Home Hoe deel jij je geloof?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, familie.
Wat fijn dat u er weer bent. Vandaag krijgt u te horen dat u meer dan genoeg bent. God vraagt u alleen maar in Hem te blijven en zijn Woord te koesteren. En dat is wat u hier doet. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.
Wij zijn zo blij dat u er bent, ongeacht uw achtergrond of uw geloof. Ook niet-christenen zijn zeer welkom. Weet dat God u toelacht en aan uw kant staat. Laten we bidden.

Gebed

Dank U ons in uw huis bijeen brengt omdat U ons liefheeft en bij ons betrokken blijft. Er is geen berg die wij niet kunnen verzetten als we maar een beetje geloof hebben. Wij delen ons geloof met de wereld en we verschijnen hier vol vreugde en enthousiasme over wat U doet in onze harten. Wij luisteren wat U te zeggen heeft. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “The King of Love my Shepherd is”

De Koning der liefde is mijn herder, zijn goedheid schiet nooit tekort

Niets ontbreekt mij als ik ben van Hem en Hij is voor altijd van mij
En zo, tot in lengte van dagen zal uw goedheid niet falen goede Herder, Laat mij uw lof zingen voor eeuwig, in uw woning

Ik heb wel duizend verhalen gehoord over hoe ze denken dat U bent En ik heb uw tedere fluistering van liefde gehoord
In het holst van de nacht als U me zegt
Dat U blij bent met mij en dat ik nooit alleen ben

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent En U heeft me lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben

Muziek – Voices of Hope Children’s Choir – “Good, Good Father”

Ik heb veel mensen naar antwoorden zien, zoeken, dichtbij en ver
Maar ik weet dat we allemaal zoeken naar antwoorden die alleen U kunt geven, Want U weet wat we nodig hebben voordat we een woord gezegd hebben

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent En U heeft me lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben
Volmaakt bent U in al wat U doet, volmaakt bent U in al wat U doet Volmaakt bent U in al wat U doet, voor ons

Volmaakt bent U in al wat U doet, volmaakt bent U in al wat U doet Volmaakt bent U in al wat U doet, voor ons

U bent een goede, goede Vader, dat is wie U bent, ja, dat is wie U bent En U heeft me lief, dat is wie ik ben, ja, dat is wie ik ben

Schriftlezing – – Mattheüs 28:16-20 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek ,lees ik vanaf Mattheüs 28 vers 16.
En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelende. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Gemeente, wij mogen de wereld goddelijke hoop brengen. Amen

Koor – Voices of Hope Children’s Choir – “This Little Light of Mine”

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt Dat het schijnt, schijnt, schijnt

Zet ik het onder een korenmaat? Nee! ik zorg dat het schijnt Zet ik het onder een korenmaat? Nee! ik zorg dat het schijnt Zet ik het onder een korenmaat? Nee! ik zorg dat het schijnt Dat het schijnt, schijnt, schijnt

Zorg dat niemand het uitblaast, ik zorg dat m’n lichtje schijnt Zorg dat niemand het uitblaast, ik zorg dat m’n lichtje schijnt Zorg dat niemand het uitblaast, ik zorg dat m’n lichtje schijnt Laat het schijnen, schijnen, schijnen

Ik ben een helder baken van licht, ik laat m’n lichtje stralen in het land Ja, ik zal het laten schijnen, ik laat m’n lichtje stralen in het land
Ja, ik zal het laten schijnen, ik laat m’n lichtje stralen in het land
Ja, ik zal het laten schijnen, zorg dat het schijnt

Laat het schijnen, laat het schijnen, overal
Laat het schijnen, laat het schijnen, overal
Laat het schijnen, laat het schijnen, overal
Laat je lichtje schijnen, laat het schijnen, schijnen

Koor – “My Eternal King”

Mijn God, ik hou van U
Niet omdat ik dan de hoop op de hemel verdien
Noch omdat zij die U niet liefhebben de eeuwige dood riskeren. O Jezus, U hebt mij omarmd, terwijl U aan het kruis hing
O Jezus, U hebt mij omarmd, terwijl U aan het kruis hing
O Jezus, U hebt mij omarmd, terwijl U aan het kruis hing
Voor mij verdroeg U de spijkers, de spijkers en de speer
En veelvoudige vernedering, en veelvoudige vernedering

Waarom, waarom dan, gezegende Jezus Christus
Zou ik niet waarlijk van U houden?
Niet in de hoop de hemel te verwerven of aan de hel te ontkomen Niet in de hoop er beter van te worden of een beloning te ontvangen Maar zoals U van mij houdt, o liefdevolle Heer
Ook zonder dat alles heb ik U lief
En zal ik U altijd liefhebben, en aan U mijn lofzang wijden
Omdat U mijn God bent en mijn Koning in eeuwigheid

Proclamatie met Bobby Schuller

Fijn dat u er bent of mee kijkt. Waar u ook bent, voor ons hoort u bij deze kerk bij Shepherd’s Grove. Wij bidden voor u en geloven in u. Houd uw handen zo en verkondig met mij dit goede nieuws:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank u, u mag gaan zitten

Preek – ” Hoe deel jij je geloof met de wereld?” door Bobby Schuller

Wij gaan het hebben over het belang van je geloof en overtuigingen delen met je naaste. Kent u deze grap? Hoe weet je dat iemand naar de sportschool gaat? Doordat hij het tegen je zegt. Eigenlijk een heel oud grapje dat ook opgaat voor andere groepen. Hoe weet je dat iemand veganist is? Doordat hij het zegt. Of dat iemand Harvard heeft gedaan? Zelfde antwoord. Waarom begin ik erover? De grap is dat er bepaalde tijdsbestedingen, disciplines, studies, groepen zijn waar mensen zo trots op zijn en waarvoor zij zoveel voor hebben opgegeven dat zij het er constant over hebben tegen hun vrienden. Zelfs als het iedereen irriteert, moeten zij zich beheersen om het niet te hebben over die heerlijke veganistisch donuts over de geneugten van de sportschool over hun fantastische tijd op Harvard. Of noem maar op. Als iets belangrijk is in je leven, praat je erover. Waarom praten wij dan niet over ons geloof? Als wij blij zijn met wat God voor ons doet Als u graag hier bent en dat bent u, want u heeft ervoor gekozen hier te zijn. U heeft er uw vrije dag voor opgegeven. Dit betekent duidelijk iets voor u. Als ons geloof iets voor ons betekent, moeten we het delen met onze naaste. Het zou grote invloed hebben. Want dan spreken wij leven brengende woorden in een wereld die ons doodse dingen

aanpraat. Als ik het heb over ons geloof delen, over dagelijks evangeliseren bedoel ik niet: mensen religie door de strot duwen. Ik heb het ook niet over mensen bekeren, al komt dat voor. Ik doel op onderricht, leiding, begeleiding, spreken met anderen en op z’n minst publiekelijk uitkomen voor je liefde voor God. Iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal Ik verloochenen bij mijn Vader. Ik wil niet in de hemel komen na een leven als christen in het verborgene. Waarbij ik mij eigenlijk schaamde voor mijn christen-zijn. Als je een gastvrij, liefdevol, vreugdevol, vredelievend iemand bent. Moet je heel open zijn over je geloof. Wij hebben meer goede mensen nodig die openlijk uitkomen voor wat God voor hen heeft gedaan. Wij willen mensen dus geen religie door de strot duwen. Wij willen niet drammen of irriteren, maar ons wel in het openbaar uiten. Wij weten wat wij moeten doen als iemand meer over ons geloof wil weten. Daar wil ik het vandaag over hebben. Oorspronkelijk heetten we helemaal niet ‘christenen’, wist u dat? De term stamt van de vroege kerk van Antiochië en men neemt aan dat het woord ‘christen’ uit het Armeens komt. U weet het misschien maar de meeste Armeense namen eindigen op -ian. Dat betekent: ‘zoon van’. Petrosian betekent dus ‘zoon van Petros’. De Armeniërs kwamen dus met ‘Christian’. Wat betekent dat? ‘Zoon van Christus’. En het was een familienaam. De term beduidt niet zozeer dat Christenen kinderen van Christus zijn maar moest vooral aangeven dat wij een familie vormen dat we een achternaam delen. Een prachtig cadeau van de Armeniërs: Het idee dat christen-zijn betekent dat je een zoon van Christus bent en deel uitmaakt van een geloofsfamilie, of je nu jood of Griek of eerst heiden was. Die uitnodiging tot geloof vond plaats in Antiochië. Maar oorspronkelijk heetten christenen niet ‘christenen’, maar: ‘De weg.’Ik vraag mij af of wij zelf het christen-zijn zien als een weg, een manier van leven. Voordat de Bijbel werd opgesteld, was er de ‘Didachè’, die lijkt op de Bergrede. Het betekent ‘leer’ of ‘training’. Het ging over het trainen van nieuwe gelovigen. Je vijanden liefhebben, bidden voor wie je vervolgen leiderschap komt voort uit het dienen van anderen. Je zorgt voor kinderen, ouderen, voor weduwen en wezen. Voor ons, opgegroeid in een soort postchristelijke cultuur, lijkt dat normaal. Maar toen was dat totaal nieuw. Bij de Romeinen ging het alleen maar om macht. Alleen de sterkste en de rijkste overleefden. Kinderen met een ziekte werden gedood, bejaarden uitgestoten zieken werden ook gedood en uitgestoten. Het christendom verrichtte iets groots door de weg te zijn en te onderwijzen. Als iemand werd gedoopt en bekeerd, werd hij niet simpelweg gered maar ook uitgenodigd een nieuw, godvruchtig mens te worden. Als wij het hebben over het delen van ons geloof bedoel ik niet met een megafoon en een bord ‘u gaat naar de hel’ op het marktplein van Orange County staan. Dan bedoel ik echte vriendschap aangaan met niet-christenen gewoon om gastvrij te zijn, vriendelijk te groeien in die vriendschap, ook al delen zij uw geloof niet. Op die manier laat je mensen ook zien dat er gelovigen zijn die niet perfect zijn. maar misschien toch iets goed doen. Ik denk trouwens dat die man met die megafoon gewoon Paulus nadoet. Als je Handelingen en andere stukken leest zie je de discipelen op straat staan en mensen het evangelie toeroepen. Dan denkt iemand: Dat moet maar, als ik het evangelie wil brengen. Daarbij vergeten we dat mensen dat destijds prima vonden. Er was geen radio of televisie, er waren geen kranten. In Griekse steden was dit heel gewoon. De zogenaamde ‘sophisten’ waren betaalde openbare leraren. Die hielden op straat een betoog, over het stoïcisme of zo. Er waren vaak openbare toneelstukken op straat. Gewoonlijk in het theater, maar ook op straat. En minstens driemaal daags kwam de stadsomroeper langs: ‘Hoort, hoort Caesar is vermoord door Brutus.’ Of zo. Dat was normaal. Zo kregen de mensen nieuws en vermaak. Het was de tv van hun tijd. Dus toen Paulus daar in het openbaar ging spreken deed hij iets wat mensen waardeerden. Het boeide hen en het paste in de cultuur om ideeën op straat over te brengen. Het was hun tv. Paulus was de allereerste tv- evangelist. Denk daar maar eens over na. Ik bedoel: Je gaat naar plekken waar mensen ideeën uitwisselen: Scholen, universiteiten, plaatsen waar mensen samenkomen. Daar deel je je ideeën: waar mensen willen horen wat je te zeggen hebt. Mag ik een amen?

Ons geloof delen is belangrijk om te doen. Het is iets dat wij goed zouden moeten kunnen. Wij moeten het met zorg doen. Jezus zowel als Paulus benadrukt het belang van je geloof delen. Het is ook het laatste wat Jezus zijn discipelen meegeeft, in Mattheüs. Wij lezen wij het gezamenlijk.
De Grote Opdracht. Mattheüs 28 vers 18. ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Dit is belangrijk, want al Jezus’ macht in de hemel en op aarde heeft u via de doop ook ontvangen. Echt waar. ‘Ga dan heen, onderwijs alle volken…’ ‘Onderwijs’ staat er niet, maar iets met ‘discipel’.’hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat Ik u geboden heb,in acht te nemen.

En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. ‘Ik heb te doen met mensen die deze tekst moeten vertalen. Als je het letterlijk vertaalt klinkt het nogal klunzig. Dat ‘ga’ is geen gebiedende wijs, maar een deelwoord. Dat zijn werkwoordsvormen opende: Er staat eigenlijk ‘gaande’, maar dat klinkt gek. Het moet ook niet zozeer als een bevel worden vertaald, maar meer als: ‘Wanneer u gaat. ‘Wanneer u onderweg bent. Als u onderweg bent, onderwijs dan. Er staat niet ‘maak discipelen’, maar onderwijs. Als u onderweg bent, onderwijs dan. Dan volgen meer deelwoorden: dopend, onderrichtend. Als we deze tekst lezen, zijn wij geneigd het te lezen als:

Trek een blik zendelingen open en stuur ze de wereld in. Ik vind dat kerken dat ook zeker moeten Doen maar dat is niet precies waar Jezus het hierover heeft. Hij zegt tot ons allemaal: Wanneer u gaat. Wanneer u deze kerk verlaat, in uw auto stapt naar uw werk gaat, als u naar huis gaat, naar uw gezin. Wanneer u naar Starbucks gaat. Waarheen u ook maar gaat: onderwijs.

Wees een discipel en maak discipelen. En maak werk van dat onderwijzen, verkondigen, zorgen voor, begeleiden. Het is belangrijk onderdeel van uw mens zijn. Wanneer ik het lees als ‘wanneer u gaat’… lees ik een veel meer relatiegerichte boodschap van Jezus. Het is iets dat je iedere dag doet Tegenover je medemensen. En dat is de beste manier om nieuwe gelovigen te krijgen. De bekeerden die ik ken, reageerden niet op een man met megafoon op een plein. Het was: Een vriend of een collega van mij, iemand van mijn werk Mijn buurman. Wij zijn al jaren bevriend, ik ging mee naar de kerk, liet me dopen Het is een hele ontwikkelingsgang. Een relatie die zich ontwikkelt. Wij moeten dus niet te veel preken en mensen niets opdringen maar mensen uitnodigen om zo’n ontwikkeling door te maken. Mensen de kans bieden. Amen? Je geloof delen is goed voor je. Gods zegent rust erop. Gods zegen rust op mens en die hun geloof delen. Ik had als tiener een nogal heftige ontmoeting met Jezus. Ik was een jaar of vijftien en wilde graag een leven voor God leiden. Ik zat net op een nieuwe school in Broken Arrow. Ik raakte bevriend met twee meisjes en werd uitgenodigd voor een verjaardag. Leuk, dan leer ik hier wat mensen kennen, dacht ik. Mijn stiefvader reed mij erheen. Terwijl hij wegreed, liep ik naar het huis en de eerste persoon die ik tegenkom biedt mij drugs aan.

Ik wilde een goed christen zijn. In die tijd, hopelijk nog steeds, was het gewoon zo:Je gebruikt geen drugs en gaat niet om met drugsgebruikers. Je leidt een sterk christelijk leven. Niet naar binnen gaan, dacht ik. En de Heilige Geest leek over mij te komen en sprak: Ik wil dat je blijft. Ik liep door naar het feestje. Geen leuk middelbare schoolfeestje maar nogal walgelijk, met veel drugs en duister gedoe. Er waren heel wat mensen. Ik voelde me niet prettig, maar dacht ook dat God in zijn voorzienigheid mij daar met een reden heen had gestuurd. En toen ik daar was, begon ik een gesprek met een meisje. In de jaren ’90 had je die Gothic-rage. Kent u die? Het meisje had een vriend die haar mishandelde en zij gebruikte drugs. Zij verminkte zichzelf ook, hoewel niet daar ter plekke. Het was mij duidelijk dat zij toe was aan iets nieuws in haar leven. Ik sprak een uur met haar deelde mijn geloof met haar en bad samen met haar. Zij begon mijn jeugdgroep te bezoeken. Uiteindelijk werd zij jeugdpastor bij de Baptisten. Te gek, wat er in haar leven gebeurde. Het zette mij ertoe aan mijn geloof toedelen met mensen die het moeilijk hadden. Op school besloot ik dat eerst te doen met de populaire kinderen de kinderen met invloed op de rest. Maar die waren mij toch gemeen! Zij stonden niet open voor het evangelie. Toen begon de drugsdealer van school mijn gezelschap te zoeken. Hij bekeerde zich door onze vriendschap. Eerder was ik die lastpost liever kwijt maar ten slotte werden wij goede vrienden. Ik dacht: Ik ga mij richten op jongeren die niet deugen. En al snel merkte ik dat juist die jongeren

het aardigste waren. Zij zagen er ruig uit, ze gebruikten en zij dronken. Maar waren ontzettend aardig. Ik zag in dat velen van hen in die toestand verkeerden doordat zij ruw van buiten waren, maar van binnen gevoelig. Zij waren gevoelig voor de pijn van anderen. Zij konden wel eens irritant zijn, maar zij waren nooit gemeen. Als ik vrienden werd met zulke mensen gebeurde het vaak dat ze tot geloof kwamen en dierbare vrienden werden. Toen begon het mij te dagen waarom Jezus een vriend van zondaren is. Het is van groot belang dat wij mensen worden die hun geloof delen.

Als u nooit uw geloof met iemand heeft gedeeld mist u een van de meest vreugdevolle dingen van het christen-zijn. Wij hebben woorden die leven brengen. In deze stervende, lijdende wereld zijn er zoveel mensen die alleen door u aangeraakt kunnen worden. Als u uw geloof deelt op een vriendelijke, invoelende, relationele manier kunt u de wereld voorgoed veranderen. Het gaat als volgt. Het is doodsimpel. Hoe deel ik mijn geloof op de juiste manier? Eerste punt: Het draait allemaal om relaties over maanden- of jarenlang optrekken met mensen die worstelen met hun eigen twijfels, vragen, geesten – noem maar op. Dat u naast hen staat in goede en slechte tijden. Dat u een echte vriend bent voor mensen die niet geloven. Sluit niet berekenend vriendschap, word gewoon vrienden met

mensen die geen gelovigen zijn. Dat is een vorm van je naaste liefhebben. Gewoon door vrienden te zijn. Ik weet nog dat we hier een veel kleinere kerk hadden en dat we pannenkoeken bakten voor dakloze kinderen. Op zaterdagmorgen. Je moest er om 5 uur zijn. Een vriend van me was een overtuigd atheïst. Hij wilde niet naar de kerk maar wilde wel pannenkoeken bakken. Ik droeg het zelfs aan hem over. Dus een atheïst gaf onze kerkleden leiding bij het pannenkoeken bakken. Door om te gaan met gelovigen, die hart hebben voor daklozen en voor iedereen, zag hij wat de Heilige Geest voortbracht. Na een jaar zei hij: Ik geloof en ik wil gedoopt worden. Zo moet het gaan .Door vriendschap, relaties. Niet zozeer door discussie als wel door empathie, luisteren en vriendschap. Tweede punt. Iets heel moois. Deel je verhaal, je getuigenis. Je kunt er zelfs op oefenen. Misschien zeggen je ongelovige vrienden op een dag: toch wel interessant. Vertel hoe jij tot geloof bent gekomen. Of hoe fijn het was als christen op te groeien. Was het naar maar werd het later iets goeds, dan is dat een mooie getuigenis. Komt u uit een hele strenge kerk en heeft u een verandering meegemaakt dan is dat een geweldig verhaal, want zo hebben velen het ervaren. Ten slotte iets dat heel makkelijk is en waar ik zelf ook belang bij heb: Vraag mensen mee naar de kerk .U vindt het fijn om hier te zijn. Niet allemaal, maar de meesten wel. Als dat zo is, vraag dan uw vrienden mee. 90% van alle mensen zou meegaan als het hen werd gevraagd. Voor de meeste mensen is dat de enige reden dat ze er ooit zijn binnengestapt. Iemand besluit niet spontaan: Nu ga ik eens naar de kerk. Als je voor het eerst in je een dienaar de kerk gaat voel je je opgelaten. Voor wie hier nu voor het eerst is: Wij willen niet dat u zich opgelaten voelt. Maar het is zoveel makkelijker als een vriend je meeneemt. Als je naar een kerk gaat, vraag dan je vrienden mee. Of om samen Hour of Power te kijken.

Deze ideeën delen is normaal. het gaat vrijwillig en het is goed om te doen. Amen?

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe deel jij je geloof?

13 mei 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan