Home Je kunt het

(Opening door Jan van den Bosch met Tanya: ze leest een lied/gebed voor)

Tanya, wil je dat lied uit Oekraïne voorlezen?

 

Laat mijn gebed als wierook zijn voor U

Hoor in de hemel het roepen van mijn hart

God, ik bid U voor Oekraïne

God, ik bid U voor de mensen

Schenk ons genade, red ons, kom ons te hulp

God, ik weet dat U altijd bij ons bent

U bent in de hemel

U alleen geeft vreugde en vrede

U gaf Uw leven voor de mensen

In het Boek des Levens, uw Woord

Wijst U ons op de Weg, de Waarheid en het Leven

Laten alle mensen bidden en U zoeken

U die stierf voor iedereen

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij vinden het een eer dat jullie bij ons zijn. Ik wil jullie er weer van doordringen dat Gods Woord Zijn wil is. De beloften in de Bijbel zijn Zijn wil voor jou, hier en nu. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, dank U voor alles wat U doet in onze harten en geesten en levens. Wij zijn U dankbaar voor uw kracht en uw liefde voor ons. Wij bidden in Jezus’ naam om een uitstorting van uw Heilige Geest. Dit bidden wij in Christus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Rejoice, the Lord is King

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem,

Verheug, wees blij, verheerlijk Hem

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem,

Verheug, wees blij, verhef uw stem

Amen

 

Oproep tot gebed voor Oekraïne door Bobby Schuller

Wij willen nu bidden voor vrede en bidden voor het Oekraïense volk. En wij begrijpen dat datgene waar ze voor vechten het waard is om voor te strijden. Mag ik een amen? Dit is iets wat we allemaal begrijpen. Atheïsten en christenen. Ongeacht onze achtergrond en onze politieke kleur. Wij begrijpen allemaal de waarde van vrijheid. Maar ik denk ook dat de offers die de Oekraïners nu brengen een offer is dat waardig is en gehonoreerd moet worden. We pauzeren een moment. Het orkest speelt het Oekraïense volkslied. Als jullie met de Oekraïners willen opstaan, doe dat, zou ik zeggen. En spreek, als je wilt, in je hart een gebed uit voor de vrede.

 

Orkest – Oekraïense nationale volkslied

 

Koorzang – Shalom

Shalom, shalom

Shalom, mijn vrede geef Ik u.

Vrede, vrede, shalom

 

SchriftlezingJeremia 1:4-10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jeremia 1:4-10. Bedenk, deze woorden zijn voor jou. Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen want Ik ben met u om u te redden spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken om te vernielen en omver te halen maar ook om te bouwen en te planten. Amen.

 

Solo – It is Well with My Soul door Todd Strange

Wanneer vrede als een rivier door mij stroomt

Wanneer ik onpeilbaar diep lijd

In alle gevallen verandert dit niet

Het is goed met mijn ziel voor altijd

Het is goed met mijn ziel

Het is goed met mijn ziel voor altijd

 

En nu leef ik toe naar de dag van zijn komst

Waarop ieder oog Hem zal zien

Als Jezus zal komen, ‘t bazuingeschal klinkt

En de Heer zal neerdalen

Prijs de Heer, het is goed met mijn ziel

Het is goed met mijn ziel

Het is goed met mijn ziel voor altijd

Het is goed met mijn ziel

 

(Fragment: christenen zingen in metrostation Kiev)

U geeft vreugde en vrede

U stierf voor alle mensen

In het Boek des Levens, uw Woord

Wijst U ons de Weg, de Waarheid en het Leven

 

(Interview met Taya en Vladik uit Oekraïne, vertaald door Mary Malone)

J: Mary, jij hebt uit Oekraïne vier kinderen met Downsyndroom geadopteerd. Het zijn jouw kinderen. Ongelooflijk. Jij bent een van de helden. Bij toeval kwam je terecht bij de instelling waar Tanya en Vladik nu wonen. Kun je Tanya vragen, iets te vertellen over Vladik? Die altijd lacht, hè? Altijd blij is.

T: Dit is mijn zoon Vladik. Hij is 20. Hij heeft speciale zorg nodig. Hij heeft sinds zijn geboorte een ontwikkelingsstoornis van de hersenen. Zijn hersenen zijn abnormaal ontwikkeld. De artsen vertelden haar dat hij nooit zou kunnen lopen of praten en dat hij nooit zelfstandig kon eten. Toen hij 10 maanden oud was, gaven ze hem een shunt. Hij lijdt ook aan epilepsie. Maar wij houden heel veel van hem. Zijn diagnose is geen probleem voor ons. Dat hij kan lopen en praten en op zo’n hoog niveau functioneert is een wonder van God.

J: Kun je vertellen… Je woont in Brovary, een voorstad van Kiev die onafgebroken gebombardeerd is door de Russen. Jij zat in een schuilkelder. Hoe ondergingen de kinderen de geluiden van de oorlog?

T: Op 24 februari om 5 uur ’s ochtend hoorden wij zware explosies. Drie zware explosies. Wij raakten heel erg in paniek. Wij wisten niet wat wij moesten doen of waar wij heen moesten. Op het nieuws en via Facebook zagen wij dat de oorlog was uitgebroken. Wij waren doodsbang. Wij pakten onze spullen bij elkaar. Wij kalmeerden wat en begonnen te bidden. Wij vroegen God ons te beschermen. Vanaf dat moment veranderde ons leven volkomen. Elke dag hoorden wij vliegtuigen en raketten. Vanuit mijn raam zagen wij tanks. Voorheen reden er alleen auto’s op die weg. Nu tanks. ‘s Avonds gingen wij naar de kelder. Daar zaten wij samen met een ander gezin. En in je schuilkelder las je de Psalmen van David, van 1 tot en met 150. Wij baden samen en troostten onze harten met het Woord van God. En God gaf ons vrede. Het is echt waar. Alleen God schenkt zo’n vrede. De Psalmen gaven veel troost. Ze herinnerden ons eraan hoe David het opnam tegen zijn vijanden en hoe God David beschermde tegen zijn vijanden. Die Psalmen werden erg realistisch voor ons. Voorheen hadden wij nooit vijanden gehad.

J: Je vader is een Rus, je moeder komt uit Oekraïne. Heb je een hekel aan Poetin om wat zijn leger aanricht?

M: Ja, ze is kwaad op hem.

T: Ik heb mijn leven lang Russisch gesproken. Daar had niemand haar ooit op aangesproken. Ik spreek twee talen, Russisch en Oekraïens.

J: Wat is jouw boodschap, Tanya, voor de vrije wereld?

T: Wij moeten Poetin tegenhouden. De wereld mag niet lijdzaam toezien, maar moet iets doen om ons te helpen. Hij zal niet ophouden na Oekraïne. Als hij ons bezet, zal hij meer bezetten.

J: Wij weten dat er heel veel christenen in Oekraïne wonen. Wat kunnen wij voor hen doen?

T: Vooral bidden. God is met ons. Hij strijdt aan onze kant en staat ons bij. Veel mensen die voor de oorlog niet in de Bijbel lazen en niet baden wenden zich nu tot Gods Woord en bidden. Iedereen bidt. In heel Oekraïne, ook in onze stad, zie je op grote billboards verzen uit de Bijbel. Vooral uit de Psalmen.

J: Wat is je favoriete Bijbelvers?

T: Wie God volgt en Hem liefheeft, God zal voor diegene zorgen.

J: Hoe kun je zeggen dat God voor je zorgt als je je land moet verlaten en je huis wordt verwoest.

T: Ik zie Gods genade omdat Hij mij naar een plaats hier heeft gebracht. Hij heeft mij deze plek gegeven. Hij zorgt voor mijn gezin. Wij zijn in veiligheid. Ik kan Gods hand zien. Er kwamen 50 anderen tegelijk met mij. Wij zijn nu veilig. Ze zorgen goed voor ons. Gisteren konden wij naar de Oekraïense kerkdienst. Ik zag zoveel Oekraïners. Uit Kharkiv, uit Tsjernihiv. Wij zongen het lied dat ik heb voorgelezen.

M: Ze zegt hoe het haar ontroerde om haar volk te zien.

J: Wat is je hoop? Want je kunt niet terug naar je land. Het is verwoest. Een kwart van je landgenoten is op de vlucht.

M: Haar hoop is alleen gevestigd op God.

T: Hij zal mij nooit verlaten. Ik weet niet wat er morgen zal gebeuren maar ik weet dat God nabij is. Hij zorgt voor mij. Alles wat Hij doet, is zijn goedheid voor mij.

J: Jij hebt in Oekraïne gewoond. Wat een geloofshelden, hè?

M: Dat zijn ze zeker.

J: Vladik, jij spreekt een beetje Engels, hè?

V: Goedemorgen.

J: Juist. Goedemorgen.

V: Fijn om u te zien.

J: Dank u wel.

J: En voor jou heb ik, van Hour of Power…Nee, voor jou.

M: Voor mij? Hartelijk dank.

J: En voor jou, Tanya, je hebt een klein kamertje…

T: Heel hartelijk bedankt.

J: Mary, Tanya en Vladik, hartelijk dank.

 

VideoLet there Be Peace on Earth door Voices of Hope Children’s Choir

Laat er vrede zijn op aarde en laat het bij mij beginnen

Laat er vrede zijn op aarde de vrede die God heeft bedoeld

Als God onze Vader is zijn wij allen zijn kinderen

Laten wij samenleven in volmaakte harmonie

Laat de vrede beginnen bij mij, beginnen op dit moment

Laat bij iedere stap die ik zet dit mijn plechtige belofte zijn:

Dat ik elk ogenblik beleef in vrede, altijd weer

Laat er vrede zijn op aarde en laat het beginnen bij mij

Laat vrede beginnen bij mij, amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Als je hier nieuw bent, wij zeggen hier elke week het credo hardop. Een manier om de Bijbel op een frisse manier onder woorden te brengen. Je mag gaan staan, dan zeggen wij dit samen. Ik wil graag dat je je dit toe-eigent. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Je kunt het!

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het, omdat hij van grote betekenis was voor deze bediening hebben over mijn grootvader Schuller. Op donderdagen, lang voordat ik dit deed, deden Hannah en ik een soort studentenpastoraat en van alles erbij. Elke donderdag bracht hij twee uur met mij door. Dan annuleerde hij zijn volgende afspraak en praatte met mij. Ik draag zijn verhalen en herinneringen in mijn hart en mijn geest. Over optreden voor de camera en over goed communiceren. En hoe een verhaal te vertellen en over hoe je kunt nadenken over de Bijbel. De meeste mensen die jonger zijn dan ik hebben nooit van mijn opa gehoord. Maar de meeste mensen die ouder zijn, wel. Hij was onder meer beroemd vanwege architectuur. Hij heeft heel veel bereikt, maar het indrukwekkendst is Hour of Power. De hele rest kan verdwijnen, maar alles kwam voort uit die ene droom van hem: De boodschap te brengen van een liefhebbende, hoopvolle God. Een God in een wereld vol van mogelijkheden voor jou. Zoals je bent. Voor iedereen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft miljoenen over de hele wereld bereikt en heeft zo levens aangeraakt die veranderde door mijn opa en oma. Beiden wilden ze verschil maken. Ik zag dat en werd er als jongeman door geïnspireerd. Na de Bijbelschool droomden Hannah en ik ervan om een kerk te stichten. Wij richtten een kerk op, The Gathering die na een fusie The Tree of Life ging heten. Wij kwamen bijeen in een bar van het American Legion. Het was een danszaal met een bar eronder, de Old Town Orange. Dit is een foto van die kerk. Op het hoogtepunt kwamen daar 300 mensen. Het was een echte gezinskerk. Veel jongelui, veel kinderen die rondrenden. Erg leuk. Er was helemaal geen geld. Financieel konden wij niks. Het eerste jaar gaven wij als geloofsdaad al onze giften aan de armen. Zo zeiden wij: God, wij zaaien terug onder hen die behoeftig zijn. En Hannah en ik vonden uiteindelijk wel inkomsten. Zij was grafisch ontwerper. Ik deed van alles en zo redden wij ons wel. In die tijd ging de geest van mijn opa geleidelijk achteruit. Hij had geloof ik geen Alzheimer, maar, en dit zegt Bobby, hij liep in de jaren ’90 hoofdletsel op en is daar nooit helemaal van hersteld. Ik denk dat dat op latere leeftijd voor verwarring en dementie heeft gezorgd. Dat had gevolgen, want Hour of Power was helemaal gebaseerd op zijn visie en zijn persoonlijkheid. Hij was altijd bezig. Na het faillissement gebeurden er grote dingen. Ze vroegen mij terug te keren voor, zoals sommigen het verwoordden, een vorm van doodbloeden. Het gebouw is er niet meer. Dr. Schuller is er niet meer. Wij gaan afbouwen. In die tijd preekte ik in mijn kerk, Tree of Life, in korte broek en een T-shirt, op slippers. Maar nu moest ik een echt pak aan dat mijn moeder voor mij had gekocht nadat ik was afgestudeerd aan de Bijbelschool. Het paste niet geweldig, maar ik trok het aan, ging naar de Crystal Cathedral en preekte daar dan, met Beethoven en fonteinen en zo. Erg raar, allemaal. Dat deden Hannah en ik een tijdlang en in die tijd gingen wij landen bezoeken. Wij zagen de mensen die wij op zondag via de tv toespreken naast onze eigen kerkleden. Wij hoorden het ene verhaal na het andere. Australië en Nieuw-Zeeland. Hong Kong, Canada. Duitsland, Nederland, Zwitserland. En wij hoorden geweldige verhalen van veranderde levens. Hoe meer verhalen wij hoorden en hoe meer brieven wij lazen en dank voor de brieven die jullie ons sturen ze moedigen ons enorm aan. Ik ervoer in mijn hart; dit houdt niet op te bestaan. Ik kan niet zeggen hoeveel uitdagingen wij het hoofd moesten bieden. Het ene na het andere. Maar God gaf ons iets in ons hart dat dit niet zou stoppen. Ik bezocht in die tijd vaak mijn opa, die intussen volledig dement was. Maar af en toe had hij momenten waarop hij zichzelf was. Ik herinner mij de laatste keer dat mijn pa en ik gingen vissen met opa. Dat was kort voor hij zou overlijden. Het was na het faillissement. Dit is een foto van toen en zo herinner ik mij mijn grootvader. Altijd blij, altijd lachen, altijd mensen bemoedigen. Met die kenmerkende bril van hem. Ik herinner mij de laatste twee gesprekken met hem. De voorlaatste keer, hij sliep veel. Zijn einde naderde. Ik zat in een stoel naast hem. Hij kwam overeind, keek mij aan en zei: Bobby, wat zit je haar leuk. Dank je wel, opa. Daarna ging hij liggen en viel weer in slaap. Dat verhaal heb ik nooit eerder verteld. Het is een bijzondere herinnering. Ik weet niet waarom ik vind dat ik het vandaag moet vertellen maar het heeft mij altijd enorm gesterkt op moeilijke momenten. De laatste keer dat ik mijn opa sprak, verliep grotendeels net zo. Hij kwam overeind, keek mij aan en zei: Bobby. Dag opa, zei ik. Lange pauze. Hij keek mij alleen maar aan en zei toen: Wat wil je van mij? Die vraag had ik niet verwacht, hoewel dat echt iets voor hem was. Maar ik wist wat ik moest antwoorden. Ik zei: Ik wil dat u mij zegent. En zo, liggend in zijn bed, strekte hij zijn handen uit. Ik stak mijn hand uit en die bedekte hij zo, en hij sloot zijn ogen. Ik zat daar een hele tijd, tot het zweet in mijn handen stond. Ik dacht dat hij in slaap was gevallen en begon mijn hand terug te trekken. En toen verstevigde hij zijn greep. Hij was al die tijd wakker geweest. Ga niet weg, zei hij. Toen sloot hij zijn ogen weer en zag ik zijn lippen bewegen. Hij bad voor mij. Hij zegende mij. Ik bleef nog wat langer zitten tot hij begon te snurken. Toen vond ik dat ik kon vertrekken. Toen hij stierf, was zijn nalatenschap er slecht aan toe. Mijn oma was al een tijd dood en hij had de zaak niet kunnen herstellen. Hij was een beroemdheid. Ze zetten al zijn bezittingen op een website. Alles kwam erop, alles wat wij als kinderen hadden gekend. Ieder dingetje zonder waarde dat zo bijzonder voor ons was kwam op een veilingwebsite om te worden verkocht. Daar zat ook een blauwe ring bij die hij altijd droeg. Een gouden ring die hij, meen ik, in Jeruzalem gekocht had. Met een blauw teken. Iets van een leeuw of zo. Je kon hem als zegelring gebruiken. Hij had altijd gezegd dat hij mij die ring zou geven. Het voelde aan als een familiestuk, voor de oudste zoon. Het was iets dat ik moest hebben. Ik zag op de website dat hij op 200 à 250 dollar getaxeerd was. Ik spaarde 800 dollar voor die ring bij elkaar. Hij bracht 11.000 dollar op. Dat heb ik er niet voor betaald. Dat deed een ander. Als iemand van u die ring heeft, koop ik hem. Maar voor maximaal 800 dollar. Er is één ding dat ik wel kreeg. Ma, kun je mij die cassetteband geven? Dank je. Dit is het enige dat ik zelf kocht. Het leek niemand te boeien. Maar als curator voor zijn spullen vond ik het mijn verantwoordelijkheid. Dit is een video van mijn opa Schuller die voor duizenden mensen met kerst in Kiev in de Sovjet-Unie preekte. Die man heeft indrukwekkende dingen gedaan en ik heb ze al eerder genoemd. Voor mij was het meest indrukwekkende, een christelijk programma op de Russische staatstelevisie waarin hij het evangelie verkondigde naast Michael Gorbatsjov en Armand Hammer. Eind jaren ’80 in de Sovjet-Unie. Opmerkelijk. Hij geloofde werkelijk dat je alles wat je droomt, kunt waarmaken. Als je erin gelooft, kun je het bereiken. Wij vonden het soms klinken als clichés maar als een man of vrouw zoiets doet, doet het iets met je. En ik leerde…Ik vertel dit mede omdat op 22 april 10 jaar geleden is dat ik mijn eerste preek hield bij Hour of Power. Kun je het geloven? 10 jaar. Ik vertel dat allemaal niet om over mijzelf te praten of over mijn opa, maar over jullie, om jullie te laten zien wat ik hierdoor geleerd heb in de tijd dat ik opgroeide van jongeman tot iemand van 40. Laat mij iets vertellen over de mentaliteit van standhouden en de overwinning die het uitwerkt in je leven. Dat is altijd mijn instelling geweest, dankzij mensen als jullie en anderen. De meeste mensen zeggen, ik geloof er niet in maar anderen doen dat nog wel. Ik wil eraan bijdragen. Ik wil er deel van uitmaken. Ik geef mij op als vrijwilliger. Ik wil die boodschap delen of wat dan ook. Veel leiders die nu zijn overleden, hebben daaraan bijgedragen. Omdat genoeg mensen erin geloofd hebben en genoeg mensen hebben gezegd, wij gaan alles doen om dit te redden. En vandaag zien wij een bloeiende bediening. Dat is een levensles. Dat een mentaliteit van volhouden je enorm zal helpen omdat je er nooit alleen voor staat. De Heer is altijd aan je zijde. Als je een gelovige bent, is Hij je nu nabij. Je staat er niet alleen voor. Besef dat het pad dat God voor je heeft, een moeilijk pad is maar het is de moeite waard. Het goede dat er gebeurde na twee jaar vrijwilligerswerk en na heel veel gepraat en discussie, wat ik heel vaak gênant vond was dat ik door deze kerk unaniem gekozen werd tot voorganger en leider van deze organisatie. Dat was een grote overwinning. In die week overleed mijn oma plotseling. Ze ging naar de IC met buikpijn. Wij gingen die avond laat naar haar toe. Ze stuurden ons weg en zeiden dat wij ‘s ochtend moesten langskomen. De volgende ochtend stond ik op en tankte en ik hoorde op het nieuws: Vanochtend om 2:00 uur is Arvella Schuller overleden. Ik dacht, moet ik op het nieuws horen dat mijn oma is overleden? Ik belde mijn vader omdat ik dacht dat hij het mij niet verteld had. Ik vroeg hem: Pa, waarom heb je het niet verteld? Maar ik vertelde het hem. Hij had het ook nog niet gehoord. Het nieuws maakte het bekend voordat ze het ons vertelden. De dag erna had onze zoon Cohen een toeval die 29 minuten duurde. Wij brachten een paar dagen in het ziekenhuis door. Hier is hij. Je ziet hier Hannah bidden. Wij waren in de war en bang. De Kinderbescherming kwam langs en scheidde ons van hem want bij de eerste meting leek het of hij een klap op zijn hoofd had gehad. Later wees een MRI uit dat zijn hersenen verkeerd waren ontwikkeld. Sindsdien zijn er zoveel uitdagingen geweest. Maar ik kan je vertellen dat God trouw is. Hij heeft vooruitgang in het leven van Cohen en ons gezin gebracht. En in deze kerk. En wij, die er doorheen moesten, hebben dat gezien. Sommigen kwamen er later bij, maar jullie horen ook bij dat succesverhaal. Wij hebben gezien dat als je moedig volhoudt en niet van ophouden weet God je erdoor leidt. Hij leidt je erdoor. Hij heeft ons erdoor geholpen. En zo ga ik op 22 april vieren dat ik 10 jaar geleden de kansel beklom in het geloof dat de volgende 10 jaar nog beter gaan worden. Ik vertel jullie dit om te zeggen dat Gods plan voor jou spannend is. Het is een spannend plan omdat Gods plannen zo groot zijn. Zijn plannen zijn groot. Je kunt er niet van slapen omdat de spanning ervoor je laat zien dat je hiertoe geroepen bent. En zo wordt spanning een geschenk, omdat die ons toont wie wij moeten zijn en waar wij heen moeten en wat een geschenk dat is, dat God ons onthult dat als wij ons leven aan Hem toevertrouwen Hij grote dingen door jou kan doen. Gods plan voor jou is spannend. Ik wil afronden met deze laatste passage uit Jeremia. Jeremia was een Hebreeuwse priester die op jonge leeftijd door God geroepen werd, profeet te worden. Er staat: Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Is het niet troost gevend dat God dat tegen je zegt? Voor je werd geboren, kende Hij je al. Hij houdt van je. En dan geeft de Bijbel zijn antwoord, wat neerkomt op: Nee, dat is niks voor mij. Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken. Excuus nummer 1. Ik ben nog maar een jongen. Excuus nummer 2. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen…Zie je het? Wees niet bevreesd. Want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. Dat zegt de Heere. Wees niet bang. Ik ben met je. En ten slotte zegt Hij tegen Jeremia: Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen maar ook om te bouwen en te planten. God zal je onderweg veranderen in degene je die moet worden en dit is het laatste, afrondende punt. God kwalificeert terwijl je op weg bent. Soms is het de reis zelf die jou verandert. Je bent nooit voorbereid op de reis die God voor jou bestemd heeft. Nooit. Hij zorgt voor jou en verandert je onderweg. Deuren in het Koninkrijk Gods, hoorde ik ooit iemand zeggen zijn anders dan onze deuren. Je opent ze niet zelf. Het zijn net de automatische deuren van de supermarkt. Er zit geen klink aan en je kunt hem niet openduwen. Je loopt gespannen op gesloten deuren af en net voor je er bent, gaan ze open. Dat staat in de Bijbel. Toen Gods volk aankwam in het Beloofde Land moesten ze de woeste Jordaan in lopen met een hele zware kist waar mensen van dood konden gaan. De Ark van het Verbond. Toen scheidde de rivier zich. Zo openen deuren zich in het Koninkrijk Gods. Wij hebben het volgende doel nodig. De beproeving die onze harten dicht bij de ware kracht van God brengt en die lasten en jukken vernietigt. Gods kracht in dat alles is werkelijkheid. Wij hebben gezien dat die beproevingen ons tonen dat wij een bedreiging zijn. Satan valt geen mensen aan waar hij niet bang voor is. Hij valt mensen aan die een bedreiging vormen. Zijn aanval bestaat eruit, je bang te maken en uit te putten. Laat het niet gebeuren. Als kind vroeg ik mijn vader ooit hoe een zeilboot. Er is altijd één richting waar hij niet heen kan, nietwaar? Tegen de wind in. Nee, zei mijn vader. Hij kan pal tegen de wind in. Hoe dan, vroeg ik. Hij probeerde mij uit te leggen hoe je zigzaggend tegen de wind in kunt varen. Ik vond dat heel moeilijk te begrijpen, tot ik het bij onze haven zelf zag. Ik zag hoe een boot de haven uit kruiste, tegen een behoorlijk forse wind in. Ik wil jullie vandaag bemoedigen. God heeft een plan voor je. Hij wil dat je dit hoort en niet te elfder ure opgeeft.

 

Gebed

Here Jezus, sta ons bij in moeilijke tijden. Help ons vol te houden en koers te houden met alles wat wij doormaken. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede, amen

Je kunt het

10 april 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan