Home God vergeet je niet

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Het is heerlijk om mensen bijeen te zien in de kerk en online en voor de tv. Wij zijn blij dat jullie er zijn en wij geloven dat God iets moois te zeggen heeft. Amen. Hallo, kijkers en kerkfamilie. Ik zeg: Jehova Sjema. De Heer is aanwezig. God is hier vandaag aanwezig met ons. God is met jou en jij bent geliefd. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons hier bijeen hebt gebracht. Wij danken U dat U ons hebt uitgenodigd als uw vrienden en familie om met U te vieren en in uw nabijheid te zijn. Wij vragen om een uitstorting van uw Geest en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Shalom

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Niet zoals deze wereld geeft, geef Ik u

Wees niet bevreesd, shalom

Mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom, shalom

Mijn vrede geef Ik u, vrede

 

Solo – God, I Look to You door Raffia Thomas

God, ik kijk naar U, ik kijk naar U

U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

 

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

God, ik kijk naar U, U overweldigt mij

Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet

God, ik kijk naar U, mijn hulp komt van U

Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen

 

Ik hou van U, o Heer mijn Kracht

Ik hou van U, o Heer mijn Schild

Ik hou van U, o Heer mijn Rots

Voor eeuwig en altijd hou ik van U, Heer

 

Halleluja, U regeert

Zing met me mee.

Halleluja, U regeert

Halleluja, U regeert voor eeuwig

Voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja

Halleluja, U regeert, halleluja

Halleluja, voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja, U regeert

Voor eeuwig en altijd, halleluja

Halleluja

 

SchriftlezingJesaja 6:1-8 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 6:1-8. In het jaar dat koning Uzzia stierf zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten. Heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Dat vind ik prachtig. Amen.

 

Koorzang – The Lord is My Shepherd

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden

Hij leidt mij naar rustige wateren

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden

Hij leidt mij naar rustige wateren

Al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad

Al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad

Want U bent met mij en vertroost mij

Want U bent met mij en vertroost mij

En vertroost mij

Heil en goedheid zullen mij volgen

Alle dagen van mijn leven

En ik verblijf in het huis des Heren

Voor altijd, voor altijd

Voor altijd, voor altijd

 

Solo – My Tribute door Raffia Thomas

Hoe kan ik U bedanken voor alles wat U deed voor mij

Onverdiende dingen toch bewees U uw liefde aan mij

De stemmen van miljoenen eng’len

Kunnen mijn dankbaarheid niet verwoorden

Voor alles wat ik ben en hoop te zijn

Geef ik U mijn dank

 

God zij de glorie, God zij de glorie

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Laat mij mijn leven leiden, laat het Hem behagen, Heer

En mocht men mij willen prijzen

Laat hun lof dan gaan naar Golgotha, Golgotha

 

Met zijn bloed heeft Hij mij gered

Door zijn kracht heeft Hij mij opgericht

God zij de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan

Voor alles wat Hij heeft gedaan

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Er is een tekst die wij elke week uitspreken. Ik vraag jullie om die met ons te zeggen. Laten wij gaan staan. Misschien vind je jezelf daar te cool voor. Laat dat coole buiten en doe mee. Houd je handen zo in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

God vergeet je niet!

door Bobby Schuller

Het is interessant. Dat verlangen en die behoefte om beroemd te zijn. Dat is zeker niet uniek voor Los Angeles. Dat gaat al duizenden jaren zo. Iedereen wilde beroemd worden. LA is uniek vanwege een hoop goeie dingen, maar ook vanwege veel slechte. Sommige zijn zo slecht dat sommigen dit de stad van de kapotte dromen noemen. Hier komen mensen met grote dromen en zien dan hoe die dromen sterven. Dat soort dingen. Mensen willen acteur worden of een beroemde muzikant of zoiets. En soms lukt dat, maar in de meeste gevallen niet. En wat wij hebben geëxporteerd, ik denk wereldwijd is het verlangen, beroemd te worden. Ik weet niet zeker of de generatie van mijn grootouders dat ook zo graag wilde. Misschien wel. Maar ik weet dat de meesten van mijn generatiegenoten en jonger dat vreemde verlangen hebben, bekend en beroemd te zijn. Mijn hoop is dat ik je kan overtuigen, niet alleen dat het tijdverlies is maar dat beroemdheid ook ijdelheid is. Ook als je het als een van de weinigen lukt zul je ervoor moeten knokken om het te blijven. En ik denk dat van hen die het kwijtraken er velen zijn die betreuren wat die glorie en roem hen gekost heeft want uiteindelijk verbleekt die zoals zoveel en blijkt achteraf de prijs niet waard geweest te zijn. Ik wil even stilstaan bij een leven dat velen van ons intrigeert. De titel van mijn preek van vandaag luidt: Het Van Gogh scenario. Van Gogh leidde een erg interessant leven. Op zijn 17e kreeg hij zijn eerste baan als kunsthandelaar. Jarenlang verkocht hij kunst op allerlei plaatsen totdat hij werd ontslagen omdat hij Eerste Kerstdag vrijaf had genomen zonder het zijn baas te vertellen. Hij was een flaneur. Hij was gek op reizen en was een echte trekvogel. Hij vond het moeilijk om op één plaats te blijven. Een aantal jaren gaf hij les aan andere kunststudenten. Maar wat je misschien niet weet, is dat hij een heel gelovig christen was. Hij werd gedurende een seizoen zendeling en rondreizend prediker en bracht toen veel tijd door in België. Ik heb begrepen dat hij rond zijn 27e de bediening vaarwelzei en besloot, zijn leven te wijden aan de schilderkunst. Dit zijn een paar van zijn prachtige werken. Misschien herkennen jullie Caféterras bij nacht. Misschien hangt er wel een replica van in het café bij jou om de hoek. Een van mijn favorieten is Lente in Arles. Deze heeft iets waar je naar blijft kijken. Schedel en skelet met een sigaret. Het vertelt zijn eigen verhaal. Duister. Slaapkamer in Arles schilderde hij toen hij min of meer opgesloten zat. Daarom schilderde hij gewoon die kamer en dat werd een beroemd schilderij. Het volgende is de Aardappeleters. En natuurlijk is dit de beroemdste, die wij allemaal kennen: Sterrennacht. Het is moeilijk te zeggen waarom Sterrennacht zo fascineert en waarom miljoenen mensen zo van dit schilderij houden. Maar het treurige van Van Gogh was en ook een van de bekendste feiten is dat hij in de ogen van de wereld een mislukkeling was. Een van zijn beroemdste schilderijen maakte hij voor dr. Felix Ray. Hij gaf het de goede dokter. Het was diens portret en die gebruikte het om zijn kippenhok te repareren. Later gaf hij het aan een vriend. Gedurende zijn hele leven heeft hij maar één schilderij verkocht. Vermoedelijk uit medelijden kocht een bevriende handelaar het voor 400 franc. Misschien om hem te helpen. Maar vandaag de dag is elk van deze schilderijen die ik net liet zien van onschatbare waarde. Op de veiling zouden ze stuk voor stuk honderden miljoenen opbrengen. Vreemd, hè? Van Gogh maakte op zijn 37ste een einde aan zijn leven. Hij schoot zichzelf in de borst en stierf twee dagen later. Zijn hele leven was een kwelling maar volgens sommigen was hij juist daarom zo goed. Veel kunstenaars verwerken hun kwellingen in duistere kunst maar hij wist vanuit zijn worstelingen mooie dingen te maken. Ze in schoonheid om te zetten. En dat maakt hem misschien wat meer uniek dan de gemiddelde kunstenaar. Maar het is natuurlijk triest dat hij zich van het leven beroofde. Het interessantste aan Van Gogh is niet dat hij zijn eigen oor afsneed. Ik wil dat ook even rechtzetten. Hij zou gevochten hebben. Hij had een scheermes en hij werd zo razend dat hij in plaats van die ander, zijn eigen oor afsneed. Een van de interessantste dingen aan Van Gogh is niet eens zijn kunst. Hij geldt als een van de grootste, zo niet dé grootste schilder aller tijden naast Michelangelo en Rafaël en veel van de andere Ninja Turtles. Nee, het interessantst aan Van Gogh is dat de wereld hem een sloeber vond. Naar de maatstaven van de wereld had hij zijn leven lang vrijwel niets bereikt. Daar bestaan veel voorbeelden van. Gedecoreerde helden die postuum een hoge onderscheiding hebben gekregen. Veel grote kunstenaars en leiders hebben dingen gedaan die pas na hun dood een enorme impact zouden krijgen. Het is interessant hoe dat gaat maar bij Van Gogh des te meer omdat hij het populairste voorbeeld daarvan is. Nu stel ik een filosofische vraag: Zouden jullie dat doen? Is dit iets waar jullie wel oren naar zouden hebben? Er is een aflevering van Doctor Who. Ik heb de serie nooit echt gevolgd. Iets met tijdreizen en sciencefiction en er kwam ook een telefooncel in voor, heb ik begrepen. Doctor Who reist terug in de tijd en pikt Van Gogh op en neemt hem mee naar een museum in de toekomst. En ze zien daar schitterende schilderijen van grote kunstenaars die Van Gogh vast gekend heeft. Maar niemand keurt ze een blik waardig of maakt foto’s. Het is een groot, leeg, steriel museum. Keurig gepoetst en gladjes. Tot ze in de zaal met Van Gogh komen. En die zaal is vol mensen, kinderen. Mensen maken foto’s. Niemand weet waarom. Waarom is Van Gogh beter dan zoveel anderen? Waarom spreekt hij kennelijk zoveel mensen aan? Niemand die het weet. Dan neem Doctor Who Van Gogh terzijde en vraagt een kunsthistoricus: Wat maakt Van Gogh zo bijzonder? En die kunstkenner gaat vertellen hoe belangrijk zijn werk is geweest en dat hij de grootste schilder aller tijden is geweest, en zo. En dan begint Van Gogh te huilen. Nu stel ik die vraag: Zou jij voor zo’n scenario kiezen? Zou jij een leven willen leiden waarin je eerlijk bent tegen jezelf volledig opgaat in je roeping, in datgene waartoe je geroepen bent ook al word je er nooit beroemd mee en krijg je er nooit erkenning voor, maar word je na je dood toch beroemd? Zou je daarvoor gaan? Als anderen zouden meeluisteren, zouden de meesten van ons ja zeggen. Maar als niemand je hoort, wat zou je dan denken en voelen? Velen van ons zouden nee zeggen. Daar voel ik niks voor. En dat zou een prima, eerlijk antwoord zijn. Maar velen zouden ronduit zeggen: Ja, ik zou daar zeker voor kiezen. Maar de meesten zouden vast zeggen: Dat hangt ervan af. Mag ik het tenminste op mijn sterfbed horen dat, hoewel niemand het vandaag de dag wist mag ik dan op mijn sterfbed weten Van Gogh wist het niet eens. Kan ik tenminste op mijn sterfbed horen dat ik indruk heb gemaakt zodat mijn dood betekenis krijgt? Ik denk dat velen van ons dat zo zouden voelen. Wij als christenen geloven dat je ooit rekenschap zult afleggen. De meesten van ons zullen nooit beroemd worden maar wij gaan ervan uit dat wij, als wij voor de troon van God staan zullen weten wat voor impact onze beslissingen hebben gehad. En met name voor diegenen die grote offers voor anderen hebben gebracht maar daar nooit erkenning of applaus of een publiek voor hebben gekregen. Niemand nam een foto met ons of postte over ons op Instagram maar ooit zal er een belangrijker moment zijn na onze dood wanneer wij de invloed van ons leven op de generaties na ons zullen zien. Daarom is het christendom zo belangrijk geweest voor de beschaving en de cultuur. Er is veel gruwelijks gebeurd in naam van het christendom en de Here Jezus maar ik denk niet dat enige levende christen van nu zal vinden dat ook maar één van die dingen oké was. Ik geloof dat als jij gelooft dat je na je dood kunt zien wat voor impact je leven heeft gehad, je een groots leven zult leiden. Dat geloof ik echt. En ik geloof ook dat als God ons een opdracht geeft Hij voor de lange termijn denkt. En dat wij, als wij beoordeeld zullen worden voor ons leven na de dood een duidelijker goddelijk zicht op die lange termijn zullen hebben en hopen, niet dat wij beroemd waren bij ons leven maar dat ons leven een positieve impact op de volgende generatie heeft gehad en op de mensen die na ons komen. Dat geloof ik echt. Dat brengt ons bij de Bijbeltekst die Hannah eerder heeft voorgelezen. Dank je, Hannah. Jesaja 6. Het verhaal begint zo. Jesaja, die later natuurlijk een profeet wordt, is in de tempel. Een diepgelovig mens. Hij doet de geloofsrituelen in een zeer religieuze omgeving, de tempel. Wie zal zeggen wat hij doet. Kaarsen aansteken, een gebed zeggen. Ditjes en datjes, en dit is een versie van Bobby. Ik denk dat tot dat punt in Jesaja 6, Jesaja vindt dat hij best goed bezig is. De meesten van ons houden onbewust een soort moreel schoolrapport bij. Misschien doet Jesaja hetzelfde als wij en hoopt hij op minimaal een 7. Misschien geen levende heilige, maar uiteindelijk best wel een goeie vent. Iemand met wie je een kop koffiedrinkt en die je met een gerust hart bij je vriendin of vrouw achterlaat. Nou ja, zoiets. Een fatsoenlijke vent. Dan breekt het moment aan waarop hij in de tempel is en God Zich in de tempel openbaart. De hemel ontvlamt in licht, verschijnt voor hem, gevuld met galmend gezang. En engelen en stormwind. En dat keurige gedrag van die brave, gelovige man verdampt ter plekke en wordt verdrongen door afgrijzen en doodsangst Jesaja ziet op naar de troon van de Almachtige en zegt in zichzelf: Wee mij, want ik verga. Ik ben een man met onreine lippen. Wat een opmerking. Als tiener leidde ik soms Bijbelstudies bij ons op school en toen dacht ik dat hij bedoelde dat hij vloekte. En dan zei ik: Dat betekent dus, niet vloeken. Maar toen ik later Joodse wetgeving bestudeerde, bleek het anders te zijn. Onreine lippen, dat wil zeggen dat je anderen met woorden hebt geschaad ten eigen bate. Ik heb de naam van de Heer ijdel gebruikt. Dat slaat trouwens niet op “O mijn God”. De naam van de Heer ijdel gebruiken betekent dat je dingen zegt die volgens jou door God gezegd zijn, om daar zelf je voordeel mee te doen. De naam van de Heer ijdel gebruiken, is kwaad doen in Gods naam. Een oud Joods gezegde luidt dat je, als je Gods naam ijdel gebruikt, God doodt. Misschien is het dat. Misschien had hij over iemand gelogen of had hij een vals getuigenis afgelegd. Misschien had hij iets doorverteld dat iemand hem had toevertrouwd of had hij een vriend verraden of iemand belasterd. Tot dat moment had hij misschien gedacht ik ben een vent zoals ieder ander hier. Het maakt niks uit. Maar staande voor de troon komt dat onbewuste schuldgevoel en schaamte aan de oppervlakte omdat je niet meer tegen jezelf kunt liegen als je voor de troon staat. En daar en dat geloof ik net als velen met mij denken wij dat God ons gaat vernietigen. Maar dat gebeurt niet. Hij zegt: Wee mij. Ik ben een man met onreine lippen. Een engel daalt neer en pakt een kool met een tang van vuur en drukt die tegen Jesaja’s lippen en zegt: Uw zonden zijn verzoend. Met andere woorden, de lei is schoon. Je kunt onbevreesd voor de troon van God verschijnen vanwege datgene wat Ik voor je gedaan heb. God veegt eenzijdig de lei schoon. Is dat niet precies zoals God is? Hij slaat hem niet, Hij vervloekt hem niet, Hij doodt hem niet. Hij nodigt hem uit. Dan klinkt er een oproep, niet aan Jesaja, maar aan de duizenden die daar de eredienst bijwonen. En hoe luidt die oproep? Hij zegt alleen maar: Wie zal er voor Ons gaan? Wie zal Ik zenden? In de kerk weet je dat voorgangers hier graag over preken. Maar ze komen niet toe aan het tweede deel, het belangrijkste. Daar kom ik zo op terug. Maar Hij zegt dus: Wie zal er voor Ons gaan? Wie zal Ik zenden. En iedereen daar is verstijfd van schrik. Ze zeggen dat als mensen doodsbang zijn, tien procent vlucht. Tien procent neemt de leiding en vertelt mensen wat er moet gebeuren en 80 procent verstijft. Ik denk dat iedereen verstijfde, behalve Jesaja wiens onbewuste schuld en schaamte volkomen zijn uitgewist. Misschien voelt hij geen angst meer en ziet hij de troon nu in een ander licht. Hij steekt zijn hand op en roept luidkeels: Zie, hier ben ik. Zend mij. En God zei tegen hem: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal Hij hen genezen. Net Jezus, hè? Spreken in raadselen. Hij zegt dus tegen Jesaja: Ga maar preken. Ze zullen je niet horen en ze zullen hun harten verharden. Ze gaan je haten. Ze gaan je echt niet mogen. En toen zei ik: Hoelang, Heer? En Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is en de huizen, zodat er geen mens meer in is en het land verworden is tot een woestenij. Want de HEERE zal de mensen weg doen gaan en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het hakken een stronk overblijft zal hun stronk een heilig zaad zijn. Als je dit door een wereldse bril beziet, roept God Jesaja op om te falen. Hij vraagt hem, een opdringerige straatevangelist te worden waar niemand naar luistert. En ik denk dat Jesaja zich zo opgelucht voelt door die vergeving dat hij het best vindt en erop vertrouwt dat God Hij stelt een logische vraag: Waarom vraagt U mij, voor mensen te preken terwijl toch niemand zal luisteren? Wat heeft dat voor zin? Het antwoord is dat Gods visie veel verder reikt dan een mensenleven. En dat Hij, door de mens tot een eeuwig leven te roepen betekenis kan geven aan de korte duur van een mensenleven. Dat in zo’n korte tijd een mens zo’n verschil kan maken want tsjonge, wat maakte Jesaja verschil. Die woorden lezen wij na drieduizend jaar nog steeds. Of in elk geval duizenden jaren later. En ze bemoedigen ons nog steeds. En ze laten zien wat er gebeurt als een hele samenleving het hart verhardt jegens de armen en de behoeftigen en de verschoppelingen en kinderen gaat offeren aan afgoden. Wij zien wat daar gebeurt en dat kan vandaag impact op ons hebben. Het gebeurde niet in de tijd van Jesaja en niet in de tijd van Van Gogh maar het is wel degelijk gebeurd. En daarom is de eenvoudige boodschap van vandaag: speel geen komedie. Doe je niet anders voor dan je bent. Wees jezelf en vertrouw op God. Blijf jezelf en vertrouw op God. Geef je ziel niet weg. Probeer niet om beroemd te worden of erkend te worden. Misschien ben je een academicus en probeer je het hoogst mogelijke in die wereld te bereiken. Al die dingen waar wij voor knokken, zijn oké maar wees niet boos als het niet gebeurt. Gods roeping voor jou zal je waarschijnlijk niet beroemd maken maar dat geeft niet, want Gods oproep aan jou schenkt je een vreugdevol leven. Ik wil maar zeggen dat roem, die bijna oneindig onbereikbaar is ook als die bereikt is, is als een afgesneden roos. Die verwelkt en sterft van binnenuit. Sommige van de beroemdste mensen ter wereld in hun tijd mensen die de deur niet uit konden zonder belaagd te worden door hordes zijn nu vergeten door de volgende generatie. In zo’n korte tijd. Het is verbluffend hoe snel mensen kunnen worden vergeten. Ik bedoel maar, ook als je superberoemd wordt, zullen de mensen je vergeten. Mensen vergeten je. Bijna iedereen gaat je vergeten, behalve je familie en de Heer. Bijna iedereen gaat je vergeten, behalve je familie en de Heer. Horen jullie mij, vrienden? Wij maken keuzes in ons leven die onbewust over dingen gaan waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn. En dat zijn ze op dat moment ook, dat weet ik. Maar er is iets zoveel beters voor ons om te bereiken. Wijsheid die komt met de jaren. Ik heb zoveel levens verwoest zien worden door de jacht op roem. Je kunt enorm veel bereiken als je er niet om maalt wie de eer ervoor krijgt. Dat zei een Amerikaanse president, Harry Truman. En hij had gelijk. Je kunt enorm veel bereiken als je er niet om maalt wie de eer ervoor krijgt. Als je je teamleden met de eer laat strijken, kun je grote dingen bereiken. Ik wil jullie meegeven dat Gods roeping soms niet meteen heel spannend lijkt maar je zult zo blij zijn als je erop vertrouwt en eerlijk tegen jezelf bent en doet waar God je toe roept.

 

Gebed

Vader, wij danken U en wij houden van U. En wij bidden dat uw Heilige Geest ons zal vervullen met een frisse blik en dat wij niet leven voor het applaus van anderen maar dat wij eerlijk zijn tegenover onszelf en tegenover U en oprecht zijn in alles wat wij doen. Vader, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Amen amen, amen amen

God vergeet je niet

1 mei 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan