Home Leef voor God en je naaste

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwe belangstellenden en kerkfamilie. Wat heerlijk om een aantal van jullie hier weer te zien. Hartelijk dank voor jullie komst. Tijdens Covid heb ik echt het gevoel dat God ons, de kerk, roept om dieper dan ooit te gaan met onze gebeden. God doet het onmogelijke door het gebed. Jullie gebeden doen ertoe. Nogmaals dank voor jullie komst. Jullie zijn geliefd. Wij zijn dankbaar voor jullie die vandaag naar de kerk zijn gekomen, waar je ook bent. Sommigen zijn buiten, sommigen hierbinnen maar het is fantastisch om hier weer een echte eredienst te houden. Fantastisch om jullie weer hier te zien. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt en we bidden in Jezus’ naam dat de macht van zonde en duisternis en hel die de harten van velen in de greep houdt, door het geloof verbroken wordt. Wij danken U dat uw kruis voldoende is. Dat het elke vloek en elke verslaving verbroken heeft. Het heeft depressies en pijn verbroken. Het heelt families, het helpt ons dichter bij U te leven. Dank U, God, dat U ons liefhebt zoals wij zijn. Niet zoals wij zouden moeten zijn. Dat U ons blijft vergeven en genadig blijft. Help ons, Heer om onze naaste net zo lief te hebben. Om vergevingsgezind te zijn. Help ons, over te vloeien van uw geest. Dit bidden wij in de geest van Jezus, amen.

 

Koor – “Psalm of New Beginnings”

Verheugd was ik toen ik hoorde, verheugd was ik toen ik hoorde

Wij gaan naar het huis, wij gaan naar het huis van de Heer

Hef op, poorten, uw hoofden omhoog

Hef uw harten omhoog o gij mensen

Hef op, poorten, uw hoofden omhoog

En de Koning vol majesteit, de Koning vol majesteit zal binnengaan

Het is de Heer, de Heer van de hemelse machten

Ga met een danklied zijn poorten binnen

Kom voor zijn troon met een lofgezang

 

De Heer is vol genade en ere

De standvastige liefde van God duurt voor eeuwig

Verheug, geef dank en zing

Zing een nieuw lied met een visie

Zing een nieuw lied van gena

Zing een lied van geloof en wijsheid

Zing een nieuw lied waar ik sta

Geef ons stemmen om te aanbidden

Geef ons harten vol leven en vrij

In deze plaats waar we opnieuw beginnen

 

God van genade, begin bij mij

Leid ons voort om U te volgen

Hoop te geven in de nacht

Maak ons dienstbaar voor uw Koninkrijk

Dat Gods licht door ons wordt gebracht

Roept U ons, God van belofte

Ja, wij volgen, ja, wij gaan

Maak uw gemeente een levend getuige

Hemels teken in ons bestaan

Roep ons dan, God van belofte

Leid ons voort, God van licht

 

Schriftlezing – Jozua 24:14-15, 26-27

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jozua 24:14 en 26. Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! Jozua schreef deze woorden in het wetboek van God. Vervolgens nam hij een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom van de HEERE stond. En Jozua zei tegen heel het volk: Zie, deze steen zal voor ons getuige zijn want hij heeft al de woorden van de HEERE gehoord, die Hij gesproken heeft. Ja, hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent. Broeders en zusters, mogen onze levens een gedenksteen voor God zijn. Laat ons God en onze familie op de eerste plaats stellen. Amen.

   

Interview – Nona Jones

BS = Bobby Schuller / NJ = Nona Jones

(Video)

Nona Jones is een bijzondere spreker die mensen over de hele wereld hun geloof leert te belijden.

Zij werd als kind misbruikt en gebruikt nu haar platform om hoop te brengen bij lotgenoten. Zij is nu hoofd van de Global Faith-Based Partnerships op Facebook. Meer dan een miljard mensen gebruiken elke dag Facebookgroepen. En bijna nul procent op ons platform is aan een kerk verbonden. Zij is expert in het gebruik van technologie in de kerk. Zij spreekt gelovigen over de hele wereld toe over dit onderwerp. Zij is ook een gelauwerd zangeres en songwriter en auteur. Welkom, Nona Jones.

 

NJ        Goeiemorgen. Hartelijk dank dat ik bij jullie mag zijn.

BS       Het is vreemd om mensen zo te interviewen maar het geeft ons de kans om met mensen als jij te praten die niet hier in de buurt zijn. Heel fijn om je toch hier te hebben. Dank je dat je erbij bent.

NJ        Het genoegen is aan mijn kant.

BS       Voor degenen die jou niet kennen kun je ons iets over je leven vertellen en over hoe je geworden bent wie je bent?

NJ        Natuurlijk. Dank voor die gelegenheid. Vaak ontmoeten mensen je als het je weer voor de wind gaat en dan denken ze dat het altijd zo geweest is. Maar ik noem mijzelf een statistisch onwaarschijnlijk product van genade. Ik had een moeder die geen kinderen had willen krijgen.

Mijn vader en zij waren 13 jaar getrouwd voor ze zwanger werd van mij. Hij was dolgelukkig dat hij vader werd maar halverwege de zwangerschap bleek hij terminale maagkanker te hebben.

Hij overleed vlak voordat ik 2 werd. Vlak daarna verhuisden wij naar een ander deel van het land waar ze relaties met meerdere mannen aanging. Een ervan trok bij ons in als haar vriend.

Ik was toen een jaar of 5 oud en hij begon mij seksueel te misbruiken. Op mijn zevende had ik de moed om het mijn moeder te vertellen. Het was toen al een paar jaar gaande. Zij zorgde dat hij achter de tralies kwam, maar toen hij vrijkwam ging zij hem samen met mij ophalen. Hij ging mij meteen weer misbruiken. Ik leed zo zwaar onder de trauma’s en de pijn dat ik voor mijn elfde

al twee zelfmoordpogingen had gedaan. Wij gingen niet naar de kerk. Ik wist niets van God, Jezus, hoop of de Bijbel. Maar kort na mijn tweede zelfmoordpoging nam een klasgenootje mij mee naar de kerk. Ik zal nooit die eerste keer vergeten, hoe liefdevol al die mensen daar waren.

Zij kenden mij niet eens, maar ze hielden van mij. In die eerste preek hoorde ik dat God een Vader voor de vaderloze is. Dat was wat ik nodig had. Zoveel nachten had ik mijzelf in slaap gehuild, verlangend naar mijn vader. Maar nu leerde ik beseffen dat er een hemelse Vader was.

En dat veranderde de koers van mijn leven radicaal. Ik vertel mensen dat, als dat niet gebeurt

was, ik nu niet hier was. Ik ben een statistisch onwaarschijnlijk product van genade.

BS       Wat jij hebt meegemaakt, je waardeloos voelen en dan God te zien als je volmaakte, liefdevolle vader dat moet alles voor je veranderd hebben.

NJ       Het was een grote transformatie. Net wat je zegt. Door wat er thuis met mij gebeurde, nam ik de identiteit van een slecht kind aan. Ik was opstandig op school. Ik deed mijn huiswerk niet.

Ik was kapot vanbinnen. Ik was een probleemkind. Ik had leermoeilijkheden. Ik kreeg al die etiketten opgeplakt. Maar ineens kreeg ik als 11-jarige een nieuw etiket. Ik was een kind van God. Een kind van belofte en van hoop. Dat leerde mij anders naar mijzelf te kijken en dat bracht mij op het pad naar wie ik nu ben.

BS       Ik vind het mooi dat je je tot vrouwen en mannen richt die dit in hun eigen leven hebben doorgemaakt. Om ze te helpen inzien hoe waardevol ze zijn, en hoe kostbaar ze zijn voor God.

Hoe kostbaar ze zijn voor ons, voor anderen. Hoe is dat proces voor jou verlopen? En wat voor bemoediging heb je voor mensen die zoiets hebben doorgemaakt?

NJ       Het eerste dat ik te zeggen heb, is wat er in Romeinen 8:28 staat. Alle dingen werken mee ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Er staat niet dat alles goed zal aanvoelen of goed zullen zijn maar wel dat alle dingen ten goede meewerken. Mijn boodschap voor mensen die trauma hebben ervaren en gebroken zijn, is dat God zo trouw is

dat Hij de kracht heeft om die dingen die ons zouden moeten breken te veranderen in dingen

die ons dapper maken. Die ons wijs maken. Aan veel mensen die dit soort tragedies hebben meegemaakt geeft God een speciale missie. En dat is bij mij ook het geval. Als ik dat allemaal niet had doorgemaakt, had ik dit niet aan anderen kunnen verkondigen. Dus mijn bemoediging voor vrouwen en mannen die dit hebben doorstaan is, God toe te staan, dit te gebruiken voor anderen die pijn lijden. De vijand is zo doortrapt. Die probeert ons in schaamte ondergedompeld te houden. Hij probeert ons zo ver te krijgen dat wij het niemand vertellen omdat ze dan anders tegen ons aan kijken. Wij weten dat er kracht schuilt in het licht van Jezus. Duisternis en licht

kunnen niet samengaan. Daarom probeert hij zo hard, dat wij ons blijven schamen. Maar God neemt onze negatieve ervaringen en gebruikt dat juist om anderen te helpen.

BS       Het was een lange weg, hè?

NJ       Het was zeker een proces. Eerst leren dat ik niet gewenst was. Zij lieten mij merken dat ik niet gewenst was. Dat leverde veel onzekerheid op die ik moest leren verwerken. Maar wat God aan mij openbaarde dat mij enorm geholpen heeft, vrij te worden was de kracht van vergeving. Velen zijn verwond door anderen en verwachten excuses van hen. Wij verwachten dat ze sorry zullen zeggen. En omdat ze dat niet hebben gezegd, of niet oprecht hebben gezegd, moeten wij ze nog echt vergeven. Maar die vergeving is niet per se voor de dader bedoeld. Die vergeving is voor ons bedoeld omdat die ons verlost van de kracht van de pijn van wat ze ons hebben aangedaan. God leerde mij, toen ik mijn moeder en haar vriend begon te vergeven dat ik zo’n vrede en vreugde begon te ervaren en nu bid ik dagelijks voor ze. Ik bid dat ze tot geloof mogen komen omdat ik Gods goedheid net zozeer voor hen als voor mezelf wil.

BS       Dank, Nona. Wat een krachtige boodschap voor zovelen die dit ook hebben doorstaan. Dat zijn miljoenen mensen en zovelen praten daar niet over en delen hun verhaal niet. Ik ben dankbaar

dat je op Facebook actief bent. Er heerst zoveel nativiteit in de social media. Als social-mediabedrijven mensen als jij in dienst hebben breng je zoveel bemoediging en positiviteit en help je mensen, leiders te worden. Wil je meer weten over Nona Jones en het Faith and Prejudice Initiative, kijk dan op nonajones.com. Wij moedigen je aan om daar eens te gaan kijken. Nona, dank je voor je bemoediging.

NJ       Heel belangrijk. Dank je dat ik hier mocht zijn.

BS       Gods zegen.

 

Solo – Conor Smith – “Lion and the Lamb”

De wereld zal het zien als Hij straks op de wolken komt

En elke keten breekt en elk gebroken hart viert feest

Wie kan onze God ooit stoppen?

Open elke deur, maak ruimte voor de hoogste Heer

Hij is het, die ons redt en laat wie nu nog vastzit vrij

Wie kan onze God ooit stoppen?

 

Want God is de Leeuw, de Koning van Juda

Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag

En elke knie zal voor Hem buigen

En Jezus het Lam, het offer dat kwam

Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij

En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Elke knie zal voor Hem buigen

 

Wie kan onze God ooit stoppen? wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen? wie kan onze God ooit stoppen?

Zing het uit over de slag

Wie kan onze God ooit stoppen? wie kan onze God ooit stoppen?

Wie kan onze God ooit stoppen? wie kan onze God ooit stoppen?

 

Want God is de Leeuw, de Koning van Juda

Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag

En elke knie zal voor Hem buigen

En Jezus het Lam, het offer dat kwam

Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij

En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

Elke knie zal voor Hem buigen

Elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam

 

Koor – “One God, One People, One Voice”

Toen wij in het duister waren en onze vreugde verdwenen was

Toen in vrees en zwakheid wij niet voort konden gaan

Toen zond God het goede nieuws:

Hij had de prijs betaald, Hij kon ons aanvaarden

Door het bloed van Jezus Christus

Opdat we met één hart en één stem de Vader mogen roemen

Want door Jezus Christus, zijn Zoon wordt elke muur afgebroken

En ooit op een dag, in zijn bijzijn zullen we de hemel vullen met harmonie

Verenigd voor de eeuwigheid, één God, één volk, één stem

 

God schenkt ons volharding met zijn machtige hand

Opdat we de verlorenen bereiken en de zwakken op de been helpen

Bemoedigend, geduldig, groeiend met de dag, volgen we in zijn voetstap

Als Hij ons de weg naar huis wijst opdat we met één hart en één stem

De Vader mogen roemen, want door Jezus Christus, zijn Zoon

Wordt elke muur afgebroken en ooit op een dag, in zijn bijzijn

Zullen we de hemel vullen met harmonie verenigd voor de eeuwigheid

Één God, één volk, één stem, één God, één volk, één stem, één stem

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Iedereen die hier is, of waar jullie ook zijn vraag ik op te staan en je handen uit te strekken in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – “Leef voor God en je naaste

Door Bobby Schuller

Vandaag ronden we een serie af over de Steengroeve. Dat verwijst naar een tekst in Jesaja die ons aanspoort de steengroeve te gedenken. Het gaat over het beeld dat wij uit een steengroeve gewonnen zijn als ruwe steen. En dat de Heer ons bewerkt en vormt tot de meesterwerken die wij worden. Velen van jullie zijn dat al maar ik wil jullie aanmoedigen om een bijbels leven te leiden. Een memorabel, betekenisvol leven. Een leven dat met je hele hart geleefd wordt en met heel je ziel en al je kracht, voor de Heer. En een leven dat geleefd wordt om je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is wat de Bijbel ons vraagt te doen. Dit is een vreugdevol leven, een leven dat het leven waard is. Als je in Israël een rondreis wilt maken is er een plek die in de jaren ’90 ontdekt werd, Tel Gezer. Als je naar Israël gaat of een andere plek uit de Oudheid vind je daar interessante woestijnen en vlaktes. Je hebt daar vlaktes met alleen maar gras of zand en ineens ligt daar dan een heuvel van 20, 25, 30 meter hoog. Met een steen die uitpuilt in het landschap. Waarom ligt zo’n steen daar? Zo’n heuvel heet een tel. Toen ze zo’n tel in Israël afgroeven, vonden ze een groep rechtopstaande stenen. Laat dat plaatje nog eens zien. De stenen op deze foto zijn niet zo enorm groot maar soms zijn ze wel 7 of 10 meter hoog. Deze stenen zijn 5000 jaar oud en stammen uit de vroege Bronstijd. Als men in die tijd iets belangrijks wilde gedenken, zetten ze zulke stenen overeind, zodat de mensen later zouden zeggen: Wat is hier gebeurd? En dan kon men zeggen: Hier heeft ons dorp de buren verslagen. Soms was het boosaardig: Hier hebben wij 1000 kinderen aan Baal geofferd, of zo. Toen de Joden arriveerden, verwoestten ze de meeste van die heidense stenen maar zetten wel de traditie voort van het oprichten van gedenkstenen. In Tel Gezer vonden ze een steen ter ere van iets wat David had gedaan. Nog steeds kennen wij allerlei trofeeën en onderscheidingen en daar is op zich niks mis mee. Ik bedoel maar dat wij allemaal dat verlangen hebben om te laten zien wat wij bereikt hebben. Veel dingen die volgens de moderne wereld waard zijn om voor te leven of om te bereiken, zijn niet de moeite waard. Een deel ervan is zelfs waardeloos. Maar je leven volledig voor de Heer te leven, je leven te leven voor je familie, je kinderen, je partner, je huwelijk, je leven te leven voor je naasten die het moeilijk hebben en zelfs je leven te leven om je vijanden aan te moedigen, het goede te doen dat is een leven dat het leven waard is. Dat is iets wat waard is om voor op te staan. Als jij je leven leidt voor anderen en voor de Heer zullen mensen je verhaal voor jou vertellen. Mike Tyson geldt als een van de grootste boksers aller tijden. Misschien is alleen Muhammad Ali beter. Ik weet weinig van boksen maar wel dat hij de jongste zwaargewichtkampioen aller tijden was. Hij won zijn eerste 19 duels, waarvan 12 met een knock-out. Hij is de eerste die tegelijkertijd een WBA-, een WBC- en een IBF-titel won. Toen hij won, was hij de Michael Jordan van het boksen. Een van de grootste sporters aller tijden. Het is grappig dat ik jaren later naar het nieuws zat te kijken en toen dit verhaal zag langskomen en dat zal ik nooit vergeten. Let op. Kijk. Dit is geschiedenis. Jij bent geschiedenis. Dit is troep. Ik heb gebloed voor die troep. Dus dit betekent niks? Nee. Ooit betekende het een hoop. Voor een jonge jongen is dit alles. Maar dan veranderen je prioriteiten. Je wilt dat je kinderen gelukkig worden. Dat maakt je blij. Dit betekent helemaal niks, man. Is dat niet krachtig? Ik heb gebloed voor die troep. En dan smijt hij minachtend die titelgordel op de grond. Ik heb voor die troep gebloed. Het is nooit te laat voor je. Ik moedig je aan om vandaag met de Heer te leven en de mensen die er werkelijk toe doen in je leven. Hij zal ons de relaties die het verschil maken, openbaren of zelfs bezorgen. Ik wil delen dat wij, zoals het gezegde luidt, beginnen met het eind voor ogen. Vandaag is een nieuwe dag. Wij kunnen vergeten wat achter ons ligt. Misschien heb je fouten gemaakt, relaties verprutst. Het is nooit te laat om je hart tot de Heer te keren en met hart en ziel en al je kracht je aan Hem te wijden. Interessant hoe dingen als begrafenissen ons kunnen helpen om onze prioriteiten te herschikken. Onlangs hadden wij een familievriend, een boezemvriend van mijn pa, nog maar 55, een heel succesvolle en heel vermogende man die ’s nachts naar beneden gaat om een glas water te pakken. Hij kreeg een hartaanval en overleed. Wij gingen naar de begrafenis, waar veel mensen naartoe kwamen. En in die verschillende speeches leek het of iedereen een ander beeld van dezelfde persoon schetste. Ze spraken elkaar niet tegen maar ze leken de punten eruit te lichten die zij het belangrijkst vonden. Een van de eerste sprekers, ongetwijfeld een prima kerel, praatte alleen maar over de leuke dingen die hij met de overledene had gedaan. Met boten en zo. Toen ik dat hoorde, vond ik dat eigenlijk wel treurig. Snap je wat ik bedoel? Het speet mij niet voor mijn overleden vriend maar wel voor de man die het zei. Alsof hij niet zag dat de andere dingen die die man gedaan had, belangrijker waren. Mijn pa was gevraagd een woordje te spreken. De weduwe sprak ook en andere voorganger deden hun zegje. En die zeiden wat ertoe deed: Hij was een geweldige vader. Mijn pa en de andere voorganger noemden zijn geloof en hoeveel hij om zijn gezin gaf. En ze nodigden de aanwezigen uit om de Heer aan te nemen. Dat was zo goed van ze. Ik wil maar zeggen, je leven is een gedenksteen. Je leven is vaak gericht zijn op de dingen die de wereld belangrijk vindt: Rijkdom en succes en titels, en die dingen zijn ook belangrijk of het is gericht op wat nog belangrijker is dan dat. Dat je geïnvesteerd hebt in mensen. Dat je met je hele hart God was toegewijd. Dat je besloot om de dingen van deze wereld de rug toe te keren en je hart volledig aan Hem te wijden en voor Hem te leven met hart en ziel. En ik zeg je, als je nog maar één dag te leven hebt en die beslissing nu neemt zul je blij zijn dat je ten minste één dag goed geleefd hebt. Dit zijn de dagen die ertoe doen. De dagen waarop wij voor de Heer leven en de dagen waarop wij voor anderen leven. Ik geloof dat je je leven goed voor anderen leeft. Blijf dat doen. Blijf je inzetten voor Hem en voor je gezin. Ik ga hiermee besluiten. De Bijbel staat vol met zulke gedenkstenen. Toen Jakob de Heer zag opvaren en afdalen en engelen op de heuvel Bethel zag was hij daar zo door geraakt dat hij zo’n steen oprichtte en zei: Heer, ik zal nooit vergeten. En als iemand hier zal passeren, zullen ze deze plek Bethel noemen. Het Huis van God, want God is hier geweest. Toen Mozes de Tien Geboden ontving was hij daardoor zo geraakt dat hij 12 stenen oprichtte. Eén voor elke stam van Israël. En hij zei dat als mensen hier zouden langskomen en zouden vragen waar die stenen toe dienden dat men zou zeggen dat de Heer hier was. En Hij gaf ons Tien Geboden om juist te leven. Toen Jozua de Jordaan overstak en de Ark bij zich had zette hij stenen overeind en ze zeiden: Wij zullen nooit vergeten dat God ons vanuit een ver land naar dit Beloofde Land heeft gevoerd en het ons heeft gegeven. Jozua is een prima verhaal om mee af te ronden. Als Jozua in het Beloofde Land arriveert, is hij een jonge man en uiteindelijk wordt hij een zeer oude man. En daartussenin gebeurt van alles. Strijd en moeilijkheden en rebellie en mensen die andere goden omarmen. En helemaal op het einde verdeelt Jozua het land onder de stammen en stelt regels en grenzen vast voor hoe ze moeten leven. Uiteindelijk houdt Jozua een rede. Hij neemt ze mee een heuvel op en herinnert ze eraan dat God hun vader Abraham uit een ver land voerde. Dat Abraham de goden van zijn vader Terah afzwoer en de Almachtige met zijn hele hart omarmde. En dat God het volk uit Egypte leidde, maar dat velen naar Egypte terugkeerden. Maar sommigen daar keerden zich juist tegen die goden en kwamen hierheen. Het Beloofde Land, waar het goeder zou regeren en het kwaad werd verdreven. En dan spreekt hij ze toe. Na al het geaarzel van ons als volk met eerst naar Egypte kijken en dan elders en dan weer naar de goden van onze voorouders kijken en dan weer naar Jahweh vindt Jozua het uiteindelijk genoeg. Neem vandaag die beslissing. Genoeg. Hij zegt: Vrees nu de Heer en dien Hem getrouw. Werp de goden die je voorouders vereerden over de Eufraat en in Egypte en dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is, de Here te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw voorvaderen aan de overzijde van de rivier gediend hebben of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heer dienen. En dan roept het volk naar hem: Wij zullen de Heer dienen. En dan zegt Jozua: Nee hoor, jullie gaan de Heer niet dienen. Jullie blijven zwalken. Dat zij verre van ons, zeggen ze dan. Wij gaan de Heer dienen. Zeker weten? Ja, wij gaan de Heer dienen. Prima, zegt hij. Wij nemen een besluit. Wij gaan de Heer dienen, maar jullie moeten je hart volledig aan de Heer wijden. Dat zullen wij, zeggen ze. Goed, zegt hij. Ik zet nog één steen overeind. Een gigantische steen. En hij zegt: Laat dit een getuigenis tegen ons zijn als wij ooit onze harten tot andere goden zullen bekeren en weg van de Heer. En dan zeggen ze amen. Laat het ook zo voor ons zijn. Dat wij nooit ons hart van de Heer zullen afkeren. Dat wij ons nooit afkeren van wat er écht toe doet. Dat wij de Heer mogen liefhebben met hart en ziel en al onze kracht. Dat wij onze naaste mogen liefhebben als onszelf en dat wij elke dag zoveel als wij kunnen voor Hem en voor hen zullen inzetten. Als wij dat doen, als jij dat doet, zal je leven een gedenksteen zijn. Een die ertoe doet. Een die verschil zal maken. Een die geschiedenis gaat schrijven. Een die je, als je naar de hemel gaat, zult zien staan en dan zult beseffen: Ik ben blij dat ik dat besluit heb genomen. Nog een paar dingen tot slot. Ik wil dat je vandaag twee dingen doet. Leef volledig toegewijd aan God en leef voor de mensen die ertoe doen. Het eerste dat je dan moet veranderen, is je agenda. Dat klinkt simpel, maar het leven verandert niet met reuzensprongen. Het leven verandert door elke dag kleine dingen te veranderen. Vandaag beslissingen nemen, nu ik niet word afgeleid door andere dingen. Hannah en ik hebben elke maandag een date. Wil je je huwelijk verbeteren, zet dan een date in je agenda. Elke woensdag ontbijt ik met Haven en doe leuke dingen met haar. En toen Disneyland nog open was, ging ik er elke zaterdag met Cohen heen. Ik probeer nog steeds elke zaterdag iets met hem te doen. Zet dat in je agenda. Niet dat dat het enige is dat je gaat doen maar doe tenminste dat. En sluit je aan bij een kerk. Geef dat ene uur per week aan de Heer. Niet dat dat het enige is, maar leg jezelf erop vast om dat te doen. Zet het in je agenda en ga na afloop lunchen met een vriend. Dat wordt een goeie ervaring. Als je kerk je niet bevalt, zoek dan een andere. Waarom bij een kerk blijven die je niet bevalt? Zoek een fijne kerk. Ik weet dat jullie allemaal hier blijven, maar ik heb het even over andere kerken. Wil je je leven veranderen, verander dan je planning. Dat meen ik. Ten tweede, als je niet gelovig bent je weet niet hoe lang je nog zult leven. Neem vandaag een beslissing. Je hoeft je nu niet te laten dopen of op te gaan staan. Je hoeft je hand niet op te steken. Het enige dat je hoeft te doen, is wat ik gedaan heb. Zit rustig in je stoel en maak vandaag een keuze voor de Heer. Ik en mijn huis kiezen voor de Heer. Wij keren al die andere dingen de rug toe en ik kies voor de Heer. Kies vandaag voor hem. Je zult er geen spijt van krijgen. Je zult dankbaar zijn dat aan het einde van je leven Jezus Christus, de grote pleitbezorger, naast je staat. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij bidden in Jezus’ naam als uw volgelingen. Feilbaar, afgeleid, gekwetst. Sommigen van ons ziek, sommigen geplaagd door zorgen. Maar ondanks dat alles geloven wij dat wij levenswaardige levens kunnen leiden als wij leven naar uw Woord. Leer ons, Vader, wat het betekent om lief te hebben wat goed is en te haten wat slecht is en het verschil te kennen. En onze levens volledig voor U en niet voor troep te leven. Help ons om volledig voor U te leven. Dat bidden wij. Vader, wij houden van U met heel ons hart. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

En nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leef voor God en je naaste

14 maart 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan