ik wil naar de hemel in de ochtend Rij door, koning Jezus, rij door, koning Jezus Rij door, koning op uw zegetocht Ik wil naar de hemel in de ochtend Ik heb hard geprobeerd het goed te doen En te leven zoals U het wilt Ik zeg al m’n zonden voorgoed gedag Ik wil zo graag mee met die wagen Dus als ik me meld voor die heerlijke rit Hou dan even in, snel me niet voorbij Kom omlaag, hemelse wagen ik wil gaan als Elia als ik ga Rij door, koning Jezus, rij door, koning Jezus Rij door, koning op uw zegetocht Ik wil naar de hemel in de ochtend Rij door, koning Jezus, rij door, koning Jezus Rij door, koning op uw zegetocht Ik wil naar de hemel in de ochtend Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen, en laat me meerijden Kom omlaag, hemelse wagen en laat me meerijden Chad bedankt het mannen ensemble Jongens, wat hadden wij nou afgesproken? Er zou een extra microfoon zijn voor mij. Volgende keer beter. Mag ik voorgaan in gebed?

Pastoraal gebed met Chad Blake

Vader, wij zijn zo dankbaar, onze harten barsten van dankbaarheid voor al het goede in ons leven. Via de krant en de tv zien wij zoveel verdriet en lijden, maar hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Heer, laat ons uw vertegenwoordigers blijven op deze wereld en in dergelijke situaties uw vrede brengen. Wij danken U voor uw zoon Jezus en alles wat U voor ons hebt gedaan. Wij bidden voor onze zendelingen en voor alle vervolgde christenen die U niet zoals wij in vrijheid kunnen aanbidden. Laat ze weten dat wij voor hen bidden en schouder aan schouder met hen staan. Dank U voor Tony en zijn bereidheid om ons het woord te verkondigen dat U hem hebt gegeven voor ons. Wees met hem als hij spreekt. Wij geven U deze dag en al onze aanbidding want U bent het waard. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Amazing Grace”- (My Chains Are Gone)

Genade, zo oneindig groot dat ik, die ‘t niet verdien Het leven vond, want ik was doden blind, maar nu kan ‘k zien Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad Maar ook, als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij mijn God, mijn Redder kocht ook mij En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij mijn God, mijn Redder kocht ook mij En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot Hij brak mijn banden, nu ben ik vrij, mijn God, mijn Redder kocht ook mij En zijn gena vloeit als een stroom over mij heen, liefde zo groot Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond Dat ik genade vond, bij U genade vond.

Muziek Groep – Hour Of Power MEN’S ENSEMBLE – “Heavens Joy Awaits”

Als we dit laagland verlaten steken we de Jordaan over Achter die koude stroom wacht de hemelse vreugde De hemel is vlak voorbij de horizon Vlak boven de blauwe sterrenlucht De hemel is ver boven dit tranendal Dan zijn m’n tranen en zuchten voorbij De hemel is een klein eindje verderop We hoeven niet lang meer te wachten op Jezus Dan zingen we van onze verlossing Waar ik heen ga, wacht de hemelse vreugde Een hemels briesje waait me tegemoet En fluistert me iets in ook ik zal weldra gaan Door de parelpoort de hemel is vlak voorbij de horizon Vlak boven de blauwe sterrenlucht De hemel is ver boven dit tranendal Dan zijn m’n tranen en zuchten voorbij De hemel is een klein eindje verderop We hoeven niet lang meer te wachten op Jezus Dan zingen we van onze verlossing Waar ik heen ga, wacht de hemelse vreugde De hemel is vlak voorbij de horizon Vlak boven de blauwe sterrenlucht De hemel is ver boven dit tranendal Dan zijn m’n tranen en zuchten voorbij De hemel is een klein eindje verderop We hoeven niet lang meer te wachten op Jezus Dan zingen we van onze verlossing Waar ik heen ga wacht de hemelse vreugde.

Preek – “Hoe leef jij je leven?” door Tony Campolo

Ik zat in een trein die vertrok uit Victoria Station. Wij waren net tien minuten onderweg toen de twee mannen tegenover mij in beweging kwamen. Een van hen had een toeval. Ik had dat in geen jaren meer meegemaakt en was een beetje bang. Hij schudde, rolde op de vloer. Zijn vriend reageerde snel, tilde hem op en zette hem weer op zijn stoel, maakte een deken van zijn jas, rolde een krant op en deed die in zijn mond zodat hij niet op zijn tong zou bijten en gaf hem een medicijn. De man schudde ongeveer een minuut. Het leek langer. Het was beangstigend. Toen viel hij in een diepe slaap. Zijn vriend zei: Neemt u ons niet kwalijk. Wij zaten samen in Vietnam. Ik ben er mijn been verloren. Hij trok zijn broekspijp op en toonde zijn kunstbeen. Bij m’n vriend was zijn halve borst afgerukt door een handgranaat en hij had overal in zijn lijf scherven. Als hij bewoog, schreeuwde hij het uit. Terwijl wij daar lagen, werd de helikopter die was gestuurd om ons te redden door een raket uit de lucht geschoten. Ik wist dat de dood ons wachtte. Op een of andere manier wist hij op te staan, in vreselijke pijn. Elke stap deed hem pijn. Hij pakte mij bij mijn shirt en begon mij door de jungle te slepen. Met elke stap schreeuwde hij het uit van de pijn. Ik riep: James, laat mij hier liggen. Ga zonder mij verder. Je krijgt ons nooit allebei uit de jungle. Maar het lukte hem. Ik weet niet hoe, maar het lukte hem. Een jaar geleden hoorde ik dat hij deze aandoening had en ook dat er elk moment van de dag iemand bij hem moet zijn want wij weten nooit wanneer hij die toevallen krijgt. Maar dan moet er iemand zijn om voor hem te zorgen. Ik zegde mijn huur op, verkocht mijn auto en nu ben ik die persoon, ik ben ieder moment van de dag bij hem. Dat is ons verhaal. Sorry voor de drukte. Ik zei: U hoeft geen sorry te zeggen. Ik spreek vaak mensen toe en ik ben altijd weer blij als ik met een goed verhaal kan komen. En dit is een geweldig verhaal. Zijn antwoord zal ik niet vergeten: Wees niet al te veel onder de indruk. Want ziet u, meneer…Na wat hij voor mij heeft gedaan is er niets wat ik niet voor hem zou doen. Dankbaarheid. Die dankbaarheid zijn we ook verschuldigd aan onze Heer Jezus Christus. Voor wat Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, op ieder moment. Toen Hij 2000 jaar geleden stierf aan het kruis nam Hij de straf voor onze zonden op zich, maar bovenal werd tot zonde gemaakt. Even een uitstapje naar Einsteins relativiteitstheorie. Dat vindt u vast wel boeiend. Volgens Einstein staat tijd in relatie tot beweging. Hoe sneller je reist, des te meer wordt de tijd samengedrukt. Als ik u in een raket zette en met 256.000 km per seconde de ruimte in stuurde en zei: kom over 10 jaar terug, zou u bij terugkeer 10 jaar ouder zijn. Maar wij zouden allemaal 20 jaar ouder zijn. Hoe kan dat nou? zegt u. Omdat als de snelheid toeneemt, de tijd steeds verder wordt samengedrukt. Dus bij 256.000 km per seconde wordt 20 jaar van ons samengeperst in 10 jaar van u. Als ik u met 272.000 km per seconde de ruimte in zou sturen, zouden onze 20 jaar worden samengedrukt tot 1 dag van uw tijd. Echter: Als ik u liet reizen met de snelheid van het licht, 297.000 km per seconde zou alle tijd in één moment worden samengedrukt. Maar dat kan niet. Als u de lichtsnelheid zou naderen, zou uw lichaam oneindig uitdijen in gewicht en omvang. Dus als iemand tegen u zegt: U bent te dik zeg dan: Ja, ik reis te snel. Maar als ik u met lichtsnelheid kon laten reizen, 297.000 km per seconde dan zou alle tijd worden samengedrukt tot één eeuwig nu. Alle tijd zou worden samengeperst tot één eeuwig moment. Er zou helemaal geen tijd verstrijken. Ik vertel dit, omdat dat Gods tijd is. Bij God is er geen verleden en geen toekomst. Gods naam veronderstelt al een eeuwig nu-zijn. ‘Ik ben die Ik ben’: God is nooit geweest en zal nooit zijn, Hij is in een eeuwig nu voor Hem is alle tijd en geschiedenis samengedrukt tot één moment. Daarom zei Jezus: Ik ben de alfa en de omega, het begin en het eind. Alles is in één moment met Mij. Hij zei: Voordat Abraham bestond, ben Ik er. Geen kwestie van slechte grammatica, maar iets diepzinnigs. De tijd vóór Abraham, duizenden jaren geleden, dat is voor Mij gewoon nu. Tegenwoordige tijd. Voordat Abraham er was, ben Ik. De nu-heid van God. Waarom is dat zo belangrijk? vraagt u. Toen Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis hing, was en is dat tegelijk met uw aanwezigheid hier in de kerk. U zegt: Campolo, er zit 2000 jaar tussen Jezus toen en mij nu. Maar die twee momenten zijn in Gods tijd samengedrukt tot één ogenblik. Dus als Jezus daar hangt op Golgotha, had Hij u in gedachten. Goddelijk als Hij is, weet Hij dat u hier nu zit. En de Schrift zegt: Niet alleen neemt Hij de straf voor onze zonden op Zich maar Hij werd tot zonde zelf gemaakt. De Bijbel zegt: Hij die zonder zonden was, die nooit zondigde, die gruwde van zonde werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Aan het kruis werd Hij alles wat wij zijn opdat wij alles zouden worden wat Hij is. Dat betekent dat u op de dag des oordeels niet bang hoeft te zijn. In het boek Judas staat: Hij zal u smetteloos voorstellen onbevlekt, zonder zonde. Ongelofelijk toch? Hij heeft alles geabsorbeerd in zijn eigen lichaam. Als je zondigt, maakt Hij door tijd en ruimte heen contact met je en neemt het allemaal in Zich op al die lelijke, duistere dingen van jou. En op de dag des oordeels zal Hij je onbevlekt voor de Vader brengen. Onbevlekt. Ik kan er amper op wachten. Vader, dit is mijn vriend Tony, de volmaakte. Ik hoop dat mijn vrouw erbij is. Ik hoor je al zeggen: ‘U kent hem niet zoals ik hem ken.’ Het goede nieuws van het evangelie is: je zonden zijn geabsorbeerd op Golgotha. Door tijd en ruimte heen trekt Hij als een magneet, al dat duistere en lelijke die deel van jou uitmaken. Als een spons absorbeert Hij al jouw zondigheid en eigent die Zich toe. Hij die geen zonde kende, zegt de Schrift droeg aan het kruis niet alleen onze straf, maar werd Zelf tot zonde. Ongelofelijk. En toch gebeurt het voortdurend, elk moment van de dag. Als u zich gewoon openstelt en zegt: Jezus, verbind U met mij, raak mij aan door tijd en ruimte en haal alles uit me wat er niet in mij hoort zodat ik alles kan worden wat U wilt. Reinig mij, Heer, kijk of er verdorvenheid in mij is en reinig mij, reinig mij, zuiver mij. Onze God vergeeft niet alleen, maar reinigt ook. Niet alleen vergeeft Hij zonde, Hij wordt zonde voor ons. Hoe toon je je dankbaarheid voor zo’n geschenk? Hoe zeg je ‘dank U’, hoe doe je dat? Dat kan op oneindig veel manieren. Ik noem er drie. Hij wil dat je net zo empathisch wordt als Hij. Hij voelde mee met mensen, wist wat hen bezighield, voelde hun pijn, hun lijden. En altijd was Hij bereid Zich te laten onderbreken. Zoals door de blinde Bartimeüs. Heb je hulp nodig? Ik blijf wel even staan. Ik zal je helpen. Ik zal met je meevoelen, Mij met je verbinden. Als de Heilige Geest in je tot uitbarsting komt, als Hij je helemaal vult krijg je de macht om iemand niet alleen van buiten te zien maar in zijn of haar ogen te kijken en diep in iemands wezen een verbinding aan te gaan. Wat een ongelofelijk geschenk. Liefde, verbijsterend, goddelijk, wil van ons alles wat wij zijn. Dankbaarheid aan God voor zijn grote geschenk: Jezus Christus. Empathie dus. Het tweede is: betrokkenheid. Betrokken zijn. Ik moest eens naar Haïti, waar een paar van mijn studenten werken. Ik stapte uit het busje en liep richting Holiday Inn in Port-au-Prince. Drie meisjes hielden mij staande. Ik zeg meisjes, want de middelste was de oudste en zij was pas 15. Ze zei tegen mij: U kunt mij de hele nacht hebben voor 10 dollar. Ik was sprakeloos. Ik vroeg aan de tweede: Krijg ik jou ook voor 10 dollar? Ze knikte. En jou ook? vroeg ik de derde. Ja, knikte ze. Jullie hebben geluk, zei ik, ik heb 30 dollar. Ik wil jullie alle drie hebben vannacht. Ik zit op kamer 210. Kom over een halfuur daarheen, maar niet eerder. Ik haastte mij naar mijn kamer, belde de receptie en zei: Ik wil alle Disney-video’s die jullie hebben. Stuur maar naar kamer 210. Toen belde ik het restaurant. Ik zei: Ik wil een paar banana splits. Ik betaal extra. Doe er extra ijs, extra slagroom, kersen, noten op. Maak er iets gigantisch van. Doe maar vier stuks. De meisjes kwamen en de video’s en de banana splits ook. Ik zat op de rand van het bed en wij hadden een feestje. Om 1 uur ‘s nachts viel de laatste dwars over het bed in slaap en ik zei bij mijzelf: Er is helemaal niets veranderd. Morgen verkopen ze zich op straat weer aan vieze, slechte mannen. Er is niks veranderd. En toen was het of een stem in mij zei: Alleen dit: Voor één avond heb je ze weer kind laten zijn. Voor één avond heb je ze hun jeugd teruggegeven. Je hebt het probleem niet opgelost, maar gedaan wat je kon. Mensen, dat is wat God van ons vraagt: Een zorg die ons ertoe beweegt te doen wat wij kunnen. Doet u wat u kunt? U kent allemaal wel een eenzaam iemand die nooit bezoek krijgt. Ware godsdienst, zegt Jacobus is wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is een manier om God je dankbaarheid te tonen: Door zorg te hebben voor anderen. En dan: betrokken zijn. In Jezus geloven is één ding. Ik vraag studenten: Geloof je in Jezus? ‘Ja hoor, ik geloof in Jezus.’ Als je het de vent op de barkruk naast je vraagt, zegt hij misschien ook wel ja. Maar het gaat niet om geloven, maar om betrokkenheid. Er is een groot verschil tussen een gelovige en een discipel. Zei Jezus: Ga de wereld in en maak iedereen tot gelovige? Nee, ga de wereld in en maak iedereen tot discipel. Discipelen zijn mensen die altijd precies doen wat de Meester doet. Bent u daartoe bereid? Bent u bereid om te doen wat Jezus in uw plaats zou doen? En om degene te worden die Jezus wil dat u wordt? Jezus zal u transformeren, maar wil úw volledige toewijding. U moet zeggen: Jezus, hier is mijn leven, laat het U zijn toegewijd. Toewijding, toewijding. Mijn vriend Dale Moody gaf les op een predikantenopleiding. Hij vertelde over het overlijden van zijn moeder. Hij zei: Ze viel van haar stoel op de grond, vlak na het ontbijt. Mijn vader schoot toe, tilde haar op, droeg haar naar de pick-up, zette haar op de voorbank, reed weg, nam de snelweg. Zij was dood toen hij bij het ziekenhuis aankwam. Op de dag van de begrafenis legden wij haar in de aarde, gingen terug naar hun huis en zaten buiten op de veranda. Mijn vader vroeg mij en mijn broer: Wat zou mama nu aan het doen zijn? Wat denken jullie? En Dale vertelde mijn vader: Toen ze haar ogen had gesloten en weer open deed was het eerste dat ze zag het gezicht van Jezus. En m’n vader zei: O, wat een zaligheid zal dat zijn. Als ik door zijn genade in zijn ogen zie, wat een zaligheid zal dat zijn. Laten wij teruggaan naar de begraafplaats. Het was half 11 ‘s avonds. Maar hij had na 54 jaar huwelijk zijn vrouw begraven. Wij gingen terug en hij controleerde alles, keek of de bloemen goed lagen. Toen nam hij een zoon aan zijn ene en een zoon aan zijn andere arm. Hij trok hen dicht tegen zich aan en zei: Nu kunnen wij naar huis. Jongens, het was een goede dag. Het waren 54 goede jaren en het is geëindigd zoals ik het wilde: Zij is het eerste gegaan. Als twee mensen zo toegewijd zijn aan elkaar, willen beiden dat de ander eerst gaat. Ik wilde niet dat zij het verdriet moest doormaken mij te moeten begraven. Begrijpen jullie wel? Wij waren toegewijd. Nu kunnen wij naar huis. Het was een goede dag. Het was een hele goede dag. Mensen, er is zo weinig toewijding op deze wereld. Huwelijken gaan kapot door te weinig toewijding. Mensen storten in doordat zij niet weten wat toewijding is. Ik zeg: Geloof niet alleen in Jezus, maar wees Hem toegewijd. Zeg: Hier is mijn leven, ik wijd het aan U, ik zal doen wat U wilt, zijn wat U wilt en gaan waar U wilt. Ik ben van U, Here, ik heb uw stem gehoord. Toewijding, toewijding. U bent een heel fijn publiek. Ik vroeg het mij af, maar u bent een fijn publiek gezien het feit dat u overwegend blank bent. Het is moeilijk om voor blanken te preken. Tegen een blanke gemeente kan je alles zeggen. ‘Ik ben net terug van de maan.’ Ik ben lid van een zwarte kerk en daar krijg je commentaar. De diakenen zitten vooraan en als je iets goeds zegt, roepen zij: Preek, broeder, preek! Mijn preek was veel beter geweest als mijn diakenen hier hadden gezeten. En de vrouwen in mijn kerk doen één hand omhoog en zeggen: ‘goed.’ Het lijkt niet veel, maar als 500 vrouwen het doen. Maar de mannen zijn het best. Die blijven maar roepen: ‘Ga door man, ga door man, ga door, ga door.’ Blanken zullen dat nooit roepen. Blanken roepen alleen: Hou nou op. Eens per jaar besteden wij aandacht aan alle studenten in onze kerk Mijn predikant zei: ‘Kinderen, jullie gaan dood.’ Dat is goed om tegen jonge mensen te zeggen. Die denken dat ze onsterfelijk zijn, daarom rijden ze als idioten. ‘Dan brengen ze je naar het kerkhof, stoppen je in een gat, gooien aarde op je gezicht en gaan daarna aardappelsalade eten. Bij je geboorte was jij de enige die huilde. De rest was blij. Maar dat is van geen belang. Dit wel: Als je sterft, ben jij dan als enige blij en huilen alle anderen? Dat ligt eraan, waar leef je voor, titels of getuigenis? Zo preken zwarten, krachtig en met veel alliteratie. Hij deed wat alleen een zwarte prediker kan: in 5 minuten de Bijbel doornemen. Hij zei: Er was Mozes en er was de farao. Die had de titel ‘heerser over Egypte’. Maar uiteindelijk had hij alleen die titel nog, maar Mozes had de getuigenissen. Heel goed. Hij zei: En dan had je koningin Izebel. Ook een mooie titel: koningin Izebel. Zij wilde Elia weg hebben, maar op het eind had zij alleen die titel. Zij had de titel, hij had de getuigenis. En dan Daniël en Darius. De koning gooide hem in de leeuwenkuil. Darius had een titel: koning Darius. Maar aan het eind van de rit had hij alleen een titel. Maar Daniël had de getuigenis. Gelovigen, een dezer dagen stoppen zij jullie ook in de grond. Staan er dan mensen rond je graf die getuigen hoe jij meevoelde, hoe het jou ter harte ging en hoe jij in Jezus’ naam het goede voor hen nastreefde? Luister mensen. Ik wens jullie titels en getuigenissen toe maar als je moet kiezen, kies dan de getuigenissen.

Koor – “Standing on the Promises”

Staand’ op de beloften van mijn God en Heer Klinkt door alle eeuwen heen zijn lof en eer Glorie en aanbidding, zing ik telkens weer Staand’ op de beloften van mijn God Staande, staande, staand’ op de beloften van mijn God, mijn Redder Staande, staande ‘k sta vast op de beloften van mijn God Staand’ op de beloften vrees ik voor geen val Luist’rend naar zijn stem waar Hij mij leiden zal Vertrouwende mijn Redder als mijn al in al Staand’ op de beloften van mijn God Staande, staande, staand’ op de beloften van mijn God, mijn Redder Staande, staande ‘k sta vast op de beloften van mijn God Staand’ op de beloften van mijn God en Heer Klinkt door alle eeuwen heen zijn lof en eer Glorie en aanbidding, zing ik telkens weer Staand’ op de beloften van mijn God Staande, staande staand’ op de beloften van mijn God mijn Redder Staande, staande ‘k sta vast op de beloften van mijn God.

Zegen door Chad Blake

Laten wij Tony nog één keer bedanken voor zijn komst. En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe leef jij je leven?

17 maart 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan