Home Televisie Elke droom heeft een prijs

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – “O Come All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Daarover verheugen wij ons. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie. Wij zijn blij en dankbaar dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Vandaag horen jullie dat geen enkele mislukking echt een mislukking hoeft te zijn. Het kan een leerervaring zijn. En als je onlangs zo’n leerervaring gehad hebt, geef je droom niet op. Je hebt nu meer ervaring dan ooit tevoren. Haal diep adem en probeer het nog eens. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. Wij danken U voor Jezus. Dank U dat in een duistere, gekwetste, lijdende wereld eindelijk Christus geboren werd om ons naar het Koninkrijk Gods te leiden.

Dank u dat sindsdien het Koninkrijk Gods ons altijd omringd heeft en in ons, gelovigen leeft. Wij bidden dat U ons vandaag helpt, bekleed te zijn met Christus en met hoop en vreugde en mededogen en liefde.

Wij danken U, Heer, voor alles wat U ons gegeven hebt en wij vertrouwen op U in zijn Naam. Amen.

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je, en ik ook.

 

 

 

 

 

 

Samenzang – “O Come, O Come, Emmanuel”

O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël

Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël

 

O kom, die onze Heerser zijt in wolk en vuur en majesteit

O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel

 

Samenzang“Angels We Have Heard on High”

Engelen door ’t luchtruim zwevend

Zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven

Die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Herders waarom zo verheugd?

Welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws

Dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Pastoraal gebed – Tim McCalmont

 

Laat ons samen bidden. Genadige God, deze morgen komen wij tot U, de God van vrede, door uw Zoon, de Vredevorst. En wij bidden om die vrede, uw vrede, in onze wereld. Moge uw vrede hier aanwezig zijn en in de huizen van diegenen over de hele wereld die deze uitzending volgen. Verbind ons met elkaar als uw familie. Breng vrede in elke relatie waarin ieder van ons verkeert. Huwelijken, ouders met kinderen, collega’s op de werkplek, buren met buren. En als wij luisteren naar uw Woord van vrede uit de Schrift, zalf Bobby dan met uw Geest opdat wij uw boodschap horen klinken in onze harten en levens. Amen.

 

Muzikale gast – Westbeat – “Go Tell it on the Mountain”

 

Vertel het aan de mensen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

Vertel het aan de mensen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

 

Bij dagen en bij nachten zocht ik tot de ochtendstond.

Ik vroeg God mij te helpen tot ik de weg weer vond

 

Vertel het aan de mensen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

 

Al in een houten kribbe ligt Christus, ’t Koningskind.

Met Kerst bracht Hij verlossing, gezegend, wie Hem vindt.

 

Vertel het aan de mensen over de heuvels en overal

Vertel het aan de mensen dat Jezus Christus…

Vertel het aan de mensen. Jezus.

Vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

Dat Jezus Christus geboren is.

 

Hannah bedankt Westbeat

 

Hartelijk dank, Westbeat. Wat geweldig fijn om jullie hier te hebben.

 

Schriftlezing – Jesaja 11:1-10

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap van Bobby, de woorden van de Heer zoals ze staan in Jesaja 11.

Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de Here rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte de Geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedige van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om Zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn en een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Here zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn die zal staan als banier voor de volken.

Naar Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Het maakt niet uit hoe neergemaaid je je voelt, kind van God. De Heer kan iets ongelooflijks laten verrijzen. Amen.

 

Koor“Joy to the World”

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

 

Koor – “God Rest Ye Merry, Gentlemen”

God biedt u nu zijn vrede aan weest blij en vreest niet meer

Want Christus, die ons zalig maakt kwam op de aarde neer

Wij waren vast in satans macht Hij bracht daarin een keer

O, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost.

 

De Vader zond Zijn eng’len heen tot herders in het veld

Zij brachten hun het blijde nieuws zij hebben hun verteld

Geboren is in Bethlehem Gods Zoon, de sterke Held

O, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost.

 

De herders hoorden het bericht hoe God de mens bemint

En lieten toen hun kudde daar alleen in weer en wind

Zij haastten zich naar Bethlehem op weg naar ’t Christuskind

O, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost.

 

Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied, gij allen die hier zijt

Zingt liefdevol en eensgezind zingt in verbondenheid

Op ’t heerlijk, heilig Christusfeest is Hij ons zo nabij

O, tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O, tijding van vreugde en troost.

 

Bobby bedankt de muzikanten

Wat hebben wij hier een fantastische muziek. Ik schep er graag over op, maar ik vind het ook heerlijk.

Vooral tijdens de hoogtijdagen rond Kerst en Pasen. Geweldig. Dank voor al jullie harde werk. Er gaat zoveel werk zitten in het organiseren van een eredienst met al die mensen en al die planning. En dat doen we natuurlijk voor de Heer. Wij zijn dankbaar. Dank je wel, mensen.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank. Ga zitten.

 

Preek“Durf jij groot te dromen?”

door Bobby Schuller

Wij zitten nu in de adventstijd. Advent hoort strikt genomen niet bij de kersttijd. Het is het wachten op de kersttijd. Advent is meer een tijd van hoop. Hopen op kerst, hopen op Christus, op de komst van de Heer. Het leek mij in deze tijd goed voor ons als kerk om onze hoop en dromen in overeenstemming te brengen met de adventshoop van Israël. Velen van ons hebben dromen gehad over wat wij wilden bereiken. Misschien hebben wij al die tijd gedroomd zonder in actie te komen. Misschien ben je vandaag hier en ben je toe aan een grote verandering. Misschien heb je slecht nieuws ontvangen en maak je je zorgen om je gezondheid. Misschien hoop je dat je kind of kleinkind redding vindt en christen wordt.

Misschien is het tijd voor een financiële verandering in je leven. Of misschien ben je verwikkeld in een ellendige rechtszaak met een voormalige zakenpartner. In deze adventstijd moet de kerk volgens mij niet alleen hopen op Christus maar de hoop in het algemeen levend houden. Te beseffen dat wat God beloofde, Hij gedaan heeft door zijn Zoon te zenden.  Eraan te denken dat wanneer God iets zegt, Hij het doet. Dat God, wanneer Hij iets belooft, Hij die belofte gestand doet. Daarom wil ik in deze tijd bemoedigd worden en onze hoop opbouwen om nieuwe dromen te gaan koesteren, of op nieuwe dingen in ons leven te hopen. Dat is een goede en passende manier om advent te vieren. Waar ik het vandaag specifiek over wil hebben is dat als je hoop in je hart koestert, een grote droom hebt dat grote dromen strijd veroorzaken. Hoe beter de droom, hoe feller de strijd zal zijn en dat is ook prima. Denk aan alle keren dat een grote dromer iets groots verrichtte. Wereldlijk of christelijk. Denk aan de enorme hoeveelheden aanvallen, kwetsende leugens die ze over zich heen kregen om van A bij Z te komen. Dat kan jou ook overkomen als je iets groots wilt bereiken in je leven. Denk in de seculiere wereld bijvoorbeeld aan een Walt Disney. Wij vinden nu Disneyland geweldig, maar als je de kranten destijds las zie je hoe fel hij bekritiseerd werd. Ik wil het vandaag hebben over hoe beter en groter de droom is hoe heftiger die droom zal worden aangevallen. Zet je schrap. Dat is logisch. Overigens komt advent

van het Latijnse woord adventus, komst. Natuurlijk hebben wij het dan over de komst van Jezus Christus, de Messias. Maar het woord adventus is verwant aan adventurus het Latijnse woord voor avontuur. Het is bijna hetzelfde woord. Adventurus slaat op iets wat gaat gebeuren en adventus betekent dat het gebeurd is of gearriveerd is. Wat ik wil zeggen, is dat wat je advent ook is, los van de komst van Christus, wat ook je hoop of je droom is of de komst ervan is dat tussen jou en datgene adventurus ligt,

het avontuur. Daar ligt een worsteling, een lange reis. Het is goed om te beseffen dat wij onze dromen niet in de schoot geworpen krijgen. Daarom is het winnen van de loterij een nare droom. Statistisch draait het ook uit op een nachtmerrie voor de meeste winnaars. Maar een bedrijf opzetten en na jaren

van worstelen daar geld mee verdienen. is een goede droom. Het is goed voor iemands karakter,

zolang je binnen morele grenzen blijft. Ik wil maar zeggen dat de strijd die ligt tussen jou en je droom ook een onderdeel is van de beloning die je wacht als je de overkant bereikt. Misschien heb je momenteel een groot probleem. Je denkt dat je niet verder kunt, je denkt dat je de volle laag krijgt maar weet dan dat je het zult doorstaan en dat het goed met je komt en dat je dankbaar zult zijn voor wat die

strijd aan je karakter heeft bijgedragen. Ik denk dat binnen iedere advent, binnen iedere hoop, een avontuur schuilgaat en dat is hoopgevend, want de meesten van ons komen wat avontuur te kort. Er is geen advent zonder avontuur. Aan het verhaal van kerst ging ook een heel avontuur vooraf. Een zwanger tienermeisje, Maria zoekt naar een plek om in Bethlehem, haar baby ter wereld te brengen.

Wat moet dat een avontuur geweest zijn. Je komt weleens thuis na een lange werkdag en je echtgenoot of vrouw of huisgenoot zegt: Hoe was je dag? Een heel avontuur, zeg je dan. Je weet wat dat betekent.

Het was een zware, of rare dag. Of er is allerlei onverwachts gebeurd. Dat bedoel ik met avontuur. Denk ook eens aan de wijzen. Wat een vreemd verhaal is dat, van die wijzen. In het Latijn heten ze magi, magiërs dus. Ze waren een soort tovenaars uit het Verre Oosten. Misschien kwamen ze uit het voormalige Babylon of Perzië. Misschien zelfs uit India. Er is druk getheoretiseerd over de vraag of het zoroastrianen waren of afstammelingen van de joden onder Daniel tijdens de Ballingschap. Wie waren ze? En het pijnlijke idee dat ze aan astrologie en sterren wichelen deden en aan waarzeggen en zo ontdekten dat de Heer in Israël geboren zou worden en dat ze het concept van een Messias kenden. Heel vreemd allemaal. En dat ze duizenden gevaarlijke mijlen aflegden. Met dieven en rovers en noodweer en zo om Hem even te kunnen aanbidden. Om wat geschenken voor dat kind te kunnen leggen. Het toont ons dat in het kerstverhaal en in het Koninkrijk Gods het ene na het andere avontuur gebeurt. En het is het avontuur zelf dat ons scherpt en vormt. Wees niet bang voor het risico, de ontbering, de moeilijkheden, de strijd die liggen tussen jou en je hoop en dromen. En probeer vooral niet te voorspellen wat er gaat gebeuren, want je zit er toch naast. Dat is wat een avontuur een avontuur

maakt. Het is onvoorspelbaar. Het is vreemd en raar en reken maar dat dat allemaal ligt op de weg die je aflegt naar het bereiken van je dromen. Sommigen vinden dat goed nieuws, anderen onder ons juist niet. Maar in wezen is het goed nieuws voor ons allemaal. Je zult altijd talloze onbekende worstelingen, lijden, moeilijkheden beleven. Er zullen mensen tegen je liegen, je bedriegen, je aanklagen, je schaden op de weg die je aflegt naar je droom. Maar is dat zo erg? Ja? Dat weet ik nog niet zo zeker. Ik vraag mij af of veel van de onrust en depressiviteit die tegenwoordig zo heerst onder vooral jonge mensen te maken heeft met hoe veilig en hoe comfortabel hun leven is. Wij wijten het vaak aan dingen als technologie maar ik vraag me af of het niet eerder een gebrek aan angst is. Een gebrek aan dromen om na te jagen. Uit huis trekken en dingen gaan doen dat het afnemen van die dingen niet een grotere rol speelt. Het is maar een veronderstelling. Maar het gebrek aan strijd heeft er wellicht meer mee te maken dan het spelen van videogames, bijvoorbeeld. Je bent een held, geroepen om iets bijzonders te verrichten. Je kunt niet tegelijkertijd bijzonder zijn en het altijd makkelijk hebben. En dit is waar het doorlopend over gaat in de Schrift. Die kracht van hoe in ons lijden, in onze strijd, in onze moeilijkheden

zoals in een smeltkroes goud wordt gezuiverd iets over vuur dat de ziel zuivert. Niet dat we pijn en lijden zelf moeten nastreven maar dat we bij het najagen van het Koninkrijk niet moeten vrezen voor pijn lijden, moeilijkheden, zelfs de dood. Te weten dat wat God zei toen wij aan dit avontuur begonnen van kracht blijft als wij het diepste dal betreden. Dat Hij ons nooit zal verlaten, dat Hij ons nooit zal verloochenen en dat Hij ons aan de overkant brengt. God sleept je erdoor, dus blijf op Hem vertrouwen. En wees niet bang, want dat is allemaal goed voor je. Dat horen wij tegenwoordig niet vaak meer, hè? Dat dit soort dingen goed voor je is. Wij horen over meer veiligheid, meer bescherming, meer protectionisme. Dat baart mij zorgen. Als ik tijd over heb, ga ik daar wat nader op in. In de tekst die Hannah vandaag heeft gelezen, Jesaja 11, is de profetie te lezen dat uit de stronk van Isaï. Stel je die stomp voor van een geweldige boom. Je kijkt er weemoedig naar, want je denkt aan die enorme boom die hier stond. En nu is er alleen een stronk van over. Dat heb je vast wel eens in het bos gezien. Je vraagt je af hoe die boom eruit heeft gezien of wat voor soort boom het was. En er staat dat vanuit die stomp een twijgje zal opgroeien. Dat klinkt aanvankelijk nog vrij onnozel. Maar dan zegt Jesaja dat dat twijgje zal uitgroeien tot een nieuwe. Het staat er niet letterlijk, maar je stelt je toch een nieuwe, reusachtige boom voor vanwege de vrucht die die gaat dragen. Hij spreekt van de vrucht die die boom gaat dragen en al het goede dat hij in de wereld gaat doen en wat hij gaat betekenen voor Gods schepping en Gods volk. En dat er een enorme lading fruit gaat voortkomen uit een ding dat iedereen dood had verklaard. Isaï is overigens familie van koning David. Hij was Davids vader. De profetie luidt dat door de stamboom van David die familie bijzonder is. Toen God David tot koning zalfde, was dat permanent. Dat kan niet tot een stomp worden afgehouwen en geen vrucht dragen. Is dat geen goed nieuws? Het is een goede boodschap. Het goede nieuws is dat als je bent neergemaaid moet je beseffen dat God iets groots met de stronk kan aanvangen in je leven. Geloof dat maar. En die prachtige loot die voortkwam uit de stronk van Isaï was natuurlijk Jezus Christus die dat nieuwe leven inluidde dat we ervaren. Dank U, Heer, daarvoor. Het eerste dat wij moeten aanvaarden als wij denken aan het avontuur waartoe God ons heeft geroepen natuurlijk niet om de pijn zelf, maar om het doel dat voor ons is bepaald is dat goede dromen worden aangevallen. Vooral als die droom van de Heer komt, zal hij worden aangevallen. Er is kwaad in de wereld. En als ergens het goede gebeurt, zal het kwaad op elke denkbare manier toeslaan. Los daarvan haten mensen dromers nu eenmaal. Veel mensen, tenminste. Denk aan Jozef, toen die een droom had. Zijn broers besloten hem voor geld te verkopen. De enige reden dat ze hem verkochten, al hadden ze hem liever gedood was dat hij dan iets opleverde. Dat was wel zo makkelijk. Vlak voordat ze dat deden, keken ze hem aan en wat zeiden ze? Daar gaat die dromer. De minachting droop ervan af.

Als je een dromer bent, moet je meer met andere dromers omgaan. Die zullen zoiets niet over je zeggen.

Er bestaat een bepaald soort mensen met wie we graag omgaan maar die uiteindelijk ook zeggen, daar gaat die dromer. Je moet je afvragen of je goed bevriend wilt zijn met zulke negatieve mensen. Maar als je een droom koestert, zul je hoe dan ook mensen tegenkomen die het slechtste in je zien en niet het beste. Het mooie daarvan is dat je het kunt gebruiken. Het mooie van vijanden is dat ze de eerlijkste mensen in je leven zijn. Vertel je vrienden over je droom en ze zijn dolenthousiast maar bij zichzelf denken ze, dat is misschien niet zo’n geweldig idee. Maar als je vijand achter je droom komt, krijg je de botst mogelijke reactie. Dat vinden wij erg, hè? Maar stel nou dat het juist goed is. Misschien hebben wij juist vijanden nodig omdat die tenminste recht voor hun raap zijn. Stel je voor dat vijanden, die ons

willen vernietigen, ons juist helpen. Dat is bepaald geen softe blik op vijanden, trouwens. Dat het hebben

van wat vijanden in mijn leven misschien iets is wat ik nodig heb om mijn eigen blinde vlekken te zien.

Misschien helpt dat om van je vijanden te houden, zoals Jezus ons voorhoudt. Wie oren heeft om te horen, die horen. Ik denk dat ik ook over dat avontuur begin omdat, als je echt iets bijzonders wilt doen,

je moedig moet zijn. Moed, courage. Het woord courage komt van het Franse coeur en betekent: leven vanuit je hart. Zelfs als je niet meer kunt denken, als je lichaam is uitgeput bestaat er die innerlijke wil om je te verzetten tegen alles wat je wil stoppen. Verder op datgene wat je vreest, af te gaan. Richting de blaffende hond, zogezegd. Om moedig te zijn, is cruciaal voor het vervullen van de hoop en de dromen die God in je hart heeft geplaatst. Een van de dingen die je kan helpen, moedig te zijn is, te erkennen dat wij die strijd nodig hebben. Zoals het lichaam fysieke oefeningen nodig heeft zo heeft de ziel strijdt nodig. Niet dat wij de strijd moeten opzoeken maar wij moeten een droom opzoeken en niet terugdeinzen als kwade wil of moeilijkheden of uitdagingen opduiken tussen ons en datgene wat wij willen bereiken. Wij moeten die strijd zelfs waarderen. En wat als wij onze kinderen proberen te beschermen tegen strijd en kwetsuren? Ik maak mij grote zorgen, vooral wanneer ik mijn kindertijd vergelijk waarin ik door de vrije natuur zwierf en van alles uitprobeerde met hoe sommige kinderen met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Hoe jonger een kind is, hoe meer ze dat nodig hebben maar laten wij beseffen dat als een kind ouder wordt en een jongvolwassene wordt, dat die handschoenen soms uit moeten en dat wij dan mentoren van onze kinderen moeten worden in hun lijden en hun worstelingen in plaats van ze helemaal tegen dat lijden te beschermen. Ik herinner mij… Pestkoppen zijn een goed voorbeeld. Pesten is iets vreselijks. Ik wil allen onder jullie bedanken, die hun best doen om pesten op onze scholen tegen te gaan. Maar de keerzijde is en degenen die ermee te maken hebben, weten dat, dat er altijd pestkoppen zullen zijn. Op school en daarbuiten. In speeltuinen, in de wijk. Je kunt kinderen niet voor 100% tegen pestkoppen beschermen. Ik herinner mij dat ik als kind vaak met pesten te maken had. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat ik interessant en leuk was. Maar ik werd dus vaak gepest en ergens ben ik dankbaar voor die ervaring. Wat ik mooi vond, waren de mannen in mijn leven en de vrouwen in mijn leven die mij daarover aan het praten kregen en aan mijn kant stonden en mij leerden, mij te verdedigen en voor mijzelf op te komen en sterk te zijn en met opgeheven schouders te gaan en mijn kin vooruit te steken en de dingen tegemoet te treden waar ik bang voor was.

En te erkennen dat je in het leven altijd strijd moet leveren. Al hoop ik dat pesten ooit helemaal zal uitsterven, ik hoop dat wij ook voor ogen houden hoe belangrijk het is om naast onze kinderen te staan en hen te leren, niet te wijken en hun angsten tegemoet te treden. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer wij het moeten begeleiden en hoe minder wij het moeten sturen. Als je een kind kwetsbaar wilt maken,

bescherm het dan als het ouder wordt. Wil je ze weerbaar maken, begeleid ze dan. Daar zit een groot verschil tussen. Je ziet het nu aan de generatie die nu gaat studeren. Die kwetsbaarheid. Veel van de politieke werkelijkheid van nu, komt voort uit een allesomvattende cultuur van kwetsbaarheid. Een onvermogen om politiek of religieus afwijkende meningen te verdragen. Je ziet het ook in de kerk. Wij moeten mensen aan tegenstanders koppelen. Laat ze samen een kop koffiedrinken en met elkaar omgaan. Ik wil maar zeggen dat er gevaar voor de ziel bestaat, vooral voor christenen wanneer wij in onze bubbel blijven. Wanneer wij alle pijn in ons leven uitbannen. Al het lijden, alle doelen. Waar wij op ons gemak zijn, beschut tegen de regen, weldoorvoed, veilig, voorspelbaar, ordentelijk. Jij bent geheiligd door de Heer. Het is onverantwoordelijk om dat niet te gebruiken om iets goeds te doen ook al hou je er wat blauwe plekken en kneuzingen aan over. Als je tegenwoordig met pestkoppen te maken hebt, zelfs als volwassene op je werk of als je een beproeving ondergaat of met ziekte te maken hebt of angst, of een proces, steek je kin naar voren. Recht je rug. Wees sterk. Uit de stronk van je leven, al denk je dat je bent neergemaaid gaat God zoiets groots uit je leven laten groeien zo rijk aan vrucht als je je hakken in het zand zet en niet wijkt voor datgene wat je vreest. Ik wil maar zeggen dat ik trots op jullie ben en God ook. Als jullie iets horen, komt het van Hem. Zo trots op jullie. De Heer ziet de strijd die je hebt moeten leveren. Hij ziet wat je hebt doorgemaakt. Hij heeft je nooit verlaten. Hij heeft je nooit verloochend en Hij zal altijd met je zijn, net als deze kerk. Je bent geliefd, en God zal je brengen waar je wezen moet. Wees niet bang, gekwetst te worden. Wees niet bang voor wat er kan gebeuren. Wanneer je de overkant bereikt, kijk je terug en ben je blij dat je het hebt doorgemaakt. Amen.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij houden van U. En wij bidden in Jezus’ Naam dat U ons de onbreekbare kracht

van onze zielen leert zien. Dat wij leren, Heer, dat een te makkelijk leven en te veel angst ons fataal worden. Heer, ik bid voor meer avontuur in het leven van iedereen hier en daaraan verbonden de grote beloning die volgt op het ondernemen van iets spannends en nieuws. Heer, wij houden van U en wij danken U voor dit moment. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Elke droom heeft een prijs

15 december 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan