Home Geliefd door je Hemelse Vader

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

(Interview met Irene Messoloras)

(J= Jan vd Bosch, I= Irene Messoloras)

J: Irene, het is zo anders in de kerk, hè? Geen koor, niets te dirigeren. Heel anders. Deze hele periode is een uiterst moeilijke verandering voor iedereen.

I: Het is zo anders om op zondag niet naar de kerk te gaan. Om thuis naar Hour of Power te kijken. Gelukkig hebben wij dat tenminste. Ik vraag al mijn vrienden in Nederland om samen te bidden voor het koor van Hour of Power. Er zijn zoveel fantastische zangers in die groep die al tientallen jaren zingen. Velen al 30 of 35 jaar.

J: En er is zo’n hechte band met Nederland. Veel Nederlanders kennen koorleden persoonlijk.

I: Ja, dat is helemaal waar. Mike Vogelvang zingt al zo’n 40 jaar bij het koor. En zoveel anderen zijn enorm betrokken bij het werk wat wij hier doen. Alles is nu zo anders. Maar ik heb toch spannend nieuws. Bobby is een echte visionair. Met het hele team hebben wij besloten een virtueel koor te vormen om de zangers te beschermen. Wij gaan zingen. Wij zijn een virtueel koor geworden. Dat betekent dat alle zangers van het koor voor de camera hebben gezongen en samengaan wij in de uitzending ons virtuele koor laten zien.

J: Wij vinden het fantastisch om zo samen met jullie te zingen. Prachtig. Wij gaan het virtuele Hour of Powerkoor beluisteren. Heel bijzonder. Irene, dank voor de bemoediging die het koor voor ons in Nederland is. De schitterende muziek, de liederen die ons inspiratie geven en hoop en geloof. Breng namens de Nederlanders onze hartelijke groeten over aan de koorleden.

I: Dank je wel, Jan.

J: Veel zegen, Irene. Dank je.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom bezoekers en kerkfamilie. Wat fijn om hier met jullie te zijn. Dank voor jullie komst vandaag. Besef dat je zorgen maken en bidden niet hetzelfde is. Dat bidden een moment is om al je zorgen aan Hem toe te vertrouwen. Want Hij zorgt voor je. Wij beginnen met een gebed.

Gebed

Heer, wij danken U dat U ons liefheeft. Dat uw Heilige Geest hier bij ons aanwezig is, tot ons spreekt, ons geneest, ons vernieuwt, ons roept. Ik bid in Jezus’ naam, Heer, dat U vandaag tot ons spreekt. Amen.

Solo – Kevin Rose – “Jesus Saves”

Zie de nederigste Hem aanbidden, Jezus redt, Jezus redt

En ’s werelds wijzen voor Hem buigen, Jezus redt, Jezus redt

Lofprijzing verlicht de hemel zodat de duisternis verdwijnt

Eeuwig leven kan ons wachten, Jezus redt

Vrijheid roept, ketenen verbreken, hoop vervult ons met waarheid

De dag breekt aan de nacht loopt ten einde

God maakt alle dingen nieuw, Jezus redt

Zijn genade verlost je van zonden, Jezus redt, Jezus redt

Alle heiligen roepen tezamen: ik weet dat Jezus redt

Groots en wijds stijgt het ten hemel, het luide lied van zijn behoud

Verlosten zullen eeuwig zingen: Jezus redt, Jezus red, Halleluja, Jezus redt

Schriftlezing – Genesis 3:1-13

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding van de boodschap Genesis 3:1-13.

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de HEERE God gemaakt had en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar God heeft gezegd: Van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, mag u niet eten. En u mag hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn die heeft mij van die boom gegeven

en ik heb ervan gegeten. En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Amen.

Koor – “I Will Rice”

Ik heb een vrede leren kennen ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen

Er is een anker voor mijn ziel, en ik kan zeggen: het is goed

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan

De overwinning is een feit Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept, geen verdriet meer en geen pijn

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

En de dag komt dichterbij dat het duister wijkt voor het licht

En de schaduwen verdwijnen en ik zal geloven door te zien

Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen

De overwinning is behaald, Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt, afgelopen met lijden en verdriet

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

En ik hoor stemmen van vele engelen, zingend: waardig is het Lam

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam, waardig is het Lam

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt, afgelopen met lijden en verdriet

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels en voor mijn God op m’n knieën vallen

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen,

Ik zal opstijgen, ik zal opstijgen, ik zal opstijgen

Tijdens gesprek met Marja van Bijsterveldt

Fragment: Marja van Bijsterveldt spreekt het HOP koor toe in de Nieuwe Kerk van Delft)

Beste koorleden, al decennialang inspireert het verhaal van Hour of Power miljoenen over de hele wereld. Daarom ben ik zeer gelukkig en trots dat jullie schitterende koor Delft bezoekt tijdens de Beloved-tour.

Solo – Bridgette Bentley – “I Never Lost My Praise”

Ik heb goede vrienden in mijn leven verloren

Sommige dierbaren vertrokken naar de hemel om daar te wonen

Maar Goddank, ben ik niet alles kwijtgeraakt

Ik heb het vertrouwen verloren in mensen die zeiden dat ze om me gaven

In tijden van nood waren ze er nooit maar in mijn teleurstelling

In de tijd van mijn pijn wankelde één ding nooit veranderde één ding nooit

Ik heb nooit mijn hoop verloren, nooit mijn vreugde verloren

Ik heb nooit mijn geloof verloren maar bovenal ben ik U blijven prijzen

Ik ben U blijven prijzen, we zijn gemaakt om U te prijzen

In donkere tijden was Jezus nabij. Hij zei: Ik zal je nooit begeven

Ik zal je nooit verlaten, Ik ben met je tot aan de voleinding der wereld en dat zal Hij

Ik heb nooit mijn hoop verloren maar bovenal ben ik U blijven prijzen

Proclamatie met Bobby Schuller

Hou je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Introductie Christine Caine door Bobby

Christine Caine is een zeer begaafd schrijver en spreker die de boodschap van zingeving aan miljoenen levens overal ter wereld heeft meegegeven. Zij en haar man Nick hebben ook A21 opgericht, een organisatie die strijdt tegen mensenhandel en hedendaagse slavernij.

Applaus voor Christine Caine. Dank je, Christine.

Preek – “Geliefd door je hemelse Vader”

door Christine Caine

Goedemorgen, kerk. Ik ben vereerd om hier te zijn en toevallig ben ik hier met de meest onweerstaanbare manspersoon op aarde. De man met wie ik nu 24 jaar getrouwd ben, Nick, op de voorste rij. En wij zijn dol op jullie voorgangers, Bobby en Hannah. Fantastische mensen. Dank God dat jullie zo’n prachtige kerk met zulke prachtige voorgangers hebben. Ze zijn fantastisch. Heerlijk om hier te zijn. En als jullie je afvragen waar dat accent vandaan komt, zo spreekt de koningin Engels op haar beste momenten. Zij heeft ons als veroordeelden naar Australië gestuurd. Het is een voorrecht om hier te zijn. Ik ben Grieks en vrouw, dus ik praat op drie manieren: Hard, snel en onafgebroken, dus slapen zit er vanochtend niet in. Maar voor de lunch kun je weg. Wij beginnen meteen aan de tekst. Hannah heeft Genesis 3 voorgelezen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de HEERE God gemaakt had en hij zei tegen de vrouw: Heeft God echt gezegd…? Vandaag gaan wij het kort hebben over drie belangrijke vragen uit de Bijbel. Drie van de eerste vragen uit de Bijbel en ze staan allemaal in Genesis 3. Vraag nummer één luidt: Heeft God echt gezegd dat u niet mag eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei: Van de vrucht van de bomen mogen wij eten maar God zei: Niet van de vrucht van de boom in het midden van de hof. En je mag hem niet aanraken, anders zul je sterven.

Je gaat niet dood, zei de slang. En dat doet de vijand zo graag: Hij vertelt je, als je niet doet wat God je zegt, komt alles goed. Hoe pakt dat uit voor de wereld? Volgens mij niet zo best. En dan zegt hij: God weet dat, als je ervan eet, je ogen geopend zullen worden en je als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Alweer een leugen van de vijand. Hij denkt dat God erg nerveus wordt als jullie als God worden. Wij zijn geschapen, Hij is Schepper. Hoe je het ook wendt of keert, wij worden nooit zoals Hij.

Toen de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en een lust voor het oog en begerens-

waardig om er wijs van te worden at ze ervan en gaf ook wat aan haar man. Samen zondigen is altijd leuker. Dus hij at mee. Toen beseften ze dat zij naakt waren en ze maakten schorten van vijgenbladeren

en ze hoorden God in de hof wandelen bij de namiddagwind. En de man en zijn vrouw verborgen zich

tussen de bomen in de hof. Maar de Here God zei tegen de man: Waar ben je? Vraag nummer 2. De eerste vraag die God aan de mensheid stelt. Waar ben je? En hij zei: Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd want ik ben naakt. En Hij zei: Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Vraag nummer 3.

Heb je van de boom gegeten waarvan Ik je geboden had, niet te eten? De man zei: De vrouw die U mij gegeven hebt. Sommige dingen veranderen nooit. Het is niet mijn schuld, maar de hare. De vrouw die U mij gegeven hebt, heeft mij de vrucht gegeven en die heb ik gegeten. En de Here God zei tegen de vrouw: Wat heb je gedaan? En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En daarmee begon de slachtoffercultuur, de cultuur van beschuldigen. Niet in 2020 met een hashtag op Twitter, maar hier, in de Hof van Eden. Het ligt niet aan mij. Het kwam door haar. Het kwam door hem.

Het is niet mijn schuld. Daar begon het afschuiven van eigen verantwoordelijkheid en sindsdien zijn onze levens daarvan doortrokken. En daar is de vijand. De Bijbel zegt dat hij listiger is dan enig ander dier. Omdat hij de kracht kende van het ondermijnen van het Woord van God. Hij wist dat hij de mensheid ertoe moest overhalen om Gods Woord niet te geloven. Of ik verdraai Gods Woord zo dat het lijkt alsof God niet het beste met je voor heeft. Als ik de aard van God weet te ondermijnen breng ik een proces op gang dat de mensheid gaat vernietigen en dat is niet veranderd. Ook in de 21e eeuw is dat nog steeds het plan van de vijand. De eerste vraag die hij de mensheid stelt, luidt: Heeft God dat echt gezegd? Vraag je je weleens af waarom Gods Woord in onze wereld zo onder vuur ligt? En waarom Gods woord door de hele geschiedenis heen altijd ondermijnd is? Omdat, als de vijand je laat geloven dat datgene wat God met je voorheeft, niet goed voor je is of dat wat God over je gezegd heeft, niet goed voor je is, zul je tegen de waarheid van Gods Woord in gaan leven. Dan luister je naar de wijsheid

van de wereld. De wijsheid van een ander of iemand op tv of in een tijdschrift, in plaats van te weten wie je bent op basis van Gods Woord. Ik moet jullie zeggen dat er niets belangrijker is dan te weten wat God over je zegt. Ik heb dat persoonlijk ervaren. Ik werd, pasgeboren, naamloos en ongewenst in een ziekenhuis achtergelaten. Ik ontdekte pas op mijn 33e dat ik geadopteerd was. Wij groeiden op als een gezin. Mijn oudere broer, mijn jongere broer en ik. Wij dachten dat wij biologisch familie waren tot wij in

een brief van de overheid lazen dat mijn oudste broer geadopteerd was. Diezelfde dag hoorde ik dat ik ook was geadopteerd. Hoe gek is het om te ontdekken dat je niet bent die je denkt dat je bent als je 33 bent? Ik groeide op als Griekse immigrant van de tweede generatie. Dit was voordat ‘My Big Fat Greek Wedding’ uitkwam en toen was het nog niet cool om Griek te zijn in Australië. Wij werden op onze afkomst aangekeken en ik op mijn geslacht. Ik groeide op in een Grieks-orthodox milieu waar vrouwen werden ontmoedigd om zich te ontplooien op de manier die God volgens mij voor mij in petto had. Ik groeide op in de op twee na armste buurt in heel Australië en ik werd heel erg aangekeken op mijn etniciteit, mijn geslacht en mijn sociaaleconomische achtergrond. Ik werd seksueel misbruikt vanaf mijn kleutertijd tot in mijn tienerjaren. Ik was een jonge vrouw vol schaamte, vol schuld, vol rancune, vol woede, vol verbittering. Als je voor het eerst misbruikt wordt, denk je dat het verkeerd is wat ze doen.

Maar als het doorgaat en je niet wordt beschermd door anderen, begin je te geloven dat er iets mis is

met jou. Dat het daarom gebeurt. Daarom dacht ik heel lang dat er iets mis was met mij. Dat er iets kapot was in mij. Dat is wat schaamte doet. Schaamte valt je ‘zijn’ aan. De essentie van wie je bent.

Dat deed de vijand ook in deze tekst. Hij viel de essentie aan van wie de mensen van God zijn. En dat is nooit veranderd. Ik val in elke categorie die overheidssteun verdient in Australië. Een arme, gemarginaliseerde, onderdrukte, afgedankt, etnische minderheid, misbruikt, geadopteerd. Ik kan schatrijk worden van overheidssteun. Ze steunen mensen als ik en zeggen: Je bent een slachtoffer en dat houden wij zo. Wij steunen je opdat je nooit vergeet dat je voor altijd een slachtoffer bent. Maar kerk, ik lees in de Bijbel dat Hij mij verlost heeft. Ik hoef niet als een slachtoffer te leven, want wij zijn overwinnaars door Jezus Christus, Die ons kracht geeft. Je geschiedenis hoeft niet je lot te bepalen. Je bent meer dan wat je is overkomen. Meer dan je mislukkingen. Meer dan je fouten. Je bent wie God zegt dat je bent. En je kunt wat God zegt dat je kunt. Ik ben het levende bewijs daarvan. Door Gods genade zijn we 24 jaar getrouwd. Door Gods genade hebben wij twee dochters opgevoed. Dat overkomt mensen met mijn achtergrond niet. En intussen heeft God ons ingezet om slachtoffers van mensenhandel te redden en slachtoffers van misbruik te helpen. Veel van wat mij is overkomen, heeft God ten goede gekeerd. Niets was goed. Misbruik is nooit oké. Misbruik is nooit goed. Wat er gebeurd is, was niet goed. Maar God heeft die delen van mijn leven die niet goed waren mee doen werken ten goede tot zijn eer. Dat is wat opstandingskracht doet. Wij worden niet langer bepaald door wat ons overkomen is. Wat Jezus voor ons gedaan heeft, is groter dan wat ieder ander ons aangedaan heeft.

Heeft God dat echt gezegd, is absoluut cruciaal. Als ik niet had geweten wat God had gezegd. Ik weet nog dat mijn moeder mij vertelde dat ik ook geadopteerd was. Het was zo schokkend als je je maar kunt voorstellen. Ik weet nog dat die dag alles in mijn leven veranderde. Ik wist toen niet en nog steeds niet,

hoe mijn conceptie verlopen is. Ik weet niet of ik het resultaat van een avontuurtje was. Of het resultaat van een overspelige relatie of van een verkrachting. Maar al ken ik niet de feiten rondom mijn conceptie, ik ken wel de waarheid. Want in Efeze 2:10 staat niet dat ik het resultaat ben van verkrachting of overspel. Er staat dat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Maar onze vijand wil Gods plan met ons leven stelen en vernietigen. Voordat ik op aarde kwam, had God al een plan en een doel met mijn leven. Maar toen ik nog in de moederschoot was gaf de vijand opdracht om die bestemming te stelen en te vernietigen. En toen dat niet werkte, stuurde hij, toen ik 3 was, iemand naar mijn kamer om die bestemming te stelen en te vernietigen. Maar God zei tegen zijn Zoon Jezus: Ik heb een plan voor Christine en de rest van de mensheid. Wil jij afdalen naar de aarde? Sterven aan een kruis? Wil jij je bloedvergieten en opstaan uit de dood opdat Christine en de hele mensheid vergeving voor hun verleden krijgen en ook een compleet nieuw leven en hoop voor de toekomst? En Jezus kwam en dankzij zijn verlossende werk aan het kruis dankzij de kracht van zijn opstanding kan de vijand het plan en Gods doel met je leven niet dwarsbomen. Ook niet als je leraar je vertelt dat je dom bent en nooit iets zult bereiken. Ook niet als die ouder zegt dat je nooit geboren had moeten worden. Of je bewust fouten hebt gemaakt en denkt dat je het verprutst hebt. Er is geen hoop voor me. Er is geen doel. Het is te laat. Ik ben te oud. Het is voorbij. Kaleb zei op zijn 85e dat hij nog zo jong was als destijds. Geef mij die berg maar. Dat is mijn erfgoed. Als je vandaag wakker bent geworden en je niks is overkomen dan leef je nog. Dan heeft God een plan voor je en een doel en de vijand kan dat plan niet dwarsbomen.

Dat kun je alleen zelf. Dat is jouw eigen beslissing. Het is jouw beslissing om Gods doel voor jouw leven te aanvaarden door Jezus Christus, of niet. Ik ben het levende bewijs dat je door een relatie met Jezus Christus slecht kunt beginnen en goed kunt eindigen. Het is voor niemand te laat. Je bent niet vergeten door God. Je bent niet afgeschreven door God. Gods plan voor jou kan uitkomen als je je leven en je hart aan de Here Jezus Christus toevertrouwt. Ik ben een van die christenen die geloven dat dit allemaal waar is. Ik ben zo’n christen die gelooft dat Gods Woord waar is. Ik heb het ervaren in mijn leven en dat kun jij ook. Is het echt zo dat God dat gezegd heeft? Het belangrijkste dat er bestaat. Zijn Woord brengt leven. Zijn Woord brengt hoop. Ik weet nog dat ik mijn documenten van de overheid kreeg. Het is gek om een geboorteakte te krijgen als je dacht dat je die allang had. Of een ziekenhuisrapport dat is

opgesteld door de sociale dienst. Hier zie je mijn geboorteakte. Gegevens van het adoptiekind. En bij Naam van het kind… Weet je hoe het voelt als daar staat ‘naamloos’? Nogal ontnuchterend: Nummer 2508 uit 1966. Je kunt lijden zo makkelijk negeren als het geen naam of gezicht heeft. Maar met een naam en een gezicht erbij wordt alles anders. Nummer 2508 zegt jullie niks. Maar nu weet je dat 2508 uit 1966 Christine Caine is en alles wordt anders. Voor God bestaan er geen nummers. Dat zijn geen 40 miljoen mensen die in slavernij verkeren. Het zijn mensen die geschapen zijn naar het beeld van God. Vervuld van een door God gegeven doel, een door God gegeven bestemming. Iedereen doet ertoe. Maar het is schokkend om het woord ‘naamloos’ getypt te zien. Dan denk je, je moeder wilde je niet eens. Ze heeft je niet eens een naam gegeven. Geen wonder dat je al die jaren misbruikt bent. Je verdient niet beter. Wij hebben allemaal zo’n ingebouwd stemmetje. Ik had het kunnen geloven. Ik had het mij kunnen laten beperken. Dit rapport is een document van het Royal Hospital for Women. Kun je die even laten zien? Het is de volgende, geloof ik. Dit gaat over mijn biologische moeder: Zij lijkt niet erg betrokken bij het kind. Zij lijkt het snel achter zich te willen laten om weer snel aan het werk te gaan.

Dat is ontnuchterend om te lezen. Je denkt, het staat er echt. Dit zijn de feiten. Staat zwart op wit. Maar, kerk, ik heb iets anders zwart op wit ontdekt. Dat is de waarheid van Gods Woord en de waarheid is sterker dan de feiten. Daar staat dat ik naamloos ben maar in Jesaja 49:1 staat: Van de moederschoot af heeft Hij mijn naam genoemd. Daar staat dat ik ongewenst ben maar in Psalm 139 staat: Voordat u

in de moederschoot was, kende Ik u. Daar staat dat ik ongeschikt ben maar hier staat dat hij die Hij roept, door Hem geschikt gemaakt wordt. Als je Gods plan voor jouw leven vervult bouw je je leven op de waarheid van Gods Woord en niet op de feiten van je omstandigheden. Is het echt zo dat dat God gezegd heeft, is het belangrijkste dat je ooit in je leven moet beslissen. Natuurlijk is het de eerste vraag

in de Bijbel: Heeft God dat echt gezegd? Zij zei: God zegt dat we van alle bomen mogen eten, maar niet van die ene. Je kunt aan Bijbelstudie doen, je kunt naar de kerk gaan, 30 jaar christelijk doen. Je kunt de Bijbel beter citeren dan ik, maar daar gaat het niet om. God diende de duivel van repliek. Zij heeft het niet gedaan. Het gaat er niet om of je het weet. Je moet het in praktijk brengen. Geloof zonder werken is dood. Mensen zeggen: Christine, je hebt je karakter mee. Daardoor kun je geloven. Wat zeg je nou, denk ik dan. Vrijheid is geen karaktertrek. Vrijheid zit in je bloed. Het bloed van Jezus maakt ons vrij. Het is het bloed van Jezus. Ze zei het wel, maar ze deden precies het omgekeerde van wat God ze had geboden. En wat was het gevolg? Ze renden weg en verborgen zich. Net wat de vijand wilde. Dat wil hij altijd. Het maakt hem niet uit wat je doet. Hij hoeft je auto of je huis niet. Hij heeft geen rijbewijs.

Maar daar gaat het niet om. Hij wil je relatie met God verbreken. Hij wil dat je wegvlucht voor God en je verbergt voor God. Toen kwam de mens in aanraking met schaamte. Sindsdien leven wij in schaamte.

Ze verborgen zich. Dus God betreedt de hof en zegt: Waar ben je? Wat triest dat de eerste vraag in de Bijbel die God de mensen stelt, is: Waar ben je? De relatie was kapot. Hij riep maar niemand reageerde.

Als God je een vraag stelt, doet Hij dat niet omdat Hij het antwoord niet weet. Maar Hij vraagt waar ze zijn. Dat doet de Heer ook bij ons. Waar ben je? Vanmorgen in de kerk of voor de tv. Waar ben je? Waar ben je, mens door God geschapen? Waar ben je, met je door God gegeven bestemming en potentieel?

Waar ben je weggekropen, of verlamd geraakt? Waar ben je gestopt met opbloeien om wat je is aangedaan, om wat over je gezegd is, om wat je zelf hebt gedaan? Waar ben je? En dan zegt Adam: Wij hebben gegeten en we werden naakt en bang en toen heb ik mij verborgen. Angst, schaamte, verbergen. Het eerste gesprek tussen God en de mens. En zo praten een heleboel mensen nog steeds tegen God. Vol vrees, vol schaamte, vol schuilhouden, in plaats van te beseffen dat door de verlossing

van Jezus Christus aan het kruis jij en ik nu rechtvaardig zijn in Christus Jezus. Dat wij volledig toegang tot Hem hebben. Geschapen naar zijn beeld. Vervuld van een door God gegeven bestemming, levensdoel en potentieel. We hoeven God niet te benaderen vol angst, schaamte en verstopgedrag.

Dan volgt de vraag die ik de droevigste vind. De laatste vraag in deze tekst. De Heer zegt: Wie heeft je dat verteld? Ik stel mij voor dat Hij, al staat het er niet, huilend in de hof kwam. Wie heeft je gezegd dat je naakt bent? Dat je dom bent? Wie heeft gezegd dat je te oud bent, of ongeschikt bent? Dat je te weinig connecties hebt, dat je een onvergeeflijke zonde begaan hebt? Waar ben je begonnen, de leugen te geloven? Op welk moment in je leven, misschien wel 30 jaar geleden voor sommigen, ging je de leugen geloven en de stem van iemand anders luider horen dan de stem van God? Want als je die andere stem luid hoort, die van de samenleving, de media, een leraar, iemand anders zodra die andere stem luider is dan de stem van God begin je te krimpen en leef je niet in de bestemming die God voor je heeft. Wij waren nooit bedoeld om te leven naar wat anderen over ons denken of zeggen. Wij zijn bedoeld om te leven naar de waarheid van het Woord van God. Als u vertrouwt op mijn Woord, zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. Maar als je niet op het woord van God en op Christus zelf vertrouwt, zul je de waarheid niet kennen en kun je niet vrij zijn. Ik sluit af met een verhaal

dat dit heel goed illustreert. Sinds mijn dochters geboren zijn, heb ik altijd over mijn kinderen gepraat en hun vader heeft ook altijd zo over mijn dochters gepraat: Je bent intelligent, je bent moedig, je bent sterk, je bent mooi. Je kunt alles zijn en alles doen waar God je toe geroepen heeft. En dat geloofden

ze. Toen ging mijn dochter naar de kleuterschool. Maar vaak vertellen ze je op school niet dezelfde waarheid. De juf vertelde mij: Christine, je had je dochter moeten zien. Er was een jongetje dat haar teddybeer wilde hebben. Hij trok de teddybeer uit haar handen en zei: Catherine Bobbie, je bent dom en je bent lelijk. En ik dacht geschokt, die woorden heeft mijn dochter zelfs nog nooit gehoord. Ze keek hem aan, trok haar schouders naar achteren en zei: Dat is niet waar. Ik ben niet dom en niet lelijk. Mijn papa zegt dat ik intelligent en mooi ben. En waarom vertel ik jullie dat, kerk? Omdat, wanneer de vijand komt en hij komt elke dag vaak zelfs voordat je je ogen geopend hebt en hij wil je leugens vertellen en wil je vertellen wie je niet bent, waar je gefaald hebt, hoe slecht je bent, hoezeer je je moet schamen.

Jij en ik moeten leren te zeggen: vandaag niet, satan. Mijn papa zegt dat ik rechtvaardig ben door Christus Jezus. Mijn papa zegt dat zij die in Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zijn. Mijn papa zegt, ik ben vergeven, ik ben verlost, ik ben geroepen, uitverkoren. Ik ben een dochter van de Koning der koningen en de Heer der heren. Mijn papa zegt, als je vertrouwt op mijn Woord zul je de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken in Jezus’ naam. Amen, kerk. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Geliefd door je Hemelse Vader

10 mei 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan