Home Een hart vol lef

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Ik bid ervoor dat wij in deze tijd telkens als wij in de overlevingsstand staan ons aan God vastklampen. Dat dit een tijd mag zijn waarin wij dichter bij God komen als nooit tevoren en zijn majesteit mogen ervaren. Fijn dat jullie met ons zijn vandaag. Jullie zijn geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons hier bijeen hebt geroepen. Weet, Heer, dat wij U liefhebben met ons hele hart, onze hele ziel, met onze hele geest en al onze kracht. En ik vraag, Vader, dat uw Heilige Geest

de harten en geesten zal vervullen van hen die nu kijken, waar ze ook zijn. Ik bid, God, dat U ons kracht geeft een kracht die de wereld niet kent, om moeilijkheden te boven te komen. Heer, wij hebben U lief.

Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – Glory

Glorie zij aan U, onze Meester, glorie

Gij die door uw kruis en lijden

De dood hebt overwonnen, glorie

Wij zullen uw lof zingen in eeuwigheid, glorie,

 

Laat de hoorn schallen om de wereld

Te vertellen dat Christus is opgestaan, glorie

Verkondig aan heel de wereld

Dat Christus is opgestaan, glorie

Laat de hoorn schallen om de wereld

Te vertellen dat Christus is opgestaan

Glorie, glorie, glorie

 

Uit het duister van de dood

Bent U opgebloeid naar het licht

Uit het duister van de dood

Bent U opgebloeid naar het licht

Door uw glorierijke wederopstanding

Heeft U de zonde overwonnen

De waarheid heeft alles overwonnen

En Christus de overwinnaar heeft onze ziel gered

Glorie, glorie, glorie

 

De mensheid wordt gered

Door de gave van uw liefde

Nu en in eeuwigheid

Glorie aan U, glorie aan U in den hoge

Trompetten schallen, cimbalen klinken

Christus is Koning

Glorie, glorie, glorie aan U

 

Er zij nu hoop in onze harten, en vrede

Er zij hoop in onze harten

Dat is wat wij U vragen

Laat ons leven vol vreugde zijn

Want Christus heeft het ons gegeven

Glorie, glorie, glorie

Glorie, glorie, glorie

 

Schriftlezing – 1 Samuël 17:32-37 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Samuël 17:32.

David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je! Kerkfamilie, de kleine dingen die je nu het hoofd moet bieden bereiden je voor op jouw Goliath. Amen.

 

Interview Ryan Ellis

BS = Bobby Schuller en RE = Ryan Ellis

 

Introvideo

Ryan Ellis is een artiest, songwriter en aanbiddingsleider uit San Diego. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij zijn creativiteit. Na vijf jaar dienst bij de Amerikaanse marine werd hij aanbiddingsleider. Hij heeft muziek gecomponeerd voor Chris Tomlin en Matt Redman en heeft een ASCAP Award gewonnen. Hij is ook genomineerd voor een Dove Award. In 2019 bracht hij de beide albums Lyfe en Response uit. Hij zingt vandaag de dag nog steeds aanbiddingsliederen. Welkom, Ryan Ellis.

BS Ryan, welkom, dank dat je er bent. Het is een eer om je hier te zien. Hadden wij maar een volle kerk bij deze dienst waarin jij zingt maar het is even niet anders. Vertel eens hoe muziek je missie is geworden. Hoe is dat gekomen?

RE Fijn dat ik hier mocht komen. Het is voor mij ook een eer. Deze ruimte is gevuld met het goede van de hemel. Daarover zing ik iedere morgen. Het is geweldig om hier te zijn. Ik ben aanbiddingsleider geworden toen ik de marine verliet. Bij de marine kwam ik tot geloof. Daarna begon het.

BS Bij de marine kwam je tot geloof. Hoe is dat gebeurd?

RE Als zeeman leidde ik een ruig leven. Ik wist dat ik van binnen slecht was. Ik werd bijna uit de marine gegooid vanwege een stommiteit en dat was een waarschuwing. Mijn ma kwam tot geloof. Zij stuurde mij Bijbelteksten, maar ik wiste haar sms’jes. Maar de Heilige Geest plantte een zaadje en uiteindelijk gaf ik mij over. Ik begon naar de kerk te gaan en ontmoette God en daarna begon ik te zingen. Ik kon pas songs schrijven nadat ik christen werd.

BS Was je al muzikant in de marine?

RE Daarvoor al. Ik zong in schoolkoren en deed aan muziektheater en zo. Maar ik had nog nooit een song geschreven. Pas toen ik gelovig was, schreef ik mijn eerste song.

BS Prachtig verhaal. Je bent dus een getalenteerd muzikant, maar ook een hele goeie songwriter. Je hebt teksten geschreven voor Chris Tomlin en andere gospelzangers.

RE Er gebeurt iets bijzonders wanneer er een song ontstaat. Je zit met wat mensen in een ruimte. Je hebt de schrijver en de producer en de technici. Je hebt een hecht team nodig om zo’n song te produceren. Zelfs daarin voel je de kracht van eenheid in een team. Dat vervult ook je geest. In de Bijbel werd gezongen vóór de strijd. Zo maakten ze zich klaar om die dag goed ten strijde te gaan.

BS Je album is geweldig. Je kunt zo diepgaan met je teksten. Je muziek is dynamisch. Wij zijn dol op je muziek. Daarom ben je hier. Je helpt mensen geweldig in deze tijd. Je bent niet bang om de diepte op te zoeken in je teksten.

RE Ik was wel bang toen ik ze schreef want het is best eng om iets te doen waarin je je kwetsbaar opstelt en afwijkt van de norm. Veel gospelmuziek bestaat uit liederen over de goedheid van God. Die is groot, maar ik denk dat het echt van kracht getuigt als je in je songs durft uit te komen voor wat je doormaakt.

BS Ryan, hartelijk dank. Je gaat een lied voor ons zingen. Dank je voor je komst. Dit lied heet ‘Simpele Waarheid’. Het is een mooi lied over de kern van het evangelie. De titel zegt het al: de simpele waarheid. Gods zegen. Dank je.

 

Solo – Simple Truth door Ryan Ellis

U bent Degene die me als eerste liefhad

In uw liefde vond ik mijn waarde

U hebt me nooit losgelaten

In uw armen is de plek waar ik hoor te zijn

 

U bent Degene die me als eerste liefhad

In uw liefde vond ik mijn waarde

U hebt me nooit losgelaten

In uw armen is de plek waar ik hoor te zijn

 

Want niemand heeft mij lief zoals U

Niemand heeft me lief zoals U

Mijn hart vindt vrede

In de simpele waarheid

Dat niemand mij liefheeft zoals U

 

Genade die al mijn schaamte bedekt

Genade die me weer heel maakt

U hebt een pad bereid,

Mijn schuld is betaald

Met liefde en uw opstanding uit het graf

Met liefde en uw opstanding uit het graf

Niemand heeft mij lief zoals U

Niemand heeft me lief zoals U

Mijn hart vindt vrede

In de simpele waarheid

Dat niemand mij liefheeft zoals U

Niemand heeft mij lief zoals U

Mijn hart vindt vrede

In de simpele waarheid

Dat niemand mij liefheeft zoals U

 

En als ik het niet verdien

Vertelt U me dat ik van waarde ben

Wat een Heiland

En als ik op mijn zwakst ben

Is uw kracht in mij volmaakt

Wat een Heiland

En als ik het niet verdien

Vertelt U me dat ik van waarde ben

Wat een Heiland

En als ik op mijn zwakst ben

Is uw kracht in mij volmaakt

Wat een Heiland

Niemand heeft mij lief zoals U

Niemand heeft mij lief zoals U

Mijn hart vindt vrede

In de simpele waarheid

Dat niemand mij liefheeft zoals U

Mijn hart vindt vrede

In de simpele waarheid

Dat niemand mij liefheeft zoals U

 

(Gesprek met Irina in de Dutch Touch)

J Welkom. Je spreekt Engels en een klein beetje Nederlands. Irina, jij zegt dat we allemaal God nodig hebben. Dat is je levensmotto, hè?

I Ja.

J Waarom hebben wij allemaal God nodig?

I Als je in duisternis leeft, wedijver je allemaal met elkaar wie de beste is. Dan is je hart gesloten, zodat je veel dingen niet kunt voelen. Je ziet alleen maar geld, concurrentie en dat soort dingen. Ik deelde mijn getuigenis met de vrouwen die in de prostitutie zitten tijdens deze lockdown.

J Er zijn nog steeds prostituees?

I Maar vanwege de lockdown doen ze nu deze academie (@WorkAcademy, www.scharklakenkoord.nl) om iets anders te leren. Ze hebben mij gevraagd, mijn getuigenis te delen. Dingen die ik heb doorgemaakt. Dat was zwaar. Een dame zei: Ik wil dat niet horen. Niet iedereen heeft het zo zwaar. Waarom zou ze God nodig hebben als ze alles al heeft? Dit is gewoon werk. En toen zei ik tegen haar: Je hoeft het niet per se zwaar te hebben. Je hoeft niet helemaal kapot te zijn. Er zijn mensen met een perfect leven. Je bent zakenman of werkzaam in de financiële wereld, maar dan heb je nog steeds God nodig. Je hebt allemaal God nodig omdat er niemand op deze wereld is die geen gebroken hart heeft.

J Zeg dat nog eens.

I Er is niemand die geen gebroken hart heeft.

J Je hebt tien jaar gedwongen in de prostitutie gewerkt. Je moest hard werken. Je verdiende zo’n 2000 euro per dag maar je had amper te eten. Je moest mannen behagen. Verlangde je in die tijd naar God?

I Er is in mijn een wonder gebeurd. Het was in 2006. De pooier, zoals je die mensen noemt. Hij was in Italië, die pooier. Hij was daar voor zaken. Toen was ik zonder hem, maar ik moest wel werken. Ik was zo moe. Ik was per trein vanuit Hilversum gekomen en ik was in slaap gevallen. Toen de trein stopte, haastte ik me naar de deur maar vergat mijn tas. Een paar seconden later was ik terug, maar de tas was verdwenen. Met 800 euro, drie telefoons, 14 sleutels en wat make-up. Ik werd zo paranoïde. Ik had valse papieren. Ik kon zelfs niet aan de verhuurder van het raam uitleggen dat ik geen juiste papieren had. Je moet daar altijd je paspoort laten zien. Huilend ging ik de straat op en riep wanhopig: God, als U bestaat, als U mij hoort wilt U mij dan zien, wilt U mij horen? Wilt U mij mijn gestolen tas teruggeven? Die tas is zo belangrijk. Help mij alstublieft. De volgende dag stond er iemand aan de deur. Ik schrok enorm. Politie, dacht ik. Ik had zo’n enorme angst. De man zei: Ik ben een oude man. Ik heb je tas gevonden. Loop niet zo te dollen, zei ik. Wat zit erin? Een paspoort en 14 sleutels en wat make-up. Ik deed open. Ik woonde op de vijfde verdieping. Ik zag een hele oude man. Hij liep tegen de 100. Hij zei: Ik voel in mijn hart dat je op een duistere plek werkt. Je hebt gelijk, zei ik. Ik ben prostituee. Toen zei hij: Weet je, daarboven is God. Hij is je Vader en Hij houdt van je. Ik snauwde hem toe dat ik daar niets van wilde horen. Zullen wij een kopje theedrinken, zei hij. Wij dronken thee en toen vertrok hij. Dat was het eerste wonder voor mij in Amsterdam wat mij de volgende dag overkwam. Irina, jij bent degene die groeit in je geloof en opbloeit in wat je nu doet.

J Hoe heb je je leven aan God gegeven, aan Christus?

I Achter het raam, helaas. Achter het raam? Op 7 december 2012. In mijn gebrokenheid riep ik ‘s nachts tot God en zei: Red mij, alstublieft. Ik ben oud genoeg. Ik wil hier niet achter het raam doodgaan. Wilt U mij alstublieft hier weghalen? En diezelfde week, op vrijdagavond kwamen er mensen evangeliseren. Ze liepen daar over straat. En ze zeiden hoi, wij zijn christen. Als je hulp wilt, kunnen wij voor je bidden. Ik werd razend. Mijn ogen waren gevuld met agressie. Ik zag alleen vuur. Ik keek ze aan en zei: Ik zit al in de problemen in dit leven. En jullie vragen mij of ik problemen heb? Wegwezen, riep ik. Ik wil jullie nooit meer zien. Oké, oké, zeiden ze. Wij kunnen thuis voor je bidden. Doe maar wat je wilt, zei ik, maar vertoon hier je nooit meer. Zo was ik toen. Maar ‘s ochtends kwam ik thuis en voor het eerst hoorde ik de stem van God, Die zei: Jij vroeg mij zelf om hulp en nu wijs je mijn mensen af. Ik schrok zo dat ik bijna omviel. Wat gebeurt hier, zei ik. En Hij zei: Ik ben God, je Vader. God, mijn Vader, zei ik? En toen voelde ik Gods aanwezigheid. Het was zo sterk alsof ik tegen de grond gedrukt werd. Ik lag op mijn knieën en zei: Als U het echt bent, kunt U die mensen dan weer sturen? Kunt U mij nogmaals helpen? Ik zal alles doen wat U mij zegt te doen. Help mij, alstublieft. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan terugdenk. In de week erop zag ik die mensen weer op vrijdag vanuit het raam. Ik klopte heel hard: Kom hier. Ze schrokken. Ik zei, kom hier voor mij bidden. Waarvoor wil je dat wij bidden, zeiden ze. Maakt niet uit, zei ik. Maar bid voor mij. Ze baden voor mij en zeiden: Irina, waarom werk je hier? Waarom blijf je hier? Waarom vertrek je niet? Ik zei: Ik weet niet of ik jullie kan vertrouwen. Ik was heel angstig. Ze zeiden: Wij zijn kinderen van God. Alles wat je zegt, blijft tussen ons. En God. Ik vertelde ze over mijn tijd in het criminele circuit en dat ik slachtoffer was van mensenhandel, eigenlijk slavernij. En ik moest wel, omdat ze mij zoveel geld hadden afgenomen dat ik schulden had. Ik moest in drie weken 15.000 euro belasting aan de staat betalen.

J Ik moet je even onderbreken.

(Spreekt met Marja in het Nederlands)

J Irina, in de Bijbel staat: Als je in Christus bent en in Hem gelooft word je een nieuwe schepping.

I Ja, precies. Het kostte mij anderhalve maand om dat in te zien nadat ik mijn leven aan Jezus had gegeven. En ineens besefte ik: Wat doe ik hier? Waarom zit ik hier? Waarom zeg ik geen nee tegen deze criminelen en waarom zou ik dit doen? Ik stond op bij het raam, ik trok mijn kleren aan. Ik nam mijn spullen en ging naar huis en begon te huilen omdat ik wist dat ik stopte en niet zou terugkeren. Maar het eerste dat God tegen mij zei omdat ik bang was en niet wist wat ik moest doen Valse papieren, geen geld. Ik wilde niet terug naar het raam omdat ik vastbesloten was. De dame die mij tot Jezus leidde, zei: Eens zien wat God voor je heeft. Ze deed zo de Bijbel open en wat stond daar? Mattheüs 6. Maak je geen zorgen om wat je gaat eten of wat je moet dragen. Zie de vogels en de bloemen. Ik heb ze geschapen. Ze vragen mij niet om eten, maar Ik geef het ze. Waarom zouden zij meer zijn dan jij? Ik las het en zei: Amen. Dank U. Als U het zegt, dan is het zo. En dat was het.

J Irina, wat ik zo mooi van je vind, is dat je zo’n taaie bent. En echte vechter. En een gelovige. Prachtig. Ik vind het heerlijk om mensen tot Jezus te leiden.

J Irina, wat is je droom?

I Dat iedereen zijn leven aan Jezus geeft. Dat God alles terugneemt wat Satan ons ontnomen heeft. Ik heb hart voor de prostituees. Ik zat erin, ik heb het doorgemaakt en ik kan gemakkelijk met ze praten. Ik voel wat ik aan ze kan vragen. Ik vind het heerlijk als de vrouwen hun leven aan Jezus geven want ik weet zelf wat het betekent.

J Dank je, Irina. Ik heb bewondering voor je moed om je levensverhaal hier zo te delen. En wat ik nog meer bewonder, is dat je zo vurig voor God bent en anderen helpt.

I Dank je. Dat staat in de Bijbel.

J Ja. Ik heb een cadeautje voor jullie. Prachtig. Heel hartelijk bedankt.

 

Solo – Living Hope door Ryan Ellis

Hoe diep de afgrond tussen ons in

Hoe hoog de berg die ik niet kon beklimmen

In wanhoop wendde ik me tot de hemel

En noemde in de duisternis uw naam

En door het donker

Straalde uw liefdevolle vriendelijkheid

En nam de schaduwen van mijn ziel

Het is volbracht, zo staat geschreven

Jezus is mijn levende hoop

 

Wie kan zich zulk een genade voorstellen?

Welk hart kan de diepte van uw genade peilen?

De God der eeuwen kwam van zijn troon

Om mijn zonde en schaamte te dragen

Het kruis bevestigt, ik ben vergeven

De Koning der koningen noemt mij zijn kind

Geweldige Verlosser, voor eeuwig de uwe

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw Naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

 

Toen kwam de morgen die uw belofte bezegelde

Uw dode lichaam kwam weer tot leven

Vanuit de stilte verkondigde de Leeuw van Juda

Dat de dood niet het einde is

Jezus, aan U is de overwinning

Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd

Halleluja, de dood heeft zijn greep verloren

U heeft alle ketenen verbroken

Er is redding in uw naam

Jezus Christus, mijn levende hoop

Jezus Christus, mijn levende hoop

O God, u bent mijn levende hoop

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Iedereen die thuis of hier is, ga even staan. Dan zeggen wij dit samen, zoals wij elke zondag doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel. Ga zitten.

 

Een hart vol lef

door Bobby Schuller

Het is een interessante tijd, al aarzel ik om dat te zeggen. Een maatschappij waarvan wij dachten dat die heel sterk was met een economie die het eeuwige leven leek te hebben al dacht lang niet iedereen dat, bleek eigenlijk erg broos te zijn. Eén klein virus was genoeg om het hele systeem lam te leggen. Eén onzichtbaar klein virus en alles komt heftig tot stilstand. Misschien zit er een lichtpuntje aan als wij beseffen dat sommige dingen er heel solide uitzien, maar eigenlijk kwetsbaar zijn en dat dingen die kwetsbaar lijken, eigenlijk heel solide zijn. Zoiets als je relaties, zoiets als je geloof. En vooral zoiets als de geest van een mens. ‘s Ochtends wakker worden en geloven dat er een wereld aan mogelijkheden is en geloven dat God mij geroepen heeft om iets in die wereld te zijn. En God heeft je geroepen om iets te zijn in die wereld. Ik wil maar zeggen dat deze coronatijd Een manier voor ons Amerikanen en alle anderen om na te gaan wat er werkelijk toe doet. Wat betekent het werkelijk om sterk te zijn? Wat betekent het om een taaie te zijn in een lastige situatie? Je hebt zoveel kracht in je. Je hebt zoveel dingen geleerd die men niet weet. Zoveel ervaringen waar anderen geen weet van hebben. En God nodigt je misschien uit op plekken waar je je misschien ongemakkelijk voelt. Waar mensen op je neerkijken en niet denken dat je alles kunt. Maar God brengt je daar met een reden. En God gebruikt de dingen waar Hij je doorheen gesleept heeft om een leider van je te maken in die situaties. Dat geloof ik voor je. David en Goliath. Misschien wel de meest gebruikte Bijbelpassage in preken. Het is zo’n typisch bronstijdverhaal en daar hou ik van. Veel mensen, vooral veel voorgangers, begrijpen dat verhaal verkeerd. Voor hen is het een verhaal over een wonder. De Bijbel staat vol wonderverhalen en die zijn allemaal waar gebeurd. Maar ik denk niet dat David en Goliath een wonderverhaal is. Het is een moraalverhaal. Het is een verhaal over hoe mensen de buitenkant zien en niet de binnenkant. Het vertelt hoe de meest beste soldaten diegenen zijn die de zwaktes van hun tegenstanders kennen. De schrijver Malcolm Gladwell is een van de weinigen die het begrijpt. Jullie zouden hem moeten lezen. Het gaat meer over zaken dan over theologie Het is interessant. David…De eerste koning van Israël, Gods volk wilde een koning. Ze wilden geen richters en ook niet dat God hun koning was. Ze wilden een echte koning, net als de andere landen ter wereld. En Samuel vond iemand, Saul. Shaul. En volgens de Bijbel is Saul de knapste man van Israël. Het zou interessant zijn om te weten hoe hij eruitzag. Want het schoonheidsideaal verandert door de tijd. Als wij een plaatje van hem zouden zien, zouden wij er niks van snappen. Maar goed. Saul geldt in zijn eigen tijd als de knapste man van Israël. En de Bijbel wil dat je dat weet. Het is belangrijk. En hij is een hoofd groter dan ieder ander. Hij is een lange, George Washington-achtige knappe vent en hij wordt verkozen tot eerste koning. En zowaar, de Heilige Geest daalt op Saul neer. Saul profeteert zelfs en leidt door Gods geest. Maar hij raakt de band met God kwijt, doet kwaad tegenover God en God zegt: Ik heb mijn aangezicht van Saul afgewend en zoek een andere koning. En dan zegt Hij tegen de profeet Samuel: Ga naar het huis van Jesse in Bethlehem. Daar is de toekomstige koning. Samuel gaat naar Bethlehem. Ze zijn bang van hem, die krachtige man van God. Komt u in vrede? vragen ze. Ja, zegt hij. Hij bereikt Jesse’s huis en Jesse stelt zeven van zijn acht zonen aan hem voor. De eerste zoon die hij ziet, heet Eliab. Hij is knap, net als Saul. Hij is lang. En Samuel kijkt hem aan en zegt: Dit moet Gods gezalfde zijn. En Gods antwoord aan Samuel is een favoriete Bijbeltekst van mij. De Here zegt: Kijk niet naar zijn uiterlijk en niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want Ik heb hem verworpen. De Heer let niet op de dingen waar mensen op letten. Mensen kijken naar de uiterlijke verschijning maar de Heer kijkt naar het hart. De Heer kijkt naar het hart. Als wij westerlingen het woord hart horen, denken wij aan emoties. In de Bijbel is het hart de zetel van de moraliteit. De wil. Is dit een goed mens en is dit een dapper mens. Het is een persoon die kiest wat juist is, ook als het moeilijk is. En dit is wie God zal kiezen als volgende koning van Israël. Iemand met een goed hart. Iemand als jij. De wereld kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer ziet het hart. Weet je wat de Heer in je ziet? Iemand die zeer wel in staat is om het goede te doen als het zo makkelijk is om het verkeerde te doen. Iemand die bereid is, in de bres te springen. Dat is hoe God je noemt. Dus God zegt nee. Het is niet Eliab. En al die zoons verschijnen voor Samuel. En de meesten zijn knap en stoer en sterk. En alles waaraan men waarde hecht. En na zeven zoons gezien te hebben, vraagt Samuel: Is er verder niemand? En dan zegt Jesse: Ja, David is er ook nog. Die hoedt de schapen. Stel je voor dat je pa zo over je praat. Je bent de jongste van acht zoons. O ja, wij hebben ook David nog. Die doet alle simpele klusjes. Hij zorgt voor de schapen. En Jesse zegt: Haal hem erbij. Ik zeg er altijd bij dat David knap is. Sommigen van jullie zijn heel knap. Laat ik eerlijk zijn. Sommigen kleden zich piekfijn. Jullie zien er prachtig uit. En David ziet er ook goed uit. Denk niet dat het slecht is om er goed uit te zien. Alleen is uiterlijk zo’n onnozele maatstaf voor wat er echt in iemand om gaat. Je kunt bijna niets afleiden op basis van iemands uiterlijk en hoe God hun hart ziet en weet wat er in ze omgaat. Dus David verschijnt voor Samuel en wordt tot koning gezalfd. Dan staat er dat de geest van de Heer in David kwam. En daarna staat er dat de geest van God Saul verlaat. Het is of de geest van God van Saul op David overgaat. Ook al is Saul nog steeds koning. En in de plaats ervan komt een kwade geest die Saul gaat kwellen. En wat gebeurt er? Saul hoort over David. Hij nodigt hem uit aan het hof. En David bespeelt de lier en zingt voor Saul wanneer de boze geest hem plaagt. Dan overwint de goede geest, de Heilige Geest van David en brengt Saul tot rust. Wij kennen het verhaal. Er volgt een grote confrontatie tussen de Filistijnen en de Joden. En de twee legers staan tegenover elkaar. Dagen verstrijken. Je hebt twee kampen met een dal ertussen. Ze staan elk op een heuvel en geen van tweeën willen ze afdalen in het dal. En dan heb je die Filistijnse soldaat, Goliath. En 40 dagen lang verschijnt die reusachtige vent elke dag. en begint dan de legers van God te vervloeken. Veertig dagen lang schreeuwt hij en hoont hij. Hij bespot God en hij bespot de Joden en kleineert ze. En wat moeten ze? Die vent is een reus. Hij is drie meter lang. Even wat meer over Goliath. Goliath draagt een volle bepantsering. Hij is een Filistijn. De Filistijnen kwamen van het eiland Kreta. Ze staken over naar Israël. Daar komt het woord Palestina vandaan. Hij is een zwaar gepantserde infanterist. Een reus van een man, eigenlijk een soort tank. Hij is niet alleen heel groot, hij is ook zwaar gepantserd en bewapend. Sterk van buiten. Groot, stoer, angstaanjagend. Ik ga jullie verslaan. Laatdunkend. Trots. Maar dan ontdekken wij dat er iets anders met Goliath aan de hand is. Hij is misschien wel angstig. Hij verwacht een gevecht tussen twee kolossen van infanteristen. Maar dat krijgt hij niet. In plaats daarvan, nadat hij 40 dagen lang Israël bespot heeft verschijnt David op de 40ste dag. Denk overigens niet dat David een jongen is. Hij wordt een jongeman genoemd. En zijn vader Jesse is volgens de Bijbel erg oud. David is waarschijnlijk zo oud als een student, begin 20. Een jongeman en een schaapherder. Dat geldt in die dagen als het nederigste van alle beroepen. Hij hoort een getergde Saul zeggen: Als iemand die reus kan doden, betaalt zijn familie nooit meer belasting en trouwt hij met mijn dochter. En David zegt… Huh? Pardon? Welke reus? Over welke reus gaat het hier? Dan ziet hij die reus die daar God en de Israëlieten staat te vervloeken. Hij kijkt Saul aan en zegt: Ik ga die vent hier en nu te lijf. Hij kijkt om zich heen. Waarom neemt niemand het tegen hem op? Neerhalen die vent. Wat gebeurt hier? En Saul zegt: Tegen die kerel kun je niet op. En David zegt: Ik heb een leeuw gedood. Ik heb een beer gedood. Stel je het je voor. Wij hebben hier beren in onze staat. Een reus klinkt fors, maar ik vecht liever met een reus dan met een beer of leeuw. Als David dat zegt, staan zijn broers om hem heen. Saul kijkt naar zijn broers, die beamen dat David die beesten gedood heeft. Ga je gang dan maar, zegt hij. Hij wil David zijn wapenrusting geven, maar David zegt nee. Niet nodig. Ik heb alleen maar vijf ronde steentjes nodig. Uiteindelijk had hij er maar één nodig, maar hij pakt er vijf voor de zekerheid. David draagt zijn gewone tuniek. In zijn ene hand heeft hij een staf en hij heeft zijn slinger bij zich. Vaak denken we: Zo’n slingertje? Wat stelt dat nou helemaal voor? Volgens historici zijn slingers, die er eerder waren dan bogen op geringe afstand dodelijker dan pijlen. Hij werd vervangen door de pijl en boog vanwege de dracht ervan. Maar op korte afstand is een goed gehanteerde slinger even dodelijk over 20 meter afstand als een pistool. David stapt naar voren en daar komt Goliath. Hij waggelt in slow motion, als een schildpad. Hij heeft een schilddrager. Hij kan zelf kennelijk zijn schild niet dragen. Meestal zijn schilddragers voor boogschutters. En David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met zwaard en speer en werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten de God van het volk van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde en iedereen zal weten dat de Heere niet door zwaard of speer verlost want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En met die woorden pakt David zijn slinger en rent op Goliath af. Hij slingert die steen als een pistoolkogel en treft Goliath precies tussen zijn ogen. Als een boom die geveld wordt, stort hij neer. David klimt op hem, neemt zijn zwaard, snijdt zijn hoofd af, scheurt het los en toont dat bebloede hoofd aan het leger. En ze slaan als bezetenen op de vlucht. Goed verhaal. Dit is geen wonderverhaal, mensen. Het is een verhaal over dat je beter slim kunt zijn dan groot. Een verhaal over dat je beter goed getraind kunt zijn, dan een reus. Iedereen op dat slagveld geloofde dat Goliath onverslaanbaar was. Maar David zag iets anders. Hij wist dat speren en zware bepantsering je traag maken. En verder wist hij dat God hem had geroepen om dit nu te doen. Misschien dat David, toen hij met die leeuw en die beer vocht, God vroeg waarom hij dat moest doen. Hij wist niet dat God hem voorbereidde op een inzicht. Dat een slinger een reus kan doden. Niemand anders op dat slagveld geloofde dat of wist dat het kon. Maar David wel. Als je nu iets zwaars doormaakt, vraag je misschien ook waarom. Dit heeft geen zin, dit dient nergens toe. Helemaal niets. Maar op een dag zie je, toen je die leeuw of die beer versloeg dat God je voorbereidde op een van de meest cruciale momenten van je leven. Het verslaan van Goliath. Niet voor jezelf of een kudde schapen maar voor een groep mensen. Om mensen te helpen die je nodig hadden als niemand anders ze kon helpen. Wij vergeten dat God ons heel vaak moeilijke dingen laat doormaken om iets in ons te bewerkstelligen wat voor ons nodig is. Overigens heeft David die leeuw en die beer verslagen en die ga jij ook verslaan. Ik geloof in je. Ik denk dat je dit te boven gaat komen. En ik denk dat de Heilige Geest van God in je komt. Ook nu je zit te kijken en Hij zal je door de moeilijkheden heen helpen. Misschien heb je je vuist gebald en gezegd: God, waarom hebt U me verlaten? Prima. Soms mag je kwaad worden op God. God is niet beledigd als je kwaad bent op Hem. Hij is pas beledigd als je terug kruipt in bed. Als je angstig wegloopt of wegsluipt. Vertrouw erop dat God datgene gebruikt dat je nu moet doormaken om je moediger en sterker te maken. Zodat je omwille van het evangelie, van zijn Koninkrijk, van je familie of omwille van je stad of je land, de reus zult verslaan waar niemand anders tegen op durft. Ik ben trots op je en ik wil dat je beseft dat de wereld de buitenkant ziet maar de Heer ziet het hart. Hij heeft je gebed gehoord. Hij heeft je niet verlaten. Hij zal je erdoorheen slepen. En elke slag waar Hij je doorheen sleept, maakt je sterker. Misschien niet van buiten, maar hier en hier. Laat het zo zijn. Je hebt wat je nodig hebt om elk obstakel te boven te komen. En zo niet, vraag het de Heer en je krijgt wat je nodig hebt. Soms een vriend. Soms kennis en soms wat geluk. Maar wat het ook is, Hij zal komen en Hij zal je helpen, het te doorstaan. Laat mij voor je bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor dit symbolische verhaal dat zo vaak in andere verhalen is verwerkt. Heer, wij begrijpen dat U ons wilt voorbereiden op die momenten. Ik bid dat diegenen onder ons die juist zware tijden hebben meegemaakt, die ervaring niet zullen verspillen, maar dat wij blijven leren. Dat alles wat wij doormaken, ons tot sterkere mensen in hart en geest maakt. Heer, wij houden zoveel van U. Help ons, ons naaste lief te hebben als onszelf. Help ons om goed en mild met elkaar om te gaan en altijd te doen wat het goede is, ook als het moeilijk is. Heer, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Dank voor jullie aanwezigheid. Wij houden van jullie, wij zijn er voor jullie. Weet dat goede dingen in aantocht zijn. Geweldig dat jullie je week zijn begonnen met tijd vrijmaken voor Hour of Power of waar je ook maar naar kijkt. Kijk volgende week weer. Wij blijven met jou en je gezin verbonden en God blijft in je investeren en helpt je groeien als volgeling van Jezus.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een hart vol lef

17 juli 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan