Home Zegen Gods geschenk

 

Opening

 

Vanuit Zuid-Californië: Welkom in de kersttijd bij Hour of Power. Met Charlie Plumb, die ooit krijgs-gevangene was. Met muziek van de Albert McNeal Jubilee Singers. De immer inspirerende Freddie Ravel en een boodschap van Bobby Schuller. Een Amerikaanse tv-kerkdienst

 

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem ziet nu de Vorst der Eng’len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden

Die Koning jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Vandaag is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Geef mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Gebed

 

Heer, we zijn zo dankbaar dat U Jezus naar onze wereld hebt gestuurd dat Hij is geboren in duisternis

op een beangstigend eenzame plek. Maar zijn licht straalt nog altijd in de wereld en brengt vreugde, vervulling en vergeving. We danken U daarvoor. In naam van Jezus bidden wij. Amen.

 

Samenzang – “Angels We Have Heard on High”

 

Engelen door ’t luchtruim zwevend zongen zo blij, zo wonderzacht van de Heer van dood en leven die De vrede op aarde bracht gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo kom naar Betlehems arme stal

Zie Gods Zoon daar rein en teer zie de Koning van ’t heelal kom en kniel dan voor Hem neer gloria

In excelsis Deo gloria in excelsis Deo gloria gloria

 

Schriftlezing – Jesaja 9

door Bobby Schuller

 

U mag gaan zitten. Luistert u naar deze woorden van Jesaja die de komst van Gods Zoon voorspelt.

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U, Heer, hebt ons diepe vreugde gegeven. Wij jubelen voor uw aan-gezicht. Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. God zegene de lezing van deze Kerstprofetie. Amen.

 

Zang –  ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “ See that Babe”

 

Zie dat kindje in de kribbe het neemt al m’n zonden weg het zal heersen naast de Here vandaag of Morgen, vandaag of morgen zie dat kindje in de kribbe het neemt al m’n zonden weg het zal heersen Naast de Here vandaag of morgen, vandaag of morgen zie dat kindje in de kribbe het neemt al m’n Zonden weg het zal heersen naast de Here vandaag of morgen werd geboren uit de maagd Maria Kwam in een vermoeide wereld Hij daalde neer vanuit de hemel o, zie de Zoon des mensen zie dat Kindje in de kribbe het neemt al m’n zonden weg en zal heersen naast de Here vandaag of morgen, Vandaag of morgen er was geen plaats meer in de herberg en ze stuurden mijn Here weg Hij was in Doeken gewikkeld en lag in het stro van een stal zie dat kindje zie de nieuw geboren Koning zie dat Kindje, zie mijn Heer ja, vandaag of morgen zie dat kindje zie dat kindje zie de nieuw geboren Koning

Zie dat kindje, zie mijn Heer ja, vandaag of morgen vandaag of morgen vandaag of morgen vandaag Of morgen zal Hij heersen vandaag of morgen

 

Interview –  Charlie Plumb

BS = Bobby Schuller en CP = Charlie Plumb

 

Inleiding

 

Bedankt, Albert McNeal en de Jubilee Singers. Het is een voorrecht hier kapitein J. Charles Plumb

te mogen ontvangen. Hij was een boerenjongen uit Kansas die droomde van vliegtuigen. Die droom ging in vervulling toen hij afstudeerde aan de marine-academie in Annapolis. Nadat hij de Top Gun wapenopleiding had gevolgd vloog hij het meest geavanceerde toestel van de marine, de F-4 Phantom Jet vanaf het Amerikaanse vliegdekschip Kitty Hawk. Graag uw applaus voor kapitein J. Charles Plumb.

 

Interview

 

CP       Goed om hier te zijn.

BS       U heeft nogal een verhaal te vertellen. Misschien kunnen we beginnen met die verschrikkelijke   19e mei 1967. Vertel.

CP       Een prachtige dag. Ik zat vijf dagen voor het eind van mijn diensttijd in Vietnam. Ik vloog de F-   4 Phantom, het meest geavanceerde toestel ter wereld. We voerden in die tijd grootschalige

luchtaanvallen uit op Hanoi. Ik werd geraakt door een luchtdoelraket. Met de schietstoelen

kwamen we uit het toestel en landden in handen van de vijand. En zo begon mijn zes jaar          durende periode als krijgsgevangene.

BS       Zes jaar… Waar werd u vastgehouden?

CP       Overwegend in Hanoi. We noemden dat oord ‘Hanoi Hilton’. We werden elke vier of vijf maanden overgebracht naar een ander kamp.

BS       U zat zes jaar vast als krijgsgevangene. Sorry dat ik het vraag, maar hoe was dat?

CP       Vooral in het begin was het zwaar. De eerste dagen werden we gemarteld en zo elk half jaar     weer. Maar we waren mentaal sterk. We hadden een sterke basis van vertrouwen en  toe-     wijding aan ons land. En we konden met elkaar communiceren, al probeerden ze dat tegen te    gaan. We konden elkaar steunen.

BS       -En u was aalmoezenier.

CP       Klopt. Ik bekleedde twee jaar lang de functie van aalmoezenier. Wat een taak, aalmoezenier      zijn onder mannen die gedemoraliseerd zijn, gemarteld worden.

BS       Daar moet u veel van geleerd hebben.

CP       Dat niet alleen. Kerkdiensten en Bijbels waren voor ons verboden. Het waren communisten.      Ze wilden niet dat we in een hogere macht geloofden. We moeten dus een wachtpost neer-     zetten als we op onze knieën lagen te bidden. Elke zondagmorgen en woensdagavond hiel-      den we een dienst. Twee jaar lang was ik predikant Plumb. Wat we daar ook meemaakten:

We zaten met meerderen in een cel, en we wilden een Bijbel hebben. Daarvoor gingen we in     hongerstaking. We zeiden dat we niet meer zouden eten tot we een Bijbel hadden. Als reactie         weigerden ze ons water. Je kunt een hele tijd zonder vissenkoppen en rijst, maar water is          essentieel.

BS       Ja, na drie, vier dagen ben je er geweest.

CP       Na de tweede dag, toen we het net wilden opgeven ontdekten we een gat in de muur. We         maakten het groter en staken er een opgerold stuk teerpapier in. De mannen in de volgende           cel waren niet in hongerstaking en goten hun halve waterrantsoen door die buis. Zo bleven we   in leven. Anderhalve dag lang kregen we een Bijbel.

BS       Want het was een wonder.

CP       Precies. We schreven stukken over op stukjes wc-papier, iets anders hadden we niet. Inkt         maakten we van steengruis en as. We wisten dat ze hem weer zouden meenemen. Je kunt niet de hele Bijbel kopiëren.

BS       Welke stukken kozen jullie?

CP       Het kerstverhaal, uit Lucas. En bijna het hele boek Job. We voelden ons toen erg met hem        verwant. En het Paasverhaal.

BS       U heeft er zes keer Kerstmis gevierd. Hoe was dat in Hanoi Hilton?

CP       We klampten ons zoveel mogelijk vast aan onze geloofsbeleving. Aan ons geloof en aan onze   beleving. Elke Kerst vonden we een manier om het te vieren. De communisten wilden dat niet.

Kerstmis 1970 zat ik in een gevangeniscel met Danny Glenn. Hij had architectuur gestudeerd

in Oklahoma. Hij maakte op de muur van de cel een Kersttafereel. Hij gebruikte gruis van          allerlei kleuren baksteen. Dat vermaalde hij, deed er wat water bij en schilderde. Het werd een          prachtige voorstelling met Jezus in de kribbe, de wijzen en de herders en alles. We hadden er   stukken stof voor gehangen, maar ze ontdekten het toch. We moesten ons uitkleden en buiten         gaan staan op Kerstavond, de hele nacht lang. De laatste Kerst die ik daar meemaakte was in            1972. Danny had geen zin om weer buiten in de kou te moeten staan. We zaten met zijn           tweeën in een cel en bespraken wat we met de Kerst zouden doen. Ik stelde voor om het dat      jaar maar te vergeten, maar dat was uitgesloten. We maken een diashow, zei hij. We vonden             wat spek en maakten daar een kaars van. Die deden we in een  koker van teerpapier, waar       een kleine lichtbundel uit kwam. Daar zetten we silhouetten van het kerstgebeuren voor. Twee   ouwe kerels in een cel ver van huis die voor elkaar kerstliedjes zingen, kijkend naar       silhouetten van Jezus, de wijzen en de herders op de muur.

BS       Ten slotte kwamen jullie…Ja hoor, klapt u maar. U bent weggekomen uit Vietnam en nu geeft    u lezingen. Wat vertelt u naar aanleiding van deze ervaringen?

CP       Het gaat er vooral om: Hoe ga je om met de uitdagingen in je leven? Een slagzin die ik gebruik is: Tegenslag is zonde om te verspillen.

BS       Zeg dat nog eens.

CP       Tegenslag is zonde om te verspillen. Als we in de problemen komen, krijgen we vaak  zelf-        medelijden geven anderen de schuld, ontkennen dat we er zelf iets aan kunnen doen terwijl in    iedere uitdaging ook mogelijkheden besloten liggen. De Bijbel heeft het erover, filosofen ook      maar we vergeten dat er in elk probleem ook kansen liggen. Het gaat erom, die kiem te vinden

en te zorgen dat die zich ontwikkelt. Wat het ook wordt. Dat is mijn boodschap.

BS       Schitterend. Kapitein Charlie Plumb, dank voor uw verhaal. Het zal ons zeker bij blijven. Laten   we hem nogmaals applaus geven.

CP       Dank u, het was goed hier te zijn.

 

Zang – ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “Go Tell it on the Mountain”

 

Vertel het aan de mensen over de heuvels en overal vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

Vertel het aan de mensenover de heuvels en overal vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is

Bij dagen en bij nachten zocht ik tot de ochtendstond want God beloofde mij te helpen tot ik de weg Weer vond vertel het aan de mensen over de heuvels en overal vertel het aan de mensen dat Jezus Geboren is Hij beloofde dat ik zou worden een wachter op de muur van de stad de minste te willen Wezen als christen wil ik dat vertel het aan de mensen over de heuvels en overal vertel het aan de Mensen dat Jezus geboren is de herders op de velden zij hielden trouw de wacht toen daar vanuit de Hemel  een licht scheen in de nacht vertel het aan de mensen over de heuvels en overal vertel het Aan de mensen dat Jezus geboren is vertel het aan de mensen vertel het aan de mensen vertel het Aan de mensen vertel het dan, vertel het dan dat Jezus is geboren

 

 

 

 

 

 

 

(Donateursspot Bobby )

 

Goeiemorgen, ik ben Bobby Schuller. Fijn dat u vanmorgen weer naar Hour of Power kijkt. Fijn dat u ons thuis hebt uitgenodigd. We hopen dat u bemoedigd zult worden. Want dat is onze visie: Er zijn voor iedereen die kampt met problemen in relatie, gezin of werk met ziekte of eenzaamheid. Weet dat u een grote God dient die groter is dan dat alles. En wat u ook doormaakt in het leven u kunt het te boven komen. We geloven in u en houden van u. Ik heb een zwak voor de Nederlanders. Ik heb niet alleen Nederlandse voorouders maar telkens als we er zijn worden we weer geraakt als we in een oude Hollandse kerk luisteren naar Nederlanders, zingend tot God. Niemand zingt er mooier. Dat is één van de dingen die me zo innemen voor de Nederlanders. Ik wil u zeggen: Met dat gevoel dat u

heeft als u die liederen zingt met die overtuiging van Gods liefde en macht, kunt u uw hele leven leiden. Dank u voor uw belangstelling. Hour of Power Nederland heeft de hulp van velen nodig en we hopen dat u ons blijft steunen. We weten dat het in Europa economisch erg moeilijk gaat daarom zijn we zo dankbaar als mensen ons door moeilijke tijden heen helpen. We willen ons niet in de schulden

steken en we hopen dat u ons kunt helpen, nu de jaarafsluiting nadert. Fijn dat u gekeken heeft en hopelijk genoten. Denk eraan: God houdt van jou en wij ook.

 

Solo – Freddy Ravel – “Single Bells”

 

Interview met Freddy Ravel

 

BS       Freddie Ravel, dat was fantastisch. Bedankt ook Hour of Power-orkest onder leiding van Marc   Riley. Goed je weer te zien, Freddie, hoe is het?

FR       Heel goed, dank je.

BS       Er waren veel reacties op ons gesprek over muziek als weefsel van het universum. Vertel nog   eens hoe het geloof je inspireert en je leven aanraakt.

FR       Het geloof is de basis van alles en bepaalt ook het weefsel van geloofsverkondiging door           muziek. Het is allemaal om God te dienen. Ik ben hier met mijn familie, mijn geweldige vrouw, mijn kinderen. We bidden elke dag en bedenken hoe we kunnen dienen en de kracht van het     leven kunnen gebruiken om Hem te dienen.

BS       Je hebt ons en velen wereldwijd geïnspireerd. Nogmaals applaus voor Freddie Ravel met Call   of the Bells.

 

SOLO – FREDDIE RAVEL – “Call of the Bells”

Lawrence Wilkes bedankt Freddy Ravel: Bedankt, Freddie Ravel, koor en orkest. Wat een traktatie.

 

Preek – “Blessing God’s Gift” 

door Bobby Schuller

We gaan nu de Kersttijd in en dat is een tijd waarin wat we zeggen van het grootste belang is. Het kerstverhaal waar ik in dat verband over wil hebben is het verhaal van Zacharias en dat van Maria.

Zacharias, vader van Johannes de Doper, hoort dat Elisabet een kind krijgt dat veel voor de wereld zal betekenen. En Maria, die te horen krijgt dat ze de Messias zal voortbrengen. Hoe reageren die twee?

Allereerst Zacharias. Zacharias is een priester van Abia. Dat is één van de 24 priesterafdelingen in de tempel. Zacharias is oud maar heeft geen kinderen en in het joodse denken was dat iets verschrik-kelijks. Hij had geen erfgenaam en ook niet de voldoening dat iemand de bloedlijn zou voortzetten.

Zacharias lijdt onder dat gemis, hij had zo graag een zoon, een kind gewild. Maar hij en zijn vrouw zijn daar nu veel te oud voor. Hij verricht zijn taken als priester en dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. In de tempel moet iedere morgen wierook worden gebrand maar er zijn 20.000 priesters in de tempel en maar één mag er wierook branden. En wie die dag de wierook mocht branden, bepaalden ze door te loten. De meesten mogen in hun hele leven nooit de wierook branden in het Heilige. Op een dag als vele andere hangt Zacharias treurig rond verlangend naar een kind, bedrukt en plotseling gaat onder al die mensen in de tempel zijn naam rond. Een gigantische tempel. Het tempelplein was 18 hectare groot. Dat wil zeggen 180.000 vierkante meter. Een wereldwonder. Afgeladen met mensen. Niet alleen priesters, ook pelgrims, heidenen, toeristen, mensen die kwamen bidden en uit die zee van mensen wordt hij gekozen. Het moet het hoogtepunt in het leven van elke priester zijn geweest om dat te mogen doen. Daar gaat Zacharias Hij opent de deuren en gaat binnen in het Heilige van de tempel

vlak voor het gordijn waarachter het Heilige der Heiligen is. Buiten hoort hij tienduizenden mensen voor hem bidden. Misschien klinken trommels, wordt er gezongen in afwachting van de wierook. Je hoort het geluid van zware stemmen die gebeden uitspreken. Hij gaat het vertrek met de gouden troon

binnen. Hier moet hij wierook branden zoals eeuwen lang is gebeurd. Een diepgaande religieuze  er-varing. Dan verschijnt de engel Gabriël aan Zacharias. Een theofanie, een volkomen openbaring van Gods glorie. Het vult het vertrek. Een diep religieus, wonderbaarlijk moment. De engel Gabriël spreekt een profetie uit over Zacharias: Dat God hem een zoon zal schenken die de nieuwe Elia zal zijn,

aankondiger van de Messias. Deze Johannes de Doper zal de wereld veranderen en voorbereiden op Jezus’ komst. Zacharias heeft alle reden om aan te nemen dat dit waar is. Het is een stralende engel die het zegt. Maar hij doet een stap terug en zegt: Hoe kan ik weten of dat waar is? Het kan niet waar zijn. Ik ben al oud en mijn vrouw ook. ‘Geef me een teken’ zegt een andere bijbelvertaling. Dat is zijn reactie. De bijzondere omstandigheden zouden moeten bewijzen dat het waar was. Maar hij reageert heel typerend: Hij spreekt er een vloek over uit. Hij ontkent het, betwijfelt het. En wat doet de engel dan? Die bewijst hem een enorme dienst. Hij legt hem het zwijgen op zodat hij geen twijfels meer kan uiten, het niet kan kapotmaken. Hij moet gewoon toekijken hoe Gods zegen werkzaam wordt. Meteen daarna vertelt Lucas hoe de engel verschijnt aan Maria, in haar situatie. Ze is niet op een bijzondere plek. Als Maria, een maagd in ondertrouw, hoort dat ze de Messias zal baren zou dat uitermate slecht nieuws kunnen zijn. Ze is waarschijnlijk een jaar of 15 net verloofd met Jozef. Ze hebben nog geen gemeenschap gehad. Ze is nog maagd. En nu zegt de engel dat ze vóór haar huwelijk zwanger zal zijn. Denk u eens in wat dat voor sociale implicaties heeft voor Maria als vijftienjarige maagd. Wat zal men denken? Jozef zal denken dat ze hem ontrouw is geweest. Verstoten worden is levensgevaarlijk.

Want als je in die tijd als tiener ongetrouwd zwanger was bleef voor jou en je kind niets anders over dan te bedelen op straat. Dit is kortom ongelofelijk slecht nieuws voor Maria in sociaal opzicht. Maar omdat het van God komt en door een engel wordt verkondigd weet ze ergens dat het geen slecht

nieuws is dat er iets geweldigs gaat gebeuren. En hoe reageert Maria? Ze zal als maagd zwanger worden, wordt gezegd. Twijfelt ze daaraan? Nee, ze zegt: De Heer wil ik dienen: laat er met mij  ge-beuren wat u hebt gezegd. Ze ontvangt de zegen en looft die zegen. En ze zingt het befaamde Magnificat. Twee verhalen dus. In het ene krijgt een man alles op hoge leeftijd. Wijsheid, een grootse ervaring. Met zijn religieuze kennis kan hij deze ervaring plaatsen. Al die mensen bidden, een engel verschijnt Dan zou je denken dat hij met enig vertrouwen reageert. Maria verkeert in een heel gewone

situatie. Het nieuws dat ze krijgt is bepaald niet iets waar ze om heeft gebeden. Het is vreselijk nieuws. Maar zij ontvangt het met een zegen, spreekt er goed over. Dat moet voor ons een bood-schap zijn: Dat de macht van woorden invloed heeft op het geestelijke in ons leven. Velen van ons zijn erg goed in heel negatief of heel positief reageren als God ons een zegen brengt als Hij ons zegt dat er iets gaat gebeuren, of ons iets laat zien. Maar we maken er korte metten mee en spreken onze twijfel uit. Geloof en vrees, dat is waar dit verhaal over gaat. Geloof bij Maria, vrees bij Zacharias.

Geloof en vrees openen deuren waardoor God zijn werk kan doen in ons leven. Dat zie je overal in de Bijbel. Geloof opent deuren, vrees sluit ze. Geloof zegent de dingen die God wil doen in uw leven, vrees vervloekt ze. Moeten we mensen zijn die reageren met echt vertrouwen op en geloof in God of moeten we altijd vanuit angst reageren? Maar je ziet ook dat geloof en vrees in de Bijbel niet  simpel-weg emoties zijn.  Geloof en vrees worden in de Bijbel ervaren via woorden. Als er in de Bijbel een groot geloof wordt getoond, is dat door wat iemand zegt. Jezus vertelde mensen vaak dat ze geen

geloof hadden, of een klein geloof. In twee gevallen zei Jezus: U heeft een groot geloof. En dat was gebaseerd op wat ze zeiden. Een centurion vraagt Jezus zijn dienaar te genezen. Ik kom zo, zegt Jezus. Maar de man zegt: Nee, zeg het gewoon en hij is genezen. Jezus zegt: Ik heb nooit een groter geloof gezien. Alleen op grond van wat de man zei. Een Kanaänitische vrouw vraagt Jezus haar dochter te genezen. Hij zegt: ‘Eten honden van de tafels van hun meesters?’ Dat is bijna vals. Ze zegt: ‘Ja, honden eten van de tafels van hun meesters’. En Hij: Nooit heb ik een groter geloof gezien dan dit. Het kan ook omgekeerd. Petrus zegt: ‘Heer, laat U niet kruisigen.’ En Jezus zegt: ‘Ga terug, achter mij, Satan! ‘ In een ander verhaal wil Jezus een meisje genezen. Mensen lachen hem uit. Jezus zegt hen weg te gaan, zodat hij het meisje kan genezen. Dus wat zegenen en vervloeken betreft hangt heel veel af van wat u zegt over uzelf en wat u tegen anderen zegt. Hoe u reageert als God u goede dingen

wil geven en wat u daar dan over zegt. We moeten mensen worden die het ongeloof van Zacharias

omruilen voor het geloof van Maria. Als God ons iets goeds wil geven wijzen we het niet af, maken het niet kapot maar ontvangen het met dankbaarheid. Want onze woorden hebben gigantische kracht. In het boek Jacobus zegt Jacobus tot het volk: Wie zijn tong kan beheersen, is een volmaakt mens. Wat een rol spelen woorden niet in het christelijk leven. Met woorden bidden en vereren we. Door onze woorden ontvangen we Christus’ redding. Met onze woorden belijden we ons geloof en lezen we voor uit het Woord van God. Woorden hebben een enorme kracht. Dus het eerste wat een gelovige moet

leren beheersen, zijn woorden. Wie dat niet kan, wie roddelt, wie mensen vernedert nare dingen  zeg-gen, nijdig reageert: Het is tijd dat u er het zwijgen toe doet. Mensen die praten denken vaak dat ze veel weten dat ze zeggen waar het op staat Wie praat, wil meestal graag praten. Maar voordat je goede dingen zegt moet je leren Gods liefde toe te laten ongeacht wat je zegt, positief of negatief. Er moet een periode van stilte zijn in ons leven een periode waarin we gewoon niets meer zeggen. Als mensen nare dingen tegen u zeggen als zich een kans voordoet die u wilt afwijzen of belachelijk maken: Wees gewoon stil. Gabriël legde Zacharias het zwijgen op, zodat hij zijn zoon kon krijgen. Zodat hij die zegening niet kapot zou maken. Ik denk dat God ook wil dat wij vaker zwijgen. Ik ben wel 15 keer mee geweest op zendingsreizen en die verschilden sterk. Soms ging het om kinderen en waren we geschminkt en droegen rare pakken. Of we gingen medicijnen brengen waarbij we vaak genoeg gevaar liepen. Vaak waren in de jungle, hadden we honger en zat het tegen. De eerste regel van elke zendingsreis was altijd: Geen open deuren intrappen. Als het snikheet is, heeft iedereen dat

in de gaten. Dat hoef je niet te zeggen. ‘Ik heb honger. Waarom ben je het eten vergeten, Bobby?’ Dat hoef je niet te zeggen, dat weet ik zelf ook wel. Ik had een keer een grote tas met blikken olie aange-zien voor een tas eten. Bakolie. Als je op de proef wordt gesteld moet je geen open deuren intrappen.

Leg je tong lam. En dan hadden we ook nog de 7up-regel: Als iemand een ander uitschold of zo kon het slachtoffer zeggen: ‘Vriend, 7up.’ Dat betekende dat degene die had gescholden zeven positieve dingen moest zeggen tegen zijn makker. Vooral mannen voelen zich dan vaak vreselijk opgelaten. Die ander moest zeggen: John, sorry voor wat ik zei. Je bent boeiend, je weet veel over aardrijkskunde, je bent heel sterk. Dat soort dingen. Zo leerden we onze zendelingen en onze leerlingen dat nare dingen zeggen, zelfs schertsend of open deuren intrappen, dat dat niet oké is. We wisten dat de moraal, de kracht, het succes, zelfs de zegen die op ons rustte afhing van wat alle teamleden zeiden. En als er maar één of twee mensen in de groep roddelden of nare dingen zeiden over anderen of klaagden dat het zo zwaar was dan had de hele tocht een stuk minder succes. Als mensen, ook bij tegenslagen,

konden zeggen: ‘Goed gedaan, hartstikke goed, ik geloof in je, ik hou van je, laten we samen bergen beklimmen, mensen bereiken…’ dan wisten we dat het een succes was. Want woorden raken het hart.

Ze veranderen de omgeving, wat mensen voelen en waarnemen. Er zijn mensen in uw leven die wachten tot u ze zegent. Het kan zijn dat God u een kans biedt die u niet wilt, waar u zich tegen verzet. Spreek goede, zegenende woorden over het goede dat God u wil geven. Let op je woorden en verruil het ongeloof van Zacharias met het geloof van Maria en zegt: Dank U, Heer, voor alles wat U me hebt gegeven. Dan ontvangt u Gods zegen en liefde in uw leven zodat u die kunt doorgeven aan anderen. Amen.

 

Samenzang – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven Waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde zingt dus hemel, hemel en aarde, zingt

Vreugde, vreugde, vreugde

 

Zegen

 

Voor iedereen die kijkt: Vertel uw vrienden over ons, like ons op Facebook en twitter en blijf kijken naar onze uitzendingen.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God zegene u.

 

Zegen Gods geschenk

15 december 2013 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan