Home Dankbaar

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Welkom, kerkfamilie. Wat heerlijk om hier met u te zijn. Ik verklap vast dat Bobby het gaat hebben over dankbaarheid. Ik ga u nu vast vertellen waar ik voortdurend zo dankbaar voor ben: Voor jullie, onze kerkfamilie, en voor
de wereldwijde Hour of Power-familie. Dankbaar dat ik omga met mensen die God met hun leven eren. Dankbaar dat ik omga met mensen die verder kijken dan de materiële wereld. Mijn kinderen gaan met jullie om. Dank je wel, we houden van jullie. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Fijn dat u er bent. Een speciaal welkom voor het hoofd van de afdeling Nederland. Chris Tims. Chris, steek je hand even op. Hour of Power Nederland doet het geweldig. Komt er hier iemand uit Nederland? Welkom, goedemorgen. Bijna wekelijks hebben we bezoek uit Nederland. Uit de hele wereld, trouwens. Waar u ook vandaan komt, we zijn blij dat u er bent. Als u weggaat. Misschien kwam u hier met verdriet, had u een woord van God nodig of heeft u een wonder nodig. We geloven dat u vandaag van God zult ontvangen wat u nodig hebt. Hij heeft ons lief, Hij geeft ook om de details van ons leven, echt waar.

Gebed

Laten we bidden. Vader, dank U dat U ons hier bijeenbrengt, ons liefhebt. Dit wordt een goede dag omdat U er onderdeel van bent. In Jezus’ naam, amen.

Koor – Every Time I Feel The Spirit

Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik

Op de berg sprak mijn Heer uit Zijn mond kwam vuur en rook Ik keek rondom mij het was zo mooi
Tot ik aan God vroeg of dat alles van mij was

Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik

Schriftlezing – Lucas 17:11-19 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Lukas 17. En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Dankbare harten trekken als magneten wonderen aan.

SOLO – Chloe Agnew ‘The Gathering’

Van een klein groen eiland in azuurblauwe zee
Zijn we de eeuwen door de wereld over gereisd
Van de kroegen in Boston tot de straten van New York Zal je Ieren vinden, in elke stad en haven
En al zwerven we van zuid naar noord
We zetten door als we door het leven van koers raken En rivieren van herinnering stromen door je aders
En de hartslag van thuis die roept je bij naam

Kom erbij, kom erbij, waar je ook bent
Wees allen zeer welkom, ik drink op jou en op mij
En de tijd verstrijkt snel tot ons volgend vaarwel
Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn
Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn, op het samenzijn

Dus ik roep tot de miljoenen van ons in andere landen:
Het is Ierland voor altijd, ik lever de verhalen en jullie het gelach En we drinken tot de morgen alsof de tijd blijft stilstaan

Kom erbij, kom erbij, waar je ook bent
Wees allen zeer welkom, ik drink op jou en op mij
En de tijd verstrijkt snel tot ons volgend vaarwel
Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn
Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn, op het samenzijn Op onze gezondheid, op onze gezondheid, op onze gezondheid Wees allen zeer welkom

Kom erbij, kom erbij, waar je ook bent,
Wees allen zeer welkom ik drink op jou en op mij

En de tijd verstrijkt snel tot ons volgend vaarwel Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn Dus hef je glas en zing met mij voor de laatste keer Kom erbij, kom erbij, waar je ook bent
Wees allen zeer welkom ik drink op jou en op mij En de tijd verstrijkt snel tot ons volgend vaarwel Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn Dus hef je glas en zing met mij op het samenzijn Gezondheid

Bobby Schuller bedankt Chloe en de muzikanten

Dank je, Chloe Agnew, heerlijk dat je er bent. En bedankt alle musici, we waarderen jullie enorm. Dank je, Chloe, het was geweldig.

Interview Daniel Fusco door Bobby Schuller

BS Daniel Fusco is hier, eerste predikant van Crossroads Community Church, schrijver van Upward, Inward, and Outward. Applaus voor Daniel Fusco. Leuk dat je er bent. Hier heb ik je schitterende boek. Mensen vinden het geweldig. Niet je eerste boek, maar veel mensen zeggen dat het hun leven heeft veranderd. Dat komt zo. Maar eerst even je kerk. Je bent predikant van een enorme kerk, een mega-kerk in Portland, Oregon. Dat is geen plek waar je een mega-kerk verwacht. Je hebt het overgenomen van de man die hem zelf had gebouwd. Die droeg hem aan jou over en onder jouw leiding is hij enorm gegroeid, toch? Ik vond het een enorme eer. Je hebt niet altijd het verlangen gehad predikant te worden. Je had een aparte geloofsontwikkeling.

DF Ja, mensen zijn verbaasd als ik zeg dat ik predikant ben. Ik was professioneel muzikant, ik speelde akoestische en elektrische bas. God verlegde mijn koers tijdens mijn studentenjaren, en toen ik even in de 20 was, deed ik een predikantenopleiding. Van muzikant tot predikant.

BS Waarom, als je zo van muziek hield? Hoe ging dat in zijn werk?
DF Ik groeide in mijn geloof, en Jezus was werkzaam in mijn leven. Hij wilde dat ik mijn muziek

inzette voor Hem, maar dat het niet mijn identiteit was. Hij zei: Ik heb je tot iets anders geroepen. Ik hield enorm van muziek, maar muziek geeft je maar even vreugde. Achteraf denk je: Dat deed me enorm goed. Maar Jezus geeft eeuwige vreugde. Ik speel nog steeds veel muziek en gebruik mijn muziek ook voor Jezus. Maar God zei: Ik heb je een stem gegeven, gebruik die om Mijn Woord te verspreiden. Oké, dan gaan we dat doen, dacht ik.

BS Je hebt een enorme kerk, maar je hebt je niet op kerkelijke mensen gericht. Je richt je op onkerkelijke mensen. Met je dreadlocks en andere superkrachten overtuig je mensen ervan dat je boodschap voor iedereen is. Jouw stijl is echt die van de straatpredikant. Als je in de kerk preekt over Jezus.

DF Ongeacht hoe ver gevorderd iemand is in zijn geloof het draait altijd om Jezus. Hij is onze hoop, vertelt de Bijbel. Als ik in een gevestigde kerk preek gebruik ik naast Bijbelse taal ook gewone taal, en dat komt over. Bij ons zie je dat mensen die nooit in een kerk zijn geweest, Jezus gaan volgen. Het is prachtig om ze samen te zien, die doorleefde gelovigen en de jong gelovigen. Prachtig wat God daar doet.

BS In je boek gaat het over Upward, Inward, Outward. Daarmee leg je het grootste gebod uit. En je preekt op een simpele, maar niet simplistische manier. Je haalt er niet van alles bij, maar focust op die drie dingen, die je goed doet.

DF We kunnen talloze dingen doen. Dit is een wereld vol kansen. Maar ik wil het belangrijkste het beste doen. Ze vroegen Jezus, de Zoon van God, de Messias, de beste mens en leraar ooit: Wat is het belangrijkste gebod? Ik dacht: Als de beste, de meest wijze persoon ooit zegt: Dit is het belangrijkste, dan wil ik dat doen. Als ik dat ene ding goed doe, dan worden

alle details die me belemmeren worden opgenomen in het idee van God, liefhebben: opwaartse liefde. Het tweede gebod: Heb je naaste lief als jezelf. Dat is uitgaande liefde. ‘Als jezelf’: Gods liefde leert je jezelf lief te hebben en goed met jezelf te leven. Ik vind dat een mooie manier om de dagelijkse dingen te zien. Dat laatste was belangrijk. Het begint met leren van jezelf te houden zoals God van je houdt. Niet boos zijn op jezelf.

BS Daar gaan we vandaag uitgebreid op in. Jij moest je ook ontwikkelen van een keurige predikant tot iemand die zichzelf is, die zich niet anders hoeft voor te doen. Mede daaraan dank je je succes.

DF Ik denk het wel. Niemand houdt van mensen die niet authentiek zijn. De oprichter van onze kerk. Bij onze eerste ontmoeting voelde ik me als een kind dat zijn handje in zijn hand legt. Papa, wat een grote hand! Ik bedacht hoe God onze oprichter had gebruikt en vergeleek mijn voetafdrukje met zijn enorme voetafdruk. En het voelde alsof God zei: Je hoeft niet aan hem te tippen. Eer wat hij heeft gedaan en doe iets nieuws. Dat was bevrijdend. We zijn allemaal uniek in Gods Koninkrijk we zijn allen onderdelen van Zijn lichaam. Laat Hij me gebruiken zoals Hij wil. Ik sta in een sterke traditie. Het was bevrijdend om te zijn wie God wil dat ik ben en God te laten doen wat Hij wil.

BS Daniel Fusco, bedankt voor je komst. Zijn boek heet Upward, inward, and outward. Geweldig boek. Heel erg bedankt. God houdt van je en wij ook.

Koor – Ancient Words

Aloude woorden, eeuwig waar, aloude woorden, eeuwig waar Aloude woorden, overgeleverd voor ons leven hier op aarde Gods hart klinkt erin door
O, laat die oude woorden het verkondigen

Woorden van leven, woorden van hoop Geef ons kracht, help ons staande te blijven In deze wereld, waar we ook dolen
Die oude woorden wijzen de weg naar huis

Oude woorden, nog immer waar
Die u en mij veranderen
Wij zijn gekomen met open hart
Laat die oude woorden het verkondigen

Heilige woorden van ons geloof Doorgegeven door de eeuwen heen Ons gebracht door offers te brengen Ons gebracht door offers te brengen

Heilige woorden, bewaard gebleven
Voor ons leven hier op aarde
Gods hart klinkt erin door
O, laat die oude woorden het verkondigen

Oude woorden, nog immer waar
Die u en mij veranderen
Wij zijn gekomen met open hart
Laat die oude woorden het verkondigen

Oude woorden, nog immer waar
Die u en mij veranderen
Wij zijn gekomen met open hart
Laat die oude woorden het verkondigen Wij zijn gekomen met open hart

Laat die oude woorden het verkondigen Eeuwig waar

Dutch Touch met Damascus

(Dutch touch: Damascus clip)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Soms worden we stil – wow – wat een almacht
U gaat voor de tijd uit, brengt nieuws, het is half 8 Onbegrensd, U was zonder meer mens, maar
Zonder de boel te bedonderen, deed U die wonderen 100% Ik hoor een kleine, kleine jongen spitten
Grote verhalen over chicks en pillen
1, 2, 3, 4 makkelijke hits
Wij doen het anders: 1-1-6
Kom niet praten over Allah of Buddah
Homie ik wandel met de Lion of Judah
Open de poort laat de Koning binnen
Niets te verliezen, ik praat over winnen

Geen schaamte, geen schande. U nam alles in Uw handen, want U maakt alles nieuw, U maakt alles nieuw. Nieuwe kansen

Maddo C Rapt Wie ziet mij

(Maddo C rapt tijdens interview)

Meestal op mezelf gericht.
Geen idee van hoe het leven met de hel in zicht is.
Als ik maar de helft wist had ik mezelf verplicht
Om dat kind te helpen dat daar nu op sterven ligt.
Het erge is dat ik er niet eens zo erg mee zit.
Ergens is het erg vreemd dat ik het ellendig voor ze vind. Echter niet of nauwelijks er voor bid
Of echt gericht die efforts kick
Om ergens in de wereld recht te doen, what’s happening? Ik hoor grenzen dicht, lees een persbericht
Miljoenen kids op de vlucht voor geweld’
En ik zet op schrift: dit wordt niet mijn erfenis.

Get with it, join the movement Compassion, help een kind

Damascus Live – Het Licht

(Damascus zingt live tijdens Dutch touch)

Alles, alles stort in. Het verdwijnt
Wanneer het stof is neergedaald zie ik wat overblijft

Meestal dans ik in de regen, omdat ik weet dat het goed komt Maar soms voel ik me bang voor de toekomst
Geniet van alles doe liever alles teveel dan te weinig
Maar soms lijkt het leeg als ik twijfel

Voel me Job met de vragen die hij stelde
Vrienden die me belden zo van ‘pak het anders aan broer’ Al die adviezen ik weet het is liefde
Maar alles wat ik los laat ben ik bang om
te verliezen dus ik geef honderd

Leven zonder rust in mijn donder
Op een dag is het allemaal voorbij dus bestorm het En tegelijkertijd denk ik: kalm aan, geniet
Pak je kleine meid vast en geef 100 in de liefde Want straks is het allemaal voorbij wat dan?
Ik wil God, m’n familie en de rest tweede rang
Dus ik bel haar op en zeg ‘lief ik zie je straks’
Dank God voor elke zegen die Hij gaf

Alles, alles stort in. Het verdwijnt
Wanneer het stof is neergedaald zie ik wat overblijft Het Licht, het Licht, het Licht dat nooit verdwijnt
Het Licht, het Licht dat altijd op mij schijnt

Als alles instort en je vraagt waar is God
Als ik niks hoor zou ik als een kind worden?
Zou ik stil worden? Zou ik vertrouwen op de Vader?
Zou ik me aan Zijn woorden kunnen vasthouden?
Is alle druk dan van de ketel?
Geen moeten, geen regels, geen boete maar leven
Alles is zwart tot het stof neerdaalt
Het licht weer straalt, maar veel sterker dan eerst
Sterker nog ik merk het nu pas, hoe erg
Ik me hechtte aan de zekerheid en hoe me dat belemmerde
En dan komt het besef dit is een kwestie van vertrouwen
Een kwestie van niet vasthouden
Ik denk aan m’n trouwdag en hou toch nog even vast aan de dag Dat ik jou zag geboren worden
Om me heen wordt het leeg
Ik dank God voor het moois dat ik kreeg

Alles, alles stort in, het verdwijnt
Wanneer het stof is neergedaald zie ik wat overblijft Het Licht, het Licht, het Licht dat nooit verdwijnt
Het Licht, het Licht dat altijd op mij schijnt

Pluk de dag morgen is niet gegeven
Wat zou ik doen als ik nog één dag had te leven?
Geen theater of goedkoop sentiment
Gewoon evident, stil staan bij wie je bent
Zou ik de tijd doden door in bed te blijven liggen?
Tot de dood de tijd weg laten tikken
Of zou ik opstaan om de zon te zien opgaan
Tot mijn laatste adem opgaan in de zonnestralen
Zou ik mijn hand kapot slaan op de muur?
Omdat ik me kapot schaam voor een leven zonder vuur? Zou ik minder nonchalant zijn en zij die
Belangrijk voor me zijn dank bewijzen?
Zou ik huilen van het lachen met mijn vrienden?
Zou ik de pijn van hen die huilen kunnen
Verzachten met mijn liefde?
En Jezus ontmoeten, los van al het moeten
Hem eindelijk begroeten als een slaaf op vrije voeten

Het Licht, het Licht, het Licht dat nooit verdwijnt Het Licht, het Licht dat altijd op mij schijnt

Proclamatie met Bobby Schuller

Iedere zondag zeggen we samen de proclamatie. Gaat u staan, houdt uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en Zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – De Kracht van Dankbaarheid door Bobby Schuller

In de serie over dit credo vandaag: ‘Ik ben niet wat ik heb.’ We zeggen dat credo elke week. Ik heb het voor mezelf geschreven en begon het regelmatig te bidden. Het veranderde mijn manier van doen en voelen meer dan welke discipline ook. Ik sprak dit credo uit elke keer dat ik bad. Vóór het eten, voor mijn stiltemoment. Dat bracht de boodschap van genade echt in mijn hart. Als ik gewoon zei: Ik ben niet wat ik doe, wat ik heb of wat mensen over me zeggen. Het veranderde mijn leven. Toen ik het deelde in een prekenserie over liefde, begonnen veel mensen het zelf te zeggen. Zo besloten we dat elke week te doen. En nu doen we het al jarenlang. En telkens weer horen we van mensen dat het bidden van en geloven in dat credo zoveel met me heeft gedaan. Via dat gebed Gods Woord in mijn hart krijgen, heeft een verschil gemaakt. Vandaag gaan we door over dat credo, zodat u het werkelijk kunt geloven als u het zegt. Vorige week ging het over ‘ik ben niet wat ik heb.’ Vandaag ook: Hoe we geloven in een wereld vol schittering, rijkdom, schatten en natuurlijk heel veel geld. En hoe we ook zonder iets van dat alles toch kunnen zeggen: Ik heb genoeg en ik ben genoeg. En als we behoren tot de mensen die rijkdom of succes hebben, moeten we daaraan niet onze identiteit koppelen. We moeten goede rentmeesters zijn en de overtuiging hebben, dat we wanneer dat alles wegvalt, nog altijd de allergrootste schat hebben: De liefde van God in Christus Jezus. Vandaag dus: Wat betekent het om te zeggen: ‘Ik ben niet wat ik heb’? Ik zeg vast: de beste manier om dat te doen is door dankbaar te zijn. Simon Sinek, een soort wereldleider, spreker en beïnvloeder vertelt dat hij eens op een bijeenkomst van uiterst rijke en invloedrijke mensen was. Het waren maar 250 mensen en ik geloof dat er mensen bij waren als Elon Musk, Bill Gates en anderen. De gespreksleider vroeg dit kleine gezelschap van rijke mensen: Wie van u heeft zijn financiële doel bereikt? Vrijwel elke hand ging de lucht in, zei hij. De gespreksleider zei: Houd uw hand zo. En hij stelde de tweede vraag: Wie van u voelt zich succesvol? En in die zaal met miljardairs, internationale giganten, koningen en leiders, ging vrijwel elke hand weer omlaag. Schaarste wordt niet alleen gevoeld door armen, maar door ons allemaal. We voelen het allemaal als we maar een moment zonder God zijn. Schaarste is iets in ons. Hoe veel we ook krijgen, we houden het gevoel achter te lopen, meer tijd of gezondheid nodig te hebben. Wat daar achter zit, is het idee dat ik niet genoeg ben. Als je niet gelukkig bent met een beetje, verwacht dan niet dat je gelukkig zult zijn met veel. Dat is de les die we leren. Maar hoeveel je ook hebt, je hoeft nooit met schaarste te leven. Hoeveel tijd je nog rest, hoe ongezond of arm je ook bent het goede nieuws is dat je geen moment zonder tekort hoeft te leven. Er is iets doodsimpels, als je dat in praktijk brengt, ben je een blijer mens dan wie ook heb je een dieper gevoel van vervulling, trek je zelfs wonderen aan, kansen en mogelijkheden in je leven. En dat iets is: Dankbaarheid. De Bijbel is er vol van. De reden dat we hier op zondag bijeenkomen, is om te zeggen: Dank U. Wat ik ook doormaak, wat mijn storm ook is, ik kan tot God zeggen: Dank U. De Bijbeltekst die Hannah vandaag las gaat over dankbaarheid. Een verhaal over Jezus die tien mannen geneest, maar slechts één komt Hem bedanken. Velen kennen het verhaal, maar de vraag die ik zou willen stellen is: Waarom kwam die ene man terug? En die andere negen niet? Ik begrijp wat de boodschap is: Wees dankbaar. Maar er was duidelijk iets unieks met die ene man. Wat precies? In Jezus’ tijd had je het bepaald niet getroffen als je melaats was. Je gaat naar een melaatsenkolonie. Je mag niet meer naar de synagoge, kunt niet trouwen, moet je gezin verlaten. Je bent in zekere zin dood. Je begint een nieuw leven in een groep melaatsen, die in grote armoede en sociale eenzaamheid verkeren. Als een melaatse naar de winkel moet, moeten ze steeds roepen: ‘Ik ben melaats!’ Er waren regels als: Melaatsen moeten vijf meter afstand houden van ‘gezonde’ mensen. Melaats worden is in zekere zin een doodvonnis. Voor een Jood was er één ding erger: Een Samaritaan. Wij associëren Samaritanen met goedheid, noemen ziekenhuizen naar ze. Maar de Samaritanen kwamen oorspronkelijk voort uit de invasie door Syrië. De Syriër veroverden het noorden van Israël. Net als in ”Braveheart” beginnen ze met gedwongen assimilatie. De Syriërs gingen Joodse vrouwen trouwen en de noordelijke Joden

worden een mix van die afschuwelijke, moordzuchtige Assyriërs, plus Joden. Zo ontstaat een nieuwe groep, de Samaritanen. De Joden haatten hen omdat ze een soort half evangelie hadden. Een Thora, maar niet helemaal Joods. En een eigen heilige berg: Niet Sion maar Gerezim. In allerlei dingen gelijksoortig, maar niet hetzelfde. Wonderlijk hoe gelijksoortig maar niet hetzelfde zijn de ergste vooringenomenheid en haat kan produceren. Samaritanen werden gehaat door Joden en mochten zeker niet in de tempel in Jeruzalem komen. En Samaritanen en Joodse rabbi’s als Jezus zochten elkaar zeker niet op. Allemaal belangrijke dingen. Jezus loopt ergens tussen Galilea en Samaria dus tussen Joods en Samaritaans gebied in. Hij gaat een dorp in. Hij is al beroemd om zijn wonderbaarlijke daden, wordt gezien als wonderdoener. Als die melaatsen zien dat hun kans misschien gekomen is, lopen ze niet op Hem af, maar roepen Hem uit de verte toe. Ze houden afstand, ze zijn onrein. Ze roepen: Jezus, genees ons alstublieft, heb medelijden met ons. Jezus kijkt naar hen en draagt hen iets vreemds op. Hij geneest ze niet gewoon, maar loopt op de tien toe. Negen Joden en één Samaritaan. Allemaal zijn ze melaats. En het zijn allemaal vrienden. Lijden kan ons bijeenbrengen in ons vooroordeel. Hij zegt tot die tien mannen: Jullie alle tien moeten je in de tempel in Jeruzalem aan de priester laten zien. En Jeruzalem is een heel eind van waar ze zijn. Maar ze zijn dolblij, want jezelf tonen aan de tempelpriester is de eerste stap terug in de maatschappij, naar je familie, de synagoge. Je lijf is APK-gekeurd, je bent vrij bevonden van melaatsheid. Die tien mannen reageren van: Prima, we gaan meteen. Voor de Samaritaan is het het moment van de waarheid. Ook tot hem heeft Jezus gesproken maar Samaritanen mogen niet in de tempel komen. Wat nu? Zegt hij: Jezus, mag ik ook naar mijn tempel, op de Gerezim? Maar dat vraagt hij niet. Hij ontvangt het woord van God, en gelooft. Hij gelooft. Maar op een andere manier dan de negen anderen. Die hebben zoiets van: Ik ga naar de tempel en wordt genezen. Deze ene man gelooft ook, maar zegt: Ik laat de afloop aan God over. En dan gebeurt het wonderbaarlijke. Ook al is hij een Samaritaan en mag hij eigenlijk niet in de tempel zijn, God geneest hem toch. Al is zijn theologie en wereldbeeld verkeerd, al is alles helemaal verkeerd, hij gelooft gewoon dat Gods woord waar is. Al was hij een verschoppeling, hij krijgt zijn wonder. Die man had zeker niet het gevoel dat hij recht had op een wonder. Maar hij wilde het graag genoeg, om een risico te nemen en te geloven dat rabbi Jezus ook van hem hield. Dat is een goede boodschap, vrienden. En daarom keerde maar één man terug om Jezus te bedanken: Degene die er geen recht op had. Hij rende naar Jezus toe, viel op zijn knieën en zei: Dank U. Waarom? Omdat alleen hij de afloop aan God overliet. Hij geloofde voortdurend, maar vond niet dat hij recht had op een bepaalde afloop. Hij geloofde gewoon, en handelde vanuit hoop. Een mooie boodschap. Wat er ook gebeurt in uw leven, we kunnen dankbaarheid tonen, amen? Ten slotte drie dingen die je kunt doen om een dankbaarder iemand te worden en wonderen te krijgen in je leven. Drie dingen in drie minuten. Eén: word toerist in je eigen stad. Jaren geleden hadden Hannah en ik gespaard om naar Frankrijk te gaan. Meer dan een jaar gespaard voor een rugzak-vakantie langs bed & breakfasts in Frankrijk en Engeland. Het was heerlijk, geweldig om Europa te zien. Weer thuis, voelden we ons neerslachtig. Terug in Orange weer thuis in dat saaie, overbekende Orange. Maar toen zag ik vier Japanners die alles in Orange fotografeerden. Van een zitbank. En van mij, niet omdat ik Bobby Schuller ben, maar omdat ik een lange witte man was. Ze gingen met me op de foto. In een gesprek zeiden ze: Prachtige stad. Hier is “The Wonders” opgenomen. Of nee : “That Thing You Do’. Dank u wel. “That Thing You Do” is hier opgenomen. Ik dacht: Dat is inderdaad een prachtige boom, een mooie bank, mooi gebouw. Ik weet nog dat ik dacht: Als ik nu eens een toerist in mijn eigen stad kon zijn? Als ik eens stil zou staan bij bepaalde prachtige dingen in mijn leven, die ik vanzelfsprekend vind? Zo zouden we kunnen zijn als we niet altijd zo’n haast hadden. Wees een toerist in eigen stad. Punt 2: Vergelijk je niet met anderen. Ben je moeder, vergelijk jezelf niet met andere moeders. Ben je boekhouder, vergelijk jezelf niet met andere boekhouders. Ben je predikant, vergelijk jezelf dan niet met andere voorgangers. Of ben je muzikant of wat dan ook, vergelijk jezelf niet met anderen .En vergelijk je huidige leven niet met je voorbije leven. Kijk niet 5 of 10 of 20 jaar terug om te zeggen: Vroeger was het zoveel beter. Wees waar je nu bent, wees aanwezig en zie wat je hebt, wat een geschenk. Dat je leeft, vrienden hebt, in de kerk zit. Allemaal geschenken. We moeten ze alleen wel zien. Ten slotte punt 3: Bedank mensen zo vaak als je kunt. En oprecht. Gewoon ‘bedankt’ zeggen is niet echt bedanken. Zeg: Ik ben je dankbaar, dankbaar dat je zoveel schuim op mijn cappuccino doet. Dat was m’n meest burgerlijke uitspraak ooit. Maar u begrijpt me wel. De mensen met wie je werkt, praat zeg die mensen: Ik ben je dankbaar. Bedank mensen ook voor dingen die ze horen te doen. Bedank je je man niet voor het buiten zetten van het vuil omdat dat zijn taak is? Als ik hem bedank, denkt hij dat hij het niet persé hoeft te doen. Ik zeg: Als je hem ervoor gaat bedanken, gaat hij het juist vaker doen. Bedank medewerkers en collega’s voor hun werk, ook al horen ze dat te doen. Wees niet aanmatigend, maar oprecht

dankbaar, en je zult zien dat je dankbaarheid méér gewenste resultaten brengt. Dankbaarheid betonen opent je de ogen voor je zegeningen. En het trekt nog meer hemelse zegen aan. Voelt het alsof u niet genoeg bent, niet genoeg hebt? Weet dat je Gods geliefde kind bent. Wat nu ook je omstandigheden zijn, je toekomst is schitterend. Ik zie je straks bij de finish. Amen?

Koor – Come, Christians, Joint o Sing

Heer, we zijn oprecht dankbaar Voor alles wat U ons hebt gegeven. Komt christenen, zingt te saâm Halleluja, amen
Prijst Jezus’ grote naam
Halleluja, amen
Looft Hem met hart en stem
Wees blij, verheerlijk Hem
Ere komt toe aan Hem
Halleluja, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u Zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Koor – O Love

O liefde, o liefde die mij niet zal verlaten
O liefde ik leg mijn vermoeide ziel in U te rusten Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben
Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben
Ik geef het leven terug dat ik U schuldig ben Opdat in uw oceanische diepte zij rijker,
Voller moge stromen
Die ochtend zal zonder tranen zijn
O liefde, o liefde, o liefde, o liefde, o liefde,
O liefde die mij niet zal verlaten
O liefde die mij niet zal verlaten

Dankbaar

11 augustus 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan