Home Maak je dromen waar

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, bezoekers en kerkfamilie. Het is een vreugde om hier samen te zijn. Jehova Raffa betekent ‘Ik ben de Heer die jou geneest’. En God zegt dat tegen jou. Je bent geliefd. Ik geloof dat God je vandaag iets te zeggen heeft. Vooral als je je wat ontmoedigd voelt en vandaag graag bemoedigd wilt worden. Ik geloof dat de Heilige Geest vandaag iets groots in je leven wil verrichten. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest aanwezig is met ons. Heer, ik bid dat wij vandaag de vergeving ontvangen die U ons hebt geschonken door uw gekruisigde, opgestane Zoon Jezus. Help ons, Heer, om in uw wegen te wandelen en met uw geloof te leven. Ik bid om een uitstorting van geloof en hoop voor de mensen. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg; God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Because He Lives door Sean Oliu & The Coastline Cowboys

God zond zijn Zoon, zijn naam was Jezus

Hij had ons lief, genas en vergaf

Hij leefde en stierf voor mijn vergeving

Het lege graf bewijst voorgoed: mijn Heiland leeft

 

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst

En ‘t leven is het leven waard omdat Hij leeft

 

En op een dag verlaat ik dit leven

En lever de laatste slag met mijn lijden

En dan, als de dood wijkt voor de overwinning

Zal ik het licht der glorie zien

En zeggen: mijn Heiland leeft

 

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen

Omdat Hij leeft mijn angst is weg

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst

En ‘t leven is het leven waard omdat Hij leeft

 

SchriftlezingGenesis 50:19-21 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 50:19-21. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Amen.

 

Interview Morgan Harper Nichols

BS = Bobby Schuller en MHN = Morgan Harper Nichols

Introvideo: Morgan Harper Nichols is kunstenaar, dichter en schrijver, die prachtige en inspirerende beelden creëert op basis van de verhalen die ze van anderen hoort. Haar nieuwe boek, Peace is a Practice: An Invitation to Breathe Deep and Find a New Rhythm for Life gaat over het vinden van vrede te midden van de drukte en chaos in de wereld en in onze levens. Welkom, Morgan Harper Nichols.

 

BS: Morgan, Hallo.

MHN: Wat goed om vandaag bij jullie te zijn.

BS: Goed om jou weer te zien. Het is alweer een paar jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst spraken. De mensen zijn dol op jouw kunst. Waarom, denk je? Er zijn talloze kunstenaars op Instagram. Talloze dichters, mensen die dit soort dingen doen. Misschien voelt het gek aan, alsof je jezelf complimenteert maar toch, waarom denk je dat mensen zich zodanig in je werk herkennen dat je zo’n succes hebt?

MHN: Het is geen geheim dat veel mensen met vragen en onzekerheden kampen. Ik ben in mijn eigen leven zo gezegend met mensen die mij aanmoedigen als ik overhoop of gestrest ben. Dat wil ik doorgeven. Ik kom elke dag terug op dat punt. Ik denk er altijd aan hoe iemand op elk moment doorscrollt om even niet te hoeven denken aan iets wat hen stress bezorgt. En dan denk ik hoe Ik besef hoe God kan verschijnen en mensen dan Gods genade kunnen ervaren.

BS: Je hebt zojuist een boek geschreven. Daar horen wij graag wat meer over. Wij vinden het altijd fantastisch als je weer een boek schrijft. Dit boek heet Peace is a Practice. Vanmorgen bedacht ik hoe de afgelopen paar jaar voor ons allemaal de vreemdste jaren van ons leven zijn geworden. Je zou verwachten dat met alle afzondering en stilte en isolatie de mensen zich iets vrediger zouden gaan voelen. Maar het was precies omgekeerd. Iedereen is veel meer gespannen en bezorgd en ongerust geworden en dat lijkt voor de hele wereld te gelden. Velen van ons maken zich zorgen om de toekomst en hun baan in de overheid en noem maar op. Dat zul jij zeker heel sterk voelen. Heb je daarom dit boek geschreven of was er een andere reden? Waarom wilde je Peace is a Practice schrijven?

MHN: Ik heb dat net zo sterk gevoeld als ieder ander. Dat ten eerste. Bovendien is in de afgelopen anderhalf jaar autisme bij mij geconstateerd. En met alles wat er in de wereld gaande was maakte ik een proces door dat mij deed beseffen dat ik allerlei strijd in mijn leven voerde waarvoor ik geen naam had. Ik wist niet wat het was, maar uiteindelijk kreeg ik antwoorden. Maar die antwoorden waren ook moeilijk, omdat ik moest terugkijken op mijn leven. En dan zag ik hoe vaak in mijn leven ik gestrest was geweest en mij niet opgewassen had gevoeld tegen het leven. Maar tegelijkertijd had ik geleerd hoe ik vrede moest vinden. Ik heb dat niet mijn hele leven perfect gedaan. Het is iets wat ik heb moeten oefenen en wat ik kan blijven oefenen. Dankzij die ervaring voelde ik mij in staat om anderen erbij te betrekken. Wij kampen allemaal met verschillende kwesties. Er is veel onzekerheid in ons leven. Veel dingen die ons gestrest maken. In elk leven komen wij bergen en dalen tegen. En tegelijkertijd hebben wij geleerd hoe wij daar doorheen ademen. Wij hebben geleerd, ons eigen tempo te vinden. Wij hebben geleerd, vrede te vinden in het moment. En wij hebben geleerd dat wij in het heden moeten staan en dat wij dat al doende kunnen blijven cultiveren.

BS: Morgan, zei je nou dat je in de afgelopen paar jaar hebt ontdekt dat je binnen het spectrum voor autisme valt?

MHN: Jazeker. Uiteindelijk ontdekte ik via een TikTok-filmpje dat ik daar werk van moest maken omdat bij een volwassen vrouw autisme er anders uitziet dan bij een kind. Bij kinderen wordt er veel onderzoek naar gedaan maar voor volwassenen ligt dat anders. Een volwassene kan niet bij veel bronnen terecht voor een diagnose. Ik kwam terecht op TikTok bij autisten mensen die praten over hun diagnose als volwassenen en over hoe anders dat eruitziet bij volwassenen. Ik zag daar veel van mijzelf in terug, en dat zette mij ertoe aan via Google een specialist bij mij in de buurt te vinden.

BS: Dat verbaast me.

MHN: Het kost een heleboel oefening. Ik heb geoefend in het maken van oogcontact. Ik heb al die dingen geoefend en lange tijd besefte ik niet dat andere mensen niet de hele dag met dat soort dingetjes bezig zijn. Dat deed mij beseffen dat er hier iets aan de hand was.

BS: Het doet mij denken aan Dallas Willard. Het idee dat de vrucht van de Geest een discipline is. Net als het trainen van wat dan ook. Net als het schrijven van poëzie. Het is iets wat je oefent, iets waaraan je bij jezelf werkt. Dat is toch de kern van het boek?

MHN: Absoluut. En dat is iets wat ik iedere dag beoefen en hopelijk bemoedig ik anderen om hetzelfde te doen.

BS: Het is een fantastisch boek. Als je thuis zit en je zorgen maakt over je leven wil ik je bemoedigen om dit boek aan te schaffen. Peace is a Practice: An invitation to breathe deep and find a new rhythm of life. Overal waar boeken worden verkocht. Morgan Harper Nichols, dank je wel. Wij waarderen je en moge God je zegenen in je werk.

MHN: Van hetzelfde. Hartelijk dank.

 

Koorzang – Lead, Kindly Light / Amen

Leid mij liefdevol, omringd door uw aanwezigheid

Leid mij voort, de nacht is donker en ik ben ver van huis

Leid mij voort, leid mij voort, bewaar mijn stappen

Ik vraag u niet al te zien in de verte

Eén stap is voldoende, voldoende voor mij

Amen.

 

(Lied gezongen door Thomas Quartier)

Willen slapen op het eind van de dag

Willen waken in het oog van de storm

Willen rusten in een bedreigde tijd

Verzoend met de bizons van Bazan

Horens zijn geen dreiging

Leeuwengebrul baart geen schrik

Geen gevaar is er meer, geen verdriet

Vrede met de bizons van Bazan

Mogen zingen voorbij het lawaai

Mogen zwijgen doorheen het gepraat

Mogen danken voor bij het gevecht

Laten gaan met de bizons van Bazan

Omhelzen wat het ook moge zijn

Liefhebben wat geen kus verdraagt

Een kus op het voorhoofd, iedereen

Een kus voor de bizons van Bazan

Kunnen danken ondanks elke ramp

Kunnen loven om alles wat komt

Kunnen leven, voor altijd gedragen

Slapen met de bizons van Bazan

 

Solo – I’ll Fly Away door Sean Oliu & The Coastline Cowboys

Op een held’re ochtend als dit leven eindigt kom ik naar U toe

Naar mijn hemels huis aan hemelse stranden ik kom naar U toe

 

Ik kom naar U toe o, wat een vreugde, als ik sterf, halleluja,

Keer op keer dan kom ik naar U toe

Even nog duren de aardse zorgen, dan kom ik naar U toe

Naar dat land van eeuw’ge vreugde. ik kom naar U toe

 

Ik kom naar U toe wat een vreugde als ik sterf, halleluja

Keer op keer, kom ik naar U toe, kom ik naar U toe

Wat een vreugde, dan kom ik naar U toe, als ik sterf, halleluja

Keer op keer, kom ik naar U toe

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Waar je ook bent, je mag gaan staan. Dan spreken wij dit samen uit. Houd je handen zo, in een gebaar

van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Maak je dromen waar

door Bobby Schuller

Ik wil het hebben over een woord dat sommigen een beetje cliché vinden en dat is jammer. Ik wil het hebben over dromen, in de ware zin van het woord. Het is belangrijk dat iets wat zich dagelijks in onze verbeelding afspeelt een geschenk van God is. Het is het scheppende deel van God dat mensen hebben meegekregen om te creëren. Al het goede dat bestaat, komt voort uit een vervulde verbeelding. Ja? Het komt van goede mensen die dagdromen, of ‘s nachts dromen. Dit gebouw hier, bijvoorbeeld, is ontstaan doordat iemand een vrouw of een man, die misschien ergens in een koffietentje zat of zo aan deze kerk dacht, of het was een voorganger of een ouderling. Maar iemand dacht, wat zou het mooi zijn om een nieuwe kerk te bouwen hier op de hoek in Woodbridge aan de Alton Parkway. Op die plek, met veel glas en hoge plafonds. Ze gingen samen met een architect in een kantoor zitten met een kop koffie. Ze baden er misschien bij en dachten na over de constructie en de symboliek en het glas. Alles wat bestaat, alle goede bouwwerken en dingen in ons leven alle uitvindingen en technologie en dergelijke alles is begonnen in iemands geest. Met iemand die droomde en nadacht. En voor elk goed ding dat we hebben, zijn er honderd die er niet zijn gekomen. Maar het koesteren van een droom het nadenken over wat in je leven zou kunnen gebeuren, is heel belangrijk. Bouw je droom en je droom zal jou bouwen. Wat een waarheid. Ik geloof daarin. Wij hebben meer dromers als jij nodig. Wij hebben dromers nodig. Mensen die aldoor denken over hoe dingen zouden kunnen zijn. Want nogmaals, als jij je droom bouwt, zal je droom jou bouwen. Hannah had een droom in haar hart. Zij begon de Bijbel te lezen en had deze droom: Stel dat God zou doen wat Hij deed door Jezus en wat Hij deed door de apostelen in de vorm van wonderen en genezingen. Stel dat Hij dat door mij zou doen Het viel mij op hoe die droom van Hannah om wonderen te doen ook iets anders in haar heeft opgebouwd. Meer vreugde, meer persoonlijke kracht. Veel meer kracht bij het benaderen van mensen. Veel meer zelfverzekerdheid over wat zij in het leven wil. Maar op een manier die respectvol en vriendelijk is. En als Hannah’s echtgenoot heb ik gezien hoe die droom ook Hannah gebouwd heeft. En dat geldt voor alle goede dromen die van God komen. Als jij jouw droom bouwt, zal jouw droom jou bouwen. Want je hebt een reden om een betere versie van jezelf te worden. Wij willen allemaal volgelingen van Christus zijn maar soms vergeten wij dat ‘een volgeling zijn’ niet betekent je moet een volgeling worden, maar veeleer een goed advies is. Dat, als wij onze dromen willen waarmaken en een goed leven leiden het volgeling zijn de deur opent naar het leven waar wij altijd van gedroomd hebben. En hoewel het geen perfect leven is waarin wij zullen lijden en uitdagingen zullen meemaken biedt God ons via het volgeling zijn een beloning die Hij het eeuwige leven noemt. En de fout die wij maken, is dat wij dat eeuwige leven tot de hemel beperken. Het is de hemel, maar het is het eeuwige leven nu. Het eeuwige leven is de kwaliteit van Gods leven. Het is niet alleen maar lang. God is een dromende God, en Hij geeft mensen dromen. Dat doet Hij via de Bijbel en daarom gebruiken wij dat woord zo vaak. Er zijn mensen in je leven die droomvernietigers zijn. Wij moeten leren om te zeggen, nou en. Wij hoeven ze niet uit ons leven te weren maar het is goed als mensen je bekritiseren, om te zeggen, nou en. Zeg allemaal maar eens ‘nou en’. Nou en. En wat dan nog? Ik denk aan mijn moeder, die een dromer is. Bij een familiereünie had zij het over een briljant idee waar zij iets mee moest. Het heette de IJsbreker, geloof ik. Een ijsblokje dat je moest openbreken en daar zat dan iets voor kinderen in. Ik vind je leuk, en zo. Cool idee. Het is tijd om weer te dromen, mensen. Laten wij weer gaan dromen. Het Oude Testament staat vol met dromers. Een droom die God heeft om de gebroken wereld te verlossen. Een wereld verscheurd door oorlog, kwaad en geweld. God wil die wereld een verbond en een familie zenden die de hele wereld zal verlossen door de Bijbel en uiteindelijk door het leven van zijn Zoon Jezus. Dat verhaal begint met een man die Abraham heet. God geeft Abraham een droom. Abraham, je bent een oude man, maar Ik ben een God die wonderen verricht. Mijn droom voor jou is dat je niet slechts één kind krijgt maar dat je nageslacht zoveel kinderen zal tellen dat die familie een natie zal worden, die de wereld zal zegenen. God zegt tegen Abraham, jouw kinderen zullen de sterren in aantal overtreffen. En de Bijbel zegt dat Abraham God geloofde en het werd hem ten goede aangerekend als rechtvaardigheid. Paulus herinnert ons daar vaak aan. Dat het geloven in Gods droom voor je leven een goede daad is die je gunstig wordt aangerekend voor de troon van God. Te zeggen: God, ik vertrouw op U. Dat brengt me bij Jozef. Je kunt immers niet over dromen in de Bijbel praten zonder Jozef. Jozef is de eerste zoon van Jakob en Rachel. Rachel is zijn grote liefde. Hij is dol op haar. Hij heeft al veel zonen bij zijn andere vrouwen verwekt. Maar als Rachel haar eerste kind krijgt, Jozef lijkt er iets met die jongen aan de hand te zijn, dat zich in Jakobs hart nestelt. Dat valt steeds meer op. Tegen de tijd dat hij 17 is, is Jozef duidelijk de favoriet boven zijn elf halfbroers. Jakob laat er geen twijfel over bestaan dat Jozef zijn favoriet is. Onder meer door hem een kleurrijk droomgewaad te geven. Een kledingstuk vol pracht en praal, dat symboliseert dat hij de gunsteling is. En tot overmaat van ramp was Jozef ook nog een hele knappe vent. De Bijbel vertelt ons hoe knap en fit hij was. Hij had vast een wasbordje. En het wordt nog erger. Hij was waarschijnlijk ook nog een aardige vent. Hij had alles mee, zogezegd. Hij ziet er piekfijn uit en is ook nog eens aardig en vriendelijk en beminnelijk. En dan heeft hij ook nog die coole mantel gekregen. Geen wonder dus dat zijn elf broers barsten van jaloezie. Maar wat uiteindelijk de druppel is, is dat God hem een droom geeft. En Jozef vertelt zijn broers over die droom, wat niet zo snugger is. Jongens, luister. Ik heb een waanzinnige droom gehad. Kom hier, dan vertel ik jullie hoe die droom ging. Wij zijn aan het werk op de akker en wij zijn bezig de graanoogst binnen te halen. Wij hadden allemaal onze korenschoven verzameld en jullie korenschoven buigen allemaal voor de mijne. Goeie, hè? En dan staat er in de Bijbel dat toen hij zijn droom aan zijn broers vertelde zij hem haatten. Ik denk niet dat Jozef zelf besefte dat zijn broers hem haatten. Ik denk dat hij een beetje naïef was in die dingen. En wat bedoel ik daarmee? Dat er mensen zijn die zo goed zijn dat ze zich niet kunnen voorstellen dat mensen hen haten. Ik denk dat dat de jonge Jozef was. Arme knul. Kort daarop had hij een tweede droom. Jongens ik moet jullie vertellen over mijn droom. Ik heb er weer eentje gehad. Nee, zeggen ze. Laat maar zitten. Nee, nee, kom hier. Deze is echt gaaf. Er stonden twaalf sterren aan de hemel en elf sterren bogen voor eentje. En de zon en de maan bogen ook voor hem. En volgens het verhaal haten niet alleen zijn broers hem maar krijgt hij ook een standje van zijn vader. Hij wordt bestraft, zoals de Heer Satan bestraft. Zijn vader straft hem omdat hij zo narcistisch en egoïstisch klinkt. Voor de jongens was dit echt de druppel. Enige tijd later laat Jakob Jozef zijn broers roepen voor het eten. Als ze hem zien naderen, besluiten ze hem te doden. Jongens, wij zijn er klaar mee. Wij gaan hem vermoorden. En dan is er eentje, Ruben geloof ik, die zegt: Waarom vermoorden als wij er ook nog wat aan kunnen overhouden? Dus ze vangen hem en verkopen hem als slaaf. Ze smeren wat bloed op zijn mantel en trekken hem stuk en geven hem aan hun vader. Ze zeggen dat hij door een wild dier gedood is en vanaf dat moment wordt hun vader, Jakob, die inmiddels Israël heet verteerd door verdriet. Hier pauzeer ik even. Als God je een droom geeft, denken wij dat het vanaf dan beter zal gaan maar vaak wordt het meteen daarop alleen maar slechter, hè? Voel je dat ook weleens zo? Ik wil je bemoedigen dat, ook als je bekritiseerd wordt en ook als het niet altijd gaat zoals je wilt je moet blijven luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest en aan de Heer vragen: Bent U dat? Dat zal Hij je vertellen. Jozef krijgt het steeds zwaarder. Hij wordt verkocht aan het huis van Potifar, een soort gouverneur in Egypte. Egypte is op dat moment een groot, machtig land. Maar vanaf dat moment valt Jozef in de prijzen. Hij wordt enorm bevoorrecht. Potifar geeft hem de leiding over alles. Hij is een rijk man met een heleboel dienaars en zo en Jozef wordt de manager van zijn hele huishouding. In de Bijbel staat dat Potifar zo gelukkig is met Jozefs werk dat het enige dat hem bezighoudt, is wat hij ‘s avonds zal eten. Dat is wat je noemt zorgeloos leven. Misschien kennen jullie het verhaal. Denk aan Jozef, een twintiger die er waanzinnig goed uitziet. Dat ontgaat ook Potifars mooie vrouw niet. Zij wil wel een avontuurtje met hem beleven. Maar Jozef is een goeie knul. Meermaals maakt zij avances en op een dag, als Potifar niet thuis is zet ze alles op alles om Jozef in haar bed te krijgen. Maar Jozef was zo’n goeie knul en dan volgt dat rare verhaal dat hij voor haar op de loop gaat. Nee, dat gaan wij niet doen. Ze weet zijn mantel te pakken, waarop hij snel de benen neemt En die mantel laat ze natuurlijk aan Potifar. Hij probeerde met mij naar bed te gaan. Zij maakt een heleboel heisa. Potifar laat hem arresteren en in de gevangenis gooien. En zelfs daar is Jozef gezegend en wordt een soort opzichter. Waar hij ook gaat, wordt hij begunstigd en gezegend. En dan volgt het verhaal over twee mannen die voor de farao werken. De koning der koningen. Die zitten daar. Ik denk altijd dat het iets met voedselvergiftiging te maken had. De een is de schenker van de farao, zeg maar de sommelier. En dan is er de bakker die het deeg bereidt. Ik weet niet wat voor brood ze eten in Egypte. Maar goed, allebei hebben ze een droom. De schenker vertelt Jozef over zijn droom en Jozef legt die uit. Hij zegt, je zult eerherstel krijgen en gezegend worden. De bakker voelt zich daardoor gesterkt en zegt: Maar ik heb ook gedroomd. En Jozef zegt: Gast, dit is geen beste droom. Je zult worden gespietst en onthoofd en de kraaien zullen uit je nek eten. Sorry, maar zo staat het in de Bijbel. Ik heb het niet geschreven. Je kunt het zelf nalezen. Maar in elk geval heb ik de aandacht weer. En zo gebeurt het. De bakker wordt gedood en de schenker krijgt eerherstel. Maar voordat hij vertrekt, vraagt Jozef de schenker, hem niet te vergeten. Denk aan mij en vertel de farao over mij. Maar wat gebeurt er? De schenker keert terug aan het hof en vergeet alles. Jaren later heeft de farao een bizarre droom. Het gaat vandaag over dromen, weet je nog? Het is een bizarre droom over magere koeien die dikke koeien opvreten En over graan dat ander graan opeet. Farao snapt er niets van en zijn wijzen staan ook met de mond vol tanden. En dan zegt de schenker, dat is waar ook. Ik ken een zekere Jozef. Vind die Jozef voor mij. En Jozef vertelt hem: De Heer laat u weten dat er zeven jaren van overvloed zullen aanbreken gevolgd door zeven jaren van honger. U moet nu voorbereidingen treffen. De farao ziet iets in Jozef en maakt hem opzichter voor heel Egypte. Dat soort dingen deden ze destijds. Of je een soort president-directeur aanstelt voor de lopende zaken zodat de farao intussen zijn eigen ding kon doen. Dan volgt het slot van dit verhaal. De hongersnood breekt aan nadat Jozef het land al vele jaren geleid heeft. Dan verschijnen zijn broers voor hem, die niet weten dat hij het is. Hij heeft inmiddels een andere, Egyptische naam. En hij barst in huilen uit. Er volgt verzoening en dan komt er dat hele verhaal vol list en bedrog. Iets met een beker en zo. Dat doet hier even niet ter zake behalve dat Jozef…Stel je voor. Jozef die dat allemaal heeft doorgemaakt staat oog in oog met de daders en heeft alle troefkaarten in handen. Je kunt ze op elke manier terugpakken. Of je kunt ze zegenen. Het verbaast mij altijd als men zegt dat het Oude Testament niet leert onze vijanden lief te hebben. Dat doet het wel, telkens opnieuw. In dit prachtige verhaal huilt Jozef alleen maar en houdt van zijn broers. En hij brengt zijn vader terug en dan volgt die beroemde zin. Ik zal hem voorlezen. Dat deed Hannah vanochtend ook al. Wees niet bevreesd. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Dit is Gods droom, vrienden. Ik denk niet dat Jozef, toen hij die korenschoven zag buigen en zo zichzelf later onderkoning van Egypte zag worden. Maar God wel. En net als elk verraad en elk kwaad dat hij later meemaakte besefte hij het op dat moment niet maar werd hij erop voorbereid om dit te doen. Het redden van miljoenen levens. Hij had geen idee dat die eindeloze keten van verraad, lijden en bedrog hem op dat moment voorbereidde voor dit moment. Wat als datgene wat je op dit moment doormaakt misschien datgene is wat God gebruikt om jou te maken tot degene die je moet worden. Een mens als Jezus. Vrede. Een mens van vrede en macht. Dat is wat Hij deed. Ik wil ter afronding zeggen dat Gods dromen tijd vergen. God is niet een kant-en-klare magnetron-God. Het verhaal van Jozefs leven duurt vanaf het moment dat hij als 17-jarige als slaaf verkocht wordt tot de hereniging met zijn broers op zijn 39e. Dat is een hele lange tijd van hard werken en lijden. Maar het is goed. God gaat je verhaal inlossen. Echt. Maar op dit moment moet je vertrouwen houden in het proces. Moet je erop vertrouwen dat Hij je zal brengen waar Hij je hebben wil. En als laatste zeg ik dat God tragedies altijd in triomfen laat eindigen. Ik stop hier even. Besef dat zelfs de dood niet over ons triomfeert. Dat de hemel echt is. Dat voor een gelovige de dood eerder ontwaken dan in slaap vallen is. En dat God bovendien zijn verlossing niet beperkt tot in de hemel. Hij zegt ons te bidden; hier in Irvine als ook in de hemel In mijn school alsof het de hemel is. In mijn gezin alsof het de hemel is. Te geloven dat God zich niet beperkt tot dat deel van het verhaal. God zal altijd een tragedie in een triomf laten eindigen. Is hij niet een goede God? Hij is zo goed. En Hij gaat dat ook in jouw leven doen, vriend. Maar soms moet je wat geduld hebben. Als God je een droom geeft, zal de vijand proberen die droom te vernietigen. Maar het is alleen maar een spiegelgevecht. Veel van de strijd die wij met hem voeren over ons christelijke leven speelt zich hier af. Tien procent gebeurt daarbuiten. De rest speelt zich af in je geest. Jezus zegt: Je zult de Heer liefhebben met heel je hart, met heel je ziel. En dan vervangt Hij het woord kracht door geest. Je zult de Heer liefhebben met heel je hart, je ziel en je geest. Dit is waar je de Heer ook liefhebt. In je denken. Denken is de kracht die voorafgaat aan het handelen. Dus wij oefenen onze geest om te zeggen, alles is goed met mijn ziel. Ik dien een God die tragedie laat eindigen in triomf en dat zal Hij doen in jouw leven. Als jouw droom van de Heer komt, zal die uiteindelijk je leven zegenen en jou opbouwen als mens. Blijf ermee bezig. Ik hoop dat je je bemoedigd voelt en ik weet dat de Heilige Geest op dit moment in jouw leven aan het werk is.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij vertrouwen U ons leven toe. En wij geloven nogmaals Vader, wij vragen dat U de droom zal doen uitkomen. Dat u zult beginnen in ons te bouwen zoals u in Jozef bouwde. Niet alleen een droom maar ook het karakter van Christus dat daaruit voortkomt. Dank U dat U ons verandert in sterkere, meer hoopvolle en liefdevolle mensen En help ons de mensen lief te hebben die het niet altijd zien zoals wij en geduld met hen te hebben. De liefde is geduldig, en we danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

  

Koorzang – This is My Father’s World

De wereld is van God dit alles geeft mij rust, want

Bergen, bomen, licht en zee schiep Hij met zijne hand

De wereld is van God, de vogels zijn nooit moe

Het morgenlicht, de bloemenpracht ‘t behoort mijn Schepper toe

De wereld is van God dat ik toch niet vergeet

Mijn God is sterker dan het kwaad en heerst over al het leed

De wereld is van mijn Vader

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Maak je dromen waar

15 mei 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan