Home Je bent welkom

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. We zijn zo blij dat jullie er zijn. God vertelt ons in de Bijbel: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad. Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad. Hij heeft het over jou. Je bent geliefd. We zijn blij dat jullie er zijn. God heeft jullie iets te zeggen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden zoveel van U en wij zijn dankbaar dat U ons met God hebt verzoend. Wij bidden en danken U dat U door uw Zoon Jezus Christus ons gered hebt van de zonden en ons vernieuwd en hersteld hebt. Help ons vandaag, meer als Christus te zijn. Vol vergeving, bereid om genade te tonen. Dank dat U ons hebt vervuld met vreugde. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Wend je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Sweet Rivers

Zoete rivieren van verlossende liefde

Stromen vlak voor mijn ogen

Had ik de vleugels van een duif,

Dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou me verheffen boven mijn pijn

Met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven

Van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Over een paar dagen, of hooguit jaren

Zullen mijn zorgen voorbij zijn

Ik hoop me bij de hemelse Gastheer te voegen

Op de gelukkige kust van Kanaän

Mijn opgenomen ziel zal drinken en feestvieren

In de onbegrensde zee van de liefde

De glorieuze hoop op eindeloze rust

Is verrukkelijk voor mij

Zoete rivieren van verlossende liefde

Stromen vlak voor mijn ogen

 

Had ik de vleugels van een duif,

Dan zou ik naar die rivieren vliegen

Ik zou me verheffen boven mijn pijn

Met vreugde de wind overtreffen

Ik zou de stormachtige golven

Van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Ik zou de stormachtige golven

Van de Jordaan oversteken

En de wereld achter me laten

Zoete rivieren van verlossende liefde

Zoete rivieren van verlossende liefde

Zoete rivieren van verlossende liefde

Liggen vlak voor mijn ogen

 

SchriftlezingHandelingen 11:15-18 door Hannah Schuller

Ga zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Handelingen 11:15-18. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Amen.

 

Interview – Cristina Baker

BS = Bobby Schuller en CB = Cristina Baker

 

Introvideo

Cristina Baker is auteur en content creator. Zij begon met het maken van op geloof gebaseerde video’s voor Tik Tok om contact te maken met mensen en hen te bemoedigen in hun geestelijke reizen en gebedsleven. In haar nieuwe boek, Hope in 60 Seconds: Encountering the God of the Impossible deelt zij gebeden en verhalen van veranderde levens om lezers te bemoedigen, vertrouwen in Jezus te hebben. Een warm welkom voor Cristina Baker.

 

BS Cristina, hoi. Dank je dat je bij ons bent. Voor wie niet veel over je weet, laten we beginnen met je geloofsreis.

CB Ja, ik ben hier in Amerika geboren maar na de scheiding van mijn ouders verhuisde ik naar Bolivia. Ik kwam uit een gebroken gezin. Er was geen God in ons huis. Mijn vader was atheïst, mijn moeder was niet-praktiserend katholiek en dus zat ik tegen de tijd dat ik 14 werd, in bars. Ik begon aan zelfverminking te doen en begon harddrugs te gebruiken. Ik werd op mijn 15de door mijn stiefvader uit huis geschopt en kort na mijn 15de moest ik bij mijn vader intrekken. Mijn vader werkte in de oliewinning. Ik herinnerde mij van mijn vader die ik al tien jaar niet meer gezien had, dat hij een pak droeg. Hij was een leidinggevende en ik had een chique huis in Hawaii verwacht. Maar toen ik aankwam, vertelde hij mij dat hij dakloos was. Mijn vader was verslaafd aan cocaïne en was door de drugs aan lagerwal geraakt. Daardoor was hij dakloos en woonde in een tent op het strand. Hij zegt dat ik op mijn 15e met hem in een tent op het strand ga wonen Ik vertrok van het strand en leefde van huis tot huis. Uiteindelijk belandde ik op een nacht, vele jaren later, in de gevangenis nadat ik gepakt was voor drugsbezit en terwijl ik op borgtocht vrij was, kwam een man Ik werkte aan een universiteit. Ik leidde een dubbelleven net als mijn vader. Ik vertelde mensen hoe ze hun leven moesten leiden en gebruikte ‘s nachts drugs. Een man tikte mij op mijn schouder toen ik zelfmoord overwoog en hij zei dat hij een woord van de Heer voor mij had. Een woord van de Heer? Ik geloofde niet in God, maar dat was mijn laatste redmiddel. Hoe wist die man dat ik juist op dat moment zelfmoord overwoog? Hij bracht mij naar een gebedsruimte op de derde verdieping van het pand en zei dat het gesproken woord van de Heer een kwestie van leven of dood is en ik wist op dat moment gewoon dat wat deze man ook zei, de waarheid was en hij zei: Wil je Jezus in je hart aanvaarden? En in mijn gedachten had ik zoiets van: Jezus, als U echt bent, kom dan in mijn hart en maak mijn leven in orde. En plotseling stonden er mensen om mij heen. Ze legden hun handen op mij, baden voor mij: Het was of de rotsblokken die ik ruim 20 jaar met mij mee had gedragen werden opgetild. En zo gaf ik die dag mijn leven aan de Heer. Er stond mij nog een rechtszaak te wachten. En nog wat celstraf. Om een lang verhaal kort te maken die zaak werd op het allerlaatste moment geseponeerd en de Heer zette me op een pad om voor Hem te leven. Ik stond opeens in vuur en vlam. Alsof ik dood in een doodskist lag en in één ogenblik stond ik eruit op en leefde ik. Dat is in een notendop een stukje van mijn geloofsreis.

BS Bijzonder. Even voor de duidelijkheid, je gebruikte, maar je was ook Zei je dat je aan de universiteit werkte?

CB Klopt, ja. Ik had een manier om te doen wat mijn vader ook deed toen hij in de oliewinning werkte. Ik gebruikte ‘s nachts drugs en hield mijzelf overdag staande. En zo was ik met beide bezig.

BS Als jouw verhaal iemand aanspreekt die net zo gevangen zit waarom is jouw ervaring met Jezus anders dan de andere dingen die niet werkten?

CB Ik legde dat gisteravond aan mijn man uit. Als je ooit iets kwijt bent misschien ben je je sleutels kwijt of je telefoon of je creditcard in je huis en die zoek je overal en dan lag het als het ware vlak voor je gezicht. Dat was Hij voor mij. Ik zocht Hem op alle verkeerde plaatsen. In drugs, in alcohol, alles wat ik maar te pakken kon krijgen en toen Hij zich aan me openbaarde als mijn Verlosser was het alsof Degene die ik mijn hele leven gezocht had, er altijd al was. Ik noem Hem de strandbal God want Hij was als een strandbal onder het water dat mijn atheïsme en ik geloof niet in God al mijn pijn, mijn woede alsof ik probeerde die strandbal onder water te houden maar Hij kwam telkens naar boven. Nee, blijf weg. En op zeker moment zei Hij: Ik ben hier al je hele leven en Ik heb naar je gekeken. Ik heb je je hele leven gezien. Op het strand, in de gevangenis. Tijdens je hersenoperatie. Ik zag je op al die momenten en Ik was er altijd bij. En zo vond ik de hoop die ik op dat moment had gezocht, in Hem.

BS Geweldig. Hoe gebruik je TikTok en hoe is dat zo gekomen?

CB Een paar jaar geleden, drie dagen voor de pandemie gaf de Heer mij een droom en ik had nooit wat met social media gedaan dus het was een sprong in het duister maar Hij liet mij het gevaar van sociale media zien. Met name TikTok. En ik zei oké Heer, wij gaan dit doen. Mijn man stelde een camera op. Je moet de jonge generatie snel aanspreken. Er is op dit moment zo’n behoefte in deze generatie. Wij weten dat de oogst rijp is, maar de oogst is op dit moment wanhopig. Mensen zijn wanhopig om Jezus te leren kennen. Mensen ontvangen via een telefoon, een computerscherm Jezus in hun leven door gebed. Het is een opwindende reis geweest.

BS Dat is geweldig. En zo kwam je op de naam voor je nieuwe boek Hope in 60 Seconds, denk ik. Want TikTok-video’s duren 60 seconden. Wat hoop je dat mensen meekrijgen als ze dit boek lezen?

CB Iemand vroeg mij wat het is aan jouw verhaal dat mensen hoop geeft in minder dan zestig seconden. En toen ze mij dat vroegen, dacht ik, God heeft geen mensenleven nodig om iets onmogelijks in ons leven te doen. Hij heeft één moment nodig. Niet eens zestig seconden. En in een moment van overgave kan Hij genezen, kan Hij bevrijden kan Hij wat wij voor onmogelijk houden, mogelijk maken. En zo heb ik de donkerste momenten van mijn leven gedeeld in de hoop dat het geloof in vele harten wordt verankerd. Hij deed het voor mij, Hij doet het ook voor hen. En voor hun kinderen, voor hun partners, voor hun geliefden en de mensen waarvan we willen dat ze terugkeren tot de Heer.

BS Cristina Baker, hartelijk dank. Je boek heet Hope in 60 Seconds. Koop het vandaag nog. Het zal je hart raken. Als je iemand kent die het zwaar heeft, zal diegene geraakt worden. Dank je, Cristina, wij waarderen je zeer. Gods zegen.

 

Koorzang – Revive Us Again

Wij prijzen U, God, voor de komst van uw Zoon

Voor de Heiland, die stierf en nu leeft op uw troon

Halleluja, U zij d’ere, halleluja, amen

Halleluja, U zij d’ere, o trek ons tot Hem

 

Wij prijzen U, God voor het licht van uw Geest

Dat ons leidt tot de Heiland die zondaars geneest

Halleluja, U zij d’ere, halleluja, amen

Halleluja, U zij d’ere, o trek ons tot Hem

 

Wij prijzen U, God voor het Lam ons geslacht

Dat met U ons verzoend heeft en tot U gebracht

Halleluja, U zij d’ere, halleluja, amen

Halleluja, U zij d’ere, o trek ons tot Hem

Halleluja

 

Duet – What Can I Do door Princeton en Preston Parker

Introductie:

Onze kracht komt niet voort uit wat we hebben of wat wij weten. Maar uit het feit dat we weten dat wij zonder God niet kunnen leven.

 

Zeg mij wat ik kan doen

Want ik kan niet zonder U leven

Ik kan niet zonder U leven

Zeg mij wat ik kan doen,

Want ik kan niet leven zonder U

Ik kan niet leven zonder U

O zeg mij wat ik kan doen,

Want ik kan niet leven zonder U

Ik kan niet leven zonder U

Zeg mij wat ik kan doen

Want ik kan niet leven zonder U

Ik kan niet leven zonder U

 

Dus hier is mijn hart, hier is mijn geest

Ik geef U mijn ziel Heer; ik heb U nodig

Om het heft in handen te nemen

Want ik heb het geprobeerd,

Ik heb het op eigen houtje geprobeerd

Maar wat ik ontdekt heb, is

Dat ik het niet red in mijn eentje, in mijn eentje

Ik red het niet, ik red het niet

In mijn eentje, in mijn eentje

Ik red het niet, ik red het niet

Zeg mij wat ik kan doen

Want ik kan niet leven zonder U

Ik kan niet zijn zonder U

Zeg mij wat ik kan doen, hoe ik kan

Ademen, kan lopen zonder Uw Geest

Ik kan niet lopen zonder U

Ik kan niet praten zonder U

Ik kan niet zingen zonder U

Heer, ik ben niets zonder U

Ik kan niet leven zonder U

Ik kan gewoon niet leven zonder U

Er is geen ik zonder U, ik hou van U, Heer

 

Heer, wij danken U, ik zal voor altijd met U leven

Dank U dat U mijn God bent

U bent voor altijd mijn bron

Ik kan niet zonder U leven

 

Welkom en uitnodiging door Bobby Schuller

Welkom in Shepherd’s Grove. Wij zijn zo blij dat je hier bent. Er zijn een hoop dingen die je voor je gezondheid kunt doen maar een van de beste dingen is zinvolle vriendschappen hebben. Ik denk dat dat in deze tijd verloren is gegaan doordat we meer digitaal zijn geworden. Veel mensen zijn dingen kwijtgeraakt als de kerk of zinvolle vriendschappen op het werk en daarna uit eten gaan. Wij doen zoveel voor onze gezondheid. Wij eten goed, wij zitten uren in de sportschool. Wij geven daar geld aan uit maar een van de beste dingen die je kunt doen is, zinvolle vriendschappen hebben. Vooral in een omgeving als de kerk waar mensen geen oppervlakkige vrienden zijn maar voor je bidden en betrokken zijn bij je leven. En dat willen wij hier in Shepherd’s Grove. Dat je door de week zinvolle vriendschappen kunt opbouwen met mensen die je helpen groeien in je wandel met God en er voor je zijn als het minder goed gaat. Dus ik hoop dat je dat hier vindt, of nog belangrijker dat je dat voor iemand hier wordt. En daar gaan we het over hebben.

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Maar sta eerst op. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Je bent welkom

door Bobby Schuller

Ik ga uit het boek Handelingen lezen. Het verhaal begint als Petrus, die de leider van de kerk in Jeruzalem is uitgenodigd wordt door een centurio, Cornelius van wie de Bijbel zegt dat hij een rechtvaardig man is die een soort contact met God lijkt te hebben en bij het geloof betrokken wil raken, maar niet weet hoe. Hij wil met Petrus eten, maar Petrus is wat huiverig omdat hij een niet-Jood is. De ironie blijkt straks, maar Petrus krijgt een visioen van God en God zegt: Noem niet onrein wat Ik rein heb genoemd. Dus eet Petrus met Cornelius en de hele club en ze worden de eerste soort niet-Joodse christenen. En dat is een belangrijk moment in de Handelingen van de Apostelen. En als Petrus naderhand vertelt dat hij met heidenen gegeten heeft en dat de Heilige Geest op hen is neergedaald zijn ze eerst heel kritisch op Petrus. Hoe kon je met zondaars eten? Als je hier al een tijdje kerkt, weet je hoe dat klinkt. Het klinkt als de Farizeeën. Deze groep van gelovigen christenen die tegen Petrus zeggen: Hoe kon je met zondaars eten. Hoe kon je met heidenen eten. Petrus vertelt zijn hele verhaal en hij eindigt met te zeggen in Handelingen 11: Terwijl ik begon te spreken, kwam de Heilige Geest op hen zoals Hij in het begin op ons gekomen was. Toen herinnerde ik mij wat de Heer gezegd had. Johannes doopte met water, maar u zult dopen met de heilige Geest. Dus als God hun de gave gaf die hij ons gaf die in de Heer Jezus Christus geloofden wie was ik dan om te denken dat ik God in de weg kon staan. Toen ze dit hoorden, hadden ze geen verdere bezwaren en loofden God, zeggende: Zo heeft dan zelfs aan de heidenen God bekering geschonken die tot leven leidt. Deze niet-Jood is erg blij dat niet-Joden welkom zijn in het Koninkrijk van God. Dit is Jezus’ hart. Wij gaan daar vandaag op door. Het hart van Christus is verzoening, genade, vergeving en barmhartigheid en vooral Jezus doet dat graag met voedsel. Jezus had een eetbediening. En dat zo’n groot deel van Jezus’ bediening bestond uit het uitnodigen van mensen die niet met rechtvaardigen mochten omgaan aan zijn tafel. En de Heer nodigt je uit om vandaag aan zijn tafel te eten. Om met Hem te eten zoals je bent, niet zoals je wilt of zou moeten zijn. Jeruzalem is een wonderlijke plaats. Het is een oude, oude stad. Er zijn oude steden zoals Parijs en heel oude steden zoals Jeruzalem die al heel, heel, heel lang bestaan. Er zijn veel prachtige dingen aan Jeruzalem. Vooral het eten is er erg goed. Wij aten ‘s werelds beste falafel minstens vier keer op vier verschillende plaatsen. Maar één ding merk je aan Jeruzalem in het bijzonder en aan de hele natie Israël: Hoewel het er rustig is, is het er zo rustig als een bom, zoals een band zei. Het is als een kruitvat. Ook al ontploft het niet, toch voelt het alsof het kleinste dingetje de hele zaak kan laten uitbarsten. Er is een gezegde in het Hebreeuws: shalom. Shalom. Dat woord ‘shalom’ betekent vrede en het is een groet. Het is als aloha. Je zegt het voor hallo en tot ziens. Shalom. Shalom betekent vrede. En het is een diepzinnig woord. Het is meer dan alleen vrede, het staat voor een heelheid. Alsof de dingen kloppen. Het betekent niet alleen afwezigheid van geweld. Het betekent echte vrede. En toen wij naar Jeruzalem gingen, vonden wij een oppervlakkige shalom maar geen diepe shalom, snap je? Toen wij er voor het eerst waren, hadden wij het ware voorrecht dr. Eli Shukron te ontmoeten, de man die de Tempelberg ontdekt heeft. Hier is hij… O, dat is een schilderij. Hier is hij in het midden. Hier staat Eli, wereldberoemd archeoloog. Rechts onze gids Ronnie, die ook zee-archeoloog was en achter ons zie je de zuidelijke muur van de Tempelberg. Dat is waar de oorspronkelijke tempel van Jezus was. Links van mijn linkeroor moeten de poorten gezeten hebben met de geldwisselaars. Je ziet zo’n beetje de treden achter die bomen en dat is de plaats waar de mensen de tempel binnen gingen na gebruik van de Mikvah. Deze man, Eli, is de man die de Mikvah daar ontdekte. Het is een enorm bassin, dat de poel van Siloam heet. Je herinnert je misschien uit Johannes 9 dat Jezus modder op de ogen van een man smeert en zegt dat hij zich in de poel moet gaan wassen. Dat is de Mikvah, om je ogen voor te bereiden op de tempel. En zo ontdekte hij het. Maar die Tempelberg is in veel opzichten de kern van het gebrek aan vrede want dat is de heiligste plaats voor alle Joden. De tempel moet exact daar staan, en nergens anders. Hier stonden de eerste en de tweede tempel maar nu is er een andere heilige plaats de op twee na heiligste plaats voor de moslimgemeenschap: De Al-Aqsa Moskee, die er al zo’n 1300 jaar staat en waar ze geloven dat Mohammed naar de hemel opsteeg en de Koran ontving. En zo hebben deze beide religieuze gemeenschappen deze diepe religieuze betekenis en twee heel verschillende verhalen over die ruimte. De westelijke muur van de tempel is de heiligste joodse plaats maar hij is alleen heilig omdat de top van de berg nog heiliger is. En zo is er al die spanning. Er is spanning rond ruimte, rond geschiedenis rond hoe dingen gebeuren rond hoe mensen behandeld worden en diep verankerd tribalisme. Misschien heeft je vervelende vriend die bumpersticker: Coexist. Of je ziet dit op straat. Het is een heel slimme, beetje belegen bumpersticker maar de boodschap is duidelijk, nietwaar? Als religies gewoon met elkaar konden opschieten, zou er vrede zijn. En zeker, religies hebben oorlogen gevoerd, zeker. En ook het christendom heeft oorlog gevoerd. Maar wat ik wil zeggen is dat als je denkt dat het alleen om religie gaat je de geschiedenis beter moet bekijken. Je zult ontdekken dat de nazi’s geloofden dat ze goed deden. Ja, de Ku Klux Klan gelooft dat zij de rechtvaardigen zijn. Je merkt dat dat oervervelende type, met wie je het ideologisch oneens bent of dat nu in de politiek of in de godsdienst is als je het niet met ze eens bent, denken zij dat ze rechtvaardig zijn en jij niet. Dat is het. Er is dus binnen elke groep een zelfrechtvaardigheid die de groep bindt, die belangrijke taboes heeft. Dingen die je niet mag zeggen, of voedsel dat je niet mag eten of mensen met wie je niet mag omgaan of kleding die je niet mag dragen of die je juist moet dragen. Er is een taal en al die dingen verankeren je diep in een gevoel dat ik bij een groep hoor die deel uitmaakt van een rechtvaardige groep. Een van mijn favoriete boeken die dit idee belichten en waarvan ik denk dat het wetenschappelijk ondersteund wordt Jonathan Height schreef een boek dat The Righteous Mind heet: Why Good People Disagree on Politics and Religion. Het is een van de 20 boeken die wij in onze boekwinkel verkopen. Het is helemaal geen religieus boek, maar ik vind het zo goed geschreven. En hij beweert en er zijn enkele studies die dit ondersteunen dat wanneer wij voor een moreel probleem gesteld worden de vraag die we onbewust stellen, niet is wat goed en fout is maar de vraag die wij stellen, is wat mijn groep zegt. Wat zegt mijn groep? Als je je diep associeert met een politieke partij, zeg je: Wat zegt mijn politieke partij? Als je je diep associeert met je familie, wat zegt mijn familie? Als je je diep associeert met je kerk, wat zegt mijn kerk? Dan komt jouw innerlijke advocaat in actie om het standpunt te verdedigen. En dit is een enorme vooringenomenheid die je moet overwinnen als je een goed, moreel kompas wilt creëren want onze behoefte om erbij te horen is diep verankerd in het idee dat onze groep de rechtvaardigen zijn. Het is een mooi citaat: Wij zijn niet zelfzuchtig, maar groepszuchtig. Daarom zijn mensen bereid hun leven op te offeren voor hun groep. En dit is dus het probleem. Het probleem waar wij hier in de VS mee te maken hebben het probleem waar Jeruzalem in Israël mee kampt is niet specifiek religie, maar tribalisme dat op religie gebaseerd is. Het is niet specifiek cultuur maar tribalisme dat op een cultuur gebaseerd is. En dit tribalisme heeft een antwoord. Weet je wat het antwoord is? Je wilt Jezus zeggen en dat is ook zo maar Jezus geeft ons een praktisch antwoord. Het praktische antwoord is voedsel. Het is voedsel. Als je maar hongerig genoeg bent, eet je met je vijand. Er gaat niets boven voedsel om mensen te verenigen. We hebben lang geleden ontdekt dat bijbelgroepen het niet erg goed doen als ze geen eten hebben. De beste bijbelgroepen zijn die met de beste koks. Het is waar. Voedsel. Je ziet eten en gastvrijheid overal in de Bijbel en het staat altijd centraal in de verzoening. De Bijbel begint met voedsel. Voedsel dat je hoort te eten en voedsel dat je niet hoort te eten. Denk aan de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad en aan de Boom des Levens. Voedsel is een lust voor het oog en heerlijk voor de smaak. Koelwater dat goed is voor de beenderen. Als Abraham bij zijn tent zit, ziet hij God voorbijkomen met twee engelen of drie engelen, of wat het ook is, wij weten het niet. Ze komen niet naar Abraham toe, ze komen langs zijn tent en Abraham rent achter hen aan en hij nodigt hen uit en hij maakt een feestmaal voor hen. Er zijn veel voorbeelden, maar het duidelijkste is natuurlijk Jezus zelf die voortdurend zit te eten met mensen met wie Hij niet hoort om te gaan. Dit is de grootste kritiek van de Farizeeën op Jezus. Het zijn niet eens zijn leringen tijdens de sabbat en dat is al heftig. Het is dat Hij omgaat en eet met prostituees en tollenaars en Samaritanen en mensen die zondaars en buitenstaanders zijn. Met iemand zitten eten was hem een broeder of zuster noemen. Hem een gelijke noemen. Dat hoorde je in die tijd niet te doen, maar Jezus doet het voortdurend en verandert het leven van mensen met voedsel. En natuurlijk geloven wij als christenen dat Jezus voedsel is. Hij is levend brood en levend water, nietwaar? En daarom vieren wij het avondmaal. En zo nodigt Jezus je uit aan tafel. Misschien kun je een eetbediening hebben zoals Jezus deed. Misschien kun je mensen uitnodigen waar je bang voor bent die we geacht worden lief te hebben, om lekker te eten vooral als je een goede kok bent. God maakt goede koks niet zonder reden. Hij maakt ze voor verzoening. Daarom ben je zo goed in koken. Oké, als je slecht bent in koken, moet je misschien iemand anders vragen. Jezus had een eetbediening. Ik ken een mooi verhaal over ene Darryl Davis die een toegewijd christen is. Zwarte man. Enorm succesvol musicus. Hij speelde met een aantal van de grote boogie woogie jongens. Hij vertelt dat hij in de jaren ’60 toen hij tien jaar oud was, in Massachusetts het enige zwarte kind was in zijn padvindersgroep. Hij was tien jaar oud en hij had nog nooit te maken gehad met racisme en hij liep mee in een mars door het stadje waar hij opgroeide en hij was degene die de Amerikaanse vlag droeg. En hij zei dat hij plotseling begon te voelen dat er dingen naar hem gegooid werden, zoals bierblikjes of etensresten. En zijn eerste gedachte was dat die mensen de padvinders niet mochten. En hij vraagt zich af: Waarom gooien ze troep naar ons? En wat er gebeurde, was dat de leider hem omringde en met hem meeliep om hem als het ware te beschermen tegen wat de mensen naar hem gooiden. Dit was in het noorden, trouwens, in Massachusetts. Later vroeg hij zijn leraren: Waarom gooien ze spullen naar ons? Maar die ontweken de vraag. En toen ging hij naar zijn ouders en die gingen met hem zitten en zo kreeg hij voor het eerst van zijn vader en moeder les over racisme. Dat de enige reden de kleur van zijn huid was. En voor hem klopte dat niet. Hij hield niet van dat antwoord. Hij dacht, hoe kan iemand mij niet aardig vinden alleen vanwege de kleur van mijn huid. En zo probeerde hij in zijn leven voortdurend mensen te bereiken die hij als racistisch ervoer, tot Ongelooflijk maar waar. Je kunt dit verhaal zien op YouTube. Tot hij uiteindelijk, op een dag de Imperial Wizard van de Ku Klux Klan uitnodigde voor een etentje. Nu is de Imperial Wizard, denk ik, de nationale leider dus zeg maar de president van het hele gebeuren. Iemand waarvan iedereen hier vindt dat hij puur slecht is. Maar stel je voor, niet alleen dat hij slecht is maar ook dat jij zwart bent, hoe eng dat zou voelen. Het eerste contact was het uitnodigen van deze man voor een interview om over de Klan te horen. En hij zei tegen zijn secretaresse, vertel hem niet dat ik zwart ben. En dus nodigde hij eerst Dit is hem met de Klanleider. Kun je je voorstellen hoe bang hij is? Hij ziet er stoer uit daar maar vanbinnen zal hij hem wel een beetje knijpen. Hij heeft een gesprek met deze man en dan begint hij de man uit te nodigen voor het avondeten. Daar is dat eten weer. En aanvankelijk brengt deze man, Roger Kelly, zijn lijfwacht mee. Hij was altijd gewapend, en hij nodigt hem telkens uit voor een goede maaltijd. En in de loop der jaren worden ze goede vrienden en ze hebben een discussie over Hij vertelt dat die man op zeker moment zegt: Wist je dat zwarte mensen een gen hebben dat hen gewelddadiger maakt? En Darryl antwoordt, wist je dat er een gen is, wetenschappelijk bewezen dat van blanken seriemoordenaars maakt? En hij zegt: Hoezo? En hij zegt: Noem mij één zwarte seriemoordenaar. Ze konden er geen bedenken. Hij zei, ik kan je tien blanke seriemoordenaars noemen. Wat stom, zegt die ander. Precies, zegt hij. Dit soort gesprekken kan hij door zijn karakter uiteindelijk verdragen. Kennelijk een enge vent vol haat en racisme. Maar uiteindelijk komt die Roger Kelly tot inkeer en geeft zijn kostuum op, wat dat ding ook is. En in de loop van de tijd heeft Darryl Davis zowaar 200 verschillende mensen overtuigd de Klan te verlaten. En telkens als ze weggaan, geven ze hem hun pak. Wat vinden wij hiervan? Sommigen staan vast kritisch tegenover Darryl Davis. Hoe kun je met zulke zondaars omgaan. Hoe kun je omgaan met iemand die zo duidelijk slecht is, racistisch alles wat niet Amerikaans is, alles wat slecht is, nietwaar? Hoe kon je als zwarte man je… verraden? Hoe kun je? Maar iets anders is dat Darryl Davis, ten eerste, een toegewijd christen is en misschien doet hij precies wat Jezus ons geleerd heeft te doen op de meest effectieve manier. Hij doet het op een manier die ik als witte vent niet kan. Er zit iets heel bijzonders aan dat verhaal. En ik hou van dat verhaal vanwege dat voedsel, denk ik. Dat de belangrijkste manier waarop hij het doet, voedsel is. Darryl Davis heeft een eetbediening. En ik heb een eetbediening. Zijn jullie trouwens goeie koks? Weet je wat mijn specialiteit is? Million-dollar mac ‘n cheese. Zo noemen ze het. Het kost eigenlijk zo’n vijftig of zestig cent maar million-dollar mac ’n cheese klinkt beter want je moet naar Whole Foods voor echt goede kazen. Dat is wat de mensen missen bij mac ‘n cheese: Ze kopen de goedkope kaas, dus je krijgt waar je voor betaalt. Maar je moet wel de dure kaas gebruiken. En je moet de kaas zelf raspen. Je moet geen geraspte kopen. En dan het koken. Er is iets met bereiden en gastvrijheid, mensen aan je tafel uitnodigen dat zoveel van de muren die wij optrekken, afbreekt. Een diepe vrede waarin je je naaste aardig vindt en je naaste jou? Dat is waartoe Jezus ons oproept. Hij roept ons niet op om elkaar alleen maar te tolereren. Hij roept ons op om gastvrij vergevingsgezind en liefdevol voor elkaar te zijn. En ik ben zo blij dat er mensen waren toen ik nog een eikel was God maakt goede koks niet zonder reden. Hij maakt ze voor verzoening. Daarom ben je zo goed in koken. Oké, als je slecht bent in koken, moet je misschien iemand anders vragen. Jezus had een eetbediening.  En daar zit Petrus. Petrus werd uitgenodigd aan Jezus’ tafel en in Handelingen 11 ontdekt Petrus dat een van de beste dingen die Jezus doet is mensen liefhebben precies waar ze zijn. Dat christendom en het evangelie alles op zijn kop zetten. Overal hoor je: Gedraag je en dan mag je bij ons horen. Maar Jezus zegt dat je erbij hoort vóór je je gedraagt. Je hoort erbij voordat je alles op een rijtje hebt, zelfs voordat je gelooft. Kom maar aan mijn tafel zitten. En dat deden ze, en ze verheugden zich en de Heer redde hen van hun zonde. Ik denk dat de kern van wat ik eigenlijk zeg denken vanuit mogelijkheden is. Als je als christen iemand ziet die je eng of slecht of een buitenstaander vindt en besluit je af te vragen of het mogelijk is dat ze kunnen veranderen. Juist zien wat in iemand mogelijk is. De geest om een persoon te zien en je af te vragen ja, misschien is hij nu gemeen maar zou hij een vriendelijk mens kunnen worden? Ja, ze zijn nu afstandelijk, maar zouden ze mij wel binnenlaten. De geest van Jezus is de geest van zeggen dat deze persoon nu een vreemde voor mij is maar dat het mogelijk is dat hij de Heer zou kunnen leren kennen. Misschien kan ik voor hen ook een million dollar mac ‘n cheese maken. Anders maak ik ook een heel lekker chocolate chip toffeekoekje. Dat is voor een andere keer. En ik maak ook heel goede gerookte honingkip. Elk van deze dingen… Ik weet niet wat jullie lekkerste gerecht is. Misschien maak je een te gekke kom cornflakes, maar het werkt. Nodig mensen aan je tafel uit en begin naar mensen te luisteren en zie hoe dat ook vrede in jouw hart brengt en ontdek dat niet iedereen zo slecht is als je denkt dat ze zijn.

 

Gebed

Heer, wij houden gewoon van U. En ik vraag U ons een ware geest van shalom te geven niet om te oordelen of te beschuldigen maar om te begrijpen dat iedereen een ander verhaal heeft. Iedereen heeft andere ouders die hen andere dingen leerden iedereen groeide op andere plaatsen op maar U houdt van ons allemaal, Heer. Help ons te begrijpen dat zelfs slechte mensen uw geliefde zonen en dochters zijn en dat U wilt dat ze als een verloren zoon thuiskomen. Help ons niet te zijn als de oudere broer maar te zijn als de vader die bij de deur wacht om je kinderen bij je thuis te zien. Heer, we houden van U en we danken U. Dit bidden wij in Jezus naam, amen.

 

Koor – The Blessing

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here doe zijn aangezicht

Over u schijnen en geve u vrede

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Je bent welkom

11 september 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan