Home Gods Koninkrijk: 180 graden om!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Muziek- Voices of Hope Children’s Choir – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde, is bij U van eeuwigheid Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen
Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht,
Vindt het licht, vindt het licht bij U alleen

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid Harten ontvouwen zich als bloemen voor U
En groeten U als de zon daarboven
Wolken van zonde en droefheid smelten weg

Verdrijven de schaduw van twijfel
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Voeg je bij het koor, het machtige koor Dat de ochtendsterren hebben ingezet De Vader der liefde regeert over ons Hij waakt over alles, daarom zingen wij

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen
Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

O, we hebben U zo nodig, vindt het licht, vindt het licht bij U alleen, Vindt het licht bij U alleen, U alleen

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Fantastisch. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen.
Hallo, kerkfamilie, wat is het weer fijn hier met jullie te zijn. Bent u hier voor het eerst en ziet u
zichzelf niet als religieus mens: Wees welkom. Na verloop van tijd zult u merken dat wij ook niet zo religieus zijn. Dus dank voor uw komst. Wij houden van u. Klopt. Amen. Goed gezegd. Goeie tekst. Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Muziek- Voices of Hope Children’s Choir – “Let There be Peace on Earth”

Laat er vrede zijn op aarde en laat het bij mij beginnen Laat er vrede zijn op aarde de vrede die God heeft bedoeld Als God onze Vader is zijn wij allen zijn kinderen
Laten we samenleven in volmaakte harmonie
Laat de vrede beginnen bij mij beginnen op dit moment Laat bij iedere stap die ik zet, dit mijn plechtige belofte zijn: Dat ik elk ogenblik beleef in vrede, altijd weer
Laat er vrede zijn op aarde en laat het beginnen bij mij Laat vrede beginnen bij mij, amen

Schriftlezing – Mattheüs 21:7-14 door Hannah Schuller

Wauw wauw, Voices of Hope, wij zijn zo trots op jullie. Wij scheppen graag op over jullie. Jullie zijn geweldig.

Laten wij onze harten voorbereiden voor Gods Woord. Mattheüs 21 vers 7. Zij brachten de ezelin en het veulen, zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Amen.

Interview – Matt Brown
BS = Bobby Schuller en MB = Matt Brown

BS Fijn om hier te staan met mijn vriend Matt Brown. Wij kennen elkaar nu een paar jaar. Hij is schrijver en predikant en is hier helemaal uit Minneapolis. Maar vooral is hij de oprichter van Think Eternity dat miljoenen mensen in contact brengt met het evangelie via sociale media. Goed je te zien. Welkom. Voor wij praten over je boek, eerst even over Think Eternity en de invloed die jullie daarmee hebben.

MB Ja, de afgelopen 18 jaar waren wij druk bezig met prediken, ook via de sociale media. Toen God mij opriep om buitenkerkelijke mensen te benaderen, waren er nog geen sociale media. Ik wist niet wat het was maar wij zijn het toch gaan doen en het blijkt een fantastisch medium. Er zijn nadelen, maar ook voordelen: Wij bereiken meer mensen dan ooit.

BS Vertel eens iets over Truth plus Love. Het gaat over liefde, waarmee je als christen invloed kunt uitoefenen.

MB Toen ik 18 jaar geleden begon als predikant na mijn predikantenopleiding, preekte ik her en der. Ik had de overtuiging dat ik in mijn geloof moest groeien om te doen wat ik deed. Toen wees God me op Galaten 5 vers 22 en 23: de vrucht van de Geest. Ik heb diepgaand bestudeerd wat dat inhoudt, en het is: Gods karakter. God is liefdevol, vreugdevol,

vredelievend, vriendelijk, ons goed gezind, trouw: de vrucht van de Geest. Dus Hij vraagt ons om als Hem te worden, als Christus. Efeze 4:15 zegt dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar Hem die het Hoofd is, namelijk Christus. Deze beide thema’s zijn de basis voor iedere gelovige. Wij hebben de waarheid van het Woord nodig. Maar het is onze liefde in de wereld rondom, ook op de sociale media, die het hem doet. De wereld wil dat wij reageren op alles wat negatief is maar het is door onze zichtbare liefde dat ze tot de waarheid worden aangetrokken. Het is een online megafoon waarmee wij honderdduizenden vrienden bereiken. Wij laten weten wat wij vinden. En bedenk wat Dale Moody zei: Van de 100 buitenkerkelijken, zal er 1 de Bijbel lezen, en 99 zal de christen lezen. Mensen kijken naar jou om te zien wie Jezus is.

BS Mooi gezegd. Nog een keer.
MB Mensen kijken naar ons om te zien wie Jezus is. Iemand zal de Bijbel lezen. Hopelijk. Maar

99% zal naar ons kijken, zei Dale Moody. BS Zij lezen ons.

MB Ja, zij lezen ons leven. Wij moeten Gods karakter weerspiegelen. Het gaat om de vrucht van de Geest en onze relatie tot de wereld.

BS Toen ik je boek las, rees de vraag: Voor wie is dit boek?
MB Natuurlijk voor iedereen die wil leiden. Maar vooral als er iemand is met wie je je geloof wilt

delen, een kind of kleinkind en dat vind je moeilijk, dan is dit boek voor jou. Allereerst is dit iets wat ik wil voor mijn eigen leven. Want ik ben verre van perfect. Maar God heeft me het diepe verlangen gegeven om hier in te groeien. En als je iemand meemaakt die vol liefde, vreugde, vrede en vriendelijkheid is daar wordt iedereen toe aangetrokken. En er is geen betere plek om dit te doen dan thuis. Ik wil dit vooral thuis in praktijk brengen, met mijn vrouw en drie kinderen. Degenen die ons het beste kennen, respecteren ons het meest.

BS Truth Plus Love: the Jesus way to influence. Matt Brown, dank voor je komst. God zegene je.

Bobby Schuller introduceert Haven Schuller

Hannah en ik waren in Europa, samen met Sarah en Haven. Haven kon op elke locatie een liedje zingen: No longer slaves. Zij gaat het vandaag ook zingen. Dit is mijn dochter Haven. Ben je zenuwachtig? Helemaal niet? Hoe komt dat? -Geen idee. Applaus voor Haven Schuller. Dank je, ik hou van je.

Duet – Haven Schuller & Sarah Grandpre – “No Longer Slaves”

Ik hoor een melodie, als een symfonie, U omringt mij met een lied U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg
Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Uit mijn moeders schoot hebt U mij gekozen, uw liefde noemde mijn naam
Ik ben opnieuw geboren in uw grote familie, uw liefde stroomt door mijn aderen Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God
Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen
Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde
U redde mij, zodat ik staande bleef, ik zing: ik ben een kind van God U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen
Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde U redde mij,
Zodat ik staande bleef, ik zing: ik ben een kind van God
Ik ben een kind van God, ik ben een kind van God

(Caleb Ketting in de Dutch Touch):

Wees niet bezorgd, wees maar niet bang
Morgen zal er blijdschap zijn en je zorgen verdwijnen
Want je hebt een vriend in Jezus, Hij zal je tranen drogen
En is je hart gebroken hef dan je handen op en zeg:
Ik weet dat ik het aankan, ik kan alles aan
Wat ik ook tegenkom op mijn weg, mijn leven is in uw handen Met Jezus kan ik het aan, met Hem kan ik me staande houden Wat ik ook tegenkom op mijn weg mijn leven is in uw handen

Koor – “How Great Thou Art”

O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht het rollen van de donder
Heel dit heelal dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe God zijn Zoon niet spaarde Maar Hem deed sterven, dan is ‘t mij te groot Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij
Hoe ‘s hemels Koning stierf voor mij op aarde Mijn zonde boette door zijn bitt’re dood

Dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, dan zingt mijn ziel: hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister Brengt Hij mij thuis hoe heerlijk zal dat zijn Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God O Heer mijn God, hoe groot zijt Gij

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek – Gods Koninkrijk: 180 graden om! door Bobby Schuller

Amen.

Vandaag heb ik een eenvoudige boodschap: God ziet wat u doormaakt, hoeveel stress u in uw leven heeft en welke problemen u heeft. Ziekte, relatieproblemen misschien, geldzorgen. Misschien kijken sommigen van u zelfs de dood in de ogen. Of u heeft een dierbare verloren. U bent het vast met mij eens als ik zeg: Het leven is te moeilijk om er alleen voor te staan. Veel en veel te moeilijk. Het doel van een kerk is dat wij Gods liefde gestalte zien in andere mensen. Maar ook is het zo, dat leven in geloof erop neerkomt dat wij dingen waarmee mensen ons niet kunnen helpen toevertrouwen aan God. Hoe naar of treurig het er ook uitziet, hoe rot het ook voelt of hoe alleen je je ook voelt, vertrouw het toe aan God, aan je vriend Jezus en vertrouw erop dat God je huidige omstandigheden ten goede kan keren. Als we ons op een gegeven moment in een hoek gedrukt voelen alsof er geen uitweg meer is, dan ben ik geneigd kracht te tonen de controle te grijpen. En dat is meestal juist niet wat God wil dat wij doen. In Gods Koninkrijk leren wij dat Hij de omgekeerde aanpak heeft. In plaats van de vuisten te ballen, in de verdediging te gaan, boos en verbitterd te worden en ons hart te verharden, proberen wij ons niet op te winden. Wij blijven hopen en proberen maar wij leggen het voor God en zeggen: God, ik begrijp het niet. Of zelfs: U noemt Uzelf liefdevol, waarom overkomt me dit dan? Als u zo eerlijk bent tegen God, kan Hij wel eens iets bijzonders doen in uw leven en zijn liefde tonen op een nieuwe manier die u zal helpen al uw beproevingen te doorstaan. Het leven is te zwaar om alleen te leiden en er in je eentje mee om te gaan. Leven als een discipel van Jezus is vooral: In het ritme van Jezus volgen en deze dingen aan Hem geven. Misschien heeft u zorgen over de toekomst, over morgen op het werk, over een doktersbezoek. Uw toekomst, uw zonde, uw glorie, uw prestaties, uw falen, uw familie, uw sterven. Leg het bij God en Hij zal u iets beters geven. Zo is de God die wij dienen en zo leven wij in het Koninkrijk van God. Dat was wat Jezus verkondigde, telkens weer, in iedere preek: De Zoon des Mensen is gekomen om zijn Koninkrijk binnen te gaan. In het Koninkrijk van God staat alles onder Gods bevoegdheid, onder zijn bevel en wordt alles door Hem gezegend. Dat betekent het. En je wordt gered door Gods Koninkrijk binnen te gaan door je leven te onderwerpen aan Jezus. Ik ben Gods dienaar, mijn ouders zijn van God, deze ziekte en dit lijf zijn van God en mijn toekomst en mijn leven zijn van God. Hij geeft meer om mijn noden dan ik zelf en is sterk genoeg om ze op te lossen. Leven in Gods Koninkrijk betekent: Als wij in de verleiding komen, zoals Bobby Schuller om stevig op te treden als het tegenzit, anderen willen beheersen. Dat noemen wij manipulatief leiderschap. Daar maakte ik mij vroeger schuldig aan. Maar dat moet je loslaten en je leven en omstandigheden door geloof toevertrouwen aan Jezus. Dat is de kern van Jezus’ boodschap, die wij door de hele Bijbel zien en die wij zo duidelijk geïllustreerd zien door de intocht in Jeruzalem. Het is zo boeiend, als je de achtergrond van dat verhaal kent om te zien wat Jezus denkt en wat de rest denkt. En hoe deze intocht de belangrijkste gebeurtenis in Jezus’ leven is die tot zijn kruisiging leidt. Want Hij staat niet toe dat mensen Hem een kant op duwen of Hem willen maken tot wat zij willen. In Jezus’ tijd wilde iedereen Hem zien als een generaal, een militair leider. Maar Jezus is niet gekomen om oorlog te voeren, te vechten tegen Romeinen. Hij is gekomen om de harten te raken van zijn volk, de joden. Om hen en via hen de hele wereld, uit te nodigen voor Gods Koninkrijk en het nieuwe verbond. Aan Mattheüs 21 gaat een enorme opbouw vooraf. Voor mij is het Oude Testament één lange opbouw naar die ene Pesach-week, de ‘heilige week’. Die ene week waarin zoveel wonderbaarlijks gebeurt en het hele universum van richting verandert. In het Oude Testament zien wij steeds die machtsstrijd in het Midden-Oosten: Mensen die macht uitoefenen, gecorrumpeerd raken en iedereen kwetsen. Dat begint met Kaïn, de eerste moordenaar. Hij doodt zijn broer en trekt vervolgens oostwaarts. Steden worden gebouwd en al die dingen worden machtsstructuren van mensen die elkaar onderwerpen en vermoorden. Historisch zijn al die machtige rijken in de Bijbel die invloed hebben op Israël, dat tussen drie continenten in ligt: Afrika, Azië en Europa. Israël is een soort tandrad in het midden van een wiel. Een ruig oord. Je hebt dus het joodse volk. Volken gaan altijd via Israël

als zij elkaar willen onderwerpen en enpassant onderwerpen ze de joden. Het Oude Testament is het verhaal van de opkomst van kwade rijken. Aanvankelijk soms in naam van God. Maar als mensen de macht krijgen, verwordt die macht. Er komt strijd, er wordt gemoord en verraden. En zo stort alles in, omdat de mens macht wil. Dat is deel gaan uitmaken van de nationale identiteit: Alexander de Grote hebben wij eruit geschopt. Nu Rome. Maar Jezus zegt duidelijk dat het hier om een ander rijk gaat. In Gods Koninkrijk zullen de laatste de eersten zijn en omgekeerd. Daar worden de wijzen dwaas en de kinderen wijs.

Wie in Gods Koninkrijk wil leiden, moet juist dienen. En als je het leven wilt, moet je het juist verliezen. Dus merkwaardig genoeg overwin je hier het kwaad niet met kwaad maar met goedheid. Telkens legt Jezus weer de regels van het Koninkrijk uit. Je kunt er binnengaan door geloof. Geloof is een religieus woord voor ‘vertrouwen’. Je hebt dat geschenk van God en als je oefent, kan je zijn Koninkrijk binnengaan. Je ziet telkens hoe Jezus zijn discipelen oproept alles los te laten en door geloof Gods Koninkrijk binnen te gaan. Tijdens de storm op het meer is iedereen doodsbang. ‘Vertrouw op Mij.’

Of de spijziging der 5000. Duizenden mensen in the middle of nowhere zonder eten en ver weg van een fastfood-maal. Wat moeten zij beginnen? Jezus zegt: Kijk, die jongen. Met die twee broden en vijf visjes geven wij iedereen te eten. In Lucas 10, als Hij zijn discipelen uitstuurt om het Koninkrijk te verkondigen. Niets meenemen, zegt Hij. Geen tas, geen kleren, geen zwaard. Ga gewoon op pad. Later vraagt Hij: En, kwamen jullie iets tekort? Nee Heer, nooit. Jezus nodigt zijn discipelen uit voor Gods Koninkrijk, waar niemand te kort komt., waar geen angst is en we altijd mogen vertrouwen, hoe slecht het ook gaat dat God altijd het laatste woord heeft en zijn Woord is goed. God is goed, alleen maar goed. Zo ging het dus, de grote intocht. Volgens sommigen waren tijdens Pesach, de heiligste dag van het Jodendom mogelijk wel 2,5 miljoen mensen in Jeruzalem. Stel u voor. Een stad waarin zich minstens 2 miljoen mensen bevinden. De meesten joodse jongemannen vol testosteron, patriottisme en geloofsviering. En dat in een periode van religieuze viering vol rituelen. En er werd vast gedronken. Tal van elementen waardoor Jeruzalem in de ogen van de Romeinen een gevaarlijk kruitvat was. Jezus heeft net Lazarus uit de dood opgewekt. Tot dan toe zijn grootste wonder. En een grote menigte is er getuige van. En dan wordt iedereen doodsbenauwd. Want voor hen gaat de komst van Gods Koninkrijk gepaard met wederopstanding. Het is dus een teken van de eindtijd. Honderden mensen zien hoe Lazarus, een leidersfiguur binnen de gemeenschap uit de dood wordt opgewekt.

Zij rennen vooruit naar Jeruzalem terwijl Jezus bij Lazarus thuis aan de maaltijd zit. Later daalt Hij de Olijfberg af en trekt de stad binnen en wel op een ezel. Normaal zou een koning te paard een stad binnenrijden. Dat beduidt: Ik ben de generaal. Zoiets als die kleine Napoleon op dat enorme paard. Maar Jezus rijdt dus op een ezel. Als een koning op een ezel een stad binnenreed betekende dat: Ik kom niet voor oorlog, maar voor vrede. Ik ben geen oorlogshitser, ik kom niet om te vechten. Dit is Gods Koninkrijk, Ik ben de Vredevorst. Als Hij binnenrijdt, staan de mensen te juichen en te springen. Zij denken dat Hij naar de achterkant van de tempel zal gaan, de Burcht Antonia. Daar huist het Romeinse garnizoen. De burcht verheft zich dreigend boven het tempelplein. Je hebt de Burcht Antonia en dat gebiedje eronder. Kijk, die Romeinse versterking is vast gebouwd aan de tempel. Boogschutters en slingeraars staan klaar om iedereen daar beneden te doden. Een kruitvat. Jezus nadert. Zij denken dat Hij rechtstreeks naar de Burcht gaat waar Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd, zetelde en waar recht werd gesproken. Het centrum van het Romeinse gezag. Het doet mij denken aan…We gaan allemaal naar Disneyland. Behalve de tv-kijkers. Als u gaat, kom dan hier even langs. In Disneyland worden altijd parades gehouden. Iedereen kent de route die door Disneyland slingert. Stel je voor dat die parade dat de mensen, de man met het ding, opeens zou afslaan en dwars door het publiek naar Toon Town of Anaheim Convention Center ging. Iedereen zou denken: Wat krijgen we nou? Maar zo gaat het. Ik zie Jezus letterlijk dwars door de menigte gaan niet naar Caesar, waarheen dan? O, Hij gaat naar de tempel. Hij begint tafels omver te gooien, mensen naar buiten te sturen en schreeuwt: Dit is mijn Vaders huis, een huis van gebed, geen rovershol. Wat wij niet begrijpen, is dat die wisseltafel symbool staat voor een religieus instituut dat mensen geld afhandig maakt. De farizeeërs hieven een onredelijke tol als mensen naar de tempel wilden. En dan is het laatste wat Hij doet, mensen genezen. Een overvloed van wonderen: Poef, poef, poef, poef, poef, poef. Niemand die er wat van snapt. Iedereen breekt zich er de hersens over. En wat roepen zij vijf dagen later? ‘Kruisigt Hem. Geef ons Barabbas.’ Barabbas was geen dief, maar een moordenaar, een soort Braveheart. Hij had een Romeins soldaat vermoord. Hij was een vechter. Zij wilden een vechter, een gewelddadig man, een generaal. Zij wilden niet wat dit was. Als wij nu het verhaal van de intocht bekijken, kijk ik naar de aard van de mens: Dat wij altijd willen dat God alles verandert, behalve onszelf. God is meer geïnteresseerd in het veranderen van u dan in het veranderen van uw omstandigheden. Wat God wil, is u om te vormen naar het beeld van Jezus. Vandaag staan wij daarbij stil en zeggen: Heer, hoe kan ik mij aan U overgeven? Ik hou van mijn kinderen, van mijn partner, mijn ouders, mijn kerk, mijn school, mijn land. Hoe kan ik dat alles aan U geven, aan U toevertrouwen en U uitnodigen, niet naar de Burcht maar naar de tempel van mijn hart. Schop daar het een en ander omver, breng dingen in beweging zodat U me kunt gaan genezen. Dat bidden wij.

Gebed

Heer, wij zeggen: Red ons nu. Red ons. Word de Koning van ons hart. Breng uw Koninkrijk in ons lichaam, onze geest en onze ziel. Help ons in alles het juiste en het goede te doen. Help ons als wij het verknoeien en ga naast ons op het juiste pad. Wij danken U en hebben U lief. In Jezus’ naam. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gods Koninkrijk: 180 graden om!

16 juni 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan