Home Er is altijd genoeg

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en bezoekers. Wij zijn altijd blij om hier samen te zijn. Hartelijk dank voor jullie komst. Weet dat God je met opzet uniek heeft gemaakt met een doel en dat doel is goed. Nogmaals bedankt dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Wij zijn echt blij dat jullie vandaag hier zijn of ons via de tv volgt.

Wij bidden dat je leven vol vreugde, vol goedheid zal zijn.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons hier hebt geroepen en wij bidden in Jezus’ naam dat U ons zult helpen, Heer om ons hoofd geheven te houden en te zien dat wij uw geliefde zonen en dochters zijn. Heer, wij danken U en wij houden van U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Amen. Schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Trio– Arnold Geis, Aaron Al-Imam, Todd Strange – “You Are My All in All”

 

U bent mijn kracht wanneer ik zwak ben,

U bent de schat waar ik naar zoek, U bent mijn alles in allen

U bent voor mij als een kostbaar juweel Heer,

U opgeven zou dwaas zijn, U bent mijn alles in allen

 

 

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

 

Aan het kruis droeg U al mijn zonde, mijn schaamte,

Ik herrijs en prijs uw naam, U bent mijn alles in allen

Toen ik viel, hielp U mij op te staan, toen ik dorstig was,

Vulde U mijn beker, U bent mijn alles in allen

 

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

Jezus, Lam van God, heilig is uw naam

Heilig is uw naam, heilig is uw naam, heilig is uw naam

 

Schriftlezing – “1 Koningen 17:12-15

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap 1 Koningen 17:12. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft.

Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuiskom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen wij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël:

Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE-regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin, vele dagen. Kerkfamilie, als wij onze handen uitstrekken in vrijgevigheid, opent dat de deur naar Gods wonderbaarlijke overvloed. Amen.

 

Koor“The Lord is My Shepherd”

De Heer is mijn herder, de Heer is mijn herder,

De Heer is mijn herder

Het ontbreekt mij aan niets, het ontbreekt mij aan niets

De Heer is mijn herder

Hij laat mij rusten in groene weiden

En voert mij naar vredig water

De Heer is mijn herder

Hij geeft mij nieuwe kracht voor elke dag

Hij geneest mijn ziel en daarom prijs ik Hem

Zelfs in de donkerste nacht

Ik ben niet bang, al gaat mijn weg door een donker dal

Want ook dan is Hij mij nabij

Dicht naast mij op de eenzame weg

Uw stok en uw staf, zij geven mij moed

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over

De Heer is mijn herder

Hij geeft mij nieuwe kracht voor elke dag

Hij geneest mijn ziel en daarom prijs ik Hem

Uw goedheid en genade

Uw goedheid en genade volgen mij

Alle dagen van mijn leven, alle dagen van mijn leven

Alle dagen van mijn leven

Ik keer voor eeuwig terug in het huis van de Heer

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

 

 

Interview Ann Beiler

BS = Bobby Schuller en AB = Ann Beiler

(Video start: Anne Beiler is de grondlegger van de wereldberoemde Auntie Anne’s Pretzels. Maar Auntie Anne’s zou er nooit zijn gekomen zonder het trauma en de pijn die zij in haar leven had ervaren. In haar nieuwe boek The Secret Lies Within, vertelt zij hoe zij een doel heeft gevonden in haar pijn. Applaus voor Anne Beiler.

 

BS       Hoeveel van jullie hebben ooit een Auntie Anne’s Pretzel gegeten en zijn er dol op? Ik ook. Die pretzels zijn geweldig. Ik weet niet wat je erin stopt. Ik neem aan dat dat geheim is.

AB       Elke pretzel is met liefde gerold.

BS       Noem jij boter zo?

AB       Klopt.

BS       Geweldig. Anne, dank je wel voor je komst. Je hebt een boek geschreven en dat is een heel persoonlijk boek, hè? Het komt vanuit de diepte van je hart.

AB       Absoluut. Ik heb vele jaren geleefd, heb veel succes gehad maar ik heb ook hele zware tijden gekend. Toen ik als Amish meisje op de boerderij opgroeide werd mij min of meer geleerd dat het leven goed is en God hard. Ik was in de war, maar na zeven decennia van levenservaringen weet ik nu dat het leven hard is en dat God goed is. Ik haal die twee niet meer door elkaar. Ik was totaal niet voorbereid op de tragedie die mijn man en ik meemaakten toen ons meisje van 19 maanden op slag overleed op onze boerderij. En terwijl Angie naar de hemel ging begon mijn geleidelijke afdaling naar een wereld van geestelijke verwarring en emotionele pijn omdat ik dacht, als het leven goed is en God hard is waarom heeft Hij toegestaan dat dit mij overkwam?

En ik belandde voor een lange tijd in een donkere periode. Vlak na haar dood ging ik naar mijn voorganger voor hulp. Hij maakte misbruik van mij in mijn eerste ontmoeting met hem. En ik bleef vanwege het geheim dat ik bewaarde zeven jaren in die relatie van misbruik. En het verdriet over Angie was diep maar de wanhoop over mijn misbruik was nog dieper en ik kon het nauwelijks verdragen.

BS       Onvoorstelbaar, als je een kind verliest en dan naar een voorganger gaat iemand die geacht wordt, een symbool te zijn van goedheid en vertrouwen en hij maakt op deze manier misbruik van je. Je moet van binnen de vreselijkste dingen hebben gevoeld. Schaamte en angst en verwarring en dat soort dingen.

AB       Ja, pijn, schuld en schaamte en zeker ook verwarring. En ik ging ermee door omdat ik echt geloofde in de leugens die satan mij elke dag vertelde: Het is onmogelijk om jou lief te hebben en onmogelijk om jou te vergeven en onmogelijk om te veranderen. En als je man hier ooit achter komt, zal hij van je scheiden. En als je je geheimen niet kunt delen blijf je in deze duisternis plek, die je uiteindelijk vernietigt.

BS       Wat heeft het met jou gedaan? Het boek heet The Secret Lies Within.

AB       In onze pijn geloven wij veel leugens, dat geloof ik echt. En door de jaren heen is het goede nieuws dat, als je dit soort pijn meemaakt die duisternis, elke keer als je met Jezus praat, Hij er is. Hij hoort je en Hij geeft om je. En dat heb ik zeven jaar lang gedaan. En de drie dingen die ik in die tijd geleerd heb zijn de gebeden voor het slapen gaan. Drie soorten van belijden: Het avondgebed, het opschrijven van ervaringen, zoals David…Hoeveel psalmen heeft David geschreven? Wij houden van David omdat hij echt was. En dan is de derde soort van belijden is naar elkaar toe waarover je in Jakobus 5:16 leest. Op zeker moment zei God tegen mij: Sta op en ga je man vertellen wat er in je leven aan de hand is. Ik wilde zo graag gewoon op mijn knieën blijven zitten.

BS       Dat moet heel eng zijn geweest.

AB       Het was zo eng en ik geloofde dat Jezus mij zou verlossen maar Hij zei dat ik moest opstaan.

En toen ik dat deed, begon ik aan de reis die je in Jakobus 5:16 leest. Belijd je zonden aan elkaar. Dat was het begin van mijn vrijheid, toen God begon, mij te verlossen. Niet alleen mijn leven, maar ook mijn huwelijk, mijn gezin. En Auntie Anne’s maakte deel uit van dat verlossingsplan wat voor mij ongelofelijk is.

BS       Dus Auntie Anne’s kwam daaruit voort?

AB       Uit die diepe…Uit die pijn.

BS       Je pijn werd je verhaal.

AB       Ja, absoluut. En toen gaf God mij, in de vorm van een simpele pretzel een platform om mijn verhaal te delen tot Gods eer. En, weet je, Bobby? Gods de eer geven wordt mijn verhaal. Ik hou zoveel van Hem, om zijn verlossing.

BS       Amen. Wij waarderen je enorm en wat je voor iedereen doet. Het is interessant omdat de kerk

een plaats zou moeten zijn waar wij, als wij een moeilijke tijd doormaken eerlijk kunnen zijn over wat wij doormaken en omringd worden door mensen die van ons houden. God heeft mij geleerd hoe ik al mijn daden in het licht kan brengen en naar het licht kan gaan zoals Hij in het licht is.

En als ik dat doe, dan heb ik een verbintenis met jou en met mijn medegelovigen en anderen en dan reinigt zijn bloed ons van alle zonde en dat is echte vrijheid.

AB       Ik gebruik mijn verhaal als getuigenis. Praat open over de dingen en deel mijn leven met anderen en dat is wat me vrijheid geeft.

BS       Anne, dank je wel. Bedankt voor je heerlijke pretzels. En bedankt dat je zo kwetsbaar en eerlijk bent om je verhaal met de mensen te delen. Wij weten dat veel mensen over de hele wereld en in deze kerk diep worden geraakt en bemoedigd door wat je vandaag tegen ons hebt gezegd.

AB       Dank je wel, Bobby.

BS       Wij danken je en wij houden van je. God zegene je.

 

Koor – “Halleluja Chorus”

 

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen, voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig, halleluja, halleluja

 

Solo – Dayna Sauble – “For Every Mountain”

 

Ik heb zo veel om God voor te danken

Zo veel prachtige zegeningen

En zo veel geopende deuren

Een gloednieuwe barmhartigheid

Samen met elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U en daarvoor loof ik U

Omdat U me vanmorgen hebt gewekt

Omdat U me op weg hebt gestuurd

Omdat U me de zonnegloed van een

Stralende nieuwe dag hebt laten zien

O, een stralende nieuwe genade

Samen met elke nieuwe dag

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

U bent Jehova Jireh, U bent mijn Voorziener geweest

Kwam mij tegemoet in mijn nood zo vaak hebt U me gered

Ik wil U danken voor de zegeningen die U me elke dag geeft

Daarom prijs ik U, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, daarvoor loof ik U

Voor elke berg die U mij hebt laten overwinnen

Voor elke beproeving

Die U mij hebt laten doorstaan

Voor elke zegen, halleluja, halleluja

Daarvoor loof ik U

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Bedankt, jullie kunnen gaan zitten.

 

Preek“Er is altijd genoeg”

door Bobby Schuller

Wij doen een serie over rentmeesterschap en de reden dat wij christenen dit rentmeesterschap noemen is omdat wij geen koningen zijn, wij zijn rentmeesters. Het doet mij denken aan… Ik weet niet of jullie Lord of the Rings hebben gezien. Er zit een scène in Lord of the Rings, of in de boeken van Lord of the Rings, waarin Gandalf aankomt in Gondor, zeg maar de hoofdstad van de mensen en daar zit een rentmeester op een kleine troon net onder de grote troon. En de rentmeester heeft min of meer de leiding als de koning weg is. Gandalf heeft de man bij zich die koning zou moeten zijn, Aragorn. En breekt een felle woordenwisseling tussen hen uit. De rentmeester zegt: Ik weet wie Aragorn is. Ik weet wie je bij je hebt. En hij zegt: Gondor is van mij. En Gandalf zegt tegen de rentmeester: Je hebt niet het gezag om de terugkeer van de koning te beletten. En de rentmeester zegt: Gondor is van mij. En ik doe nu even zo onnozel omdat ik denk dat wij soms vergeten dat wij op de stoel van de rentmeester zitten, niet op de troon. Over alles wat wij hebben, of wij nu rijk of arm zijn, als je gelovig bent, heb je verklaard

dat alles wat je hebt aan God toebehoort. Je bent gestorven door je doop. Je getuigt van het idee dat je in je doop met Christus gestorven bent zodat je met Christus weer opstaat tot een nieuw leven. Toen je dat verklaarde, nam je de kroon van je hoofd en gaf je hem aan Jezus en je zei: Heer, alles wat ik heb, is van U. En als dat gebeurt, worden wij rentmeesters. Geen koninginnen, geen koningen. Wij worden rentmeesters die Gods geld en Gods spullen beheren. Alles wat wij hebben, is van Hem. Maar God zal altijd dingen doen om je grens te verleggen. Niet alleen in ons geven, maar in alle aspecten van het leven. Rekken is goed voor je, echt waar. Ik weet nog dat ik als kind op taekwondo ging, een Koreaanse vechtsport. Daar heb ik best wat aan gehad. Al heb ik waarschijnlijk beter leren vechten op ijshockey dan bij taekwondo. Bij ijshockey trek je gewoon een shirt over iemands hoofd en geef je hem een knietje tegen zijn neus. Heel effectief. Bij taekwondo had ik een fantastische trainer. Meester Miley heette hij.

Hij gaf les aan mij en mijn broer en mijn stiefmoeder. Wij kenden hem al jaren. Hij zat ons altijd achter de broek om kampioen te worden. Ik herinner me dat wij af en toe rekoefeningen moesten doen. Ik deed altijd maar half mee want ik had een enorme hekel aan dat rekken. En dan zei hij: Schuller. Dieper door je knieën zakken. Dan zei ik: Meester Miley, dat doet pijn. En dan zei hij: Schuller, het is geen rekoefening als het niet een beetje pijn doet. Het is geen rekken als het niet een beetje pijn doet. En zo leidt dat rekken mij naar een beroemd verhaal in het Oude Testament. Het verhaal van de weduwe van Zarfath. Een bekend verhaal over iemand met een onuitputtelijke kruik olie en een bak meel. Het is een wonderverhaal van Elia. He begint zo. Het boek Koningen is een verhaal over de koningen van Israël en daarin lees je dat de meesten van hen niet deugden. Ik geloof dat er acht goede waren, maar de rest, ik dacht zo’n 32 waren allemaal slecht en zij werden ook steeds slechter en slechter. En waarschijnlijk is Achab de ergste en dit is hoe het verhaal begint. Achab, die koning van Israël is, heeft volgens De Bijbel meer kwaad gedaan in de ogen van de Heer dan wie dan ook vóór hem. Wat heeft Achab gedaan? Achab trouwde met een vrouw uit Sidon, de bekende Jezebel, die twee goden meebracht: Baäl en Asjera. En nadat ze trouwden, begon Jezebel het Israëlitische volk aan te zetten tot het aanbidden van Baäl en Asjera. Achab zelf bouwde een tempel voor Baäl en zette er Asjerapalen omheen. Als je niet zo bekend bent met die heidense goden, Asjera is waarschijnlijk het Hebreeuwse woord voor Astarte die iets bekender is. En naast haar was de god Baäl die de beroemdste en meest verdorvene van de heidense goden is. Baäl duikt voortdurend op. Baäl is ook de god van de vruchtbaarheid, de regen, de dauw en het onweer en Baäl functioneert vaak in het Kanaänitische pantheon als een soort Zeus-achtige figuur, waarin hij een god is maar ook figureert als de koning van alle goden. En Baäl neemt bijna altijd een specifieke vorm aan in de Oudheid. Dit is een beeld van wat er bijvoorbeeld gebeurt met het gouden kalf wanneer Mozes op de berg is en zoals Aäron zegt een beetje goud in een vuur zorgt ineens voor een gouden kalf. Dit is een afbeelding van een Baäl-idool van ongeveer 2000 jaar oud. De aanbidding van Baäl is bijna altijd…Waarom is dit zo zondig? Waarom is het aanbidden van andere goden zo verkeerd? Wij moeten niet vergeten dat de toenmalige lezers van dit boek wisten dat Baäl-aanbidding gepaard ging met het offeren van kinderen. Het betekende onderdrukking van de zwakken. Het betekende dat je de armen de rug toekeerde. Baäl is de god van de welvaart. Hij is de god van de regen en de god van de dauw en omdat Achab kinderen heeft geofferd

en de armen de rug heeft toegekeerd en een tempel voor Baäl heeft gebouwd roept God een profeet op om Achab ter verantwoording te roepen en dat is Elia. Hij is misschien wel de belangrijkste profeet, naast Mozes, in de Bijbel. Hij is zo belangrijk, hij is de messianistische figuur en hij komt binnen en zegt tegen Achab: Achab, vanwege het kwaad dat je hebt gedaan zal God alle regen en dauw Israël ontzeggen. Omdat je hebt gebogen voor de god van de regen en de dauw en niet voor God zal dé God

de regen en de dauw afnemen. En vanaf dat moment wordt het hele land droog en gedurende 3,5 jaar

is er geen regen meer alles op de boerderijen sterft en vreselijke hongersnood komt over het land en Achab blijft kinderen doden en voor Baäl buigen. In die tijd wordt het moeilijk om in het land te blijven leven en God zegt tegen Elia: Er is een weduwe… en let op, dit is mooi…Ik heb gezorgd dat er in Zarfath een weduwe is die je zal voorzien van alles wat je nodig hebt. En wat ik leuk vind aan dit verhaal is dat die weduwe geen idee heeft. Als God dat tegen Elia zegt, is die weduwe enorm arm en heeft het zwaar.

Het idee dat God haar gaat gebruiken om de man van God te voorzien van wat hij nodig heeft, is ontzagwekkend. Elia reist naar Sidon, dat interessant genoeg het thuisland is van Jezebel die al die spullen heeft meegebracht en hij gaat naar de stadspoorten en hij ziet deze vrouw. Ze is er overduidelijk slecht aan toe. Haar gezicht is uitgemergeld, haar vingers zijn knokig en toch is ze jong en mooi, maar moe en hongerig. Ze is hout aan het sprokkelen en terwijl ze dat doet komt de man van God dichterbij

en hij zegt tegen haar: Vrouw, wil je mij wat water halen? Vanwege haar cultuur helpt ze de vreemdeling.

Zij kijkt naar hem en zegt: Goed, ik haal wat water voor je. En ze loopt weg. En terwijl ze wegschuifelt

om wat water te halen, zegt hij: Wacht, vrouw. Breng mij alsjeblieft ook wat brood. Ik heb honger. En dan weet zij niet meer wat ze moet doen. Uiteindelijk kijkt ze op naar de man van God, en zegt: Dat kan ik niet. Ik heb nog maar een handvol meel en een paar druppels olie over en daarmee wil ik nog één brood bakken. En dan eten mijn zoon en ik dat op en dan gaan wij dood, want dit is alles wat wij nog hebben. Wat ik mooi vind, is… Elia is een gepassioneerd mens. Hij kijkt haar aan en zegt: Ik heb dat verhaal deze week talloze malen gelezen, zelfs in het Hebreeuws. En toen Hannah het voorlas, ontdekte ik iets wat mij niet eerder was opgevallen. Het eerste dat Elia tegen haar zegt, is: Wees niet bang. Hij troost haar. En dan zegt hij: Geef mij dat brood. Kun je het je voorstellen? Mijn zoon gaat dat brood opeten en sterft daarna. En hij zegt: Mag ik het? Wees niet bang, zegt hij. Bak brood voor mij en dan blijft er wel wat over voor jou. En het bijzondere is dat die vrouw dat doet. Zij ziet iets in die profeet en God bewerkt haar hart om haar vrijgevig te maken op een ongelooflijke manier. En ze geloofde. En ze gaf hem haar laatste stukje brood. En ook al was ze een heiden, God zag haar vertrouwen en zag dat het voortkwam uit rechtschapenheid. Vanaf die dag had ze al het brood en alle olie die ze nodig had.

Elia trok bij haar in en daar stond een magische kom met olie en brood. Die raakte nooit leeg. Telkens was er meer meel en meer olie. Zij wist niet dat God had gezorgd dat via een weduwe Elia brood zou krijgen. Zij wist niet dat God een wonder in haar leven ging doen. En dat was niet het eerste stukje voorzienigheid. Elia woont daar jarenlang en nooit raken de voorraden op. Dan wordt de zoon, die ooit bijna dood was en nu fit en zelfs goed stevig is op een dag ziek en niemand weet wat er aan de hand is. En het wordt steeds erger. En op zekere dag overlijdt die jongen. Elia komt naar beneden, komt op het tumult af. Met betraande ogen kijkt ze Elia aan en zegt: Man van God, waarom ben je hierheen gekomen? Om mij te herinneren aan mijn zonde? Om mijn zoon te doden? Elia geeft geen antwoord.

Hij ziet de jongen, hij barst in tranen uit. Hij tilt de jongen op en legt hem op tafel. Wat ik mooi vind aan Joden, is dat ze niet als christenen bidden. Wij bidden in de trant van: Heer, als het U, gezeten op uw troon, behaagt wilt U dan dit kind genezen? Maar zo doen de Joden dat niet. Het Hebreeuwse woord voor deze vorm van geloven, is chutzpah. Elia kijkt op naar God en zegt: Heer, wat hebt U gedaan? U doodt dat kind? U staat toe dat deze jongen sterft? Elia kermt en huilt boven de jongen. Driemaal buigt hij zich over de jongen en schreeuwt het driemaal uit tegen God. Die derde keer is trouwens heel belangrijk. In een Joodse context staat 3 voor Abraham, Izak en Jakob. 3 is het symbool voor het verbond. Het bijzondere is dat dat een heidense jongen is, geen Joodse jongen. Maar toch buigt Elia zich over hem en zegt: God, gedenk uw verbond met mij. Hij zegt: God, doe mij dit niet aan. Laat mij niet bij deze weduwe intrekken om voor haar te zorgen en ontneem haar dan haar zoon. Denk aan het vertrouwen dat ze toonde door haar laatste brood te geven aan een vreemdeling, opdat hij niet zou sterven terwijl haar eigen zoon wel dreigde om te komen. Genees deze jongen. En na die derde wanhoopskreet tot God komt zijn borstkas in beweging. Hij slaat zijn ogen op en dat wordt het tweede wonder. Het is het eerste verhaal van een wederopstanding in de Bijbel. Iemand die weer tot leven wordt gewekt. Ik vind het een prachtig verhaal. Wij weten niet wat voor zonde die vrouw begaan heeft en welke schaamte ze voelt. Wij weten dat zij niet Joods is. Het enige dat wij weten, is dat ze iemand in nood aantrof en hem in goed vertrouwen het brood van haar zoon gaf. En God zegende haar daarvoor.

Hij is een goede God. Wat ik maar wil laten zien, is dat het heel vaak zo gaat in het leven. Haar zorg voor de profeet was ook haar zorg voor zichzelf. Haar zorg voor de profeet was Gods plan om haar zoon te redden en iets wonderbaarlijks in haar leven te doen. Vaak, wanneer God ons een rekoefening

opgeeft en ons aanspoort te geven en ons aanspoort om iets voor mensen in nood te doen wordt dat heel vaak iets wat ons overvloed bezorgt. Ik herinner mij Robert Morris, een voorganger in de grote Gateway-kerk in Dallas. Hij is een tijdlang rondtrekkend evangelist geweest. Hij was altijd afhankelijk

van de vrijgevigheid van anderen en wist nooit waar geld vandaan zou komen. Net als Eastman, over wie ik het vorige week had. Hij wordt in één kerk uitgenodigd, de enige die maand. En hij vraagt aan God: Hoe moet ik deze maand voor eten voor mijn gezin zorgen? Hij gaat naar die kerk en daar vertelt

een zendeling over haar werk. En God zegt tegen hem: Geef al het geld dat je vanavond krijgt, aan de zendeling. Het mooie is dat die kerk die avond een enorme collecte bijeenbracht. Die schonken ze aan voorganger Morris en dat was de grootste gave die hij ooit had ontvangen. Dat was precies wat hij nodig had voor die maand. Hij was door het dolle heen en toen herinnerde hij zich dat God hem gezegd had om de collecte van die avond aan de zendeling te geven. En hij schrijft een cheque uit en geeft die aan de zendeling. Later die avond zit hij aan tafel met iemand. Een man in een pak, die hij nooit eerder gezien heeft. Die geeft hem een cheque met een bedrag dat tienmaal hoger is dan dat wat hij aan de zendeling heeft gegeven. Twee dingen over geven. Wees wijs. Rekken is goed, scheuren niet. En luister naar de Heer zoals voorganger Morris deed toen hij van God hoorde dat hij zijn gave aan de zendeling moest schenken. Ga dat oefenen. Zet een eerste stap, sta open voor de nood van je naaste. De nood van mensen die het moeilijk hebben misschien op je werk of bij jou in de buurt en zie hoe God je vrijgevigheid aanwakkert.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. Ik bid voor uw rijke zegeningen voor iedereen die mijn stem hoort. Heer, wij houden van U en wij danken U en wij geven terug wat wij kunnen. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Er is altijd genoeg

15 maart 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan