Home God zorgt voor jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kerkfamilie en welkom, bezoekers. Wij zijn vereerd dat jullie vandaag met ons meevieren. Jullie zijn geliefd. Amen.

 

Gebed

God, wij danken U dat U ons naar deze plek geroepen hebt. Wij kijken naar U, Heer, en wij bidden om uw overvloedige zegening. Uw vergeving, uw vernieuwing. Heer, wij houden van U. Dit bidden wij in Christus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je, en ik ook.

 

Koor – “A Song of Peace”

Dit is mijn lied, o God van alle volken

Een lied van vrede voor verre landen en vaderland

Hier ben ik thuis in dit land, waar mijn hart is

Hier leeft mijn hoop, hier leeft mijn droom

Maar ook in and’re landen kloppen de vele harten

Met hoop en dromen, net zo innig als die van mij

 

Waarheid alleen, vrijheid voor elke natie

Laat vrede heersen waar nu onrust heerst

Laten we liefde zoeken en met elkaar opbouwen

In eenheid alleen zetten we misstanden recht

Een wereld verenigd in liefde en vol van vrede

Die vrede verkondigen we nu samen in één lied

Amen, amen

 

SchriftlezingDeuteronomium 28:1-2, 12-13

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Deuteronomium 28:1-2 en 12-13. En als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent. De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De HEERE zal u altijd de eerste plaats geven en niet de laatste en als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt zult u vooruit en niet achteruit gaan. Kerkfamilie, de gunst van God zoeken is een van de schitterendste dingen die wij kunnen doen. Amen.

 

Koor – “Psalm 23”

De Heer, de Heer is mijn herder

De Heer, de Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden

En voert mij naar vredig water

Hij geeft mij nieuwe kracht en

Leidt mij langs veilige paden

Hij leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam, tot eer van zijn naam

Al gaat mijn weg door een donker dal

Ik vrees geen gevaar want U bent bij mij

Uw stok en uw staf, zij geven mij moed

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

U zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer

Tot in lengte van dagen, amen, amen

 

Voices of Hope (video) – “I Smile”

Vandaag is een nieuwe dag maar er is geen zonneschijn

Niets dan wolken, en het is duister in mijn hart

En het voelt als een koude nacht

Vandaag is een nieuwe dag. maar waar is mijn blauwe lucht?

Waar zijn de liefde en de vreugde die U mij beloofd hebt?

Zeg mij dat het goed is, ik had het bijna opgegeven

Maar een kracht die ik niet kan beschrijven

Daalde vanuit de hemel neer als een regenbui

Als ik eraan denk hoeveel beter het zal zijn als dit voorbij is.

Ik glimlach, ook al doet het pijn. Ik glimlach

Ik weet dat God werkt, dus ik glimlach

Ook al duurt het al een tijdje

 

Wat doe je? -ik glimlach

Kom op en glimlach

Het is zo moeilijk om op te kijken

Wanneer je terneergeslagen bent

Ik zou niet graag zien dat je het nu zou opgeven

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

Kom op glimlach voor me

Kun je even voor me glimlachen

Wat je nu ook doormaakt

Glimlach, glimlach, glimlach voor me

Kun je even voor me glimlachen

 

En we zeggen samen

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter -terwijl je afwacht

Je voelt je zoveel beter -wanneer je bidt

Je voelt je zoveel beter wanneer je -in de spiegel kijkt

Je voelt je zoveel beter wanneer je -je altijd herdenkt

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

 

Ik had het bijna opgegeven

Maar een kracht die ik niet kan beschrijven

Maar een hemelse kracht

Daalde vanuit de hemel neer als een regenbui

Moeilijkheden, problemen, juist nu

Tranen, pijn, dit is wat ik doe

Ik glimlach, ik glimlach, ook al doet het pijn. Ik glimlach

Ik weet dat God werkt, dus ik glimlach

Ook al duurt het al een tijdje,

Ik glimlach, halleluja

Het is zo moeilijk om op te kijken

Ik weet dat het nu moeilijk is

Ik zou niet graag zien dat je het nu zou opgeven

Want je bent een winnaar

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

Dus, glimlach

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij, zoals wij iedere zondag doen:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“God zorgt voor jou”

Door Bobby Schuller

Het verrast jullie misschien, maar ik hou niet van vis. Sommigen van jullie herkennen dat misschien, maar ik eet niet graag vis. Maar mijn vrouw Hannah is er gek op. Er zijn uitzonderingen. Ik hou van gebakken vis in een taco. En Chinese vis, gestoomd in die kleine, hoe heten ze ook alweer? Van die mandjes. Dat is heel lekker. Maar verder zijn er duizend dingen die ik liever eet dan vis. Dat heeft een reden. Ik ben opgegroeid in San Juan Capistrano, een badplaatsje in Orange County. Ik was altijd aan het vissen. Op de pier, op het meer, vissen met pa. Als je een vis ving, was dat leuk, maar dan besefte je dat je hem ook moest opeten. Ik weet nog dat we een boot naast ons huis hadden. Een Boston Bayliner of zo. Pa nam mij altijd mee om te gaan vissen. Geweldig. Daar ben ik hem dankbaar voor. Later hadden wij een ander klein visbootje. Maar goed, wij visten dus veel. Maar het probleem is dat wij vaak een grote tonijn of marlijn of zwaardvis vingen. Daarna at je dan marlijntaco’s, marlijnsalade, gebakken marlijn, gekookte marlijn. Maandenlang at je vis uit de vriezer. En mijn ouders, vooral mijn stiefmoeder, leeft heel gezond dus je kreeg niet veel boter en ook niet zoveel kaas. Nou ja, ik bedoel maar, ik ben niet zo’n liefhebber van vis. Ik heb veel nagedacht over mijn pa. Hij was en is een geweldige pa. Hij nam ons heel graag mee om te gaan vissen. En ineens schoot mij iets ontroerends te binnen over mijn opa’s begrafenis. Mijn pa was emotioneel, zoals wij allemaal. Wij hadden iemand verloren om wie wij zielsveel gaven. En toen mijn pa iets moest zeggen, schoot hij vol. Hij huilde. En hij vertelde toen een vertederend verhaal. Hij vertelde: Toen ik nog jong was, stapten mijn pa en zijn vrienden in de pick-up. Ze namen visgerei mee en mijn pa gooide ook zijn hengel in de wagen. Ik begon te huilen en zei: Pap, ik wil met jullie mee. En toen zei hij: Sorry, je kunt niet met ons mee. En hij laadde zijn visgerei in en de auto vertrok. En mijn pa zei: Ik zat als jongetje op de stoeprand en ik begon te huilen omdat ik niet met mijn pa mee mocht gaan vissen. En 5 minuten later kwam de pick-up terug. En mijn opa, mijn pa, zei mijn vader, nam afscheid van zijn vrienden en zei: Kom, wij gaan vissen. En mijn opa zei tegen mijn pa, die toen een jongetje was: Ik beloof je dat ik vanaf vandaag nooit meer ga vissen zonder jou. En mijn pa zei in de uitvaartdienst: Tot het laatste moment heeft hij dat ook nooit gedaan. Op elke vistrip, ook toen hij ouder werd, ook als oude man, nam mijn opa mijn pa mee. Dat is een ontroerend verhaal. Hij had het zelf vast beter kunnen vertellen. Hij was ook een voorganger. Mijn pa vond vissen met zijn gezin, zijn dochters en zoons een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Maar het probleem voor mij als kind was dat ik niet bang was om niet te gaan vissen, maar wel om vis te eten. Het is wat onwerkelijk om op een boot op te groeien. Ik maakte de boot schoon en verdiende 50 dollar per dag met het maken van dingen. Toiletten en andere vieze klusjes. Ik weet nog hoe onwerkelijk het is om op open zee te zijn met een klein bootje. Ik kan het aanbevelen. Het is een vreemde gewaarwording. De open zee… Je zit op een boot en je kijkt 360 graden om je heen en je ziet geen land, niks. Geen boten, niemand. Alleen maar water, zover het oog reikt. Het is interessant, het kan heel vredig zijn, maar je kunt je ook erg klein voelen. En het kan angstaanjagend zijn. Ik kan goed zwemmen, maar zomaar in het water springen is vast wel veilig maar ik heb het een paar keer gedaan en het is best eng. Op een dag waren wij aan het vissen. Ik was een jaar of 13, 14 oud en het was een uur of 2 ’s middags. Wij waren vroeg vertrokken en wij hadden vergeten, eten mee te nemen. Heel stom. Wij hadden altijd eten en water bij ons. Wij hadden niets in de kajuit. Mijn pa dacht dat er wat aan boord was, maar nee. Geen popcorn, geen blikjes, niks. Wij hadden trek en wij zaten midden op zee. En mijn pa zei, laten wij bidden. Laten wij bidden dat God ons voedsel schenkt. En waar dacht hij aan? Waar dacht ik aan? Vis. Wij gaan bidden en dan vangen wij een vis en die maken wij klaar en eten wij op. Of wij haalden zeeoren op, hele mooie schaaldieren die wij achter in de boot grilden. Laten wij bidden, zegt hij, dat God ons wat eten bezorgt. Nou ja, denk ik. En wij bidden dat God ons eten schenkt en wij denken dus aan vis. Als kind hield ik natuurlijk van snoep, van hotdogs en, Hannah, ik hield ook van gedroogd vlees, vooral van Slim Jims. Dus wij baden en een half uur later…Dit is waargebeurd. Mijn pa kan het bevestigen. Hij ziet door zijn verrekijker iets in zee. Wat is dat? Hij geeft mij de verrekijker. Ik weet het ook niet. Wij haalden een groot net binnen en het was een groot vat vol gedroogd vlees. Wat gaan wij nou beleven? En wij schepten het op. Het was een groothandel verpakking. Wij haalden zes of zeven van die vaten gedroogd vlees op en wij smulden de hele dag van dat gedroogde vlees. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn. En ik begin erover omdat het voor mij laat zien hoe graag God gebeden verhoort. Als wij bidden, denk ik aan vis. Ik ga makreel of iets anders eten, zelfs zonder zout. En in plaats daarvan krijg ik gedroogd vlees. Wat een wonder. Voor mij als kind was het magisch. Een van de gaafste herinneringen van mijn leven. En zo houdt God van het verhoren van gebeden. Als wij vragen om wat wij nodig hebben, geeft God niet simpelweg dat maar soms ook waarnaar wij verlangen. Vooral als wij het nederig vragen. Als wij rechtvaardigheid en wijsheid nastreven, geeft Hij ons soms ook dat wat wij gunst noemen. Gunst. Dat is iets wat een ouder aan een kind schenkt. Misschien ben je een grootouder. Ik denk dat een gunst vooral iets is wat een grootouder aan een kleinkind schenkt. Een hart dat vervuld is van liefde, gunst, zegen. Dat is hoe God je ziet. En dat is wat wij als Gods kinderen moeten verlangen. Wij moeten verlangen naar Gods gunst. Het woord voor gunst is hetzelfde als voor genade. Ik kan het in deze hele preek hebben over genade maar dan praat ik over de hoofden van mensen heen. Dus ik gebruik het woord gunst met een reden. Ze zijn beide bruikbaar. In het Hebreeuws is het woord chet. Zeg maar eens chet. Of je een rochel uitspuugt. Daar komt de naam Hannah ook vandaan. Het betekent genade, gunst. In het Grieks in het Nieuwe Testament is het charis. Dat is het idee dat God, ook al verdienen wij het niet ervan houdt om zegeningen en goedheid over ons leven uit te storten. En hoewel het christendom ook gepaard gaat met lijden en volharden in zware tijden is het hele doel daarvan dat wij in Gods Koninkrijk kunnen leven met God en zijn kinderen. God houdt ervan om mensen te zegenen. God belooft dit land aan het Hebreeuwse volk. Het idee is dat ze een land krijgen dat overvloeit van melk en honing. Oftewel een land van voorspoed. Het is een land waar je vee kunt houden en landbouw kunt bedrijven. En God zal hen zijn overvloed schenken. Zoals de Hof van Eden bloeide zal de hele wereld worden gezegend door Israël. Dat Israël een welvarende plek van goedheid, van leven zal worden. Een plaats waar Gods Woord, zijn Thora, bekend is en onderhouden wordt. Waar Gods naam wordt geëerd en verheven en waar mensen de Heer liefhebben met hun hele hart en hun hele ziel. Waar ze hun naaste liefhebben als zichzelf, zoals de Thora voorschrijft en dat van daar uit goedheid vanuit Israël zich zal verspreiden. Dit is volgens mij het beeld waarnaar Paulus en anderen verwijzen dat Gods geest in ons woont. Dat God ons wil zegenen. Dat Hij goedheid over onze levens wil uitstorten zodat wij een zegen voor anderen kunnen zijn. Dat je gezegend bent om een zegen te zijn. Een manier waarop dat gebeurt, is natuurlijk Gods overvloedige gunst over je leven. Het verhaal dat ik vandaag aanhaal, is het verhaal van Jacob en Labon, of Laban. Jacob is een van mijn favoriete personages. Misschien omdat hij nogal tegendraads is en dat herken ik ook een beetje bij mijzelf. Jacob krijgt de zegen, of misschien moeten wij zeggen dat hij de zegen neemt maar hij heeft hem in elk geval. Het is overduidelijk dat God de gunst van Abraham en de gunst van Izak op Jacob overdraagt. En al krijgt Jacob het zwaar te verduren de Bijbel geeft duidelijk aan dat Gods gunst op Jacob rust. Hij lijkt gezegend te zijn, ook als hij fouten maakt. Ook als hij het verprutst, lijkt het erop dat datgene wat de wereld geluk noemt dat Jacob daarmee omringd wordt overal waar hij gaat. In het verhaal baart Jacobs tweede vrouw Rebecca een kind. Als je in de Oudheid met een vrouw trouwde die je helaas geen kind kon schenken mocht je van haar scheiden omdat zij je geen erfgenaam schonk. Wanneer Rebecca, op wie Jacob totaal verliefd is, een kind baart mag hij Rebecca, Lea en al zijn kinderen meenemen, Laban verlaten en terugkeren naar het land van zijn voorouders. Als dat gebeurt, gaat hij naar zijn schoonvader, Laban, en zegt: Laban, ik heb voor je schapen, je vee en je huishouding gezorgd maar nu keer ik met jouw twee dochters, mijn vrouwen en mijn kinderen, jouw kleinkinderen, terug naar het land van mijn voorvaderen. En wat dan volgt, vind ik mooi. Laban kijkt Jacob aan en zegt: Als je enige liefde in je hart voor mij voelt, ga dan niet weg. Weet je waarom? Laban zegt, er is mij geopenbaard, met andere woorden voorspelt, ik heb ontdekt dat God mijn huis gezegend heeft. Je kunt daaruit afleiden, niet dankzij mij, Laban. God heeft mijn huis gezegend dankzij jou. Omdat jij hier was, ben ik van arm opgeklommen tot een schatrijke vent. En Laban zegt, ga alsjeblieft niet weg. En Jacob zegt, best, ik spreek wat met je af. Ik blijf en ik zal je schapen blijven hoeden en voor je vee en je huis zorgen maar je moet mij wel loon betalen. Laban zegt, vraag maar wat je wilt. In de Oudheid was dat gewoonlijk zo’n 20%. Ik wil één van elke vijf schapen. Maar in plaats daarvan zegt Jacob: Geef mij alle gespikkelde en gevlekte schapen. En Laban, die de boel graag een beetje bezwendelt, zegt: Prima. Geen probleem. Ik heb hier een plaatje. Zo zien schapen in het Midden-Oosten eruit. Dit is een meisje in de Euraziatische steppen, wellicht in het Midden-Oosten dat schapen melkt. Dit soort schapen heet awassi dikstaartschapen. Ik geloof dat wij er nog eentje hebben. Dit is het soort schapen waaruit de kuddes van Laban en Jacob bestonden. En schapen zijn natuurlijk een symbool van welstand. Wat valt je direct op aan die schapen? Hoeveel gespikkelde en gestreepte schapen zie je? Misschien deze twee hier. Dus je ziet dat dit soort schapen helemaal wit is. Ze zijn spierwit met af en toe een zwarte kop. Dus als Jacob zegt dat hij alleen de gestreepte en gevlekte schapen wil kijkt Laban even rond en zegt dat dat dik in orde is. En zodra die afspraak staat, worden in de kudde waar Jacob voor zorgt alleen nog maar gespikkelde en gestreepte lammetjes geboren. Wat krijgen we nou, denkt Laban, en hij begint aan de afspraak te tornen. Nu is het dit weer, dan is het dat weer. Maar elke keer als hij iets anders bedenkt worden er lammetjes geboren die eruit zien zoals Jacob met hem heeft afgesproken. Op die manier vergaart Jacob het grootste deel van Labans kudde. Labans trucjes om Jacob diens kudde afhandig te maken ontaardt dus in de situatie waarin Laban juist alles aan Jacob moet overlaten. Zo werkt Gods gunst. Je krijgt gedroogd vlees als je om vis bidt. God neemt wat je verraders en je vijanden je ontnemen en al besef je het niet, Hij verandert dat ten goede voor jou en je naaste. In deze passage zegt Jacob tegen Rebecca dat het tijd is om te vertrekken. Hij zegt: Jullie weten dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd. Oftewel, hij sleutelde aan de deal. Maar God heeft hem niet toegelaten, mij kwaad te doen. Wanneer hij zei: De gespikkelde dieren zullen je loon zijn wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij zei: De gestreepte dieren zullen je loon zijn wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee van jullie vader aan mij gegeven. Mooi verhaal, hè? Ik hou ook van het verhaal van Jozef. Als je Joseph and the Technicolor Dreamcoat hebt gezien of het verhaal hebt gelezen. Jozef heeft een mooie droom. Hij heeft een tragisch leven achter zich. Zijn broers verraden hem, hij doet altijd het juiste. De ene vergeet hem, de andere verraadt hem. Maar uiteindelijk wordt hij schatrijk en oppermachtig. Hij vindt de broers die hem wilden vermoorden vergeeft ze en zegt dan die beroemde woorden: Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht, om een groot volk in leven te houden. Zo werd Gods gunst zichtbaar in het leven van Jozef. En ik geloof dat die in jouw leven zichtbaar zal zijn zoals in Jacobs leven. Dat geloven wij. Amen. De Bijbel zegt: Vertrouw op de Heer met je hele hart en leun niet op je eigen inzicht. Erken Hem in alles wat je doet en Hij zal je geleiden. Dus Hij brengt je waar je wezen moet. Je kunt je ontspannen en erop vertrouwen dat God je wil zegenen. Ga gewoon door met het goede te doen. Je kunt zeggen: Bobby, wat is een gezegend leven? Een gezegend leven in Bijbelse zin is niet alleen een welvarend leven. Het is een gelukkig leven. Een goed leven, een vol en rijk leven. Dat betekent vaak niet alleen geluk. Soms financiële voorspoed en gezondheid. Goede relaties, alles. Het soort leven waartoe je was voorbestemd. Hoe verkrijgen wij zo’n soort leven? Ik hoop dat het niet te kolossaal klinkt. Het schoot mij zomaar te binnen. Ik zie de Bijbel als een geheel en strooi niet graag met losse verzen. En ik geloof dat de Bijbel drie dingen noemt die tot een gezegend leven leiden. Ik heb er een schema van gemaakt. Ik denk dat een gezegend leven, een voorspoedig en vervuld, goed leven, een combinatie is van mensen die deze drie dingen nastreven. De eerste spreekt vanzelf: rechtvaardigheid. Die staat vooral in het Oude Testament voor een gezegend leven. Rechtvaardigheid klinkt wel een beetje als ‘vromer dan gij’ maar het betekent alleen dat je een goed mens wilt zijn voor je naaste en voor God. Een rechtvaardig leven is een leven dat niet perfect is maar dat gewijd is aan het doen van het goede. Jezus zegt: Zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn…? Rechtvaardigheid. En verder? En al het andere zal u geschonken worden. En dan heeft Hij het over materiële zaken. In de Bijbel staat in het boek Jakobus in het Nieuwe Testament: Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en effectief. Streef dus rechtvaardigheid na, maar niet op een wettisch manier. God keurt dat af. Maar omring je met mensen die met integriteit leven. Doe wat het goede is. De tweede is wijsheid. Rechtvaardigheid hadden wij al. Mag ik dat schema nog eens terug? Rechtvaardigheid. Wijsheid is de tweede. Herinner je je het verhaal van Salomo? Toen hij koning werd, verscheen hij voor de Heer en de Heer zei: Vraag alles wat je maar wilt. En weet je nog wat Salomo vroeg? Wijsheid. En er staat dat God zo tevreden was met dat antwoord. Je vroeg niet om de dood van je vijanden. Je vroeg niet om geld, om rijkdom. Je vroeg niet om een lang leven. Maar omdat je om wijsheid vroeg, schenk Ik je wijsheid en al die andere zaken. Wijsheid. Het tegendeel van wijsheid is arrogantie, volgens de Bijbel. Mensen die niets willen horen, geen kritiek verdragen. Mensen die niet willen veranderen. Dat is geen wijsheid. Wijsheid is geworteld in nederigheid. De wens om altijd te blijven leren, altijd een lege beker bij je te hebben. Te leren, te groeien en te overtreffen en jezelf opnieuw te omringen. Misschien is dit een goed moment om je te omringen met wijze mensen. Hoe meer je tussen wijze, respectabele mensen verkeert, hoe wijzer je wordt. Dus rechtvaardigheid, wijsheid en natuurlijk de grootste. En dat is? Gunst. Sommigen van jullie zeiden liefde. Dat klopt ook. Als wij Gods gunst nastreven, Gods wijsheid, Gods rechtvaardigheid, ga je een zeer gelukkig, zeer voorspoedig en zeer goed leven tegemoet. Zo simpel ligt het. Jullie zeggen: Hoe krijgen wij Gods gunst? Vraag erom. Waarom niet? Vraag om Gods gunst. Wees een vrijgevig mens. Ga geven. En let op, God zal zijn gunst over jouw leven uitstorten. Ik had het geluk een voorganger te kennen, die mij als klein kind leerde te bidden om Gods gunst. Elke dag te bidden: Heer, open deuren die niemand kan sluiten. Sluit deuren die niemand kan openen. Stort uw gunst zo overvloedig uit over mijn leven dat het overstroomt naar andere levens. Dat bid ik nog steeds. Voor mijzelf. Voor jullie. Voor mijn gezin en mijn kinderen. Ik geloof dat als je die drie dingen nastreeft, God heel veel zegen over je leven zal uitstorten. Sommigen zeggen: Bobby, ik ben zoveel kwijtgeraakt. Wat kan mij nog te beurt vallen? Let niet op wat je bent kwijtgeraakt. Let op wat je nog hebt en geloof opnieuw dat grote dingen in je leven gaan gebeuren. Geloof dat God je wil zegenen. Ik bedoel geen welvaartsevangelie maar geloof dat God wil dat het je goed gaat in je leven. Ik geloof dat je dat ten deel zal vallen als je deze drie dingen naleeft.

 

Gebed

Heer, wij danken U en wij houden van U. Wij danken U dat U onze zonden hebt vergeven. Dank U dat U in ons gelooft en ons uw kinderen hebt genoemd. Dank U dat U niet oordelend naar ons kijkt maar kijkt, dankzij Christus met goedheid en gunst, genade en liefde. Heer, help ons, U te blijven liefhebben met hart en ziel en onze naasten lief te hebben als onszelf. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “The Blessing”

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen, Amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan, in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Hij staat aan jouw kant amen, amen, amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan, in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je, Amen

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

God zorgt voor jou

11 april 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan