fbpx
Home Geliefd. Jij ook!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Het voelt goed dat u er bent. Bedankt voor uw komst. God heeft ongelofelijk veel energie. Hij heeft de energie en de kracht om van u te houden, innig, en voor altijd. En zo heeft Hij oneindig veel mensen lief.
Is dat niet cool? Geef uw buurman een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we samen God danken.

Gebed

Vader, we hebben U lief. Dank U dat U ons hier bijeen brengt. We hebben U lief en bidden dat de mensen straks hersteld en opgefrist naar huis gaan. We hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “The Solid Rock”

Ik heb mijn hoop alleen gebouwd op Gods rechtvaardigheid en trouw ‘k vertrouw niet meer op schone faam maar leun alleen op Jezus’ naam Christus de Rots, mijn vast bestaan elk and’re grond zal ooit vergaan Elk and’re grond zal ooit vergaan

Bedekt het duister mijn gezicht ik blijf op zijn genâ gericht
Bij harde wind en stormgetij mijn rots en anker, dat blijft Hij Christus de Rots, mijn vast bestaan elk and’re grond zal ooit vergaan Elk and’re grond zal ooit vergaan

Speciale Muziek – New Melodies – “Blessings”

Wij bidden om zegen, wij bidden voor vrede
Troost voor ons gezin, bescherming voor de nacht
Wij bidden om genezing en voorspoed
We bidden dat uw sterke hand onze pijn verzacht
En al die tijd hoort U ons smeekgebed
En U hebt ons te zeer lief om ons niet het beste te geven

Wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen?
Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om ons te leren hoe dichtbij U bent? Wat als onze moeite en strijd uw verborgen zegen zijn?

Als vrienden ons verraden en het donker lijkt te winnen Herinnert onze pijn eraan dat wij hier niet thuis zijn
Wij zijn hier niet thuis

Wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen?
Wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om ons te leren hoe dichtbij U bent? Wat als ons onvervuld verlangen het verdriet dat ons verlamt
Wijst op een dorst die groter is dan deze wereld lessen kan?
Wat als moeite en strijd regen en storm, verdriet en pijn
Uw verborgen zegen zijn? Amen

Hannah Schuller bedankt New Melodies

Bedankt, New Melodies, dat was schitterend. Dirigente is Sarah Grandpré

Schriftlezing – Mattheüs 9:9-12 door Hannah Schuller

Als voorbereiding op de preek lees ik uit Mattheüs 9, beginnend bij vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag een tollenaar zitten, die Mattheüs heette en Hij zei tegen hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag dat veel tollenaars en zondaars kwamen en aanlagen met Jezus en zijn discipelen. En toen de farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars?

Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. U bent welkom nog voor u gelooft. U hoort er al bij voordat u het allemaal begrijpt. God heeft u lief. Amen.

Speciale Muziek – New Melodies – “Amazing Grace”

Genade, zo oneindig groot dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad Maar ook, als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat

Genade, zo oneindig groot dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien En blind, maar nu kan ‘k zien

Bobby Schuller bedankt New Melodies

Bedankt, New Melodies, samengesteld uit jongeren van Voice of Hope. En ook Sarah Grandpré heel erg bedankt.

Interview – Christopher Perrin door Bobby Schuller

Dan wil ik nu Chris Perrin hier vragen. Graag applaus voor hem. Christopher Perrin is een getalenteerd kunstenaar hier uit Orange Country. Een man met een vast geloof in Gods werk en gaven. Nogmaals applaus voor hem.

CP Fijn dat ik hier mag zijn.
BS Je bent een tatoeëerder die tatoeëert voor Jezus. Een hoop gelovige mensen zijn nu

geschokt, en dat mag ik graag zien. Hoe zat het met jouw ontwikkeling in je geloof?

Je hebt nu veel liefde voor God, maar zo was het niet altijd.
CP Ik ben kerkelijk opgevoed, maar wist nooit het verschil tussen geloof, een relatie met God

versus op eigen kracht bij God in een goed blaadje komen. Op mijn 25e had ik een ontmoeting met Jezus, die me volkomen bevrijdde van dat van dat streven om mijn Vaders liefde te verdienen en wel door de openbaring dat Hij van me houdt zoals ik ben.

BS Wat veranderde er in je geloofsleven?
CP Hij veranderde mijn denken. Bij die ontmoeting liet Jezus zien hoe dingen werken dat ik het

product was van mijn gedachten. Hij zei: Ik bevrijd je van alle angsten, zorgen en religiositeit, die je afhouden van de waarheid van Gods liefde voor jou. Dat doet Hij in het lichaam van Christus.

BS En nu tatoeëer je voor Jezus. In Kolossenzen staat dat je geborgen bent in Jezus.
CP We doen wat we doen tot Gods glorie en zien dat de mensen en de relaties voorop staan,

niet wat we doen. Ik slaag erin van mensen te houden zoals ze zijn en met hen te delen wat de tatoeage betekent. Vaak hebben ze geen weet van Gods liefde voor hen.
Je ziet God werkzaam onder veel van die mannen die in je shop komen. Zeker, een beetje liefde doet zoveel voor een mens.

BS Verder maak je ook T-shirts. Vandaag begint een reeks over Geliefd. Ik vond het een wonder

toen je me er een gaf.
CP Je kunt intekenen op mijn kledinglijn, dan krijg je elke paar maanden een T-shirt.

TYJ.clothing: Thank You Jesus.clothing. Toen we overlegden over mijn komst hierheen vertelden jullie dat je zou preken over de Geliefde. Dat staat ook op dat t-shirt dat ik al had gemaakt. God zei daarmee: deze boodschap wil Ik dat je aan hen vertelt. Hij laat zien hoe geliefd je bent zoals je bent door wat Jezus heeft gedaan en doet in onze levens.

BS Wat zeg je tegen iemand die zegt: Ik ben helemaal niet geliefd. Ik heb te veel misdaan. Of verslaafden, nooit naar de kerk geweest of misschien wel als kind, maar teruggeschrokken voor hoe mensen deden.

CP Dat Jezus ons vertrouwen waard is. Als we die gedachten, worsteling en zonden aan Hem geven dan zien we in wat Hij heeft volbracht aan het kruis. God wacht niet met zijn liefde tot we de boel voor elkaar hebben maar neemt alles weg wat ons ervan weerhoudt in zijn liefde te wandelen.

BS Bedankt, we houden van je. Geweldig wat je doet.

Koor – Cornerstone

De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld De steen die door de bouwers werd verworpen de steen die door de bouwers werd verworpen Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Een graankorrel kan op de grond vallen en lijden onder de winterkou Maar komt weer tot leven en draagt duizendvoudig vrucht
De steen die door de bouwers werd verworpen
Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld De steen die door de bouwers werd verworpen de steen die door de bouwers werd verworpen De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Ooit kan onze reis mislukken, een kind zal ons de weg wijzen, zijn ogen gevuld met stralend licht, voor Hem is De nacht zo helder als de dag

De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot De steen die door de bouwers werd verworpen de steen De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot

De liefde die de steen terzijde rolt geeft ons leven, opdat Graf, waar is uw overwinning? dood, waar is uw prikkel? De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot De steen die door de bouwers werd verworpen de steen De steen die door de bouwers werd verworpen werd tot Werd tot hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Instrumentaal – Orkest

hoeksteen van een hele nieuwe wereld hoeksteen van een hele nieuwe wereld die door de bouwers werd verworpen hoeksteen van een hele nieuwe wereld

we zingen:

hoeksteen van een hele nieuwe wereld hoeksteen van een hele nieuwe wereld die door de bouwers werd verworpen hoeksteen van een hele nieuwe wereld

Proclamatie met Bobby Schuller

Zegt u met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.
U mag gaan zitten.

Preek – Geliefd, jij ook! door Bobby Schuller

Vandaag begint een nieuwe reeks preken over dat credo. Het was het resultaat van een persoonlijke ontwikkeling maar deze hele gemeente is ervan doordrongen geraakt. Maar al voordat wij deze proclamatie gebruikten, geloofde deze kerk deze dingen. Wij geloofden in de woorden ‘God houdt van u en ik ook.’ En dat God mensen liefheeft zoals ze zijn, niet zoals ze zouden moeten zijn. Al willen we allemaal vooruitkomen in ons leven God houdt van ons, ook van u, zoals u bent. Hij houdt zo veel van u. De eerste keer dat ik dit credo hoorde was ik verslingerd aan de boeken van de katholieke priester Henri Nouwen. Hij stierf in 1996. Toen ik zijn boeken las, was hij allang overleden. Ik was een keer bij Glen DeMaster, een andere voorganger hier. Hij was mijn mentor tijdens mijn studie. Op een plank zag ik een videotape met drie Hour of Power preken van Henri Nouwen. Ik weet niet eens hoe hij eruitziet, zei ik. Tot mijn grote verrassing was hij Nederlands. Vandaar dat accent. Ik mocht de band meenemen. Ik bekeek de band en het waren drie preken over deze drie dingen: Je bent niet wat je doet. Je bent niet wat je hebt. En je bent niet wat de mensen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. Ik heb die videoband eindeloos vaak bekeken. Die paar woorden werden een preek die ik regelmatig hield. Maar nog daarvóór was het een gebed. Ik ging bidden: Ik ben niet wat ik doe,

ik ben niet wat ik heb ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. En ik zag dat, meer dan andere geestelijke disciplines zoals vasten, dienen, mijn gebeden dat niets méér deed dan dit eenvoudige persoonlijke credo. In de loop van maanden bad ik die woorden, zegde ze gewoon op en zag hoezeer mijn vreugde en mijn leven vastzat aan wat mensen over me dachten aan hoeveel geld of bezittingen ik had of juist niet had en vooral vastzat aan wat ik deed hetzij qua roeping, moreel of anderszins. En als ik dat gebed bad ging ik betere dingen doen. Ik werd een moreler iemand. Ik had meer. Niet qua materie, maar geestelijke rijkdom. Vreugde, vervulling, vrede en ik was meer ontspannen. Vergeet wat de religieuze dogma’s u altijd hebben voorgehouden:
Als je een voldoende hebt voor je geloof, mag je naar de kerk en tel je mee als christen. Laat dat los. God houdt van je zoals je bent. Als we dat kwijtraken komt alles voort uit het vruchteloze streven Gods Koninkrijk te verdienen. Dat kan niet, dat is een geschenk. Het is het evangelie van de genade. Het evangelie van de genade gaat in tegen alle andere religies op aarde. Die zeggen allemaal: Doe alles zoals het hoort, dan hoor je erbij. Het christendom zegt iets anders: Genade is een geschenk. God doet het werk, God verandert je en je ondervindt de genade, wetend dat we geen van allen volmaakt zijn dat we allemaal beter willen zijn, en geen van allen af zijn. Daar kan God voor zorgen. Het evangelie zegt: Je hoort er al bij nog voordat je gelooft. Je hoort er al bij voordat je je gedraagt. Toen de discipelen Jezus volgden hadden ze aanvankelijk niet de overtuiging dat Hij Gods Zoon was. Dat kwam toen ze bij Hem gingen horen en Hem meemaakten. Zij gingen zich ook niet meteen juist gedragen. Petrus verloochende Jezus driemaal. Zij maakten vreselijke fouten als volgeling van Jezus. Zij mochten eerst bij Hem horen, gingen in Hem geloven en ernaar handelen. Dat is de kern van wat Jezus leert over het ‘omgekeerde Koninkrijk’. Weet dat je erbij hoort. En dat God van je houdt zoals je bent. Je zou niets anders kunnen doen om God meer van je te laten houden. God is trots op je en Hij staat aan jouw kant. Onze levenservaring vertelt ons iets anders. Van jongs af aan. Misschien heeft iemand die u had moeten liefhebben en beschermen u juist misbruikt beschadigd, vernederd,

bespot. Of u bent gepest als kind. Als kind denk je daar niet bij na hè? Ik heb nu zelf kinderen en denk vaak aan hoe mensen als kind worden behandeld. Zo verkeerd… Het was zo verkeerd dat je gepest werd. Of u bent in de steek gelaten door vrienden, ouders, grootouders, broers of zussen die zeiden: Ik hou van je, maar je in de steek lieten als je ze nodig had. Onze ervaring van jongs af aan is:

Als ik iets presteer, word ik toegejuicht dan kan ik rijk worden, populair, knap dan krijg ik meer positieve aandacht en spreken mensen positief over me houden ze van me en zijn vriendelijk, nodigen mij uit op feestjes, bellen me. Als ik die dingen niet meer doe, valt dat weg. Je leert een dubbelleven te leiden. Wat goed is aan jou, je ego, het vernisje, laat je zien. Maar een ander deel blijft verborgen en je denkt: Als de mensen dat eens wisten wat zou ik me dan schamen. Zouden ze me nog aardig vinden, nog met mij gezien willen worden? Ze zouden mij niet meer beschouwen
als christen. God ziet dat verborgen deel, maar houdt zoveel van je ondanks al je fouten. Hij heeft je nooit laten zitten. Hij staat aan jouw kant. Keer Hem niet de rug toe, dat doet Hij ook niet. Hij houdt van je, vergeet dat nooit. In “The perks of being a wallflower” zegt een tiener: We accepteren de liefde die we denken te verdienen. Dat is zo. Voelt u zich geen echte liefde waard, vooral niet Gods eindeloze liefde? U weert mensen die ondanks uw fouten van u proberen te houden. Daarom: Als we als gelovigen vrucht willen dragen, moeten we in Jezus blijven in Zijn liefde, Zijn macht en Zijn Geest. Dat zegt Johannes 15. Iedereen wil dat we alles goed doen, eruitzien zoals het hoort dat we meedoen, alles perfect doen, dan hoor je erbij. Jezus zegt: Je hoort er al bij voordat je gelooft. Johannes 15. Het hele thema van Johannes 15 is dit: Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Jezus wil dat we vrucht dragen als christenen. Een boom draagt vrucht als hij wordt geplant, voeding krijgt en zonlicht. Dan draagt hij van nature vrucht dat komt voort uit wie hij is. Hij is altijd geworteld, altijd daar. Zo gaat het als je bent geworteld in Gods liefde als je elke dag weer met heel je hart gelooft dat je niet bent wat je doet wat je gedaan hebt of wat jou is aangedaan, je bent niet wat hebt en je bent niet wat wie dan ook over je zegt, behalve wat God zegt: Dat je zijn geliefde kind bent. En dat zal altijd zo zijn. Leest u mee uit uw bijbel of van het scherm. Mattheüs 9 vers 9. Dit is de roeping van Mattheüs. De tekst gaat als volgt: En vandaar verder gaande zag Jezus een tollenaar zitten, Mattheüs genaamd en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. Er zijn hier twee termen die van groot belang zijn. De eerste is ‘tollenaar’ Allemaal: tollenaar. De tweede is: Volg Mij. Zeg mij maar na. ‘Volg Mij’ was een befaamde uitspraak. Nog niet weggaan. ‘Volg Mij’ was een befaamde uitspraak die werd gebruikt om de beste van de besten te roepen. In Jezus’ dagen waren de rabbi’s het hart van de samenleving. Ze waren leiders en rechters, niet alleen leraren. Ze waren in zekere zin ook de politici van het volk. Om rabbi te worden, moest je worden opgeleid door een rabbi. Eerst werd je ondervraagd. De meesten werden weggestuurd want rabbi’s pikten maar enkelen van de besten. Je moest knap zijn, uiterst intelligent en zeer religieus. Als je werd aangenomen op de Harvard-achtige opleiding tot rabbi kreeg je dat te horen: Volg mij. Dat zou je nooit zeggen tegen iemand die niet de allerbeste was. Je zou het nooit zeggen tegen iemand die niet zou kunnen worden zoals jij. Want dat betekende ‘Volg Mij’: Ik denk dat jij kunt worden als ik. De andere term was ‘tollenaar’. Het Romeinse Rijk had Israël bezet. Israël haat Rome. Rome legt belastingen op. Dat doen ze via joden die wat minder gewetensvol zijn. Die innen de belastingen die zijn opgelegd. In een bepaalde wijk moeten ze 10 procent belasting innen van iedereen. Hoe werden de belastinginners betaald? Ze deden er naar eigen inzicht nog wat

boven op, zonder te zeggen hoeveel. Stel dat het 10 procent is. De belastinginner maakt er 16 procent van. Het extra bedrag pakken ze zelf. Er wordt geen verantwoording afgelegd. Ze zijn net als de sheriff van Nottingham die oude mensen geld afhandig maakt en ook zieken, kinderen. Puur voor persoonlijk gewin. Totaal verziekt. Zo zijn belastinginners. Van alle zondaren zijn belastinginners
de ergste. Niet alleen stelen ze van onschuldige, hulpeloze mensen ze staan ook aan de kant van Rome. Ze zijn te weinig patriottisch en noem maar op. Ze zijn een soort Bernie Madoffs van die tijd. Jezus stapt af op die Bernie Madoff-achtige man die belastinginner en spreekt de befaamde woorden: Volg Mij. Ik vind je goed genoeg, geestelijk genoeg, intelligent genoeg Je bent alles wat Ik nodig heb als nieuwe discipel in mijn team. Toen Hij zei ‘volg Mij’ waren er vast mensen die lachten.

Maar terwijl de mensen lachen, en het lachen vervolgens verstomt blijft Jezus oogcontact maken
met Mattheüs die denkt: Kiest Hij mij? Weet Hij wel wat ik doe, wat ik gedaan heb? Neem Hij me in de maling? En dan denkt Hij: O mijn God, Hij meent het. En dan hoor je bijna hoe hij zijn tafel omstoot en de munten en papieren in het rond vliegen. Het maakt niet meer uit, want Mattheüs is geen belastinginner meer. Hij is nu een discipel en alles is nu anders. Weet dat God niet maalt om wat je hebt gedaan of wat je nu doet. Daar heeft Jezus al voor geboet. Hij roept jou om Hem te volgen, ongeacht je huidige situatie. Je hoeft niet eerst alles perfect te doen. Begin maar gewoon,
Hij staat aan jouw kant. Is dat geen goed nieuws, dat God ons liefheeft, ook als we falen? Mag ik een amen van alle vromen en zondaren hier? Wat een goed nieuws is dat. Geen slecht nieuws. Het evangelie is goed nieuws, mensen. Vertel het door. Het volgende vers. En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. De belangrijkste term in deze passage is ‘aanliggen’. Zeg mij maar na. We weten allemaal dat dat het belangrijkste woord is. Als je in die dagen met iemand samen at gaf je aan dat die ander familie was, gelijk was aan jou. Dus mensen van verschillende klassen aten in verschillende vertrekken. Rabbi’s zouden nooit eten met iemand die geen rabbi of discipel was. Jezus eet met prostituees, belastinginners, zondaren, mensen buiten het Koninkrijk. Hij eet met hen. En als Jezus tijdens het Laatste Avondmaal zegt: ‘doe dit tot Mijn gedachtenis’, zinspeelt Hij niet alleen op de kruisiging. Het is veel meer: Namelijk dat door de kruisiging iedereen is uitgenodigd aan deze tafel Om met ons te eten. Hij kijkt ook naar de apostelen spoort hen aan mensen uit te nodigen die ziek of zondig zijn die verslaafd zijn en zich verstoppen. Zulke mensen uit te nodigen, was waar Hij toe opriep. Daarom ontkleedde Hij zich om als een slaaf hun voeten te wassen. Hij zei: geen dienaar is groter dan zijn meester. Je moet anderen dienen, mensen uitnodigen aan je tafel. Geroepen worden door Jezus betekent ook dat je zelf zondaren roept, mensen die gebroken zijn. Dat je een vriend bent van zondaren en twijfelaars, van iedereen. Zo is Jezus en zo kunt u ook zijn. God wil u aan zijn tafel hebben. De zondaren die met Hem aten, hadden even tevoren nog gezondigd. Maar misschien zijn ze er daarna mee gestopt. Dat weten we niet. En dan het laatste stukje: Hij hoorde het en zei: De farizeeën bespotten Hem omdat Hij met zondaren at. Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Heer, laat deze kerk altijd vol zitten met zondaren. Er zijn zat kerken vol vromen. Heer, roep de zondaren, zij die gebroken zijn roep hen die lijden en twijfelen naar deze kerk. Dat is mijn gebed. Hij heeft u lief, en wij Hem. Amen?

Gebed

Vader, we hebben U lief en danken U dat U niet ziet wat de wereld ziet. U ziet ons hart, onze ziel. Geef dat een ieder die mijn stem hoort en zich leeg voelt, uitgeput. Laat uw macht en uw Heilige Geest hart en hoofd vullen van ieder die mij hoort met liefde, goedheid en vreugde. Dank U.
In Jezus’ naam, amen

Koor – Rejoice, The Lord is King

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer Verhef uw hart verhef uw stem verheug, wees blij Verheerlijk Hem. Amen

Zegen

Heb een goede week. Dank voor uw komst. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geliefd. Jij ook!

17 juni 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan