Home Wie zorgt voor jou?

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wat is het fijn om hier met jullie te zijn. Moge God jullie vervullen met alle vreugde en vrede omdat jullie op Hem vertrouwen. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

Gebed
Vader, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven. Wij openen onze harten om een woord van U te ontvangen. Wij weten dat een woord van U alles kan veranderen. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – No Time
Sta op mannen, laten we elkaar ontmoeten
Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend
Ik geloof dat voor het einde der tijden
Wij de engelen zullen horen zingen, in de ochtend
Sta op vrouwen, laten we elkaar ontmoeten
Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend
Ik geloof dat voor het einde der tijden
Wij de engelen zullen horen zingen, in de ochtend
Op weg naar ons thuis, op weg naar ons thuis
Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend
Op weg naar ons thuis, op weg naar ons thuis
Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend
Geen tijd om te dralen of op je te wachten
Ik ben op weg naar mijn hemels huis
Geen tijd om te dralen of op je te wachten
Ik ben op weg naar mijn hemels huis
Geen tijd om te dralen of op je te wachten
Ik ben op weg naar mijn hemels huis
Geen tijd om te dralen of op je te wachten
Ik ben op weg naar mijn hemels huis

Interview – Lee Strobel
HS = Hannah Schuller en LS = Lee Strobel
Lee Strobel is een voormalig onderzoeksjournalist die jarenlang als atheïst zocht naar bewijs voor het bestaan van Jezus. Toen hij de antwoorden vond die hij zocht, werd hij christen en schreef de bestseller Bewijs genoeg. Hij heeft tientallen andere boeken geschreven en is inmiddels ook voorganger en professor die graag wil dat de wereld de Heer leert kennen. Zijn nieuwe boek, Is God Real: Exploring the Ultimate Question of Life helpt enkele moeilijke vragen te beantwoorden, niet alleen van sceptici maar ook van gelovigen, over het bestaan van God. Welkom, Lee Strobel.
HS Lee, dank je wel dat je hier vandaag bent.
LS Het is fijn om hier te zijn.
HS Fijn dat je er bent. In de Bijbelklas van mijn dochter was jouw boek Bewijs genoeg verplichte kost. Jouw talent als onderzoeksjournalist heeft de wereld waarachtig veranderd. Gaaf om te horen. Ik vind het prachtig dat jongeren zoeken naar bewijs om ons geloof te staven. We leven in een vijandige cultuur.
Ze worden uitgedaagd in hun geloof als geen andere generatie voor hen. Het is goed om ze in te prenten
waarom wij geloven wat wij geloven. Zeker. Daarom bestuderen ze jouw boek. Het is alweer jaren geleden dat je hier was. Vertel ons eens hoe het je de laatste tijd vergaan is?
LS Mijn uitgever zei dat ze iets opmerkelijks hadden ontdekt. Ze hebben ontdekt dat 200 maal per seconde iemand op aarde via een zoekmachine de vraag stelt: Bestaat God echt? Daarom vroegen ze mij om daarover een boek te schrijven. Kennelijk ligt die vraag veel mensen na aan het hart. Daarom schreef ik dat nieuwe boek: Is God Real: Exploring the Ultimate Question of Life. Want dat is de ultieme vraag waarmee wij worstelen.
HS Waarom is het belangrijk om die moeilijke vragen over God aan te pakken vanuit een wetenschappelijk, journalistisch perspectief?
LS Omdat wetenschappelijk en historisch bewijs en filosofische redeneringen zo overtuigend pleiten voor de waarheid van het christelijk geloof Het is belangrijk dat vooral wij, gelovigen, dat inzien zodat wij dat met sceptici kunnen delen. Maar ook voor de sceptici, die dit lezen en denken: Zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik heb nooit gezien hoe overtuigend kosmologie en fysica en biochemie wijzen op de waarheid van het christendom. Daarom wordt dit steeds belangrijker. Ik sprak iemand wiens 6-jarige kleindochter naar een openbare school ging. Ze werd door haar klasgenootjes in de pauzes geplaagd omdat ze in God geloofde. Geloof je in God? Je gelooft in sprookjes. Daar heeft de volgende generatie
mee te maken. We moeten hen daarop voorbereiden door duidelijk te maken waarom wij geloven. Men denkt dat de wetenschap haaks staat op het bovennatuurlijke en op God. Maar wij hebben de laatste 50 à 80 jaar op diverse terreinen ontdekkingen gedaan die steeds overtuigender wetenschappelijk bewijs bieden voor de christelijke God. Alle kosmologen geloven inmiddels dat het heelal een begin heeft gehad. Alles wat begint, heeft een oorzaak daarvoor gehad. We zijn het erover eens dat het universum op zeker moment is ontstaan. Daar moet dus een oorzaak voor geweest zijn. Wat voor oorzaak kan een universum tot stand brengen? Iets machtigs, iets slims, iets wat zelf de schepping overstijgt iets wat eeuwig is omdat het al bestond voordat de tijd ontstond. Het moet geestelijk, niet-materieel zijn omdat het al vóór de materiële wereld bestond. En als je die lijst doorloopt, besef je ineens
dit zijn de kwaliteiten van de God van de Bijbel.
HS Prachtig, en zo waar. Mensen zeggen, geloof je de wetenschap of geloof je in God. Maar als je er dieper in duikt, is er helemaal geen keuze.
LS Inderdaad. De fysica gaat over de details van het universum. Het universum is heel precies zo afgesteld dat het leven kan bestaan. Als je ook maar één van die voorwaarden een heel klein beetje verandert is nergens in het heelal intelligent leven mogelijk. De kans dat zoiets toevallig zou ontstaan, is zo minimaal dat er volgens wetenschappers een bedoeling een Schepper achter gezeten moet hebben.
HS Tot op het miljoenste, tot op de centimeter perfect ontworpen voor ons, hier en nu.
LS Neem de zwaartekracht. Wij weten allemaal wat de zwaartekracht is. Denk aan een liniaal die zo lang is als het heelal groot is: 13 miljard lichtjaren. De zwaartekracht had op elk punt op die liniaal kunnen worden ingesteld. En die is ingesteld op exact het juiste punt om leven mogelijk te maken. Als die een paar centimeter ervoor of erachter was ingesteld op die totale afstand van 13 à 15 miljard lichtjaren was leven onmogelijk geweest. Hoe verklaar je dat? Dat gebeurt gewoon niet per ongeluk. Ik vroeg een wetenschapper of ze toeval daarbij hadden uitgesloten? Daar hebben we een term voor, zei hij: Vergeet het maar.
HS Dat vind ik prachtig. God is zo’n Kunstenaar, zo’n meesterlijke Planner, om dat te doen. Alleen God, hè?

LS Absoluut.
HS Wat voor bemoediging heb je voor mensen die worstelen met een miljoen lastige vragen over God?
LS Het is heel goed als je die vragen rustig onderscheidt en ze opschrijft. Als je in het algemeen twijfelt,
is het lastig om daarmee om te gaan. Maar als je drie vragen of vijf vragen opschrijft zijn er tegenwoordig zoveel goeie boeken die je kunnen helpen. Mijn boek Bewijs genoeg gaat over de acht grootste bezwaren tegen het christendom. En er zijn ook andere boeken die je helpen, antwoorden te vinden. Toen ik nog atheïst was en jaren geleden door mijn onderzoek tot geloof kwam waren er nog niet zoveel van die boeken maar tegenwoordig haal je ze gratis bij de bieb. Er zijn boeken die je kunt lezen maar de belangrijkste eerste stap is dat je eerst je specifieke vragen formuleert. Ik heb tegenover duizenden mensen gestaan en de lastigste vragen naar mijn hoofd gekregen. Er zijn goede antwoorden die ons geloof versterken.
HS Is God Real? Je boek is overal verkrijgbaar. Lee Strobel, hartelijk dank voor het delen van je verhaal met ons. Weet dat God van je houdt en wij ook.
LS Hartelijk dank. Gods zegen.

Schriftlezing- Lukas 12:22-31 door Hannah Schuller
Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 12:22. En Hij zei tegen Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: Over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Amen.

Koor – You Say door Voices of Hope
Ik vecht tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik tekortschiet
Tegen leugens die mij zeggen dat ik nooit zal voldoen
Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?
Vertel mij steeds weer wie ik ben, want dat heb ik nodig

U zegt dat U mij liefheeft al voel ik helemaal niks
U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet
En als ik mij nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben
En ik geloof, ik geloof, wat U over mij zegt, o, ik geloof

Alles wat ik heb, leg ik aan uw voeten
Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen
Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen
U zegt dat U mij liefheeft al voel ik helemaal niks
U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat U mij vasthoudt als ik tekortschiet
En als ik mij nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben
En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt
Ja, ik geloof en ik geloof, ik geloof
Wat U over mij zegt, ja, ik geloof ja, ik geloof

Historisch fragment Hour of Power LIVE2015 met Bobby Schuller
(Young @hearta avond in de Meerkerk en HOP Classic avond in Apeldoorn)
Mindy Kim: Hij is de rechtvaardige Verlosser.
Bobby: Vader in de hemel, wij zijn ons bewust van uw aanwezigheid. Dank U voor uw goedheid.
Queen P.: ik kan je niet uitleggen wat God voor mij heeft gedaan maar als Hij niet bestond, had ik hier nu niet gestaan dat Hij mij verstond, had ik never nooit gedacht maar ik riep Hem aan in het donkerst van de nacht Hij redde mij uit de klauwen van de dood
Bobby: Totdat wij voor Jezus staan op die dag zonder zonsondergang en zonsopkomst.
Samenzang: Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid
Schepper, die ‘t heelal verheugt
Jan van den Bosch : Bobby, wij brengen een eerbetoon aan je grootvader, de oprichter van Hour of Power en de Crystal Cathedral.
Samenzang: ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Bobby: Iedereen heel erg bedankt. Het stemt mij nederig hier te mogen zijn. Bedankt voor jullie komst.
Mindy Kim: Verheug u met grote blijdschap
Verheug u met grote blijdschap
Mannen vocals: Het gaat om mijn zonden
Om Jezus, die geboren werd
Opdat ik zou worden herboren
Jan: Bobby, jij zei dat Jan Willem van Delft een enorm talent is. Dat ben jij ook. Speel een stukje mee.
Bobby: Leven als Jezus betekent dat je aanwezigheid een genezende werking heeft, overal waar je komt. Moge u bekleed worden met de kracht van de Heilige Geest zodat mensen door u de liefde van de Vader voelen en weten dat ze niet alleen zijn.
Bobby Schuller en Mindy Kim: Het is goed met mijn ziel
Het is goed met mijn ziel voor altijd
Slotlied: U zij de glorie, opgestane Heer

Koor – Brighter Day door Voices of Hope
Als ik mijn ogen sluit en aan U denk en alles overdenk wat U doet
Kan ik mij mijn leven niet zonder U voorstellen
Het is als het Paradijs, en ik weet dat het echt is
Het is geen mysterie dat Iemand zijn leven gaf voor mij
Wat U hebt gedaan op Golgotha, maakt dat ik U nog meer liefheb
Ik wist nooit dat ik zo gelukkig kon zijn
Ik wist nooit dat ik zo veilig kon zijn
Uw liefde geeft het leven een compleet nieuwe betekenis
De dag zal nog meer stralen
Ik wist nooit dat ik zo gelukkig kon zijn
Ik wist nooit dat ik zo veilig kon zijn
Uw liefde geeft het leven een compleet nieuwe betekenis
De dag zal nog meer stralen

Proclamatie door Bobby Schuller
Wie je ook bent, wij gaan dit credo samen uitspreken. Houd je handen in een gebaar van ontvangen van de Heer. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Wie zorgt voor jou?
door Bobby Schuller
Vandaag gaan we het hebben over voorzienigheid. Jezus voorziet in ons dagelijks brood. Jezus belooft dagelijks brood, mits en dat is een grote mits, mits je naar het brood gaat. Het brood is er, maar het is misschien niet hier, maar daar. Je moet naar het brood toe. En het brood is waar de broodmaker is. Het geld is waar de geldmaker is. Het leven is waar de bron van het leven is. Als je bij de Heer bent, ben je bij al het andere wat je nodig hebt. Als je je concentreert op de Heer en op zijn visie voor jouw leven als je je concentreert op het grotere plaatje van je leven als je focust op je persoonlijke ontwikkeling in zijn koninkrijk komt het vanzelf goed met het geld. Dat wordt het thema voor vandaag, en ik hoop dat je dat meeneemt van hier. Als je brood wilt, moet je gaan naar waar dat brood is. Net als Israël in de wildernis.
Het volk zwerft rond en krijgt elke dag brood te eten in de vorm van manna. Maar het is nooit brood van morgen. Het is brood van vandaag. Proberen de Joden het te bewaren? Ja. Maar dan wordt het opgegeten door wormen. God voorziet het volk Israël alleen van zijn dagelijkse portie manna. Maar 40 jaar lang is het er elke dag. Dat beeld hanteert Jezus ook voor ons. Misschien hebben wij niet altijd het brood van morgen maar je hebt altijd de belofte van het brood voor morgen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Net als Israël vragen wij niet waar het brood is. De vraag is, waar de wolk overdag is en het vuur ‘s nachts. Als je die vraag beantwoordt, wordt de vraag over het brood vanzelf beantwoord. Amen? God wil dat wij een visie voor ons leven hebben. En als wij die visie hebben, regelt de rest zichzelf. Op de middelbare school wilde ik een zendingsreis naar Rusland maken. Een trip van twee maanden. Ik zou met een team naar een weeshuis gaan en ik moest mijn eigen reis betalen. De reis zou over vijf of zes weken beginnen en je kreeg drie weken om het geld bijeen te halen. Ik zei, ik ga ervoor en ik ga proberen dat geld bij elkaar te krijgen. Ik belde meteen de beste fondsenwerver die ik kende: mijn opa Schuller. Ik wist dat hij het antwoord zou hebben. Ik belde hem voor advies. Misschien hoopte ik zelfs dat hij zijn chequeboekje zou trekken. Maar hij gaf mij geen geld, maar wel een advies dat ik nooit ben vergeten. Dit is wat hij zei: Bobby, als jij de visie hebt, komt het geld vanzelf. Als jij de visie hebt, komt het geld vanzelf. Al kreeg ik geen geld, ik nam wel dat advies ter harte en ik pakte van alles aan. Auto’s wassen. Ik benaderde mensen voor geld. Ik had snel geld nodig. Maar al gauw was mijn tijd om en ik had maar een paar honderd dollar. Ik dacht, ik heb een visie, ik heb een droom en ik heb nog maar een paar dagen. Ineens komt mijn moeder met geld. Wat gebeurt hier, dacht ik. Bleek ze aankondigingen voor mijn eindexamen rondgestuurd te hebben. Ik wist niet eens van het bestaan. Ineens stuurden allerlei mensen mij 20 dollar, 50 dollar om mij te feliciteren met mijn eindexamen. En daar kwam dat geld ineens. Dat was een belangrijke les voor mij. Ik was 17 en ik vond het te gek. Ik wilde naar Rusland en in drie weken dat geld hebben. Dat was een mammoetdroom voor mij. En God voorzag. En God voorziet ook voor jou. Als de visie er is, volgt de voorzienigheid. Als jij voor de visie zorgt, volgt de voorzienigheid. Waar God is, is voorzienigheid. Waar God is, is voorzienigheid. En waarvan God ons voorziet, is niet net genoeg. Gods voorzienigheid is niet net genoeg. Gods voorzienigheid voor ons is meer dan genoeg. Davids beker was niet precies tot de rand gevuld. Zijn beker vloeide over. Precies. God zegt niet dat Hij wat vee op een paar heuvels heeft grazen. Hij heeft vee op duizend heuvels. Er zit geen grens aan Gods voorzienigheid voor ons. Dit is de grens: De grens ligt bij onze visie voor ons leven. Onze visie voor Gods koninkrijk, onze visie voor wat wij tot stand kunnen brengen. Hoe groter onze visie, hoe meer voorzienigheid wij nodig hebben hoe beter, op sommige manieren. Wij worden een nieuwe schepping en deel van een nieuwe visie die aantrekt wat wij nodig hebben. Er bestaat groot gevaar dat het niet gaat om de visie in Gods koninkrijk maar om geld. Dat doen we allemaal heel vaak. Maar wij weten diep van binnen dat het leven veel meer is dan voorzienigheid. Veel meer dan brood, veel meer dan geld of een reputatie. God zal het mogelijk maken. Echt waar. Je kwam hier benieuwd naar wat er gaat gebeuren maar als je in relatie komt met de Heer, zal Hij dingen mogelijk maken voor je. Dit komt in de vorm van een kans. Of iemand die een gids voor je is. Iemand die ons bij de hand neemt en ons de weg wijst. Soms is die kans een open deur. Maar wat het ook is, God maakt het mogelijk voor je. Je krijgt wat je nodig hebt en meer, om te doen waartoe je geroepen bent. En dan nog iets. God houdt er niet van om ons zomaar geld in de schoot te gooien. Hij wil dat we meewerken aan onze eigen voorziening. In het Oude Testament staat een gebod: Als je je akker oogst, moet je kleine stukjes met graan ongemoeid laten. Waarom? Zodat de armen daar zelf wat graan kunnen oogsten. Waarom staat er niet: Geef het graan aan de armen. Maar dat staat er niet. Er staat: Laat wat staan. Dan kunnen de armen zelf aan de slag om het te bemachtigen. Waarom? Omdat brood dat je verdient, beter smaakt dan brood dat je krijgt. Ik heb dat persoonlijk ervaren. Als je wat van jezelf investeert en je het werk van je eigen handen eet heeft dat waardigheid. Het is goed voor je gevoel van eigenwaarde. Lukas 12. Wij gaan niet de hele tekst lezen. Dat heeft Hannah al gedaan. Wij lopen er wel doorheen. Ik neem aan dat je hebt opgelet. Dit is het eerste wat Jezus zegt over je zorgen maken. Maak je geen zorgen over je eten. Maak je geen zorgen over je eten, je voorziening. En eten is voor hen ook geld. Maak je geen zorgen over geld. Waarom niet? Hierom niet: Als dat het enige is waar je je zorgen om maakt, is dat de grens van je leven. Als je je alleen maar zorgen maakt om je voorziening wordt dat je hele leven. Wij kennen verhalen en misschien ken jij ze ook. Je hebt meer dan genoeg voorziening, maar dat is de grens van je leven. En al eet je uitgebreid driemaal daags, toch mis je iets. Jezus zegt ons dat wij naar de raven moeten kijken. God zorgt voor de raven. Er is een hyperlink naar een verhaal in het Oude Testament over Elia en koning Achab. Achab heeft alle voorziening en er gebeurt iets vreselijks in het land. God neemt raven, vogels die als gierig bekend staan en die pikken alle voorraden uit Achabs voorraadschuren en geven ze aan Elia. Wat wordt daarmee bedoeld? Zij die in de aanwezigheid van God verkeren Hij neemt uit de hand van de verdorvene en schenkt aan de rechtvaardige. Ik denk aan een verhaal over een man met een silo. Een man haalt op een dag een enorme oogst binnen. Bergen graan. Wat een geweldige oogst, zegt hij. Hij sloopt al zijn schuren en bouwt nieuwe schuren en silo’s voor al dat graan. Dan zegt hij tegen zichzelf: De rest van mijn leven eet en drink ik en ben ik vrolijk. Dan zegt de Heer: Vandaag zul je sterven. En bam, dood is hij. Dat is het einde van het verhaal. Jezus legt ons dit uit. Dit overkomt iemand die rijk is in materieel opzicht, maar arm jegens God. Wat doen wij met die tekst? Je financiële adviseur houdt niet van zo’n verhaal. Die vindt dat je je pensioen veilig moet stellen. Dit is wat ik van dat verhaal vind. Het gaat niet over die grote silo’s. Grote silo’s zijn prachtig. Ze zijn een zegen. Het gaat er niet om dat hij voorziening in overvloed had. Het gaat erom dat die overvloed aan de buitenkant niet de binnenkant weerspiegelde. Je kunt het ook zo zeggen: De schuur was groter dan de man. Dit is wat Jezus op het einde zegt. Degene die arm is vanbinnen. Daar schuilt het gevaar. Degene die rijk is vanbinnen maar arm van buiten heeft een betere toekomst dan degene die van buiten rijk is en van binnen arm. Bij die man met die silo is de silo het grootste ding in zijn leven. En hoe kleiner die silo wordt, hoe kleiner zijn leven wordt. Misschien ken je mensen met een grote bankrekening. Het grootste ding in hun leven is hun bankrekening. Als hun bankrekening slinkt, slinkt hun leven. Ze zeggen rare dingen als: Ik hoop dat ik doodga voor ik blut ben. Misschien denk je dat ook weleens. God wil niet dat je een bekrompen leven leidt op basis van het formaat van je schuur. Hij wil dat je een groot leven hebt, gebaseerd op Gods grote visie voor je leven. Hij wil dat je de visie van wie je kunt worden, najaagt. De visie van wat je kunt bereiken. En als je in Gods wil bent, zal Hij voorzien. Wij begrijpen dat waar God is, voorzienigheid is. Niet zomaar genoeg, maar meer dan genoeg. Dit is iets waar je je wel om mag bekommeren. Niet om wat ik op de bank heb, maar wat er in mijn hart zit. Hier mag je je om bekommeren. Niet of je morgen brood hebt maar of je dicht bij de Voorziener van brood zult zijn. Kom dichter bij God en je komt dichter bij alles wat je nodig hebt. Amen? Het tweede wat Hij zegt, is: Wees niet bezorgd om je eten en ook niet om je kleding. Waarom bekommeren wij ons zo om onze kleren? Bekommer je ook niet over hoe je eruitziet. Kijk naar de velden met die prachtige bloemen. Als Ik mij al zo om die bloemen bekommer, hoeveel meer bekommer Ik mij dan om jou. Ik zorg voor je. Hij zegt: Zit niet in over je uiterlijk of je kleding. Wees niet zo bezig met ouder worden en hoe dat je verandert. Zit niet in over je reputatie, over wat anderen van je vinden. Zit niet in over hoe je eruitziet. Waarom? Als dat het enige waar je je om bekommert, is dat de grens van je leven. Wij kennen allemaal mensen die geobsedeerd zijn door hun uiterlijk. En dat is de limiet van hun leven. Laat geld niet de grens van je leven zijn en laat het niet je uiterlijk zijn. En dan zegt Jezus: Dit is de reden dat zovelen zich over die dingen zorgen maken. Omdat ze belangrijk zijn. Wat een verrassing, hè? Ze zijn belangrijk. Geld is belangrijk. Kleding is belangrijk. Hoe je eruitziet, is belangrijk. Hoe je je voelt, is belangrijk. Wat je eet, is belangrijk. En dit is wat God zegt. Dit is belangrijk voor God. Hij zegt dat de oplossing niet in die dingen schuilt. De oplossing is het koninkrijk van God. Dit is de ironie. Je zorgen maken om die dingen is vermoedelijk ons grootste obstakel om die dingen te krijgen. Haal allemaal eens diep adem. Adem uit en focus op God. Dit is wat wij vandaag leren. Het gaat niet over geld of je reputatie. Maar om dicht bij de Heer zijn en zijn wil doen. Als je je om die dingen bekommert, worden ze de grens van ons leven. Als wij stoppen met groeien, beginnen wij te sterven. Leven betekent groeien. Hoe groot worden levende wezens? Het antwoord luidt: Zo groot als ze maar kunnen. Zo groot als ze kunnen. Hoe groot wordt een boom? Hoe diep reiken de wortels van een boom? Zo diep als ze kunnen. Als een boom geen water en zon meer krijgt, hoeveel groeit hij dan? Ondanks alles wordt hij zo groot als hij kan. Tenzij hij dood is. Wij kijken naar vooruitgang, naar ons banktegoed, onze baan, onze status. Maar de vooruitgang zit hier en hier. Niets weerhoud je ervan, hier en hier te groeien. Dat is wat het betekent om discipel te zijn. Er zit verschil tussen een discipel zijn en een christen zijn. Een christen is iemand die besluit om op de Heer te vertrouwen maar een discipel gaat verder. Die wijdt zijn hele leven aan het volgen van Jezus. Om hun leven te heiligen, hun manier van denken te veranderen. Om hun gedrag en hun cultuur te veranderen. En dat is het geschenk voor christenen van nu, die eeuwig leven geeft. Dit zeggen wij: Het is beter om hier en hier rijk te zijn en daar blut te zijn dan een grote bankrekening te hebben en een nietsnut te zijn. Nergens heen gaan. Een uitvreter. Maar dat ben jij niet. Het is beter om Gods roeping in je leven te hebben. Beter om een frisse visie te hebben. Elke dag in je hart de disciplines trainen die je waardevoller en krachtiger maken voor je leven. Het is beter om bij tegenwind in je leven de volharding te hebben dan een grote bankrekening te hebben en een nietsnut te zijn. Dat is de tweede keer dat ik nietsnut zeg in deze preek. Het werkt. Dit is wat wij zeggen en wat Jezus ons zegt. Zit niet in over eten en ook niet over hoe je eruitziet. Maar bekommer je wel om… wat? Zijn koninkrijk. Dat is het gebod. Als je je concentreert op Gods koninkrijk, wijst de hele rest zichzelf. Heb je visie voor Zijn koninkrijk? Hoor je bij dat koninkrijk? Werk je aan koninkrijk doelen? Dan regelt de rest zich vanzelf. De Bijbel belooft: Zoek zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid en al die dingen zullen je ten deel vallen. Ontzag voor de Heer is het begin van wijsheid. Let wel, ontzag voor de Heer is geen wijsheid. Ontzag voor de Heer is het begin van de wijsheid. Zo begint het. Als wij besluiten ons nergens anders meer om zorgen te maken behalve of wij overdag dichter bij de wolk en ‘s nachts dichter bij het vuur zijn is dit waar ik mij om bekommer. Ben ik in Gods wil? Dit is waar ik me om bekommer. Ben ik veranderd naar het beeld van Christus? Als wij ons daarom zorgen maken, stoppen wij met ons zorgen te maken. Dit is waar wij ons om bekommeren. Groei ik? Ontwikkel ik mij? Ben ik een nieuwe schepping? Word onverzadigbaar voor God. Word dorstig naar de Heer. Maak Hem datgene wat je wilt als je ontwaakt en als je naar bed gaat, en al die andere
voorzieningen regelen zichzelf. Amen.

Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Koorzang – In Christ there is No East or West
Laat zuid en noord nu zijn verblijd
Hem prijzen west en oost
Aan Hem behoort de wereldwijd
Door Hem wordt zij getroost

Wie zorgt voor jou?

14 april 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan