Home Leven in vertrouwen

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten wij ons erover verheugen. Goedemorgen, kerkfamilie. Zoals u ziet is Bobby er niet. Hij had gisteravond hoge koorts. Hij moest en zou toch preken maar vanmorgen was hij zijn stem kwijt. Maar gelukkig kan onze eigen Chad Blake voor hem invallen. Nogmaals: wat fijn dat u er bent. Bidt u samen met mij?

Gebed

Heer, wij komen voor uw aangezicht en vragen U uw naam groot te maken. Maak uw naam groot in ons, Vader in onze gezinnen en in onze kerk. Wij hebben U lief. Help ons om voor 100% op U te vertrouwen en ons te doordringen van uw diepgaande liefde. Wij geven deze dag aan U. Dit bidden wij in uw heilige, machtige naam. Amen. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Love Divine, All Loves Excelling”

Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat Kom in onze harten binnen met uw milde overdaad Jezus, één en al ontferming daal vanuit de hoge neer Met uw heerlijke bescherming in ons lovend hart, o Heer Wat Gij eenmaal bent begonnen o voltooi het, maak ons rein Tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn Tot wij eeuwig bij U wonen schrijdende van licht tot licht Leggend onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht

Aanbiddingslied – “Get Your Hopes Up”

Ik zie de zon ’s morgens opgaan die dromen wakker maakt Ik voel de beloftevolle wind in mijn rug die me eraan herinnert: Er is een lofgewaad in plaats van een benauwde geest En een nieuw lied brandt in mijn hart Ik leef in de goedheid die Hij geeft Vat weer hoop, hef je hoofd op geef je geloof de ruimte Vat weer hoop, onze God is voor ons Hij heeft ons weer tot leven gebracht Vat weer hoop, hef je hoofd op geef je geloof de ruimte Vat weer hoop, onze God is voor ons Hij heeft ons weer tot leven gebracht Ik zie de zon ’s morgens opgaan die dromen wakkermaakt. Ik voel de beloftevolle wind in m’n rug die me eraan herinnert: Er is een lofgewaad in plaats van een benauwde geest En een nieuw lied brandt in mijn hart ik leef in de goedheid die Hij geeft Vat weer hoop, hef je hoofd op geef je geloof de ruimte Vat weer hoop, onze God is voor ons Hij heeft ons weer tot leven gebracht Christus voor me, Christus achter me Hij houdt me stevig vast in zijn genade die nooit ophoudt Zal ik mezelf eraan herinneren: Vat weer hoop, hef je hoofd op, geef je geloof de ruimte Vat weer hoop, onze God is voor ons Hij heeft ons weer tot leven gebracht.

Schriftlezing – 1 Johannes 4:13-16 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit 1 Johannes 4. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons doordat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. Kerkfamilie, als wij erop vertrouwen dat God ons werkelijk liefheeft kunnen wij ook vertrouwen op zijn manier om de dingen te doen. Amen.

Kinderkoor – Voices Of Hope – “When You Believe”

Vele nachten lang klonk ons gebed in stilte door Zongen wij een hoopvol lied ondanks wat komen zou Nu zijn we niet meer bang al volgt ons nog een zware weg We verzetten bergen zonder te weten dat we het konden Ooit wordt het wonder waar voor wie gelooft Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd Verwacht dat wonder maar hef trots het hoofd Geloof, dan is het wonder daar Wonderen voor wie gelooft Angst had ons verlamd want ons gebed leek onverhoord Hoop was als een vogel die vervaagde in de mist Nu is een vuur ontvlamd en moedig hoopvol stap ik voort Spreek ik woorden waarvan ik niet wist dat ik ze wist Ooit wordt het wonder waar voor wie gelooft Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd Verwacht dat wonder maar hef trots het hoofd Geloof, dan is het wonder daar Wonderen voor wie gelooft Als je verblind wordt door je pijn en in de regen je weg niet vindt Dan zegt een dun maar dapper stemmetje: Liefde is altijd nabij ooit wordt het wonder waar voor wie gelooft Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd Verwacht dat wonder maar hef trots het hoofd Geloof, dan is het daar nu is het daar Wonderen voor wie gelooft, wonderen voor wie gelooft gelooft.

Pastoraalgebed – Tim McCalmont

Bidt u met mij? Goede God, wij verhogen uw naam en eren en loven U. Wil ons voorgaan in het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd: Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd worde uw naam. Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Solo – Samuel A. Capella – “O Come to the Altar”

Heb je pijn, breekt je hart van verdriet, Overspoeld door de last die je draagt, hoor, Jezus roept je, Ben je moe, kom je niet overeind en Verlang je naar kracht van de bron hoor, Jezus roept je O kom naar de Vader, met open armen staat Hij klaar Vergeving verkregen, door Jezus’ offer aan het kruis Leg je fouten en pijn naast je neer Kom vandaag nog, en wacht nu niet meer Hoor, Jezus roept je ruil je zorgen bij Hem voor geluk Een nieuw leven rijst op uit het graf Hoor, Jezus roept je o kom naar de Vader Met open armen staat Hij klaar Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis Zie onze Redder, Hij is zo liefdevol Zing halleluja, Jezus leeft buig voor zijn glorie Want Hij is onze Heer zing halleluja, Jezus leeft O kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis O kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis Heer

Koor – “Total Praise”

Ik hef mijn ogen op naar de bergen Wetende waar mijn hulp vandaan komt U geeft mij vrede in tijden van storm U bent de bron van mijn kracht U bent de kracht van mijn leven Ik hef mijn handen in aanbidding naar U op Heer Ik hef mijn ogen op naar de bergen Wetende waar mijn hulp vandaan komt U geeft mij vrede in tijden van storm U bent de bron van mijn kracht U bent de kracht van mijn leven Ik hef mijn handen in aanbidding naar U op Amen…

Uitnodiging en Welkom door Chad Blake

Fijn om hier weer samen met u te zijn. Gisteravond zat ik rustig op de bank. Zal ik de hond uitlaten? dacht ik. Het was 7 uur. De telefoon ging. Het was Bobby. Oei, zei Hillary. Altijd als Bobby op zaterdag na vijven belt, is het mis. Hij zegt: Ik rijd nu naar huis met 39 graden koorts. Ik voel mij niet geweldig. Misschien moet je maar een preek voorbereiden. O… Oké, zei ik. En toen zei hij: Ik schat de kans dat ik er niet zal zijn op zo’n 20 procent. Ik laat het je morgen om kwart over 5 weten. Na een onrustige nacht werd ik om kwart over 5 wakker. Ik had nog geen belletje of berichtje gehad. Goed zo, dacht ik. Maar om 5 uur 17 dacht ik: Voor de zekerheid nog even kijken. Hij schreef: Ik heb koude rillingen en ben mijn stem kwijt. Aan de slag dus.

Proclamatie met Chad Blake

Dus wij bidden voor hem en zeggen zoals elke week: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Amen. U mag gaan zitten.

Preek – “Leven in Vertrouwen”

door Chad Blake Dat bleef ik vanmorgen onder de douche voortdurend tegen mijzelf zeggen: Je hoeft je geen zorgen te maken, je hoeft je niet te haasten. Als je over langere tijd kijkt, blijken predikanten altijd hetzelfde te preken. Ieder heeft zijn eigen thema dat hij in elke preek onderbrengt, onverschillig wat de Bijbeltekst is. De afgelopen weken moest ik daar vaak aan denken. Ik dacht: Ik heb nog niet zo veel gepreekt, wat zou mijn thema zijn? Na rijp beraad denk ik dat dat ‘vertrouwen’ is. Vertrouwen op Jezus, op God. Waarom is dat zo? Ik denk omdat ik voor mijzelf preek. Vertrouwen is moeilijk. Het is echt iets moeilijks. Daarom gaan wij het vanmorgen hebben over vertrouwen. Vertrouwen is een vast geloof in het karakter, het vermogen, de kracht of waarheid van iets of iemand. Dat is wat vertrouwen is. Wij denken te kunnen vertrouwen op Jezus. Wij kunnen ons vertrouwen stellen in Jezus, in God. Maar vertrouwen heeft twee dimensies, een zintuiglijke en een gedragsmatige: Waarheid is iets in ons hoofd, maar ook iets dat wij in ons leven vormgeven. Waarnemen dat iemand betrouwbaar is, is nog geen vertrouwen. Net zo min is risicovol gedrag nog geen vertrouwen. Vertrouwen is de innerlijke verhouding van die twee. Het is zowel het denken over als het ervaren van. Vertrouwen is alomvattend. Vertrouwen verwerf je niet makkelijk. Wij zijn de meest vercommercialiseerde, door verkopers bestookte voorgelogen, aan reclame blootgestelde generatie aller tijden. Iedereen probeert je altijd van alles aan te praten. Wij zijn erg goed van vertrouwen, maar tegelijk zijn wij erg wantrouwend. Dat levert een vreemd soort angst op, iets in ons binnenste dat steeds aanwezig blijft als ons leven vordert. Maar de basis van wat ik ga vertellen is dit: God houdt van u. God houdt van u. Durft u daarop te vertrouwen? Vertrouwt u daarop? Al pikt u verder niks op van wat ik zeg: God houdt van u zoals u bent. Er is helemaal niets wat wij zouden kunnen doen om te zorgen dat Hij meer of juist minder van ons gaat houden. God houdt van ons, dat is de waarheid waarop wij kunnen vertrouwen. Hannah las zojuist uit 1 Johannes, hoofdstuk 4 vers 13 en verder: ‘Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons doordat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God.’ En dan dit laatste vers: ‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.’ Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. Is dat zo? Vertrouwen we werkelijk op God? Wat betekent ‘kennen’ en ‘geloven’ hier? Wat betekenen kennen en geloven? Het gaat over intimiteit, ervaring. Weten wij over Jezus of kennen wij Jezus echt? Het gaat om die beweging van het hoofd naar het hart. Het is een combinatie van dingen die bijeenkomen en dan een vertrouwensband met God vormen. Wij horen die woorden ‘kennen’ en ‘geloven’ en denken: dat is hoofdkennis. Maar voor de jood uit de eerste eeuw was het zoveel meer. Het was een totale lichamelijke ervaring van kennen, geloven en vertrouwen. Een fan is niet hetzelfde als een vriend. Zijn wij fans van Jezus of vrienden? Fans kennen allerlei feiten. Wanneer iemand is geboren, wanneer hij zijn eerste boek schreef, in welke films hij speelde. Zij weten werkelijk van alles over iemand die zij hoogstwaarschijnlijk nooit hebben ontmoet. Een vriend van me kan alle films opnoemen die een Oscar hebben gewonnen. En van ieder jaar weet hij ook wie alle genomineerden waren. Waar ergens zit dat in je hoofd? Hij is een filmfan. Zijn wij fans van Jezus? Wat is het verschil? Een vriend kent misschien niet al die feiten. Een vriend kent misschien niet al die details. Maar een vriend weet wat belangrijk is. Hij kent je karakter, weet hoe je zult reageren, weet wat je zal gaan zeggen. Een vriend weet wie je bent. Wij zouden vrienden moeten worden met Jezus. Iemand die je goed kent, durf je belangrijke taken toe te vertrouwen die je niet aan iedereen zou overlaten. Als wij het hebben over ons leven aan Jezus geven kunnen wij een vertrouwen opbouwen dat alles omvat: Wat voor mensen wij zijn, hoe wij op elkaar reageren. Nu hebben wij de grote stap genomen om twee kerken te laten samengaan. Zij vertrouwen elkaar. Vertrouwen is zo’n belangrijk onderdeel van ons discipelschap. Het vraagt om een relatie. Jezus leeft het ons voor. Hij kent de Vader. Wij zien hoe Jezus zich even terugtrekt om tijd en intimiteit te hebben met God alleen. Zo laadt Hij weer op. Hij onttrekt zich aan de menigte en brengt tijd door met Jezus. Brengen wij genoeg tijd door met Jezus om Hem te kennen om Hem echt te kennen? Zelfs aan het kruis vertrouwt Jezus nog op God. Als je het lijdensverhaal leest, zie je Hem worstelen met wat God de Vader van Hem vraagt. Je ziet hoe Hij zich volledig overgeeft aan dat vertrouwen, dat vertrouwen op zijn Vader en diens plan. Wij moeten Jezus kennen en op Hem vertrouwen zoals Hij op de Vader vertrouwt. Kennis leidt tot vertrouwen, tot aanvaarding van wie je bent en van het feit dat Jezus van mij houdt zoals ik ben. Dat is van een onbevattelijke grootsheid. Het verandert alles. Jezus houdt van mij zoals ik ben. Alle zelfkritiek, dat ik er niet goed genoeg uitzie, niet slim genoeg ben dat ik te veel zondig, dat ik zus of zo doe. Nee, iedere vorm van jezelf afkeuren laat zien dat wij niet op Jezus vertrouwen. Dat wij ons niet verlaten op wie Jezus is. De Bijbel geeft de formule van vertrouwen: geloof plus hoop. Geloof komt voort uit de ervaring dat Jezus Heer is. Hoop is je verlaten op Jezus’ belofte, gecombineerd met de verwachting van vervulling. Wij zien dat overal in de Bijbel, ondermeer in het verhaal in het Lucasverhaal over de centurion en zijn stervende dienaar. Die leeft in die combinatie van geloof en hoop. Hij zegt: ik ben het niet waard U thuis te ontvangen. Spreek het woord en mijn dienaar zal genezen zijn. En wat is Jezus’ reactie? Eugene Peterson verwoordt het prachtig: ‘Jezus zegt: zo’n eenvoudig geloof ben Ik in heel Israël nog niet tegengekomen. Terwijl dat volk God en zijn handelwijze toch zou moeten kennen.’ Terwijl dat volk God en zijn handelwijze toch zou moeten kennen. Als ik dat nu lees, denk ik aan mijn eigen verhaal. Waar is mijn vertrouwen in Jezus? Hoe geef ik het gestalte in mijn leven? Juist de mensen die God en zijn handelwijze kennen. Is mijn vertrouwen eigenlijk wel zichtbaar in mijn manier van leven? Leef ik zo dat mensen zeggen: Dat wil ik ook, zo’n Godsvertrouwen? Een vader is met zijn twee zoontjes aan het vissen op een steiger. De vader is – het zou niets voor mij zijn – erg geconcentreerd op het vissen. Hij houdt alles in de gaten, let op zijn aas etcetera. Intussen dwalen de jongens weg. De oudste wordt afgeleid en let niet op de jongste en even later hoort iedereen een plons. Het water is een paar meter diep. Een jonge jongen zakt er zo in weg. De vader duikt erin op zoek naar zijn zoon. Hij vindt de jongen, die zich stijf vasthoudt aan een paal van de steiger. Hij maakt zijn vingertjes los en tilt hem uit het water. Als iedereen wat is bekomen, vraagt de vader aan zijn zoontje: Wat was er nou? Waarom sloeg je niet met je armen om je heen? De jongen kijkt hem aan en antwoordt: Ik wachtte gewoon op jou, papa. Wat een prachtig verhaal. Kunnen wij zo’n godsgeloof hebben dat als ons leven in duigen lijkt te vallen, als wij ontslagen zijn, als een relatie uit raakt en wij niet weten wat te beginnen. Hebben wij dan het vertrouwen om stil te blijven zitten en te wachten op God? Of spoeden wij ons op topsnelheid door het leven? Proberen wij het achter ons te laten en door te gaan? Of zijn wij mensen die zich vastklampen aan een steiger en zeggen: Ik wacht gewoon op jou, papa? Lucas meldt dat Hij het aantal haren op ons hoofd weet. Bij de een is dat meer dan bij de ander, maar Hij weet het precies. God weet wie wij zijn. In de Bergrede gaat het over leliën en vogels, hoe God voor hen zorgt. Hoeveel méér zal Hij dan niet om ons geven? Dit is het soort God dat wij liefhebben, op Wie wij kunnen vertrouwen. Wij gaan weer naar Pasen toe. Deze periode is de aanloop naar Pasen. En wij denken aan het mooiste verhaal ooit verteld: Dat God zijn Zoon stuurde om voor ons te sterven. Dat verhaal krijgt een hele nieuwe betekenis. Gods liefde voor ons gaat zo diep. Hij houdt van ons zoals wij zijn. Zo’n grote liefde kom je maar zelden tegen. Hopelijk hebben we dat met onze ouders. Maar ik weet heel goed dat dat niet voor iedereen gold. Hopelijk hebben wij dat met onze partner, maar dat geldt niet voor iedereen. Die liefde die niet verdiend kan worden en ook niet afgenomen kan worden. Gods liefde voor ons is ongelofelijk. Mijn lievelingsschrijver Brennan Manning, heeft het vaak over vertrouwen. Hij wist zijn gemeente duidelijk te maken wat Gods liefde inhoudt. Als predikant ontmoet je allerlei mensen en hoor je allerlei verhalen. Over mensen die ernaar verlangen God te ervaren. Iemand zei: ik verlang er wanhopig naar dat God Zich aan mij openbaart. Ik roep om Hem. Ik weet niet of ik kan geloven maar ik wil dat God Zich duidelijk manifesteert in mijn leven. Mijn hart breekt als ik zo’n verhaal hoor. Verplaats u eens… Stelt u zich dat nu eens voor: Ga eens in Gods schoenen staan. Stel u voor dat u de God van het universum bent, die alles heeft geschapen. En een van uw schepselen kijkt naar u uit, verlangt naar u, roept om u tot hulp, Iemand die in relatie tot u wil staan. Die een relatie, intimiteit wil. Wat geeft uw hart u dan in? Het zou hartverwarmend zijn. Uw hart zou zeggen: die relatie wil ik ook. Neem uw gevoel en vermenigvuldig dat exponentieel. Dan begint u iets te begrijpen, een heel klein beetje, van het soort liefde dat God voor u voelt. Gods liefde is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Er is moed voor nodig, je moet je in je vertrouwen storten. Erkennen dat je ergens bang voor bent, helpt niet altijd. Ik denk aan alles waar ik bang voor ben geweest. Maar die erkenning neemt niet altijd mijn angst weg. Moed is wat je doet ondanks dat je bang bent. Het is wat je doet als je je bewust bent van je angst, maar toch doorzet. Voor vertrouwen is moed nodig. Het is zo moeilijk om te zeggen: Heer, ik vertrouw U in alles, en dat U mij liefheeft zoals ik ben. Hoe zou het zijn om een moedige stap te zetten om God te ervaren? Zo veel mensen volgen Hem alleen op papier. Zo veel mensen baseren zich alleen op feiten. Stap in de werkelijkheid, in de ervaring. Stap in een vertrouwensrelatie en zie wat God zal doen. Bidt u met mij?

Gebed

Vader, wij verlangen er zo naar u te vertrouwen zoals Jezus op U vertrouwde zoals Hij het ons voordeed. In uw handen vertrouwen wij ons lichaam, ons verstand en onze geest en ook deze hele dag, ochtend, middag, avond en nacht. Al wat U van ons wilt, willen wij zelf ook. Wij storten ons in uw armen en vertrouwen op U terwijl ons leven voortraast. Aan uw hart vertrouwen wij onze harten toe ook al zijn ze vaak afgeleid, angstig, onzeker. Aan U geven wij ons over aan Jezus onze Heer. Amen.

Zegen met Chad Blake

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven in vertrouwen

14 april 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan