Home Titel of identiteit?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom kerkfamilie en kijkers. Dank dat jullie deze dienst meebeleven. God is de Enige die het grote geheel van je leven overziet. Hij is de kern van je bestaan. Je kunt Hem vertrouwen, ook tijdens de coronacrisis want Hij staat aan jouw kant en Hij houdt zoveel van je. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt. Voor alles wat U voor ons doet. Wij danken U, Heer, dat als wij lijden, als wij het moeilijk hebben, als wij voor uitdagingen staan, wij niet alleen staan. Dat wij U niet altijd horen, betekent niet dat U niet spreekt. Wij bidden dat U ons oren geeft om te horen en ogen om te zien. Help ons te luisteren naar uw Heilige Geest vervuld te zijn van uw Geest en meer als Jezus Christus te zijn in alles wat we doen. Dat bidden wij in zijn naam, amen.

 

Koor – Mercy

Schenk mij uw genade en vergeving en wis mijn zonden

Vernieuw mijn hart en was mij schoon

Maak mij zuiver door uw vergeving

Heer ontferm U, Heer ontferm U

 

In gelijke mate als uw liefde belooft U genade

Tedere compassie met degene die uw aangezicht zoekt

Een gebroken hart, een wankele ziel, een berouwvolle geest

Smeken tezamen om uw vergeving en uw genade

 

Tegen U alleen heb ik gezondigd, mijn daden zijn boosaardig

In uw ogen, laat mij zingen van uw vergeving

En vreugde putten uit mijn gezang

Heer ontferm U Heer ontferm U

 

Schriftlezing – Markus 14:22-24

Door Hannah Schuller

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. Kerkfamilie, Jezus heeft geen spijt van het kruis Voor Hem zijn jullie het altijd waard geweest. Amen.

 

Interview – Erica Rodriguez

BS = Bobby Schuller en ER = Erica Rodriguez

(Video-introductie)

Erica Rodriguez is een zeer getalenteerd spreker, die de wereld rondreist om armen en behoeftigen te helpen. Zij is gevormd door wat zij zelf heeft moeten doormaken en haar missie is het, anderen te helpen

om een mooie zingeving in gebrokenheid te vinden. Zij werkt momenteel met haar man voor hun organisatie Rescue a Generation, die zich inzet voor stadsjeugd. Erica is sinds enkele jaren lid van het Hour of Power-team en is momenteel de host van onze livestream.

 

BS       Welkom, Erica Rodriguez. Erica, fijn dat je hier bent. Sorry voor de anderhalve meter maar hopelijk gaat het zo wel.

ER       Het is een eer om hier te zijn.

BS       Wij stellen het enorm op prijs dat je bij ons team hoort. Heel veel mensen hebben je via

de livestream horen bidden voor hen en je berichten voor hen gelezen op Facebook. Jij en je man Jose hebben een prachtige roeping. Ik wil dat mensen over jouw hart horen en wat de Heer

in jullie bediening doet. Welkom. Fijn dat je er bent en dat ik je kan interviewen. Vertel eens hoe je tot geloof bent gekomen? Je had in je jeugd geen goede relatie met God.

ER       Dat is een boeiend verhaal. In de jaren ’90, toen drugs erg in opkomst waren, verkocht mijn vader drugs aan een agent in burger. Hij ging ongeveer een jaar de gevangenis in. Daar had hij een ingrijpende ontmoeting met God. Vanwege zijn geloof zei zijn vrouw, mijn moeder, ook ja tegen Jezus. Daarmee begon onze reis. Wij gingen naar de kerk. Maar toen ik 9 was, scheidden mijn ouders. Daarna lieten wij God achter ons. Ik wilde niks meer met de kerk van doen hebben.

Drie jaar later vonden wij een plaatselijke kerk die ons aansprak. Maar mijn moeder wilde het geloof niet aan ons opdringen. Zij stelde ons voor de keus. Ik had als kind veel van de kerk gezien en ik had er bittere smaak aan overgehouden. Ik hoefde de kerk niet. Ik begon aan een reis om mijzelf te ontdekken. Ik wilde erachter komen wat mijn doel was op aarde. Ik maakte een periode van drugs en alcohol en feesten door. En op zeker moment had ik een nachtelijk gevecht met God. Ik zei: God, ik ga niet van hier voordat U mij zegent. Ik weet nog dat ik toen

voor het eerst Gods stem hoorde. Het was heel begrijpelijk want ik sprak geen kerktaal. Bereid je voor, zei Hij. Je gaat het leven schenken aan een nieuwe jou. En op dat moment nam ik in mijn slaapkamer het besluit dat ik die God ging volgen waarover ik gehoord had waarover ik had gelezen, waarover ik mijn grootouders had horen praten. Ik ben toen begonnen, God te volgen. En de rest is bekend. Ik sloot mij aan bij een kerk en ging naar een bijbelschool. En nu doet God mij telkens weer versteld staan vanwege zijn trouw.

BS       Je man Jose heeft net zo’n moeilijke jeugd gehad, hè? Hij is opgegroeid in North Tulsa, een gevaarlijke wijk van Tulsa. Hij zat bij een bende en is ook radicaal tot het geloof gekomen. En nu wijden jullie je missie vooral aan kansarmen, hè? Mensen die zich buitengesloten voelen.

ER       Jaren geleden besloot ik al dat ik de rest van mijn leven wil wijden aan het helpen van de gebrokene. De gemarginaliseerden, de mensen die vaak worden verstoten en geweerd. Toen God ons bij elkaar had gebracht, was dat een logische beslissing. Hij had drie jaar eerder de organisatie opgericht dus toen wij samen verder gingen, was het alleen maar logisch. Zijn doel viel samen met het mijne. Onze doelen volgde dezelfde koers. Wij zagen dat God alles wat wij doen, letterlijk leven inblaast. Als kind wisten wij al dat wij geroepen waren om die scholieren te bereiken. Wij hebben gezien hoe God letterlijk de harten van velen heeft veranderd.

BS       Dank je dat je vandaag hier wilde zijn. Ik hoop dat mensen vooral online een beter inzicht krijgen in wat je doet. Wij bidden voor jou en Jose. Wij geloven in wat je doet en wij zien graag hoe God ongelooflijke dingen kan met wat jullie doen. Wij zijn blij dat we met jullie samenwerken. Wij houden van jullie.

ER       Wij houden ook van jullie.

BS       Gods zegen. Dank je, Erica.

 

Solo – Madeline Reynolds – King of Love

 De Koning der Liefde, mijn Schepper is Hij,

Wiens goedheid nooit wankelt

Mij ontbreekt het aan niets als ik,

Voor eeuwig van Hem ben en Hij van mij

En Hij voor eeuwig van mij is

 

Waar waterstromen vloeien,

Leidt Hij mijn vrijgekochte ziel

En waar grazige weiden zich uitstrekken

Voedt Hij mij met hemels voedsel

 

Hij faalt nooit, Heerser van mijn hart,

De Eeuwige, Hij houdt van mij

Op de hoge berg of in het diepe dal

Is de Koning der Liefde mijn Herder,

De Koning der Liefde is mijn Herder.

 

Verloren en verdwaasd zwierf ik rond,

Maar Hij zocht mij in liefde

en legde mij teder op zijn schouder

En bracht me verheugd terug naar huis

In het donkere doodsdal vrees ik niet

Met U, lieve Heer aan mijn zijde

Uw stok en staf troosten mij

Het kruis voor mij geleidt me

 

Hij faalt nooit, Heerser van mijn hart

De Eeuwige, Hij houdt van mij

Op de hoge berg of in het diepe dal

Is de Koning der Liefde mijn Herder

De Koning der Liefde is mijn Herder.

 

Tot in lengte van dagen

Zal uw goedheid mij nooit ontvallen

Goede Herder, ik zal uw lof zingen

Voor eeuwig in uw huis,

Voor eeuwig in uw huis

 

Solo – Madeline Reynolds – Holy Spirit Rain Down  

Heilige Geest, regen neer, regen neer

O, Trooster en Vriend

We hebben uw aanraking weer nodig

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Laat uw kracht neerdalen

 

Laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten

Als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, regen neer, regen neer, regen neer

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Regen neer, regen neer

 

O Trooster en Vriend

We hebben uw aanraking weer nodig

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Laat uw kracht neerdalen

Laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten

Als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, Heilige Geest

Heilige Geest, regen neer

 

PreekTitel of identiteit?

Door Tony Campolo

Ik zat in een trein die vertrok uit Victoria Station. Wij waren net tien minuten onderweg toen de twee mannen tegenover mij in beweging kwamen. Een van hen had een toeval. Ik had dat in geen jaren meer meegemaakt en was een beetje bang. Hij schudde, rolde op de vloer. Zijn vriend reageerde snel, tilde hem op en zette hem weer op zijn stoel, maakte een deken van zijn jas, rolde een krant op en deed die in zijn mond zodat hij niet op zijn tong zou bijten en gaf hem een medicijn. De man schudde ongeveer een minuut. Het leek langer. Het was beangstigend. Toen viel hij in een diepe slaap. Zijn vriend zei: Neemt u ons niet kwalijk. Wij zaten samen in Vietnam. Ik ben er mijn been verloren. Hij trok zijn broekspijp op en toonde zijn kunstbeen. Bij mijn vriend was zijn halve borst afgerukt door een handgranaat en hij had overal in zijn lijf scherven. Als hij bewoog, schreeuwde hij het uit. Terwijl wij daar lagen, werd de helikopter die was gestuurd om ons te redden door een raket uit de lucht geschoten. Ik wist dat de dood ons wachtte. Op een of andere manier wist hij op te staan, in vreselijke pijn. Elke stap deed hem pijn. Hij pakte mij bij mijn shirt en begon mij door de jungle te slepen. Met elke stap schreeuwde hij het uit van de pijn. Ik riep: James, laat mij hier liggen. Ga zonder mij verder. Je krijgt ons nooit allebei uit de jungle. Maar het lukte hem. Ik weet niet hoe, maar het lukte hem. Een jaar geleden hoorde ik dat hij deze aandoening had en ook dat er elk moment van de dag iemand bij hem moet zijn want wij weten nooit wanneer hij die toevallen krijgt. Maar dan moet er iemand zijn om voor hem te zorgen. Ik zegde mijn huur op, verkocht mijn auto en nu ben ik die persoon, ik ben ieder moment van de dag bij hem. Dat is ons verhaal. Sorry voor de drukte. Ik zei: U hoeft geen sorry te zeggen. Ik spreek vaak mensen toe en ik ben altijd weer blij als ik met een goed verhaal kan komen. En dit is een geweldig verhaal. Zijn antwoord zal ik niet vergeten: Wees niet al te veel onder de indruk. Want ziet u, meneer, na wat hij voor mij heeft gedaan is er niets wat ik niet voor hem zou doen. Dankbaarheid. Die dankbaarheid zijn wij ook verschuldigd aan onze Heer Jezus Christus. Voor wat Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet, op ieder moment. Toen Hij 2000 jaar geleden stierf aan het kruis, nam Hij de straf voor onze zonden op zich, maar bovenal werd Hij tot zonde gemaakt. Even een uitstapje naar Einsteins relativiteitstheorie. Dat vinden jullie vast wel boeiend. Volgens Einstein staat tijd in relatie tot beweging. Hoe sneller je reist, des te meer wordt de tijd samengedrukt. Als ik je in een raket zette en met 256.000 km per seconde de ruimte in stuurde en zei: kom over 10 jaar terug zou je bij terugkeer 10 jaar ouder zijn. Maar wij zouden allemaal 20 jaar ouder zijn. Hoe kan dat nou? zeg je. Omdat, als de snelheid toeneemt de tijd steeds verder wordt samengedrukt. Dus bij 256.000 km per seconde wordt 20 jaar van ons samengeperst in 10 jaar van jou. Als ik jou met 272.000 km per seconde de ruimte in zou sturen, zouden onze 20 jaar worden samengedrukt tot 1 dag van jouw tijd. Echter: Als ik jou liet reizen met de snelheid van het licht, 297.000 km per seconde, zou alle tijd in één moment worden samengedrukt. Maar dat kan niet. Als je de lichtsnelheid zou naderen, zou je lichaam oneindig uitdijen in gewicht en omvang. Dus als iemand tegen je zegt: Je bent te dik, zeg dan: Ja, ik reis te snel. Maar als ik je met de lichtsnelheid kon laten reizen, 297.000 km per seconde dan zou alle tijd worden samengedrukt tot één eeuwig nu. Alle tijd zou worden samengeperst tot één eeuwig moment. Er zou helemaal geen tijd verstrijken. Ik vertel dit, omdat dat Gods tijd is. Bij God is er geen verleden en geen toekomst. Gods naam veronderstelt al een eeuwig nu zijn. ‘Ik ben die Ik ben’: God is nooit geweest en zal nooit zijn. Hij is in een eeuwig nu. Voor Hem is alle tijd en geschiedenis samengedrukt tot één moment. Daarom zei Jezus: Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het eind. Alles is in één moment met Mij. Hij zei: Voordat Abraham bestond, ben Ik er. Geen kwestie van slechte grammatica, maar iets diepzinnigs. De tijd vóór Abraham, duizenden jaren geleden, dat is voor Mij gewoon nu. Tegenwoordige tijd. Voordat Abraham er was, ben Ik. De nu-heid van God. Waarom is dat zo belangrijk? vraag je. Toen Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis hing, was en is dat tegelijk met jouw aanwezigheid hier in de kerk. Je zegt: Campolo, er zit 2000 jaar tussen Jezus toen en mij nu. Maar die twee momenten zijn in Gods tijd samengedrukt tot één ogenblik. Dus als Jezus daar hangt op Golgotha, heeft Hij jou in gedachten. Goddelijk als Hij is, weet Hij dat je hier nu zit. En de Bijbel zegt: Niet alleen neemt Hij de straf voor onze zonden op Zich maar Hij werd tot zonde zelf gemaakt. De Bijbel zegt: Hij die zonder zonden was, die nooit zondigde, die gruwde van zonde, werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Aan het kruis werd Hij alles wat wij zijn opdat wij alles zouden worden wat Hij is. Dat betekent dat je op de dag des oordeels niet bang hoeft te zijn. In het boek Judas staat: Hij zal u smetteloos voorstellen onbevlekt, zonder zonde. Ongelofelijk toch? Hij heeft alles geabsorbeerd in zijn eigen lichaam. Als je zondigt, maakt Hij door tijd en ruimte heen contact met je en neemt het allemaal in Zich op al die lelijke, duistere dingen van jou. En op de dag des oordeels zal Hij je onbevlekt voor de Vader brengen. Onbevlekt. Ik kan er amper op wachten. Vader, dit is mijn vriend Tony, de volmaakte. Ik hoop dat mijn vrouw erbij is. Ik hoor je al zeggen: ‘U kent hem niet zoals ik hem ken.’ Het goede nieuws van het evangelie is: je zonden zijn geabsorbeerd op Golgotha. Door tijd en ruimte heen trekt Hij als een magneet al dat duistere en lelijke dat deel van jou uitmaakt. Als een spons absorbeert Hij al jouw zondigheid en eigent die Zich toe. Hij die geen zonde kende, zegt de Bijbel, droeg aan het kruis niet alleen onze straf, maar werd Zelf tot zonde. Ongelofelijk. En toch gebeurt het voortdurend, elk moment van de dag. Als je je gewoon openstelt en zegt: Jezus, verbind U met mij, raak mij aan door tijd en ruimte en haal alles uit mij wat er niet in mij hoort zodat ik alles kan worden wat U wilt. Reinig mij, Heer. Kijk of er verdorvenheid in mij is en reinig mij, reinig mij, zuiver mij. Onze God vergeeft niet alleen, maar reinigt ook. Niet alleen vergeeft Hij zonde, Hij wordt zonde voor ons. Hoe toon je je dankbaarheid voor zo’n geschenk? Hoe zeg je ‘dank U’, hoe doe je dat? Dat kan op oneindig veel manieren. Ik noem er drie. Hij wil dat je net zo empathisch wordt als Hij. Hij voelde mee met mensen. Hij wist wat hen bezighield, voelde hun pijn, hun lijden. En altijd was Hij bereid Zich te laten onderbreken. Zoals door de blinde Bartimeüs. Heb je hulp nodig? Ik blijf wel even staan. Ik zal je helpen. Ik zal met je meevoelen, Mij met je verbinden. Als de Heilige Geest in je tot uitbarsting komt, als Hij je helemaal vult krijg je de macht om iemand niet alleen van buiten te zien maar in zijn of haar ogen te kijken en diep in iemands wezen een verbinding aan te gaan. Wat een ongelofelijk geschenk. Liefde, verbijsterend, goddelijk, wil van ons alles wat wij zijn. Dankbaarheid aan God voor zijn grote geschenk: Jezus Christus. Empathie dus. Het tweede is: betrokkenheid. Betrokken zijn. Ik moest eens naar Haïti, waar een paar van mijn studenten werkten. Ik stapte uit het busje en liep richting Holiday Inn in Port-au-Prince. Drie meisjes hielden mij staande. Ik zeg meisjes, want de middelste was de oudste en zij was pas 15. Ze zei tegen mij: U kunt mij de hele nacht hebben voor 10 dollar. Ik was sprakeloos. Ik vroeg aan de tweede: Krijg ik jou ook voor 10 dollar? Ze knikte. En jou ook? vroeg ik de derde. Ja, knikte ze. Jullie hebben geluk, zei ik, ik heb 30 dollar. Ik wil jullie alle drie hebben vannacht. Ik zit op kamer 210. Kom over een halfuur daarheen, maar niet eerder. Ik haastte mij naar mijn kamer, belde de receptie en zei: Ik wil alle Disney-video’s die jullie hebben. Stuur maar naar kamer 210. Toen belde ik het restaurant. Ik zei: Ik wil een paar banana splits. Ik betaal extra. Doe er extra ijs, extra slagroom, kersen, noten op. Maak er iets gigantisch van. Doe maar vier stuks. De meisjes kwamen en de video’s en de banana splits ook. Ik zat op de rand van het bed en wij hadden een feestje. Om 1 uur ‘s nachts viel de laatste dwars over het bed in slaap en ik zei bij mijzelf: Er is helemaal niets veranderd. Morgen verkopen ze zich op straat weer aan vieze, slechte mannen. Er is niks veranderd. En toen was het of een stem in mij zei: Alleen dit: Eén avond lang heb je ze weer kind laten zijn. Voor één avond heb je ze hun jeugd teruggegeven. Je hebt het probleem niet opgelost, maar gedaan wat je kon. Mensen, dat is wat God van ons vraagt: Een zorg die ons ertoe beweegt te doen wat wij kunnen. Doe jij wat je kunt? Jullie kennen allemaal wel een eenzaam iemand die nooit bezoek krijgt. Ware godsdienst, zegt Jacobus, is wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is een manier om God je dankbaarheid te tonen: Zorg hebben voor anderen. En dan: betrokken zijn. In Jezus geloven is één ding. Ik vraag studenten: Geloof je in Jezus? ‘Ja hoor, ik geloof in Jezus.’ Als je het de vent op de barkruk naast je vraagt, zegt hij misschien ook wel ja. Maar het gaat niet om geloven, maar om betrokkenheid. Er is een groot verschil tussen een gelovige en een discipel. Zei Jezus: Ga de wereld in en maak iedereen tot gelovige? Nee. Ga de wereld in en maak iedereen tot discipel. Discipelen zijn mensen die altijd precies doen wat de Meester doet. Ben jij daartoe bereid? Ben jij bereid om te doen wat Jezus in jouw plaats zou doen? En om degene te worden die Jezus wil dat jij wordt? Jezus zal je transformeren, maar wil jouw volledige toewijding. Je moet zeggen: Jezus, hier is mijn leven, laat het U zijn toegewijd. Toewijding, toewijding. Mijn vriend Dale Moody gaf les op een predikantenopleiding. Hij vertelde over het overlijden van zijn moeder. Hij zei: Zij viel van haar stoel op de grond, vlak na het ontbijt. Mijn vader schoot toe, tilde haar op, droeg haar naar de pick-up, zette haar op de voorbank, reed weg, nam de snelweg. Ze was dood toen hij bij het ziekenhuis aankwam. Op de dag van de begrafenis legden wij haar in de aarde, gingen terug naar hun huis en zaten buiten op de veranda. Mijn vader vroeg mij en mijn broer: Wat zou mama nu aan het doen zijn? Wat denken jullie? En Dale vertelde mijn vader: Toen ze haar ogen had gesloten en weer opendeed was het eerste dat ze zag het gezicht van Jezus. En mijn vader zei: O, wat een zaligheid zal dat zijn. Als ik door zijn genade in zijn ogen zie, wat een zaligheid zal dat zijn. Laten wij teruggaan naar de begraafplaats. Het was half 11 ‘s avonds. Maar hij had na 54 jaar huwelijk zijn vrouw begraven. Wij gingen terug en hij controleerde alles. Hij keek of de bloemen goed lagen. Toen nam hij een zoon aan zijn ene en een zoon aan zijn andere arm. Hij trok hen dicht tegen zich aan en zei: Nu kunnen wij naar huis. Jongens, het was een goede dag. Het waren 54 goede jaren en het is geëindigd zoals ik het wilde: Zij is het eerste gegaan. Als twee mensen zo toegewijd zijn aan elkaar, willen beiden dat de ander eerst gaat. Ik wilde niet dat zij het verdriet moest doormaken mij te moeten begraven. Begrijpen jullie wel? Wij waren toegewijd. Nu kunnen wij naar huis. Het was een goede dag. Het was een hele goede dag. Mensen, er is zo weinig toewijding op deze wereld. Huwelijken gaan kapot door te weinig toewijding. Mensen storten in doordat ze niet weten wat toewijding is. Ik zeg: Geloof niet alleen in Jezus, maar wees Hem toegewijd. Zeg: Hier is mijn leven, ik wijd het aan U. Ik zal doen wat U wilt, zijn wat U wilt en gaan waar U wilt. Ik ben van U, Here. Ik heb uw stem gehoord. Toewijding, toewijding. Jullie zijn een heel fijn publiek. Ik vroeg het me af, maar jullie zijn een fijn publiek als je bedenkt dat jullie overwegend wit zijn. Het is moeilijk om voor witte mensen te preken. Tegen een witte gemeente kun je alles zeggen. ‘Ik ben net terug van de maan.’ Ik ben lid van een zwarte kerk en daar krijg je commentaar. De diakenen zitten vooraan en als je iets goeds zegt, roepen ze: Preek, broeder, preek! Mijn preek was veel beter geweest als mijn diakenen hier hadden gezeten. En de vrouwen in mijn kerk doen één hand omhoog en zeggen: ‘goed.’ Het lijkt niet veel, maar als 500 vrouwen het doen. Maar de mannen zijn het best. Die blijven maar roepen: ‘Ga door, man, ga door, man. Ga door, ga door.’ Witte mensen zullen dat nooit roepen. Witte mensen roepen alleen: Hou nou op. Eens per jaar besteden wij aandacht aan alle studenten in onze kerk. Mijn predikant zei: ‘Kinderen, jullie gaan dood.’ Dat is goed om tegen jonge mensen te zeggen. Die denken dat ze onsterfelijk zijn. Daarom rijden ze als idioten. ‘Dan brengen ze je naar het kerkhof, stoppen je in een gat, gooien aarde op je gezicht en gaan daarna aardappelsalade eten. Bij je geboorte was jij de enige die huilde. De rest was blij. Maar dat is van geen belang. Dit wel: Als je sterft, ben jij dan als enige blij en huilen alle anderen? Dat ligt eraan, waar leef je voor, je titel of getuigenis? Zo preken zwarten, krachtig en met veel alliteratie. Hij deed wat alleen een zwarte voorganger kan: in 5 minuten de Bijbel doornemen. Hij zei: Er was Mozes en er was de farao. Die had de titel ‘heerser over Egypte’. Maar uiteindelijk had hij alleen die titel nog, maar Mozes had de getuigenissen. Heel goed. Hij zei: En dan had je koningin Izebel. Ook een mooie titel: koningin Izebel. Zij wilde Elia weg hebben, maar op het eind had zij alleen die titel. Zij had de titel, hij had de getuigenis. En dan Daniël en Darius. De koning gooide hem in de leeuwenkuil. Darius had een titel: koning Darius. Maar aan het eind van de rit had hij alleen een titel. Maar Daniël had de getuigenis. Gelovigen, een dezer dagen stoppen ze jullie ook in de grond. Staan er dan mensen rond je graf die getuigen hoe jij meevoelde, hoe het jou ter harte ging en hoe jij in Jezus’ naam het goede voor hen nastreefde? Luister, mensen. Ik wens jullie titels en getuigenissen toe maar als je moet kiezen, kies dan de getuigenissen.

  

Koor – The Blessing

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen, amen, amen, amen, amen, amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

 

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Ervaar zijn Liefde, amen, amen, amen, amen

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Titel of identiteit?

14 februari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan