Home Smaakmakers – De diamant in jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie, wij zijn blij dat jullie er zijn. In de Bijbel staat dat God vanuit zijn grote liefde voor ons, ons levend gemaakt heeft in Christus en ons geestelijke autoriteit heeft gegeven in Jezus Christus. Je bent geliefd. Amen. Wij zijn dankbaar dat jullie er zijn, waar je ook bent. Wij geloven dat God jullie vandaag iets goeds te zeggen heeft. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en danken U dat uw Heilige Geest hier aanwezig is. Wij ontspannen vanwege het verlossende werk van Jezus Christus. Dank U, Heer, dat al onze zonden zijn vergeven. Dat wij vernieuwd zijn en dat U ons liefhebt. Wij komen vrijmoedig tot U. Niet als slaven, maar als kinderen die zeggen: Wij houden van U, God. En wij bidden, Vader, dat U ons vormt naar het beeld van Christus. In zijn naam bidden wij, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “I Need Thee Every Hour”

Ieder uur en ogenblik steun ik op U

Uw liefdevolle stem vertroost mij nu

Mijn ziel heeft U van node, ieder uur en ogenblik

Verleidingen verdwijnen wanneer U bij mij bent

Mijn ziel heeft U van node ieder uur en ogenblik

O zegen mij, mijn Heiland tot U kom ik

Mijn ziel heeft U van node ieder uur en ogenblik

O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik

Mijn ziel heeft u van node, in vreugde en verdriet

Kom spoedig en blijf mij nabij anders betekent mijn leven niets

Mijn ziel heeft U van node, ieder uur en ogenblik

O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik

Mijn ziel heeft U van node, ieder uur, ieder uur

O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik

Mijn ziel heeft U van node, ieder uur, ieder uur

O zegen mij, mijn Heiland, mijn Heiland

 

SchriftlezingGenesis 19:23-29

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Genesis 19:23. De zon kwam op boven de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Lots vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond ’s morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEERE had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde.

Amen.

 

Interview – Mark Clark

BS = Bobby Schuller en MC = Mark Clark

(Introductievideo Mark Clark)

Mark Clark is schrijver en voorganger en oprichter van de Village Church, een dynamische kerk met een wereldwijd onlinepubliek en campussen over heel Canada. Met zijn spreken en zijn boeken wil Clark diegenen bereiken die sceptisch staan tegenover Jezus en Zijn boodschap en wil hij christenen ertoe aanzetten, hun geloof te verdiepen. In zijn nieuwe boek, The Problem of Jesus: Antwoorden en uitdagingen voor sceptici kijkt hij naar wie de Heiland werkelijk was en stelt hij de vraag: Waarom begrijpen wij nog steeds niet goed wie Jezus was? Welkom, Mark Clark.

BS       Mark, welkom. Fijn dat je er bent. Ik ben blij dat je vanmorgen bij ons bent. Voor degenen die je verhaal niet kennen, vertel ons eens wat over jezelf en hoe je met je missie begonnen bent.

MC       Ik ben helemaal niet in de kerk opgegroeid, Bobby. Ik begon Jezus te ontdekken toen ik op de middelbare school zat. Ik groeide op in een gezin dat enigszins atheïstisch of agnostisch was.

Mijn vader noemde mijn broer Matthew maar wilde zijn naam met één T spellen, omdat hij het anders te Bijbels vond. Hij noemde mij vier jaar later Markus, dus hij had duidelijk nog nooit een Bijbel ingezien. In dat soort wereld groeide ik op toen begon ik Jezus te ontdekken en ik had zoiets van… man. Ik begon de evangeliën te lezen en ik raakte in een hoop problemen en dingen die je doet in je jonge jaren als je Jezus niet kent. Maar ik ontmoette Jezus tijdens het lezen in de Bijbel. Augustinus zegt dat de Bijbel nu het gezicht van God voor ons is. Dat is de kracht die het heeft en die heb ik ook ervaren. En dus begon ik te leren over Jezus en gaf mijn leven aan Hem. En toen waren er mensen om mij heen die begonnen te zeggen: Je zou in de bediening moeten gaan. Maar ik had geen idee wat dat betekende. Ik begon de Bijbel te bestuderen en kwam toen naar British Columbia en deed een masters degree. Ik wilde doorstuderen, maar God zei dat Hij wilde dat ik een kerk zou stichten. Ik zei, waarom zou ik een kerk stichten in Canada? Niemand houdt hier van Jezus. Maar met ons zestienen stichtten wij een kerk in mijn huis en begonnen vers voor vers door de Bijbel te gaan en mensen over Jezus te vertellen, dat Hij onze grote Redder is. Zij waren niet de held van hun eigen leven. Jezus is de held. Mensen kwamen tot Jezus en toen werd die kerk ineens heel groot. Nu hebben we al een paar jaar campussen in heel Canada en zo heeft God coole dingen gedaan.

BS       Het is geweldig wat jullie doen in Canada. Ik vind het geweldig hoe, vooral in een stad als Vancouver je zo’n grote impact kunt hebben. Ik vind dat geweldig. Ik vind het gaaf om te horen over je nieuwe boek Problemen rondom Jezus. Je pakt het punt aan dat veel mensen problemen hebben met het idee van Jezus. Zelfs als je hardop Jezus zegt en je niet vloekt, voelen mensen zich ongemakkelijk. Vertel eens, waarom heb je dit boek geschreven?

MC       Ik wilde iets doen met wat ik wist over Jezus deze Persoon, die diepgaand mijn leven veranderd en getransformeerd heeft en mij vreugde, doel, vervulling gegeven heeft. Datgene wat wij allemaal zoeken. Of je nu sceptisch of gelovig bent, het is geschreven voor beiden omdat wij allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven, het doel. Waarom besta ik? De vreugde. En Jezus biedt een overvloedig leven. Hij komt niet met alleen regels, met alleen religie. Hij komt met hoe je echt mens kunt zijn in het heden en natuurlijk daarna, voor eeuwig bij God. Dus een kwantiteit en een kwaliteit van leven. Ik wilde zoveel mogelijk mensen in staat stellen om te zeggen: Ik ben misschien een scepticus en ik wil worstelen met dat thema. Hoe werken de evangeliën? Kunnen wij die boeken vertrouwen die ons vertellen over Jezus? Heeft Hij wel bestaan? Maar ook: Als ik Jezus al ken, hoe krijgt Hij die plek in mijn leven zodat Hij mijn leven vervult en mij geeft wat Hij aanbiedt, wat echte vreugde is maar mij ook een houvast geeft als de wereld donker wordt. Als ik geen hoop heb, als er iets tragisch gebeurt in mijn leven dan zal Jezus degene zijn Die mij daarin bijstaat. Als wij vertrouwen op schoonheid of succes of roem of het hebben van een goed gezin of wat dan ook dan zijn dat dingen die ons in de steek laten. Jezus is de Enige die deze dingen overstijgt wanneer al die dingen in duigen vallen.

BS       Als je aan een scepticus denkt, denk je dan meer aan de wetenschappelijke biologische, academische scepticus, iemand van het type Hitchens of denk je meer aan de gewone mensen, die geen tijd hebben voor religie? Aan welk type scepticus dacht je toen je dit boek schreef?

MC       Beide. De eerste soort is de soort die zegt: De geschiedenis staat niet toe dat Jezus bestaat, bijvoorbeeld. Ik ontmoet mensen in Vancouver, die zeggen: Hij heeft niet eens bestaan. Dus er waren een paar academische hoofdstukken nodig om te kunnen zeggen: Nee, Hij heeft echt bestaan en dit is waarom en hier is het bewijs en dit is waarom de evangeliën betrouwbaar zijn en zo. En aan de andere kant zijn er de gewone doorsnee-mensen, je buurman die waarschijnlijk niet in Jezus geloven om redenen die weinig te maken hebben met al het academische gedoe en meer met het ding achter het ding. Angsten zoals: Als ik mijn leven aan Hem geef wat gaat mijn vriendin dan zeggen, of mijn buurman? Of mijn collega’s? Laten wij tenminste bereid zijn om onze twijfels in twijfel te trekken en de echte reden te onderzoeken waarom wij niet geloven.

BS        Je richt je tot mensen die daarmee te maken hebben, en ik vind dat geweldig.

MC       Ik denk dat wij allemaal op zoek zijn naar een avontuur. Wij zijn allemaal op zoek naar iets dat groter is dan onszelf. En of het nu mannen of vrouwen zijn, het is Jezus die de ultieme manier is. Dit is geen saaie, droge kost, simpelweg allerlei dingen geloven. Dit is een manier om radicale transformatie in je leven te krijgen en een avontuur te beleven waarvan je nooit had kunnen dromen.

BS       Als je nu kijkt en je niet gelovig of je bent niet echt gelovig en je overweegt om de Heer te volgen of misschien ken je iemand in je leven die super sceptisch is maar wel bereid is om wat te lezen dan zou ik The problem of Jesus van Mark Clark aanraden. Ik denk dat het hen veel zal helpen.

Mark, wij willen je heel erg bedanken voor het schrijven van dit boek en voor het nemen van de tijd om er met ons over te praten en bedankt voor je bediening via Village Church. Wij waarderen je heel erg.

MC       Dank je wel, ik waardeer jou ook.

BS        God zegene je. Bedankt, broeder.

 

Solo Preston Parker – “Just as I Am”

Ik heb geprobeerd, erachter te komen

Wat het betekent, mens te zijn

Vlees en bloed, de geest en de ziel

Als ik uw liefde niet kan verdienen

Door te streven naar de norm

Waarom zou ik dan denken

Dat ik die verlies als het tegenzit

U kijkt dwars door me heen, in mijn hart

U verwelkomt mij met open armen

Gewoon, zoals ik ben, met mijn goede en slechte kanten

U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader

En een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon zoals ik ben

U bent geduldig geweest terwijl ik rondzwierf

U wist altijd wat ik nodig had

Met tedere hand gaf U de richting aan

Die ik moest volgen

Er is geen moment geweest

Waarop U mij niet riep

Ik hoorde uw stem en nu kom ik naar huis

Gewoon, zoals ik ben, met mijn goede en slechte kanten

God, U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Zoals ik ben, met het hart van de Vader

En een genade als geen andere

Nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon zoals ik ben

Uw liefde voor mij is nooit geëindigd, daarvoor wil ik U danken

Dank U, dank U dat U mij liefhebt, God, ik wil U danken

Dank U, dank U dat U mij liefhebt, ik wil U danken, dank U

Dank U dat U mij liefhebt, ik wil U danken, danken

Dank U dat U mij liefhebt

Gewoon, zoals ik ben, met mijn goede en slechte kanten

God, U begrijpt mij en uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon, zoals ik ben, nee, uw liefde voor mij is nooit geëindigd

Gewoon zoals ik ben, gewoon zoals ik ben

 

Solo – Joslyn Sarshad – “King of My Heart” 

Laat de koning van mijn hart de rots zijn waarheen ik vlucht

De bron waaruit ik drink, o, Hij is mijn lied

Laat de Koning van mijn hart de schaduw zijn waar ik mij verberg

Het losgeld voor mijn leven o, Hij is mijn lied

U bent goed, goed, U bent goed, goed

U bent goed, goed, U bent goed, goed

Laat de koning van mijn hart de wind in mijn zeilen zijn

Het anker in mijn golven, o Hij is mijn lied

Laat de Koning van mijn hart het vuur zijn in mijn aders

De echo van mijn dagen o, Hij is mijn lied

U bent goed, goed, U bent goed, goed

U bent goed, goed, U bent goed, goed

Want U zult me nooit in de steek laten

Want U zult me nooit in de steek laten

Want U zult me nooit in de steek laten

U bent goed, goed, U bent goed, goed

U bent goed, goed, U bent goed, goed

U bent goed, goed, U bent goed, goed

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Ga staan als je kunt. Dan zeggen wij dit credo zoals we elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

PreekDe diamant in jou

Door Bobby Schuller

Een jaar geleden vertelde voorganger Jentezen Franklin mij een verhaal dat ik onmiddellijk aan deze gemeente vertelde. Het werd voor het eerst verteld door prof. Russell Conwell van de Temple University in een beroemde voordracht die hij gaf halverwege de 19e eeuw. Het is een verhaal over een man genaamd Ali Hafed. Er was een man, Ali Hafed genaamd, die lang geleden een vrij grote boerderij bezat. Daar woonde hij met zijn gezin en hij was een zeer tevreden man. Hij had een mooie vrouw, mooie kinderen, een fijne leefgemeenschap en was een vrij welgesteld man die tevreden was met zijn leven. Op een dag kwam er een priester, een rondtrekkende prediker naar zijn boerderij en kwam bij hem zitten. Hij ontving hem natuurlijk in zijn huis en de prediker bleef een tijdje bij hem. Ze praatten over rijkdom en schatten en over de oorsprong van het universum. En de priester vertelde Ali Hafed over diamanten. Iets wat hij nog nooit had gezien. Hij zei dat er zilver is en goud, maar het meest waardevolle is diamant. Hij zei: Ali Hafed, als je een diamant vindt ter grootte van je vingernagel kon je 12 van deze boerderijen kopen. Als je een handvol diamanten had, kun je het hele land kopen. En als je een diamantmijn had, zou je zoveel rijkdom hebben dat je titels kon opeisen en waarschijnlijk koning of heerser kon worden. Die nacht ging Ali Hafed naar bed, dromend over het vinden van diamanten. De volgende ochtend werd hij wakker en hij vond de priester en hij vroeg hem: Waar kan ik deze diamanten vinden? Ik moet ze vinden. En de priester zei dat ze moeilijk te vinden zijn, maar ze zijn er wel. De enige plek waar je diamanten kunt vinden is in een rivierbedding met wit zand tussen twee bergen. Die week verkocht Ali Hafed zijn boerderij. Hij nam zijn mooie vrouw, zijn mooie kinderen en nam ze mee naar het huis van zijn vriend of zijn ouders, ik weet het niet meer waar ze zouden verblijven. En hij nam het geld dat hij voor zijn boerderij kreeg en hij besloot diamanten te gaan zoeken. Hij begon in het Mezzanine-gebergte en reisde door heel Syrië en Palestina. Hij trok Europa door. En toen zijn geld op was en zijn kleren versleten en hij nergens anders meer heen kon belandde hij in Spanje bij de Zuilen van Hercules aan de monding van de Middellandse Zee en toen hij de stroming zag die door de Straat van Gibraltar naar binnen kwam schreef hij een brief aan zijn familie en wierp zich in de zee. Toen de familie de brief kreeg, stond er niet: Het spijt mij dat ik jullie verlaten heb, het spijt mij dat ik ons leven weggegooid heb, het spijt mij dat ik alles in de steek gelaten heb wat mijn familie opgebouwd had. Hij zei: Er zijn nergens diamanten te vinden. De man die de boerderij kocht, bleef het land bewerken. Op een dag, toen hij de grond aan het ploegen was ergerde hij zich enorm aan grote zwarte stenen. Ze zaten altijd in de weg als hij probeerde het veld te ploegen. Maar hij vond er een die er vreemd uitzag en die vond hij mooi. Hij nam hem mee en zette hem op de schoorsteenmantel van zijn open haard. Jaren later kwam diezelfde priester, die altijd op reis was, naar de stad en hij zag die steen op de schoorsteenmantel en hij nam hem in zijn handen. Hij zei: Heeft Ali Hafed ze inderdaad gevonden? Heeft hij ze naar huis gebracht? En hij ging naar de boer en hij zei: Weet je wat dit is? Dit is de grootste diamant die ik ooit heb gezien. Ali Hafed moet teruggekomen zijn! Hij moet de diamanten gevonden hebben! De boerderij die Ali Hafed had verkocht, werd de beroemde mijn van Golconda. Een van de grootste diamantmijnen ter wereld. Ik geloof dat sommige van de Britse kroonjuwelen daar vandaan komen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wat een ironie. Daarom is het ongelooflijk, nietwaar? Het Lijkt een legende, maar dat is het niet. Dat deze man een diamantmijn had en die verkocht en zijn familie en leven in de steek liet. Het is een van de ergste historische ironieën. En de reden dat ik hier veel over nadenk is dat het een metafoor is voor hoe velen van ons zich voelen in een tijdperk dat geobsedeerd is door geld en roem en naam maken voor jezelf. Er is niets mis met die dingen, maar wanneer we erdoor geobsedeerd raken, vergeten wij soms dat het beste soort leven het leven is wat God altijd voor ons heeft en dat wij vaak, als wij onze vrienden of onze familie in de steek laten om onze dromen na te jagen, vergeten dat misschien, heel misschien onze droom precies daar was waar onze familie was. Stel je voor, dat als hij maar gehoorzaam was geweest aan de woorden en als hij was gebleven waar hij was en trouw was blijven ploegen, hij koning zou zijn geworden. Hoe dan ook, het koninkrijk der duisternis is gegrondvest op misleiding. Niet op goddeloosheid of boosaardigheid of een van die dingen. Het koninkrijk der duisternis is gegrondvest op misleiding. Om ons zwak te maken, wil satan het Woord van God in je hart vernietigen. Hij wil de waarheid die je kent, vernietigen. Hij wil dat je datgene wat je voelt, diep vanbinnen, opgeeft. Datgene waarvan je in je hoofd en je hart weet dat het goed en juist is. Ik wil je vandaag vertellen dat je niet misleid zult worden door de vijand. Sterker, ik verkondig dat je niet door satan in verwarring gebracht zult worden maar dat je werkelijk zult begrijpen wat goed is en wat verkeerd. Wat goed is en wat kwaad en bovenal, wat waar is en wat onwaar is. Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar vandaag preek ik over Sodom en Gomorra. Hannah vindt het leuk om deze vraag soms te stellen als wij met vrienden zijn. Dan vraagt zij wat de manier was waarop God zich liet zien in jouw week. En mijn antwoord leek erg vroom. Maar zelfs wanneer je iets bestudeert als het verhaal van Sodom en Gomorra, vind je Gods barmhartigheid, vriendelijkheid, vriendschap. Dat God echt een God van liefde en barmhartigheid is. En het hele Woord van God geeft leven als het goed begrepen wordt. Het begint als Jahweh langs Abrahams tent loopt en Hij eigenlijk op weg is naar Sodom om op onderzoek uit te gaan. En daar stopt Hij bij de ingang van Abrahams tent en Abraham ziet Hem in drie personen dus als christenen willen wij daar de drie-eenheid van maken. Hij verschijnt bij de tent en Abraham, die de Heer kent, valt op zijn aangezicht neer en verwelkomt Hem in een geest van gastvrijheid wat altijd een van de grootste deugden van het Midden-Oosten is geweest. Daar wonen wel de meest gastvrije mensen ter wereld. En het staat, ook in die dagen, centraal in iemands goedheid en geloof dat hij een vreemdeling of vooral een vriend gastvrij ontvangt. En zo brengt Abraham onmiddellijk water en hij ontvangt de gasten, dus de Heer, om hun voeten te wassen en te eten en er staat dat ze verfrist worden. Zij brengen de dag samen door en de avond begint te komen en de Heer zegt tot Abraham: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Hij kijkt Abraham aan en zegt: De afschuw over Sodom en Gomorra is zo groot geworden dat ik moet afdalen om te zien of het kwaad zo erg is als wat ze zeggen. De eerste vergissing die mensen hierbij maken is dat dit een oordeel is over seksuele immoraliteit, en dat is eigenlijk niet zo. Het is duidelijk dat de Bijbel dingen zegt over beperkingen van ons seksuele leven maar dit heeft veel meer te maken met geweld en het aanranden van mensen. En het is interessant dat zoveel mensen tot God hebben geroepen om gerechtigheid tegen Sodom en Gomorra. Heel vaak kijken wij naar de ene kant van Gods genade als bescherming en liefde voor ons en zorg voor ons maar het is moeilijk om te voelen dat God echt van ons houdt als Hij de goddelozen niet straft. En met goddelozen bedoel ik de geweldplegers, de kwaaddoeners, de mensen die kinderen en vrouwen misbruiken. Dat God rechtvaardig is en dat er een punt komt waarop Hij alles zal rechtzetten. En hoeveel moeders en vaders en kinderen hebben niet tot God geroepen: Heer, hoe kunt U toestaan dat Sodom en Gomorra mijn dochter of mijn zoon of mijn broer verkrachten en doden. En uiteindelijk zegt de Heer: Oké, ik ga naar beneden en ik ga de stad bekijken en ik zal zien of die zo gewelddadig en slecht is als zij die tot mij roepen, zeggen. Velen van ons kennen het verhaal. De engelen arriveren…O ja, God zegt: Ik ga de stad vernietigen als die zo slecht is als ze zeggen. En Abraham weet dat die slecht is, maar zijn zwager en zijn familie zijn daar en hij zegt: gaat u de rechtvaardigen wegvagen met de slechten? En Abraham onderhandelt natuurlijk met de Heer. Wat als het er 50 zijn? Nee, zegt de Heer. Als het er 50 zijn, zal Ik ze niet wegvagen. Wat als het er 40 zijn? Wat als het er 30 zijn? En zo gaat het maar door. Uiteindelijk zegt God, ik geloof dat het getal 10 is, ik moet het nog eens lezen dat als Hij 10 rechtvaardigen in de stad vindt, Hij de stad zal sparen. En de engelen komen aan en Lot wacht op hen bij de poort. Ik weet niet waarom, maar hij ziet ze en hij is duidelijk bezorgd om hen. Hij verzamelt ze, Lot is een bezoeker in Sodom, en hij neemt ze mee naar zijn huis. Hij heeft dit huis net, zijn twee dochters en zijn vrouw zijn daar en hij probeert voor Abraham te zorgen. Dit is belangrijk. De enige reden dat deze engelen hier zijn, is om te zien of dit een slechte plaats is. Ze kijken naar Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters en ze zeggen: Vlucht voor je leven. Kijk niet om en stop niet. Wij gaan de steden in de vallei vernietigen. En Lot staart hen alleen maar aan. Zij staan allemaal als aan de grond genageld. Ik hou van dat verhaal, dat het is alsof geen van hen zelfs maar beweegt. Dus de engelen nemen eigenlijk het gezin bij de hand en beschermen hen en leiden hen uit de stad en leiden hen naar de poorten en zeggen: Ga richting Zoar, de naburige stad. Kijk niet om, keer niet om en stop niet want bij zonsopgang ga ik de stad verwoesten. Nu denken wij vaak dat de vrouw van Lot terwijl ze naar de stad Zoar rennen en ze weten dat de verschrikking eraan komt, zij zo’n beetje achterom kijkt en dan ineens verandert in zout. Heel gek. Maar eigenlijk betekent ‘omkijken’ in het Hebreeuws in deze context ‘teruggaan’. Dus in de context van vooruit gaan en niet stoppen of omkijken betekent niet omkijken dat je niet moet terugkeren. Dus als ze rent, doet ze niet dit. De meeste geleerden geloven dat datgene wat er gebeurt, is als zij haar geboortestad verlaat, de plaats waar al haar vrienden zijn, er is nog niets ergs gebeurd. Er is niets aan het sissen, er vormen zich geen wolken aan de hemel. Ze gaan ervan uit dat bij dageraad al dat verschrikkelijks gaat gebeuren en dat wat de engel zei, waar is. Zij ziet haar familie door de stad rennen en als zij omkijkt, staat er in feite dat ze teruggaat. Met andere woorden, zij laat haar gezin in de steek. Haar dochters en haar man gaan hierheen en zij besluit, ik ga niet weg van mijn…Wie weet, kregen ze ruzie of wilde ze gewoon niet weg. Al haar spullen zijn daar, al haar kleren en eten en geld en alles wat ze vergeten zijn, alle familiefoto’s, ze zijn allemaal daar. Ik ga niet naar Zoar. Ga jij maar. Ik ga naar huis. En ze begint terug te gaan. Ze verlaat haar gezin voor wat Sodom ook maar mag zijn. En er staat dat ze veranderd werd in een zoutpilaar. Er is een afbeelding in Jordanië. Dit standbeeld aan de Jordaanse kant van de Dode Zee noemen ze de vrouw van Lot. Natuurlijk is het niet echt de vrouw van Lot, maar het is een heftig beeld, is het niet? Het lijkt bijna op een rots die over de zee uitkijkt. Ik moet wel zeggen dat het gesteente van deze berg voor 80% uit zout bestaat. Maar goed, dit beeld is een herinnering aan een leven dat zich afkeert van Gods doelen. Heel vaak denken wij dat God ons roept om dingen te doen omdat het juist is of omdat het moreel juist is of omdat het een soort plicht is. Maar wanneer God je roept om iets te doen is dat omdat Hij van je houdt en het beste voor je wil. Alles wat God ons zegt te doen is voor ons eigen bestwil. God is je vader die van je houdt. Hij zou je nooit iets geven of vragen om iets te doen dat je zou schaden. God is goed en alleen maar goed. Hij wil alleen het goede voor je leven en niet het kwade. Dus als wij God gehoorzamen en doen waartoe Hij ons heeft opgeroepen ook al lijkt het in de praktijk niet altijd het beste dan kun je erop vertrouwen dat waar God je heen stuurt het voor jouw bestwil is, voor jouw zegen, en voor jouw goedheid. Wij zullen niet zijn zoals de vrouw van Lot. Wij zullen geen beeld zijn van wat je niet moet doen. Wij zullen ons bewegen naar de plaats waar God ons heenzendt. Weg van de ondergang, naar veiligheid en goedheid. Het leven is zo vol met momenten waarop satan tegen je zegt: Heeft God echt gezegd…? Heeft God echt gezegd dat Gomorra zou branden? Heeft God echt gezegd niet van de appel te eten? Heeft God dat echt gezegd? Heeft God echt gezegd dat Hij je gezin zou herstellen? Heeft God echt gezegd dat je gered bent? Heeft God echt gezegd dat als je maar op Hem vertrouwt, je naar de hemel gaat? Heeft God echt gezegd dat je overwinning in je leven zult hebben? En zo vaak zeggen ze, net als de Israëlieten in de woestijn dat wij het Beloofde Land niet willen. Stuur ons terug naar Egypte. En de Heer zegt: Uw wil geschiede. Vertrouw erop dat wat de Heer voor je wil, goed is en altijd alleen maar goed en satan is alleen maar misleiding, verwarring en dubbelhartigheid. Dus als God je roept om iets te doen, doe het dan en keer niet om. En laat je familie niet in de steek. En laat datgene wat het belangrijkst is niet in de steek. Vaak is de overwinning in je leven gekoppeld aan waar je gewone verantwoordelijkheid ligt. Precies waar datgene is waartoe God je vandaag heeft geroepen. Zoals de man die zijn gezin verliet om diamanten te zoeken. Als hij gewoon bij zijn familie was gebleven, zou hij een koning zijn geweest. Vertrouw erop dat wat de Heer in je leven doet, goed is. Dus keer niet om. Toen wij naar de Crystal Cathedral gingen, vroegen mensen mij aldoor, omdat ik Robert Schuller heet, of ik voorganger zou worden. En dan zei ik altijd: Ik hou van de Heer en van mijn geloof maar ik ga dat niet doen en zeker niet in de Crystal Cathedral. Maar ik weet nog dat wij allebei op onze trouwdag begonnen te ervaren: Stel dat God ons geroepen heeft om hier te gaan dienen? Interessant genoeg gingen wij later in de bediening en keerden terug naar de Crystal Cathedral als jeugdvoorgangers en begonnen daar de dienst te leiden. Hannah en ik deden dat samen. Maar ik erken met veel schaamte dat toen wij het druk kregen toen zij werk kreeg als grafisch ontwerper en wij kinderen kregen, het minder en minder Hannah en ik werden die de bediening leidden en meer alleen ik die de bediening leidde. Heel vaak is de man de voorganger en doet de vrouw vrouwendingen. En zo ging het een paar jaar en ik zeg je dat dat een paar van de minst succesvolle jaren in mijn bediening waren. De jaren waarin ik het alleen deed. Toen ging ik naar een conferentie waar ik was uitgenodigd door een goede vriend van mij, een voorganger, Phil Munsey en het was voor charismatische voorgangers en in de charismatische traditie leid je met z’n tweeën. En ik deed het tegenovergestelde zo in mijn eentje. Een kamer vol met voorgangers en hun vrouwen of echtgenoten, allemaal samen. En Hannah en ik begonnen te praten en ik had zoiets van, wij moeten dit samen doen. En toen kwam er echt een doorbraak. Toen het niet langer was dat ik deze kerk leidde maar Hannah en ik samen deze kerk leidden. En ik weet nog dat ik mij een paar jaar geleden realiseerde toen ik op een bepaald moment ervoor bad, ik ervoer dat de Heer zei dat Hij niet alleen mij geroepen had. Hij riep ons. Hij riep ons. Vanaf dat moment leiden wij samen. Mijn grootmoeder en grootvader leidden samen. Het is ónze bediening; ik en Hannah, en Haven, en ja, ook Cohen. Ik geloof dat wij heel vaak de belangrijkste dingen in ons leven opgeven om andere dingen te krijgen die superbelangrijk zijn, zoals een diamantmijn. Maar de diamantmijn is vaak precies waar het belangrijkste is. Sommigen van ons zijn niet getrouwd en hebben geen kinderen, en dat is oké maar in ons hart weten we wat in Gods ogen de belangrijkste plaats is om te zijn en ik wil dat je daarop vertrouwt om je geloof te vergroten en te geloven dat als je blijft nastreven wat het belangrijkste in je leven is dat God je zal blijven helpen om dichter bij die dromen te komen die je hebt. God wil dromen voor je leven. En dus geloof ik dat voor jou. Amen.

 

Solo – Sarah Grandpre – “It’s All About You/Take My Life and Let it Be”

Ik leef voor U, mijn Koning, het gaat om U, Jezus

Dit lied is voor U om U de eer te geven het gaat niet om mij

Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen

U alleen bent God en ik geef mij over aan uw plan

Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Smaakmakers – De diamant in jou

13 juni 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan