Home Leven met een missie

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Laten wij vanochtend stilstaan bij alles wat God voor ons gedaan heeft en alles dat Hij ons geschonken heeft. Laten wij Hem vandaag aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U voor ons gedaan hebt en doet. Wij houden van U en wij bidden dat uw Geest over ons wordt uitgestort als wij uw aangezicht zoeken. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Will the Circle Be Unbroken

Ik was aan het zingen met mijn zusters

Ik was aan het zingen met vriendinnen en vrienden

En wij kunnen met z’n allen samen zingen

Want de cirkel blijft in stand

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis als we ons best doen, Heer

 

Ik was aan het zingen met mijn zusters en mijn broeders

Ik was aan het zingen met vriendinnen en vrienden

En wij kunnen met z’n allen samen zingen

Want de cirkel blijft in stand

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis als we ons best doen, Heer

 

Ik ben geboren in de vallei waar de zon weigert te schijnen

Maar ik klim uit het dal omhoog om die berg daar te trotseren

 

Blijft de cirkel ondoorbroken in de tijd die komen gaat?

Er wacht ons een beter thuis

Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven

Hoog hierboven, Heer, hoog hierboven

 

Schriftlezing2 Koningen 2:9-13 door Hannah Schuller

Willen jullie je Bijbel openslaan bij 2 Koningen 2:9? Toen zij overgestoken waren, zei Elia tegen Elisa: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen

van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Het Woord van de Heer. Dank aan God.

 

Solo – Sunday Sermons door Noelle Lidyoff

Zeven jaar oud, kerkbank, derde rij,

Johannes 3:16, er veranderde iets in mij

Jezus’ woorden die tot leven kwamen

En mijn hart vulden met verbazingwekkende genade

Ik wist toen dat ik geloofde en die wortels zitten diep

Ik heb tijden doorgemaakt die mijn geloof schudde

Maar niets kan me dat doen vergeten

Bij elke preek op zondag en elke keer dat het koor zong

Hoorde ik mijn Redder me vertellen hoeveel Hij van me houdt

Wat de wereld me ook aandoet ik weet dat zijn Woord waar is

Het begon met een hartveroverende, geest vervulde zondagspreek

 

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

 

Ik zal zorgen kennen, dat hoort bij het leven

Maar dan denk ik aan die verhalen over wat mijn God kan doen

Hij beweegt nog steeds, net als toen

Wedergeboren mensen, mag ik een amen?

 

Wij hebben allemaal het bewijs gezien dat Hij alle dingen nieuw maakt

Zelfs al die moeilijke tijden die mijn geloof schudde

Ik wil nooit stoppen met herinneren

Elke preek op zondag, elke keer dat het koor zong

Kon ik mijn Redder horen vertellen hoeveel Hij van mij houdt

Wat de wereld me ook aandoet, ik weet dat ik er doorheen kom

Allemaal dankzij die hartveroverende, geest vervulde zondagspreken

 

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

Jezus houdt van me, ik ben blij want de Bijbel zegt het mij

Jezus houdt van me, daar is geen twijfel over, dus ik blijf erover praten

 

Elke preek op zondag, elke keer dat het koor zong

Kon ik mijn Redder horen vertellen hoeveel Hij van mij houdt

Wat de wereld me ook aandoet, ik weet dat ik er doorheen kom

Allemaal dankzij die hartveroverende, geest vervulde zondagspreken

 

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

De duivel wil mij uit die kerk halen, maar je kunt de kerk niet uit mij halen

 

(Interview Haven en Bobby Schuller)

J: Haven, wil je mij op Vaderdag alsjeblieft wat vertellen over je vader?

H: Hij is een hele goeie vader. Wij brengen veel tijd met elkaar door. Wij ontbijten altijd samen op maandag.

J: Elke week op maandag, hè?

H: Ja, ‘s ochtends voor ik naar school ga. Wij gaan soms samen wandelen en eten dan een ijsje. Wij doen veel dingen samen.

J: Wat maakt hem zo bijzonder als vader? Wat zijn zijn unieke eigenschappen?

H: Hij is bereid om veel tijd met mij door te brengen en hij heeft altijd hele goeie wijsheid om met mij te delen en waar wij dan over praten, met goeie adviezen voor het leven.

J: Adviezen voor het leven. Hoe oud ben je nu?

H: 14.

J: Wat voor advies voor je leven zou je nu je vader willen vragen?

H: Het gaat meestal over hoe je navigeert door het leven. Vooral als tiener en volgeling van Christus.

Hoe ik vertrouwen kan hebben in mijn geloof en in mezelf en anderen kan liefhebben.

J: Dat is een typische vraag voor 14-jarigen. Wat zeg jij daarop, Bobby?

B: De doorstroming van de brugklas naar het middelbaar onderwijs is zwaar voor jongelui. Dat was het op die leeftijd ook voor mij. Vertrouwen is belangrijk en leren, dat moeten wij ook als volwassenen leren, het niet altijd iedereen naar de zin te maken. Zelfs met leraren is dat soms het geval. Ik hoop dat Haven, dat mijn beide kinderen, zelfverzekerd en eerbaar zullen zijn maar hun eigen weg zullen volgen en niet zullen vinden dat de maatschappij of mensen met macht hen mogen voorschrijven hoe ze hun leven moeten leiden maar dat autoriteit voor hen zal komen van het Woord van God. Dat zal genoeg zijn.

J: Wij zien elke zondagochtend het gezin Schuller op het podium staan. Maar er is ook je broer, Cohen.

Bobby, dat is iets wat ik enorm waardeer en dat geldt voor veel kijkers, dat Cohen er altijd bij is. Hoewel Cohen een probleem heeft. Is dat iets pijnlijks in je leven, of een vreugde?

B: Hij is een vreugde en zijn ziekte is pijnlijk. Met Cohen bevaren wij altijd onbekende wateren. Zelfs nu nog weten wij niet wat de toekomst voor hem in petto heeft. Wij blijven vertrouwen hebben in zijn genezing maar wij vragen God ook ons te helpen met het grootbrengen van een 12-jarige met de geest van een 2-jarige. Hij is geboren met de aandoening polymicrogyrie waardoor hij zich amper ontwikkelt. Hij heeft epilepsie, maar die wordt met medicijnen onder controle gehouden. Hij is meestal een ontzettend lief jongetje maar soms wordt hij erg boos, vooral met eten. Van eten kan hij erg boos worden. Ook als je hem eten brengt, wil hij daar niet op wachten. Wij letten op zijn gewicht, want wij willen niet dat hij diabetes krijgt. Het is een pad dat wij volgen, maar wel zwaar. Haven en ik hadden het er vanochtend over hoe leuk het zou zijn om Cohen hierheen mee te nemen maar dat zou een hele opgave zijn. Dat is triest voor ons en ook voor jou, denk ik. Hij is je enige broertje. Je hebt vast weleens een broertje of zusje gewild met wie je normaler zou kunnen omgaan. Dat moet moeilijk voor je zijn.

H: Het is een beetje moeilijk om mijn broertje zo te zien maar ik hou ook van hem. Hij is toch mijn broer en dit verandert niks aan de band die we hebben.

J: Ik heb jullie thuis meegemaakt. Jullie gaan liefdevol met elkaar om.

H: Wij hebben wel een connectie. Samen films kijken en wij spelen spelletjes als verstoppertje. In al die dingen blijft hij mijn broertje Cohen.

J: Hij blijft mijn broertje Cohen. Fantastisch antwoord. Bobby, heb je je ooit afgevraagd waarom dit jou is overkomen?

B: Het leven zit vol verrassingen. De vraag naar het waarom is nooit een nuttige vraag. De beste vraag is hoe. Hoe maak je Cohens leven beter? In sommige opzichten geloof ik niet dat God Cohen ziek gemaakt heeft om ons iets te leren maar ik denk wel dat tegenslagen gebruiken om iets te leren, verstandig is. Ik kan zeggen dat Cohen ons allemaal op een positieve manier heeft doen groeien. Wij hebben het niet laten ontaarden in iets waardoor wij wrok zijn gaan koesteren jegens God of het leven. Dat is een domme manier om je leven te leiden. Cohen heeft ons nodig. Hij heeft onze hulp nodig en wij moeten de moed erin houden.

J: Hij is thuis. Dat vind ik bewonderenswaardig. Hij zit niet in een instelling. Jullie zorgen elke dag voor hem. En elke zaterdag ga je naar Disneyland.

B: Zeker weten. Haven gaat meestal mee.

J: Af en toe mag ik met jullie mee. Zo leuk. Als wij het over het vaderhart hebben, wat is dan het vaderhart van God? Hoe leg je dat uit?

B: Wij schilderen God af als onze Vader. Het is interessant om stil te staan bij de rol van de vader en de moeder. Ik heb van oudsher geleerd dat een vader duwt en een moeder trekt. Een kind heeft allebei nodig. De moeder troost, de vader spoort aan. De moeder zegt: Ik hou van je. De vader zegt: Je kunt het. Allebei zijn ze belangrijk. Heel vaak… Ik vertel Haven aldoor dat ik van haar hou en haar moeder zegt dat ze het kan maar in het algemeen denk ik dat een deel van Gods liefde…Wij gebruiken het woord Vader, maar Hij heeft ons lief. Hij heeft in dat opzicht geen geslacht. Dat heeft Hij wel, in Jezus

maar ik vind het belangrijk dat wij God zien, niet alleen als Degene…Als ik als vader mijn kinderen corrigeer is dat niet omdat ik boos of teleurgesteld in ze ben maar omdat ik geloof dat ze het beter kunnen doen. De Bijbel heeft beide rekeningen van het kasboek. Het goede en het kwade, het licht en het donker. De beloning voor het doen van het goede en de straf voor het doen van het slechte. Als vader heb ik geleerd dat straf voor 100 procent dient voor het welzijn van je kind. Niet om stoom af te blazen. Die straf dient omdat je je kind de beste manier wilt tonen om te leven. Het wetticisme van de Farizeeën steekt de kop op als we denken dat God ons iets aandoet omdat Hij boos is op ons. Dat is niet wat er gebeurt.

J: De laatste vraag op deze Vaderdag: Veel mensen hebben een slecht beeld van het vaderschap. Ze hebben een jeugd gekend waarin de vader geen vader was. Ze vinden het moeilijk om God als een liefhebbende Vader te zien. Wat zeg jij daarop?

B: Om te beginnen zeg ik dan, ik heb nooit in mijn leven iemand ontmoet die perfecte ouders had. Ook mensen die van hun ouders houden hebben hen altijd wel iets ernstigs te verwijten. Iets wat hen is aangedaan, of ze zijn verwaarloosd. Hun ouders waren afwezig, of dronken, of hebben hen misbruikt. Om dat idee alleen te hebben bij ouders die hun kinderen misbruikt hebben. De meeste kinderen… Ik vraag mij af wat Haven later over mij gaat zeggen. Wat zij mij dan gaat vertellen wat ik verprutst heb, wat ik verkeerd heb gedaan. Mijn ouders deden het verkeerd, de hunne ook. Ik weet precies wat iedereen verprutst heeft. Ik vind het belangrijk om te begrijpen dat God de ideale ouder is. Alles waarvan wij gehoopt hadden dat onze ouders dat zouden zijn, dat is God, en meer. Onze persoonlijke relatie met God vult de leegte die wij voelen omdat wij niet genoeg van onze vader of moeder kregen. Dat is wat God voor ons kan zijn.

J: Prachtig. Dank je, Bobby, dank je, Haven. Haven, ik heb een leuk cadeautje voor je, maar ik heb stiekem even gekeken toen jullie op mijn piano speelden en zongen.  Leuk om te weten wat liefde is. Mag ik dat laten zien aan de Nederlandse kijkers?

H: Ja hoor.

J: Dat gaan ze mooi vinden.

B: Wij maakten gewoon lol.

J: k vond het geweldig.

B: Ja, laat het mij maar zien

 

Zingen bij de piano –   ‘I wanna know what love is’:

Ik wil weten wat liefde is

Ik wil dat je mij dat laat zien

Ik wil voelen wat liefde is

Jij kunt het mij laten zien

-Leuk. Goed zo.

 

J: Bobby en Haven, en Haven, ik begin met jou.

H: Wat gaaf. Wat is dat mooi. Mooi hoor. Dank je wel.

J: Ik hoop dat je nog heel lang meedraait in de bediening van je vader en moeder. Je speelt daar een grote rol in. We zien je elke zondag graag op de Nederlandse tv. Hopelijk kom je nog eens terug. En Bobby, dit is ons Vaderdag cadeau.

B: Heel mooi. Te gek. Dit is cool. Kijk eens aan.

J: Haven, wat wens jij de Nederlandse jongelui toe op deze Vaderdag?

H: Ik hoop dat jullie weten dat je heel erg geliefd bent door je hemelse Vader en dat jullie beseffen hoeveel God van je houdt. Blijf doorleren over zijn liefde.

J: Allebei van harte bedankt. Het was geweldig om op deze Vaderdag met jullie te praten over vaderliefde die jullie ook lieten zien. Bobby en Haven, nogmaals bedankt. En wij gaan verder met het programma.

 

 

 

 

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon maan en sterren, gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

 

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Aan mij betoond, amen

 

Leven met een missie

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij het hebben over een belangrijk menselijk principe waarvan ik in het diepst van mijn wezen geloof dat het de sleutel is tot elk menselijk leven dat voelt dat het leeft. Elke persoon hier wil een impact maken met zijn leven. Ik denk niet dat iedereen hier beroemd wil zijn. Ik denk niet dat iedereen hier rijk wil zijn. Ik denk zelfs niet dat iedereen hier populair wil zijn maar ik geloof dat iedereen hier een doel wil hebben. Het gevoel dat zijn of haar leven een impact heeft gehad. Het gevoel dat ze de dingen beter achterlaten dan toen ze hier kwamen. Je bent tenslotte in de kerk. We komen naar de kerk om het beter te doen, om beter te zijn. Ik geloof dat iedereen hier dat nodig heeft maar ook geroepen is voor een groot doel van God. Dat hele idee van wat mijn doel is, wat mijn roeping is, is erg verwarrend en maakt veel mensen depressief en daarom gaan wij vandaag de doelcode kraken. Ik noem dat vandaag de doelcode: Hoe kraken wij de missie en blauwdruk van het leven en ik hoop dat je hier weggaat met een duidelijk idee van een aantal eenvoudige stappen die je kunt nemen om datgene te bouwen wat jou opbouwt. Om de droom te bouwen die jou opbouwt. Om het doel te bouwen dat jou zal versterken. Wij beginnen met een interessant oud verhaal over Elia en Elisa. Het is wat verwarrend dat hun namen zo op elkaar lijken. Ik zal mijn best doen om onderscheid te maken. De rabbijnen in Jezus’ tijd zagen Elia, de oudere en Elisa, de jongere als de eerste rabbijn/discipelrelatie die in de Bijbel voorkomt. Die probeerden ze te gebruiken als model voor de ideale rabbijn/discipelrelatie en wij zullen zien waarom. Om te beginnen was Elia, de oudste, in zijn tijd een absolute legende. De verbazingwekkende dingen die God in zijn leven deed. En ik denk graag dat Elisa, de jongere, zijn toekomstige discipel als een jonge man misschien bij zichzelf denkt: Ooit wil ik zo zijn. Ooit wil ik door God gebruikt worden. Ik wil vuur uit de hemel zien neerdalen. Ik wil met kracht spreken zoals hij dat doet. Ik wil zieken genezen zoals hij dat doet. Ik wil de stem van God horen zoals hij dat doet. En misschien heeft hij ooit de fout gemaakt om dat hardop te zeggen. En misschien zei iemand toen hij het hardop zei: Jongeman, je bent een boer, jongeman. Je bent geen profeet, je hoort niet van God, jongeman. Misschien zeiden mensen over Elisa de jongere: Wat een dromer, wat een dwaas, wat een domkop. Ik neem aan dat je wilt verhongeren. Ik kan mij amper voorstellen omdat de Bijbel vol staat met dromers en wonderdoeners dat diezelfde Elisa misschien nog steeds, net als Jozef al die jaren een droom in zijn hart had. En op een dag was hij buiten, de jonge Elisa. Hij ploegde het veld om wat zaad te kunnen zaaien en op een dag verschijnt die beroemde profeet uit het niets. Imponerend figuur, weet je nog? Hij duikt op en Elisa ziet hem en weet in zijn geest meteen wie deze man is en de oude Elia zegt tegen de jonge Elisa: Volg mij. En wat doet de jonge Elisa? Net als de discipelen stelt hij amper vragen. Hij vult geen sollicitatieformulier in. Hij laat zijn banktegoed niet controleren. Nee hoor. Ter plekke neemt hij zijn ploeg, die gemaakt is van timmerhout en hakt hem in mootjes tot brandhout. Zijn meest waardevolle gereedschap. Dit is trouwens de bronstijd. Mensen worden gemiddeld 33, dus het is geen veilige plek om te wonen. Hij hakt dat ding in stukken en slacht al zijn ossen en roept ter plekke de stad bij elkaar en geeft een groot feest. Hij houdt een grote Texaanse barbecue. Ter plekke. In de bronstijd was het eten van vlees een heel ding. Alleen bij heel speciale gelegenheden, op feestdagen worden die grote, heerlijke biefstukken aan iedereen uitgedeeld. Het is interessant dat Elisa zijn bediening begint met een geweldige daad van offervaardigheid en vrijgevigheid. Maar wij herinneren ons ook dat hij zijn schepen achter zich verbrandt. Hij laat alles in de steek. Er is geen weg terug meer. Hij heeft niets meer om naar terug te gaan. Niets om hem te redden, geen os om het veld om te ploegen, het is voorbij. Vaak denk ik bij dit verhaal ook aan dat oude gezang: Ik heb besloten Jezus te volgen, geen weg terug, geen weg terug, geen weg terug. Ik ga niet meer terug. En dat brengt ons bij het Bijbelvers van vandaag, 2 Koningen 2:9. Het heeft iets ongemakkelijks, de band tussen die twee. Ze zijn nu zo met elkaar vergroeid, zo samen in deze bediening. Als een vader en een zoon. En nu is er sprake van dat Elia binnenkort gaat en wij weten niet waarheen. Dit staat er, als je je Bijbel hebt, in 2 Koningen 2:9: Toen zij overgestoken waren, zei Elia tegen Elisa…Dus de oudste zegt tegen de jongste: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Ik denk graag dat hij erover nagedacht had, maar misschien flapte hij het eruit. Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn, antwoordde Elisa. U hebt een moeilijke zaak gevraagd, zei Elia. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Terwijl zij al sprekend verdergingen verscheen er plotseling een wagen van vuur en paarden van vuur die hen scheidde en Elia ging in een wervelwind ten hemel. Wat is de bedoeling van die vurige wagen? Wij lezen het net. Die dient om hen te scheiden. Sta er even bij stil. Een wervelwind draagt Elia naar de hemel. Elia en Elisa zijn zo met elkaar verbonden als leerling/rabbijn, zo vertrouwd als leraar/leerling, zo vader/zoon, zo familie. Ik stel mij voor dat Elisa, als die storm Elia naar de hemel probeert te brengen hem bijna bij zijn enkels vasthoudt en nee zegt. En als hij dan echt de hemel in gaat, scheurt hij zijn mantel en roept hij: Mijn vader, mijn vader. Dus wat doet de strijdwagen van vuur? De strijdwagen van vuur scheidt hen. God zelf is nodig om de twee te scheiden. Is dat niet verbazingwekkend? Wij kunnen God ook zo stevig vasthouden, wist je dat? Wij kunnen zo toegewijd zijn aan ons geloof. Wij kunnen zo toegewijd zijn aan Christus dat hemel en aarde nodig zijn om ons te scheiden. Het is mogelijk. Het is mogelijk om zo toegewijd aan de Heer te zijn. Velen van ons zeggen dat wij dat willen, zeggen dat wij dat doen. Velen van ons zijn als die jongeman die verliefd is op een meisje en voor haar zingt: Ik hou zoveel van je, ik zou de hoogste berg beklimmen. Ik hou zoveel van je, ik zou de diepste oceaan overzwemmen. Ik zou de breedste rivier doorwaden en als het vrijdag niet regent, haal ik je om zeven uur op. Wij doen dat, wij doen dat met de Heer. Wij zingen: O Heer, ik leg mijn leven voor U neer, ik zou alles voor U doen, ik zou alles voor U geven, maar ik kan geen tiende missen of naar de kerk gaan. Ik wil alles doen. Ik wil mijn leven voor U geven, maar ik heb het nogal druk. Ik zeg dat trouwens niet als oordeel. Zie mij meer als een persoonlijke trainer. Die vervelende man die je eraan herinnert, niet om je je schuldig te laten voelen maar die je herinnert aan de beloning die beschikbaar is als je bereid bent. Als je bereid bent om de prijs te betalen, om het ding te doen als je bereid bent om anders te zijn dan je naaste en je leven aan God toe te wijden. Al die dubbele porties die voor jou beschikbaar zijn. Veel mensen hier denken dat het niet voor hen beschikbaar is. Dat is het wel. Het is voor jou beschikbaar. Dat is het eerste wat ik wil dat je vandaag in je hart krijgt: Mis die geest niet, mis de kracht niet, mis het doel niet. Elisa ontvangt trouwens die dubbele portie, wist je dat? De eigenlijke mantel van Elia valt uit de lucht en dwarrelt naar beneden. Hij pakt hem, hangt hem op zijn rug, slaat ermee op de Jordaan, splijt de rivier, begint wonderen te verrichten en wij weten dat de dubbele portie van Elia’s geest, waar hij het over heeft gaat over diens vermogen om wonderen te verrichten. Dat weten wij omdat de oude Elia zeven wonderen in zijn bediening heeft gedaan en de jonge Elisa veertien. Ik geloof nog steeds dat twee keer zeven veertien is. Geldt dat nog steeds in Zuid-Californië? Volgens mij wel. Het eerste wat ik wil dat je onthoudt van deze tekst is dat God wil dat zijn kinderen vragen om een dubbele portie. God wil dat je om een dubbele portie vraagt. Hij wil dat je om meer vraagt. Hij wil dat je meer uit het leven haalt, meer uit de Bijbel, meer van de Geest, meer uit de dag. Uit de week te halen, uit de dag te halen, uit de ervaring te halen, zelfs uit het verlies te halen, uit het moment. Hij wil dat je dubbel krijgt. Dat is wat God voor ons wil. De Bijbel zegt in Johannes 14: Voorwaar. Wat is het verschil tussen waar en voorwaar? Roept u maar. Als iets heel waar is en de Zoon van God zegt het, dan betekent dat: luister. it is zo waar als het maar kan. Ik garandeer 100 procent dat dit echt is, je moet horen wat Ik ga zeggen. Dus wat zegt Hij? Voorwaar Ik zeg u wat? Wie in Mij gelooft, zal de werken doen die Ik heb gedaan en zij zullen… Wat? …nog grotere dingen doen dan deze. Waarom? Omdat Hij naar de Vader gaat. Hij heeft ons getraind om te doen wat Hij doet, en dat dan dubbel. Hij wil dat we een dubbele portie van zijn Geest krijgen. Hij wil dat we impact maken. Hij wil dat wij een doel hebben, dat wij wonderen doen, Hij wil dat wij leven. Hij wil dat wij alles nemen en doen wat wij kunnen voor het Koninkrijk van God. Hij wil dat wij alles zijn wat wij kunnen zijn, amen? Wij hebben een groot doel in ons leven nodig. Wij hebben dat nodig. Wij hebben het nodig om ‘s morgens wakker te worden en blij te zijn met het leven. Het is zoveel beter om een geweldige toekomst te hebben, een geweldig doel. Er is dus veel verwarring. Laten wij wat dieper ingaan op dat doel. Nummer 1: Wij moeten een doel hebben dat groot genoeg is om ons te stretchen. Ik weet niet of je dat ooit doet maar als het geen pijn doet, ben je niet aan het stretchen. Als het niet een beetje strak zit niet een beetje ongemakkelijk, dan ben je niet echt aan het stretchen. Sommigen van jullie zijn flexibel genoeg, dan is het heel moeilijk om goed te stretchen. Ik hoor daar niet bij. Ik kan de spagaat niet doen. Ik heb het geprobeerd. Wij moeten een doel hebben dat ons kan stretchen. Dat groot genoeg is om ons te sterken. Wij moeten een doel hebben dat groot genoeg is om ons op te bouwen, om een reden te hebben, om beter te worden, om de boeken te lezen, om het ding te doen. In Spreuken 29:18 staat: Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Wat een waarheid is dat. Een team zonder visie vergaat. Een bedrijf zonder visie vergaat. Een kerk zonder visie vergaat. Een natie zonder visie vergaat. Zo zal ook iemand zonder visie voor zijn leven verdorren en geestelijk sterven. Ik zal je vertellen, je moet het doel opschrijven. Schrijf het doel op en je hele leven zal in die richting gaan bewegen. Ze zeggen: waar je focus naartoe gaat, stroomt je energie. Je begint te werken in de richting van een groter doel dan waar je nu bent. En dit is de sleutel. Een doel trekt ons er doorheen. Het trekt ons door de tegenslag heen en door het faillissement. Het trekt ons door de rechtszaak. Het trekt ons door de dood van een vriend. Het trekt ons door economisch zware tijden. Laat je trekken door de toekomst. Een toekomst vol verwondering, vol mogelijkheden. Grote doelen… Dit is iets anders dat mij gek heeft gemaakt. Het heeft mij veel tijd gekost om dat helder te krijgen: Grote doelen kosten net zoveel moeite als kleine doelen. Grote kerken kosten evenveel moeite als kleine kerken. Grote bedrijven kosten evenveel moeite als kleine bedrijven. Grote kunstwerken, grote projecten, grote voorstellingen, grote boeken, een groot publiek, het kost evenveel werk als kleine. Het vereist een andere set vaardigheden, zoals delegeren. Voor dat aspect heb ik nu geen tijd. Dat wordt bijna zeker nog een preek. Er is een groot verschil tussen delegeren en afstand doen. Je geeft het niet aan iemand en stopt je vingers in je oren en doet la, la, la. Delegeren. Trainen. Een visie uitdragen. Werven. Een geweldig team samenstellen. Dat kan het verschil maken. Maar ik dwaal af. Bouw dus aan een doel dat groot genoeg is om je op te bouwen. Als je aan je droom bouwt, zal je droom jou opbouwen. Dit is iets anders wat ik graag geloof. Wij hebben het over grote dromen maar wij moeten het ook hebben over de kleine dromen. De enige slechte droom is de middelmatige droom. Wij willen grote dromen en dan kleine mijlpalen onderweg. Kleine mijlpalen. Dit is zo belangrijk. Het is belangrijk omdat je je eerste kleine overwinning moet behalen. Zoals ze allemaal zeggen, een reis van duizend mijl begint waarmee? Eén enkele stap. Je moet een reis van duizend mijl maken maar je moet ook een kleine stap zetten, zodat je kunt kijken en zeggen: Hé, ik heb net een stap gezet. O, en nog een. Ik boek vooruitgang. Toen John Wimber de Jezusbeweging opstartte, wilden ze tekenen van God zien zoals ze uit de Bijbel kenden. Ze wilden geloven dat dat kon gebeuren. En dat sneeuwbaleffect leidde tot een grote beweging van God. Het is belangrijk dat mensen in het algemeen in het leven dingen vragen als: Ik ga naar de sportschool en ga twee uur trainen en zo. Ga drie of vier dagen per week trouw naar de sportschool en doe daar een klein beetje en later pas het grote werk. Maak er een gewoonte van om te gaan. Mensen zeggen: Ik wil een groot boek schrijven. Ik moet nou eens beginnen, maar het is zo intimiderend om een boek te schrijven. Het boek schrijven is de grote droom, maar schrijf gewoon één pagina. Als je elke dag één pagina schrijft, hoeveel pagina’s heb je dan na een jaar? Ik hoor veel verschillende getallen. Er is één antwoord: 365 pagina’s. Sommigen van jullie proberen uit te vinden of er een schrikkeljaar is. 360… de laatste keer dat ik het hoorde werd een document van 365 pagina’s een boek genoemd, dat klopt. Misschien zeg je dat je geen pagina kan schrijven. Schrijf dan een alinea. Kun je geen alinea schrijven, schrijf dan een zin. Kun je geen zin schrijven, schrijf dan een woord. En je schrijft gewoon dat eerste woord en dan twee woorden en je zegt wauw, ik heb mijn doel voor vandaag verdubbeld. En hoe gek het ook klinkt, ik kan je vertellen dat het werkt. Kleine doelen stellen en ze bereiken en dan eroverheen gaan. Ik heb vandaag geen tien meter gelopen, ik heb een heel blok gelopen. Ik word fit. Probeer niet elke dag een uur stille tijd. Probeer elke dag vijf minuten stille tijd. Probeer niet een heel Bijbelboek te lezen, lees gewoon een vers. Begin daar en je zult de vaart erin krijgen. De kleine doelen brengen ons daar. Hoe eet je een olifant? Eén hap tegelijk. Ik heb zelfs een dia gemaakt. Ik zag onlangs op YouTube een soort TikTokfilmpje van een jonge vrouw, waarschijnlijk begin 20 en zij vertelde hoe ze een verlammende angst had voor afwijzing. Zij had therapie geprobeerd en zij had al die dingen geprobeerd, maar niets hielp dus besloot zij dat de enige manier om over haar angst voor afwijzing heen te komen was door vaak afgewezen te worden. Zij ging van alles doen om afgewezen te worden. Het eerste wat zij deed, was zich aanmelden bij Harvard. En wat denk je, ze kwam op de wachtlijst. Wauw, dacht ze. Maar ze vond dat ze afgewezen moest worden dus ze ging solliciteren naar een baan die ze niet kon krijgen. Ze had geen universitaire opleiding, geen ervaring in marketing en ze solliciteerde naar een baan waarvoor ze een universitaire opleiding en vijf jaar ervaring nodig had en waar ze 90.000 dollar kon verdienen. Dus solliciteerde ze en wat denk je? Ze kreeg hem, inderdaad. Dus die stakker probeert afgewezen te worden. Ze doet zo haar best om afgewezen te worden en het lukt haar gewoon niet. Er loopt een man op straat, ze eet een broodje en hij ziet er goed uit. Vrouwen horen geen mannen uit te nodigen, maar ze denkt: Ik word vast afgewezen, want dit is raar. Hij zal denken dat ik gek ben en wijst mij dan af. Ze nodigt hem uit en die knappe jongen gaat zitten en eet een broodje met haar. Ik weet niet of het wat werd; de video duurde maar een minuut maar wat ik dacht was: Dit meisje is iets op het spoor, nietwaar? Ze is iets op het spoor: Dat wij vaak zo bang zijn om afgewezen te worden dat wij waarschijnlijk een beetje afgewezen moeten worden om het te overwinnen. Wij lijden meer in gedachten dan in werkelijkheid, zei Marcus Aurelius. Wat lijden wij een pijn omdat wij bang zijn voor de operatie. Zoveel pijnlijker dan de operatie. Bang zijn voor het conflict. Bang zijn voor de verhuizing. Bang zijn om te stoppen. Bang zijn om te beginnen. Bang zijn voor de verandering of de grens te verleggen of wat het ook is. Wij lijden eronder, maar als wij het dan doen, voelen wij ons geweldig. Interessant. Dus, ga voor afwijzing. Ga voor nee. Dat is interessant, toch? Wat als iemand je zou vertellen dat je, om je droom te realiseren 28 keer een nee nodig hebt, want dan is de 29e keer een ja? Dit is wat ik denk dat je zou doen. Je zou proberen die 28 nee’s er zo snel mogelijk doorheen te jagen. Nee? Bedankt. Nee? Bedankt. Nee? Bedankt. Drie afgevinkt, nog 25 te gaan. Er zitten veel sommetjes in deze preek. Dus kleine doelen zijn belangrijk. Dit is het laatste. Het eerste is een groot doel. Het tweede is een klein doel en het derde, heel belangrijk voor je vasthoudendheid is dat wij onze tegenslagen moeten herkaderen. Hannah vertelde mij een verhaal over een man in een kerk die dol was op het lied: Hij voorziet in mijn behoeften. Die man danste en zong. Hij vroeg het lied aan, hij zong het hardop, sprong op en neer. Hij voorziet in mijn behoeften. Ik heb alles wat ik nodig heb. Op weg van de kerk naar huis zei zijn vrouw: Kunnen wij even langs de winkel gaan? Johnnie heeft nieuwe schoenen nodig. Hij flipte. Wij hebben geen geld voor schoenen. Denk je dat wij zo rijk zijn? Twee kaders. Eerst: Hij voorziet in mijn behoeften. Het tweede is nee. Wij zijn blut. Hier werkt het positieve kader: Niet als het goed gaat, niet als het lied klinkt. De beste tijd om te zeggen dat Hij in mijn behoeften voorziet, is als je blut bent. De beste tijd om te zeggen dat je genezen bent is wanneer je je ziek voelt. Met geloof herkaderen wat je ook doormaakt. Bekijk de dingen door de lens van geloof. Gewoon aannemen dat het voor jou gebeurt en niet met jou. Wat een levens veranderend idee is dat. Iemand verliest zijn baan. De ene persoon zegt dat het een ramp is. Ik ben blut, ik ga mijn rekeningen niet betalen, ik ga mijn huis verliezen, we raken alles kwijt. Een ander zegt, oeps, tijd voor een upgrade. Ik ga solliciteren naar iets beters. Tijd om de concurrent van mijn bedrijf te benaderen. Tijd om iets nieuws te doen. Iemand gaat uit elkaar, ze hadden vier jaar verkering. Ze dachten dat ze gingen trouwen. De eerste persoon zegt: O jee, ik ben geen mens om van te houden. Ik zal nooit iemand ontmoeten, ik zal nooit trouwen. De tweede persoon zegt, ik ben vrij. Geen tijd meer verspillen aan het verleden. Dat is een goede houding. Wij kunnen herdefiniëren. Wat de wereld als negatief ziet, kunnen wij als positief zien. Dat leidt ons naar winst. Het geeft ons vasthoudendheid. Een van mijn favoriete hierin, Ronald Reagan had het beste herkader-weerwoord ooit. Hij zei dit toen ze begonnen over zijn hoge leeftijd: Ik ga van mijn leeftijd geen onderwerp van deze campagne maken. Ik ga de jeugd en onervarenheid van mijn rivalen niet politiek uitbuiten. Dat is een goeie. Ik heb er veel over nagedacht dat hoe meer ik mensen ervaar, oud en jong, dat oud en jong niet het aantal jaren is dat ze geleefd hebben. Het voelt alsof er oude mensen zijn die jong lijken en jonge mensen die oud lijken. Ik kan het niet precies duiden, maar dit is het beste wat ik heb kunnen bedenken. Het lijkt mij dat als iemand stilstaat bij het verleden, hij oud is. Als hij aan de toekomst denkt, is hij jong. Sta daar eens bij stil. Als je alleen maar kunt praten over hoe het vroeger was en hoe dit en dat dan word je oud. Maar als je praat over alles wat mogelijk is, alles wat kan, alles wat haalbaar is, maakbaar is, bouwbaar is, alles wat je kunt bereiken, dan ben je jong. Ik geloof hierin. Ik hou van het verleden, ik hou van traditie, dat weet je. Ik hou van geschiedenis, ik hou ervan om ervan te leren maar ik hou van de toekomst. Ik hou van wat er mogelijk is voor jou en voor mij. Dat maakt mij enthousiast. Laten we enthousiast worden over wat er voor ons mogelijk is. Als je vandaag ziek bent, als je een tragedie hebt meegemaakt vergeet dan niet om op Gods Woord te vertrouwen. En vergeet dit niet: Wij bereiken ons dubbele manteldoel niet op onze eigen kracht. God is er om ons te helpen. Wij bereiken ons dubbele manteldoel niet op onze eigen kracht. Laatste gedachte, wij praten hier veel over geloof. Wij missen iets belangrijks dat Jezus ons leert over geloof. Markus 11, als je je Bijbel bij je hebt. Vers 22. Jezus geeft ons de sleutel tot wonderbaarlijke kracht, wonderbaarlijk leven. Hij zegt: Heb vertrouwen in God. Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Wie tegen deze berg zal zeggen…Heel beroemd, hè? …word opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En daar stopt iedereen. Maar daar eindigt het niet. Hij is nog niet klaar. Hij voegt er nog één ding aan toe En als u staat te bidden, wat doet u dan als u tegen iemand iets hebt? Vergeef hem, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Het lijkt mij dat het enige in de Bijbel behalve de twijfel in het hart van de mensen van Nazareth dat verhoorde gebeden lijkt tegen te houden, of het wonder dat de kracht lijkt tegen te houden, of de open deur, of het nieuwe leven dit ene ding is: Rancune. Verbittering. Woede. Haat. Afkeer. Dat houdt Gods wonder in je leven tegen. Geloof, ja, maar vergeef ook. Het hoort gewoon bij elkaar. Geloof en vergeef. Laat het gewoon gaan. Iedereen hier is wel eens aangeklaagd of verraden of in de steek gelaten of gekwetst door familieleden of uitgescholden door nare verwanten of bestolen of in verlegenheid gebracht. Er is zovelen van ons zoveel overkomen. Wij hebben het allemaal meegemaakt. Sommigen van ons meer dan anderen. Mijn vriend, je kunt vergeven. Laten wij geen wrok koesteren tegen iemand want wij willen dat de wonderbaarlijke kracht van God door ons leven werkt, amen? Galaten 5: In Christus Jezus heeft het niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. Geloof dat door de liefde werkzaam is. Geloof dat door de liefde werkzaam is. Mag ik het nog één keer zeggen? Geloof dat door de liefde werkzaam is. Liefde. Dat is wat Gods kracht vrijmaakt. Vergeving, liefde. Dat is de sleutel. Wij moeten vergeven. Wij kunnen het loslaten, amen. Vandaag is een goede dag om het los te laten. Je bent in Gods huis, je kunt het hier loslaten. Op deze prachtige plek kun je het achterlaten aan de voet van het kruis en dit gebouw uitlopen en het achter je laten. Het laatste: Er is geen reden om niet in vrede met God te leven. Wil je vandaag geen christen worden? Velen van ons hier zijn enthousiast over God. Velen van ons hebben twijfels over dit en dat. Maar de Heer zegt dat als je maar het geloof van een mosterdzaadje hebt als één procent van je gelooft, Hij dat kan gebruiken. Wil je dat vandaag niet aan God geven? Jezus Christus gaf zijn leven aan het kruis voor jou en mij zodat wij vergeven konden worden en in vrede met God konden leven en Hij werd opgewekt uit de dood zodat wij eeuwig leven en kracht van de Heilige Geest en een grote visie voor ons leven konden hebben. Wil jij vandaag geen gelovige worden? Dat kun je doen door Christus nu in je hart uit te nodigen.

 

Gebed

Here God, wij bidden in Jezus naam om een uitstorting van uw Geest. Wij vragen om een dubbele portie. Wij vragen dat U in ons hart geestelijke ogen wilt vergroten, geestelijke kracht om alles te zien en te doen waartoe U ons geroepen hebt. Wij willen twee keer zoveel mensen aanraken. Wij willen twee keer zoveel impact hebben. Wij willen twee keer zoveel van het leven ervaren. Wij willen twee keer zo lang leven als wij dachten. Wij willen twee keer zoveel hebben van uw hulp, uw leven, uw Geest, uw kracht, uw doel en dit bidden wij in Jezus’ naam. U zei dat u niet hebt omdat u vraagt. Heer, wij vragen.

Hoor ons nu, wij vragen om uw roeping in ons leven. Wij zijn gewillig, bereid om in te gaan op wat U vraagt. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, en iedereen zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven met een missie

16 juni 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan