Home God komt nooit te laat

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom kerkfamilie en bezoekers. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Als je straks hier weggaat, besef dan dat uitstel bij God geen afstel is. Hij werkt in jouw leven. Dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Er heerst zo’n vreugdevol gevoel hier vandaag. Het is bemoedigend om hier op zondagochtend met jullie te zijn.

Laten wij tot Hem komen in gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U in Jezus’ naam dat U van ons houdt zoals wij zijn. Niet zoals wij zouden moeten zijn. Dank U, Heer, dat U ons vergeven hebt, ons vernieuwd hebt, ons geroepen hebt, ons hebt toegerust. Heer, wij zijn hier omdat wij geloven dat wij, als wij leven, wij geroepen zijn om iets groots voor U te doen. Dank U dat we durven te dromen. Heer, wij bidden tot U in Jezus’ naam, amen.

 

Amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Rejoice, the Lord is King”

Verheug u, de Heer regeert, aanbid uw Koning, Heer

Verheug, breng dank en zing, geef eeuwig Hem de eer

Verhef uw hart, verhef uw stem

Verheug, wees blij, verheerlijk Hem

 

Verheug u in zijn hoop, de God van het heelal

Onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal

Verhef uw hart, verhef uw stem

Verheug, wees blij, verheerlijk Hem

Amen, amen

 

Schriftlezing – Daniël 10:4-6, 12-14

door Hannah Schuller

 

Ga zitten. Ter voorbereiding op de boodschap Daniël 10. Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurfakkels. Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.

Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië

stond eenentwintig dagen tegenover mij maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koning van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Kerkfamilie, God werkt in jouw leven. Ook als je de timing niet begrijpt. Amen.

 

Solo Maiya Sykes – “I Love the Lord”

 

Ik heb de Heer lief, Hij heeft mijn roepen gehoord

En heeft medelijden getoond met elke zucht

Zo lang ik leef en moeilijkheden opdoemen

Zal ik mij haasten naar zijn troon

Ik heb de Here lief,

 

Ik heb de Heiland lief omdat Hij mijn roepen gehoord heeft

En hij heeft medelijden getoond met elke zucht

Zo lang als ik leef en moeilijkheden opdoemen

Zal ik mijn toevlucht tot mijn Heer zoeken

En me haasten naar zijn troon

 

Ja, ik zal me haasten naar zijn troon

Ik zal me haasten naar zijn troon

 

Pastoraal gebed door Russ Jacobson

 

Vandaag willen wij bijeenkomen en bidden voor hen die wachten. Wachten kan zo ontmoedigend zijn maar wij weten dat het uw timing is die ertoe doet, Heer. Niet de onze. Wij kunnen op U vertrouwen.

Wij kunnen op U rekenen. Wij kunnen erop vertrouwen dat uw timing altijd de perfecte is.

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen

 

Koor – “The Majesty and Glory of Your Name”

O Heer, onze God, de majesteit en glorie van uw Naam

Overtreffen de aarde en vervullen de hemel

O Heer, onze Heer, kinderen en zuigelingen loven U

En zo doen wij, en zo doen wij

 

Halleluja, halleluja

De majesteit en glorie van uw naam

Halleluja, halleluja

De majesteit en glorie van uw naam

Halleluja, hallelujah,

Halleluja, hallelujah

 

Solo – Maiya Sykes – “Are You Ready for a Miracle?”

Ben je klaar voor een wonder? zeker zijn we klaar

Ben je klaar voor een wonder? de Geest bevrijdt je

Ben je klaar voor een wonder?

 

Jezus ging naar de bron en veranderde water in wijn

Hij wekte Lazarus op uit de dood en schonk de blinde het zicht

Jezus, de man van Galilea, liep over de zee

Hij zei, jij zult grotere dingen doen,

Hij gaf jou en mij de kracht

 

Ben je klaar voor een wonder? ben je klaar voor een wonder?

De Geest zal je vrij maken ben je klaar voor een wonder

Jezus leerde de lamme lopen en vernietigde het plan van de duivel

Hij genas een melaatse en voedde 5000 met een enkel woord

Hij zei tegen de menigte, wie oren heeft die hore

En zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien

 

Ben je klaar voor een wonder?

Ben je klaar voor een wonder?

Ben je klaar voor een wonder?

 

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten en zalig zijn de zachtmoedige

Ben je er klaar voor?

Zalig zijn de armen van geest, want zij zullen bevrijd worden

Zalig is het wonder dat er voor jou en mij zal zijn

Ben je klaar, ben je klaar voor een wonder?

Ben je klaar voor een wonder?

Ben je klaar voor dit wonder? ben je er klaar voor?

 

Bobby bedankt Maiya Sykes

Ja. Waanzinnig. Te gek. Heerlijk, Maiya. Hartelijk dank. Ik ben eigenlijk ook half Pinkster. Die helft van mij heeft veel op met…Waanzinnig. Hartelijk dank, mensen. We houden van jullie. Gods zegen.

 

Welkom en uitnodiging

 

Wat heerlijk om jullie vandaag hier te hebben in Shepherd’s Grove. Er zijn hier vertegenwoordigers uit diverse landen voor een internationale bijeenkomst om te praten over de toekomst en visie van onze wereldwijde Hour of Power. Bestuurders en directieleden van over de hele wereld. Willen jullie even opstaan? Wij willen jullie welkom heten. Dank voor jullie komst. Hartelijk dank. Gods zegen.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, houd je handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

PreekGod komt nooit te laat

door Bobby Schuller

Interessant toen Russ het over wachten had. Ik dacht terug aan een tijd waarin ik problemen met mijn gezichtsvermogen had. De dokter scheen met een lampje in mijn ogen en deed een paar testjes en zo.

Hij zei: Misschien heb je een hersentumor. Wij gaan een EEG doen. Wát?! Ik moest een CT-scan laten doen. Dat kostte mij 200 dollar. Wanneer weet ik of ik een hersentumor heb, vroeg ik. Dat weet je al binnen 3 á 4 weken, zeiden ze. Zodra wij alle data binnen hebben…Drie á vier weken? Dus ik zat drie weken te wachten met de vraag of ik een hersentumor had. Ik zat na te denken over wat er na mijn dood van mijn kinderen zou worden en zo. Maar goed, gelukkig niks aan de hand. Maar ik herinner mij dat gevoel van die tussenfase van wachten. Zal God er voor mij zijn? Wordt het een zware medische ingreep? Ik wil het erover hebben hoe het, vooral in onze dromen, in onze doelstellingen, in ons werk, in onze gezinnen en relaties, soms heel moeilijk kan zijn als het zo eindeloos duurt eer dromen uitkomen

of ons werk of onze visie. Ik wil twee dingen daarover zeggen: Gods uitstel is niet Gods afstel, Gods verminderde bemoeienis is niet altijd Gods verminderde aandacht. Om met dat eerste te beginnen, voor diegenen die zich afvragen waarom citeer ik twee familieleden. Natuurlijk als eerste mijn dierbare opa Schuller. Een favoriet gezegde van hem was: Gods uitstel is niet Gods afstel. Voor alle duidelijkheid. Heel veel voorgangers gebruiken zijn citaat. Gods uitstel is niet Gods afstel en er schuilt heel veel wijsheid in zijn woorden. Het heeft me vaak geholpen tijdens die periodes van onzeker wachten. Misschien zitten er onder jullie mensen die ook in die situatie verkeren. Hoe lang gaat dit duren, Heer?

En er is nog iemand anders in mijn leven: Haven. Lang geleden, of, nou ja, vorig jaar had Haven het niet naar haar zin op school. Toen zij voor het eerst naar school ging, vond zij het heerlijk. Ik breng haar altijd. Wij gingen elkaar aanmoedigen en wij hadden een hele serie gezegdes. Die werd langzaamaan groter. Dan zei ik: Wat gaan wij zijn? En dan zei zij: Positief! Dat soort dingen. En dan zei ik: Want kennis is…? Macht! Want leiders zijn…? Lezers! Als je het kunt dromen…? Kun je het doen! Die is overigens van Walt Disney, niet van dr. Schuller. En dan gingen wij door met: Eer Jezus met je hele leven! Prachtig was dat. En de laatste had zij zelf bedacht. Ik vond hem heel mooi: Is iets geweldig, dan is het het wachten waard. Dat is een klassiek Schullerisme. Weer een Schuller met een pakkende tekst. Gods uitstel is niet Gods afstel. Is iets geweldig, dan is het het wachten waard. Geduld is iets goddelijks. Het is goed om te beseffen dat God geen magnetron is. Hij is geen klaar-terwijl-u-wacht-God. Wij dienen een God die dingen langzaam doet. Hij doet dingen goed en Hij doet ze volgens zijn eigen tijdschema.

Als wij gefrustreerd zijn, weten wij niet waarom allerlei dingen gebeuren. Maar wij kunnen erop vertrouwen dat God ons altijd te hulp zal komen. Ik wil die principes met twee verhalen illustreren. Dat zijn zwijgen niet altijd slecht is en dat zijn uitstel niet altijd slecht is. Een van mijn favoriete verhalen staat in het boek Daniël. Daniël 10. Ik heb het er eerder over gehad. Daniëls verhaal begint als hij als jongeman wordt afgevoerd naar Babylon waar hij in dienst komt van de koning van Babylon en waar hij in de loop van zijn leven steeds verder opklimt. Als je Babylon bestudeert, zie je wat een fascinerende beschaving dat was. Je had er een groep magiërs en waarzeggers die ten dele echte wetenschappers waren. Zij deden aan scheikunde en zij hielden zich bezig met wiskunde en techniek maar het waren ook heidense tovenaars. Ze deden aan magie en voorspelden de toekomst met stukjes bot, en zo. Het was een vreemde groep. En Daniël, die steeds wijzer wordt als hij Gods werk uitvoert, krijgt als orthodoxe, Godvrezende Jood de leiding over die tovenaars. Hij wordt hun leider, en dat maakt het boek

Daniël zo interessant om te lezen. Je weet wel, Daniël is de man van Daniël in de leeuwenkuil. En zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego in de vuuroven. Zijn verhaal staat bol van de visioenen en wonderen en Gods macht. Als Babylon eenmaal is overwonnen door Perzië heeft de arme Daniël twee bloedige oorlogen meegemaakt. Vrienden zijn omgekomen, huizen zijn verwoest en nu is hij een heel oude man. Hij staat in hoog aanzien en is waarschijnlijk rijk. Hij heeft vermoedelijk een schare aanhangers om zich heen. En als oude man heeft hij een visioen over de ergste oorlog. Zeg maar een derde oorlog. Hij weet niet wat dat betekent en hij is er doodsbang van. Hij roept tot God, zoals hij altijd heeft gedaan maar ditmaal krijgt hij geen antwoord. En dan stelt Daniël een zeer Joodse, gepassioneerde daad van protest. Hij gaat 24 dagen vasten. Hij eet niets en drinkt alleen water en hij voelt zich elke dag gefrustreerd. Waarom? God is er altijd voor mij, maar nu niet. Waar is God? God, waar bent U? Nog steeds niets. En op de 24ste dag van zijn vasten staat hij aan de waterkant met zijn mensen. Waarschijnlijk dienaren en leerlingen. Om de een of andere reden staan ze aan de waterkant en dan verschijnt er ineens een engel voor Daniël. En zijn stem klinkt als een menigte. Stel je een zee van mensen voor die tegelijkertijd praten. Zo klonk die engel. Zijn ogen zijn vol vuur en hij kijkt Daniël aan en zegt: Daniël! De mannen rond Daniël kunnen de engel niet zien maar ze worden bevangen door angst en afschuw. Sommigen vallen op de grond en krimpen ineen. Anderen vluchten. Daniël kijkt de engel aan. Hij is een oude man die 24 dagen niets gegeten heeft en hij valt flauw. Hij valt op de grond.

Dan maakt de engel hem wakker en zegt: Sta op. Daniël is duidelijk uitgeput en de engel begint over zijn honger. Ik weet dat je tot de Heer gebeden hebt. Ik weet dat je gevast hebt. Ik weet dat je gewacht hebt. Ik weet dat je gefrustreerd bent. Maar op de eerste dag dat je tot de Heer bad, heeft Hij mij naar je toe gezonden. Maar de Prins van Perzië, mogelijk een verwijzing naar een aartsdemoon of zo, heeft mij tegengehouden. En hij en ik begonnen te vechten. Ik probeerde mij los te worstelen om jou Gods boodschap te brengen. Maar ik kon pas verder toen de engel Michaël verscheen om mij te helpen. Ik heb net kunnen ontsnappen om je deze boodschap te brengen. En dan vertelt de engel aan Daniël dat zijn visioen een profetie over Griekenland was. Alexander de Grote is in aantocht. Maar dat is een ander verhaal. Wat wij hier vooral uit leren, is dat Gods uitstel niet Gods afstel is. Amen? Laat dat je bemoedigen als je zit te wachten. Gods uitstel is niet Gods afstel, Gods verminderde bemoeienis is niet altijd Gods verminderde aandacht. Vaak denken wij, als ik geldverlies of als ik relaties in mijn leven verlies, die ik helemaal niet kwijt wil of als er iets verandert in mijn leven, straft God me dan soms? Is God bezig, mij mijn positie in het koninkrijk Gods te ontnemen? Wees er zeker van dat niets daarvan waar is. Gods verminderde bemoeienis is niet altijd Gods verminderde aandacht. Voor God geldt heel vaak dat een tegenslag voorafgaat aan een overwinning. Ik kan heel wat verhalen uit het Woord Gods noemen waarin dat gebeurt maar mijn favoriet is het verhaal van Gideon. Gideon is een richter, of rechter, uit het Boek Richteren maar dat waren andere rechters dan de onze. Het woord komt van het Joodse woord voor rechtvaardigheid en in die tijd heeft rechtvaardigheid te maken met de strijd tegen slechte mensen. Dit zijn stamhoofden en dan is er ene Gideon. En in de Bijbel staat, en dat is belangrijk:

Hij is de zwakste zoon van de zwakste familie van de zwakste stam van Israël. Hij is waarschijnlijk de jongste. Het klinkt een beetje als David, hè? De zwakste zoon van de zwakste familie van de zwakste stam. En hij is degene die God kiest om de Midianieten te verslaan. De Midianieten zijn een soort bereden roversbende. Ze rijden op kamelen. Ze hebben wel wat weg van de Hebreeën. Ze stammen ook af van Abraham, dus ze zijn raciaal nauw verwant. Ze lijken sterk op Joodse mensen en dat speelt een belangrijke rol in het verhaal. Ze vallen Israël binnen en plunderen boerderijen en dorpen en Gods volk houdt zich daar al zeven jaar voor schuil in de heuvels. Een profeet heeft hen verteld dat God die kameelruiters telkens laat toeslaan omdat Gods volk, een toonbeeld van rechtvaardigheid en goedheid moet zijn buigt voor Baäl en voor Asjerapalen en zelfs kinderen offert. En dat staat zo ver af van Gods bedoeling met zijn nieuwe stad en het volk van zijn verbond. Daarom staat God toe dat ze een tijdlang vervolgd worden. Dan roept hij Gideon op en die neemt de Asjerapaal van zijn vader en diens Baäl-altaar en gebruikt het hout voor een offer aan Jahweh. De mensen zijn woedend. Zijn eigen, Joodse volk. Waarom doe je dat? Uiteindelijk brengt hij een leger van 32.000 man op de been om zijn stad te verdedigen. Het is een samengeraapt leger, waarmee hij de Midianieten tegemoet gaat. Ze treffen elkaar met een rivier tussen hen in. Het Joodse leger kijkt naar het Midianitische leger en volgens de Bijbel was het Midianitische leger zo groot dat het leek alsof de manschappen het land overdekten als sprinkhanen. Heeft iemand van jullie weleens in het zuiden des lands gewoond? Het zuiden kent een hoop goede dingen. Vooral het eten en de gastvrijheid. Maar wat echt slecht is aan het zuiden, zijn de insecten. Een vriend van mij uit Oklahoma stuurde mij een foto van een benzinepomp die overdekt was met sprinkhanen. Het had de vorm van een benzinepomp, maar het waren sprinkhanen. Alsof het ding geverfd was met sprinkhanenverf. Dat zie je soms in het Midden-Oosten, waar sprinkhanen werkelijk alles overdekken. Er staat dat het aantal kamelen en kamelen waren de tanks van die tijd, het aantal zandkorrels in de zee overtrof. Wij kiezen een willekeurig getal: Er staan 100.000 man aan de overkant en Gideon staat tegenover ze met 32.000 man. En God heeft ze beloofd dat ze deze oorlog gaan winnen. Dus Gideon knielt neer voor God en vraagt om wat? Ik heb meer manschappen nodig. Heer, het is drie tegen één. Als ik die slag wil winnen, heb ik meer soldaten nodig. En wat zegt God? Nee hoor. Nergens voor nodig. Sterker nog, je kunt met minder toe. Hij zegt tegen Gideon: Als je deze slag

wilt winnen, luister dan naar Mij. Zeg tegen je manschappen dat ieder van hen die bang is voor de Midianieten eervol mag vertrekken en zich mag verschuilen in de bergen. Dat zegt Gideon tegen zijn leger en van de 32.000 vertrekken er 22.000. Nu heeft hij nog maar 10.000 man en hij zegt: God, nu is het tien tegen één. Ik heb meer mensen nodig. En wat zegt God? Nee hoor. Nu wil ik dat je naar de bron gaat. Ik wil dat je alle mannen eruit laat drinken. Sommigen zullen heel fatsoenlijk, als echte heren, drinken. En anderen zullen drinken als honden. Kies die honden. Zie maar wat er gebeurt. Dus hij let op die 10.000 man die bij het water knielen. Normaal gesproken kniel je als soldaat keurig netjes met één knie bij het water. Je gebruikt niet je linkerhand en je schept met je rechterhand het water op, en dat drink je zo. Maar sommigen zullen met hun speren en schilden in de hand zo gaan liggen en zo van het water drinken. En de jongens die zo drinken, die moet je nemen. Wat zo interessant is, ik ben bij de bron in Israël geweest waar dit gebeurd is. Degene die daar was, was een rabbijn en een archeoloog.

Hij vertelde dat in de Oudheid de echte, door de wol geverfde soldaten allemaal ingehamerd kregen dat je nooit je wapen neerlegde als je in het strijdveld was. Behalve als het echt niet anders kan, hou je altijd je wapens vast. Ze dronken als honden van dat water omdat ze in de ene hand een schild en in de andere een speer hielden. Zelfs als je zoiets onnozels doet als water drinken, leg je nooit je schild neer.

Want als er een verrassingsaanval plaatsvindt, kun je direct reageren. Wat deed God? De driehonderd die overbleven, waren de ware krijgers. Ze nemen die driehonderd man onder Gods bevel en om twee uur ’s nachts, vlak voor de wisseling van de wacht verdelen ze die in drie groepen van honderd. Ze hebben potten met fakkels erin bij zich en strijdhoorns die ook voor de eredienst worden gebruikt, de sjofar en ze omringen dat leger midden in de nacht. Dat leger van 100.000 man wordt daar bloednerveus van. Ze omsingelen dat leger en beginnen dan op hun hoorns te blazen. Ze worden midden in de nacht wakker van oorlogskreten, die van alle kanten komen. De fakkels komen uit de potten. De potten vallen op de grond in scherven. Branden breken uit rond het leger en die beste, keiharde vechtersbazen vallen aan en richt een slachting aan. Totale chaos, totale paniek, en iedereen begint op elkaar in te hakken.

Al die soldaten slaan aan het vechten en doden. Het grootste deel van het leger wordt vernietigd, en wat over is, vlucht. En het lijkt erop dat geen van de 300 man van Gideon zelf is omgekomen. Is dat niet ongelooflijk? Ik wil dat jullie hieruit oppikken dat Gideons manier die van de Midianieten was. Anders gezegd, Gideons manier was de manier van de wereld. Meer is beter. Meer soldaten. Ik heb er meer nodig. Maar datgene wat Gideon van God wilde was precies datgene wat tot de ondergang van de Midianieten leidde. Hun numerieke overwicht was precies datgene wat hen fataal werd. Ze waren met hun enorme aantallen zichzelf tot last. Ze waren overmoedig, ze hadden geen enkele band met elkaar.

En wat had Gideon met zijn 300 man? Taaie, harde jongens, die elkaar allemaal bij naam kenden. Ze waren kameraden. Ze marcheerden dagenlang samen. En dat maakte het verschil. Dat is wat wij leren.

Heel vaak is bij Jezus meer niet altijd beter. Gods verminderde bemoeienis is niet altijd Gods verminderde aandacht. Soms vermindert God dingen in je leven omdat Hij wil dat je voorbereid bent op de dingen die komen gaan. Hij wil dat je klaar bent voor wat je te wachten staat. Ik wil graag duidelijk maken dat ook als je op dit moment een terugslag meemaakt, dat je je mag verheugen omdat het betekent dat God iets groots van plan is in je leven. Dat is wat ik voor jullie geloof. Ik sluit af met een verhaal. Het is interessant hoe veilig wij Amerikanen ons voelen naarmate wij meer geld, meer spullen, meer luxe hebben maar God geeft en neemt al die dingen. Toen wij jaren geleden voor het eerst onze kerk stichtten bij de Gathering wilden wij die kerk opdragen aan God. Dat deden wij door al onze tienden

en gaven aan de armen te schenken. Wij besloten God op de proef te stellen. U zegt dat U de hemel opent als wij 10 procent van ons geld weggeven? Wij geven 100 procent weg. Eens zien wat U daarmee kunt doen. En God heeft ons gezegend. Maar daar gaat het nu niet om. Zo konden wij een kerk creëren

die zich sterk op de armen kon richten. Een van de dingen die wij deden, was huizen van verzamelaars uitruimen. Er was een oudere man die zijdelings met ons te maken had. Zijn vrouw had een hartaanval gehad en de brandweer kwam haar ophalen. Maar ze konden haar niet bereiken omdat het huis tjokvol troep zat. Oude post, kranten, noem maar op. Ze konden haar niet met de brancard bereiken. Toen ze haar eindelijk met brandbijlen hadden weten te bevrijden mocht onze vriend zijn eigen huis niet meer in. Zijn vrienden, die ons kenden, vroegen ons te helpen, het huis op te ruimen zodat die man zijn huis weer in kon. Had ik toen maar een camera gehad. Dit was te erg. Ik denk dat hij tijdens de Crisisjaren was opgegroeid. Ik snap mensen die daar sindsdien bang voor zijn maar hij gooide dus nooit post of kranten weg. Dat stond allemaal opgestapeld tot aan het plafond. In de loop der jaren was dat allemaal aan elkaar gekoekt. Je liep via een soort looppaden tussen de troep door naar de benedenverdieping.

De hele bovenverdieping was onbewoonbaar. Er was daar een bijennest. Ze kwamen niet meer boven

en sliepen beneden op de sofa. We waren met 15 mensen van de kerk en begonnen daar schoon te maken. Als je papier van de stapels af tilde, kwam het er niet in vellen af maar als brokken piepschuim.

Dat ging zo. En dan had je een brok weet ik wat. Het waren net ‘geluk koekjes’. Je wist nooit wat je ging aantreffen. Er zaten mierenkolonies en kakkerlakkenkolonies achter. Onder het aanrecht zat een slangennest. Er woonden wasberen. Het was te smerig voor woorden, maar wij maakten alles schoon.

Alles wat nog een beetje te redden leek, lieten wij daar. Wij gooiden alleen de troep weg en wij repareerden en schilderden alles. Wij besteedden honderden uren en duizenden dollars aan dat cadeautje. Wat zal hij blij zijn, dachten wij. En toen hij terugkeerde en zijn huis zag, zei hij… Nee! Ik had zo met die man te doen want in die vriend van ons herkende ik ook iets van mijzelf. Iets wat gevaarlijk was voor hem en anderen, en zijn huis onleefbaar maakte was iets waaraan hij zich vastklampte. En ik dacht: Heer, op wat voor manier klamp ik mij aan materiële zaken vast die mij moeten redden als de beproeving eenmaal echt aanbreekt? Op welke manier ben ik mijzelf tot last? Wij leven in een wereld waarin God mensen zegent en neemt en geeft. Ik geloof niet dat God wil dat je arm bent, of zo maar er zijn periodes in ons leven waarin wij met tegenslag te maken krijgen. En dan kunnen wij denken dat wij vervloekt of gestraft worden. Maar dat is niet zo. Dat lezen wij niet in de Bijbel. We zien het tegendeel. Heel vaak wil God ons krijgen waar wij wezen moeten door een tegenslag, door dingen in ons leven op te ruimen. Misschien ben je net iets kwijtgeraakt wat je koesterde, iets van waarde voor je. En je weet niet hoe je verder moet. Besef dat je nog prachtige dingen in het verschiet hebt. Nog een Schullerisme? Focus niet op wat je verloren bent, maar wat je nog hebt. En als je de eindstreep passeert, kijk je terug op nu en ben je blij met wat je doorstaan hebt. Want je hebt het doorstaan. Wij geloven in je, God gelooft in je en we staan aan jouw kant. We vertrouwen dat de Heer, een liefdevolle Vader, het beste met ons voor heeft. Amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

God komt nooit te laat

1 maart 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan