Home Bidden met gebalde vuisten

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Robert Schuller leerde een hele generatie dat Gods liefde je verdriet in vreugde kan veranderen. Dat idee leidde tot een ongekend populair inspirerend tv-programma. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Predikant Bobby Schuller bemoedigt u. Zijn boodschap geeft u een nieuwe kijk op het leven. Want wat uw  omstandig-heden en problemen ook zijn dit moment kan uw Hour of Power zijn.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Wat een eer dat u hier bent of naar ons kijkt via de tv. God heeft u iets te zeggen. Op dit moment. Geef de mensen om u heen een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Gebed

 

Vader, we zijn zo dankbaar voor al het geweldige dat U doet. Heer, in een wereld waarin wij lijden en nare dingen meemaken kunnen we in een samenzijn als dit even stilstaan bij de goede dingen en U daarvoor danken. Niet focussen op wat we kwijt zijn, maar op wat we hebben. Dank U dat ons een heldere toekomst wacht met Jezus. In zijn naam bidden wij, amen.

 

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

 

Verheug u, de Heer regeert: aanbid uw Koning, Heer verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem De eer verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem zijn Koninkrijk staat vast ‘t Is Alles zijn gebied de macht van Jezus doet de dood en hel teniet verhef uw hart verhef uw stem, Verheug, wees blij verheerlijk Hem verheug u in zijn hoop de God van het heelal onze Verlosser, prijs Zijn liefde bovenal verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem amen

 

Schriftlezing –   Psalm 35:1-3, 26-28

door Hannah Schuller

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord. Bestrijd, Heer, wie mij bestrijden vecht tegen wie mij bevechten wapen U, grijp het schild sta op om mij te helpen! Zwaai met uw speer en strijdbijl en werp ze naar mijn achtervolgers. Zeg tegen mij: Ik ben het die je redt. Dat beschaamd staan en vernederd wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande bedekt worden wie zich boven mij verheffen. Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen: Groot is de Heer, vrede wil Hij voor zijn dienaar. Van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van uw roem wil ik zingen, dag aan dag. Mogen wij als kinderen van God onze boosheid omvormen tot ware vrede.

 

Koor “To God be Joyful”

Dien de Heer met vreugde juich de Heer toe heel de aarde halleluja halleluja dien de Heer met Vreugde juich de Heer toe heel de aarde erken de Heer de Heer is God erken de Heer de Heer is God

Hij heeft ons gemaakt Hem behoren wij toe wij zijn zijn kudde Hij is de Herder kom zijn poorten binnen Met een loflied kom tot Hem met jubelzang dien de Heer met vreugde juich de Heer toe heel de aarde

Halleluja halleluja want de Heer is goed halleluja erken de Heer de Heer is God erken de Heer de Heer is God halleluja halleluja halleluja

 

INTERVIEW – JIM KNAGGS

BS = Bobby Schuller en JK = Jim Knaggs

Introductie

Ik dacht dat ik alles wist over het Leger des Heils. Maar deze man wijzigt dat beeld volkomen. Ik heb Commandant Jim Knaggs en zijn vrouw, commandant Carolyn, te gast. Jim leidt het werk in de westelijke staten van de VS de Marshall-eilanden en Micronesië. Graag applaus voor Jim Knaggs.

 

Interview

 

BS       Dag Jim. Ooit liet je moeder je een advertentie zien en dat werd het begin van je carrière bij       het Leger des Heils.

JK        Ja, dat klopt. Ik was tien. Mijn moeder kwam thuis en zei tegen mijn broer, mijn zus en mij:

We gaan iets nieuws doen. Ik plaats een dagelijkse advertentie in de krant met deze tekst:

Meisje, zit je in de problemen of heb je een vriendin nodig? Bel dan Evelyn Knaggs van het        Leger des Heils. Ze zei: ik zet ons eigen nummer erbij daarom bespreek ik dit met jullie. Want als er wordt gebeld als ik er niet ben moeten jullie weten wat je moet zeggen. Dat waren            codewoorden in die tijd de jaren zestig. Een ‘meisje in problemen’ was zwanger en stond er       alleen voor. Een vrouw die ‘een vriendin nodig had’, was misbruikt. Dus mijn moeder begon

een soort noodlijn en wij moesten de telefoon opnemen. Ik herinner me het eerste telefoontje

goed. Een jong meisje. Ze belde uit een telefooncel en zei: Ik zit erg in de problemen. Mijn         familie heeft me niet beschermd en nu ben ik zwanger. Van een familielid. Ik heb dringend        hulp nodig. Ik moest aantekeningen maken. Mijn moeder had ons uitgelegd hoe we dat moesten doen. In de loop der jaren werden we vaak gebeld en er waren ook weekends          dat       mijn ouders een meisje of een moeder met kinderen meebrachten en zeiden: Jongens, jullie     kamers zijn voor onze gasten. Die mensen zaten in de problemen en hadden hulp nodig.

BS       Jullie waren in feite allemaal heiligen. Ik vind het ongelofelijk.

JK        Welnee. We zijn allemaal lid van het Leger des Heils, lid van de club van Jezus. Mijn ouders,     heilsofficieren, lieten mij zien hoe je moet leven. Door het voor te doen. Ik hoefde geen     handboek te lezen of zo.

BS       Door die ervaringen legt u lijkt me, sterk de nadruk op het individu.

JK        Beslist. Een jaar later sprak de Heilige Geest tot me. Elf jaar is jong, maar niet te jong om          Gods stem te kunnen horen. God zei: Ik wil dat je hetzelfde doet als je ouders. Dus hier zit ik.       Zitten we.

BS       Fantastisch dat u het werk van uw ouders voortzet. En het Leger des Heils bestaat 150 jaar.

JK        En we zijn goed begonnen.

BS       Ja, te gek. Geweldig. We zijn jullie zo dankbaar. Vertel er eens iets over.

JK        In 126 landen wereldwijd zet het Leger des Heils zich in voor opbouwende hulp gebaseerd op    locale behoeften. We zijn locaal georiënteerd dus zijn we overal weer anders. Het Afrikaanse       Leger is zeer Afrikaans, het Australische Leger zeer Australisch en het Leger hier in Anaheim

is zeer Amerikaans.

BS       Veel mensen zijn gewond, lijden, zijn boos. Wat heeft u hen te zeggen? Wat drijft u?

JK        Gods liefde is voor ons allemaal. Zijn Zoon Jezus stierf voor ons allemaal ongeacht onze taal     of cultuur, onze omstandigheden of problemen. We kunnen die omstandigheden te boven    komen als we zijn liefde omhelzen.

BS       Mooi gesproken. Dat heeft u uit de eerste hand. Wat grote indruk maakt is…Wat we hier            kunnen leren als christenen…Als je ziet hoe dit gezin vrouwen in nood hielp en hoe kerken dat           hebben opgepakt. Een doorbraak. Wat we hiervan kunnen leren is dit. Een liedtekst luidt: We     zijn christenen door onze liefde. Als Jim of een ander erkent dat we allen fouten maken en       allemaal hulp nodig hebben, dat het leven hard is en dat als we het samen doen, elkaar   liefhebben en Christus’ licht volgen dat we dan veel goeds kunnen doen. Dat doet het Leger      des Heils.

JK        Helemaal mee eens.

BS       Hoe kunnen we jullie steunen?

JK        Laten we met z’n allen de intentie uitspreken om samen te werken en God te dienen. Want        zelfstandigheid biedt geen echte oplossing. We moeten schouder aan schouder werken en        Gods genade krachtig uitdragen.

BS       Wij staan voor 100 procent achter het Leger des Heils. We houden van jullie en zijn dankbaar

dat jullie er zijn.Jullie maken de wereld een stukje beter. Laten we nog eens voor hem    klappenen bedanken voor alles wat hij doet.

 

INTRODUCTIE VAN MANDIE PINTO door Bobby Schuller

Vandaag zingt Mandie Pinto voor ons. Ze begon op haar 17e bij ons te zingen. Ze heeft vaak gesoleerd in The Glory of Christmas en The Glory of Easter. Ze is nu songwriter, aanbiddingsleider,

moeder en ze treedt op met haar vader, John Pinto – te gek – en vrienden. Fijn dat je er bent. We houden van je en zien ernaar uit. Applaus voor haar.

 

SOLO – MANDIE PINTO – “God Almighty”

 

Glorierijk bent U, Heer wonderbaarlijk zijn uw werken uw schoonheid en uw majesteit blijven voor Eeuwig machtig zijn uw wegen onwankelbaar uw genade de volken zingen de lof van de Koning die Regeert de opgestane Heer we zullen uw naam verhogen want U bent waardig we zullen uw lof Uitroepen want U bent heilig laat ons hart het uitroepen en nooit ophouden U te roemen we zingen Een nieuw lied voor U, almachtige God glorierijk bent U, Heer wonderbaarlijk zijn uw werken de volken Zingen de lof van de Koning die regeert de opgestane Heer we zullen uw naam verhogen want U bent Waardig we zullen uw lof uitroepen want U bent heilig laat ons hart het uitroepen en nooit ophouden U Te roemen we zingen een nieuw lied voor U, almachtige God voor U, onze God U komt de eer toe

Schepper van de hemel U komt de eer toe Schepper van de hemel U komt de eer toe Schepper van De hemel U komt de eer toe almachtige God we zullen uw naam verhogen want U bent waardig we Zullen uw lof uitroepen want U bent heilig laat ons hart het uitroepen en nooit ophouden U te roemen

We zingen een nieuw lied voor U, almachtige God we zullen uw naam verhogen want U bent waardig

We zullen uw lof uitroepen want U bent heilig laat ons hart het uitroepen en nooit ophouden U te Roemen we zingen een nieuw lied voor U, almachtige God almachtige God

 

SOLO –  MANDIE PINTO – “My Everything”

 

Leid me door uw liefde en genade naar een plaats waar ik kan rusten laat me bij U schuilen rots der Eeuwen, voor mij gekliefd U bent God, U bent goed U bent altijd getrouw U bent mijn sterkte, al wat ik Nodig heb Jezus Christus, U bent mijn alles in mijn vreugde en mijn lijden klamp ik aan het kruis mij Vast nieuwe hoop, mijn Koning en Verlosser alleen tot U zal mijn hart zingen alleen tot U zal mijn hart Zingen U bent God, U bent goed U bent altijd getrouw U bent mijn sterkte, al wat ik nodig heb Jezus Christus, U bent mijn alles niets wat ik te bieden heb weegt op tegen het offer dat U voor mij heeft Gebracht niets wat ik te bieden heb weegt op tegen het offer Christus is al wat ik nodig heb niets wat Ik te bieden heb weegt op tegen het offer dat U voor mij heeft gebracht niets wat ik te bieden heb Weegt op tegen het offer Christus is al wat ik nodig heb Christus is al wat ik nodig heb U bent God, U Bent goed U bent altijd getrouw U bent mijn sterkte, al wat ik nodig heb Jezus Christus, U bent mijn Alles U bent God, U bent goed U bent altijd getrouw U bent mijn sterkte, al wat ik nodig heb Jezus Christus, U bent mijn alles Jezus Christus, U bent mijn alles Jezus Christus, U bent mijn alles

 

Preek – “Praying with Clenched Fists”

door Bobby Schuller

Fijn dat u hier bent of via de tv naar ons kijkt. Gisteravond ben ik op stap geweest met mijn dochter Haven van vijf. We gingen naar de Disney-film Inside Out. Fantastisch. U moet hem  echt gaan zien.

Het was geweldig. We zaten daar en…Ja, lief hè? Dat deed ze helemaal uit zichzelf. Háár film. Het was een geweldige film. Geweldig verhaal. De film kruipt in het hoofd van een meisje. Haar leven wordt beheerst door vijf emoties, die elk een filmpersonage zijn: Verdriet, Woede, Afkeer, Angst en Vreugde. Vreugde is bepalend en wordt geholpen door de vier andere emoties. Het goeie van het verhaal was dat Angst, Woede en Afkeer die gezien worden als negatieve emoties, ‘goeie’ personages waren. Dat was het creatieve van deze film. Het waren goeie personages die Vreugde, de hoofdpersoon in het hoofd van het meisje, hielpen om te zorgen dat het meisje gelukkig was. Een goed vertrekpunt. Vandaag gaat het over Woede. Allemaal ervaren we woede, de meesten van ons dagelijks. Je wordt boos als je belt, als je wifi niet werkt of je auto niet wil starten. Als je de magnetron dichtslaat of de snoepautomaat blokkeert, je krijgt je snoep niet en je hebt niet nog een dollar. Boosheid kan ook om iets anders zijn. Vaak worden we boos op mensen van wie we houden, soms met recht. Ik weet nog… Ik vroeg me af wanneer ik het meest kwaad ben geweest. Ik zat met Hannah in de auto en we zouden net snelweg 405 nemen. Ik wilde net de oprit nemen, toen twee mannen vlak naast ons over de fietsstrook scheurden om iedereen te passeren. Ik had ze niet eens gezien, ga de snelweg op en ik sneed ze. Per ongeluk, ik had ze niet gezien. Even later komen ze naast me rijden

draaien het rmijnn kant te laten gaan. Dit was acht jaar geleden. Ik was toen nog een stuk driftiger. Ik deed mijn raampje ook omlaag en begon demonstratief te lachen. Ik wilde ze echt irriteren. Ze werden nog bozer. Weg hier, zegt Hannah. Nee, het was hun schuld. Je mag niet op de motorstrook rijden. Ik voelde me in mijn recht staan. Iedereen was boos. De pas en goed. Ondanks de wind et cetera komt het door mijn raam…Beide ramen zijn open, want we schreeuwen tegen elkaar. Het komt eraan en ik reageer in een reflex. Net als in The Matrix: Het flesje kwam langs en ik kraaide victorie. We komen op een nieuw stuk weg, raken van elkaar verwijderd. Ze lachen. Ik kijk naar Hannah en die zit te huilen.

Ze had het flesje in haar oog gekregen. Ik zag haar huilen, met haar hand voor haar oog. Ik zie ze wegrijden en denk: Nee! Ik krijg jullie wel. Ik ben een jaar lang boos geweest om dit ene voorval. Woede voelen we vaak wanneer er een grens wordt overschreden. Woede is als een soort hoofdpijn,

zegt Dallas Willard. Het lijkt op hoofdpijn. Daar heb je minder aan dan aan pijn. Kijk, pijn is goed. Als je een hete pan aanraakt, is het goed dat je pijn voelt, anders kost het je je hand. Net zo, vertelt woede je dat er iets niet in orde is. Als je boosheid voelt in je lichaam, is er iets mis en daar moet je iets aan doen, telkens weer. Boosheid is zo een sterke emotie, zeker voor de mensen die met ons moeten leven, die met ons werken, slapen of eten dat met die boosheid op de juiste manier moet worden omgegaan. De Psalmen vertellen ons wat we met boosheid aan moeten. En het antwoord is: katharsis. Zegt u het allemaal eens: katharsis. Het is het Griekse woord voor reiniging. Daarover zo meer. Dat de Klaagpsalmen er zijn is voor het doel van katharsis: Een emotie die je voelt onder ogen zien, niet doen alsof hij er niet is en hem niet botvieren op een onschuldig iemand die op je pad komt maar het bij God leggen. De Klaagpsalmen bieden ons gelegenheid om onze eigen woede te uiten tegenover God en te zeggen: Waren ze maar dood. Mensen zeggen: dat mag je niet denken. Maar je denkt het al. Het is al in je gedachten. Als we agressieve emoties voelen wraak willen nemen of ons willen rechtvaardigen moeten we dat niet negeren, maar in gebed bij God leggen. De Psalmen bieden gelegenheid je woede te uiten aan God. Te zeggen dat je ergens woedend over bent. En tot slot zeg je eenvoudig: Maar ik vertrouw op U en prijs uw naam, en ik dank U. Het heeft iets reinigends. Klaagpsalmen zijn niet alleen vol boosheid. Ze eindigen altijd met het uitspreken van vertrouwen en een halleluja. Alle Psalmen zeggen: Ik ben boos, maar vertrouw op U. Halleluja. Dat is het ritme van de christen. Als christen denk je: Hoe moet ik de Klaagpsalmen vol boosheid verenigen met Jezus’ geweldloosheid? Geweldloosheid en je vijanden liefhebben, is dat te verenigen? Dat is niet alleen te verenigen maar vult elkaar aan. We kunnen onze vijanden niet liefhebben als we slecht met onze woede omgaan. Jezus hield van de Psalmen. Hij zong ze, citeerde er vaak uit. Een manier om een minder boos mens te worden is door de Klaagpsalmen te zingen en te bidden. Dan breng je je boosheid voor God en doe je niet alsof die er niet is. Velen van u zullen zeggen: Maar ik ben al heel vredelievend. Ik ben geen boos iemand, echt niet. Hoe voelde u zich dan de laatste keer dat iemand voordrong in de rij bij de bank? Veel mensen zijn veel bozer dan ze beseffen. Velen van u zijn bozer

dan ze weten of denken. Boze mensen zijn ten prooi aan woede maar vaak is dat een woede die we al in ons hart hebben. Een soort hogedrukpan. Er zijn allerlei dingen gaande in ons binnenste. We doen ons best om dat te ontkennen. Velen van u zijn bozer dan ze denken en kunnen agressief uithalen. Wat doet u als iemand voordringt bij de bank? Zo vaak gebeurt het niet. Ik kan het niet onderbouwen maar ik schat dat 10 procent van u er iets van zegt. Sorry, maar u moet daar aansluiten.

Dat doet 10 procent van u. Een andere 10 procent heeft niets in de gaten. Die denken alleen: Hé, is de rij nou langer geworden? Laat maar. Wat maakt het uit? Dat is het allermooiste hè? 80 procent van u doet zo. Misschien maakt u zo een gebaar naar iemand die ook in de rij staat. Meestal als iemand voordringt voelen we ons boos maar doen we niks. We redeneren: Ik ben volwassen, ik ben erg boos dat iemand voordringt, maar ik hou mij gewoon. Kortom: Uiteindelijk is het niet zo erg als iemand voordringt. Het zit zo: U bent al boos op het moment dat die persoon voordringt. Om andere dingen. U bent boos om dingen die u bent vergeten. En het volgende gebeurt. U vertrekt weer en nog een halfuur lang denkt u: Ik had iets moeten zeggen. Ik had de bankmedewerker moeten waarschuwen. De hele tijd denk je: Hoe kunnen ze zoiets doen? Zomaar voordringen, aan iedereen lak hebben. Dus vaak blijft dat in ons hoofd malen als iemand over onze grenzen gaat. Hier gaat het om. Elke keer dat je boos wordt op iemand die over de schreef gaat is de woede die je jegens die persoon voelt veel heftiger dan nodig want hij is verbonden met alle andere keren dat mensen je grenzen negeerden.

Hoort u wat ik zeg? Telkens als we boos worden over zoiets kleins, is dat verbonden met andere keren dat iemand ons kwetste. Je weet het niet, maar die keer dat je werd gepest de dingen die je ouders of je broer zeiden die keer dat je bent bestolen of ten onrechte werd ontslagen. Vaak verwerken we die emoties niet goed, slaan we ze gewoon op. Dus als iemand voordringt of jou snijdt in het verkeer dan laait die oude woede op. Anders gezegd en schrijf het op als u een pen heeft: Het object van je woede is meestal niet de bron van je woede. Stel dat je boosheid op je echtgenoot of echtgenote of op je kinderen, je collega’s, stel dat de woede die je jegens hen voelt méér gaat over wat in uw binnenste speelt dan over wat zij hebben misdaan? Stel dat er van alles gaande is in uw lijf,

dat u eigenlijk geen boos iemand ben maar dat zulke dingen u toch boos en ongelukkig maken. Dan hebben we onze boosheid niet bij God gelegd. En daar gaat het om. Henri Nouwen spreekt van

‘bidden met gebalde vuisten’. Daar wil ik nog even op ingaan. Als we een hart vol boosheid willen ruilen voor een hart vol vrede als we mensen willen worden van wie in elke situatie rust en vrede uitgaat dan moeten we drie dingen doen. Ten eerste: eerlijk zijn. Ten tweede: het bij God leggen, ten derde: onze grenzen bewaken. Als u die drie dingen gaat praktiseren zult u merken dat uw boosheid verdwijnt. Eén: eerlijk zijn tegen God en tegen anderen. Twee: je boosheid bij God leggen. Drie: onze grenzen bewaken. Eén: eerlijkheid. Stel vast, als je boos bent om iets of dat terecht is en zo ja, verwoord het. Niet roddelen, niet konkelen maar eerlijk zijn. Vooral tegenover wie je liefhebt. Je boosheid richt zich meestal op iemand met wie je leeft of werkt. Mensen met wie je dagelijks omgaat.

Dan moet je je woede niet wegstoppen, maar met kalmte uitspreken. Als u een man bent, luister dan extra goed naar wat ik zeg. Als mannen boos worden, vooral mannen. Als ze boos worden op hun vrouw, hullen ze zich in stilzwijgen. Ze gaan dwars doen.Jullie zijn allebei boos, en denkt: Ik wil er niet over praten. Discussie gesloten. Zoek het maar uit. Als een stenen muur. Dames, mensen doen zoiets

omdat ze niet weten hoe te reageren. Maar het is zo, las ik laatst dat voor vrouwen, die gevoeliger zijn

en beter met hun emoties omgaan, uw dwarsdoenerij net zo voelt als wat u voelt wanneer u wordt

vernederd. Voor vrouwen is dat negeren hetzelfde als vernedering voor mannen. Het heeft iets vernederends voor ze. Niet dat je altijd meteen over je emoties moet praten. Als het nodig is, kan je zeggen: Ik heb geen energie meer. Ik hou van je, ik wil het bespreken, maar ik heb even tijd nodig. Dan negeer je iemand niet. Dat is een liefdevolle opstelling. Maar trek je niet terug. Je moet eerlijk

zijn en hard werken. Of het nu gaat om je partner, vriendje of vriendinnetje, collega’s, je moet je inspannen om je emoties te verwerken. Een minder boos iemand worden begint met eerlijkheid. Dat is nummer 1. En nummer 2: Leg het bij God. Leg het Hem voor. En drie: grenzen. We moeten mensen worden die in een wereld die constant onze aandacht vraagt met liefde nee kunnen zeggen. Velen van u zeggen ‘ja’ als ze zich dat niet kunnen permitteren. Dat is minder liefdevol dan met liefde nee zeggen. En als er mensen in je leven zijn tegen wie je geen nee kunt zeggen moet je daar iets aan doen. Je kunt op de man af zeggen: Ik heb het sterke gevoel dat ik geen nee tegen je kan zeggen. Als je geen nee kunt zeggen, kan je ook geen ja zeggen, als gelovige. En omdat we allemaal affectie willen en een ego hebben en iedereen willen helpen, zeggen we op alles ja en dat leidt tot boosheid in je bestaan. Je moet soms nee kunnen zeggen. Met liefde. En je moet bij jezelf te rade gaan, jezelf onderzoeken. Ben ik echt boos om dit of dat? Is dat zo, dan zegt u waarschijnlijk te vaak ja. Boosheid hoort bij het leven. Voelt u boosheid? Gefeliciteerd, u bent een normaal mens. Maar allemaal moeten we bedenken dat onze woede ons leven en dat van anderen kapot kan maken. Laten we goed met onze emoties omgaan door ze bij God te leggen en bij gelijkgestemde zielen die met ons mee kunnen voelen. Mag ik een amen?

 

Koor – “Heav’n is Here”

 

Hemelvreugd is hier, als ‘t loflied blijdschap brengt op ‘t levenspad hemelvreugd is hier, als droefheid

Wordt verdreven uit ons hart hemelvreugde, want Gods goedheid helpt ons dragen onze last God is Hier, want elke morgen staat zijn liefde voor ons vast amen, amen, amen

 

Zegen

 

Fijn dat u er was.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. Als u thuiskomt en als u weggaat.

Als u slaapt en als u opstaat. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt.

Totdat u voor Jezus staat op die dag zonder zonsondergang of zonsopgang. Amen.

 

 

 

Bidden met gebalde vuisten

15 november 2015 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan