Home Televisie De vrede van kerst

Samenzang – Oh Come, All Ye Faithfull

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Betlehem

Ziet nu de Vorst der Eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,die Koning.

Jubelend van vreugd’

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Fijne Kerstmis. Het is weer zover. Ik hoop dat u niet te gestrest bent, dat u plezier heeft. Geweldig dat u hier vanmorgen bent, in Shepherd’s Grove. We hebben vandaag het Albert McNeil Jubilee Choir te gast. Wat heerlijk dat jullie er zijn. We houden van jullie. Groet de mensen rondom u in naam van de Heer en zeg: Fijne Kerstmis. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Vader, geef dat we in deze kersttijd te midden van al het drukke gedoe, het gehaast, het gewinkel

nooit uw aanwezigheid vergeten. We danken U dat U bent geboren in een donkere, koude nacht in een kribbe. Daar maakte de Koning van het universum zijn debuut. We vertrouwen op U, Jezus. U hoedt onze zielen. Daarom kunnen we de tijd nemen, blij zijn en leven in uw vrede. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

 

Koor –  “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind.

Als Redder van de aarde, geeft Hij het leven waarde, dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt dus hemel, hemel en aarde, zingt.

Jubel het uit, de Heer regeert,  wees blij, verhef je stem.

Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt.

Een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem een vreugde-, een vreugdelied voor Hem

Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht.

Laat ieder volk op aarde, zijn heerlijkheid ervaren.

De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht de liefde, de liefde die Hij bracht Vreugde, vreugde, vreugde

 

 

Schriftlezing –  Mattheus 2:1-12

door Jim Kok

 

U mag gaan zitten. Luistert u alstublieft naar Matteüs’ verslag van Jezus’ geboorte. Toen Jezus  ge-boren was in Betlehem in Judea tijdens de regering van Herodes kwamen er wijzen uit het Oosten

in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen

om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. In Betlehem in Judea, zeiden ze tegen hem want zo staat het geschreven bij de profeet: ‘En jij, Betlehem in het land van Juda bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.

Daarop riep Herodes in het geheim de wijzen bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt zodat ook ik er heen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind  ge-schenken aan: goud en wierook en mirre. Toen ze in een droom waren gewaarschuwd niet naar Herodes terug te gaan reisden ze via een andere route terug naar hun land. God zegene deze lezing van zijn Woord.

 

Lied – ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “Wonderful Counselor”

Wie is toch de Wonderbare Raadsman? o, o, glorie halleluja o, o, glorie halleluja

glorie halleluja voor het Koningskind

Jezus is de Wonderbare Raadsman.  o, o, glorie halleluja o, o, glorie halleluja

glorie Halleluja voor het Koningskind

Volg de ster en je vindt een baby.  o, o, glorie halleluja o, o, glorie Halleluja

glorie halleluja voor het Koningskind

Je vindt Hem in Betlehem, liggend in een kribbe. o, o, Glorie halleluja o, o, glorie halleluja

glorie halleluja voor het Koningskind

De drie wijzen zochten naar een baby.  o, o, glorie halleluja o, o, glorie halleluja

glorie halleluja voor het Koningskind

Ze vonden Hem in Betlehem, liggend in een kribbe.  o, o, glorie halleluja o, o, glorie halleluja

Glorie halleluja voor het Koningskind

Wie is toch die Wonderbare Raadsman? o, o, glorie halleluja o, o, glorie halleluja

Glorie halleluja voor het Koningskind

Jezus is de Wonderbare Raadsman o, o, glorie halleluja o, o, Glorie halleluja

glorie halleluja voor het Koningskind

Bobby bedankt de Albert McNeil Jubilee Singers

Bedankt, Albert McNeil Jubilee Singers, dank voor jullie inspirerende zang. Ze zijn straks te vinden op de plaza. Daar kunt u met hen spreken. En misschien geven ze wel handtekeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview –   BARBARA JOHNSON WITCHER

BS = Bobby Schuller en BJW = Barbara Johnson Witcher

 

Inleiding

 

Vanmorgen mag ik Barbara Johnson Witcher welkom heten. Deze trotse moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is ook nog eens een zakenvrouw, radiomaakster en spreekster. Na het schrijven van twee business-boeken schreef ze een christelijk boek, iets waarvan ze altijd gedroomd had. Dat was afgelopen jaar, met The Christmas Chapel een heerlijk boek voor de feestdagen over Gods wonderen.

En Hour of Power ligt haar na aan het hart. Graag applaus voor Barbara Johnson Witcher.

 

Interview

 

BS       Dag Barbara. Geweldig dat je er bent. We hebben elkaar net heel even gesproken. Je zei dat    Hour of Power jouw eigen leven zo heeft beïnvloed.

BJW     Ja, zonder Hour of Power had ik hier nu niet gezeten. Ik trouwde 37 jaar geleden met mijn         lieve man. De laatste tien jaar is hij al bij God in de hemel. Ik was zelf opgegroeid met een traditionele kerk waar niet werd gerept van Jezus als Heer en Heiland. Mijn man was een          wedergeboren christen. Toen we trouwden zei ik: Laten we al dat Jezus-gedoe achterwege        laten. Goed, zei hij. Maar er is op zondagmorgen een steengoed programma vol positief             denken. Echt iets voor jou, als sales manager. Het is wel wat voor jou, zei hij. Ik zal eens           kijken, zei ik. Het ging natuurlijk om Hour of Power, met jouw grootvader. En behalve positief     denken, stopte hij er ook veel Jezus in. Zo werd Jezus het voor mij en daarom zit ik hier.

BS       Geweldig. Schitterend.`Beïnvloed door onder meer Hour of Power ging je je droom achterna,

en schreef je    The Christmas Chapel. Vertel er eens iets over.

BJW     Het gaat over een sneeuwstorm in het fictieve stadje New Stockford, op 23 december. Al het     verkeer is lamgelegd en een kapelletje dat al twee jaar gesloten is wordt door de koster            opengesteld om mensen te laten schuilen. Zo komen er acht mensen binnen. Telefoons en        computers deden het niet. Allemaal door de sneeuwstorm. Ze zaten daar onder de glas-in-     lood ramen over het leven van Jezus luisterend naar gezangen, gespeeld op het orgel. Ze        hoorden Gods stem spreken over hun leven. Elk van die mensen kampte met een vertrouwd     probleem: Frustratie, bitterheid, werkloosheid, noem maar op. Bij zeven mensen brengt God

een omslag teweeg in hun houding. De achtste worstelt enorm met goed en kwaad. Maar zijn    houding blijft ongewijzigd. Maar er komt nog een boek over het verdere leven van die mensen.

The Christmas Chapel gaat over luisteren naar God en openstaan voor zijn wonderen. Er zijn    hier, en thuis achter de tv, mensen die ooit een droom hadden, die door het leven is ver-          drongen. Die droom is op de plank gelegd. Het is nu tijd om hem eraf te halen en af te stoffen.

Als ik het kan, op mijn 73e, terwijl mijn kinderen zeggen dat ik antiek ben als mijn dromen          kunnen uitkomen, dan de uwe ook. Volg je droom, daar gaat het om.

BS       Door die boodschap ben je Hour of Power-adept geworden.

MJW    Dat had je grootvader kunnen zeggen.

BS       Fijn dat je er was en dat je dit mooie boek hebt geschreven. We verheugen ons erop. Dames     en heren, nog eens applaus.

 

INSTRUMENTAAL – HOUR OF POWER ORCHESTRA – “Winter (Allegro non molto) (from the Four Seasons)”    

 

INSTRUMENTAAL – HOUR OF POWER ORCHESTRA – “Sinfonia (from the Messiah)”

 

 

 

 

Preek – “De VREDE van Kerst”

door Bobby Schuller

In deze tijd verdiepen we ons in de advent. De adventstijd beslaat de vier zondagen vóór Kerst. Het betekent ‘komst’ of, romantischer, de ‘aankomst’. De aankomst. De aankomst van de Messias, Gods Zoon op wie heel Israël wachtte. Dat vieren we als we Kerst vieren. We leven mee met het verhaal, voorafgaand aan de geboorte van Jezus gedurende die periode van vier weken waarin wij zelf ons hart voorbereiden op de komst van Jezus in onze duisternis. Het motief dat we deze kersttijd volgen, is: Houd je Jezus voor ogen. Als je op een donkere weg bent als je levenspad kil en vol gevaren lijkt.

Velen van u maken vreselijke dingen mee. Veel mensen zijn ziek of zijn dierbaren kwijtgeraakt. Voor sommigen wordt dit de eerste Kerst zonder die ene speciale persoon. Velen van u lijden, hebben verdriet. Het lijkt of het steeds donkerder en kouder wordt op uw levenspad. En het advies voor die mensen, die lijden, die verdriet hebben, die in de koude nacht van de ziel verkeren: Houd u Jezus voor ogen op uw levensweg. Dan zult u Gods glorie zien schijnen in uw duisternis. Een profetie over de komst en de persoon van de Messias. Toen Jesaja deze profetie verkondigde was koning Josia net gestorven. In hoofdstuk 6 ontvangt Jesaja zijn roeping. Israël was toen opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk rijk: Israël en Juda. Het was een roerige tijd. De Babylonische ballingschap zou spoedig volgen. Ze waren omsingeld door het meest boosaardige rijk aller tijden. Welke schurk ook uit de geschiedenis niemand was er erger dan de Assyriërs. De Assyriërs deden duizenden jaren lang zulke vreselijke, onmenselijke dingen dat ik ze hier niet eens durf te noemen. Misschien heeft u wel eens een gestoorde jaren ’80-horrorfilm gezien. Zo gingen de Assyriërs met mensen om. Juda, waar Jeruzalem ligt en waar Jesaja profeteert is omsingeld door een meedogenloze vijand die werkelijk het vleesgeworden kwaad is. Daar verkondigt Jesaja zijn profetieën. Te midden van al dat gewoel, gevaar, die onrust, profeteert Jesaja dat niet een machtig strijder maar een kind de nieuwe Messias

zal zijn. Vóór de ballingschap breekt koning Josia een belangrijke regel. Hij was een goede koning,

maar hij wilde ook priester worden. En dat hoorde niet. Er bestond in het jodendom al vroeg een soort scheiding van kerk en staat. Koningen waren geen priesters en omgekeerd. Op een dag besloot Josia dat hij naast koning ook hogepriester was. Maar als hij in de tempel de wierook wil aansteken, wordt hij plotseling melaats. De priesters slepen hem weg, tien jaar later sterft hij. Welhaast als reactie hierop wordt deze profetie geuit. Want die luidt: er zal er maar één zijn die zowel het koningschap als het priesterschap in zich zal verenigen. Dat is de Messias. En dat ben jij niet, Josia. Daar gaat deze profetie over: Over Jezus die het koningschap en het priesterschap in Zich verenigde. Er staat: ‘Want een kind is ons geboren.’ Ik zou het bijna zingend doen Ik zal proberen me in te houden. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige Vader, Vredevorst. Groot is zijn  heer-schappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast, in recht en gerechtigheid van nu tot in eeuwigheid. Deze benamingen van Jezus zijn ‘messianistisch’:

Ooit komt er een Messias, die zowel koning als priester is. Hij zal een wonderbare raadsman zijn een goddelijke held dat was heel wat voor het joodse volk, die benaming, eeuwige Vader. En dan de laatste en belangrijkste benaming: ‘de Vredevorst’ halleluja. Dit jaar voeren we de Messiah niet uit.

Misschien volgend jaar weer. Sorry, ik kon het niet laten. Het idee is dus: Een koning en priester zal over Israël regeren. Hoe moeten wij als christenen die passage interpreteren? Wij geloven dat die koning daadwerkelijk is gekomen. Als een kind, zegt de Bijbel. Hij is de wonderbare Raadsman,

goddelijke held en Vredevorst. Deze profetie was de inauguratie van Gods Koninkrijk. Als christenen lezen we het zo: Deze koning zal niet alleen vrede brengen voor Israël maar voor de hele wereld dus ook voor u en mij. Wij allen zijn op onze eigen manier koningen en koninginnen. Allemaal hebben we onze koninkrijkjes en koninginnerijkjes. Ik weet niet of het woord ‘koninginnerijk’ wel bestaat. Het betekent in essentie dat er dingen zijn in mijn leven waarover ik koning ben. Mijn auto bijvoorbeeld.

Dat is mijn auto. Waag het niet je spullen in mijn auto te laten liggen. We hebben dingen waarover we

zeggenschap hebben. Sommigen hebben meer zeggenschap dan anderen. Wij christenen geloven

dat het Koninkrijk van God betekent dat ik mijn kroon afzet waarmee ik regeer over al die dingetjes in mijn leven en hem neerleeg voor de troon van de Vredevorst. Ik ben geen Vredevorst. Ik ben een vorst van haast zorgen, concurrentie, controle, roddel, bedrog. Tot geloof komen betekent dat je die mens in je doodt. Koningsmoord. Ik moet sterven. De kroon wordt van mijn hoofd genomen en aan Jezus’ voeten gelegd. En ik zeg: Jezus, ik ben de vorst van het geweld, maar U bent de Vredevorst.

Ik wil dat U regeert over mijn leven. Dus ik geef mij over, ik zwaai met de witte vlag en ik laat alles los.

En Jezus slaat zijn arm om me heen en zegt: Ik zal je leiden, helpen. Hij is de Vredevorst: Als Hij regeert over uw leven moet er ook vrede heersen in uw leven. Dat wil zeggen dat je niet langer je eigen wil wilt doen, maar zijn wil. Alles in mijn leven wat niet strookt met wat Jezus wil, moet veranderen. Ik stel mezelf de vraag: Wat zou er anders zijn in mijn leven als het werd geleid door Jezus? Als Jezus dus een 32-jarige echtgenoot met twee kinderen was en predikant in een kerk

in Zuid-Californië, hoe zou Hij dat leven dan leiden? Dat is de allerbelangrijkste vraag voor een discipel en leerling van Jezus. Dus waar we het over gaan hebben, is: Heeft Bobby’s Koninkrijk zich

overgegeven aan de Vredevorst? Is er ware vrede in mijn leven? Jezus deed een dutje in een storm, op een boot. Jezus was heel relaxed. Hij was ongehaast. Hij wandelde op het rustige ritme van de genade. Twee scènes die dat lijken tegen te spreken zijn die in de tempel en die in Getsemane. We zien Jezus de tempel ingaan en met boosheid de tafels omkeren. Maar Hij wilde iets duidelijk maken en dat omver gooien van tafels was iets dat profeten daar deden. Ze maakten met veel dramatiek duidelijk wat ze wilden zeggen. We kunnen ons niet voorstellen dat Hij zo razend was dat Hij  schreeuwend naar binnen stormde. Zo moeten we dit verhaal niet opvatten. Ik denk dat wat Jezus deed, vooropgezet was en weloverwogen. Je kunt zelfs zeggen dat het omgooien van die tafels een daad van liefde was. Hij wilde hen redden voor Gods Koninkrijk. En wat is het allereerste wat Hij daarna in de tempel gaat doen? Mensen genezen. En Hij doet dat op zeer relaxte wijze. In de Hof van Getsemane, als Jezus bidt, wetend dat het Kruis nadert zweet Hij druppels bloed. Misschien  probeer-de Satan Jezus op dat moment wel te doden. Maar Hij wist wat komen ging. Ik denk dat God Hem zo voorbereidde dat er een grote geestelijke strijd gaande was. Natuurlijk zijn er in ons leven ook mo-menten van grote intensiteit zoals Jezus meemaakte in Getsemane. Maar als Jezus klaar is met bidden, begint zijn lijdensweg naar het Kruis. Dan is Hij relaxed. Meteen na het bidden is Hij heel relaxed. Ze willen Hem arresteren en zeggen: We zoeken Jezus van Nazareth. Wie is dat? En Jezus zegt zo ongeveer: ‘Ik ben.’ Dus niet: ‘Dat ben Ik’, maar ‘Ik ben’: de naam van God. En iedereen valt neer. Je ziet het voor je. Petrus slaat een van de soldaten een oor af. Jezus zegt: Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Hij plaatst het oor terug. Heel rustig komt Hij Herodes onder ogen en later Pontius Pilatus. Hij doorloopt zijn lijdensweg op een langzame, ongehaaste manier. Het is fenomenaal wat Hij doet. En Jezus was iemand die je altijd kon onderbreken. Geldt dat voor mij ook? Als Hij ergens liep, werd Hij constant aangesproken. Hij is op weg naar Jaïrus, en dan is er die

vrouw met bloedingen. Hij stopt, geneest haar, en gaat verder. Jezus staat zelfs kinderen toe om Hem aan te spreken. Jezus werd constant onderbroken bij wat Hij deed. En dat Hij dat verdroeg, kwam doordat Hij zo relaxed was. En dat was omdat Hij luisterde naar de de stem van de Vader. De Vader en Jezus zijn één. En dat is het belangrijkste punt: Jezus was niet relaxed dankzij zijn wilskracht.

Jezus luistert naar zijn Vader. En Gods wil is een diepe, altijd aanwezige liefde voor Jezus. Bij zijn doop had de Vader gezegd: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. En zoals Gods hart klopt voor Jezus klopt het ook voor u. God hield en houdt van Jezus. En van u houdt Hij net zo veel

als van Jezus. Hij houdt net zoveel van u als van Jezus. Hij houdt net zoveel van u als van Paulus en van Maria. Hij houdt net zoveel van u als van Mozes en Abraham en alle geloofshelden en super-predikanten. Hij houdt van u, Hij schat u op waarde en Hij heeft voor uw leven net zo een belangrijk plan als voor dat van Jezus. En als we die waarheid weten te internaliseren zijn we in staat om volkomen te relaxen en te wandelen op het makkelijke, ongehaaste, zorgeloze ritme van Gods genade. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het betekent dat we vredevolle mensen kunnen zijn.

Jezus was altijd vredevol want Hij wandelde in de warme liefde en de wil van zijn Vader. Daardoor was Hij de Vredevorst. En dan komt Kerst eraan, als we de geboorte van de Vredevorst vieren. En dat doen we door ons naar binnen te vechten bij uitverkopen, ruzie te maken om parkeerplekken, schulden aan te gaan onze agenda vol te proppen met allerlei dingen die we moeten doen. We gaan steeds sneller, we haasten ons,geven al ons geld uit willen de beste zijn. In hoeverre staat de manier

waarop wij Kerst vieren haaks op hoe Jezus zelf was? Hij was de relaxte, ongehaaste Vredevorst. In onze samenleving zijn mensen constant bezorgd. Over de toekomst, over rekeningen, over de kinderen, mijn ouders, mijn baan. Bezorgd denken we: Kom ik wel op tijd? Krijg ik vannacht genoeg slaap? We nemen pillen om in slaap te vallen en drinken koffie om wakker te worden. We hebben haast, maken ons zorgen, zijn rusteloos, onverzadigbaar. Alles moest haast-haast: Eten, autorijden, seks, feestdagen, vakantie. Sorry dat ik ‘seks’ zei. We hebben constant haast. Alles doen we snel in een soort razernij. Als je je door het leven haast, ben je alleen maar eerder bij het eind. Haasten en tobben voelt voor sommigen normaal. Maar als je geen haast hebt en niet loopt te tobben heb je een gevoel van verantwoordelijkheid. Of misschien een beetje verveeld. En dus gaan we gauw weer haasten en tobben, omdat dat ‘normaal’ voelt en veilig. Dat is niet het soort leven waartoe God ons heeft geroepen. God heeft ons geroepen, net als Jezus om ons over te geven aan zijn liefde. Om de moed op te brengen te geloven dat zelfs als je dierbaren dood zijn zelfs als je alles kwijt bent of je boos bent op de overheid, je opleiding, je baan, het verkeer, een stomme automobilist dat je dan ondanks alles toch kunt vertrouwen op God. Je hebt zoveel vertrouwen in God dat het bijna een beetje raar voelt. Er is een uitnodiging om Gods liefde in al zijn diepte en rijkdom te voelen op zo een manier dat je gewoon ophoudt met tobben. Hoe wandel je als gelovige met God? Jaren geleden zei een discipel: Je wandelt voetstaps met God. Als we willen leven in Gods rustige ritme moeten we mensen worden die dagelijks Gods liefde ontvangen en overdenken. En dat op een trage, ongehaaste, onbe-zorgde manier. Mensen die zeggen: God, zelfs in tijden vol leed vertrouw ik op U. Ik vertrouw op uw liefde voor mij. Op uw gunstbewijzen. Ik ga niet meer tobben, ik ga me niet meer haasten. Dus zeg ik tegen u: Neem gas terug. Maak je geen zorgen, laat alles los. Neem gas terug, maak je geen zorgen, laat los. God is bezig met jouw leven. Hij is niet verbaasd over het vreselijke dat u is overkomen, al vindt Hij het erg. God is ieder moment van je leven met je bezig. Als je slaapt is Hij er, als je opstaat, ziet Hij toe. Alle gebeurtenissen van je leven kent Hij. Hij deelt in je verdriet en Hij deelt in je vreugde.Je kunt op Hem vertrouwen. Je loopt veel minder gevaar dan je denkt. Dus maak je geen zorgen, haast je niet, neem gas terug, laat los en sta jezelf toe je te laten vallen in de liefdevolle omarming van de Vredevorst. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Here God, U had ons lief vanaf het begin. Die eerste liefde kan ons niet worden ontnomen kan ook niet worden verdiend. Er kan niet mee geknoeid worden. Ze verbaast zich niet, weet alles en heeft nog altijd lief. We vertrouwen onze ziel aan U toe. Dank U dat U ons door het duister leidt. Geen mist is te dicht voor U. Geen duisternis te ondoordringbaar. U bent ’t licht van onze ziel. We houden uw hand vast en vertrouwen op U. U heeft ons lief, en in uw naam bidden wij. Amen.

 

Koor – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind

als Redder van de aarde,geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde zingt

dus hemel, hemel en aarde, zingt. Vreugde, vreugde, vreugde

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest. Amen.

 

Samenzang – Angels we have heard on high

 

Kom naar Betlehems arme stal. Zie Gods Zoon daar rein en teer

zie de Koning van ’t heelal, kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria Gloria

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan