Home Wat wil je?

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Hallo kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor degenen onder ons die hier nu zijn en het gevoel hebben dat er iets gestorven is of dat er iets voorgoed verdwenen is. Wij danken U dat er geen tragedie is die U niet ten goede kunt keren. Wij danken U dat U de hele wereld in Uw handen houdt. Wij bidden dat U ons het vertrouwen geeft om te geloven dat zelfs als wij in het niets zitten, U een plan hebt. Dat U grote dingen doet in ons leven en dat het pas voorbij is als het voorbij is. En dus vertrouwen wij U met onze dromen, met ons hart, met ons leven, met onze kinderen, met ons werk en al het andere dat belangrijk voor ons is. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg:

God houdt van je en ik ook.

Koorzang – Alleluia

Halleluja, halleluja,

Amen en halleluja zullen klinken, amen zal klinken

Wij zullen rusten en aanschouwen

Wij zullen aanschouwen en weten

Wij zullen weten en liefhebben

Het einde van ons leven zal geen einde zijn

Ons einde is geen einde

Halleluja halleluja

Amen zal klinken

Schriftlezing – Johannes 5: 2-9 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 5:2-9. En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken. Blinden, kreupelen en verlamden. En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.

Solo – Let it Out door Robin de Lano

Als de gevechten woeden, mij omringen

Verslaat het wapen van aanbidding alles

Het weergalmt de hemel,

Het weergalmt de hemel op de aarde

Wanneer de muren en de reuzen alles zijn wat ik zie

Is er een lied dat ik schreeuw tot er overwinning is

Het weergalmt de hemel,

Het weergalmt de hemel op aarde

En al uw lof leeft in mijn longen

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

U prijzen ligt op het puntje van mijn tong

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

In de nacht, in de stilte, zal ik U prijzen

Vertel de duisternis, vertel de ketens dat ze moeten breken

Ik zal niet stil zijn, nee, ik zal niet stil zijn, ik zal zingen

O, ik zal zingen en al uw lof leeft in mijn longen

Ik zal het eruit laten, ik zal het eruit laten

U prijzen ligt op het puntje van mijn tong

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

Ik prijs U, ik prijs U

Hier komt een wonder, niets is onmogelijk

God, U bent niet te stoppen

Niets is onmogelijk als ik uw naam prijs

Hier komt een wonder, niets is onmogelijk

God, U bent niet te stoppen

Niets is onmogelijk, als ik U prijs

Als ik uw naam prijs, ja, uw naam

En al uw lof leeft in mijn longen

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

U prijzen ligt op het puntje van mijn tong

Ik laat het eruit, ik laat het eruit

Ik laat het eruit, ik laat het eruit, ik prijs U

Ik laat het eruit, ik laat het eruit, ik prijs U

 

Solo – If the Lord Builds the House door Robin de Lano

Ik heb mijn eigen naam opgebouwd maar de muren hielden geen stand

Ik heb op mijn eigen kracht vertrouwd maar het was zinkend zand

Dus leg ik mijn puinhopen in uw handen en kijk toe hoe U ze herstelt

Zoals alleen U dat kunt

Want als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

De stenen kunnen verweerd worden door storm en door vuur

Maar wat God bij elkaar houdt staat telkens weer stevig

Want mijn leven is verankerd op deze solide waarheid

En wat God ook bouwt, kan niet worden verplaatst

Want als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam

Zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken, nee, niemand

Ik en mijn huis zullen U dienen, Heer dus hier zijn de sleutels, kom binnen

Alles wat wij hebben is van U

Mij en mijn huis zullen U dienen, Heer dus hier zijn de sleutels, kom binnen

Alles wat wij hebben is van U, hier zijn de sleutels, kom binnen

Alles wat wij hebben is van U

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Als het gebouwd is op zijn naam zal niets deze grond doen schudden

Als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

Zing, als de Heer het huis bouwt kan niemand het afbreken

 

Wat wil je?

door Bobby Schuller

Welkom in Shepherd’s Grove. Fijn dat jullie hier zijn. Onze zangeres Robin zong: Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Dat is een beroemde passage uit Jozua waar het volk Israël het Beloofde Land binnengaat maar voordat ze gaan, zegt Jozua: Sommigen van jullie aanbidden afgoden en aanbidden Jahweh God. Maar vandaag, nu wij het Beloofde Land binnengaan, kun je niet meer beide doen. Je moet kiezen tussen afgoden of de Heer. En hij zegt: Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Je krijgt meerdere kansen in je leven om te besluiten om Jezus te volgen voordat je voor de Heer staat na je dood of bij de wederkomst van Christus. En wat ik nu wil doen, is je een gelegenheid geven om nu een beslissing te nemen om Jezus Christus te volgen. Ik doe dat aan het begin van de preek, niet straks, zodat ik het niet vergeet. Toen ik besloot om Christus te volgen, zei ik: Ik aarzel niet langer, ik ga het doen. Dat deed ik en mijn leven is nooit meer hetzelfde geworden. Misschien heb je wat fouten gemaakt of loop je rond met iets. Misschien ben je christelijk opgegroeid of ging je als kind naar de bijbelclub maar je hebt nooit een besluit genomen ‘Ik wil Christus volgen’. Doe het vandaag, want Christus is voor jou gekruisigd en opgestaan uit de dood. Je kunt gered worden en weten dat wanneer je voor de Heer komt te staan de hemel je thuis zal zijn. Wil je vandaag een besluit nemen om dat te doen? Zorg dan dat je een goede, Bijbelse kerk vindt en sluit je aan en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik wil je vandaag een vraag stellen. Wil je beter worden? Wil je beter worden? Wil je dat echt? Als je beter wilt worden, is dat leuk en aardig maar dan moet je datgene wat je ziek heeft gemaakt, de rug toekeren. Velen van ons, waarschijnlijk allemaal, proberen soms wat af te vallen. Het is gemakkelijk met COVID en dergelijke om wat kilo’s aan te komen. Misschien wil je ervan af. Of misschien wil je wat gezonder of sterker worden. Misschien ben je geblesseerd en moet je terug naar fysiotherapie of terug naar de dokter of moet je weer gaan trainen. Je wilt gezond zijn, maar daar hangt een prijskaartje aan. Er zijn dingen waar je van af moet in je leven als je die dingen wilt hebben. En wat jij zegt, is: Bobby, het is gewoon mijn koffie in de ochtend. En ik zeg dat mijn kopje koffie eruitziet als zwarte thee en dat er geen melk in zit. Maar misschien ziet jouw koffie er zo uit. Elke dag een Venti Frappuccino van Starbucks. Dat ben jij eigenlijk, hè Greg? Dat is grappig. Mijn vriend doet dit echt. Ik plaag je niet, Greg. Elke dag een Venti Frappuccino. Weet je hoe we een Venti Frappuccino noemden in de jaren ’80? Wij noemden het een chocolademilkshake, precies. Je doet er een beetje karamel op, gooit er wat koffie bij en met zo’n Italiaanse naam lijkt het niet eens zo slecht voor je. Als je gezond wilt worden, moet je datgene wat je ziek heeft gemaakt de rug toekeren. Misschien wil je een baan en wil je in je bedrijf slagen in alles wat je doet en om dat te doen zul je je familie, je vrienden, je kerk en misschien God de rug moeten toekeren maar dat is de prijs die je betaalt om te winnen. Sommigen van jullie zullen dat doen. Of misschien luister je naar de wijsheid van hen die dat gedaan hebben en moet je misschien een deel van je werk de rug toekeren als je het soort vader, echtgenoot, vriend, leider, christen wilt zijn waarvoor je tot in je tenen weet dat je geboren bent. Je moet een keuze maken. Wil je echt beter worden? Wil je écht beter worden? Wil je de prijs betalen om beter te worden? Als je beter wilt worden, kun je dat. Dat kun je zeker. Als je een discipel van Jezus wilt zijn. Jezus wilde geen gewone alledaagse christenen. Hij wilde iets dat een discipel werd genoemd. Discipel is het stamwoord voor discipline. Iemand die getraind is. Hij wilde deskundigen. Mensen die bereid waren hun leven te wijden en in ruil daarvoor kregen ze wat? Eeuwig leven. Niet alleen het eeuwige leven waarbij je na je dood in de hemel woont maar op dit moment het beste, meest krachtige, ontzagwekkende leven dat voor ieder mens beschikbaar is, maar er hangt een prijskaartje aan. Het is die kostbare parel. Misschien wil je dit leven.

Misschien wil je je leven wijden aan het begrijpen van de Bijbel. Misschien wil je je leven wijden aan de dingen die er echt toe doen als je sterft en die effect hebben op het nageslacht. Maar je wilt ook Netflix bingen. Ik ook. Welkom bij de club. Je wilt op TikTok en YouTube en tikkemik en tokkemok, weet ik veel. Ik ken ze ook niet allemaal. Netflix heeft iets geweldigs voor jou. Nadat je uren achter elkaar hebt gekeken pauzeert het programma en vraagt je: ‘kijk je nog steeds?’ Dit is mijn favoriete meme online op dit moment. Als Netflix vraagt of je nog kijkt en je ziet je spiegelbeeld in een zwart scherm. Het is ons allemaal overkomen. Er is niets mis met Netflix, maar misschien is zeven uur te veel. Misschien. Misschien hangt daar ook een prijskaartje aan. Wil je beter worden? Als je beter wilt worden, moet je datgene wat je ziek heeft gemaakt de rug toekeren. Je weet in je hart dat daar vaak een prijskaartje aan hangt. Als je doet wat iedereen doet, krijg je de resultaten die iedereen krijgt. De resultaten die jij krijgt zijn het resultaat van jouw plan en jouw filosofie. Jouw keuzes en jouw filosofie zijn perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je krijgt. Ik hoop dat dit niet bot overkomt. Ik hoop dat het je hoop geeft.

Ik hoop dat het je in staat stelt in de spiegel te kijken en te zeggen: als ik een appel per dag ga eten, houd ik misschien de dokter weg van mijn bed. Sommigen zeggen dan: Mooi, ik eet 30 appels in één keer en dan ben ik voor de hele maand klaar. Nee, nee. Een appel per dag houdt de dokter weg. Het zijn de kleine veranderingen. Beslissen dat ik gezond wil zijn en ik wil niet enorme veranderingen nu aanbrengen maar kleine veranderingen voor altijd die alle verschil in de wereld maken. Als je beter wilt worden, kan dat maar dan moet je datgene wat je ziek heeft gemaakt de rug toekeren. Het staat in Johannes 5. Hannah las het vandaag voor, deed dat prachtig. Het is een verhaal over de baden van Bethesda. Het gaat als volgt. Enige tijd later ging Jezus naar Jeruzalem voor een van de Joodse feesten. En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken. Blinden, kreupelen, verlamden. En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? Wil je echt beter worden? Er staan nog meer dingen in de Bijbel waar ik vandaag geen tijd voor heb enkele belangrijke dingen over wetticisme enkele belangrijke dingen over de sabbat en de structuur van de farizeeën maar ik wil het hebben over het meest priemende deel van dit verhaal. Het is als Jezus je in de ogen kijkt als je daar al 38 jaar zit en Hij zegt: Wil je echt beter worden? Wil je echt lopen? Is dat zo’n gekke vraag om te stellen aan iemand die niet kan lopen of hij echt beter wil worden? Als de man er al 38 jaar zit, misschien niet.

Misschien eerst wel, maar misschien heeft hij nu alle hoop verloren en heeft hij geleerd genoegen te nemen met wat hij heeft. Er zijn veel redenen waarom hij misschien niet beter wil worden. Wij kennen ze allemaal heel goed, want wij zijn allemaal mensen. Wij maken allemaal dezelfde fouten en dat hebben wij altijd gedaan en dat zullen wij altijd doen. Maar Christus zal ons bevrijden. Misschien wilde hij niet echt beter worden, want hij had daar vrienden. Het bad van Bethesda was een bijzondere plek. Er werd gezegd dat wanneer het water op mysterieuze wijze in beweging kwam de eerste die erin stapte, op wonderbaarlijke wijze beter zou worden. Het probleem was dat de baden in Bethesda groot waren. Ze zijn ongeveer zo groot als een voetbalveld. Dat is een fors bad. Dat is een zwembad ter grootte van Bobby Schuller. Ik zou graag zo’n zwembad hebben. Jullie misschien ook. Koning Herodes heeft dat zwembad echt gemaakt tot wat het was met zuilengangen en marmer. Misschien probeerde deze man er ooit in te komen en lukte het nooit en na 38 jaar probeert hij het nog steeds. Jezus zegt: Wil je beter worden? En misschien denkt hij aan zijn vrienden. Als je 38 jaar lang zit op één plek vol mensen. Maak je niet slecht een paar vrienden of hebt een paar goede gesprekken. Daar is niets mis mee. Ik herinner mij dat ik eens een meisje ontmoette dat christen werd en haar leven aan Christus wilde wijden en ze wist dat zij het roken van wiet moest opgeven. Zij wist dat het haar leven naar beneden haalde. Zij wist dat het haar geest vertroebelde. Zij wist dat ze beter in het leven stond als ze het spul niet gebruikte. Maar zij kende veel hele lieve en goede mensen met wie ze graag wiet rookte en dat begrijp ik. Ze zei dat het moeilijkste aan het opgeven van wiet niet de wiet was maar mijn vrienden. Maar misschien heeft ze de juiste beslissing genomen. Ze deed wat ze moest doen voor haarzelf. Dit overkomt veel mensen die worstelen met alcoholisme. Er is niets mis met een glas wijn bij het eten maar als je alcoholist wordt, mag je waarschijnlijk niet drinken en moet je waarschijnlijk wegblijven bij je vrienden als ze drinken. Dat is een harde realiteit om mee om te gaan als je clean en nuchter wilt zijn. De meeste mensen die met alcoholisme worstelen, vallen terug niet omdat hun eerste gedachte is: Ik wil drinken. Hun eerste gedachte is: Ik wil mijn vrienden zien. Heel vaak zijn mensen die drinken veel leuker dan mensen die niet drinken. Echt, hoor. Je denkt: Ik ga erheen en neem een cola light en zeg even mijn vrienden gedag. Dat is moeilijk om te doen. Misschien had die man bij het bad van Bethesda wel heel goede vrienden. Misschien wist hij dat als hij weer liep, hij er nooit meer heen kon en dat hij voor altijd afscheid zou moeten nemen. Het zijn immers allemaal goeie mensen. Waarom zou ik afscheid moeten nemen van goeie mensen? Maar soms weet je in je hart dat je dat doet. Dat is moeilijk. Misschien voelde hij zich daar gewoon veilig. Tenslotte, 38 jaar bij de baden van Bethesda te zitten…Het is wel een van de mooiste baden ter wereld in een van de gaafste steden ter wereld en het is er lekker warm. Als je in de woestijn woont en je kunt 38 jaar lang onder een mooie, schaduwrijke marmeren zuilengalerij wonen. Waarschijnlijk heeft hij geen huis. Hij heeft zeker geen honger. Hij heeft zeker een dak boven zijn hoofd. Voelt zich waarschijnlijk behoorlijk veilig. Misschien wil hij niet meer weg. Misschien voel jij je ook zoals je nog thuis woont. Volkomen veilig. Het is geen slechte plek. Huizen zijn behoorlijk duur. Wil je echt beter worden? Wil je dat echt opgeven? Wil je echt weer lopen? Wil je echt een leven leiden dat ertoe doet? Nou ja, misschien. Misschien was hij gewend aan de aalmoezen. Genoeg mensen deden aan liefdadigheid voor de zieken daar die beter probeerden te worden. Als ze Bethesda bezochten, gaven ze mensen wat die nodig hadden. Misschien was hij daaraan gewend geraakt. Een jongeman is op weg naar de kerk. Een arm joch, hij zit in de bus en ik vraag hem wat hij later wil worden. En hij zegt: Ik hoef niets te worden als ik groot ben. Ik hoef alleen maar mijn uitkering op te halen. Later komen wij in de kerk en een andere knul uit Newport Beach is van top tot teen gekleed in de kekste outfit. Piekfijn dus. En ik vraag hem: Wat wil jij later worden? En hij zegt: Maakt mij niet uit. Ik hoef alleen mijn toelage te innen. Het is hetzelfde joch met hetzelfde probleem. Geen doel. Geen reden om te lijden. Leeft van wat hij int. Even over het innen soms houden wij meer van het krijgen dan van de uitgestoken hand. Soms willen wij daar blijven. Misschien is het een veiligheid. Misschien zijn het de vrienden, of iets anders. Maar misschien kan Jezus het hart zien en misschien zag Hij dat de man bij het bad van Bethesda niet echt wist of hij beter wilde worden. Hij geeft immers geen antwoord op de vraag. Hij zegt niet: Ja, Heer, genees mij. Hij geeft allerlei redenen waarom iedereen vóór hem in het bad stapt en meer kan hij niet zeggen. Het is moeilijk voor te stellen dat hij het na 38 jaar nog steeds probeert. Wie zou dat doen? Misschien heeft hij alle hoop verloren. Misschien heeft hij het opgegeven. Misschien weet hij niet zeker of hij nog wel een risico wil nemen. Maar Jezus geneest hem. Hij pakt zijn mat op en kan lopen. En ik denk graag dat die man wegliep en nooit meer terugging naar dat bad. Hij heeft nooit meer een voet gezet op die mooie plek met goede mensen vol genezing en aalmoezen en veiligheid. Hij zei: Nooit meer, ik ben er klaar mee. Dat kan ook jou gebeuren. Ook jij kunt beter worden maar je moet afscheid nemen van het bad van Bethesda, al is het een bijzondere plek. Ik wil je vragen om, als je nadenkt over je leven en wie je wilt zijn en wie je wilt worden als je nadenkt over al je overwinningen en verliezen je spijt en je triomfen en dan in de spiegel kijkt waar je naartoe gaat vooral als je ouder wordt en je in de verleiding komt om te zeggen dat het 38 jaar geleden is sinds wat dan ook je voor te stellen dat Jezus je gewoon deze vraag stelt: Wil je beter worden? Wil je dat? En als je in de verleiding komt om datgene waartoe je geroepen bent op te geven hoor Jezus het dan gewoon tegen je zeggen: Wil je beter worden? Je kunt het. Je kunt beter worden, maar je moet het meer dan wat ook willen. Je moet het echt willen. Een koning geeft een geweldig bruiloftsfeest. Kun je je een bruiloftsfeest voorstellen dat een koning geeft? Al het geld, alle roem en glamour en schoonheid in de wereld voor een bruiloft. Dat moet een geweldige bruiloft zijn. En hij stuurt uitnodigingen naar al zijn vrienden. Dit is een gelijkenis van Jezus. En de eerste vriend zegt, ik zou graag naar de bruiloft gaan maar ik heb net land gekocht en dat moet ik gaan bekijken. Niemand koopt land en gaat het daarna bekijken, toch? Dit is Hebreeuwse humor En dan zegt de volgende man, ik zou graag gaan, echt waar maar ik heb net vijf ossen gekocht en die moet ik gaan uitproberen. Niemand koopt ossen en gaat ze dan uitproberen. De derde man zegt, ik zou graag gaan, maar ik ben net getrouwd. Hier pauzeer ik even. Heren, als je net getrouwd bent en je kunt niet naar de bruiloft van de koning omdat je net getrouwd bent zwaait er wat als je dat je vrouw vertelt. Kun je je voorstellen dat je je vrouw vertelt dat de koning een geweldig, schitterend sprookjesachtig, spectaculair feest geeft: Een koninklijke bruiloft. En wij zijn uitgenodigd maar ik heb gezegd dat wij niet kunnen omdat wij net getrouwd zijn. Ze zou je aankijken, je in je nekvel grijpen en zeggen: Ga nu meteen een smoking kopen, wij gaan. Het punt is dat al deze mensen domme excuses geven en wat je eigenlijk ziet, is dat het niet zo is dat ze niet willen maar dat ze er geen zin in hebben. Ik heb gewoon niet zoveel zin. Voel jij je ooit zo? Op een goeie dag wil je beter worden, maar heb je er op andere dagen wel zin in? Weg met dat soort denken. Het houdt je in een sleur. Er is een reden waarom ze chocoladetaart zondig noemen. Als zonde niet leuk was, zouden mensen het niet doen. Als zonde niet soms een beetje geluk bracht, als zonde niet plezierig was als zonde niet leuk was, zouden wij er helemaal niet mee bezig zijn. Dat is het meest bijzondere aan zonde, dat het geweldig voelt. Aan de voorkant is de zonde geweldig, totdat je aan de achterkant de prijs betaalt. Je moet het ding dat je doodt de rug toekeren. Je moet sommige van deze dingen de rug toekeren als je echt het leven wilt leiden waartoe je geroepen bent. Er is net een nieuwe iPhone uitgekomen. Een gloednieuwe iPhone. Je hebt er al eentje voor 1600 dollar. Hij komt binnenkort uit, of hij is net uit. Een man koopt een nieuwe iPhone en is er enthousiast over. De audio, de foto’s, de apps, alles. Gewoon genieten in al zijn vrije tijd. Hij krijgt vrije tijd van zijn werk, of misschien tijdens zijn werk, of wat dan ook. Hij zit op de bank en gaat op TikTok en dan Instagram en dan Twitter en dan weer terug naar TikTok. Het is er allemaal. En dan gaat hij naar YouTube en doet dat urenlang. Hij is met zijn beste vrienden, ze waren net bij elkaar gekomen en hij zit daar op Twitter te kijken wat er in de politiek gebeurt, of het nieuws. Hij zit op de bank en speelt Candy Crusher, Crush Royale, of Click Clack, wat dan ook. En zijn kinderen zeggen pap, kun je helpen met mijn huiswerk? Wie wil zijn kinderen nou helpen met hun huiswerk? Ik heb dat nooit gewild maar ik denk graag dat ik het soms doe. Hij zegt nee schat, ik check mijn e-mails. Hij opent snel zijn e-mails en doet alsof hij zijn e-mails leest. Misschien zit hij op Instagram te kijken naar wat dan ook. Zijn vijanden, of hij volgt de ex-vriend van zijn vrouw en haat hem of doet hij die andere het klinkt alsof ik het ben. Is niet zo. De man is voortdurend aan de telefoon en ik vroeg de man: Hoeveel heeft die telefoon je gekost? En hij kijkt mij verlegen aan en zegt: Die heeft me 1600 dollar gekost. En ik zeg: Misschien kostte de telefoon je ruim 50.000 dollar. Aan niet gehaalde doelen. Aan niet waargemaakte dromen, aan onopgeloste problemen. Misschien heeft die telefoon je wel een miljoen dollar gekost. En misschien kostte hij je jaren tijd met je kinderen die je nooit meer terugkrijgt. Misschien kostte hij je uren en maanden slaap die je niet kreeg en die goed waren voor je lichaam en je ziel. Vraag je je wel eens af als je denkt aan al het bewegen met je vingers over je scherm.  Het zou zo interessant zijn als je kon zien hoeveel kilometer. Als je denkt dat dit 8 of 10 centimeter is hoeveel kilometer wij in één leven hebben gescrolld. De nieuwe iPhone kost veel meer dan 1600 dollar. Heel veel. Je moet kiezen. In het leven moeten wij keuzes maken. Geen keuze maken is een keuze. Toen God Adam en Eva schiep, gaat het Bijbelverhaal als volgt: Van alles wat Hij maakte, zei Hij dat het goed was. God schiep dit en Hij zei dat het goed was. Hij schiep dat en zei dat het goed was. En dan schept Hij de mens en Hij zegt: Het is niet goed dat de mens alleen is. Dus besluit Hij een metgezel te zoeken en Hij brengt alle dieren van de aarde naar Adam om te zien of er een metgezel voor hem bij zit. En als Adam de dieren een naam geeft, is dat zijn manier om ze af te wijzen. Hij zegt nee dat is geen metgezel, dat is een schildpad. Nee, dat is een zalm. Dat is een papegaai. Dat is een golden retriever. Zet die hier maar neer als optie. Van die dingen. En tenslotte als hij Eva ziet, zegt hij: Vlees van mijn vlees, been van mijn beenderen. Wat vertelt ons dit? Ten eerste dat je mensen nodig hebt in het leven. Je gaat geen van deze dingen helemaal alleen doen. Je kunt geen bedrijf opbouwen, je kunt een verslaving niet overwinnen. Je kunt zelfs in je eentje Jezus niet echt volgen. Je hebt mensen nodig. Maar ten tweede laat het ons zien dat wij anders zijn dan elk ander schepsel in de wereld. Wij hebben een wil. Wij hebben een hart. Dat betekent dat wij kunnen kiezen. Wij kunnen kiezen. Jij kunt kiezen. Een gans kan niet kiezen. De winter komt en een gans moet naar het zuiden vliegen. Dat is een gans. Wolven moeten jagen. Bevers moeten dammen bouwen en kippen moeten eieren leggen. Maar jij hoeft die dingen niet te doen. Je kunt een keuze maken. Een verbazingwekkend iets. Het enige wezen ter wereld dat echt, echt kan kiezen, echt kan kiezen. Je kunt kiezen hoe je je geld en je tijd gaat besteden. Je kunt je vrienden kiezen. Je kunt kiezen hoeveel tijd je besteedt aan je telefoon of aan tv-kijken. Je kunt kiezen of je je wilt verbinden aan een kerkgemeenschap en elke zondag gaat. Je kunt kiezen of je je leven gaat inzetten om de Bijbel echt te begrijpen en daarvan uit te leven. Je kunt kiezen om meer te bidden en verrast te worden door de leiding van de Heilige Geest. Er gaat niets boven dat. Je kunt kiezen wat voor media je consumeert, of niet consumeert of kiezen voor een moment van stille rust zonder al dat spul. Je kunt je houding kiezen. Je kunt ervoor kiezen je te richten op wat je hebt, of je te richten op wat ontbreekt. Richt je op wat je hebt.

En bovenal kun je kiezen of je Christus volgt of niet. Ik wil je nogmaals uitnodigen. Al die dingen die ik noem, doen er amper toe als je geen vrede hebt met God. Heb jij vrede met God? Ik wil dat je vandaag een keuze maakt om Christus te volgen. Alles zal veranderen. Wil je beter worden, mijn vriend? Wil je echt beter worden? Je kunt beter worden. Bedoel je mij? Ja, jij. Het is Gods wil dat je beter wordt. Het is Gods wil dat je heel wordt. God heeft je vergeven. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je vernieuwd. Wil je erop vertrouwen dat je elke leugen die zegt dat het niet Gods wil is en al die afschuwelijke dingen, uitsluit? God houdt van je. Hij is voor jou, vertrouw erop. Je kunt beter worden. Kies er vandaag voor om je leven daaraan te verbinden en datgene wat je ziek heeft gemaakt de rug toe te keren.

Gebed

Dat doen wij dus, Heer, nu meteen. Wij vertrouwen ons leven aan U toe en nemen even de tijd om al onze zorgen aan U voor te leggen. God geeft om jouw zorgen. En bid nu meteen in je hart. Breng die zorg voor Hem. Bid in Jezus’ naam, Heer, U wilt ketens verbreken. Dank U dat U ons vergeven hebt. Het verleden is weggevaagd. Je pijn en angsten en rancune en bitterheid. Je zonden zijn vergeven in Jezus’ naam. Wij danken U, God. Wij zijn een nieuwe schepping dat door U geliefd is en daar blijven wij bij en wij danken U. Dit bidden wij in Christus’ naam en Gods volk zei amen. Willen jullie opstaan?

 

Koorzang – All Creatures of Our God and King

Geschapen mens en dier en ding

Dat elk de lof van God bezing

Halleluja, halleluja

De gouden zon straalt in haar pracht

De maan verlicht de donk’re nacht

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

Eert nu uw Schepper voor altijd

Aanbidt Hem in al nederigheid

O prijst Hem, halleluja

Prijst, prijst de Vader, prijst de Zoon

En prijst de Geest die in ons woont

O prijst Hem, o prijst Hem

Halleluja, halleluja, halleluja

Amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wat wil je?

12 februari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan