Home Televisie Schaamte, Bekentenis, Vergeving en Vrijheid

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Robert Schuller leerde een hele generatie dat Gods liefde je verdriet in vreugde kan veranderen. Dat idee leidde tot een ongekend populair inspirerend tv-programma. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Predikant Bobby Schuller bemoedigt u. Zijn boodschap geeft u een nieuwe kijk op het leven. Want wat uw  omstandig-heden en problemen ook zijn dit moment kan uw Hour of Power zijn.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Het is geen toeval dat u hier

vanmorgen bent of dat u op ons afgestemd heeft via de tv. God wil nu, op dit ogenblik, iets tegen u zeggen. Geef de mensen om u heen een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we beginnen met gebed.

 

Gebed

 

Vader, we openen ons hart voor U en bereiden onze ziel voor op een ontmoeting met U. We danken U voor uw liefde, uw goedheid en vergeving. In Jezus’ naam bidden wij dit, amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO – DOROTHY BENHAM – “The Holy City”

Terwijl ‘k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom ik was in ’t oud Jeruzalem ‘k stond aan de Tempelzoom ik hoorde kind’ren zingen een lied vol blijde klank en ’t was als vele engelen juichend in Hun gezang en ’t was als vele engelen juichend in hun gezang Jeruzalem, Jeruzalem zing uwe Vorst Ter eer hosanna in de hoge hosanna voor uw Heer doch eensklaps werd het alles zo donker om mij Heen het kinderkoor verstomde en d’eng’lenschaar verdween ik zag een kruis verrijzen toen werd het Plots’ling nacht en klonk van gindse heuveltop een stem: het is volbracht en klonk van gindse Heuveltop een stem: het is volbracht Jeruzalem, Jeruzalem zingt uwe Vorst ter eer hosanna in de Hoge hosanna voor uw Heer en weder zag ‘k een ander beeld doch nu vol heerlijkheid een stad, die Als een bruid versierd haar Koning wachtend beidt ‘k zag straten van het zuiverst goud door d’open Paar’len poort miljoenen gingen uit en in geen wanklank werd gehoord maar onder harp en cimbelspel

Juicht mens en eng’lenstem tot eer van God en van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem tot eer van God en Van het Lam in ’t nieuw Jeruzalem Jeruzalem, Jeruzalem nu is voorbij uw strijd hosanna in de hoge

Hosanna in eeuwigheid hosanna in de hoge hosanna in eeuwigheid

 

Schriftlezing –   Psalm 51:1-2, 10-18

door Chad Blake

 

Luistert u naar deze woorden uit Psalm 51: Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest,

maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger de kracht van een sterke geest. Wees mij genadig in uw erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Zo luidt het Woord van de Heer.

 

INTERVIEW – DR. BEN CARSON

BS= Bobby Schuller en BC = Ben Carson

 

BS       Het is een groot voorrecht dat ik hier welkom mag heten een oude vriend van mijn grootvader.

Hij is al meermalen op bezoek geweest. Velen hier in de kerk en velen thuis zijn grote fans        van dr. Ben Carson en hopen op veel succes voor hem.

BC       Fijn om hier te zitten, bij de derde generatie Schullers.

BS       Het is zo een groot voorrecht voor mij u hier weer te hebben. Dit is onze eerste ontmoeting,       maar mijn grootvader en u waren goede vrienden. U heeft de Hour of Power-kijkers altijd      enorm bemoedigd. Geweldig dat u meedoet aan de presidentsverkiezingen. We willen graag     iets horen over uw geloof en uw achtergrond. Mijn grootvader en u hebben allebei de Horacio         Alger-prijs gekregen, een zeer prestigieuze prijs die wordt gegeven aan mensen die…

BC       Tien à twaalf mensen per jaar mensen die een uiterst slecht uitgangspunt hadden maar ten       slotte het hoogste haalbare bereiken op een bepaald gebied. Dat zijn zeer inspirerende         mensen. Als u de namen hoorde, zou u ze zeker kennen maar wist u niet dat ze zo een

problematische achtergrond hadden. Het gaat er niet om waar je begint, maar waar je eindigt,    zeg ik vaak. God heeft ieder van ons zoveel meegegeven. Als je die gaven goed ontwikkelt,

zijn de mogelijkheden grenzeloos. ‘Het gaat er niet om waar je begint, maar waar je eindigt’

BS       Daar bent u het levende bewijs van. U komt uit Detroit. Uw moeder was alleenstaand. Ze was    analfabeet, maar ze wilde dat jullie lazen en een opleiding volgden.

BC       Ja, ze geloofde in opleiding. Ze kwam van het platteland van Tennessee. Een gezin van meer   dan twintig personen. Een enorm gezin. Ze werd van huis naar huis gesleept, voelde zich      nergens thuis. Ze pikte zoveel mogelijk onderwijs mee. Op haar 13e zat ze ongeveer op            derdeklasniveau. Ze trouwde op haar 13e en verhuisde naar Detroit. Jaren later bleek haar   man een bigamist te zijn. Als íemand het recht had zich slachtoffer te voelen, was zij het wel.

Maar dat weigerde ze hardnekkig. Ze gaf zich niet over aan zelfmedelijden. Ze zocht geen         uitvluchten en stond dat ook ons niet toe. We vonden haar eerst heel gemeen.Omdat we het op school zo slecht deden kreeg ze, na aandachtig bidden, het idee de tv uit te zetten ons         boeken te laten lezen en verslagen te laten schrijven. Dat ze die niet kon lezen, wisten we       niet. Het was een enorme verandering, want we waren straatarm maar als ik een boek             opensloeg was ik niet arm meer. Ik kon overal heen, iedereen zijn, alles doen. Ik begon dingen te weten die zelfs hele slimme kinderen niet wisten. Heel inspirerend. Mijn moeder   hoefde me ook niet meer aan het lezen te zetten. Ze moest zeggen: ‘Leg dat boek neer en ga    eten.’ Het gaf mijn leven echt een andere wending en maakte me tot iemand die doet in plaats            van uitvluchten te bedenken. De jeugd moet opgroeien met het idee: Dat kan ik in plaats van:        Wat kan jij voor mij doen? Een houding die velen stimuleren.

BS       Ik ben 33. In mijn generatie zie je steeds meer dat mensen van alles eisen en vaak        slachtofferachtig doen. Dat doet uw bloed koken, hè?

BC       Ja, maar vooral omdat ik zoveel talent verloren zie gaan. Dan zitten ze te wachten tot een         ander iets voor ze doet. Je talenten moeten ontwikkeld worden zodat je straks een nieuwe        energiebron uitvindt of een geneesmiddel tegen kanker, noem maar op. Daarvoor heeft God      ons die fantastische hersens gegeven. Niet om te klagen.

BS       U focust echt op onderwijs, daarom wilt u iedereen aan het lezen krijgen.

BC       Precies. Ons Carson Scholars Fund zit nu in alle 50 staten. We helpen studenten die hoog

presteren, ongeacht hun achtergrond èn die zorg voor anderen aan de dag leggen. Maar we      zetten ook in het hele land leeszalen op. Hier in Californië zijn er ook een hoop. We richten        ons met name op zogenaamde Title One Schools. Die kinderen hebben thuis geen boeken,

de school heeft geen bibliotheek. Die leren nooit van lezen te houden. Velen gaan van school.

70 tot 80 procent is praktisch analfabeet. Wij proberen er vroeg bij te zijn, om hun leven een      nieuwe koers te geven. Dat soort dingen moeten we echt doen. Jezus heeft ons aangespoord

voor de armen te zorgen. Het is onze verantwoordelijkheid voor onze naasten te zorgen. Niet    de verantwoordelijkheid van de overheid, maar van ons. En mensen reageren veel beter als       ze een relatie hebben met de degene die de hulp biedt. En of je het leuk vindt of niet, we           hebben een joods-christelijke basis gefundeerd op krachtige waarden en principes. In die   dingen hebben we ons vaak onderscheiden van anderen. We hoeven niet te zijn als iedereen,

wij zijn wie we zijn,

BS       Eén van de grootste vragen voor mij als predikant is: We willen iedereen tot herder zijn, waar     hij ook vandaan komt. Maar hoe beïnvloedt uw geloof uw manier van leiden? Want u bent een            overtuigd christen.

BC       Beslist. Je waarden en principes spelen of je nou wilt of niet een enorme rol in je visie op de      dingen en je reactie op dingen. Voor mij is het volkomen duidelijk: Ik heb God lief met heel      mijn hart en vind dat je je naasten moet behandelen zoals je zelf behandeld zou willen   worden. Dat zijn de leidende principes voor alles wat je doet en die bepalen ook hoe je        mensen ziet. Sommige mensen zeggen: Je hebt iets tegen die en die groep mensen. Er is         geen enkele groep waar ik een hekel aan heb of die ik haat. Want Jezus is gestorven voor         iedereen. Al accepteert niet iedereen zijn offer. Jezus spoort ons aan onze naasten lief te       hebben zelfs onze vijanden. Ik wil iemand zijn die iedereen eerlijk behandelt die iedereen een    eerlijke kans geeft. Geen winnaars en verliezers aanwijzen niet sommige onderdelen van de           wet propageren en afwijzen wat je niet zint. Maar iets opbouwen, in onze pluralistische    samenleving waarbij iedereen wint. In een pluralistische samenleving kan je niet je zin   doordrammen en verwachten dat het vredig blijft.

BS       Mijn opa zei: Ik geloof liever ten onrechte het beste van iemand dan dat ik met recht het            slechtste van iemand denk.

BC       Dat is wat je opa tot een groot man maakte.

BS       Geldt het ook voor u? Want het lijkt alsof u altijd bent uitgegaan van het beste. Terwijl    iedereen dacht: Die is veel te jong. U was op uw 33e hoofd Neurochirurgie van het Johns    Hopkins-ziekenhuis. Ik zit hier tegenover een groot genie.

BC       Het is zo gegaan in mijn leven. God heeft altijd een grote rol gespeeld. Hij heeft me de weg       gewezen en voortdurend deuren voor me geopend. Vaak deuren waar ik niet welbewust

doorheen wilde. Zeker de politieke arena, daar wilde ik me helemaal niet in begeven. Maar        zoveel mensen riepen me op om het te doen. Ik dacht erover na en bad om wijsheid en leiding

en ten slotte zei ik: Goed, Heer…Zo lang U deuren voor me blijft openen, blijf ik erdoorheen       gaan. En als U de deur sluit, ga ik zitten.

BS       Wat zou u tot slot kunnen zeggen tot mensen die denken dat ze niks met hun leven kunnen?

 

 

BC       Ik zou zeggen: Denk eraan. Degene die de meeste invloed heeft op je leven, dat ben jij. Het is   niet je omgeving en niet iemand anders. Als je normale hersenen hebt denk dan eens aan je     vermogens: Vele miljarden neuronen, honderden miljarden connecties Alles wat je ooit hebt       gezien of gehoord zit in je hoofd. Je kunt meer dan 2 miljoen bits aan informatie per seconde     verwerken. Je kunt je hersenen niet overvoeren met informatie. Als je elke seconde een nieuw   feit zou leren zou het meer dan drie miljoen jaar duren voor je hersenen vol zitten. Als je zo       een vuurkracht hebt waarom zou je dan nog piekeren over wat je allemaal niet kan? Denk aan            wat je wel kunt. We zijn geschapen naar Gods beeld en God is geen domoor.

BS       Het was een grote eer. Nogmaals een applaus. Dr. Carson, dank u wel. Wat een eer dat u hier was.

BC       Mij was het ook een genoegen.

 

Koor “My Hope is Built on Nothing Less”

Ik heb mijn hoop alleen gebouwd op Gods rechtvaardigheid en trouw ‘k vertrouw niet meer op schone Faam maar leun alleen op Jezus’ naam Christus de Rots, mijn vast bestaan elk and’re grond zal ooit Vergaan elk and’re grond zal ooit vergaan bedekt het duister mijn gezicht ik blijf op zijn genâ gericht

Bij harde wind en stormgetij mijn rots en anker, dat blijft Hij Christus de Rots, mijn vast bestaan elk And’re grond zal ooit vergaan elk and’re grond zal ooit vergaan straks komt Hij met bazuingeschal

O, dat Hij mij herkennen zal bekleed met zijn rechtvaardigheid sta ‘k voor zijn troon in heiligheid

Christus de Rots, mijn vast bestaan elk and’re grond zal ooit vergaan elk and’re grond zal ooit vergaan

Christus de Rots, mijn vast bestaan mijn bestaan

 

SOLO – DANIELLE EVANS – “Held”

 

Zo voelt het dus, vastgehouden te worden als al wat heilig is uit je leven wordt weggerukt en je moet Overleven zo voelt het dus bemind te zijn en te weten dat de belofte was: als alles instort houdt Hij Ons in zijn hand als hoop ontstaat uit ons lijden en als dit pas het begin is kunnen we dan niet langer Wachten en zoeken naar onze Verlosser? zo voelt het dus, vastgehouden te worden als al wat heilig Is uit je leven wordt weggerukt en je moet overleven zo voelt het dus bemind te zijn en te weten dat de Belofte was: als alles instort houdt Hij ons in zijn hand Hij houdt ons in zijn hand Hij houdt ons in zijn Hand zo voelt het dus bemind te zijn en te weten dat de belofte was: als alles instort houdt Hij ons in Zijn hand zo voelt het dus om vastgehouden te worden

 

Preek – “Shame, Confession, Forgiveness and Freedom”

door Bobby Schuller

Voordat we in de Psalmen duiken wil ik meteen de kern van mijn betoog noemen: Je hoeft helemaal niks te bewijzen in het Koninkrijk van God. Ik denk dat velen van ons heel veel tijd besteden aan het bewijzen tegenover anderen van dingen die er uiteindelijk niet veel toe doen. Zo kan ik het wel stellen.

Steve Jobs stelde in zijn befaamde Stanford-toespraak de vraag: Als dit je laatste dag was, hoe zou je hem dan willen doorbrengen? Zelf zou ik dan graag met mijn vrouw en kinderen zijn aan het strand of in het park. Vaak proberen we verwoed tegenover mensen dingen te bewijzen die aan het eind van ons leven toch niet zo belangrijk blijken te zijn. Ik heb veel te veel geld, tijd en slapeloze nachten besteed aan pogingen mezelf te bewijzen tegenover anderen waarschijnlijk op een hele ongezonde

manier. Vaak creëren we die maskers in de hoop dat mensen ons zullen liefhebben, respecteren of bewonderen. Terwijl dat uiteindelijk wel eens heel ongezond zou kunnen zijn. En achter dat masker zit dan je ware ik, dat nog altijd onbemind is en niet wordt bewonderd of gerespecteerd. Dus dan verdoen we onze tijd. Ik begin hiermee omdat in het Koninkrijk van God, God uw masker niet ziet. Denk aan een rijke man, zeer machtig en invloedrijk die naar een familiediner gaat. Hij wil ook tegenover zijn familie belangrijk zijn maar die pikt dat niet. Ze zeggen: Hou op daarmee, hier ben je niet belangrijk.

Zo is het ook in het Koninkrijk van God. God houdt van je als een vader. Hij ziet je pretenties of je maskers niet of ze interesseren Hem niet. Hij geeft niet om je trofeeën, je prestaties of al het goede dat je hebt gedaan. Hij houdt gewoon van je. Het is belangrijk hiermee te beginnen, want het zijn zware onderwerpen: Schaamte, bekentenis, je verstoppen, en reputatiemanagement. Schaamte is…

Waardigheid is de grootste menselijke behoefte. Het tegenovergestelde ervan, schaamte, zorgt waarschijnlijk als het intens is, voor het allergrootste lijden. Dat soort pijn is zo intens, zo schadelijk voor de ziel dat je denkt: Dit is niet te verdragen. Wat ik wil zeggen tot iedereen die dit hoort: We ervaren allemaal schaamte in ons leven. Soms vanwege dingen die we hebben gedaan soms vanwege dingen die ons zijn aangedaan. En wie u ook bent, vandaag kan ik u zeggen: Vandaag kunt u van uw schaamte verlost worden. Gods genade kan je verlossen van elke zonde, iedere fout als je nederig genoeg bent om die te erkennen en bij God te leggen. God weet alles wat u heeft gedaan en houdt toch van u. En ik hou ook van u. Dat kan ik zeggen omdat al ken ik de meeste kijkers thuis en velen hier in de kerk niet. ‘houden van’ betekent ‘geven om’. Het is belangrijk om te weten in moeilijke tijden dat wij van je houden, om je geven en dat er geen schaamte is die niet kan worden opgeheven

door Gods liefde en compassie. Dat is uitstekend nieuws. Omdat u een mens bent, heeft God u lief.

Niet om wat u doet of heeft of wat ze over u zeggen, uw reputatie. In het Koninkrijk van God telt dat allemaal niet. Wel dat u een kind van God bent. En alleen als u Gods liefde kunt omhelzen, zult u in staat zijn om een werkelijk godvruchtig leven te leiden. Vandaag lazen we de beroemde 51e Psalm.

Maar daar zit een verhaal achter. ‘Schep, o God, een zuiver hart in mij.’ In dat verhaal is David al op leeftijd. Hij heeft veel succes als koning. Zijn troepen zijn voor hem aan het vechten. Hij is dik  ge-worden, rijk en lui. Hij zit thuis. Ooit trok hij met zijn mannen mee om te vechten. Nu zit hij verveeld thuis. Vanaf het dak ziet hij een mooie naakte jonge vrouw. Ze neemt een bad. Hij denkt: Dat wil ik hebben. Als een kind. Hij laat de vrouw, Batseba, naar zijn vertrekken brengen. Hij slaapt met haar, maakt haar zwanger en nu heeft hij iets om zich over te schamen. De getrouwde vrouw vertelt David

dat ze zwanger is. Wat nu? David laat haar man van het slagveld halen. Hij wil hem ontmoeten. Hij heet Uria de Hethiet. Uria komt naar Davids paleis. En Uria is een edel mens, een door en door goeie kerel. Hij toont in het gesprek met David zijn nobele karakter. Hij vecht voor koning en vaderland. David zegt: Ga naar huis, eet, drink wijn en slaap in je bed. En wat zei Uria? Nee, mijn wapenbroeders slapen buiten. Ik ga op een mat voor het paleis slapen. Een door en door goeie kerel. Hoe reageert David? Hij heeft die fout gemaakt waarover hij zich schaamt. Hoe reageert hij? Hij draagt zijn officieren op Uria in de gevaarlijke frontlinie te laten vechten en dan plotseling terug te trekken, zodat hij wordt gedood. Zo gebeurt het, Uria sterft, David trouwt met Batseba en draagt de schande van

overspeligheid en moord met zich mee. Dat vrat aan David. Hij is zo sympathiek omdat hij zo menselijk is. Hij heeft God lief, maar hij is erg emotioneel en kwetsbaar en tegelijk machtig en sterk.

God stuurt de profeet Nathan naar David. Hij vertelt David een verhaal. Hij zegt: Koning, ik moet u een verhaal vertellen. Er is een rijk man die een enorme veestapel bezit. In de buurt woonde een arm man

die maar één schaap had. Het was een ooi die hij zelf had grootgebracht. Hij hield van dat lam. Het was deel van het gezin. Het at van zijn bord en dronk uit zijn beker en sliep in de armen van de man.

Hij behoorde tot het gezin. Op een dag had de rijke met zijn grote veestapel iemand te gast. In plaats van een van zijn eigen schapen, nam hij het ene schaap van de arme slachtte het en zette het voor

aan zijn gast. Wat was Davids reactie? ‘Zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood.’ Nathan zegt: David, dit bent u. U bent die man. U heeft dit gedaan. En God weet dat. David schrompelt terecht ineen tot een hoopje ellende. Het is het dieptepunt van zijn leven. Maar God weet er iets goeds uit te halen. Davids reactie is Psalm 51, waarin hij zegt: Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn zonden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger de kracht van een sterke geest. Wat zegt David hier? Ik wil met een schone lei beginnen. Ik ben gebroken, ik ben schuldig beschaamd, verloren. Richt mij niet ten gronde, verlaat mij niet, ontneem mij niet het leven dat U mij als jongeman heeft gegeven. ‘Neem uw Heilige Geest niet van mij

wemije leven geeft vanwege mijn zonde, vanwege mijn schaamte. Als u mij werkelijk liefhebt, als uw mededogen waarlijk groot is vergeef mij dan. David weet wellicht niet dat dit het beste, meest gezonde is dat hij ooit heeft gedaan. Het werd hem aangerekend als een deugd. Zo is het christendom. Dat wordt vaak gezien als iets duisters een leer die anderen veroordeelt, wat het ook kan zijn. Maar het kernidee ervan is niet: Jij bent slecht en ik niet. Maar: We zijn allemaal mensen en maken allemaal

 

fouten. Daarin zijn we allen gelijk: We hebben allen dingen waarvoor we ons schamen. En we dienen een God die uit liefde erin voorziet dat onze zonden, onze verdorvenheid uitgewist kan worden en dat we zonder schaamte kunnen leven en tot grote hoogte kunnen stijgen dankzij de Heilige Geest. Dat we meer op de engelen kunnen lijken en minder op de dieren. Dat we kunnen zijn als Jezus. Dat is de boodschap van het evangelie. We hebben het niet vaak over theologie, maar het was meen ik Niebuhr die zei: Hedendaagse theologen verkondigen dat in een Koninkrijk zonder oordeel en een God zonder toorn mensen zonder zonde worden bijgestaan zonder het kruis. Dat is een van de grootste fouten die hedendaagse theologen maken: We doen alsof alles in orde is terwijl dat niet zo is. Maar er is goed nieuws. Het wordt allemaal een beetje zwaar nu maar het goede nieuws is: Wat je ook hebt misdaan, je kunt vandaag een nieuwe start maken. Nu meteen. Velen van ons hebben de houding van de wereld aangenomen: Omgaan met je fouten, je schaamte en je zonde door ze te negeren en te doen

alsof alles in orde is. Dat geeft een verdoofd gevoel, een gevoel alsof je dood bent. Maar het  christen-dom heeft een ander antwoord. Het christendom zegt niet: Negeer maar of doe alsof of zet een masker op. Het ware christendom zegt: Erken het. Anders zullen je fouten jou in hun greep houden.

Je moet het erkennen. Erkennen. Je bent geliefd bij God en zijn genade is voldoende voor al onze fouten. Zo staat het ware christendom tegenover het probleem van schaamte. Belijd je zonden aan iemand die goed is liefhebbend en genadevol. Niet alleen aan God. Dat is theïsme. In de christelijke visie wordt God vertegenwoordigd door mensen. ‘Incarnatietheologie’ heet dat. De beste manier om je zonden te belijden is ook de moeilijkste: Ze belijden tegenover anderen. De schaamte die je ervaart

moet aan het licht worden gebracht,zodat echte mensen kunnen zeggen: Je bent vergeven, ik heb je lief, je bent vernieuwd. Laat me voor je bidden. Het belijden van je zonden tegenover de juiste mensen leidt tot vrijheid. Ten slotte wil ik nog dit zeggen. Dit is iets wat dr. Richard Frankl zegt. Als je iets goeds wilt bijdragen aan de wereld, moet je je fouten erkennen. Wat licht geeft, moet de vlam verdragen. Wat licht geeft, moet de vlam verdragen. Wat licht geeft, moet de vlam verdragen. Als u iemand wilt zijn die licht geeft, die de wereld verandert moet u accepteren dat u fouten zult maken, waaraan u zich zult branden. Als u ze niet bekent aan hen die u liefheeft en hen die u hebt gekwetst zult u nooit iets goeds tot stand kunnen brengen. In Gods Koninkrijk zullen zij die trots zijn, nederig gemaakt worden. Maar zij die zich nederig buigen voor God, zullen groot gemaakt worden. Dat is wat Jezus belooft. En er is geen zonde die God niet kan vergeven, geen fout of schande die niet kan worden goedgemaakt geen wond die niet geheeld kan worden tot zijn eer. Vrienden, dat is ontzettend goed nieuws. Buigt u het hoofd met mij? Allemaal hebben we dingen gedaan waarvoor we ons schamen. Maar er is niets dat God niet kan vergeven en goedmaken. Daarom nodig ik u allemaal uit,

u nu met God te verzoenen. Dankzij Jezus’ offer aan het kruis ziet God niet uw rechtvaardiging, maar uw rechtvaardiging door Jezus.

 

Gebed

 

Als u herboren wilt worden en mèt David zegt: ‘Schep een zuiver hart in mij’, kan dat nu. Ik vraag de hele kerk om dit mee te bidden. Laat iedereen me nazeggen: Vader in de hemel, ik geloof dat U me liefheeft. Ik heb zo een spijt van mijn fouten. Vergeef me mijn zonden. Geef me een schone lei en help me een leven als Jezus te leiden. Ik wil uw leerling zijn. Dat kan ik niet zonder uw Heilige Geest. Vul mij daarom, Heer. Ik heb U lief. In Jezus’ naam. Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u slaapt en als u opstaat. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op die dag zonder zonsondergang of zonsopgang. Amen.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan