Home Sterker met God

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Fijn dat u de tijd heeft genomen om hier te zijn. Ik zeg niet alleen ‘kerkfamilie’ omdat het zo goed of gastvrij klinkt maar omdat dat onze realiteit is. Als wij God vragen onze Vader en Heer te zijn heeft Hij ons aangenomen als zijn kinderen. Een van mijn favoriete verzen is: Hoe groot is de liefde die God ons heeft gegeven: Dat wij kinderen van God worden genoemd. Geef de persoon naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “God of Grace and God of Glory”

God van gena en God van glorie, Geef uw volk toch alle macht Kroon uw kerk uit de historie
Zet haar toch in uw kracht

Geef ons wijsheid, geef ons moed Zodat wij standvastig blijven Zodat wij standvastig blijven Amen

Schriftlezing – 2 Korinthiër 4:7-12 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit 2 Korinthiër 4 vanaf vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Here Jezus in het lichaam mee opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons maar het leven in u. Kerkfamilie, hoe meer wij ondergaan des te meer zal Christus door ons heen stralen. Amen.

Koor – “True Light”

Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Almachtige God is licht en woont in ons als het Ware Licht In den beginne uit volslagen duisternis

Schiep God het Ware Licht
Hij woont in ons als het Ware Licht
Almachtige God is licht en woont in ons als het Ware Licht Laat het licht dat U me gegeven hebt, niet doven
Verlaat mijn geest niet
Maar laat wie U dient Hem prijzen, telkens weer
Hij woont in ons als het Ware Licht
Almachtige God is licht en woont in ons als het Ware Licht U bent degene die rechtspreekt over goed en kwaad
Uw roem wakkert geen afgunst aan
Maar laat wie U dient Hem prijzen, telkens weer
Hij woont in ons als het Ware Licht
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Dit lichtje van mij zal ik laten schijnen
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Luister nu wat ik zing
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht,
Hij gaf ons het Licht
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Dit lichtje van mij
Overal waar ik kom moet de wereld weten:
God gaf de wereld het Ware Licht
Laat het schijnen

INTERVIEW – REV. ANDY BALES
BS = Bobby Schuller en AB = Any Bales

BS Naast mij zit dominee Andy Bales, directeur van Union Rescue Mission in LA. Zijn levenswerk: vrienden dienen die dakloos zijn. Dat vind ik prachtig gezegd. En het terugdringen van dakloosheid in LA County. Graag applaus voor dominee Bales. Wij zijn blij dat u er bent en trots op wat u doet met Union Rescue Mission. Hoe bent u begonnen en wat doen jullie precies? Jullie zitten op Skid Row hè?

AB Ja. Het is een eer hier te zijn, dank je wel. Wij verwelkomen elke vrouw en elk gezin met kinderen dat bij ons aanklopt. Dat doen wij al 127 jaar en ik zelf 14 jaar. Het is de grootste hulporganisatie van het land en de oudste van LA en de enige die alleenstaande mannen en vrouwen, met of zonder kinderen en stellen met kinderen. Om een idee te geven: Wij bieden 350 alleenstaande vrouwen onderdak. Pas hadden we 112 moeders, 10 vaders en 271 kinderen in ons centrum. De bovenetages zitten vol. In de sportzaal zitten 150 moeders en kinderen. Wij komen ruimte tekort. En 170 kinderen in ons Hope Gardens Family Center.

BS Hannah en ik hebben veel met daklozen gewerkt. Ik was erg verbaasd toen ik daarmee begon dat er zoveel dakloze kinderen zijn. Dat besef je niet als je bij de afrit van de snelweg een man ziet zitten met een tekstbord. Je beseft dan niet dat er veel uiterst kwetsbare vrouwen en kinderen bij zijn. Dat moet hartverscheurend zijn.

AB 3 jaar geleden hadden wij meer mannen dan vrouwen en kinderen. Nu hebben wij 950 vrouwen en kinderen en 450 mannen.

BS Waarom zijn er nu zo veel meer kinderen en vrouwen bij?
AB Door de gebruikelijke oorzaken van dakloosheid: Werkloosheid, uiteenvallen van gezinnen,

huiselijk geweld psychische problemen, drugs en alcohol maar de laatste tijd de snel stijgende huren. Gezinnen stromen toe en ook alleenstaande vrouwen die in LA geen plek vinden om te wonen. Van de 400 gasten op de 2e verdieping, mannen en vrouwen hebben er 150 een volle baan. Ik ging pas kijken op de gezinsafdeling en alle moeders waren uit werken. Zij werken, maar zijn toch dakloos. 15.000 mensen leven in hun auto omdat zij geen woning kunnen betalen.

BS Zelf heb je in zekere zin je been verloren. Niet in zekere zin. Je hebt je been verloren met dat straatwerk.

AB Ik had een viervoudige bypass gehad en een niertransplantatie. Mijn vrouw had een nier gedoneerd.

BS Van uw vrouw!
AB Ja, op Valentijnsdag. Vijf weken daarna deden wij mee aan een triathlon. Ik hield er een blaar

aan over en dat werd een wond. Hij was bijna genezen, maar ik ging op straat water uitdelen. Ik liep 3 infecties op. Bacteriën van de trottoirs. Er zijn 9 toiletten voor 2500 mensen op Skid Row. Dat is 184 minder dan het minimum dat Syrische vluchtelingenkampen hebben. De mensen gebruiken de trottoirs als wc. Ik kwam in contact met uitwerpselen en kreeg e-coli, stafylokokken en streptokokken in mijn been. Ik lag met 40 graden koorts en bloedvergiftiging 4 dagen in het ziekenhuis, liep nog 8 weken met een infuus maar belandde in 2014 in een rolstoel. In 2016 moest mijn been worden verwijderd en bleef ik in mijn rolstoel tot ik een titanium been kreeg dat ik kapotmaakte door twee keer van Skid Row naar Sacramento te fietsen. Dat was om de publiciteit te zoeken en geld bij elkaar te krijgen.

BS Welk punt wilde u maken?
AB Dat wij Gods kinderen niet op straat moeten laten slapen. Je moet duidelijk maken hoe erg het

is. Het is werk voor de rampenbestrijding. De laatste keer fietste ik 750 kilometer naar Colorado, beklom een berg en reed 2 uur op een paard. Dat kostte mij mijn been. Ik moet een nieuw been hebben.

BS Dominee Andy Bales, heel erg bedankt. Wij houden van u en waarderen u.

Solo – Maiya Sykes – “Never Enough”

Ik probeer mijn adem in te houden, laat het zo blijven Dit moment mag niet voorbijgaan
U heeft een droom in mij gewekt
Die droom roept steeds luider

Hoor je hem niet echoën? Neem mijn hand
U heeft dit met mij gedeeld Maar Jezus, zonder U

Al het licht van 1000 spotlights
Alle sterren die we van de avondhemel plukken
Zullen nooit genoeg, nee nooit genoeg zijn
Gouden torens zijn nog te simpel
Deze handen kunnen de wereld dragen
Maar het zal nooit genoeg, nee nooit genoeg zijn
Nooit genoeg zijn voor mij, nooit, nooit, zonder U, Jezus Het is nooit genoeg, nooit genoeg voor mij
Want ik heb U nodig, Jezus
Het is nooit genoeg, het is niet genoeg voor mij
Al het licht van 1000 spotlights
Alle sterren die we van de avondhemel plukken
Zullen nooit genoeg, nee nooit genoeg zijn
Gouden torens zijn nog te simpel
Deze handen kunnen de wereld dragen
Maar het zal nooit genoeg zijn
Nooit genoeg zijn voor mij
Nooit zonder U, Heer, nooit genoeg voor mij
Zonder U, Jezus, is het nooit genoeg
Nooit genoeg, voor mij, voor mij

Solo – Maiya Sykes – “If I Had a Hammer”

Als ik een hamer had, dan zwaaide ik hem ’s morgens En zwaaide ik hem ’s avonds, over heel dit land
Ik zou waarschuwend zwaaien, ik zou gevaarlijk zwaaien En vol liefde voor m’n broeders en zusters in heel dit land

Als ik een bel had liet ik hem rinkelen in de morgen
Liet ik hem rinkelen in de avond, over heel dit land
Ik zou waarschuwend rinkelen, ik zou gevaarlijk rinkelen
En vol liefde voor m’n broeders en zusters, over heel dit land

Als ik een liedje had zong ik het in de morgen
Zong ik het in de avond over heel dit land
Ik zou waarschuwend zingen, ik zou gevaarlijk zingen En vol liefde voor m’n broeders en zusters
Over heel dit land, over heel dit land
Over heel dit land, dat zou ik doen,
Over heel dit land dat zou ik doen,
Over heel dit land, over heel dit land

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Sterker met God”

door Bobby Schuller

U moet weten: Als Christus in u is bent u veel sterker dan u denkt. U heeft iets gekregen dat van een onbegrensde kracht is. Ik wil dat u vanmorgen ontdekt wat dat betekent voor uw leven vooral als kleine of grote dingen die voelen alsof je doodgaat wat die doen in je leven en waarom je nu mag ophouden je zorgen te maken over wat er morgen zal gebeuren. Jezus zegt het volgende. In de Bergrede in Mattheus 6 in een van de bekendste passages daar zegt Hij: Maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan? Dan zal al het andere u erbij worden gegeven. Hij heeft het over gezondheidsproblemen, materiële kwesties, kansen etcetera. Elke theoloog zal erkennen, al valt het niet mee, dat de context hier is: Zoek eerst zijn gerechtigheid, dan heb je alles wat je nodig hebt. En dan vervolgt Hij: ‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Die passage staat niet op zichzelf, maar is het vervolg op het voorgaande: Dat als we eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken wij ons geen zorgen hoeven te maken over morgen. En dat is de kern van een zorgenvrij leven. Wij kunnen niet zomaar stoppen ons zorgen te maken zeker niet als je in moeilijke omstandigheden verkeert. Als je in een oorlog zit of kinderen hebt, kan je dat niet zomaar uitschakelen. Het antwoord is dit: Wij moeten in onszelf het Paasmysterie ontdekken. Wij moeten niet proberen te bepalen wat er morgen gebeurt. Want God kent de dag van morgen, maar is onkenbaar voor ons. Wij ervaren de wereld als chaotisch. De ergste dingen die je overkomen zijn dingen die je niet aan ziet komen. Als wij de ergste prognose voor morgen baseren op het ergste van gisteren is dat een verkeerd risicomanagement. Wij moeten allereerst begrijpen dat wij al het verschrikkelijke dat morgen gaat gebeuren, niet kunnen voorspellen zoals wij ook niet al het prachtige, geweldige kunnen voorspellen dat morgen gaat gebeuren. Wij moeten gewoon niet piekeren over morgen. Hoe? Niet door meer ons best te doen, maar door de Paasgeest aan te nemen door onverwoestbaar te worden. Door te ontdekken dat wij een gave hebben ontvangen en wel deze: Elke keer dat je wordt gekwetst of aangevallen, elke keer dat de dood je pad kruist, als je dan reageert met geloof, komt daar nieuw leven uit voort. Dat is het Paasmysterie: Een oud christelijk gegeven. Het is een oud idee dat wij zijn vergeten. Alleen met Pasen hebben wij het erover. Het Paasmysterie is: Als dingen in Christus sterven komen ze met grotere kracht weer tot leven. Dat doordringt ons hele leven. Bij uw doop ontving u de dood van Christus maar ook het leven van Christus. Dus als u als gelovige pijn, angst, dood, verlies ervaart en u reageert met geloof, dan is de belofte dat het Paasleven in u zal opbloeien tot nieuw leven. Dat bedoelt Jezus als Hij in Johannes 12 vers 24 zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.’

Hij heeft het daar over zijn eigen dood. Of in 2 Korintiers 7 vers 12. Daar staat: ‘Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken…’ Paulus spreekt hier tot de gemeente. ‘opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ Weet u over wat voor alles overtreffende kracht hij het heeft? In de kerk van de 1e eeuw werden zieken genezen, doden opgewekt, werd er geprofeteerd en handelde men met de gaven van de Geest en grote gaven van bemoediging. De kerk van de 1e eeuw had het Nieuwe Testament niet, wist u dat? Ze schreven het Nieuwe Testament zelf. Krachtens de alles overtreffende kracht in hen. Die kunt u ook hebben, luister maar. ‘Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Here Jezus in het lichaam mee opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil.’ Waarom? ‘Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons maar het leven in u.’ Waar doelt Hij op? Het Paasmysterie. En zelfs als we sterven, krijgen wij Christus’ leven mee. Wonderlijk hè? Als je Jezus niet kent en voor de stoel van de Vader verschijnt, moet je Hem je cv voorleggen, je goede en kwade daden als basis voor het vonnis. Maar als gelovige, leg je Jezus’ cv voor: Dat wat Hij deed namens jou. Hij die geen zonde gekend heeft, werd tot zonde opdat wij zouden

worden gerechtigheid van God in Hem. Ik word liever niet berecht op basis van mijn cv. Als ik kon kiezen tussen mijn cv en dat van Jezus dan kies ik voor dat laatste. Dat is precies wat het betekent, gered te worden: Dat het sterven en het leven van Jezus in ons is. Maar denk erom: Je kunt niet het leven van Jezus hebben zonder ook zijn sterven te omarmen. Leven in zijn sterven betekent leven in zijn leven. Dat is het Paasmysterie. U moet weten dat u de geest van Pasen heeft. U bent onverwoestbaar. Wat de vijand het meest nastreeft in het leven van gelovigen is: Hun leven aangenaam houden. Rust is goed, lekker eten ook maar wij moeten begrijpen dat het in het leven ook de klappen zijn, de problemen, die ons meer als Jezus maken, en pijn en obstakels. Marcus Aurelius zei: Vuur voedt zich met obstakels. Een gelovige ook. Dat is wat het betekent de Paasgeest te hebben of om met Taleb te spreken: onverwoestbaar te zijn. Ik ben dol op Taleb, die trouwens christen is en die het idee omschrijft als ‘onverwoestbaar’. Er is veel dat onverwoestbaar is, zowel in fictie als in het echte leven. De bekendste onverwoestbare figuur in de Amerikaanse fictie is de ongelofelijke Hulk. Iedereen kent hem. Als hij erop los slaat, schiet dan niet. Val niet aan, laat hem met rust, zing een slaapliedje. De Hulk is de ultieme onverwoestbare fictiefiguur. Hoe kwaaier, hoe sterker. Veel echte dingen zijn ook onverwoestbaar. Zoals bamboe. Als je de pech hebt dat er bamboe in je tuin groeit, probeer het niet te verwijderen, want je krijgt er tienmaal meer voor terug. Bomen zijn tot op zekere hoogte onverwoestbaar. Snoeien maakt ze sterker, groter, groener. Ook een heel bos is onverwoestbaar. Als een bos afbrandt, groeit er een beter, sterker bos voor in de plaats. Grieks vuur is onverwoestbaar. Jiujitsu ook. Daarbij gebruik je de massa van je tegenstander tegen hem. Als je niet wordt aangevallen, heb je er niks aan. Het menselijk lichaam is onverwoestbaar. Als je oefent met gewichten, beschadig je spiervezels die daardoor sterker worden en meer gewicht kunnen tillen. Onverwoestbaar wil zeggen: Als je iets aanvalt, wordt het sterker, het verandert. Liefde is onverwoestbaar. Als je dochter omgaat met een jongen die je niet aanstaat is het domste wat je kunt doen, haar zeggen: ‘Kap met die jongen, daar komt niks goeds van.’ Onverwoestbaar. Je kan beter zeggen: ‘Het is zo’n lieve jongen.’ Dat zeg je als je wilt dat het uitgaat. ‘Je moet hem wat vaker zien. Wanneer heb je hem voor het laatst gebeld?’ Zo draai je de relatie van je tiener de nek om. Dan verpest je het gegarandeerd. Vind ik hem wel zo leuk? denkt zij dan. U bent ook onverwoestbaar. Het tegengif tegen gepieker is inzien dat nare dingen die u zullen overkomen, u juist zullen helpen. Dat is de Paasgeest. Jezus Christus is de meest onverwoestbare mens die ooit heeft bestaan en ooit zal bestaan. Jezus Christus is het toonbeeld van onverwoestbaarheid. Toen ze Hem vervloekten, over Hem logen zeiden dat Hij was gestuurd door demonen, nam zijn aanhang juist toe. Hoe meer Hij werd aangevallen, des te populairder werd Hij. Tot Hij werd gekruisigd, wat het domste was wat zijn vijanden konden doen met Jezus. Als je tenminste van Hem af wilt. Door zijn dood en opstanding stroomde nieuw leven het universum in. Alles werd anders. Op dat moment, tussen vóór en na Christus werd de tijd in tweeën gebroken, zoals iemand schreef. Door zijn sterven. Want op dat moment begon de zonde zijn greep op uw en mijn leven te verliezen. Het kruis heeft de ultieme onverwoestbaarheid op de wereld gebracht. Wij zijn zo dankbaar voor Jezus’ gehoorzaamheid aan het kruis. Dank U, Jezus. En de kerk heeft die onkwetsbaarheid die bij Pasen hoort, overgenomen. Christenen werden aanvankelijk vervolgd, tot slaaf gemaakt en mishandeld maar ze verspreidden zich als Grieks vuur. In de eerste en tweede eeuw van het bestaan van de kerk maakten de Romeinen christenen tot slaaf en verspreidden ze over Europa. Op die manier verspreidden zij het christendom juist. Daarom zegt Tertullianus: ‘Martelarenbloed is zaad.’ Daarom: Als je een kerk wilt laten groeien, stel hem dan buiten de wet. Vervolg die christenen, gooi ze in de cel. Dan zal die kerk gedijen. Een meisje dat zendingswerk deed in China kwam bij ons getuigen over Gods werk daar. Dat was jaren ’90, toen de situatie niet best was. Een van de leiders van de ondergrondse kerk zei toen ze vroeg hoe wij kunnen bidden voor de kerk in China: Bid dat de overheid ons altijd zal blijven vervolgen. Dat meende hij. Ook al was de vervolging kwaadaardig, de kerk ondervond er ook goede dingen van. Ook heden ten dage zie je christelijke leiders. De Burgerrechtenbeweging was een christelijke beweging onder leiding van dominee Martin Luther King. Rosa Parks stond bekend als een goede christin die haar naaste liefhad. Een respectabel iemand. Toen haar politiefoto werd getoond werden mensen terecht razend. Men wist dat zij een goed mens was. Onverwoestbaar, net als Dr. King, net als elke werkelijk christelijke stroming. Alles wat goed is, door God bemind en gekend, is onverwoestbaar. Goed nieuws hè? U bent onverwoestbaar. Velen vergeten dat. Wij vergeten dat juist problemen ontberingen, klappen ons vaak tot betere mensen maken. Dat is het middel tegen gepieker: Onze onverwoestbaarheid erkennen. En dat is ontzettend goed nieuws. U bent zo veel sterker dan u weet door Christus die in u woont. Zoals met mithidratisme. Dat is als je kleine beetjes gif inneemt zodat je er immuun voor wordt. Dan maak je je geen zorgen meer over gif. Zo ga je ook met je leven te werk.

Nummer één is: Incasseer wat klappen. Als je nooit klappen hebt geïncasseerd af en toe bouw dat dan in in je leven. Je moet dingen tegenkomen die pijn doen waardoor je een beetje verandert. Twee: Heb je vijanden lief. De wereld wil dat je je vijanden bekritiseert, belastert dat je over hen liegt, dat je ze terugpakt, vermoordt, pijn doet. Zo doen politici aan beide zijden, links en rechts. Christenen niet. Die hebben hun vijanden lief. Wilt u zich geen zorgen meer over hen maken? Heb ze lief. Dat zei Lincoln: ‘Ik versla mijn vijanden door ze tot vrienden te maken.’ Als je je vijanden gaat liefhebben, beoefen je ‘spirituele jiujitsu.’ Het kwaad dat ze jou willen doen, gebruik jij. Dat leerde Jezus ons: Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen. Geef iemand die je slecht heeft bediend een dikke fooi. Spreek goed over een collega die kwaadspreekt over jou. Als je vijanden je diep kwetsen, bid dan tot God dat Hij hun hart verandert, goede mensen van hen maakt. Zo hou je van je vijanden. Je zult zien hoe je je steeds minder zorgen maakt. Drie. Dit is moeilijk voor gelovige mensen: Wees kwetsbaar en bescheiden. Doe niet alsof u volmaakt bent, daar heeft niemand wat aan. Wij moeten ons tegenover iedereen bescheiden opstellen maar hoeven niet altijd kwetsbaar te zijn. Wel tegenover vrienden en familie, mensen die je kunt vertrouwen. En wees eerlijk over dingen waarmee je worstelt. Als je kwetsbaar bent, ben je sterk, zegt Jezus. Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, zal het vinden. Precies omgekeerd. Wil je sterk zijn – wees kwetsbaar. Wil je kwetsbaar en zwak zijn, doe je dan juist lekker stoer voor. Het vierde en belangrijkste punt: Je moet tijd doorbrengen met de Meester. Wil je je zorgen overwinnen en onverwoestbaar worden dan moet je een discipel worden: iemand met discipline, een student. Je moet tijd doorbrengen met de Meester, met Jezus. Bidden, denken, lezen, studeren, elke dag. Dat kan iedereen doen voor geluk, succes, vreugde en een eeuwig leven: Een discipel van Jezus worden. Niet is belangrijker en bezielende. Het is zuurstof. Bidden is zuurstof. Zonder gebed ga je geestelijk dood. Je kunt niet zonder in je leven. En hoe meer je het doet, des te vaker wil je het ook omdat je ziet wat zo’n leven je oplevert. Weet dat u sterker bent dan u denkt, dat tegenslagen goed voor u zijn dat te veel comfort niet goed is en dat de oplossing voor zorgen het inzicht is dat je bent gemaakt als eeuwig wezen, onverwoestbaar. Als jou kwaad wordt aangedaan, leidt dat tot nieuw leven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, wij danken U en vragen U in Jezus’ naam: Laat uw Heilige Geest onze harten en hoofden vullen, opdat wij beginnen te wandelen in de krachtige gaven die U aan de kerk van de eerste eeuw en aan Jezus zelf gaf en wij wonderen zullen zien op ons werk en in onze familie. Laat zij ware vrijheid krijgen, inzicht en visie. Dat alles vragen we in Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Sterker met God

17 februari 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan