Home Onstuitbaar geloof

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wij houden van jullie, bedankt voor jullie komst. Ik heb God deze week gevraagd om mijn hart sterk te maken. Als u zich de laatste tijd zwak voelt vraag God dan uw hart sterk te maken. Hij hoort onze gebeden. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Amazing Grace”

Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ‘k zien Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond
Genade, oneindig groot amen

Schriftlezing – Psalm 23 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit de Psalmen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en

genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Amen.

Koor – – “Turn Your Eyes Upon Jesus”

Richt uw blik toch op Jezus want Hij ziet in liefd’ op u neer
En de aardse zorgen vervagen als u leeft in het licht van de Heer O mens, is ’t u droevig te moede en ziet u geen licht in de nacht? Er is leven en licht bij de Heiland de bron van genade en kracht

Jezus mint mij, ‘k ben zo blij want dat zegt de Bijbel mij
En de aardse zorgen vervagen als u leeft in het licht van de Heer Richt uw blik toch op Jezus want Hij ziet in liefd’ op u neer
En de aardse zorgen vervagen als u leeft in het licht van de Heer En de aardse zorgen vervagen als u leeft in het licht
In het licht in het licht van de Heer

INTERVIEW – NICK VUJICIC
BS = Bobby Schuller en NV = Nick Vujicic

BS Het is een grote eer Nick Vujicic hier te hebben. Als u hem niet kent, Nick is een wereldberoemd spreker, een groot gelovige die duizenden mensen heeft geholpen tot geloof te komen. Graag applaus voor Nick Vujicic.

NV Dank u wel. Dat geldt ook voor jou en je kerk. Wij zijn allen delen van het lichaam van Christus, de familie van God. God roept ons tot zijn hoger plan wil dat wij Hem kennen en liefhebben en Jezus’ liefde uitdragen. Daarom: Ik ben trots op je, ik hou van jou en je familie, Hannah, Haven en Cohen. God zegene jullie en je kerk. Fijn dat ik hier mag zijn.

BS Fijn dat je er bent. Hoe was het om op te groeien met je handicaps? Soms makkelijk en soms moeilijk?

NV In 1989 ging ik als eerste gehandicapt kind naar een normale school. Christelijk opgevoed, ik wist van Jezus’ liefde en van Gods plan voor mij. Mag ik een plan-B voorstellen? zei ik. Ik snapte het niet: Als God een hoopvol, betekenisvol leven voor mij wilde terwijl ik op school zo werd gepest kon ik maar heel moeilijk geloven dat er voor mij hoop was. Tussen mijn 8e en 12e jaar was ik depressief. Op mijn 10e deed ik zelfs een zelfmoordpoging. Dat heb ik pas veel later aan mensen verteld. Op mijn 13e leerde God me een lesje. Ik was met mijn kleine voetje aan het voetballen en daarna kon ik drie weken niet lopen van de pijn. Ik weet nog dat ik in bed naar het plafond staarde en dacht: Zo voelt het dus op gehandicapt te zijn. Toen zag ik in: Ik moet dankbaar zijn voor wat God mij heeft gegeven en niet boos om wat ik niet heb. Op mijn 15e gaf ik mijn leven aan Jezus. Ik had het verhaal van de blindgeborene gelezen. Jezus genas hem opdat Gods werken geopenbaard zouden worden. Ik dacht: Als God een plan voor mij heeft dan moet dat wel een wonderbaarlijk plan zijn. Maar heeft Hij het? Als Hij een plan heeft voor een blinde, heeft Hij dat ook voor mij: Ik kan zijn handen en voeten zijn. God kan ieder gewillig hart gebruiken. Het verlammende effect van eenzaamheid en wanhoop dat kennen veel mensen of ze nou gehandicapt zijn of niet. Maar pesten is erg zwaar. Jonge gelovigen wil ik voorhouden: Je bent geen christen als je op zondag naar de kerk gaat en maandag loopt te pesten. Pesten raakt mensen echt en als je Gods liefde kent, laat je dat kinderachtige gedrag achterwege. Iedereen weet wat pesten is. Wij moeten leren inzien wie wij zijn in Christus en anderen liefhebben.

BS Een christen doet het tegenovergestelde van pesten: Afstappen op wie ongewenst is en gekwetst is en vanuit onze eigen wonden en de afwijzing anderen binnenhalen in een gemeenschap van liefde, bevestiging en vooral vergeving. Jouw boodschap voor wie worstelt met wanhoop is: Ga leven voor anderen. Klopt dat?

NV Ga leven voor Jezus. Als je dat doet zal je zien dat Hij anderen diende. Hij was het toonbeeld van dienstbaarheid. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Als je echt probeert te voorzien in de noden van anderen, door Gods genade dat op zich is al evangelie.

Dan help je anderen inzien dat er misschien wel een grotere liefde is die ook hun denken te boven gaat. Als je weet wat dat is, de waarheid van het kennen van Christus dan transformeert dat jou. Predikanten moeten het ook niet mooier voorstellen. Wij zijn het niet die iemand bekeren. Ik heb nooit één ziel gered. Wij brengen alleen de boodschap van de Heilige Geest over, amen?

BS Amen. Hoe is het met je vader?
NV Dank je dat je het vraagt. In september is de diagnose alvleesklierkanker gesteld met

uitzaaiingen naar de longen. Hij kreeg twee weken chemotherapie. De artsen gaven hem nog maar acht weken. Hij stopte met chemotherapie en gebruikt sindsdien zoveel mogelijk natuurlijke producten. Maar het belangrijkste was steeds: bidden. Wij geloven dat hij slechts door Gods genade nog altijd leeft. Wij zijn ruim een jaar verder en hij leeft nog steeds. Zijn lievelingslied is Because He lives. Als ik hem heb bezocht, ik heb pas weer 7 landen in 16 dagen bezocht, Polen, Zweden, Nederland, noem maar op. Ik heb gebeden met de Oekraïense regering. Ze lagen op hun knieën en vroegen God om vergeving voor Oekraïne. Dat doen wij met veel regeringen. Dit was de 9e. En vorige week mijn 16e president: die van Slovenië. Ook mee gebeden. Bij ieder afscheid van mijn vader vertel ik waar ik heen ga. Wanneer ben je terug? vraagt hij dan. Dan en dan, zeg ik. En als je er niet bent als ik terugkom, dan zie ik je daarboven. Tot gauw, zei hij. Als je de waarheid van de kennis van Jezus Christus bezit en de hoop op wederopstanding, dan weet je dat de dood zelf is overwonnen omdat Jezus in ons woont. Wij zijn hemelburgers op doorreis. Ik hou heel veel van mijn vader. Ik doe jullie de groeten. Als hij wist dat ik hier nu was, zou hij dat doen, als fan van jullie.

BS Mooi. Vandaag is ook een bijzondere dag omdat een oude droom gaat uitkomen. Na je preek ga je het orkest dirigeren.

NV Ja, grappig is dat. Toen ik…Het was mijn eigen idee. De eerste keer in de Crystal Cathedral, in 2005/2006, werd ik helemaal verliefd op Marc en het orkest. En het koor natuurlijk. Ik hou van jullie, jongens. Maar het orkest gréép mij werkelijk. Als tiener dirigeerde ik een orkest van 50 à 60 personen want onze muziekleraar was ernstig ziek. Daarom mocht ik dirigeren. Vanuit de ritmesectie, waar ik Glockenspiel en snare drum speelde. Dat heb ik een paar maanden gedaan, daarna nooit meer. Ik zei: Marc, ooit wil ik je orkest dirigeren. Dat gaat een keer gebeuren, zei hij. Ik heb mijn lieve vriendin Alyssa Hicks meegebracht, een geweldig, door God gezalfde zangeres,blind geboren, een goeie vriendin. Straks voeren we samen een stuk uit.

BS Dank je voor je bijzondere bijdrage. Je stimuleert niet alleen door je aanwezigheid, maar vooral door je geest, de geest van Jezus.

NV Amen.
BS Dank je wel, Nick. God zegene je. Wij houden van je.

SOLO – “LAURA DICKINSON – “On Holy Ground”

Toen ik de deuren doorging voelde ik zijn aanwezigheid
En ik wist: dit is een plek waar liefde onbeperkt voorradig is Want dit is een tempel, de God die we liefhebben verblijft hier Wij staan in zijn aanwezigheid op heilige grond
Wij staan hier op heilige grond
En ik weet, ik weet dat er engelen zijn overal rondom ons Laten wij God loven Hem loven bovenal
Want wij staan in zijn zoete aanwezigheid op heilige grond Laten wij loven, God loven bovenal, Hem loven bovenal Want wij staan in zijn aanwezigheid,
Zijn heilige, heerlijke aanwezigheid
Hij geeft ons liefde als we rouwen
Hij is onze hoop op morgen
Wij staan in zijn aanwezigheid
Op heilige, heilige grond

Koor – “Total Praise”

Heer, ik hef mijn ogen op naar de bergen Wetende waar mijn hulp vandaan komt U geeft mij vrede in tijden van storm
U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven
ik hef mijn handen in aanbidding naar U op amen

Preek – ” Onstuitbaar geloof!” door Nick Vujicic

Goedemorgen. Dank u voor dit welkom. Allereerst dit: Ik weet niet wie u bent of wat u wilt horen. Misschien zit u of een van uw dierbaren nu in een moeilijke situatie. Maar ik bid dat deze boodschap
u zeer zal bemoedigen. Hannah las zo net Psalm 23. In regel 5 ongeveer staat: Hij geeft mij nieuwe kracht. Kunnen wij dat samen zeggen? Hij geeft mij nieuwe kracht. Als je begrijpt wat het werkelijk betekent om Jezus te kennen wil je niets liever dan dat delen met de wereld. Het is een nederige voorrecht u te mogen zeggen dat God een schitterend plan voor u heeft. Zelfs als u alleen maar kapotte onderdelen ziet kan God toch prachtige dingen doen met uw gebroken onderdelen als u Hem die gebroken onderdelen geeft. God is in staat om… wat? Om veel en veel meer tot stand te brengen dan je ooit kunt vragen je voor kunt stellen of kunt verwerven. Zegt u eens ‘verwerven’. God wil u zoveel meer geven dan u kunt vasthouden met één, twee of tien handen. Als je hand iets vasthoudt, met vijf gesloten vingers hoeveel kan je dan ontvangen? Niks. Alles wat je hebt, is in je hand. Ik heb twee vragen voor u: Wie bent u en wat wilt u? Ik wilde armen en benen. Ik kon me niet voorstellen dat ik ooit gelukkig kon worden of een betekenisvol leven kon hebben, zonder armen of benen. U heeft misschien wel armen en benen. Maar ik zeg tegen tieners: Het is erger in een gebroken gezin te leven dan geen armen en benen te hebben. Dan heb je ledematen, maar weet je nog niet waarvoor je leeft. Ze zeggen: Je vindt pas iets om voor te leven als je iets vindt om voor te sterven. Bestaat er zoiets? Bestaat er zoiets als absolute hoop? Mensen hebben allerlei ideeën over hoop en leven. Toen ik 12 was werd ik op een vliegveld aangesproken door een vrouw. Ben je zo geboren? vroeg ze. Ja, zei ik. Heb je je ooit afgevraagd waarom? vroeg ze. Ja, zei ik. Ik weet waarom, zei ze. Ze was een volkomen vreemde wist niet eens hoe ik heette en zij zou mij vertellen waarom ik zo was geboren? De dokters en mijn ouders weten dat niet eens, lady Gaga weet het ook niet maar deze onbekende wel. Ik luister wat zij te zeggen heeft. Heb je wel eens gehoord van reïncarnatie? vraagt ze. Nee, zeg ik. Zij zei: Het is als volgt gegaan. In je vorige leven… Ik stond meteen op scherp. Mijn vorige leven? Zij hebben in
dit leven niet eens mijn vingerafdruk. Ze zei: In je vorige leven was je een hele stoute jongen. Dank u wel, zei ik. Maar, zei ze, je bent nu braaf en in je volgende leven kom je terug als een vlinder. En ik dacht: Ik wil helemaal geen vlinder worden. Ik zal haar maar niet zeggen hoeveel vlinders ik al heb geplet met mijn rolstoel. Ik ga echt geen vlinder worden. Mensen hebben allerlei filosofieën. Zoals:
Het enige wat je nodig hebt is een positieve instelling. Weet je wat daar aan de hand is? Die mensen hebben nog niet genoeg werkelijkheid ervaren. Want als de dokter zegt dat je alvleesklierkanker fase 4 hebt, hoe kan je dan positief zijn? Alleen als je weet dat je een kind van God bent, ambassadeur van de Heer der heren. Gods engelen omringen je en zijn geest, die Jezus opwekte uit de dood, leeft in u. Dan bèn je positief. Zwaar voor mijn vader die kanker heeft. En wij hebben er vaak om gehuild. Maar steeds als ik wegga, zeg ik: Pap, als ik je straks niet hier tref, dan zie ik je boven. De vrede van God die alle begrip te boven gaat kan je hart en je geest, als je in Christus bent door de moeilijkste perioden van je leven loodsen. Het gaat niet om uit het dal klimmen maar om de keuze om met Jezus te wandelen. Dat is de doorslaggevende factor die alles verandert. Ik heb geen armen en benen nodig. Mag ik u mijn prachtige gezin laten zien? Kanae is half-Japans, half Mexicaans. Japsicaans dus. In dat rode T-shirt is Kiyoshi. Hij is drieënhalf en al een stuk langer dan ik. En dan heb je Dejan. Een schatje, 14 maanden oud. Als ik die foto zie, moet ik mijzelf bijna in mijn arm knijpen. Want dromen komen uit. Jouw gebroken onderdelen kunnen prachtige dromen voortbrengen. En zo niet, dan kan je een wonder zijn voor iemand anders. Ik vroeg u wat u wilde. Dit is wat ik wil: Ooit ontmoette ik hier in Californië een jongetje genaamd Daniel. Hij kan zwemmen, gaat naar school. Ik zei tegen zijn moeder: Als ze hem pesten op school, ga ik erheen en rijd ze plat met mijn rolstoel. Ik hoorde iets van christelijk applaus. Voor zoiets mag je niet klappen. Zes jaar geleden bezocht ik zijn

school. Hij wordt niet meer gepest. En dit is wat ik wens: Dat ik ooit, als ik in de hemel ben – Daniel en zijn familie weten nu dat God een plan voor hen heeft – Als ik daar ben met mijn nieuwe armen en benen lekker aan het chillen ben, hoor ik plotseling mijn naam. Hé Nick! Dan rent Daniel Martinez op me af, omhelst me met zijn nieuwe armen en zegt: Bedankt, broeder, dat je mij hebt helpen geloven dat de hemel echt bestaat. Geld, drugs, seks, alcohol, pornografie, roem en rijkdom. Als je je geluk legt in tijdelijke dingen, zal je geluk tijdelijk zijn. Ook als je je geluk legt in goed doen. Je moet je geluk in Jezus leggen, Hem van nabij kennen, als vriend. Ik ken mijn hemelse Vader, en Hij kent mij. Hij heeft mij alles gegeven wat ik nodig heb. En er is geen grotere redding dan redding door Jezus’ macht. Alleen Hij heeft gezegd: Ik ben God. Alleen Hij heeft gezegd: Ik ben heilig. Alleen Hij kon sterven voor andermans zonden omdat Hij zonder zonden was. Als Bobby en ik elk een auto bestuur- den. Zou leuk zijn, ik als chauffeur. Het zou vast een racepartij worden. Lijkt mij heerlijk. Maar in Los Angeles krijgen we allebei een boete. Bobby, ik heb een bekeuring. Ik ook! Ik kan zijn bon niet betalen en hij de mijne niet. We moeten allebei zelf betalen. Als ik 500 dollar heb en mijn bon is 500 dollar, kan ik Bobby’s bon niet betalen en omgekeerd. Als Bobby geen bon zou krijgen, omdat hij dominee is en ongelofelijk braaf veel braver dan ik. Hij krijgt dus geen bon, maar ik wel. Hij heeft 500 dollar, ik niet.

Als Bobby mijn bon betaalt en zelf geen bon heeft en als hij dan mijn bon betaalt dan ben ik klaar. Dan ben ik vrij. Dan laat de politie mij met rust. We hebben allemaal zonden. Wij allemaal. Dat is die bon. Ik kan niet sterven voor jouw zonde en omgekeerd maar Jezus, die zonder zonde was, stierf aan het kruis voor de wereld. God stuurde zijn Zoon die de Duivel versloeg. Hij rekende af met de twee grote handicaps in uw leven: Zonde en dood. Hou toch op over armen en benen. Ik zou ze best willen. De hemel zou zich openen, Gods glorie zou alom zijn, de engelen zouden zingen en dan…Knal. Geweldig zou dat zijn. Ik heb wonderen gezien. Lammen die liepen, huidziekten die in rap tempo verdwenen na gebed. Een 17-jarige die in een ziekenhuisbed in Australië op sterven lag. Wij baden voor hem. De volgende morgen deed hij radslagen in de hal. De artsen wisten niet hoe zij het hadden. Ik heb wonderen gezien. Niet vaak, heel zelden eigenlijk. Maar groter dan een fysiek wonder is het wonder, gered te worden, Hem te kennen. Omdat Hij leeft. Jezus leeft. Hij is niet dood. En Hij heeft ware hoop voor jou en mij als je op Hem vertrouwt. Vertrouw je leven aan Hem toe en Hij zal niet tekortschieten. Misschien kent u verhalen van verlossing. Ik stond in 2008 voor 650 slavinnen in India. Zij waren op hun 10e ontvoerd en voor 700 dollar verkocht, soms zelfs door hun eigen ouders. Wat zeg je tegen zulke meisjes? Reïncarnatie? Volgende keer beter? Wees positief? Er zijn drie grote wereldreligies die die meisjes veroordelen. Geen verlossing voor een slavin. Wat moet ik ze zeggen? Word atheïst? Wat hebben zij daaraan? Ik kan geen atheïst worden, daarvoor heb ik te veel gezien. Als je een duivel ziet, kan je geen atheïst meer zijn. En als je niet gelooft in dingen die de wetenschap niet kan verklaren, ga dan eens naar een land zonder ziekenhuizen en met medicijnmannen. Daar zien zij wekelijks wel bovennatuurlijke zaken. Er is meer in dit leven dan wat ons oog ziet. Wat is uw hoop? Die meisjes gingen naar een Jezuskamp, voor resocialisatie. Zij zochten werk en spaarden, maar niet voor een auto of een huis. Ze gingen terug naar de bordelen waar zij ooit werkten en zeiden tegen hun vroegere bazen: U kent mij niet meer maar ooit was u mijn baas. Ik kom u zeggen dat ik van u houd en dat ik u vergeef met de liefde van Jezus. Ik bid voor u, en nu ben ik hier om uw voeten te wassen. En daarna gaven ze hem 700 dollar en namen een slavin mee. Die volgt ook een programma, spaart mee en ze kopen er weer een vrij. En nog een, en nog een. Ik heb al drie cycli gezien. Ik wil dat u weet dat hoop reëel is als hij op Jezus is gevestigd. Later op de avond lag er een oude, broze vrouw op de vloer. Had vierenhalf jaar niet gelopen. Wij baden voor haar en die avond liep ze. Waarom vertel ik dit? Die vrouw had vierenhalf jaar niet gelopen. Na ons gebed – ik had haar niet eens de hand opgelegd – liep zij voor het eerst weer. Nadat ze vierenhalf jaar overal heen gedragen was. Dave Raj van Teen Challenge Mumbai, die door Gods genade eigenhandig 350 slavinnen mocht redden. Hij zag bleek en dat wil wat zeggen bij een Indiër. Vat u hem? Niet te geloven, zei hij. Dat was niet zomaar een oude vrouw. Die vrouw die weer kon lopen? vroeg ik. Wie was dat dan? Die vrouw die door een wonder weer kon lopen was de vrouw die een blok van 4 hectare in de rosse buurt van Mumbai bezat. Zij heeft hier de mensenhandel opgezet, 45 jaar geleden. Een slechte vrouw, verantwoordelijk voor ruim 40.000 verhandelde meisjes. En toch heeft God haar aangeraakt, genezen. Twee weken later gaf zij haar leven aan Jezus. Drie jaar later, in 2011, werd mensenhandel illegaal verklaard in India. En wat gebeurde er vervolgens? Dave Raj kreeg toestemming om dat hele blok weg te bulldozeren en middenin Mumbai een kerk te bouwen. Ik ga nu Alyssa Hicks hier vragen. Ze heeft nooit het daglicht gezien, nooit de kleur van een roos maar ze ziet Jezus. En omdat Hij leeft heeft Alyssa, die niet kan zien, hoop. En een dirigent zonder armen en benen dirigeert een orkest met

zijn schouders. Jezus leeft, daarom heb ik hoop. Heeft u nog geen hoop gevonden? Jezus klopt op uw deur. Laat Hem binnen. Dames en heren, Alyssa Hicks. Because He Lives.

SOLO – ALYSSA HICKS – “Because He Lives”

God zond zijn Zoon, zijn naam was Jezus
Hij had ons lief, genas en vergaf
Hij leefde en stierf voor mijn vergeving
Het lege graf bewijst voorgoed: mijn Heiland leeft

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen Omdat Hij leeft , mijn angst is weg
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
En ’t leven is het leven waard omdat Hij leeft

En op een dag verlaat ik dit leven
En lever de laatste slag met mijn lijden
En dan, als de dood wijkt voor de overwinning
Zal ik het licht der glorie zien en zeggen: mijn Heiland leeft

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
En ’t leven is het leven waard

Omdat Hij leeft, omdat Hij leeft, Hij leeft

Bobby bedankt Nick

Hopelijk vond u het net zo geweldig als ik. Ik hoop dat u verfrist en hersteld huiswaarts gaat. Wilt u gaan staan voor de zegen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Onstuitbaar geloof

13 augustus 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan