Home Geroepen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo graag samen met jullie. Dank voor jullie komst. Ik vind het prachtig

wat de apostel Jakobus zegt: Ik laat u door mijn daden zien wat het geloof is. Kerk, laten wij altijd zo zijn. Je bent geliefd. Wat fijn dat jullie hier zijn. Wij denken dat God jullie iets te zeggen heeft. Wij zijn dankbaar voor de Bijbel en voor deze gemeenschap en voor de Heilige Geest. Wij geloven dat God vandaag tot jullie spreekt. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij komen tot U in de krachtige naam van Jezus en wij vragen dat U ons helpt, meer te worden als uw Zoon Jezus. Wij zijn dankbaar dat zijn geest in ons woont door het kruis en de wederopstanding. Dank U dat wij vrijmoedig voor uw troon mogen verschijnen met alles wat wij nodig hebben en ons leven aan U mogen toevertrouwen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus. En Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Duet – Rise Up door Aaron Al-Imam en Sarah Grandpre

In het donker en helemaal alleen, op je gemak groeiend

Ben je te bang om te bewegen en dit graf uit te lopen

Daaronder begraven, de leugens die je geloofde

Veilig en wel, vast in de grond,

Te verloren om gevonden te worden

Je slaapt gewoon en het is tijd om te vertrekken

Kom op en sta op, haal adem, je leeft nu

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept

Zoals Lazarus, helemaal nieuw

De macht van de dood kon je niet vasthouden

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept

Zoals Lazarus, sta op, sta op

Sta op uit het graf zoals Lazarus

Toen Hij je naam zei, ontving je een nieuw leven…

En zijn liefde nam je zonden weg

Nu staat de deur wijd open

En zijn de stenen opzij gerold

Het oude is weg, het Licht is gekomen

Dus kom op en sta op, sta op, haal adem, je leeft nu

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept,

Zoals Lazarus, je bent gloednieuw,

De macht van de dood kon je niet vasthouden

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept

Zoals Lazarus, sta op, sta op  sta op uit het graf

Zoals Lazarus, sta op,

Hij roept ons om uit het donker te komen

Hij geeft ons een nieuw hart

Hij roept ons op het donker uit te komen

Hij geeft ons een nieuw hart

Kom op en sta op, haal adem, je leeft nu

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept

Als Lazarus, je bent gloednieuw

De macht van de dood kon je niet vasthouden

Hoor de stem van Jezus die ons uit het graf roept

Zoals Lazarus, sta op, sta op uit het graf

Zoals Lazarus, blijf niet daar, sta op, sta op

Sta op uit het graf zoals Lazarus

Schriftlezing – Jeremia 1: 4-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jeremia 1:4-10. Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend. Voordat u geboren bent, heb Ik u geheiligd.

Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach HEERE, zie, ik kan niet spreken want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen maar ook om te bouwen en te planten. Amen.

Interview Peter Mutabazi

BS = Bobby Schuller en PM = Peter Mutabazi

Introvideo:

Peter Mutabazi is auteur, die opkomt voor kinderen en oprichter is van de organisatie Now I Am Known.

Nadat hij op zijn tiende van huis in Oeganda was weggelopen leefde Peter op straat totdat hij een man

ontmoette die potentieel in hem zag en zijn leven voorgoed zou veranderen. Hij vertelt zijn verhaal in zijn boek Now I Am Known: Van straatkind naar pleegvader; geaccepteerd en waardevol. Welkom, Peter Mutabazi.

BS Peter, hartelijk dank dat je hier bent. Je hebt een geweldig verhaal en misschien kunnen wij daar beginnen. Vertel ons iets over je geloofsreis en hoe je hier bent gekomen.

PM Mijn naam is Peter Mutabazi en ik woon in Charlotte North Carolina. Dank u, voorganger Bobby, dat wij hier mogen zijn zodat wij iets van mijn reis kunnen delen. Ik heb vijf jaar lang als kind in Oeganda op straat geleefd. Voor die tijd groeide ik op in een gezin die mij op elke manier misbruikte die je maar kon bedenken. Waar ik te horen kreeg dat ik nooit iets zou bereiken. Ik wou dat je nooit geboren was, zodat ik je niet hoef te voeden. En dat zag ik niet alleen, maar dat voelde ik ook tegenover mijn moeder. Dus ik groeide ergens op waar het leven ellendig was op elke denkbare manier. Op mijn tiende dacht ik dat mijn vader mij zou vermoorden en ik dacht, waarom laat ik niet iemand anders mijn leven nemen. Ik was nog nooit 30 km weggeweest en ik vluchtte 500 km ver. Ik kwam in Kampala terecht, en ik had maar één optie: straatkind worden. Vijf jaar lang leefde ik op straat maar een vreemdeling gaf mij één keer te eten. Ik zag hem de volgende dag, ik zag hem de week erop en uiteindelijk gaf hij mij anderhalf jaar te eten en op een dag zei hij: Peter, zou je naar school willen als je de kans kreeg? En ik dacht: Wacht even. Ik? Ik zou toch nooit iets bereiken? Waarom zou je mij die kans willen geven? Hij zei: Ik geef om je en hou van de Heer en dat wil ik aan jou doorgeven. Hij stuurde mij naar school. Ik maakte school af, ging naar de Ganda Universiteit, ging naar Engeland en zo kwam ik in de VS, door de vriendelijkheid van een vreemdeling.

BS Verbazingwekkend. Het verhaal luidt ten dele dat je naar school ging omdat daar eten was, toch?

Je dacht: Ik geef niet echt om een opleiding, ik wil gewoon een maaltijd.

PM Absoluut. Ik scharrelde tussen het afval en de vuilnis en ik had vaak geen maaltijd als kind dus toen hij zei, die school waar je heen gaat, is een kostschool en er is eten hoorde ik alleen maar dat er ‘s morgens, ‘s avonds en ‘s middags eten was. En toen ik daar aankwam, zag ik dat er eten was dus leefde ik van maaltijd naar maaltijd en ik besefte dat ik, om te kunnen blijven eten, de lessen moest volgen. En ik kwam erachter dat ik slim was en ik kreeg te eten wat ik daarvoor nooit had.

BS Nu ben je een ijveraar voor pleegzorg geworden. Vertel ons hoeveel kinderen je nu hebt?

PM Ik heb er nu zes en ik heb 27 pleegkinderen.

BS Zeg dat nog eens. Je hebt er 27 grootgebracht? En je hebt er nu zes onder je hoede.

PM Ik heb er een geadopteerd en ben bezig met nog drie en ik heb er tien dagen geleden een gekregen.

BS Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je in de pleegzorg terecht gekomen?

PM Toen ik opgroeide, wist ik dat God mij niet voor niets spaarde. Toen ik naar de VS kwam, zag ik hoeveel voedsel er werd weggegooid. Ik dacht dat er een manier moest zijn om mensen in nood te helpen en ik werd overtuigd door Lukas 12:48: Van ieder wie veel gegeven is, zal veel worden gevraagd.

Ik had geen familie, ik had geen plaats waar ik thuishoorde en ik dacht dat als er iemand is die moet geven ik het moet zijn omdat mij zoveel gegeven is. Dus klopte ik bij de pleegzorg aan. Ik wist niet dat alleenstaande mannen pleegouders mochten zijn dus ik vroeg of ik mentor mocht worden en de maatschappelijk werker zei: Wil je geen pleegvader worden? En ik zei: Weet je zeker dat ik dat kan? En zodra ze zei dat het kon, schreef ik mij in. Die dag kreeg ik mijn eerste pleegkind. Ik heb er 27 gehad en het is een groot geluk geweest. Moeilijke reis, maar de best dankbare reis.

BS Veel mensen weten niet dat alleenstaande volwassenen pleegouders kunnen zijn. Ik weet zeker dat er veel mensen zijn die nu alleenstaand zijn en denken: Dat zou ik kunnen doen. Ik kan pleegouder zijn

en jij zou ze waarschijnlijk aanmoedigen, hè? Wat vind jij? Is het simpel om te doen? Fluitje van een cent, hè? Grapje, ik weet best dat het moeilijk is.

PM Simpel als je de Heer kent en je weet hoezeer Hij jou gered heeft en die kans krijgt om het leven van anderen te veranderen.

BS Ik heb een vraag. Bij je eerste pleegkind wist je vast niet waar je aan begon. Dacht je: Ik ga 27 pleegkinderen grootbrengen?

PM Nee. Bij mijn eerste kind blokkeerde ik de deur met de sofa zodat hij niet weg kon. En na drie maanden had ik zoiets van, ik kan dit niet. Maar gaandeweg kreeg ik vrienden die zeiden dat je dat wel kunt en toen ik mijn zoontje een keer naar bed bracht zei hij op een dag: Pap, ik hou zoveel van je. Ik zei oké, nu weet ik wat ik doe. En zo besefte ik dat dit mijn roeping was om voor kinderen op te komen.

Om hen een plek te geven waar ze zich gezien, gehoord en gekend voelen omdat iemand dat voor mij deed. Hij gaf mij niet op. Ik was de meest gemene dief die je je kunt voorstellen God zag dat, maar Hij zag ook het potentieel en Hij hield van mij op dezelfde manier als ik kinderen in de pleegzorg moet zien.

Ze hebben trauma’s maar het is onze taak om voor ze te zorgen en van ze te houden.

BS Kinderen zijn zo bijzonder. Als een kind boos op je is, zeggen ze dat gewoon. Bij een volwassene weet je niet zeker of ze boos op mij zijn? En als een kind zegt ‘ik hou van je’, dan weet je dat het echt is.

PM Absoluut.

BS Je bent opgegroeid op een plek waar je niet geliefd was en waar je dacht dat je vader je zou vermoorden. Het klinkt alsof je de vader bent geworden die jij altijd al wilde.

PM Bij wat wij doormaken, geloven wij soms de leugen dat je geen vader kunt zijn als je zelf een slechte vader had. Maar ik denk dat ik te midden daarvan zag hoezeer God mij redde. Ik wist dat Hij van mij een betere vader kon maken omdat ik wist wat het was om een slechte vader te zijn. Maar ook toonde de vreemdeling die mij binnenbracht hoe een vader zou moeten zijn. Hij leerde mij hoe je onvoorwaardelijk lief moet hebben en hoe je voor anderen moet zorgen omdat hij voor mij zorgde.

BS Peter, je bent een geweldige vader en je maakt een enorm verschil. Je boek heet: Now I Am Known.

Van straatkind naar pleegvader; geaccepteerd en waardevol. Voor wie heb je dit boek geschreven?

PM Ik heb dit boek geschreven voor mijn kinderen. En wel hierom: Als je het gevoel hebt dat je er niet toe doet, als je iemand die van je zou moeten houden, hebt verloren dan heb je soms het gevoel dat het leven je niets te bieden heeft. Ik wilde mijn kinderen laten zien dat ze van mij kunnen houden als hun vader maar je vader heeft het zwaar gehad. Maar door dat alles heen is hij erin geslaagd om erdoor te komen. Daarom ben ik jullie vader. En ik wilde ook de mensen die een slecht huwelijk hebben meegemaakt misbruikt zijn, noem maar op dat ze dat gebruiken als basis om het beter te doen voor anderen. Toen mijn pleegouder mij in huis nam, zei hij telkens als ik wilde stoppen: Peter, herinner je je het leven van Jozef? Yep, zei ik dan. Hij zei dan: Weet je nog wat hij zei toen zijn broers hem vonden?

Hij zei: Het kwaad dat jullie in de zin hadden heeft God gebruikt om anderen te redden. En daarom wilde ik het boek schrijven. Dat je te midden van je moeilijkheden, te midden van wat je meemaakt het verleden niet je toekomst laat bepalen maar het gebruikt als basis om anderen te helpen. Daarom schreef ik het boek. Om het anderen te laten weten omdat Hij mij liet weten toen ik onbemind was, ongewenst dat Hij onvoorwaardelijk van mij hield.

BS Mooi gezegd. Als je nu voelt dat je je identiteit in God weer wilt vinden en je wilt een geweldig verhaal horen, dan raad ik je aan om Now I Am Known van Peter Mutabazi aan te schaffen. Peter, hartelijk dank. Wij waarderen je. Je bent een aanmoediging voor ons. Dank voor alles wat je voor deze kinderen doet.

Namens de kinderen, vooral in de pleegzorg willen we je kerk en je getuigenis en je gezin bedanken voor het tonen van onvoorwaardelijke liefde. Dank je wel. Wij houden van je. Wij waarderen je, vriend.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u,

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Amen amen, amen

 

Solo – What I See door Aaron Al-Imam

Klap in je handen, vrienden.

 

Zie jij wat ik zie? zie jij wat ik zie?

Ik zie bliksem, ik hoor donder

Iets dat zich onder de grond roert

Dode dingen die weer tot leven komen

Ik geloof dat er weer een opstanding komt

Ik zie tekenen en ik zie wonderen

Ik zie uitbarstingen van levende kleur

Dode dingen komen weer tot leven

Ik geloof dat er weer een opstanding komt

Kom tot leven, word wakker, slaper

Hij is opgestaan en wij zijn met Hem opgestaan

O, halleluja, het is volbracht

Zie het graf, geen lichaam erin

Dode dingen die weer tot leven komen

Ik geloof dat er weer een opstanding komt, opstanding

O, kom tot leven, word wakker, slaper

Hij is opgestaan, wij zijn met Hem opgestaan

Het paradijs staat wijd open

Hij is opgestaan wij zijn met Hem opgestaan

Als jij ziet wat ik zie, dat het graf leeg is

Dan weet je wat ik weet, alles is mogelijk

Als jij ziet wat ik zie, dat het graf leeg is

Dan weet je wat ik weet, alles is mogelijk

Zie jij wat ik zie? ik zie tekenen en ik zie wonderen

Zie jij wat ik zie? ik zie bliksem, ik hoor donder

Zie jij wat ik zie? er beweegt iets onder de grond

Kom tot leven, word wakker, slaper

Hij is opgestaan, wij zijn met Hem opgestaan

Het paradijs staat wijd open

Hij is opgestaan en wij zijn met Hem opgestaan

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie hier zijn. Willen jullie opstaan? Dan zeggen wij dit samen. Houd je handen zo, als in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Wat is mijn roeping?

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik de vraag beantwoorden die heel veel mensen stellen. Eigenlijk is het een lastige vraag, maar het is een vraag die wij allemaal stellen. En de vraag is: Wat is mijn roeping? Het is een vraag die ik altijd stel als je het gevoel hebt dat je in een sleur zit of ondergewaardeerd wordt. Of misschien heb je net je baan verloren of is er iets gebeurd en voelt het alsof je vastzit in grijze middelmatigheid. Misschien heb je je baan al heel lang en hield je er vroeger van en misschien betaalt het goed, maar haat je het, of vind je het niet leuk of misschien heb je zoiets van ik wil iets anders doen. Je denkt, God, ik ben dankbaar voor mijn baan, maar ben ik hiervoor geboren? Wat is mijn roeping?

Verkeerde vraag

Wat ik wil zeggen, is dat in het leven die vraag in de kern wel deugt. De kern van deze vraag is iets van: Ik geloof dat ik geboren ben voor een bestemming. En dat ben je ook. Ik geloof dat ik geboren ben om grote dingen voor God te doen. Dat is ook zo. Ik geloof dat ik geboren ben om grote dromen te vervullen en dat ben je ook. Maar het stellen van de vraag ‘wat is mijn roeping’ brengt je ironisch genoeg niet bij je roeping. Deze vraag doet me denken aan een gesprek dat de discipelen voerden. Toen de discipelen Jezus volgden en Hij over het koninkrijk van God sprak dachten ze letterlijk dat het over een echt koninkrijk met een koning ging. Ze dachten aan een soort regering zoals ze die allang kenden. Ze dachten dat Jezus, die een afstammeling van David is op de een of andere manier een echte troon zou bestijgen waar Hij een soort president van Israël zou worden en zij allemaal overheidsbaantjes zouden krijgen, zoals staatssecretaris of wat dan ook, minister van financiën of vicepresident. Dus als Hij het over het koninkrijk heeft, begrijpen ze het niet. En uiteindelijk kibbelen ze met elkaar over wie de beste baantjes krijgt in deze nieuwe letterlijke regering van Israël. En Jezus onderbreekt hen, verontwaardigd in een mengeling van boos en beledigd zijn over oneerlijkheid en Hij zegt dat ze het niet begrijpen. De leiders van de heidenen heersen over de mensen die hen volgen en oefenen gezag over hen uit. Maar in het koninkrijk van God moet wie de grootste wil zijn, de minste zijn. En wie de minste is, zal de grootste zijn.

Heb de ander op het oog

Dus zegt Hij tegen hen: Als je groot wilt zijn in het koninkrijk, moet je dienen want de Mensenzoon is niet in deze wereld gekomen om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te offeren als losgeld voor velen. Als wij de vraag stellen ‘Heer, wat is mijn roeping’, dan vragen wij: Heer, het is een vraag over mij. Over mijzelf. Maar als wij in het koninkrijk van God volgen wat Gods roeping voor ons is gaat het over anderen. Er zijn twee punten die ik noem voordat ik hier nader op inga.

Meerdere roepingen

Nummer 1: Met je grote roeping en je hebt inderdaad een grote roeping is mijn eerste punt dat je vele roepingen hebt. Wij zijn niet geboren voor één grote roeping. Wij zijn allemaal geroepen om vele dingen te doen en al die dingen zijn zinvol en hebben waarde. Als ze van God zijn, gaan ze op in datgene wat volgt. Het is net als met kaneelbroodjes. Wij weten allemaal dat kaneelbroodjes het beste dessertgerecht zijn. Je kunt ze eten als ontbijt, je kunt ze eten als dessert na het eten en je kunt ze eten als diner. Verrukkelijk. Het is mijn favoriete toetje. Ik heb er meer. Oreo’s zijn heerlijk en citroentaart met glazuur is smullen. Maar goed, je roeping vinden lijkt wel wat op het eten van een kaneelbroodje. Het beste deel van het kaneelbroodje, is natuurlijk… Wie? Het midden, de kern. Er zijn zoveel namen voor. Het gouden juweel. Gedrenkt in boter en kaneel en suiker. Dat is het beste deel. Als iemand je de kern van een kaneel-broodje geeft, aarzel niet en pak aan. Dan geven ze je het beste van zichzelf. Als je een kaneelbroodje eet, begin je aan de buitenkant. Het minste deel, het knapperige deel met het minste glazuur erop en hoe verder je in het midden komt, hoe beter het wordt. En geloof mij, dat is ook zo met roepingen. In het koninkrijk van God begin je niet bij de kern. Dat is raar. Je begint met de buitenkant. Als je in het koninkrijk van God je roeping wilt vinden begint je pad heel vaak op de meest onverwachte manier. Je gaat iemand zien die pijn heeft, je gaat een behoefte zien en je gaat die vervullen en dat zal je eerste roeping zijn. En daarna zal elke roeping die je vervult, overgaan in de roeping daarna. Vertrouw je op wat ik zeg? Zo helpt God je om je roeping te vinden. Je begint en bent trouw in de kleine dingen en Hij zal je de grote dingen toevertrouwen. Wees trouw in de kleine dingen en Hij zal je de grote dingen toevertrouwen.

Roepingen tegelijk

Nummer 2: Wij hebben vaak twee of meer roepingen tegelijk. Dat is voor God volstrekt normaal. Geeft je baas je wel eens twee opdrachten tegelijk op je werk? Soms geeft God je twee of meer dingen tegelijk te doen. En het is belangrijk dat wij begrijpen welke daarvan het belangrijkst zijn. Op dit moment heb ik minstens twee roepingen. Ik ben geroepen om voorganger van deze bediening te zijn. Ik ben ook geroepen om echtgenoot en vader te zijn. Wat is belangrijker? Echtgenoot en vader zijn, of voorganger? Dit is een hele simpele, mensen. Als je het antwoord niet weet staat er een gigantische foto achter mij die je het antwoord geeft, oké? Dit is verwarrend voor veel voorgangers want het is simpel om te zeggen dat mijn gezin belangrijker is dan mijn carrière maar het is een beetje grijs voor voorgangers, want die zeggen soms: De bediening is ook als een kind voor mij. Nee, nee, nee, dat is het niet. Het is belangrijk, maar het is geen kind. Er is de bediening en er is je gezin, toch? Ik schrijf elke ochtend op: God, vandaag wil ik de beste echtgenoot en de beste vader zijn die ik kan zijn. En dat zijn dus twee roepingen. God weet dat als ik trouw ben aan mijn kinderen en mijn vrouw ik trouw zal zijn aan mijn bediening. Het is niet altijd andersom. Zo is het toch?

Wees trouw in de kleine dingen

Dus als je trouw bent in de kleine dingen, zul je trouw zijn in de grote dingen en zorg ervoor dat je het doet in die volgorde. Niet wat de wereld zegt: geld, macht, roem, glorie maar in wat God zegt: Help gekwetste mensen. Neem verantwoordelijkheid. Heb anderen lief. Heb je naaste lief. Dus, als je je roeping wilt vinden, weet dan dat Gods koninkrijk begint bij de kleine dingen die weinig eer verdienen. Wees trouw in de kleine dingen en God zal je steeds grotere dingen toevertrouwen als je Hem trouw blijft. Dat brengt me bij de tekst van vandaag, Jeremia. De roeping van Jeremia helpt ons onze roeping te begrijpen want wij zijn heel vaak bang om zelfs op een kleine manier te dienen. In Jeremia 1 staat: Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend. Voordat u geboren werd, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld als profeet voor de volkeren. Kan iedereen mij nu een plezier doen en even diep ademhalen. Voelt dat niet goed? Net een massage voor je longen. God wist al voor je geboorte dat je grote dingen zou doen in je leven. Je zou kunnen zeggen: Bobby, ik ben te oud, te jong, ik ben gescheiden. Ik heb het verknald, ik heb verslavingsproblemen, ik heb dit, ik heb dat. Mensen, nog één keer diep ademhalen. Dat is goed. Dat voelt goed. De Heer wist voordat je geboren werd wat je roeping en roepingen zouden zijn. Laten wij ontspannen. Ontspan je en vertrouw erop dat Hij ons brengt waar we heen moeten. Als Jeremia dit van de Heer hoort Die zegt dat hij een groot profeet zal zijn voor de volken, zegt hij: Ach HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen. Zo werd het ook precies gezegd.

Wees niet bang

Want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Als er staat dat de Heer zijn hand uitstrekte, gaat het over zijn kracht. Dus Hij vulde mij met zijn kracht. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen maar ook om te bouwen en te planten. Als in een nieuwe schepping. Merk op hoe het eerste wat Jeremia voelt, waarschijnlijk angst is en het eerste wat hij doet, is zichzelf diskwalificeren als God hem roept. Ik ben te jong. Dat kan ik niet. Ik ben te jong. En als je nog een paar jaar wacht, zou hij te wat geweest zijn? Te oud, hè? Het is altijd iets. Mozes doet het als hij door God wordt geroepen in de brandende struik. Mozes heeft een woordenwisseling met God waarin Hij zegt: Ik wil dat je met Farao gaat spreken en mijn volk bevrijdt en Mozes zegt: Wie ben ik om dat te doen? En dan zegt God dat je het kunt. En dan zegt hij: Maar Wie zal ik zeggen Die mij stuurt? En dan zegt hij: Maar wat als ze mij niet geloven. En dan zegt hij: O ja, en ik stotter. En zo gaat hij maar door. En uiteindelijk slaakt God een diepe zucht. Gekheid. Hij raakt zo gefrustreerd met Mozes. En uiteindelijk zegt Mozes: Stuur alstublieft iemand anders. Stuur alstublieft iemand anders. Waarom? Omdat hij bang is. Laat mij je iets leren over hoe wij reageren op Gods roeping vooral als wij onszelf gaan diskwalificeren. Jezelf diskwalificeren komt bijna altijd voort uit angst of vrees. Je bent er bang voor. En dat gevoel van angst of vrees uit zich altijd als vermoeidheid. Ik ben moe. Ik kan gewoon niet. Ik kan.…Ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. Dit is wat angst doet als wij geroepen worden om iets te doen. Dus, vriend, als je voelt dat God je vraagt iets te doen op de manier waarop Hij dat deed met Jeremia of Mozes, doe het dan gewoon. Verzin geen smoes. Probeer het gewoon. Wat is het ergste wat er zal gebeuren? Probeer het gewoon en kijk wat God zal doen. Gewoon gehoorzamen.

Grote dingen toevertrouwd

Wees trouw in de kleine dingen en God zal je steeds meer vertrouwen met grote dingen in het leven. Dit hebben wij van Jezus geleerd. Jezus vertelt het ons in Mattheüs 25. Hij vertelt ons een verhaal over een grote zakenman die wat geld geeft aan enkele van zijn dienaren als hij op reis gaat en hij wil dat ze dat geld gaan investeren. De eerste man geeft hij vijf talenten. Een talent staat voor ongeveer twintig jaar werk. Laten wij het afronden en zeggen dat het ongeveer een miljoen is. Dus geeft hij de eerste man vijf miljoen dollar. Hij geeft de tweede man twee miljoen dollar. En hij geeft de derde een kans. Eén miljoen dollar.

En hij zegt: Ik ga weg. Zorg voor dit geld. Als ik terugkom, wil ik het terugkrijgen. En wat deed de man die vijf miljoen dollar kreeg, ermee? Weet je het nog? Maakte er tien miljoen van. Honderd procent rendement. Helemaal niet gek. Wat deed de tweede man, die met twee miljoen? Maakte er vier miljoen van. En die ene man die één miljoen kreeg? Hij kreeg dat geld en hij denkt: Een miljoen dollar? Wat moet ik met een miljoen dollar? Als ik dit verlies, wat dan? Ik kan toch niet…Dit is een miljoen dollar. Dus graaft hij een gat in de grond, begraaft het en bewaakt het. Dat is de man die in de problemen komt. De baas komt terug en zegt: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je nam mijn 5 en maakte er 10 van. Goed gedaan, trouwe dienaar. Je nam mijn 2 en maakte er 4 van. En tegen de man die er één had, zegt hij: Je oogst wat je niet gezaaid hebt. Ik was er zo bezorgd over, dat ik het heb begraven. En hij geeft het terug. Hier is uw geld terug. Ik heb het beschermd. En hij zegt: Jij slechte dienaar. En dan zegt hij deze beroemde zin: Want wie veel heeft, zal nog meer krijgen. Dit wordt in de sociologie een Mattheüs-effect genoemd. Op het eerste gezicht lijkt het oneerlijk maar het is een principe van het universum, mijn vrienden. Dit gaat verder dan het christendom. Dit geldt voor alles en iedereen. Want wie veel heeft, krijgt meer en wie weinig heeft, wordt zelfs dat afgenomen. Waarom? Ik vraag mij bij deze gelijkenis vaak af wat er gebeurd zou zijn…Die vraag zou ik gesteld hebben, zittend onder de olijfbomen met Jezus. Wat zou er gebeurd zijn als de man met de miljoen dollar het investeerde en alles verloor. In plaats van het te begraven, gaf hij jou nul. Of hij gaf je 1000 dollar. Dit is wat ik denk. Het staat niet in de Bijbel. Dit is wat Bobby denkt. Ik denk dat Hij gezegd zou hebben: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. En ik denk dat hij had gezegd: Hier is nog een miljoen. Probeer het nog eens. Wellicht had hij gezegd… Het probleem waar God op wijst in deze gelijkenis en bedenk dat het woord talent te maken heeft met het woord getalenteerd is niet dat de man geen geld verdiende. Het is dat hij het niet probeerde. De andere twee jongens handelden uit geloof. Ze deden iets, ze werden creatief maar deze man handelde alleen vanuit angst. En als wij bang worden, worden wij… Wat? Moe. Wij worden moe. Wij begraven het, beschermen het, overleven. Weer een dag om tot mijn meester terugkomt. Wie zou iemand zoveel geld toevertrouwen? En dit gaat trouwens niet over geld. Het gaat erom hoe je je tijd besteedt. Het gaat erom hoe je dit kostbare geschenk, dat leven heet, gebruikt. Leef je uit geloof of leef je uit angst? God zegt eigenlijk dat je iets moet doen. Wacht niet tot het grote werk komt, maar doe het kleine werk. Als je die Jezus-bril opzet en je ziet iemand in nood en je bent in staat om dat te zien door de lens van…als ik deze persoon help, is dat in Gods ogen hetzelfde als Jezus helpen. Zou dat invloed op je hebben? Ik hoop van wel. Natuurlijk wil je je roeping vinden. Natuurlijk wil je invloed uitoefenen. Natuurlijk wil je dat je leven ertoe doet en een verschil maakt. Maar als je die dingen wilt moet het ironisch genoeg niet meer over jou en je roeping gaan. Het moet gaan over het vinden van een behoefte en het vervullen daarvan.

Wees waardevol

Hoe kan ik waardevoller worden, is een betere vraag. Dit zijn het soort vragen in Gods koninkrijk die ertoe doen. Het gaat erom wie je wordt. Dus als je dichter bij die grote dingen wilt komen waartoe God je roept dan is deze boodschap voor jou. God wil dat je deze boodschap hoort. Begin met het vinden van kleine manieren waarop je een klein verschil kunt maken en God zal je meer toevertrouwen. Denk met een ontspannen geest. Ontspan je. Denk niet met een kwaaie geest. Als je boos bent, gedraag je je als een dronkaard. Kennen wij dat? Als je boos bent, zeg je dingen die je niet had willen zeggen. Je doet dingen die je niet had willen doen, je rijdt roekeloos. Bekend? Dan verdienen wij een bon voor rijden onder invloed. Onder de invloed van een boze bui. Denk met een ontspannen geest. Als je een angstige geest hebt en je bent op van de zenuwen wat gebeurt er dan? Dan word je moe. Juist. Of als je denkt met een jachtige geest, altijd gehaast, altijd snel snel op weg naar het volgende ding, altijd rusteloos word je onhandig. Je begint dingen te verknoeien en om te stoten. En dan duren dingen veel langer, ironisch genoeg. Denk dus met een ontspannen, heldere geest als je aan je leven denkt. Bekijk de wereld door de lens van het koninkrijk van God en erken dat als ik anderen dien ik een stap zet naar het leiden van een zinvol, krachtig leven dat God voor mij gepland heeft. Maar om daar te komen, moet ik trouw zijn in de kleine dingen voordat Hij mij de grote dingen toevertrouwt.

 

Gebed

Heer, wij komen tot U in Jezus’ naam en wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt. Hoe mild U bent voor ons. Heer, wij willen allemaal een impact maken met ons leven. Allemaal willen wij grote dingen voor U doen. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ons ogen geeft om de kleine dingen te zien. Dat wij U trouw zijn in de loop der tijd in dit soort dingen en dit bidden wij allemaal in Jezus’ naam. En Gods volk zegt: amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen, amen

 

Geroepen

15 januari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan