Home Leef met focus

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Wist je dat ons geloof beperkt wordt door onze kennis? Heer, geef ons vandaag een dieper inzicht in U. Dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Dank dat jullie vandaag met ons en ons gezin bijeen zijn bij de eredienst voor onze Heer op deze mooie dag. Dank dat jullie ons hebben uitgenodigd als je kijkt of luistert in je auto, thuis of waar je ook bent. Dank iedereen die hier is, met ons in deze kerk. Het is zo’n eer om met Gods mensen bijeen te komen. God gaat vandaag iets groots in je leven teweegbrengen. Jullie gaan hier weg als veranderde mensen. Daarvoor bidden wij.

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U en wij zijn U dankbaar voor uw Heilige Geest, die in ons leeft. Heer, wij kunnen veranderen. Wij kunnen hier veranderd vandaan gaan. Wij kunnen volkomen getransformeerd worden omdat wij met U zijn. Help ons een beeld te krijgen van wie wij vandaag kunnen worden. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – Come, Thou Fount of Every Blessing

Kom, o bron van zegeningen geef een nieuw lied in mijn hart

Vol van dank, niet te bedwingen voor genade ongedacht

Geef mij woorden om te zingen met de eng’len rond uw troon

Want uw naam blijft mij omringen en verlost mij van de dood

 

Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis

En uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis

Jezus zocht mij toen ik dwaalde, op mijn eigen wegen liep

En Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt

 

Kom, o bron, kom, o God, kom geliefde Vredevorst

Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt kom, o bron van zegening

Kom, o bron, kom, o God, kom geliefde Vredevorst

Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt, kom, o bron van zegening

 

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, ‘t is genade onverdiend

Laat uw goedheid mij behoeden, wees mijn altijd trouwe Vriend

Zonder U ben ik verloren, zie ik zelf geen toekomst meer

Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, mijn Heer

Tot ik U ontmoet, mijn Heer

Schriftlezing- Filippenzen 3:13-16 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 3:13. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is – wat we soms moeilijk vinden – mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets andersgezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Amen.

Interview – Dr. James Davis

BS = Bobby Schuller en JD = James Davis

(Intro video)

Dr. James Davis is de oprichter van Cutting Edge International een bediening die de Grote Opdracht wil vervullen. Hij richtte ook Global Church Network op een gemeenschap van voorgangers over de hele wereld met meer dan 700.000 aangesloten kerken. Hij is ook auteur en heeft talloze handboeken voor voorgangers geschreven. Hartelijk welkom, dr. James Davis.

BS Dr. James, fijn je te zien.

JD Het is mij een genoegen.

BS Dat klinkt wel wat formeel en zo maar wij zijn goede vrienden en wij hebben elkaar de laatste jaren leren kennen en ik ben dankbaar voor Cutting Edge en voor het Global Church Network en alles wat jullie doen. Voor degenen die niet bekend zijn met je geweldige werk vertel ons eens over je bediening en je geloofsreis.

JD Hartelijk dank, Bobby. Het is een genoegen om bij je te zijn. Ik kwam tot Christus in 1973 v.C., wat staat voor Voor de Computer. En voor mobiele telefoon en voor COVID. Voor COVID, ja. Ik werd geroepen voor de bediening toen ik 14 was. Ik begon te preken toen ik 18 was en ik ontmoette mijn geweldige vrouw in Springfield, Missouri. Wij zijn 36 jaar getrouwd. We hebben twee kinderen begraven in de jaren ’90. Een in ’91, een in ’98. Wij begroeven onze dochter in ’91, onze zoon in ’98 maar toen het millennium aanbrak adopteerden wij twee geweldige meisjes, die je hebt ontmoet. Priscilla en Olivia. Ze komen allebei uit China. Er is niets erger dan een kind verliezen, twee kinderen verliezen.

BS Hoe vormt zoiets je kijk op God en je manier van geloven?

JD Ik denk dat je moet vertrouwen op de dingen die je niet begrijpt want God is altijd trouw, en Hij zal je er altijd doorheen leiden. Toen wij onze twee prachtige meisjes adopteerden, namen wij ze mee naar de plek waar onze kinderen begraven zijn en wij zeiden tegen onze beide dochters, Olivia en Priscilla, dat Sheri en ik mama en papa, over dit kerkhof hadden moeten lopen om in China te komen. Dat wij niet verbitterd konden raken, dat wij niet vervuld konden zijn van wrok. Wij moesten weten dat God een plan had. Een vriend van mij vertelde mij vele jaren geleden dat God ons een pijn toevertrouwde die Hij niet veel mensen toevertrouwde. Hij zei: veracht dat niet. Je moet trouw zijn. Je moet de Heer vertrouwen.

BS Wat ik mooi vind, dr. James, is dat je uit een Pinkstertraditie komt maar dat je voorgangers uit verschillende tradities aan weet te trekken. Ik ben presbyteriaans. Wij waren onlangs op een bijeenkomst met dr. Towns, een vooraanstaand baptist. Ik vind het mooi hoe je mensen samenbrengt omdat je gedreven wordt door het evangelie en de Grote Opdracht.

JD Ja, wij willen het lichaam van Christus samenbrengen om christenen te mobiliseren, om de Grote Opdracht te voltooien. Ik stapte in 2007 op het vliegtuig en vloog naar Auckland in Nieuw-Zeeland voor een gesprek van een kwartier. Het werd tweeënhalf uur met Sir Edmund Hillary de eerste die in 1953 de Mount Everest beklom. Ik vroeg hem: Hoe kan ik in dit leven doelgericht zijn? Hoe kan ik een verschil maken in deze tijd? Hij was 88 jaar jong, hij zat in zijn woonkamer en hij coachte mij. Hij zei: Als je alleen maar doet wat anderen al gedaan hebben dan zul je alleen maar voelen wat anderen al gevoeld hebben. Maar als je iets durft te doen wat niemand anders ooit heeft gedaan dan zul je een voldoening hebben die niemand anders ooit heeft gehad. En als je het project van je leven kiest, als er geen angst bij komt kijken zul je je ermee vervelen en zul je niet afmaken waar je aan begint maar als je besloten hebt wat het is dat je gaat doen, begin dan nu meteen. En wat is dan de christelijke Mount Everest? De Grote Opdracht. Het is de berg die nog nooit is beklommen of overwonnen maar dit is de generatie, Bobby, waarmee wij de Grote Opdracht gaan voltooien zodat iedereen in de wereld kan weten wie Jezus Christus is.

BS Je bent inspirerend. En dat is prachtig gesproken. En over de Everest gesproken, je bent …Ik vertelde laatst dat een vriend van mij ruim 15 miljoen km heeft gevlogen en je bouwt nu een kerk en een school op de Mount Everest.

JD Ja, heel dicht bij de Mount Everest. Vanaf het terrein zie je de Mount Everest liggen. Hij staat op bijna 3000 meter hoogte. Op vijf minuten afstand van wat ze het gevaarlijkste vliegveld ter wereld noemen dat werd gefinancierd en aangelegd door Sir Edmund Hillary. En we doen dat omdat er 20.000 dorpen hoog in de Himalaya liggen waar nog nooit een kerk heeft gestaan en het evangelie nog nooit is verkondigd. Wij maken ons op voor de tweede komst maar zij weten niet dat Jezus de eerste keer ooit is gekomen. Ze weten niet van Kerst, ze weten niet van Pasen, weten niet van Pinksteren. Je kunt die dorpen over de weg niet bereiken. Je kunt er niet per bus, auto of helikopter komen. Je moet de voorgangers op de grote hoogte voorbereiden erheen klimmen en daar een kerk stichten. Daarom werken wij aan de bouw van het Mount Everest-centrum een hypermoderne faciliteit, waar mannen en vrouwen worden opgeleid om het evangelie naar de hoogste hoogten te brengen. We moeten moeilijke plaatsen bereiken om de Grote Opdracht te kunnen voltooien.

BS En jij zamelt geld daarvoor in. Je bent halverwege en jullie moeten er per helikopter komen.

JD Ja, er is één weg die ze de onbemande weg noemen. Het kost 13 à 14 uur om er via die weg te komen. Je moet je bevoorrading op zeer grote hoogte door de lucht regelen zodat wij het evangelie daar kunnen brengen. Dat is het Mount Everest Training Center. Ik dank jou en je lieve vrouw en Hour of Power. Bedankt voor het werk dat jullie over de hele wereld doen.

BS Dr. James, dank voor al het goede werk dat je doet. God zegene je, mijn vriend.

Muziek – Let There be Peace on Earth door Voices of Hope

Laat er vrede zijn op aarde en laat het bij mij beginnen

Laat er vrede zijn op aarde, de vrede die God heeft bedoeld

Als God onze Vader is zijn wij allen zijn kinderen

Laten wij samenleven in volmaakte harmonie

Laat de vrede beginnen bij mij beginnen op dit moment

Laat bij iedere stap die ik zet dit mijn plechtige belofte zijn:

Dat ik elk ogenblik beleef in vrede, altijd weer

Laat er vrede zijn op aarde en laat het beginnen bij mij

Laat vrede beginnen, bij mij, amen

 

Muziek – Trust in You door Voices of Hope

Ik laat elke droom los, ik leg alles aan Uw voeten neer

Elk moment van mijn omzwervingen verandert nooit wat U ziet

Ik probeer deze strijd te winnen, ik geef het toe

Mijn handen zijn vermoeid, ik heb uw rust nodig

Machtige Krijger, Koning van de strijd

Wat er ook gebeurt, U staat aan mijn zijde

 

Als U de bergen niet beweegt, wil ik dat U beweegt

Wanneer U de wateren niet scheidt waar ik doorheen wil lopen

Als U de antwoorden niet geeft terwijl ik tot U roep

Zal ik vertrouwen, zal ik vertrouwen

Zal ik op U vertrouwen, ik zal op U vertrouwen

 

U bent mijn kracht en troost, U bent mijn vaste hand

U bent mijn stevige basis, de rots waarop ik sta

Uw wegen zijn altijd hoger, uw plannen zijn altijd goed

Er is geen plaats waar ik zal gaan waar U nog niet hebt gestaan

 

Als U de bergen niet beweegt wil ik dat U beweegt

Wanneer U de wateren niet scheidt waar ik doorheen wil lopen

Als U de antwoorden niet geeft terwijl ik tot U roep

Zal ik vertrouwen, zal ik vertrouwen, ik zal op U vertrouwen

 

Als U de bergen niet beweegt wil ik dat U beweegt

Wanneer U de wateren niet scheidt waar ik doorheen wil lopen

Als U de antwoorden niet geeft terwijl ik tot U roep

Zal ik vertrouwen, zal ik vertrouwen, zal ik op U vertrouwen

 Proclamatie door Bobby Schuller

Wij gaan dit samen zeggen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Leef met Focus

door Bobby Schuller

Jezus vertelt ons…Dit is een heel vreemde tekst, maar er staat veel wijsheid in. Jezus vertelt ons dat het oog de lamp is van het lichaam. Als je ogen goed zijn, zal je lichaam vol licht zijn maar als je ogen slecht zijn, zal je lichaam vol duisternis zijn. Wat betekent dat in hemelsnaam? Klinkt als een of andere Griekse filosoof of zo, nietwaar. Stel je voor: Je zit in een huis met een vriend en het is vol licht maar de stroom is niet ingeschakeld. Het is gewoon vol licht. Dit is Zuid-Californië. Prachtig. En dan opeens, terwijl je met je vriend praat, wordt de kamer donker en je kijkt omhoog en je ziet zo’n ding dat wij hier een daklicht noemen. Het wordt aangedreven door de natuur. Het is een groezelig glazen koepeltje, dat licht vangt. Als de zon schijnt, is het hele huis vol licht, maar als het bewolkt is, wordt het donker. Dat is heel erg wat Jezus hier zegt. Dat je ogen bijna als een dakraam zijn voor het huis dat je lichaam is. Dat de dingen waar je je op richt, de dingen zijn waar je naar kijkt. De dingen waarnaar je luistert, de boeken die je leest, de doelen die je hebt bepalen of je leven licht of donker is. Heb je het gevoel dat je leven nu een beetje donker is? Heb je het gevoel dat je niet veel hoop hebt? Weet je niet waar je naartoe gaat? Zou je ergens anders willen zijn? Je kunt beginnen met veranderen door je dakraam te veranderen. Stilstaan bij wat je hier binnenlaat. Het is verbazingwekkend welke dingen op zichzelf niet zo belangrijk zijn maar zich bij elkaar optellen. De taal die onze vrienden gebruiken, waarvan je denkt: O, dat is niet erg. Muziek over mensen vermoorden en drugs verkopen en vloeken en seksuele dingen, dat is niet erg. Films waar wij naar kijken, allemaal niet erg. En het gebrek aan doelen en al die dingen. Wij denken dat dat niet erg is, geen probleem totdat al die dingen die geen probleem zijn, een enorm probleem worden in ons leven en wij ons afvragen wat er aan de hand is. En het is vreemd, maar als wij slechts één van deze dingen aanpakken wij al zien hoe het binnenlaten van het goede al het verschil maakt. Ik kan doen en zijn wie en wat ik wil, als ik het met de Heer doe. Heeft Jezus gezegd dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft? Nou? Het antwoord is ja. Ze zijn niet alleen mogelijk Hij wil dat wij die mogelijkheden zien en erin geloven en ervoor leven. Van Les Brown is een prachtige uitspraak die hem hielp. Ik hoorde hem in een lied: Daar waar je aandacht naartoe gaat, stroomt je energie. Waar je aandacht heen gaat, stroomt je energie. Misschien als je je gaat richten op de Heer, persoonlijke ontwikkeling waar ik wil zijn in het leven en positieve dingen alles wat de apostel Paulus waar noemt, eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, uitstekend, prijzenswaardig als ik me op die dingen richt, laat ik licht naar binnen en op die manier word ik het licht van de wereld. Jij bent het licht van de wereld. Is dat niet verbazingwekkend, dat Jezus Christus, Zoon van God, Redder van de wereld, in deze passage niet zei: “Ik ben het licht van de wereld.” Hij zei wat? Jij bent het licht van de wereld, het zout der aarde. De wereld heeft je nodig, maar eerst moeten wij het licht binnenhalen om het licht uit te stralen. Doe je er troep in, komt er afval uit. Doe je er licht in, dan komt er licht uit. Succes zal eruit komen. Overwinning. Kansen. Goede vriendschappen. Goede relaties. Dat soort dingen. Als je de hemel binnenhaalt, komt de hemel eruit. Dat is het. En zoals Jezus zei: De hemel is wat? In jezelf. Wat als dat waar is? Je zegt dat de hemel niet in mij zit. Misschien kunnen wij vandaag de hemel in jou krijgen. Kunnen wij vandaag de hemel in jou krijgen? Ja, dat kunnen wij. En de manier waarop wij de hemel in je krijgen, is door ons denken te veranderen. Dit is nu wat Paulus ons zegt te doen. Paulus is een geweldige man. Als je hem nog niet kent, hij schreef veel van de boeken van het Nieuwe Testament. Een van de boeken die hij schreef, is Filippenzen. Het boek Filippenzen wordt de vreugdebrief genoemd. Het is een boek over vreugde, over hoe je een blij, gelukkig mens kunt zijn. En raad eens waar Paulus was toen hij die brief schreef. Hij was op deze plek. Een donkere, duistere cel. Moet je zien. Hij is 2000 jaar oud, maar wij zullen het er allemaal over eens zijn dat de gevangenis nu erg is, maar 2000 jaar geleden waarschijnlijk nog erger was. Je slaapt op wat hooi. Ik weet niet wat de toiletsituatie was. Het was niet best. En toch sprak Paulus, die daar was, over hoe blij hij was. Hoe vreugdevol hij was. Waarom was hij blij? Als Hannah vandaag Filippenzen 3 leest zien wij dat de vreugde hem voor ogen stond omdat hij een doel had. Het doel dat hem voor ogen stond. Laten wij hier samen naar kijken. Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik dit alles al heb verkregen of al in mijn doel ben aangekomen maar ik dring aan om datgene te grijpen waarvoor Christus Jezus mij heeft gegrepen. Broeders en zusters, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: Vergetend wat achter mij is. Zeg dat maar eens: Vergetend wat achter je is. Kun je het verleden beheersen? Je kunt het verleden niet beheersen of veranderen. Je kunt er niets aan doen. Maar je kunt wel doorzetten. Je kunt het gewoon vergeten en wat doen? Je uitstrekken naar wat voor je ligt, jagen op een doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Wij kunnen zeggen dat Paulus een hoge prijs betaalde. Hij zat in de gevangenis. Hij was misschien ziek. Paulus had los van de gevangenis schipbreuk geleden, was mishandeld. Hij was verworpen, er werd over hem gelogen. Kerken die hij had gesticht, werden hem afgenomen. Mensen verraadden hem. En toch is hij hier vol vreugde. Deed Paulus alsof? Dat is een goede vraag. Deed Paulus alsof? Ik denk dat het antwoord nee is. Ik denk dat Paulus een vreugdevolle Vreugde betekent dat je soms lacht, vreugde betekent dat je glimlacht, vreugde betekent dat aan je gezicht valt af te lezen: Die is behoorlijk gelukkig voor iemand die in een gevangenis zit. Dat is een behoorlijk gelukkige vent. Deed Paulus alsof? Het antwoord is nee. Wat had Paulus dat wij vandaag nodig hebben? Hij had een doel. Hij had een visie. Hij had een reden om ‘s morgens op te staan. Hij betaalde een prijs, maar voor Paulus was dat het waard. Als de prijs duidelijk is, is de prijs het waard. Als je kunt zien waar je naartoe gaat, ben je bereid de prijs te betalen. Dit is de kracht van een doelgericht leven. Je wordt zo groot als je grootste doel. Wij beginnen hier dus onze filosofie te begrijpen, te begrijpen hoe belangrijk of hoezeer onze dagelijkse gedachten en disciplines ons leven beïnvloeden. Hoe datgene wat wij consumeren en waar wij aan denken heel veel zegt over hoe onze toekomst eruit gaat zien. Je huidige gedachten gaan je toekomst bepalen. Denk dus na over waar je aan denkt. Klinkt als Dr. Seuss, hè? Denk na over waar je aan denkt. Je gaat soms naar de tandarts om je gebit te laten reinigen en je gaat soms naar de monteur om je auto af te stellen. Misschien moeten wij eens per halfjaar of zo naar onze gedachten kijken en ze afstellen. Dat doen wij vandaag want wij moeten ons afvragen wat voor leven mijn gedachten creëren. Als je nadenkt over je leven en waar het nu is is je filosofie perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je krijgt. Je manier van denken, de manier waarop je je vrije tijd doorbrengt de patronen die je in je leven aanhoudt ze zijn allemaal perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je krijgt. Hier zijn drie manieren waarop je je denken kunt bijwerken die zullen leiden tot meer overwinning in je leven. Hier is nummer één, het eerste. Ik begin met een vraag. Waar richten de meeste mensen zich op? Op wat ze kunnen beheersen of op wat ze niet kunnen beheersen? Wanneer je geobsedeerd bent en je ‘s nachts draait en woelt denk je dan aan wat je kunt beheersen of aan wat je niet kunt beheersen? En waar je aandacht naartoe gaat, stroomt je energie. Wat gebeurt er als we onze aandacht richten op wat we niet kunnen beheersen? Dan voelen wij ons alleen maar moe. Als je je moe voelt, zul je niet veel voor God kunnen doen. Dus nummer één is je richten op wat je kunt beheersen. Misschien heb je net te horen gekregen dat je een of andere ziekte hebt of bijna nog erger, dat je van iemand houdt die ziek is. Hoe kun je dat beheersen? Misschien is een van je ouders ziek of je echtgenoot, of een van je kinderen. Mijn zoon heeft een hersenziekte, dat gaat altijd maar door. Dat heb ik niet in de hand. Maar dit heb ik wél in de hand: Ik kan naar de doktersafspraken gaan. Dit heb ik wel in de hand: Ik kan erover bidden. Dit heb ik wel in de hand: Ik kan de soort vader, de soort echtgenoot, de soort zoon en de soort vriend worden die de mensen van wie ik hou, nodig hebben. Ik kan ophouden mij te richten op wat ik niet kan beheersen en ik kan mij richten op wat ik wel kan beheersen. Doe vandaag gezonde dingen: Word een gezonder mens. In onze relaties zijn er veel dingen die wij niet kunnen beheersen, zoals iedereen. Er is niemand die je kunt beheersen, behalve wie? Behalve jezelf. Waar je aandacht heen gaat, stroomt je energie. Nummer twee: Richt je niet op wat je kwijt bent, richt je op wat je hebt. Dit is iets wat dr. Schuller mij leerde: Kijk altijd naar wat je nog hebt, nooit naar wat je verloren hebt. Klinkt zo makkelijk. Welkom bij de club. Wij zijn mensen en mensen maken fouten. Ik kan zo goed over deze dingen preken omdat ik zo slecht ben in het doen ervan. Je gedachten vergen een constante waakzaamheid om te zorgen dat ik mij niet richt op wat ik verloren heb, maar op wat ik heb. Om mij niet te richten op wat ik niet in de hand heb maar op wat ik wel in de hand heb. En als je Christus hebt, heb je alles. Mensen zeggen dat het leven kort is. Een christen zegt van niet. Het leven is voor altijd. Voor altijd. En als je de Heer kent, hoef je je daar geen zorgen over te maken. Wij maken het te ingewikkeld. Als je vrienden bent met Jezus, laat Hij je binnen. Zo eenvoudig is het. Je hoeft niet alles goed te doen. Als je de Heer kent en de Heer kent jou, zal Hij zeggen: Goed gedaan, kom binnen. En nog belangrijker, ons doel is niet alleen om in de hemel te komen als wij sterven. Het is om nu de hemel in ons te krijgen zodat wij een licht kunnen zijn in een donkere wereld. Laat het licht binnen door het raam. Dus, nummer één, richt je op wat je kunt beheersen. Nummer twee, richt je op wat je hebt, niet op wat je kwijt bent. En nummer drie, richt je op de oplossing, niet op het probleem. Je hebt misschien wat oplossingen en problemen op de korte termijn maar op de lange termijn is de oplossing voor je leven; Christus in jou. Dat is de oplossing. Christenen uit de eerste eeuw werden geen christenen genoemd. Ze werden discipelen genoemd. Een discipel is iemand die disciplines beoefent. Daar komt het woord vandaan. Elke dag kleine disciplines om een groot verschil te maken. De oplossing is om hard aan jezelf te werken. Werk harder aan jezelf dan aan al het andere in de wereld. Doe elke dag een klein beetje werk om een betere versie van jezelf te worden. Om meer op Christus te gaan lijken. Om de Bijbel serieus te nemen. Om de wijsheid die je van je ouders en je grootouders en de mensen die je bewondert en je mentoren hebt gekregen, echt te leven. Een duidelijk beeld hebben van wie je wilt worden en daar al je gedachten en al je aandacht aan wijden. Waar je aandacht naartoe gaat, stroomt je energie. Als je je richt op persoonlijke ontwikkeling ga je als het ware veel energie in je recyclen en opbouwen. Gelukkig maar. Zoals we allemaal een doel en een reden in het leven willen hebben. Word een betere versie van jezelf en het leven zal beter worden. Een man zegt: Ik wil een krachtige auto, dus trap ik het gas zo hard mogelijk in. Dat maakt je auto niet krachtiger. Je geeft je auto alleen meer brandstof. Als je een krachtigere auto wilt, heb je krachtige onderdelen nodig. Je hebt het soort onderdelen nodig dat je auto sneller maakt. Als je een krachtiger leven wilt, heb je krachtiger onderdelen nodig. Als je krachtige ideeën, krachtige boeken, krachtige vrienden nodig hebt moet je krachtige disciplines hebben en moet je inzien dat het leven niet bestaat uit grote mega-gebeurtenissen maar uit kleine dingen. Leid het soort leven waarin je ophoudt tegen God te zeggen: Heer, repareer alles. Zeg in plaats daarvan: Heer, repareer mij. Heer, herstel mij. Vraag de Heer niet om het leven gemakkelijk te maken. Vraag Hem om jou sterker te maken. Vraag de Heer niet om het leven minder eng te maken. Vraag Hem om je meer moed te geven. Vraag de Heer niet om het leven minder verwarrend te maken. Vraag Hem om je meer kennis en begrip van de wereld te geven. Vraag Hem niet om de wereld te veranderen, maar om jou te veranderen en jij zult de wereld veranderen. Dat verandert alles en dat is het goede nieuws. Het wordt pas beter als jij beter wordt, mijn vriend. Je kunt daar wanhopig van worden, want je denkt, ik kan niet beter worden. Maar vriend, dat kun je wel. Je kunt alles worden waar je je zinnen op zet. Het gebeurt bijna altijd in je vrije tijd. Gebruik je vrije tijd om degene te worden die je wilt zijn. Gebruik je vrije tijd om het soort leven te creëren dat je wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. En hier is het laatste wat ik van mijn opa Schuller heb geleerd: Kom de dag niet door, maar haal uit de dag. Kom de dag niet door, maar haal uit de dag. De dag zit vol interessante mensen en mogelijkheden mooie dingen, geweldige ervaringen. Verspil geen dag door uit te slapen. Kom niet door een dag, maar haal uit een dag. Elke dag heeft een geschenk beschikbaar gesteld om je een godvruchtiger imposanter, krachtiger en interessanter en aantrekkelijker persoon te maken. En je kunt al die dingen doen, niet alleen morgen, niet overmorgen, niet over een maand, je kunt die dingen vandaag doen. Dat is goed nieuws. Als ik vroeger bij mijn opa Schuller thuiskwam, gebeurde alles altijd in de keuken om de een of andere rare reden. Ik denk dat daar het eten stond. Je ging het huis altijd in en uit via de keuken. En altijd als ik het huis verliet, maakte ik dezelfde stomme fout. Ik zei dan: Dag opa, nog een fijne dag. En dan zei hij: Nee. En ik verstijfde als een hert in de koplampen. Dan draaide hij zich om en keek en zei: Maak er een mooie dag van. En ik zei dan: Oké opa, ik ga er een geweldige dag van maken. Je kunt er vandaag een mooie dag van maken. Je hoeft de dag niet door te komen, je kunt iets uit de dag halen. Je kunt er het soort dag van maken dat je wilt. Hier is iets wat je aan het eind van elke dag kunt doen. Voordat je gaat slapen, ga je in bed liggen en je laat je ogen rusten en haalt een paar keer diep adem. Leg je telefoon weg, in een andere kamer, heb hem niet bij de hand en bid. Vraag de Heer om je je dag te laten zien en doe een soort voetbalherhaling van je hele dag. Van begin tot eind, de mensen die je ontmoette, de dingen die je leerde de positieve en negatieve ervaringen die je had hoogtepunt, dieptepunt, dat soort dingen. Overdenk de dag en je zult zoveel meer uit je dag halen. Je neemt de vorige dag mee naar je volgende dag en je zult zien dat het beter wordt.

Gebed

Heer, wij vragen in Jezus’ naam om ons het soort focus te geven op wat goed, eerbaar en prijzenswaardig en zuiver en uitstekend is. Al die dingen. Wij willen die dingen zien. Heer, wij vragen dat U ons ontwikkelt tot het soort mensen dat U wilt dat wij zijn. Dank U, God, dat wij altijd veranderen en wij kiezen ervoor om te veranderen in de mensen die U wilt dat wij zijn. Wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Christus’ naam en Gods volk zegt amen.

Koorzang – Be Thou My Vision

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer

Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn Vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Leef met focus

16 april 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan