Home God ziet je hart!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Hallo, kerkfamilie. U bent geliefd. De levende God heeft u innig lief. Hij is u niet vergeten, Hij heeft u niet verlaten. Hij is met u en met ons op dit moment. Geef de persoon naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.
Fijn dat u er bent. Ja, daar mag u even voor klappen. Het doel van een kerk is, discipelen maken en God aanbidden. Wij denken: de kerk is niks voor mij, want ik ben geen goeie discipel. Of: ik heb geen zin om God te aanbidden. Maar ons doel als kerk is dit: Als je hier komt, dorstig, geestelijk uitgedroogd, futloos willen wij dat je hier vol levensvreugde vertrekt, bemoedigd, positief wetend dat je alles wat je doet, samen met Jezus doet. We gaan bidden dat u van al uw ketenen en lasten wordt bevrijd en dat uw gebeden worden verhoord dat God u iets zegt. Laten we dat geloven en werken aan ons geloof.

Gebed

Heer, wij danken U en hebben U lief. Laat uw Heilige Geest merkbaar zijn. Dank U voor al uw gaven. Wij houden van U en aanbidden U. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Be Thou My Vision”

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart Leer mij U kennen in vreugde en smart Laat mijn gedachten op U zijn gericht Wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer Dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt

Hemelse Koning, die het kwaad overwon Als ik daar kom in het licht van uw zon Stralend van vreugde, getooid als een bruid Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit Amen

Schriftlezing – Mattheüs 6:1-8 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik Mattheüs 6 vers 1. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave
niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars want die doen niet liever dan in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt ga in uw binnenkamer sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen want zij denken dat zij door de veelheid
van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. Kerkfamilie, wij hoeven nooit een show op te voeren voor God.
Hij kent ons volledig en heeft ons lief waar wij zijn. Amen.

Duet – Enterline – “Heart and Soul”

Voordat ik kon staan, tilde U mij op
Voordat ik kon lopen, holde U op me af Voordat ik kon leven, stierf U voor mij
Geen grotere liefde dan wat U heeft gedaan

Voordat ik kon staan, tilde U mij op
Voordat ik kon lopen, holde U op me af Voordat ik kon leven, stierf U voor mij
Geen grotere liefde dan wat U heeft gedaan

In mijn hart zal ik uw naam loven
In mijn ziel ben ik voorgoed veranderd In mijn leven vertrouw ik op U alleen In mijn hart en in mijn ziel

Dierbare God, Schepper, Koning
Uw nabijheid voelen, anders wil ik niet Uw aanwezigheid is wat ik nodig heb

Geen grotere liefde dan wat U heeft gedaan

In mijn hart zal ik uw naam loven
In mijn ziel ben ik voorgoed veranderd
In mijn leven vertrouw ik op U alleen
In mijn hart en in mijn ziel
In mijn hart zal ik uw naam loven
In mijn ziel ben ik voorgoed veranderd
In mijn leven vertrouw ik op U alleen
In mijn hart en in mijn ziel
Als uw liefde zich stralend openbaart
In m’n hart en in m’n ziel, zal ik niet vrezen Uw glorie straalt, duister verdwijnt
Uit mijn hart, uit mijn ziel

Als uw liefde zich stralend openbaart
In m’n hart en in m’n ziel, zal ik niet vrezen Uw glorie straalt, duister verdwijnt
Uit mijn hart, uit mijn ziel

In mijn hart zal ik uw naam loven
In mijn ziel ben ik voorgoed veranderd
In mijn leven vertrouw ik op U alleen
In mijn hart en in mijn ziel
In mijn hart en in mijn ziel
Ben ik voorgoed veranderd
In mijn leven vertrouw ik op U alleen
In mijn hart en in mijn ziel
In mijn hart en in mijn ziel
In mijn hart en in mijn ziel
Voordat ik kon staan, tilde U mij op
Voordat ik kon lopen, holde U op me af Voordat ik kon leven, stierf U voor mij
Geen grotere liefde dan wat U heeft gedaan

Interview– Drew & Melanie Enterline
BS = Bobby Schuller / DE = Drew Enterline en ME = Melanie Enterline

BS Drew en Melanie Enterline, wat fijn dat jullie er zijn. Drew en Melanie zijn zangleiders hier in Orange County en treden samen op als Enterline sinds 2014. Hun album Kingdoms kwam afgelopen zomer uit. Applaus voor hen. Leuk dat jullie als getrouwd stel samenwerken als zangleiders. Hoe is dat, en hoe hebben jullie elkaar gevonden?

ME Wij zijn er al heel jong mee begonnen maar wij kennen elkaar vanwege de muziekgroep.
BS Hoe jong?
ME Op mijn 15e, vrij laat dus. Daarvoor zong ik ook niet. Ik ben begonnen in een plaatselijke

groep.
BS Noem je op je 15e laat?

ME Sommige mensen zingen sinds hun 3e. Maar de zang leiden op de middelbare school was erg leuk. En wij hebben elkaar een jaar of 7 geleden ontmoet, als zangleiders. Dat moest zo zijn

DE Liefde op het eerste gezicht.
BS Was het dat echt?
ME Het duurde wel even. Verschillende verhalen. Ik hield al van hem voordat ik hem echt kende.

Daar had God voor gezorgd en Hij heeft het allemaal samengebracht. Na een paar jaar samen zijn trouwden wij en gingen wij muziek schrijven. Voor mij was dat iets nieuws. Ook op dat punt dus een late start.

BS Een hele gebeurtenis, jullie eerste album, Kingdoms, bevat prachtige liedjes. Leuk dat mensen uit Orange County…Maar jullie komen overal, jullie leiden aanbidding overal in het land. Fijn

dat wij vlak bij jullie zitten en dat jullie voor ons gaan zingen. Hadden jullie al eens met een orkest gespeeld? Is dit de eerste keer? Leuk dat jullie nu de kans hebben. En dat wij mogen luisteren. Nogmaals applaus voor Enterline. God zegene jullie.

Duet – Enterline – “Do What You Want To”

Het is uw hart waar wij naar zoeken We willen U, en anders niets
Laat uw glorie deze zaal vullen
Het volle leven in uw aanwezigheid Het is uw hart waar wij naar zoeken We willen U, en anders niets

Laat uw glorie deze zaal vullen
Het volle leven in uw aanwezigheid

Wij geven alles over aan U, doe wat U wilt doen God, we zien U aan het werk, doe wat U wilt doen Ga uw gang in ons hart, in ons leven, in deze zaal Ga uw gang, alles verterend vuur werk in ons Alles verterend vuur werk in ons

Alles verterend vuur werk in ons
Kom en werk in ons. doe wat U wilt doen

Koor – “It All Belongs to You”

Van U, o Heer, is de grootheid en de macht De glorie, de majesteit en de pracht
De maan en de sterren verkondigen
De majesteit van uw domein

En nu, o Heer, geven wij U dank
En prijzen uw grote naam
En alles behoort U toe, en alles behoort U toe
Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet
Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof, Het behoort allemaal U toe
Heer, U bent zo trouw geweest
U hebt voorzien in al onze noden

En nu brengen wij U onze gaven
En leggen ze aan uw voeten
En alles behoort U toe, en alles behoort U toe
Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet
Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof Want van U is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid

Het behoort allemaal U toe Amen

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “God ziet je hart!” door Bobby Schuller

Vandaag spreek ik over een oud idee eigenlijk een joods idee, over dingen doen in het verborgene. Het vermogen om goede werken in het verborgene te verrichten zodat wij kunnen testen en bevestigen dat wij dat wat wij doen, doen voor Gods goedkeuring, niet die van de mensen. Ik zeg erbij dat dit geen nieuwe regel is of zo maar iets dat u af en toe zou moeten doen om uzelf te trainen. Goede daden als gul geven, je naasten helpen of goed spreken over anderen als je dat vaker in het verborgene doet, brengt het je ziel in balans en stelt je in staat kwetsbaar te zijn over je zwakheden, twijfels, verslavingen en tekortkomingen. Dan kan je je kwetsbaar opstellen. Ik ga het uitgebreid hebben over wolven en schaapskleren maar ook over schapen in wolfskleren. Daar zijn er ook nogal wat van. Ik zal het uitleggen. Ik ging naar Oral Roberts University en vaak werd me gevraagd: Hoe kom je daar in vredesnaam terecht? Ik was hervormd, ging in Oklahoma naar een Pinkstergemeenteschool. Maar ik was vóór mijn 15e verhuisd naar Oklahoma en mijn zus studeerde daar. En als nieuwe gelovige vond ik ORU een fantastische plek om te groeien in geloof en aanbidding. Elke zondagavond was er een bijeenkomst die veel weg had van een zuidelijke, zwarte gospelkerk. De dienst duurde wel vier of vijf uur, maar dat stond niet vast. Als 17-jarige scholier nam ik met mijn zusje deel aan die diensten en dacht: Onder dit soort mensen wil ik zijn. De hartstocht waarmee zij hun geloof beleden, sprak mij erg aan. Dat was de voornaamste reden dat ik koos voor Oral Roberts. Dat was niet vanwege theologie of doctrine maar omdat die mensen zo veel van God hielden. Ik ging dus naar ORU en eerlijk gezegd werd ik nogal verdrietig en, sorry als ik dramatisch lijk, gedesillusioneerd. Want zoveel mensen die ik had gehouden voor diepzinnige, geestelijke lui bleken vaak heel onvolwassen en oppervlakkig. En mensen die ik zag als booswichten die afstandelijk waren en zelden ergens aan deelnamen bleken in de praktijk vaak juist degenen die diepzinnig waren. Boeiend om dat als jongeman op een christelijke universiteit te merken: De reactie van zogenaamde geloofshelden als je het moeilijk had als je een vriend nodig had of niet lekker in je vel zat. Dan waren zij nergens te zien. Terwijl degenen van wie je zou denken dat ze meteen af zouden haken vaak als eersten naar je toe kwamen om een hug te geven of met je te bidden. En er waren ook veel gevallen waarbij je merkte dat sommige schapen eigenlijk wolven waren en sommige wolven schapen. Ik heb gemerkt dat in kerken en op christelijke bijeenkomst er inderdaad, zoals Jezus zegt, wolven in schaapskleren rondlopen. En ook schapen in wolvenkleding: Een soort ruige types die wel van Jezus houden, maar vaak wat te hard rijden. Je kijkt naar zo iemand en denkt: Dat kan onmogelijk een christen zijn. Soms blijkt zo iemand een diep geworteld geloof te hebben. Ik bedoel maar: Als gelovige ben je gauw geneigd om geestelijk over te komen terwijl je van binnen dood bent. Om vroom over te komen terwijl je onderhevig bent aan angst, twijfel, verslaving dingen waarover we niet horen te denken, die wij niet horen te voelen. En er zijn mensen van wie je denkt: Zijn die gelovig? Waar na je ontdekt dat zij God innig liefhebben. Wij moeten niet leven voor de goedkeuring van mensen maar Gods Koninkrijk zoeken, ongeacht wat mensen vinden, met heel ons hart en er maling aan hebben dat wij ruig overkomen. Zulke mensen hebben wij hier ook en daar ben ik trots op. U zult misschien zeggen: Hoe kan je daar nou trots op zijn? Maar ik wil geen kerk die zo vreselijk beschaafd oogt. Ik wil een kerk van echte mensen. Ik ben ook niet zo beschaafd. Ik heb nu wel een pak aan, maar u moet mij niet op maandag zien. Zoals u weet heb ik altijd iets ongepolijsts gehouden, ook in mijn preken. Dat wil ik ook, ik wil niet als heilig boontje worden gezien. Dat doe ik dus expres. En dat komt grotendeels door mijn verblijf op ORU. Ik wil echt een man naar Gods hart zijn, niet iemand die alleen die indruk wekt. Ik weet nog dat ik ging jagen met Rich Watts, een vriend van de familie. Ik was 23 en zou met een groep studenten in de Crystal Cathedral gaan werken. Ik begon eigenlijk net met de verkondiging. Rich vond het erg leuk dat ik dat ongepolijste had, dat schelmse. Ik was een jaar of 23, droeg nog een beugel en zei: Rich, ik word predikant. Daar was ik erg opgetogen over. En hij zei iets in de trant van: Zorg dat je die slome trekjes in je karakter altijd bewaart. Die moet je niet wegschuren.

Wees zuinig op je ruwe kantjes. Dat is goed voor je ziel. Eigenlijk was ik daar al een tijd mee bezig en dit was een leermoment voor mij. Want iemand tegen wie ik opkeek bevestigde hoe ik voor mijn gevoel moest zijn als leider. Je bent, zeker als leider, niet vrij als je wilt leven voor de bijval en goedkeuring van anderen, als je wilt worden gezien als geestelijk, als een fantastisch mens. Door dergelijk gedrag verliezen wij de vrijheid om op juiste wijze te leiden dapper te zijn in onze besluiten

en voorop te gaan om een pad te banen in moeilijke omstandigheden. Ons geheime ik blijft dan verborgen. Ons ik heeft verschillende lagen. Onze klanten krijgen het volledig gemaskerde ik te zien. Vrienden zien iets meer van ons geheime ik, onze familie nog veel meer. Maar sommige dingen in onze ziel weet niemand, zijn haast onbenoembaar maar God ziet ze. Onze angsten, twijfels, ondeugden, alle onbewuste dingen en alles waarvoor wij ons samen. God ziet het en zegt alleen:

Ik heb je lief. Ik ben trots op je. Je bent mijn dochter, mijn zoon. Ik heb een plan voor je leven. Ik breng je waar je zijn moet. Je bent vergeven. Is dat geen geweldig nieuws? En dan het doel van de preek. Dat is niet hameren op regeltjes maar af en toe de geestelijke discipline van verborgenheid toepassen. En het komt van Jezus Zelf, de rabbi. Zoals u weet ben ik dol op de Bergrede. Ik heb hem diepgaand bestudeerd, uit mijn hoofd geleerd. En het allereerste wat mij opviel was hoe vaak Jezus het heeft over beloning. Dat woord valt het meest op in de Bergrede: Beloning. ‘Doe niet zus of zo, of je krijgt je beloning niet.’ ‘Doe dit en je beloning zal groot zijn.’ Je ziet het overal in Jezus’ onderricht. Over die man die alles verkoopt om een stukje land te kopen omdat hij weet dat er een schat begraven ligt. Zo gaat het maar door. Telkens over die grote beloning die voor ons is weggelegd. Wat Jezus zegt over ‘in het verborgene’ is een oud joods idee: Sommige dingen moet je in het verborgene beoefenen. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Hij zegt niet: ‘doe het niet’, maar: ‘Wees op uw hoede.’ ‘Anders hebt u geen, geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars want die doen niets liever dan in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt ga in uw binnenkamer sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet zal het u in het openbaar vergelden.’ Wat is de beloning voor een stil gebed? Een verhoord gebed. Bid je omdat je wil dat je gebed wordt verhoord of omdat je de goedkeuring van anderen nodig hebt? ‘Als u bidt gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.’ Een paar overwegingen. Dit is een zeer joodse manier om tegen het goed doen aan te kijken. Die leerden dat goede werken doen dient te geschieden in het verborgene. Wat ik nu ga zeggen, is niet echt wat de Bijbel zegt maar het is mijn idee over het joodse gehalte van de Bijbel. Je hoort altijd dat goed doen voor de goedkeuring van anderen slecht is en dat goed doen in het verborgene juist is. Maar misschien is dat niet zo. Goed doen voor de goedkeuring van anderen is misschien onvolwassen en wordt misschien wel beloond maar niet op dezelfde manier als geven in het verborgene. Dus het draait om ons hart. Een voorbeeld. Het joodse idee over goedheid is: Als je iets goeds doet voor de goedkeuring van anderen, is het nog steeds goed. Alleen niet zo goed en zo lonend als wanneer je het in het verborgene doet. In het westen denken wij dat je alleen goed moet doen omwille van het goede. Niet voor een beloning of om straf te ontlopen. Maar dat is helemaal geen joods of Bijbels idee. Jezus heeft het vaak over goed doen om straf te ontlopen en om beloond te worden. Telkens weer heeft Hij het daarover. Als wij jonge mensen onderwijzen die een vruchtbaar leven nastreven moeten wij erop wijzen dat het doel van goed doen het ontvangen van een grote beloning is. En het besluit het goede te doen, neem je ook om je ondergang te voorkomen. Bent u het met mij eens? Waarmee ik maar wil zeggen: geven is denk ik niet…Ik heb gegeven en gebeden met andere mensen erbij. Maar als wij in het openbaar geven of bidden voor het applaus van anderen is dat niet slecht, maar gewoon dom. Ik denk dat Jezus dat bedoelt. Ik kan ernaast zitten, maar het is dom omdat wij dan vergeten dat als wij bidden tot eer van God dat er dan een grote beloning wacht. En dan lopen wij die beloning mis. En die beloning is goed. Die beloning is fantastisch, wonderbaarlijk. Die is alles wat u wilt. Wat wilt u in het leven? Dat is toch een simpele vraag? Als u en ik samen over een meer zaten uit te kijken u in gedachten verzonken, en als ik dan zou vragen: Wat wilt u in het leven? Zou u zeggen: ‘geld’? Misschien. Zou u zeggen; ‘roem’? Kan zijn. Als u de tijd zou nemen er goed over na te denken, zou u iets zeggen als: Ik wil een leven leiden dat ertoe doet.

Ik wil ergens bij horen. Of ik wil dat het mijn vrienden en familie in alle opzichten goed gaat. In mijn ogen is dat de beloning van Gods Koninkrijk: Dat je niet kunt leven om anderen te behagen en tegelijk je hele potentieel kunt benutten. En dat potentieel is groot. Je kunt niet leven om anderen te behagen en tegelijk vol zijn van blijdschap en geluk. Je hebt grenzen nodig, je moet soms nee zeggen en je kunt niet altijd geestelijk overkomen. Iedereen is van tijd tot tijd wanhopig of heeft wel eens een gebroken hart. Allemaal huilen wij wel eens lijden wij, raken wij tegen onze wil betrokken in allerlei zaken. En als wij streven naar het applaus en de goedkeuring van mensen dan lopen wij de beloning van Christusgelijkvormigheid mis omdat wij ons dan voordoen als iemand die wij niet zijn terwijl wij inwendig sterven. Daarom is het een geschenk dingen in het verborgene te mogen doen. Alles wat in het verborgene wordt gedaan, is altijd krachtiger. Als je in het verborgene goed doet, heeft dat goede meer geestelijke kracht dan als je het in het openbaar doet. Al zijn beide goed. En kwaad doen in het verborgene, is erger dan kwaad doen in het openbaar. Mee eens? En het heeft grotere consequenties voor het nadeel dat je anderen berokkent. Als wij onze ziel willen modelleren naar de gelijkenis van Christus moeten wij kwetsbaarder zijn over onze zonden, fouten en mislukkingen en onze goedheid meer in het verborgene houden. Raar hè? Als je iets in het verborgene doet, stop je als het ware een zaadje in de grond. Als je iets goeds doet, is dat een goed zaadje, als je iets kwaads doet, zaai je kwaad in je leven. En dat plantje kan je alleen uittrekken als je het openbaar maakt. De discipline van dingen in het verborgene doen, komt uit de monastieke traditie. Het is het idee dat je iets geweldigs doet voor iemand en dat geheim houdt. Als je bepaalde dingen, zoals je gebedsleven en je schenkgedrag overbrengt naar het verborgene, word dan ook kwetsbaarder tegenover goede vrienden, een paar mensen die je vertrouwt over je twijfels en angsten. Huil met iemand en zie hoe bevrijdend die discipline is en je in staat stelt de gever van de beloning, God, te benaderen en aanspraak te maken op zijn grote beloning. God ziet het allemaal, en Hij heeft u zo lief. Ondanks al uw en mijn fouten neemt God ons onze roeping of bestemming niet af. Altijd is Hij genadig, vergevend, liefdevol en elk hart, hoe diep gezonken ook, hoe gevangen ook in zonde of verslaving dat zegt: Heer, toch verlang ik naar U en uw Koninkrijk, God heeft zulke mensen lief, wendt hen zijn geest, zijn gezicht en zijn hart toe en ontvangt hen met vreugde. Weet dat in het Koninkrijk dingen tijd kosten. God Hij komt niet zo snel over de brug als wij denken. Het kost jou tijd om de moedige, krachtige strijder voor God te worden die God wil dat je wordt. Ik ben trots op u en God ook.

Gebed

Vader, wij hebben U lief en danken U dat U ons verborgen leven ziet en toch nog van ons houdt. U ziet onze fouten, de teleurstellingen die wij hebben gebracht, alles wat wij hebben nagelaten. En U zegt alleen: Ik ben trots op je, Ik hou van je, je bent van Mij. Dat zegt uw stem. Daarvoor danken wij U. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God ziet je hart!

10 maart 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan