Home Omring je met goede mensen

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Heerlijk om vanochtend hier samen te zijn. In de Bijbel staat dat God de wereld zo liefhad dat Hij die zijn kostbare Zoon gegeven heeft. Jullie zijn waardevol en geliefd. Dank dat jullie hier zijn. We zijn blij dat jullie hier zijn. We geloven dat God iets groots gaat doen.  Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw goedheid en uw vriendschap met ons. Wij bidden dat uw Heilige Geest iets goeds uitwerkt in ons leven, hart en ziel. Wij loven U en danken U voor de mensen in ons leven. Zij zijn een geschenk voor ons. Help ons, hen elke dag meer lief te hebben. Dit bidden wij in Christus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – One Sweet Little Baby

O Maria, lichtende glorie, de Heer ziet glimlachend op je neer

Wat een zegen is deze kleine baby die je onze wereld geschonken hebt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Een goede, oude man, genaamd Simeon, zei, ik zal niet inslapen

Eer ik het Messiaskind heb gezien en tegen mijn borst heb gedrukt

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zover gekomen

 

Velen zullen zich tegen je keren, kind en alles wat waar is, kruisigen

En je moeder Maria zal de pijn doorstaan van een doorboord hart

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Omwille van de liefde van één lief mensenkind

Omwille van de liefde van één lieve kleine baby

Zijn wij van zo ver gekomen, van zo ver

Omwille van de liefde, omwille van de liefde

Van één lieve kleine baby

 

SchriftlezingMattheüs 2:10-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding van de boodschap lees ik Mattheüs 2:10-11. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder

en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. Amen.

 

Aansteken van de Adventskaars van Vreugde door Tim & Ruth McCalmont/Jonah and Lena Williams

Op deze adventszondag steken wij vandaag de kaars aan. Ruth en ik hebben besloten, twee van onze

vijf kleinkinderen, Lena en Jonah Williams te vragen, ons te helpen bij het aansteken van de kaars. In de eerste twee weken van deze adventstijd staken wij de kaarsen van hoop en vrede aan. Vandaag steken wij de kaars van de vreugde aan. Het is de enige roze kaars. Hij herinnert ons aan de vreugde die Maria voelde toen de engel Gabriël haar vertelde dat zij een bijzonder Kind zou baren. Een Kind dat zijn volk zou redden en verlossen. De kaars herinnert ons ook aan de vreugde van de herders waarover het engelenkoor zong in de velden rond Jeruzalem in die heilige nacht. Als wij deze kaars ontsteken, verwelkomen wij Christus’ licht van vreugde op elke plek van zorg en verdriet. Onze vreugde groeit met de verwachting van zijn geboorte en we verlangen hevig naar zijn liefde en aanwezigheid in ons leven.

 

Laat ons samen bidden. Wij prijzen U vol vreugde, o Heer om de beloofde vervulling van uw redding voor ons door de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. In ons wachten, stellen we ons open voor uw heerlijkheid en uw genadige en liefdevolle aanwezigheid. In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer, bidden wij, amen.

 

Koorzang – And the Glory of the Lord

En de luister van de Heer zal zich openbaren

De luister van de Heer zal zich openbaren

De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft

Voor het oog van al wat leeft

De Heer heeft gesproken voor het oog van al wat leeft

De Heer heeft gesproken voor het oog van al wat leeft

Voor het oog van al wat leeft, de Heer heeft gesproken

 

De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft

De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft

De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft

De luister van de Heer zal zich openbaren

Voor het oog van al wat leeft

De Heer heeft gesproken, de Heer heeft gesproken

 

Solo – Adeste Fideles door Sal Malaki

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

 

Gezegende Heer, wees welkom,

U kwam voor onze redding, Jezus, wij eren Uwe Naam

Woord van de Vader nu in ‘t vlees verschenen

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

 

Proclamatie

Samen spreken wij dit credo uit. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Ik ben niet wat ik  doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.  Dank jullie wel.

 

Omring je met goede mensen

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij het hebben over vreugde. Voordat ik daar dieper op inga, wil ik het eerst hebben over mijn ervaring met geloof. Velen van jullie zullen dit waarschijnlijk herkennen. Als jonge man, vooral toen ik voor het eerst zelf het geloof ontdekte heb ik veel kerken bezocht. Sommige waren liefdevol en warm, andere niet. Veel kerken leken schaamte te gebruiken als een manier om je dichter bij God te brengen.

Er waren zelfs momenten waarop ik dacht: De momenten waarop ik het dichtst bij de Heer ben Zijn de momenten waarop ik huil en berouw toon en velen van jullie kennen die ervaring, maar het probleem is

om berouw te hebben, moet je zondigen. Je moet fouten maken. Dat was een vraagteken voor mij: Hoe komt het dat zoveel kerken mij lijken te leren dat wanneer ik berouw heb, ik God het meest ervaar? Charismatische kerken leerden mij pas in te zien dat er andere manieren zijn om de Heer te ervaren dan als je je schuldig voelt. Ik wil alleen maar zeggen dat ik denk dat we in het leven vergeten en dit is wat ik nu besef als voorganger, dat schaamte ons scheidt van mensen. Als wij ons aldoor schamen, drijft dat ons van anderen weg. Dat is niet wat God voor jou wil. Als je schaamte voelt over je leven of je verleden voor dingen die je niet gedaan hebt en je leeft in het koninkrijk van God en je leeft met Gods genade en de genade van het kruis, dan ziet God je. Het geloof betekent, zoals God naar Jezus kijkt dat Christus jouw zonde op zich heeft genomen. Het is goed om vrij te zijn van schaamte. Als je een betere vader wilt zijn, een betere echtgenoot, een betere vrouw, een betere moeder, een betere vriendin kun je je maar beter ontdoen van je schaamte en vrijmoedig die genade van die gekruisigde Jezus ontvangen. Ik wil je aanmoedigen, als je nog niet besloten hebt om Jezus te volgen vraagt Hij je nu om Hem te volgen. Neem die beslissing vandaag, en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik begin over schaamte en hoe die ons van elkaar wegdrijft omdat ik denk dat op vreugdezondag het beste wat je mensen kunt leren over hoe ze vreugdevol kunnen zijn, is ze te leren over het belang van onze relaties.

Als ik een preek zou willen houden over hoe je vol wanhoop kunt zijn dan zou ik zeggen dat je je moet afzonderen. Helemaal alleen. Verbreek je vriendschappen, je contacten, dan zul je wanhoop voelen. Hoe noemen ze dat in de gevangenis als je in een kamer wordt opgesloten: isolement. Hoe wordt dat genoemd? Eenzame opsluiting. Het is een marteling. Gewoon alleen zijn. Een van de beste dingen die wij kunnen doen om God te eren met ons leven om te groeien als mensen, om te groeien in moraliteit om te groeien in wat we betekenen voor de wereld om te groeien in onze economische waarde, om te groeien op al die manieren is groeien in onze relaties. Wij gaan het vandaag hebben over het belang van diep en breed gaan. Diepgaan met de mensen in je directe kring en een breder net van mensen die pijn hebben en hen helpen in moeilijke tijden. Het gaat er niet alleen om dat je de eindstreep haalt het gaat erom dat je de eindstreep haalt met mensen die van je houden en mensen van wie je houdt. Dat leidt ons naar een beroemd verjaardagsfeest. Niet echt op een verjaardag, maar in Bethlehem dat ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond. Het begint met een schurk. Zijn naam is Herodes. Herodes was in Jezus’ tijd een internationale beroemdheid. Hij zou vandaag de dag wereldberoemd zijn. Een grote zakenmagnaat. Misschien een miljardair. Dat is niet per se goed of slecht. Je kunt er waarschijnlijk

wel vier of vijf bedenken. Hij heette Herodes de Grote. Hij werd door de senaat in Rome tot koning van de Joden gekroond en de ironie is dat hij niet Joods was. Hij was een Edomiet, verwant aan de Joden maar hij trouwde met een Joodse prinses en dat gaf hem een soort legitimiteit. Maar hij had altijd het gevoel dat hij niet echt de koning van de Joden was en dat leek de drijfveer te zijn achter veel van de gekte in zijn levensverhaal. Om zichzelf te bewijzen, bouwde hij Caesarea Maritima, een prachtig paleis. Hij bouwde Masada, daar heb ik al eens over verteld. Een grote, prachtige vesting in het zuiden als verdediging tegen Cleopatra. Veel beroemde gebouwen. Hij bouwde de grote tempel, waarvan de fundering nog steeds bestaat. En hij bouwde dit gebouw: het Herodion. Hier woonde hij meestal. Het was naar hemzelf vernoemd. Het was een vesting annex paleis met bedienden en water. Hij werd Herodes de Grote genoemd omdat hij zo’n geweldige bouwer was. Maar hij was slecht. Hij doodde die prinses, hij vermoordde haar. Hij vermoordde meerdere familieleden en waarschijnlijk nog veel meer mensen waar wij nog nooit van gehoord hebben en hij was een geïsoleerde mafketel. En hij probeerde altijd te bewijzen dat hij de koning van de Joden was. Op een dag komt een groep mystici uit het Oosten, 1500 km verderop met een enorme karavaan, omdat ze een ster hebben gezien. Hun is verteld dat de koning van de Joden vandaag geboren is. Ze gaan de ster achterna. Dit mooie plaatje geeft een goeie indruk van hoe dat eruit zal hebben gezien. Het waren niet zomaar drie kerels, het was een stoet. Als ze arriveren, denderen ze door de poort van Jeruzalem. Ze trekken naar het centrum van de stad en stellen deze vraag: Wij hebben, o koning, duizend mijl afgelegd om u hier deze vraag te stellen: Ze zeggen dat de koning van de Joden is geboren. Waar is de koning van de Joden? En er staat dat de hele stad Jeruzalem op zijn kop stond. Maar waarom? Wij weten allemaal wie de koning van de Joden is: Herodes. Hij woont in het Herodion. Heeft hij een zoon gekregen? Wat is er aan de hand? Dus Herodes is natuurlijk woedend. Hij nodigt die voorname wijzen uit in zijn kasteel en hij zegt: Als jullie deze baby vinden…En hij trekt een afschuwelijk valse grijns, laat mij dan weten waar hij is, zodat ik Hem ook kan gaan aanbidden. Het verhaal is bekend. De wijzen vinden de Baby, ze leggen hun gaven voor Hem neer. Dat is trouwens de reden waarom wij geschenken geven met Kerst en de geboorte wordt uitbundig gevierd. Het is een prachtig beeld. Wij zien overal die kerststal. Soms in de kerk of bij mensen thuis. Een geweldig beeld van rijk, arm, invloedrijk en kansarm van kinderen, van oude mensen die samenkomen om God te verheerlijken en Hem te danken voor de belangrijkste dag aller tijden, de geboorte van Christus. Het interessante van het Herodion, dat je net zag is dat het ongeveer 5 km van Bethlehem ligt. Herodes zat daar alleen en geïsoleerd. Een oude man, een uitgebluste, lege huls. Hij weet het niet, maar hij heeft nog zo’n 4 à 5 jaar te leven en hij probeert alleen maar alles vast te houden en zichzelf te bewijzen. Maar hij is niet meer dan een leeg omhulsel van een man. Vandaag de dag zegt iedereen: Wat maakt het uit. Lekker belangrijk. Niemand geeft om die man. Waar wij om geven, is die Baby die geboren is en die hij gemist heeft. En de vraag voor ons is: Hoe vaak in het leven in onze drang om iets te bereiken en grootse dingen te doen, wat op zich prima is hoe vaak offeren wij het echt belangrijke op voor die dingen? Een balans vinden in je prestaties is heel belangrijk. Maar natuurlijk moet de balans altijd doorslaan in de richting van de mensen van wie je houdt. Dat is moeilijk als je grootse dingen wilt doen. Maar daarom is het zo belangrijk dat wij Gods kijk op relaties begrijpen en hoe wij ons diep met mensen verbinden en hoe dat onze grootste schat is. Voordat ik verder ga met deze korte preek wil ik dat je vooral iets in gedachten houdt wat ik vaak heb gezegd: Vrijheid is de valuta van liefde. Ik weet dat dit vreemd klinkt maar hoe meer liefde je in je leven hebt, hoe minder vrijheid je in je leven zult hebben. Je hebt het vast meegemaakt met je eerste vriendin of vriendje. Je hebt het zeker meegemaakt als je ooit kinderen hebt gekregen. Je hebt het zeker meegemaakt als je een toegewijd christen bent geworden. God wil wat van onze tijd. Hij wil dat wij op zondag naar de kerk gaan, Hij wil dat wij onze Bijbel lezen, Hij wil dat wij bidden als we ons angstig voelen. Hij wil dat wij bidden voor ons eten. Dat zijn toewijdingen en hoe meer liefde, hoe meer compassie en hoe meer leven je hieruit haalt, hoe minder vrijheid je hebt. Er zijn twee manieren waarop mensen daarop reageren. Ten eerste nemen sommige mensen er aanstoot aan. Als je vrouw zegt: Kom om 5 uur thuis, want ik wil je zien en ik wil bij je zijn zullen sommige mannen daar aanstoot aan nemen. Of sommige vrouwen. Sommige mensen nemen het de hond kwalijk als hij blaft omdat hij wil gaan wandelen. Andere mensen, zoals jij, zullen opstaan en zeggen: Is het geen geschenk dat er iemand in het leven is die mij nodig heeft? Wat een vrijheid was dat voor mij om te beseffen dat ik een geschenk heb. Dat er mensen in mijn leven zijn van wie ik hou, die het nodig hebben dat ik de man word die zij nodig hebben. Wat een geschenk is het om mensen in je leven te hebben die van je houden. Die bij je willen zijn, die tijd met je willen doorbrengen. Dat is echt een geschenk. Het zit zo: In het leven hebben wij zoveel mensen die wij ontmoeten waar wij tijd mee doorbrengen en dingen mee doen dat we op zeker moment moeten inzien

dat wij die relaties moeten waarderen maar dat wij ook moeten nadenken over wie ons leven beïnvloedt.

Eerlijk gezegd, als je mij je beste vrienden laat zien, laat ik je je toekomst zien. Dit is interessant. Onze vrienden creëren en vormen onze normen. Wat is een norm? Een norm is het minimum dat je bereid bent te accepteren. Onze beste vrienden, ik bedoel niet in brede zin, maar onze beste vrienden bepalen onze morele normen, onze prestatienormen, onze manieren. Zij bepalen onze levenshouding. Als je vrienden hebt die je vertellen dat je alles en iedereen de schuld moet geven gaat je dat niet helpen. Maar als je vrienden je aanmoedigen om je dromen na te jagen dan zijn dat de goede vrienden die je echt in je leven wilt hebben. Misschien zeg je: Maar Bobby, reikte Jezus zondaars en gebroken mensen niet de hand? Absoluut, honderd procent en dat moeten wij ook doen. Maar de binnenste vriendenkring van Jezus waren de discipelen en toen Hij ze uitstuurde, stuurde Hij ze er twee aan twee op uit. En toen Hij tot de Vader bad, bad Hij dat zij één zouden zijn zoals Hij en de Vader één zijn. Onze relaties lijken op een schietschijf met ringen en de ring waar ik het over heb, is de roos. In het midden. Je beste vrienden, de familieleden om wie je geeft dat is de ring die er echt toe doet en daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet doelbewust het type mensen ontmoeten en relaties ontwikkelen met mensen die in dezelfde richting gaan als jij wilt gaan. De Bijbel noemt dat ‘met hetzelfde juk’. Als je twee ossen hebt die aan hetzelfde juk lopen, gaan ze dezelfde kant op. Je wilt niet gekoppeld zijn aan mensen die je altijd achteraf het nare gevoel geven dat je slechte beslissingen hebt genomen. Je wilt mensen in je leven hebben die je opbouwen. In de Bijbel staat dat de liefde van Christus diep en breed is. Diep en breed. Wat betekent dat? Diep betekent dat Hij ons precies kent zoals we zijn en van ons houdt zoals wij zijn. Breed betekent dat dat voor iedereen geldt. Dus het soort liefde dat wij moeten hebben, als wij willen liefhebben zoals Jezus is een liefde die diep is en een liefde die breed is. Laten wij het eerst over breed hebben. Ik weet dat er hier mensen zijn die kijken en zeggen: Ik weet niet wat ik moet doen, ik ben niet goed in mensen ontmoeten. Maar bijna alles in het leven en vooral dit, is een vaardigheid. Mensen ontmoeten, nieuwe mensen ontmoeten je netwerk uitbreiden en dat soort dingen, gaat over groeien als persoon. Ja, er zijn boeken die je kunt lezen en dingen die je kunt doen. Ik hoorde iets interessants van ene Jim Roan. Hij zei over dit Bijbelvers… Het is overbekend maar deze kijk erop vond ik interessant. Er is een Bijbelvers dat zegt dat God het hart ziet, maar de mens ziet de buitenkant. Dat is iets wat we kunnen leren. Ja, God ziet het hart, zeggen wij, maar de mens ziet de buitenkant. Wij zeggen dat de mens niet naar de buitenkant moet kijken, maar naar het hart. Maar wij bepalen niet wat er moet en niet moet. Zo zijn de dingen nu eenmaal. Het is belangrijk om na te denken over je eerste indruk. Het is interessant om na te denken over hoe je je kleedt. Je kunt je niet kleden als een goed persoon, maar wel als een slecht persoon. Is dat niet interessant? Je kunt je kleden als een bendelid. Je kunt je kleden als iemand die iemand gaat overvallen. Dus kleed je niet zo. Dit zijn dingen die wij vaak niet begrijpen, maar het is goed om in te zien dat als wij mensen willen bereiken wij voorzichtig moeten zijn met veel van deze dingen. Ik ga hier te lang op door. Het is niet superbelangrijk. Wij hoeven niet ijdel te zijn maar wel verzorgd. En vergeet niet dat mensen graag over zichzelf praten. Mensen praten graag over zichzelf. Vooral kinderen. Vaak als wij iemand ontmoeten en diegene zegt, ik was laatst in Mammoth, wil jij graag zeggen dat je ook in Mammoth bent geweest. Maar wat je beter kunt zeggen is: Vertel mij meer over Mammoth. Dus dat is breed. Samen zijn, aan andere mensen denken, om andere mensen geven. Vooral mensen zien die pijn hebben, er voor mensen zijn. En dan diep. Nu zijn er waarschijnlijk vier of vijf, zes mensen, sommige mensen zijn hier beter in dan anderen, die diep kunnen gaan maar het is zo belangrijk dat je naar de mensen in je leven kijkt zoals een tuinman naar een tuin kijkt. Wat ik geleerd heb over tuinieren, is dat het constante inspanning vereist. Het vereist ijver.

Je moet er elke dag naar kijken. Je moet onkruid wieden, je moet voeding en water geven, de tuin moet zon krijgen en moet goed verzorgd worden. En als je op die manier naar je persoonlijke relaties kijkt zul je heel blij zijn dat je dat gedaan hebt. Hier is één ding dat je kunt doen in je relaties met je partner of je beste vrienden: Laat ze voortdurend zien dat je om ze geeft en dat ze veilig zijn bij jou. Dat ze precies kunnen zijn wie ze willen zijn. Velen van jullie zeggen: Als mijn vrouw of man iets aanmerkt op mijn gedrag bijt ik waarschijnlijk van mij af. Je moet hen bewijzen dat dat niet meer zo is. Vind een manier om dat te doen. En dit is iets waar mannen goed in zijn in relaties en dat zo belangrijk is voor elke relatie,

en dat is rituelen. Het is belangrijk om in je huwelijk tijd voor elkaar in te plannen of met je kinderen wekelijks iets te doen. Een ontbijtje, een kopje koffie, met goede vrienden waar je mee om wilt gaan. Een keer per maand of een keer per week iets doen samen een voetbalwedstrijd kijken of een wandeling maken of samen bidden, of stel je dit voor: zondagochtend naar de kerk gaan. Je gaat naar de kerk met je vrienden. Die rituelen zijn belangrijk. En het allerbelangrijkste, doe bij de mensen om wie je echt geeft, je best om hemel en aarde te bewegen om ja te zeggen als ze je ergens voor uitnodigen. Ik herinner mij dat mijn vader mij onlangs vertelde: Wij merkten dat wij, toen jullie tieners waren, niet meer de kern van jullie bestaan waren en wij besloten dat wanneer jullie ons uitnodigden om iets te doen wij zonder nadenken ja zouden zeggen. Dit vertelde hij mij onlangs. En ik vond dat interessant. Hij zei dat ze probeerden om het zo te zien. Het was zo’n voorrecht dat onze tienerzoon ons zijn videogame wilde laten zien en wilde dat wij met hem zouden spelen, of naar zijn optreden zouden komen dat wij ons best zouden doen om te gaan. Ging dat altijd zo? Dat niet, maar ik vind het een geweldige instelling. Misschien ben je geen ouder, ben je niet getrouwd maar er zijn belangrijke relaties. Als een vriend je uitnodigt om iets te doen, als je een vergadering kunt verzetten, als je kunt wachten met een project waar je aan werkt om bij je kinderen of je echtgenoot of je ouders te zijn of de mensen die belangrijk zijn zal het veel voor hen betekenen als je dat blijft doen. Ze zullen zich dat herinneren en het zal alle verschil van de wereld maken. Wil je een leven gevend bestaan? Dat komt van leven gevende vrienden,

familie en mensen die er het meest toe doen. Dit zegt elke voorganger tijdens de kerstperiode. Het is zo makkelijk om geobsedeerd te raken door gebeurtenissen en projecten maar wat wij ons echt blijven herinneren, zijn de verhalen die we hebben verteld de liederen die wij hebben gezongen, de knuffels die wij hebben gegeven. Dat is wat ertoe zal doen. Dus blijf werken aan je relaties. Dan zullen ze jou opbouwen en ook voor jou werken.

 

Gebed

Vader, dit bidden wij in Jezus’ naam. Wij vragen U om ons te leren hoe wij liefdevolle mensen kunnen zijn hoe wij liefde kunnen ontvangen zonder bang te zijn en hoe wij diep kunnen gaan met vrienden en familie om wie wij geven. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

 

Solo Silent Night door Noelle Lidyoff

Stille nacht, heilige nacht

Heil en vree wordt gebracht

Aan een wereld verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij d’eer

Amen, Gode zij d’eer

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Omring je met goede mensen

17 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan