Home Innerlijke rust

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Wat fijn om u weer te zien. Ieder mens heeft problemen. Vaak ben ik gaan zitten in aanwezigheid van God en voelde ik hoe de druk van mijn problemen minder werd. Wij bidden dat straks uw problemen minder zwaar zullen drukken en dat u vredig en vreugdevol naar huis gaat. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent. Welkom.
Wij houden van u en willen dat u naar huis gaat vol vreugde en nieuwe inzichten voor deze week.

Gebed

Heer, wij naderen tot U en danken U dat U hier al bent dat U ons nooit hebt verlaten en ons liefheeft. Wij bidden dat U onze harten vult met uw vreugde en vrede. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Standing on the Promises”

Staand’ op de beloften van mijn God en Heer

Klinkt door alle eeuwen heen zijn lof en eer Glorie en aanbidding, zing ik telkens weer Staand’ op de beloften van mijn God

Staande, staande, staand’ op de beloften van mijn God, mijn Redder Staande, staande, ‘k sta vast op de beloften van mijn God

Schriftlezing – Mattheus 6:25-34 door Hannah Schuller

Gods Woord uit Mattheus 6. Daarom zeg Ik jullie: Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk naar de lelies, kijk hoe zij groeien in

het veld. Zij werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staan en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleinsgelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan zullen al die dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Mogen wij mensen zijn die blijven streven naar gemoedsrust. Amen.

SOLO – Mandie Pinto – “Spirit Overflow”

Stromen van levend water, overstroom onze zielen opdat wij nooit meer dorst zullen hebben Jezus Christus, Verlosser, kom en maak ons heel dat we nooit meer dorst zullen hebben
U alleen schenkt ons voldoening, God, uw naam brengt leven, overstroom ons, overstroom ons, Geest, vul ons hart met hoop, overstroom ons, Geest.

Stromen van levend water overstroom onze zielen opdat wij nooit meer dorst zullen hebben Jezus Christus, Verlosser, kom en maak ons heel dat we nooit meer dorst zullen hebben
U alleen schenkt ons voldoening. God, uw naam brengt leven, overstroom ons, overstroom ons, Geest, vul ons hart met hoop, overstroom ons, Geest, overstroom ons overstroom ons,
Geest, laat zien dat U er bent, overstroom ons, Geest.

Kom naar de bron en drink van zijn goedheid, het is de bron van ons behoud Kom naar de bron en drink van zijn goedheid, het is de bron van ons behoud Overstroom ons, overstroom ons, Geest, vul ons hart met hoop,
Overstroom ons, Geest, overstroom ons, overstroom ons, Geest

Maak uw aanwezigheid bekend, overstroom ons, Geest.

INTERVIEW – SHAWN KIRCHNER
BS = Bobby Schuller en SK = Shawn Kirchner

BS Fijn om Shawn Kirchner hier te hebben. Het koor klapt want je bent een grote naam

in de muziekindustrie. Shawn componeert en woont hier in LA, maar is internationaal bekend. Zijn werk is vaak beïnvloed door zijn sterke geloof en hij wordt wereldwijd gevraagd. Applaus voor Shawn Kirchner. Fijn dat je er bent. Je bent al heel lang betrokken bij de kerk. Hoe beïnvloedt je geloof je composities?

SK Als je kerkelijk bent opgegroeid, wordt dat een deel van je en inspireert het. Toen ik klein was, zong mijn moeder altijd gezangen tijdens het afwassen. Zij leeft niet meer, maar soms liep ik na het avondeten naar de piano. Zij ging naar het aanrecht, ik naar de piano. Ik speelde op gehoor en dan maakten wij samen muziek. Dat zit er nog altijd heel erg in.

BS Vind je dat het traditionele materiaal waarmee jij componeert nog past bij alle verandering die er plaatsvindt in de godsdienstoefening?

SK Mijns inziens hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Onze cultuur is zeer divers. Dat is een van de mooie dingen van dit land. Wij kunnen zoveel winnen bij het kennisnemen van andere tradities. In de Kerk is dat net zo. Er zijn zoveel stromen van creativiteit. Mensen als Mandie, die zelf muziek schrijven en ik, die iets doet met traditionele liederen. De inspiratie leeft en komt ons allemaal ten goede.

BS Boeiend, hoe God alle soorten muziek gebruikt. Er is goede muziek en slechte muziek. SK Volkomen mee eens.
BS Maar wij hebben alleen goede muziek.
SK Klopt.

BS U krijgt iets heel moois te horen. Ik heb het al gehoord: ‘O, wat een schone stad’. Ontzagwekkend in letterlijke zin: het wekt ontzag. Vertel er eens iets over.

SK Het lied zelf is een prachtig visioen van de hemel en de stad van God. Er zijn poorten naar alle kanten. Noord, zuid… Je hoort: drie poorten op het oosten, drie op het westen, zuiden en noorden. Een prachtig beeld, dat betekent: Uit welke richting je ook komt, je bent welkom.

BS Ik popel om het te horen. God zegene je.

Koor – “O, What a Beautiful City”

Halleluja, halleluja, halleluja…
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad,
O wat een mooie stad, een stad met twaalf poorten
Heb je gehoord over die stad? heb je gehoord over die stad?
De straten zijn geplaveid met goud, heb je gehoord over die stad? De straten zijn geplaveid met goud, heb je gehoord over die stad? De straten zijn geplaveid met goud
Twaalf poorten heeft de stad, halleluja
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad
O wat een mooie stad, een stad met twaalf poorten
Drie poorten op het oosten,drie poorten op het westen
Drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden
Twaalf paarlen poorten geopend naar heel de wereld
Twaalf poorten heeft de stad, halleluja
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad, o wat een mooie stad Een stad met twaalf poorten, halleluja
Drie poorten op het oosten, drie poorten op het westen
Drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden
Zie die paarlen poorten geopend naar heel de wereld
Twaalf poorten heeft de stad, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja…
O wat een mooie stad, o wat een mooie stad, o wat een mooie stad Een stad met twaalf poorten, halleluja

Duet – Shawn Kirchner en Ryan Harrison – “Holy World”

ik heb de schoonheid gezien van een kind, geboren in deze vermoeide wereld puur en nieuw, gelegd in oude, getekende handen

heilige wereld, heilige wereld, waar verdriet in vreugde verkeert heilige wereld, vreugde verkeert in verdriet
ik heb gezien hoe hoop mensen ontglipt en verstuift als zand maar dat dan de rots tevoorschijn komt waarop ze veilig staan heilige wereld, heilige wereld, waar verdriet verkeert in vreugde heilige wereld, vreugde verkeert in verdriet

zeker, zeker, de regenboogbelofte van weleer, is nog altijd geldig
zeker, zeker, er is een stem die echoot in alle zielen
zeker, zeker, de weg is er nog die ons allemaal terugbrengt
zeker, zeker, een moeder blijft wachten tot haar verdwaalde kind is gevonden heilige wereld, heilige wereld, waar vreugde verkeert in verdriet

heilige wereld, heilige wereld, heilige wereld waar verdriet verkeert in vreugde, vreugde

Proclamatie met Bobby Schuller

Houdt uw handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen.
Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Innerlijke rust” door Bobby Schuller

Wij zijn bezig met een serie over de geest. Vandaag is het laatste deel. Voor mij was het een goede reeks. Een goede manier om iets te leren is, het te onderwijzen. Ik heb goed gelet op mijn denken, mijn gedachteleven en heb ik ook geprobeerd te werken aan een betere toekomst door vandaag stil te staan bij God en bij goede dingen. Als afsluiting van deze tocht wil ik het hebben over het belangrijkste stuk van onze geest: Dat wat wij allen zo begeren, al beseffen we het misschien niet: Sereniteit. Kalmte. Innerlijke vrede. Een geest waarin wij, ongeacht wat er gebeurt geworteld blijven, waardoor we ons geen zorgen hoeven te maken of te haasten en blijven vertrouwen op onze vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Gemoedsrust is een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Ik heb mij vaak afgevraagd waarom een crimineel zichzelf soms aangeeft. Een man blijft ongestraft voor een moord. Hij loopt al tien jaar vrij rond en de zaak is afgesloten. Op een dag meldt hij zich in een stadje in Indiana en zegt: Ik heb die-en-die vermoord. Ik geef mijzelf aan. Waarom doet zo iemand dat? Dat is omdat hij rust wil in zijn hoofd. Hij wil niet langer opschrikken als er op de deur wordt geklopt. Hij wil rust. Veel mensen wenden zich dan tot alcohol of drugs als een manier van zelfmedicatie, om stand te houden tegen de angst, de depressie, het eeuwige jachten van hun gedachten. Mensen proberen er zo aan te ontsnappen. Nog duidelijker wordt het als wij zien hoe wij verlangen naar vakantie. Ga vooral op vakantie. Maar waar wij dat vooral voor doen, is omdat wij verlangen naar rust. Gemoedsrust. Maar als u die nu niet weet te verwerven zal het u zeker niet lukken op vakantie. Hoe kan ik die gemoedsrust bereiken? Hoe kan ik nu in Gods Koninkrijk leven?

Of je nu in een cel zit of op Hawaï, hoe kun je elk moment de rust ervaren van het Koninkrijk van de hemel zoals Jezus ons geleerd heeft? Die rust kunt u nu verwezenlijken. Het is ook nodig, want die innerlijke rust en vrede maken ons creatiever, vruchtbaarder, wij verbinden ons dieper met anderen. Wij worden productiever terwijl wij ons minder haasten. Wij zijn vruchtbaarder doordat wij

minder verkrampt zijn. Wij worden denkers en ons leven bloeit op tot wat het hoort te zijn.
Wij gaan duidelijker zien en kunnen de fluistering van Gods stem horen te midden van alle rumoer. Vooral belangrijk is: Als wij ontspannen zijn en onze geest rust kent, dan hebben wij ook kracht.
U hoeft niet op vakantie, u heeft niets nodig alleen het Koninkrijk van de hemel. Dat de hemel zich opent en een diepe relatie met de Vader alles bekrachtigt en dat volgens de belofte van de Bijbel

alles goed komt. U hoeft zich geen zorgen te maken om morgen of gisteren. U kunt in het moment leven, genietend van ieder moment zonder angst of zorgen. Het komt goed. U bent geroepen en heeft alles wat u nodig heeft om uw problemen het hoofd te bieden. Maak u geen zorgen. Wees waar u bent. Ik luisterde een keer naar een predikant die ik erg goed vond. Hij bekritiseerde predikanten die preken over angst. Zoals ik. Hij zei: De Bijbel spreekt niet over angst, alleen over: hoe kom ik in de hemel? Ik dacht: Pardon? Voor een predikant maak je nu wel een hele grote fout. De Bijbel heeft het eigenlijk voortdurend over angst. De meest voorkomende aansporing in de Bijbel is: Vrees niet. En het Griekse woord dat dan wordt gebruikt is merimnao. Dat betekent: Uiteen getrokken worden: Je overal zorgen over maken. Van alle kanten wordt er aan je getrokken of tegen je geduwd. Kent u dat? Dat is wat de wereld wil. Dat is hoe de wereld doet. Maar wij worden geroepen om heilig te zijn, dat wil zeggen: speciaal. Wij vergelijken onszelf niet met de wereld, maar zijn radicaal anders. Wij zijn anders in onze houding, ons gedrag en ons denken. Soms zie je dat Jezus boos wordt en ingrijpt. maar over het algemeen is er overal waar Hij komt iets van gelijkmatigheid, stille waardigheid, vertrouwen en kalmte. Dat brengt Hij mee overal waar Hij komt. En daarbij komt dan zijn vermogen om te genezen, te herstellen en kennis en wijsheid te delen. Zo wil God dat zijn discipelen zijn. In de Bergrede heeft Jezus het allereerst over de nieuwe beschikbaarheid van het Koninkrijk van de hemel. Dat de hemel opengaat en de kracht van de Heilige Geest beschikbaar komt voor eenieder die de naam van Jezus aanroept. Even tussendoor: God is hier en nu in deze ruimte. Hier verblijft Hij. Hij is hier. Kunt u voelen dat Gods Geest hier is? De Heilige Geest beweegt zich door deze ruimte. Wij hebben Hem niet hoeven vragen om te komen, Hem niet hoeven aanroepen. Hij is hier altijd, hier woont Hij, Gods Geest. Hij gaat in en uit bij u, met kennis, macht, leven. De Geest die ook in Jezus is. Die kracht, daar komt gemoedsrust vandaan en vrede. Die komen voort uit intimiteit met de Vader, uit de diepe connectie met Gods macht, liefde, plannen en vooral zijn aanwezigheid. Dat gaat met u mee naar huis, naar stressvolle situaties, naar die ziekenhuiskamer, naar dat conflict. Dat is de hemel die wordt uitgestort, Gods aanwezigheid bij onze beproevingen, waardoor wij alles in het juiste perspectief zien en zeggen: Ik ben een oneindig wezen met een eeuwige bestemming in Gods universum. Hij heeft mij lief, ik ben geroepen, ik hoef mij geen zorgen te maken. God heeft alles onder controle. Vorige dienst deed ik dit ook al. Laat ik maar eens met mijn preek beginnen. Jezus onderricht ons in de Bergrede. Een geschenk van wijsheid voor onze moderne wereld. ‘Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.
Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?’ Dat is zo waar. Wat een wijsheid. ‘Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? ‘
Anders gezegd: Hoeveel vogels bent u waard voor uw Vader, die u liefheeft als zijn geliefde kind? ‘Wie kan zich door zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk hoe de lelies groeien. Zij werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleinsgelovigen?’ Stel dat ik in mijn achtertuin lelies had staan en een drinkbakje voor vogels, waar ik ook zaad bij strooi en dat mijn dochter zou vragen: Papa, van wie hou je meer? Van mij of van die vogels of die bloemen? Ik zou zeggen: Ik hou van die bloemen en vogels, maar nog veel meer van jou. Wij denken soms dat God van ons houdt om wat wij voor Hem doen of omdat we zo hoog scoren op ons morele rapportboekje. Ik hou niet van mijn kinderen vanwege hun tekeningen en knutselwerkjes al vind ik die erg leuk. Ik hou van ze omdat ze mijn kinderen zijn. God houdt niet van u vanwege of verdiensten of prestaties maar omdat u zijn geliefde kind bent. U bent van Hem. Hij zal voor u zorgen of u wilt of niet. Hij zal hoe dan ook voor u zorgen. Hij houdt van u. Jezus zegt gewoon: Maak je geen zorgen. Wees niet merimnao, laat je niet uit elkaar trekken. ‘Wat zullen wij eten? Of drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid dan zullen al die dingen je erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want die zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. ‘ Daar zeg ik amen op. Wij moeten mensen worden die leven vanuit de ziel, die zich verbonden voelen met het kalme ritme van de genade, het opengaan van de hemel.
Als u ooit bij de AA hebt gezeten, kent u het ‘sereniteitgebed’ wel. Het is van Mark Dever. De eerste regel luidt aldus: Geef mij de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien. ‘ Een mooi gebed maar het origineel van de grote theoloog Niebuhr vind ik mooier. Dit gaat over waar ware sereniteit vandaan

komt. ‘God, schenk mij de genade…’ Genade: Gods overvloedige gunst en macht. ‘God, schenk mij de genade om met sereniteit te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid om beide van elkaar te onderscheiden. Laat me leven van dag tot dag, genieten van moment op moment, laat mij tegenslag accepteren als een weg tot vrede en net als Jezus, deze zondige wereld nemen zoals hij is niet zoals ik hem zou willen zien in het vertrouwen dat U alles ten goede keert als ik mij overgeef aan uw wil opdat ik redelijk gelukkig ben in dit leven en buitensporig gelukkig met U in het volgende leven. Amen. ‘ De twee grootste vijanden van innerlijke rust zijn de illusies van controle en perfectionisme. Want illusies zijn het. U heeft niet de controle over uw leven. Op geen enkele wijze. God houdt u behoedzaam in zijn hand. Doe je best en vergeet de rest. Perfect zal het nooit worden. Dat is het nooit geweest en zal het nooit worden. En mocht u perfectie bereiken, dan is het vluchtig. Het is zo weer verknoeid. Perfectionisme, de wens om dingen perfect te krijgen en de behoefte aan controle – het zijn illusies die je geest beschadigen. In plaats daarvan geeft God ons vertrouwen. Wij vertrouwen Hem. Wij doen ons best, maar zijn vol vertrouwen. Ik vertrouw op God. Zulke woorden geven rust. Ik vertrouw op God. Wij zijn afhankelijk van Jezus, willen wij voortgaan in het kalme tempo der genade. Wilt u een kalme geest? Ga dan stapvoets.

Wie met God wil wandelen, moet stapvoets wandelen. Amen? Hier zijn een paar tips voor een serene geest. Wees heilig. Doe je best om voortdurend het goede te doen. Niet liegen, niets achterhouden. Zorgt dat er minstens twee mensen zijn die je kennen zoals je bent en van je houden zoals je bent. Wees op die manier uitzonderlijk. Haast je niet. Als wij ons haasten, proberen wij dingen zelf te maken terwijl God degene is die het zou moeten doen. St. Vincent de Paul zei: ‘Wie zich haast, vertraagt de dingen van God. ‘ Denk daar even over na. Het lijkt mij heel belangrijk. ‘Wie zich haast, vertraagt de dingen van God. ‘ Toen Abraham sliep met Hagar om zijn lot te bespoedigen, vertraagde hij het juist. Als wij wandelen in het kalme tempo van de genade, ongehaast, kunnen wij kijken met een frisse blik, luisteren naar God vanuit innerlijke rust. En vooral: Blijf in verbinding met de macht van de hemel.

Dat klinkt mystiek, maar daar gaat het echt om. God zoeken met heel je hart, Hem werkelijk willen kennen zijn aanwezigheid voelen. Voel je dat niet, dan bereik je geen sereniteit. Want die komt voort uit het ervaren van Jezus Christus. Dat is Jezus’ klacht over religieuze ambtsdragers van zijn tijd: U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij… maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Hoe velen van ons gaan op in religie en allerlei andere zaken terwijl dat alleen maar middelen zijn om dichter bij Jezus te komen. En als wij dicht bij Hem zijn, met name in tijden van problemen en tragedie dan vinden wij innerlijke rust en de kracht om te leven zoals Jezus. Amen? Laat mij voor u bidden.

Gebed

Vader, in Jezus’ naam nemen wij de tijd om hier te zijn, waar U ook bent. Wij danken U dat wij nu in de hemel zijn. De hemel is overal waar U bent, God. Dus ook in deze ruimte. En dus ontvangen wij de vrede van Jezus. Heer, dank U voor het kruis en het wegwassen van onze zonen. Dank U dat wij door U onbevreesd voor Gods Troon kunnen verschijnen. Wij hebben U lief. En ik bid in Jezus’ naam dat iedereen die mij hoort een enorm gevoel van kalmte en innerlijke rust krijgt. Wij kunnen met één stem

zeggen: Wij vertrouwen op God. Dat doen wij, Heer. Wij vertrouwen op U en hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “In Christ Alone”

Geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht, waar ik in sta Van eerste stap tot aan de dood, leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam in die verwachting houd ik stand In Hem alleen, Amen, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Innerlijke rust

11 februari 2018 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan