Home Kerst = Vreugde

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Een mooie kersttijd toegewenst, bezoekers en kerkfamilie. Het is ontzettend fijn om die met jullie te vieren. God wil iedereen redden die in Hem gelooft met een actief geloof. En Hij is bereid iedereen te genezen die in Hem gelooft met een actief geloof. En dat is voor jou. Je bent geliefd. We zijn blij dat jullie vandaag hier zijn. In de adventskalender is het vandaag de zondag van de vreugde. We gaan het over vreugde hebben, maar laten wij die ook oefenen. Geniet van elkaars gezelschap en glimlach. Velen van ons maken moeilijke momenten mee. Geniet van Gods aanwezigheid en zet even je zorgen opzij. Laten wij dat vandaag doen, van elkaars gezelschap genieten en vooral van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor uw leven en uw goedheid. Dank U dat U ons gered hebt van onze zonden. Dat U onze relatie met U hebt vernieuwd. Dat U ons hebt hersteld en dat we in een goede relatie met U staan. Wij bidden dat wij vertrouwen hebben in de beloften die U ons in uw Woord geeft. Help ons vandaag in uw aanwezigheid te verkeren. Wees ons nabij, Jezus. Dit bidden wij in uw krachtige naam, Amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – Angels We Have Heard on High

Engelen door ‘t luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Herders waarom zo verheugd? welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Kom naar Bethlehems arme stal, zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van ’t heelal kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo

Amen amen amen

 

Aansteken van de Vreugde Adventskaars door Victor en MacKenna Akioyame

In de eerste twee weken van deze adventstijd staken wij de kaarsen van hoop en vrede aan. Vandaag steken wij de kaars van de vreugde aan. Het is de enige roze kaars. Hij herinnert ons aan de vreugde die Maria voelde toen de engel Gabriël haar vertelde dat zij een bijzonder Kind zou baren. Een Kind dat zijn volk zou redden en verlossen. De kaars herinnert ons ook aan de vreugde van de herders waarover het engelenkoor zong in de velden rond Jeruzalem in die heilige nacht. Als wij deze kaars ontsteken, verwelkomen we Christus’ licht van vreugde op elke plek van zorg en verdriet. Onze vreugde groeit met de verwachting van zijn geboorte en we verlangen hevig naar zijn liefde en aanwezigheid in ons leven.

Laat ons samen bidden. Wij prijzen U vol vreugde, o Heer om de beloofde vervulling van uw redding voor ons door de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. In ons wachten, stellen wij ons open voor uw heerlijkheid en uw genadige en liefdevolle aanwezigheid. In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer, bidden wij, amen.

 

SoloAdeste Fideles door Sal Malaki

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Gezegende Heer, wees welkom,

U kwam voor onze redding Jezus, wij eren Uwe Naam,

Woord van de Vader nu in ‘t vlees verschenen

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden die Koning

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Die Koning

SchriftlezingMattheüs 2:10-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 2:10-11. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, zagen zij het Kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre. Het leven van een christen is een vreugdevol leven. Halleluja.

Solo – Silent Night door Haven Schuller

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

Hulp’ loos kind, heilig kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor

Stille nacht, heilige nacht

Heil en vree wordt gebracht

Aan een wereld verloren in schuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Amen, Gode zij d’eer

Amen, Gode zij d’eer

 

Koorzang – For Unto Us a Child is Born

Want een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

Want een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

Want een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

En de heerschappij rust op zijn schouder

En de heerschappij rust op zijn schouder

En de heerschappij rust op zijn schouder

En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Want een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

Een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

En de heerschappij rust op zijn schouders

En de heerschappij rust op zijn schouders

En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Want een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren

Een Zoon is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

En de heerschappij rust op zijn schouder

En de heerschappij rust op zijn schouder

En de heerschappij rust op zijn schouder,

En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Want een Kind is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

Een Zoon is ons gegeven

En de heerschappij rust op zijn schouder

En de heerschappij rust op zijn schouder

En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Eeuwige Vader, Vredevorst 

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Waar je ook bent, sta met ons op. Houd je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heer. Dan zeggen wij samen dit credo, zoals wij elke week doen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Kerst = Vreugde

door Bobby Schuller

Velen van ons hebben herinneringen aan Eerste Kerstdag uit onze jeugd en weten nog dat het de gelukkigste momenten van ons kinderleven waren of zelfs van ons volwassen leven. Misschien heb jij er ook wel een paar. Ik weet zeker dat ik mij dat geweldige gevoel van naar huis rijden herinner. Ik had het geluk op te groeien in Mijn ouders waren gescheiden maar beide families deden heel veel aan Kerst.

Dus waar ik ook was, het was geweldig. Soms leken mijn ouders met elkaar te wedijveren om de beste Kerst te vieren. En in dat scenario was ik de winnaar. Zo herinner ik mij dat ik op kerstavond van de kerstnachtdienst naar huis ging en kerstliederen zong en zo opgewonden was over de dag die zou volgen. Ik weet nog dat ik bij mijn pa thuis soms roet voetafdrukken op het tapijt zag van de open haard naar de kerstboom. En je dacht na over wat er in de kousen zit, en dan het openen van de pakjes en wij aten aldoor kaneelbroodjes. Mijn moeder maakte verse kaneelbroodjes. Ze heetten Pillsbury en ze waren geweldig en ze waren altijd zo lekker. En ik herinner mij ook dat ik opgroeide in LA. Er was één Kerst waarbij het buiten 32 graden was en mijn moeder, die door en door Iers is, was daar zo teleurgesteld over dat ze de ramen afdekte met folie en regenmuziek opzette en de airconditioning op 15 of zoiets zette zodat het koud aanvoelde en wij het helemaal gezellig kregen.

Duurzame vreugde

En daar begin ik hier vandaag mee omdat het een zondag van vreugde is. Is er een manier waarop iemand echt gelukkig kan zijn zelfs als hij niets heeft waarvan de wereld zegt dat ze hem gelukkig maken? Als het antwoord op die vraag ja zou zijn zou dat dan niet al het geld van de wereld waard zijn? Alle moeite en tijd om het te bemachtigen? Om het je kinderen te leren? Om het door te geven aan je vrienden en familie? Mijn vriend, het antwoord is ja. Er is…Misschien mag ik dit woord gebruiken een duurzame vreugde die mensen kunnen hebben. Als ik een willekeurig persoon een onbeperkte creditcard zou geven en zou zeggen: Ga naar Las Vegas en doe wat je wilt dan zouden ze in eerste instantie behoorlijk gelukkig zijn. Ze zouden gelukkig zijn. Ze zouden doen wat ze maar willen. Maar op den duur, als je zou zeggen dat je daarvoor altijd kunt blijven dat je kunt doen wat je wilt, zolang je wilt weet ik niet hoelang het zou duren maar uiteindelijk zou je een van de meest ellendige mensen op aarde zien. Is er iemand hier die het daar niet mee eens is? Misschien. Zouden wij over een jaar, twee jaar, een gelukkige man of vrouw vinden? Ik denk het niet. Er is iets dat wij kunnen hebben, ook als we ziek zijn, ook als wij arm zijn ook als wij verraden zijn. Misschien zou Paulus zeggen: Ook als je gemarteld bent in de gevangenis kun je een blij mens zijn. En wat is dat ding? Het is de Heilige Geest. Het is het geestelijke leven. Het is een leven dat begrijpt dat er achter de sluier van deze wereld zoveel meer is dat ons bestuurt, liefheeft, voor ons zorgt over ons waakt en ons diep vasthoudt. En dat is de Heer en zijn Koninkrijk. En wij zijn daar nu in. Het is in deze ruimte. Het zit in de lucht om ons heen. Het is het water waarin wij zwemmen. Als wij ons moe en uitgeput voelen, zijn wij soms als vissen die weigeren wat water in te ademen, en gewoon hun mond dichthouden. Adem in. Adem de lucht in. Adem de Heer in en laat Hem weten dat Hij er voor je is.

Hoe beleef je echte vreugde?

Ik wil je kennis laten maken met een oude manier om vreugde op de juiste manier te bekijken. Ik wil beginnen met Herodes. Een van mijn favoriete historische personages in de Bijbel maar ook buiten de Bijbel een belangrijk personage. Herodes de Grote of Herodes de Eerste, de grote bouwer, architect, persoon. Herodes was een Romeinse fanaat. Hield van Rome, hield van Romeinse ideeën. Zijn vader was Antipater de Idumeër, dus hij werd niet als Jood geboren en bekeerde zich tot het Jodendom en werd de vazalkoning van Rome als de zogenaamde koning van de Joden. Dat was erg belangrijk voor Herodes. Door politiek en vriendschappen was hij goed bevriend met Marcus Antonius. Helaas was hij een rivaal van Cleopatra. Is dit niet een verbazingwekkende tijd in de geschiedenis? Verbluffend hoeveel dingen er gebeuren rond de geboorte van Christus. Maar goed, Herodes is een concurrent en rivaal van Cleopatra die de koningin is van Egypte in het zuiden. Een Ptolemeïsche dynastie en dus heeft zij veel glorie en invloed en Egypte wordt beschouwd als een rijke, wij zouden het in Amerika een staat van oud geld noemen, met veel cultuur. Het is een plek die de Romeinen echt cool vinden en Egypte wil altijd de weg van de koning in Israël controleren. Herodes, die ook een cliëntstaat heeft en zeer pro Romeins is wedijvert dus met Caesar om gunst en glorie en maakt zich ook zorgen over een invasie van Cleopatra.

En dus bouwt hij een netwerk van spectaculaire paleisforten in een tijd dat dit nog niet erg gebruikelijk was. Als je naar Europa in de middeleeuwen kijkt, zie je veel van die dingen: Vestingkastelen die ook paleizen zijn maar voor Herodes is het niet helemaal origineel maar het is heel slim dat het vestingen zijn die een beleg kunnen weerstaan. Ze kunnen wel tien jaar standhouden en dan is er nog steeds een zwembad en voor tien jaar kalfsvlees en wijn. Dus hij bouwt verbazingwekkende dingen en krijgt daar veel waardering voor. Velen van ons weten dat hij degene is die de tempel uitbreidde en er de grote tempel van maakte. Hij breidde hem uit naar het noorden en deed van alles met marmer en veel verschillende spectaculaire bouwprojecten. De drie die je vandaag in Israël kunt zien, zijn ongelooflijk. Het eerste is het beroemde Masada, bij de Dode Zee. Dit was de eerste onneembare vesting waarop Egypte zou zijn gestuit als het de Levant in noordelijke richting zou binnentrekken. Ik had een betere foto moeten kiezen, maar zo ziet het er nu uit. Maar je kunt zien dat als je langs de voorkant afdaalt hier een fort met drie paleisniveaus was dat vrijwel onneembaar was. Natuurlijk lukte het de Romeinen wel, na jaren. Hij bouwde Caesarea Maritima, dat hij vernoemde naar Caesar. Dit is het paleis van Herodes.

Hier is zijn zwembad. Kun je zien dat het een zwembad is daar linksboven? Ik denk dat Herodes graag zwom. Misschien was hij een leuke man om mee om te gaan. Waarschijnlijk niet. Maar hoe dan ook, prachtig paleis. Dat kun je vandaag de dag zien. En ook nog en dat is het belangrijkste voor dit verhaal het Herodion, dat Herodes’ belangrijkste woonplaats is. Hij woonde vijf kilometer van Bethlehem op een tel. Kijk maar om je heen. Hoever is vijf kilometer in de verte? Waarschijnlijk ligt die berg in de verte meer dan 15 km verderop, toch? Dus Bethlehem was in die dagen vijf kilometer ver vanaf deze plek, waar Herodes meestal woonde. En overal waar je naar deze grote dingen ging trof je Herodes en zijn familiewapen aan. Herodes, koning der Joden. Herodes, koning der Joden. Herodes, koning der Joden. Dit was heel belangrijk voor Herodes, want Herodes was geen Jood. Hoe word je koning van de Joden als je niet eens Joods bent? Hij bekeerde zich en trouwde met een Maccabeese prinses. De Maccabeeën waren de eigenlijke koningen van de Joden waar het Chanoekaverhaal vandaan komt, gedurende 150 jaar of zo. Maar als bekeerde Jood was hij meedogenloos immoreel tot op het bot paranoïde, altijd op zoek naar meer glorie en roem. Toen het Sanhedrin vergaderde over zijn morele beslissingen liet hij veel leden elimineren, opruimen en vervangen. Toen hij op een onkosjere manier een reusachtige gouden adelaar een symbool van Rome, boven op de tempel plaatste en een stel Joodse discipelen protesteerde, liet hij ze allemaal doden. Hij vermoordde meerdere familieleden. Zijn zwager, die een beroemde rabbi en leraar werd verdronk op verdachte wijze in een van de zwembaden die maar een meter diep was. Dus iedereen heeft zoiets van ‘hij is verdronken, ja ja’. Zijn prachtige, geweldige vrouw, geliefd bij het volk, prinses Mirjam werd vals beschuldigd van overspel en dus wurgde hij haar gewoon. En toen hoorde hij van twee van zijn zonen dat ze een complot smeedden om zijn koningschap in gevaar te brengen dus liet hij ze allebei terechtstellen en toen hij later ontdekte dat zijn andere zoon dat gerucht had verspreid liet hij die zoon terechtstellen. Dus nee, hij zou geen fijn zwemmaatje geweest zijn. Ik zat ernaast. En wat denk je dat Herodes echt wil, en waarom wil hij dat? Het tweede personage in het verhaal zijn de beroemde Wijzen. Niet drie koningen, trouwens. Dat weten jullie. Jullie gaan hier lang genoeg naar de kerk om dat te weten. Er waren drie geschenken, wat de indruk versterkt dat er drie koningen waren maar het hadden ook honderd mannen kunnen zijn, of drie mannen. Volgens de traditie hebben ze namen, maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. Misschien is het waar, ik weet het niet. Maar wat wij wel weten is dat de Wijzen uit het oosten kwamen en misschien 3000 km hebben gereisd. Ik denk eigenlijk altijd dat ze Joods zijn. Het zijn Joden uit Babylon. Ze zijn restanten uit de tijd van Daniël als ze terugkeren naar Israël maar misschien ook niet en waren het Zoroastriërs. Ze kunnen een andere godsdienst hebben aangehangen. Maar in die dagen zouden ze zijn aangezien voor vertegenwoordigers van het grote rijk in het oosten en ze zouden zijn nagestaard als een soort gekke wetenschappers. Ze werden beschouwd als wijzen, die de sterren konden lezen. Als ze dus naar een plaats als Israël kwamen, gehuld in mysterie werden ze gezien als hooggeleerde leraren en hoeders van mysteries en geschiedenissen en dat soort dingen. En als ze zo’n reis maakten, zouden het geen drie mannen zijn geweest maar zoiets als Aladdin die Agrabah binnenkomt. Een menagerie van dieren en rijkdom en mensen en wat soldaten. En ze volgen een ster, wat dat ook moge betekenen naar de grote stad Jeruzalem en stel je dat dus voor. Het is net na Chanoeka en er zijn waarschijnlijk nog veel mensen of eigenlijk weten wij niet of het na Chanoeka was want dit gebeurt jaren na de geboorte van Jezus. Hoe dan ook, ze komen binnen en Jeruzalem… Vergeet niet dat er toen nog geen tv was. Geen internet, geen elektriciteit. De meeste mensen van voor 1930 verveelden zich meestal. Vraag het maar aan mijn opa. Wat dat betreft, toen ik mijn oma vertelde Mijn oma Schuller maakte altijd grapjes over het boerderijleven en dat mensen zeiden hoe geweldig dat was. Zij vond het verschrikkelijk. Leven op een boerderij is verschrikkelijk. Constant werken en zo saai. Oké, ga dus die wereld in en Aladdin komt in Agrabah. Het is een grote gebeurtenis. En ze komen binnen en iedereen heeft zoiets van wat is er aan de hand? Wie zijn die mensen met die rare kleren en komische dieren en wijzen en wetenschappers? En ze stellen een vraag. Herinner je je de vraag die ze stellen? Waar is de koning der Joden die vandaag geboren is? Wie is de koning der Joden? Het staat overal. Op de tempel, op het Herodion, Masada. Wie is de koning der Joden? Herodes. Herodes is de koning van de Joden en die gigantische, verbazingwekkende, aandachttrekkende parade van gekke wetenschappers vraagt: Waar is de koning van de Joden, die vandaag geboren is? En ze hebben zoiets van, heeft Herodes een kind gekregen? Vraag het aan Herodes. Stel je dat eens voor. Dus Herodes, die al paranoïde is over iemand die zijn kroon probeert te jatten en iemand die probeert zijn heerschappij onwettig te maken ziet die mensen komen. Wie denken ze dat ze zijn? Kortom, hij doet een beetje raar. Hij nodigt ze uit, waarschijnlijk in het Herodion en ze zijn nu 5 km van Bethlehem en hij zegt: Als je de koning van de Joden vindt, zeg het mij dan zodat ik hem ook kan aanbidden. Het kan net zo goed zo zijn gegaan: Ssss vertel mij sssss, ik sssss wil ook, het is alsof je het kon horen en zij hebben zoiets van oké, geweldig. Dus kennelijk zijn ze gewaarschuwd en weten ze het. Ik wil maar zeggen dat toen ze Jezus vonden in Bethlehem wat een dorp moet zijn geweest van zo’n 300 à 400 mensen een heel klein plaatsje met maar één paard zo’n stadje dat een geel knipperlicht heeft als je erdoorheen rijdt. Kun je je het feest voorstellen dat ze hadden? De viering? Ze brachten goud en wierook en mirre mee, een ongelooflijke rijkdom maar bovendien zal er eten zijn geweest en feest en vreugde. En weet je wie er niet was? De nepkoning van de Joden, Herodes. Hij zat in zijn Herodion en kon het feest waarschijnlijk van 5 km afstand zien. Hij kon de lichten zien. Misschien kon hij het feest zelfs horen. Maar hij was er niet bij. Hij was opgesloten, een geïsoleerd omhulsel. Een man op leeftijd, die een paranoïde, verkalkt leven leidde mensen buiten de deur hield, elke uitkomst probeerde te controleren, vreugdeloos. In de ogen van Rome was hij een topper. Hij kreeg de bijnaam ‘de Grote’. Wat wil je nog meer als men je na je dood Herodes de Grote noemt net als Alexander of Petrus. Het was een van de grootste bijnamen die je als historisch figuur kon krijgen. Er is niets groots aan hem, niet in het Koninkrijk van God. Hij was de minste in het Koninkrijk van God. Geen vreugde, geen vriendelijkheid, geen plaats in het koninkrijk behalve om te laten zien wat je niet moet doen.

Twee soorten levens

Er zijn dus een soort twee levens waar wij naar kijken. Het ene is een succesvol leven en het andere niet. Eén is een vreugdevol leven en één niet. Het ene is een verheerlijkt leven, het andere niet. Eén is een goed leven en één niet. En degene die dat wel is, zijn de Wijzen. Zij die Christus zoeken, die er alles voor over hebben om Hem te vinden en Hem te aanbidden. Die duizenden kilometers reizen? Een van de beloften die de Bijbel ons doet is dat, als wij ons Herodes-zijn afwijzen. Ik ben als Herodes als ik paranoïde word. Ik ben Herodes als ik alle uitkomsten in mijn leven probeer te beheersen. Ik ben Herodes als ik de kroon van Christus’ hoofd afneem en op mijn eigen hoofd zet. Ik ben Herodes als ik mensen probeer te controleren. Ik ben Herodes als ik jaloers ben. Ik ben Herodes als ik competitief ben maar aan de buitenkant lach. Ik ben Herodes als ik aldoor beledigd en boos naar bed ga denkend aan iedereen die mij onrecht heeft gedaan en mij gekwetst heeft. Als ik denk aan alle manieren waarop ik onrechtvaardig ben bejegend. Dan word ik Herodes. Als ik gewelddadig word in mijn hart, boos, toornig, bitter dan word ik de Wijzen als ik het allemaal loslaat. En ik haal de kroon van mijn hoofd en zeg dat ik geen koning ben maar gewoon een wijze. Er zijn geen drie koningen. Wij nemen de kroon van ons hoofd en wij leggen hem voor de Heer en wij zeggen Heer, ik vertrouw mijn leven en dood aan U toe. Ik vertrouw U mijn kinderen toe. Ik vertrouw U mijn bankrekening toe. Ik vertrouw mijn kerk, mijn school, mijn land, ik vertrouw mijn beslissingen aan U toe.

Ik ga mijn vijanden liefhebben. Ik ga het rustig aan doen. Ik ga uw Woord bestuderen. Wil een geestelijk leven leiden met geestelijke beloningen. Dat zijn het soort beloningen die geen afnemende opbrengst hebben. Ze blijven voor altijd. Ze voeden ons. Ze zorgen ervoor dat wij volhouden en het soort leven leiden dat de moeite waard is. Je hebt geen van die dingen nodig. Ze sieren je als je ze hebt. Het zijn prachtige bonussen. Ze zijn geweldig. Maar als je het belangrijkste niet hebt is het alsof je kerstballen hebt zonder een kerstboom te hebben. Als je de hoofdzaak niet hebt, heb je helemaal niets.

Gebed

Dus Vader, wij vragen U in Jezus’ naam om ons als trouwe discipelen uw Koninkrijk binnen te leiden. Help ons te weten, God dat de manier waarop U ons geleerd hebt te leven, de beste manier is. Dank U dat wij vergeven zijn en tot een nieuwe schepping zijn gemaakt. Dank U voor het kruis en de opstanding.

Dank U voor uw hemelvaart, voor uw Heilige Geest. Dank U dat U nu in ons leeft. Dank U dat U er nu bent. Wij geloven en wij vertrouwen ons leven aan U toe en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij dit.

En Gods volk zegt, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Kerst = Vreugde

11 december 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan