Home Leven met lef – Kiezen met lef

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kijkers en kerkfamilie. Met de Heer kun je erop vertrouwen dat je verhaal altijd goed uitpakt. Altijd gemakkelijk? Nee, maar wel heel goed. Dank dat jullie met ons zijn. Wij houden van jullie. Wij zijn dankbaar dat jullie ons gezin bij jullie gezin thuis hebben uitgenodigd. Eenzame tijden kunnen ons uiteen drijven maar weet dat wij aan jullie denken en van jullie houden en wij hopen dat jullie vandaag door dit programma worden geraakt door God en dat het jullie zal bemoedigen. Veel mensen zijn al moedeloos genoeg. Bemoediging is een geestelijke gave, zegt de Bijbel. Daarom bidden wij dat jullie je na deze uitzending bemoedigd zullen voelen. Daarvoor bidden wij nu.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam en wij vragen voor ieder die onze stem hoort dat U doet wat U het beste kunt. Dat U ons zult redden, bemoedigen, opbeuren, roepen kracht zult geven wanneer wij zwak zijn en vreugde als wij neerslachtig zijn. Dat is wat U doet. U bent zo geweldig voor ons. Wij bidden dat zij die kijken, vandaag een wonder van U ervaren. Een uitstorting van uw Heilige Geest. Verfrissend. Vernieuwend. Heer, wij danken U en wij hebben U lief. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Zeg nu tegen degene die met je is: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

Amen

 

Schriftlezing – Exodus 3:15-17

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Exodus 3:15 en 21. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam. Dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, Izak en Jakob, is aan mij verschenen en zei: Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Kerkfamilie, God heeft een grote bedoeling met dit hoofdstuk van je leven. Ongeacht je leeftijd. Amen.

 

Interview – Dawn Barton

BS = Bobby Schuller en DB = Dawn Barton

 

(Videofragment van de gast)

Dawn Barton is auteur en heeft vreugde gevonden. Zij heeft meer pijn en grotere beproevingen ondergaan dan de meeste mensen ooit zullen meemaken. Ondanks verliezen en een gebroken hart

ontdekte ze hoe ze vreugdevol kon blijven. Vreugde is een keuze. Vreugde is God. God is vreugde.

Ik voel dat dat mijn bestemming op deze aarde is. Hartelijk welkom, Dawn Barton.

 

BS       Dawn, welkom. Wij zijn blij dat je hier vandaag met ons bent. Vertel eerst eens hoe je tot geloof bent gekomen.

DB       Ik groeide op in een licht katholiek milieu. En in mijn leven heb ik…Wij hadden een dochter die overleed aan een zeldzame bacterie. Toen dat gebeurde, brak ik met God. God brak niet met mij, maar ik wel met God. Ik wilde geen God aanbidden die baby’s van moeders afnam. Ik was woedend. Een half jaar later werd ik verkracht. Het werd een juryproces. Maar na de dood van mijn dochter is God zo fantastisch geweest. Hij baande een prachtig pad terug naar Hem. Pas na mijn 30e gaf ik mij volledig en totaal en onvoorwaardelijk aan Hem. Het heeft even tijd gekost.

BS       Kun je andere dingen noemen waarmee je in je leven te maken hebt gehad?

DB       Absoluut. Zoals gezegd verloren wij onze dochter. Een paar maanden later werd ik thuis verkracht door een insluiper. Een paar jaar later bleek ik stadium-III triple-negatieve borstkanker te hebben. Mijn man worstelde met alcoholisme, maar is nu 5 jaar alcoholvrij. Mijn moeder had een hersenbloeding en mijn zus overleed aan een andere vorm van borstkanker. En dan was er een scheiding en andere zaken waarover je wat vaker hoort. En te midden van al die ellende verloor ik mijn zo dierbare oom aan COVID. Mijn tante was alleen op de parkeerplaats. Onderweg besefte ik dat ik de dag erna over vreugde zou spreken. Dat kan ik niet, dacht ik.

Ik zal nooit meer vreugde kennen. Ik zal nooit meer lachen. Toen ik dat zo voelde, was ik er kapot van. Een uur later waren wij bij haar thuis in haar woonkamer en ik omhelsde mijn tante en wij lachten. Want er was ook gelach en vreugde tijdens die tsunami’s van pijn.

BS       Dat is belangrijk. Op zo’n moment denk je, ik zal nooit meer gelukkig zijn. Ik zal nooit meer vreugde kennen. Dit kom ik niet te boven. Sommigen belanden dan in een depressie of verslaving. Je hebt van die momenten waarop je denkt dat je nooit meer gelukkig wordt. Maar het gaat voorbij, hè? Je moet er doorheen.

DB       Ja. Ik hou van het gezegde dat vreugde een focus is. Dat brengt het gevoel teweeg. Wij moeten doorlopend op die vreugde focussen.

BS       Ik denk niet dat het ons overkomt als wij achteroverleunend naar Netflix kijken, al doe ik dat de laatste tijd vaak. Het moet doelgericht gedrag zijn. Zoals wij een shirt aantrekken, trekken wij een doel aan: vreugde zoeken. Wat zou je zeggen tegen de mensen die nu kijken?

DB       Er zijn veel buitenkerkelijken die zich afvragen of ze…Hoe belangrijk is vertrouwen op Christus

voor die vreugde? Kun je die ook zonder geloof ervaren? Of ten dele? Hoe zie je dat? Ik heb een leven zonder en een leven met meegemaakt. En de vreugde van God is een hele andere vreugde. Een goddelijke vreugde tegenover gewone vreugde. Dat weet ik omdat ik ze allebei ken. Ik heb pijn geleden met Hem… Laat ik vooropstellen dat Hij altijd met mij was. Hij is altijd met je, of je gelooft of niet. Hij is er. Maar het voelt heel anders. Je voelt je gesterkt als je God zoekt. Ik zeg niet dat mijn geloof perfect was. Het heeft me tijd gekost, kleine stapjes.

BS       Het betekent niet dat je de Bijbel uit je hoofd moet kennen om goddelijke vreugde te beleven.

Mensen kunnen het met kleine stapjes doen. Dit boek lijkt bedoeld voor mensen die tragedies hebben doorgemaakt maar het is voor iedereen. Wie hoop je dat dit boek zullen lezen? Aan wie dacht je toen je je boek schreef?

DB       Iedereen op aarde, hoop ik. Maar eigenlijk schreef ik het aan mijzelf. Ik schreef het voor de vrouw die ik 15 jaar geleden was, toen ik dacht, dit is moeilijk, dat ik Gods liefde niet waard was.

Ik dacht, ik ken de Bijbel niet van buiten, ik ben niet strenggelovig opgevoed dus ik zal die onstuitbare liefde die Hij ons geeft, nooit waard zijn. Het duurde een tijdje eer ik er was. Dus ik heb het tegen haar.

BS       Wat zeg je tegen dat meisje dat vandaag kijkt en misschien wel verkracht is of iets vreselijks heeft meegemaakt waardoor zij, of hij, misschien zegt: Ik ben Gods liefde niet waard. Ik ben niets waard. Ik zal nooit zuiver en mooi zijn en geliefd zijn. Wat zeg je tegen zo iemand?

DB       Je bent zo ongelooflijk geliefd, meer dan je ooit zult kunnen bevatten. Het is een liefde die wij mensen niet kunnen begrijpen. Je bent zo waardevol, zo compleet en zo fantastisch. Neem het van mij aan, iemand die jou niet kent maar die ooit in jouw schoenen stond dat je er mag wezen.

Dat je waardevol bent, fantastisch. Ik kom daar telkens op uit. Je mag er wezen.

BS       Amen. Wat een mooie tekst om mee te eindigen, Dawn. Dawn Barton. Dit was zo’n goed boek.

Ik wil het ieder van jullie thuis aanraden. Het was een voorrecht om je hier te hebben. Dank voor je bemoediging. Wij houden van je.

DB       Dank je. Fijn dat ik hier mocht zijn.

BS       Gods zegen.

 

TrioDarden Sisters – “Better than a Hallelujah”

God houdt van een wiegenlied en de tranen

Van een moeder in het holst van de nacht,

Soms meer dan een halleluja

God houdt van een noodkreet van een dronkaard

En de smeekbede van een soldaat, s

Soms meer dan van een halleluja

 

Wij storten de ellende van ons hart uit

Maar God hoort alleen een melodie

Wij verkeren in een complete wanorde

Oprecht geroep vanuit gebroken harten

Is beter dan een halleluja

 

De vrouw die zich vastklampt aan het leven

En een stervende man die de strijd staakt

Zijn soms beter dan een halleluja

De tranen van schaamte om wat is aangericht

De stilte als de woorden niet willen komen

Zijn soms beter dan een halleluja

 

Wij storten de ellende van ons hart uit

Maar God hoort alleen een melodie

Wij verkeren in een complete wanorde

Oprecht geroep vanuit gebroken harten

Is beter dan een halleluja

Beter dan een beierende kerkklok

Beter dan een kerkkoor dat het uitzingt

 

Wij storten de ellende van ons hart uit

Maar God hoort alleen een melodie

Wij verkeren in een complete wanorde

Oprecht geroep vanuit gebroken harten

Is beter dan een halleluja

 

Wij storten de ellende van ons hart uit

Maar God hoort alleen een melodie

Wij verkeren in een complete wanorde

Oprecht geroep vanuit gebroken harten

Is beter dan een halleluja

Soms beter dan een halleluja

Beter dan een halleluja

Soms beter dan een halleluja

 

Koor – “Psalm of New Beginnings”

Verheugd was ik toen ik hoorde,

Verheugd was ik toen ik hoorde

Wij gaan naar het huis,

Wij gaan naar het huis van de Heer

Hef op, poorten, uw hoofden omhoog,

Hef uw harten omhoog o gij mensen

Hef op, poorten, uw hoofden omhoog

En de Koning vol majesteit,

De Koning vol majesteit zal binnengaan

Het is de Heer, de Heer van de hemelse machten

Ga met een danklied zijn poorten binnen

Kom voor zijn troon met een lofgezang

De Heer is vol genade en ere

De standvastige liefde van God duurt voor eeuwig

Verheug, geef dank en zing

Zing een nieuw lied met een visie

Zing een nieuw lied van gena

Zing een lied van geloof en wijsheid

Zing een nieuw lied waar ik sta

Geef ons stemmen om te aanbidden

Geef ons harten vol leven en vrij

In deze plaats waar we opnieuw beginnen

God van genade, begin bij mij

Leid ons voort om U te volgen

Hoop te geven in de nacht

Maak ons dienstbaar voor uw Koninkrijk

Dat Gods licht door ons wordt gebracht

Roept U ons, God van belofte

Ja, wij volgen, ja, wij gaan

Maak uw gemeente een levend getuige

Hemels teken in ons bestaan

Roep ons dan, leid ons voort

God van licht

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij, zoals wij elke week doen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

Preek“Kiezen met lef”

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik in deze serie over chutzpah praten over het belang zeker in deze tijd, van het niet kiezen voor de weg van de minste weerstand. Je ziet hier iemand die altijd in die verleiding komt. Je staat voor de keuze. Je kunt één van twee wegen kiezen. De ene is makkelijk. Niemand die het ziet. Ik ga met een zak chips op de bank hangen. En er is een andere weg. Ik kan opstaan en gaan doen wat ik moet doen. Ik kan gehoor geven aan Gods oproep. Soms hebben wij rust nodig, absoluut. Vaak moeten wij ons opladen of ons even bezinnen. Maar ik heb het gevoel dat tijdens deze pandemie een sterke verleiding bestaat, in elk geval voor mij, om telkens de weg van de minste weerstand te kiezen terwijl de andere weg zo vaak zo’n grote beloning in zich heeft. En heel vaak is dat omdat iedereen lui is. Iedereen kiest de weg van de minste weerstand. Het is zo makkelijk om de prachtige kansen die in het verschiet liggen, te missen. Die twee wegen kom je natuurlijk overal in de Bijbel tegen. De weg die Ik voor u leg, de weg naar het leven en de weg naar de dood. Vreugde en levenszin volgen uit het nemen van verantwoordelijkheid. Dat hebben heel veel mensen in deze tijd vergeten. Als we verantwoordelijkheid afschuiven, geven wij ook heel veel levenszin op. Wees vol levenszin als God ons roept. Wanneer er iets is waarvan wij voelen dat wij het moeten doen voor God. Wanneer ons wordt gevraagd, het goede te doen, hoe moeilijk ook. Als wij bij onze kinderen of onze vrouw moeten zijn, of een vriend ons nodig heeft. Dan kunnen wij bevangen worden door laksheid. En ik ken dat ook. Het is soms zo moeilijk om het goede te doen. Besluit vandaag dat als dat moment aanbreekt en misschien is dat deze week al dat je, ook als je geen zin hebt, in de richting van het goede beweegt omdat God een beloning in petto heeft voor mensen die zulke beslissingen nemen. Zo iemand ben jij. Ik wil het over Mozes hebben. De tekst van vandaag komt uit twee hoofdstukken. Het is een prachtig verhaal, het verhaal van Mozes. Zijn leven is zo interessant. Het is mijn lievelingsverhaal uit het Oude Testament. Alleen al daarom kom ik altijd terug bij Mozes. Velen van ons weten dat hij als Hebreeër werd geboren maar geadopteerd werd door een Egyptische prinses en opgroeide als rijke en machtige prins aan het hof van de farao. In de bronstijd was het Egyptische rijk een van de machtigste rijken aller tijden. En Mozes groeit op aan dat hof. Ongelooflijk. Maar op een dag groeit het besef dat hij weliswaar van buiten een Egyptenaar is maar van binnen een Hebreeër. Hij ziet dat zijn Hebreeuwse broeders en zusters tot slaven gemaakt zijn. Misschien beseft hij dat de maaltijden die hij eet en de weelde waarin hij elke dag leeft te danken zijn aan het feit dat zijn volk tot slaven gemaakt is. Hoe kan ik zo leven, denkt hij. Dat begint te knagen. Tot op een dag deze Egyptische prins, die van binnen een Hebreeër is, ziet hoe een van zijn broeders wordt afgetuigd door een Egyptische soldaat. En Mozes, die soms heldhaftig, maar soms ook laf kan zijn vermoord die man en begraaft hem in het zand en denkt dat hij iets goeds heeft gedaan. De volgende dag ziet hij zijn Hebreeuwse broeders ruziën en vraagt waarom. En dan zeggen ze: Ga je ons net als die Egyptenaar doden? Dan weet hij dat de mensen weten dat hij die Egyptische soldaat gedood heeft en dat hij nu zijn stiefvader, de farao achter zich aan krijgt. Hij weet het even niet meer. Of eigenlijk was het zijn opa. Stief-opa. Dus Mozes vlucht, naar het land Midian. Ik stop hier even, want zijn leeftijd speelt een belangrijke rol. Als Mozes vanuit Egypte naar het land Midian vlucht, is hij 40. Hij is een 40-jarige prins, die Egypte ontvlucht. En er verstrijken nog 40 jaar tot aan het moment van de brandende braamstruik. Als Mozes daar staat, denk ik dat hij zijn leven als voorbij beschouwde. Mozes was een oude man toen hij gehoor gaf aan zijn roeping. Dit is een Midden-Oosterse man van in de 70. Misschien zag Mozes er zo uit. Een verweerde kop. Veel meegemaakt. Ver van huis en van zijn moeder en zijn familie. Zij weten niet waar hij is. Hij is verdwenen, een vluchteling. Hij is 40 jaar lang schaapherder. Kun je het je voorstellen? Van zijn 40ste tot zijn 80ste is hij herder. En ineens is daar die brandende braamstruik. Als je aan Mozes denkt, denk dan aan een oude man. Geen jongeman vol hoop en dromen maar een oude man kort voor zijn levenseinde. Zo ziet hij zichzelf. En als hij die braamstruik ziet branden beseft hij niet meteen dat die niet verteerd wordt. Mozes nadert die struik en uit die struik klinkt een stem op. Mozes, Mozes. En met een oude, krakende stem antwoordt Mozes: Hier ben ik. Het is de stem van Jahweh, die zegt: Mozes, Ik heb het roepen van mijn volk gehoord. De nazaten van je voorvaderen Abraham, Izak en Jakob. Ik wil dat je naar de farao gaat en hem gebiedt, mijn volk te laten gaan. Mozes zegt viermaal dat hij niet de juiste persoon is. Dat hij niet moet gaan. God zegt, Ik heb hun roepen gehoord. Ga naar de farao. En Mozes zegt: Wie ben ik? Ik ben maar een willekeurige vluchteling, een herder. Wie ben ik dat U.…Zijn stem klinkt angstig. Ik ben een oude man. Ik zit hier in de wildernis. En wat zegt God? Ik zal met je zijn. Ik zal met je meegaan. Je bent niet alleen. En als je gaat, leid Ik jou en je volk naar een land dat overvloeit van melk en honing. Als je gaat, worden je zoons en dochters bekleed met goud en zilver en rijkdom. Dit is een prachtkans om je volk naar de vrijheid en het leven te leiden. En wat zegt Mozes dan? Hier komt excuus nummer twee. Ze gaan mij niet geloven. Ze gaan dat niet geloven van die brandende braamstruik. Ze kennen mij niet eens. Wat als ze mij niet geloven? En God zegt: gooi je staf op de grond en het wordt een slang. Raap hem op en het wordt weer een staf. Steek je hand in je mantel. Hij doet allerlei wonderen en dan zegt Mozes: Maar wat als ik nou niet zo welbespraakt ben? Ik ben slecht in mensen toespreken. Ik stotter en heb een spraakgebrek. En dan zegt God: Wie heeft de monden gemaakt? Ik ga je helpen. Je zult gaan en je zult spreken en ik voer je volk naar die prachtige plaats die overvloeit van melk en honing. Toen Hannah dat las, vroeg Haven wat melk en honing betekent. Heel lekker, zei ik. Nee, ik zei: Melk en honing is een Joodse aanduiding voor een land met weiden voor vee en schapen en bouwland. Ik weet niet wat honing ermee te maken heeft, maar zo heette dat in die dagen. Wie geeft de mensen monden, vraagt Hij. En uiteindelijk zegt Mozes: Vergeef uw dienaar. Maar kies liever een ander. Hij zegt het maar gewoon. En dan staat er dat de Heer vertoornd raakte. Hij was woedend. Dan valt er een pijnlijke stilte en dan lijkt het of God zegt: Vooruit dan maar. En hoe zit het met je broer Aäron? Overigens is die intussen 83. Wat als hij het woord voor je doet? Mozes geeft geen antwoord. Nergens staat dat Mozes antwoord gaf. Hij vertelt alleen zijn gezin dat hij teruggaat naar Egypte. Ik haal dit verhaal aan omdat het over mij gaat. En over jou. Als je 40 jaar lang hetzelfde doet en je bent er goed in ga je op zeker moment kalmer aan doen en denk je aan je oude dag en wat je dan gaat doen. En dan gebeurt er zoiets groots in je leven. Hoe oud of hoe jong je ook bent. Het is zo makkelijk, vooral nu met COVID, om te zeggen: Kies maar een ander, Heer. Of: Nu even niet, Heer. Of: Dit is niks voor mij, Heer. Ik heb geen tijd, Heer. En hoe zit het met het geld? Of dit? Of dat? Het is zo makkelijk, als een grote kans jouw kant op komt als God je roept om iets te doen of met name wanneer het het juiste is om voor je naaste te doen of voor jezelf, dat je dan zegt: Niet nodig. Dit ga ik nu even niet doen. Ik wil je bemoedigen. Ooit komt er een tijd…Beslis nu. Misschien voel je je nu prima en voel je je niet geroepen. Maar beslis nu dat als het moment komt, als een kans zich voordoet en je hebt er geen goed gevoel over en je komt er niet voor uit je bed beslis dan nu dat je, als morgen aanbreekt, ja zult zeggen. Beslis nu dat als de week aanbreekt waarin zich een kans voordoet dat je dan geen excuus bedenkt waarom je het niet kunt of waarom je niet kunt doen wat God van je vraagt. Als je nu die beslissing neemt en je eraan terugdenkt als de kans zich voordoet dat je ja zult zeggen, zul je blij zijn dat je dat gedaan hebt. Je zult blij zijn dat je, net als Mozes, gedaan hebt wat God van je vroeg. Mensen hebben je nodig. Ze hebben mensen zoals jij nodig. Mensen vol vreugde, vol leven, vol visie. Je moet een heleboel kleine dingen doen voordat je een hoop grote dingen doet. Kijk niet naar anderen en zeg niet: Mijn vrienden doen zus of mijn familie doet zo. Het komt wel een keer. Sta niet toe dat je zo wilszwak bent. Zo iemand ben je niet. Wees een krachtig mens zoals je geboren bent. Sta op, bereid je voor, waar je je ook in je leven bevindt en doe datgene waartoe God je geroepen heeft. Laat jezelf geen slachtoffer van Procrustes worden. Kennen jullie het Procrustesbed? In de Griekse mythologie komt een boef voor, Procrustes die aan de weg naar Athene woont, een moeilijk begaanbare bergpas. Procrustes nodigt reizigers altijd uit om in zijn herberg te logeren. Het is een mythe. Procrustes heeft een bed…En als je niet precies in dat bed past, helpt hij je. Als je te lang bent, hakt hij je benen af tot je in dat bed past en als je te kort bent, rekt hij je op. Dat is een analogie geworden voor wat zoveel instellingen met mensen doen. Veel organisaties denken mensen te helpen door ze in een hokje te stoppen dat past als een Procrustesbed. Scholen doen dat soms. Religies doen dat soms. De overheid begint dat nu te doen en politieke instellingen ook. Allerlei families en subgroepensubculturen proberen je in een hokje te stoppen. Als je te kort bent, rekken ze je op. Ben je te lang, dan korten ze je in. Maar dat ben jij niet. Probeer niet als ieder ander te zijn. Word geen slachtoffer van het Procrustesbed. Stel jezelf maar één vraag: Doe ik het goede? Eer ik God met wat ik doe? Ben ik met wat ik doe, trouw aan wie ik ben? Als het antwoord ja luidt, sta dan niet meer stil bij de rest. Doe wat wijs is en doe wat goed is. Meer hoef je niet te doen. Velen van ons voeren als excuus aan ‘dat God geen dingen via iemand als ik doet’. Misschien zeg je te vaak tegen jezelf: Ik ben te oud. Een goede vriend van mij zou weer voorganger moeten worden en dan zegt hij: Daar ben ik te oud voor. Niemand wil zo’n oude voorganger. Daar zie ik hem dan mee worstelen. En ik zie ook jongelui van wie ik denk: Je zou dit of dat moeten doen. En dan zeggen ze: Ik heb geen ervaring. Niemand neemt iemand zoals ik aan. Dan denk ik altijd: Heb je het geprobeerd? Laat een ander niet zeggen dat je te oud bent of zeg zelf niet dat je te jong bent. Zeg nooit tegen jezelf dat je te arm bent. Ik ben ook arm geweest en het is lastig om je milieu achter je te laten. Als je arm bent, zijn je vrienden je lotgenoten. Het voelt gek om dat achter je te laten. Laat anderen noch jijzelf zeggen dat je iets niet kunt vanwege je ras of je gender. Je kunt alles doen wat God van je vraagt. Heeft God gezegd dat je iets niet kunt vanwege je leeftijd of je ras of je gender? Staat het hier? Als het hier niet in staat, doet het er niet toe. Als Hij zegt dat je het kunt, kun je het. Vertrouw erop dat, ook al zul je fouten maken, God een groots plan voor je heeft. Ik ben trots op je. Ik weet dat je fouten hebt gemaakt, dat je een verleden hebt. Ik weet dat je worstelt met dingen. God roept geen perfecte mensen. Heel vaak roept Hij ons in onze chaos en soms onze zonde en besluiten wij toch de richting te volgen waartoe Hij ons roept. Hij gaat die dingen uitwerken op reis met ons, en dat is prachtig. Doe jezelf niet te kort. Je gaat iets prachtigs doen maar dat weet je pas als je het probeert. Ik denk even aan iets anders. Zo vaak hebben wij iets wat ik even niet kan benoemen. Het is een soort levenshouding. Ik noem het het principe van het wegspoelen van excuses. Zo vaak zeg je dat iets toch niet gaat werken. Maar zo ja, dan zou ik het toch nooit hebben geweten. Daar zat amper een nadeel aan vast. Denk aan hoeveel gemoedsrust het je zal geven ook als het niet gaat werken, om te weten dat je het tenminste geprobeerd hebt. Ik weet nu tenminste dat het niet zo mocht zijn. En toch zul je iets van die ervaring geleerd hebben. Dat is wat goed falen betekent. Je kunt niet slagen voordat je faalt. Je moet keer op keer falen eer je slaagt. Dat geldt voor pianospelen, dat geldt voor fietsen. Dat geldt voor alles in het leven. Je kunt niet verwachten dat je meteen een winnaar bent. Begin als verliezer, zoals iedereen en zorg dat je er komt. Verzoen je ermee dat je je geen zorgen gaat maken over je falen. Ik ga door met goed te falen, het goede te doen en te doen wat ik word geacht te doen. Geef dat laatste excuus geen kans: Wat als ik faal. Dat soort dingen. Wandel met de Heer en doe waartoe Hij je roept. Je zult zo blij zijn dat je dat gedaan hebt. God heeft je veel meer kracht te geven dan je jezelf toeschrijft. Veel meer. En het nemen van die risico’s en het uit de boot durven stappen is een kwestie van begrijpen dat je het altijd al in je had. En dat is zo. Ik ben trots op je. Je gaat het zo geweldig doen. Denk ten slotte eens hieraan. Blaise Pascal was wiskundige, maar was ook diepgelovig. Hij heeft de Gok van Pascal bedacht. Zo kwam hij tot geloof. Hij zei dat er vier opties zijn: God bestaat. God bestaat niet. Ik geloof in God. Ik geloof niet in God. Als God bestaat en ik geloof niet in Hem en Hij bestaat echt ben ik eeuwig gelukkig in de hemel. Als ik in God geloof, maar Hij bestaat niet, gebeurt er niets. Als God bestaat en ik geloof niet in God, ben ik voor eeuwig verdoemd. Maar als God niet bestaat en ik geloof niet in God, gebeurt er niets. Dat bedenkt een wiskundige. Als je Pascal leest, zie je hoe hij besloot, een christen te worden. Later schrijft hij dat dat weinig invloed heeft gehad in zijn leven. Hij had een aanraking van de Heilige Geest nodig. Maar de Gok van Pascal illustreert in zekere zin hoe wij zo vaak in ons leven zoveel excuses bedenken om de weg van de minste weerstand te nemen. Wij geven toe aan ons knusse bed of onze comfortabele airco. Wij stellen uit. Ik doe het morgen. Ik doe het volgende week. Maar er zijn mensen die je nodig hebben. Er is een bestemming die roept. En die blijft je roepen. En elke dag vraag je je diep van binnen af: Wat als ik dat gedaan had? Wat als ik uit de boot was gestapt? Wat als ik de moeilijke weg had gekozen? Vooral in deze COVID-tijd, waarin maar heel weinig mensen dat doen? Wat als je anders zou zijn? En dat ben je. Je bent anders. Je bent uniek. Jij bent de enige die jij bent. En God heeft je vandaag nodig. Dus als het moment deze week of deze maand aanbreekt en je weet dat je het goede moet doen en dat valt je emotioneel heel zwaar doe het dan. Doe het niet morgen. Doe het niet volgende week. Wacht niet eens een minuutje. Wacht geen seconde. Doe het. Ga ervoor. En merk hoe God dat zal gebruiken om in je leven te ontwikkelen. Zovelen van jullie worstelen met je geloof. Velen zeggen: Ik weet het niet zo. Ik hou van de kerk en van Hour of Power. Natuurlijk hou je van Hour of Power. Ik hou wel van dat soort dingen. Ik heb niks tegen religie. Mijn vriendin is een christen of mijn ouders zijn christen. Dat is goed en verdienstelijk, maar het is niks voor mij. Dan zeg ik tegen je: Besluit vandaag om Christus te volgen. Het is goed om te bidden en dat kan een goede manier zijn maar uiteindelijk betekent christen worden, besluiten om Jezus te volgen. Dat is een kwestie van vandaag besluiten. Ik ga niet lauw zijn. Ik ga warm of koud zijn. Ik doe het of ik doe het niet. Wacht niet langer. Besluit vandaag om God met heel je hart te volgen. En kijk wat Hij kan doen. Als je God een beetje vertrouwen schenkt geeft Hij jou een fantastische bestemming. Een prachtig leven. Een leven van fouten en tekortkomingen en worstelingen, ja maar uiteindelijk ook een leven vol betekenis, vol zin en vol vreugde. Dat is wat het leven is als je Christus met heel je hart gaat volgen. En dat is het eeuwige leven. Niemand van ons weet wanneer het einde komt. Voor jongeren kan het morgen zijn. Voor ouderen kan het nog jaren duren. Maar wacht niet langer en besluit om degene te worden waartoe je bent geroepen. Kies vandaag voor de Heer. Maak een keuze, en maak die nu. En zie hoe God grote dingen in je leven gaat doen.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij hebben U zo lief. Dank voor uw geduld met ons. Heer, ik dank U dat, hoewel velen van ons menen, onze bestemming gemist te hebben of onze roeping gemist te hebben, of dat wij niet meer bruikbaar zijn voor God of dat wij misschien te veel twijfels over de Heer of ons geloof hebben dan weet ik, God, dat zelfs als maar 1% van ons gelooft en 99% twijfelt dat U die ene procent kunt gebruiken. Wij geven het percentage van ons hart dat wij kunnen geven opdat wij U op een dag alles kunnen geven, Heer. Ik bid voor iedereen die mij hoort en worstelt met het besluit om U te volgen of om het juiste te doen. Heer, wij danken U dat U alles kan gebruiken onze overwinningen en onze verliezen om ons dieper te ontwikkelen tot het soort mensen waartoe U ons geroepen hebt. Bovenal willen wij volgelingen zijn en van U leren. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

En nu de zegen.De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leven met lef – Kiezen met lef

10 januari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan