fbpx
Home Koester dankbaarheid in je leven

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

(Boodschap van Bobby Schuller)

Goedemorgen, Nederland. Gelukkig Nieuwjaar. Mijn wens voor u is, dat u Gods liefde en vrede zult ervaren dat u zult weten dat Hij er is en in alles naast u staat. U bent niet alleen. Hour of Power gelooft in de waardigheid van ieder mens. Als mensen God werkelijk ervaren, en persoonlijk kennen
kunnen ze niet anders dan leven als blijde leerlingen van Jezus. Hannah en ik vonden het geweldig u onlangs te ontmoeten. Fijn om u te leren kennen. De ontvangst was een warm bad. Jullie hebben altijd een bijzondere plek gehad in mijn hart. Dank voor uw steun. God houdt van jou, en ik ook.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Welkom, wat een enorme eer dat u hier bent of zit te kijken. Geef de mensen om u heen een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

Gebed

Vader, we komen tot U in Jezus’ naam. Dank U voor de grootheid van zijn naam. Die is groter dan kanker, groter dan armoede, groter dan geweld, dan angst, dan depressiviteit. Geef dat we door de kracht van die naam in de Geest kunnen leven, dankzij uw kracht, geloof en goedheid. Help ons met geloof door het leven te gaan zoals Jezus deed en doet. Heer, we hebben U lief. In zijn naam bidden wij dit, amen.

Koor – “A Mighty Fortress is Our God”

Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijnen
Al drukt het leed, al dreigt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan
Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog
Maar zal als kaf verdwijnen halleluja
Halleluja

Schriftlezing – Exodus 20:17 & Philippenzen 2:14-15 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar het Woord van God. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Doe alles zonder morren of tegenspreken opdat u zuiver en smetteloos bent Gods onberispelijke kinderen te midden van een verdorven, ontaarde generatie waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Mogen wij als Gods kinderen niet de verwachting, maar de dankbaarheid benadrukken.

Koor – ALBERT MCNEIL JUBILEE SINGERS – “Crossin’ Ovah”

Zuster, zet die kroon op je hoofd, roep het uit en zing Een grote dag in het Koninkrijk, Heer.
Zing en schreeuw, terwijl de klokken luiden
Halleluja voor het Lam

Broeder, is dat jouw kleed? o glorie Grote dag in het Koninkrijk
Ga rond en vertel het verhaal Halleluja voor het Lam

We zullen het zegevierende Lam ontmoeten Vertel het rond, het wondere verhaal
Van de oversteek van de Jordaan
We zijn al bijna thuis

We zullen het zegevierende Lam ontmoeten Vertel het rond, het wondere verhaal
Van de oversteek van de Jordaan
We zijn al bijna thuis

Ik hoor de engelen zingen en spelen op hun harp Een mooie dag in het Koninkrijk
De oversteek van de Jordaan
Halleluja voor het Lam

Zie je daar het Koninkrijk? ja Heer Hoor je dat geroep? ja Heer
Ik wil U zien, o Jezus, ja Heer
We steken over en zijn bijna thuis Zie je het Koninkrijk? ja Heer Hoor je dat roepen? ja Heer

Ga je oversteken? -ja Heer
Ik steek over, ik ben al bijna thuis

INTERVIEW – STAR PARKER
BS = Bobby Schuller en SP = Star Parker

BS Ik heb Star Parker te gast oprichter en voorzitter van het Centre for Urban Renewal and Education, een denktank die marktgerichte oplossingen voor armoede biedt. Zij hebben een nieuwe benadering van wettelijke mogelijkheden om Amerikaanse armen minder afhankelijk te maken van de overheid. Zij is schrijver, spreker en columnist bij Creators Syndicate. Graag applaus voor Star Parker.

Dag Star, fijn dat je hier bent. Veel mensen kennen je achtergrond niet, maar je hebt diepe armoede gekend, was al jong ongehuwd moeder en raakte verslaafd aan drugs en alcohol. Vertel er eens wat over. Hoe leidde dat alles tot je geloof in Christus?

SP Ik was verstrikt geraakt in allerlei dingen waar je nog steeds over hoort. Dat mijn problemen andermans schuld waren dat de armen arm waren doordat de rijken rijk waren. Dat Amerika zo racistisch was, dat proberen erbij te horen zinloos was. Ik leefde erop los door toedoen van die leugens. Ik ging mij te buiten aan misdaad, drugs en seks. Ik liep de deur plat bij abortusklinieken. Ik trouwde, kreeg weer een kind en eindigde in de bijstand. Mijn leven werd een klein, donker hol. Daar vond God mij. Ik had wat geld nodig en stapte naar een bedrijf in Los Angeles. De christelijke heren die daar werkten zeiden dat God mijn manier van leven afkeurde. Ik kreeg geen baan. Het woord God riep iets in mij wakker. Ik kende God niet maar er gebeurde wel iets in mij. Ik ging weg, maar ze bleven bellen. Ik ging naar hun kerk en hoorde het evangelie. Dat God in Christus was, dat Hij mij mijn zonden niet aanrekende dat Hij van mij hield, voor mij was gestorven. Dat alles veranderde mij.

BS Waardoor zei je: Ik ben er klaar mee? Klaar met afhankelijk zijn van de overheid, van anderen klaar met anderen te schuld geven? Hoe kwam je daaruit?

SP Zoals iedereen hier en thuis: Door telkens opnieuw de Bijbel te horen en naar de kerk te blijven gaan. En ik bleef mij richten op dat nieuwe leven. Eens zat ik met nog 4000 mensen in de kerk. De dominee wees met zijn vinger en zei: Waarom zit je in de bijstand? Ik dacht dat hij het tegen mij had. Sla je bijbel eens open, zei hij en hij las voor uit Paulus: Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit uw tekorten aanvullen. Ik vergelijk zijn God, Schepper van hemel en aarde, met die 430 dollar per maand plus voedselbonnen en wat medische voorziening.

Ik zei mijn case- manager dat ik eruit stapte. Het viel niet mee…
BS Moment. Dus nog voordat je financiële situatie geregeld was, stapte je uit de bijstand?
SP Precies. Ik vertrouw verder op God, zei ik. Daar was zij niet blij mee. Intussen is het niet zo dat

Hij een geldboom in mijn tuin had gezet. Het klinkt als je schepen achter je verbranden. Gekkenwerk. Ik werk veel met bijstandsmoeders. Dit was niet de juiste aanpak. Je wilt op God vertrouwen. Sommigen brengen dat gelijk in de praktijk. Ik moest doen wat je moet doen als er geen weg meer terug is: werk zoeken. Ik vond laaggeschoold werk, werkte hard maar bleef ook voortdurend op God gericht. Op een dag gaf Hij me mijn eigen zaak. Die had ik al jarenlang toen hij bij de rellen van ’92 werd verwoest. Nu run ik een centrum voor burger- belangen om die waanzin te bestrijden. Er is 22 triljoen dollar besteed aan de strijd tegen armoede. Geen verandering. Het is nog steeds 25%. Maar de mensen zijn veranderd. Het gezinsleven is failliet. Een waardesysteem waarbij de ouders van kinderen getrouwd zijn dat bestaat amper meer bij ons, met grote sociale problemen tot gevolg. Ik probeer iets terug te doen en daar aan te werken.

BS Vertel eens over het Center for Urban Renewel and Education, ‘Urban Cure’. Wat doet dat? SP Wij zoeken manieren om allerlei sociale programma’s af te bouwen. Wij geven 900 miljard per

jaar uit aan al die problemen. Terwijl wij weten dat echte oplossingen lokaal en persoonlijk zijn.

Onze privé-initiatieven als zwangerschapscentra en daklozenopvang, helpen veel beter dan overheidsbemoeienis. Wij willen regelen dat mensen geld lokaal kunnen inzetten in plaats van het naar Washington te sturen. Dat is wat wij doen.

BS Geweldig wat jij doet en hoe jij je vak uitoefent. Jij werd creatief, gaf anderen niet de schuld. Maar wat voor emoties had je erbij? Hoe voelde het? Was je blij? Bang?

SP Allebei wel, geloof ik. Ik dacht er niet te veel over na omdat ik dan misschien was opgehouden. Net als Petrus toen hij op het water liep. Het was pittig, ik had de nodige problemen. Maar ik had vertrouwen. Als God dit voor mij deed, kon Hij het ook voor anderen. Er zijn zat mensen in uitzichtloze situaties die dezelfde leugens geloven als ik toen

die in gesubsidieerde woonprojecten wonen, waarvan wij er 4000 hebben. We hebben ook 500.000 kinderen die bij pleegouders wonen. Wij doen het slecht als wij bedenken wat de kerk

zou moeten doen: Mensen bereiken, zoals ze mij destijds bereikten. Ik ben vooral bezig met het zoeken naar oplossingen die wij kunnen inpassen in de wet. Wij denken na over andere regelgeving en werken samen met geestelijken die zich inzetten voor de buurt. En wij hebben een mediacentrum. En overal breng ik de boodschap: Het antwoord op armoede is vrijheid

en persoonlijke verantwoordelijkheid.
BS Haar boek heet Blind conceit. God zegene je.

SOLO – DOROTHY BENHAM – “The Lord is My Light”

De Heer is mijn licht en mijn heil,
Voor wie zou ik vrezen? voor wie zou ik vrezen?
De Heer is de kracht van mijn leven
De Heer is de kracht van mijn leven
Voor wie zou ik vrezen?
Ofschoon mij een leger belegerde mijn hart zou niet vrezen Ofschoon een oorlog opstond ik vertrouw op Hem
Want ten dage van het kwaad bergt Hij mij in zijn hut
Hij bergt mij in het verborgene van zijn tent
Hij plaatst mij hoog op een rots
De Heer is mijn licht en mijn heil
Voor wie zou ik vrezen? voor wie zou ik vrezen?
De Heer is de kracht van mijn leven
De Heer is de kracht van mijn leven
Voor wie zou ik vrezen?
Voor wie zou ik vrezen? Amen

SOLO – DANIEL RODIGUES – “I Believe”

Sta op en voel de Heilige Geest, vind de kracht in je geloof Open je hart voor hen die je nodig hebben
In de naam van liefde en toewijding aan God
Ja, ik geloof

Ik geloof in de mensen van alle volken
Dat ze zich zullen verenigen om liefde te doen bloeien Ik geloof in een wereld geleid door Christus
Waar we door liefde te geven
De hemel op aarde zullen brengen

Ik geloof in de mensen van alle volken
Dat ze zich zullen verenigen om liefde te doen bloeien Ik geloof in een wereld geleid door Christus
Waar we door liefde te geven
De hemel op aarde zullen brengen
Ja, ik geloof

Ik geloof in de mensen van alle volken
Dat ze zich zullen verenigen om liefde te doen bloeien Ik geloof in een wereld waar we door liefde te geven De hemel op aarde zullen brengen
We zullen de hemel op aarde brengen
Dat geloof ik

Proclamatie Bobby Schuller

Wilt u gaan staan en met mij de proclamatie zeggen. Houdt uw handen zo, als om Gods liefde te ontvangen.

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Koester dankbaarheid in je leven” door Bobby Schuller

Vandaag spreek ik over het om zetten van ‘recht hebben op’ in ‘dankbaar zijn voor’. Als het daarover gaat, denken wij meteen aan anderen. Wij denken meestal aan iemand anders die rechten meent te hebben. Denk liever aan uzelf. Wij allemaal doen dingen waarbij wij ervan uitgaan dat wij er recht op hebben. Meent u wel eens bepaalde rechten te hebben tegenover uw partner? Klinkt uw onenigheid met uw partner misschien als volgt? ‘Ik heb een zwaarder leven dan jij, daarom moet jij mij meer dienen.’ Vindt u dat die ander zus en zo hoort te doen en weigert die ander dat? Voelt u zich daarom slachtoffer? Bent u boos? Hou zulke gedachten in toom. Er zijn allerlei manieren om naar anderen te kijken en naar hun bezittingen om hen de schuld te geven en verbitterd te raken. En daar blijf je al gauw in vastzitten. Ik wil u aanmoedigen om dat slachtofferschap van u af te zetten. Hou op anderen de schuld te geven, neem uw leven en uw denken ter hand en ga gelukkig leven in dankbaarheid. Amen? Er zijn twee soorten mensen op de wereld. Het eerste soort vraagt: Wat is de wereld mij verschuldigd? En het tweede soort vraagt: Wat ben ik de wereld verschuldigd? Wij zouden moeten zijn als die tweede. Die is moreler en gelukkiger, hij wordt als Jezus. Hij zegt: Ik wil herstellen, helpen, alles doen om deze wereld beter te maken. De wereld is mij niets verschuldigd. Dat zei Jezus en dat zouden wij ook moeten zeggen. Benadruk niet je rechten, wees geen slachtoffer. Wees een blij mens. Amen? Exodus 20 vers 17: Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Zet uw zinnen niet op de auto of de ziektekostenverzekering van een ander en ook niet op zijn GSM, zijn vrije tijd, zijn uiterlijk, zijn promotie, zijn stofwisseling, zijn netwerk, zijn geluk of zijn haar of wat hem ook maar toebehoort. Je zinnen zetten op iets van een ander komt heel veel voor zeker in onze ambitieuze Amerikaanse wereld. Wij doen het constant. Dennis Prager wees erop dat het in het Oude Testament gaat om wat je doet. Het gaat zelden om wat je denkt of voelt. Het is: Doe het goede, laat het slechte na. De Tien Geboden gaan over ons handelen. Behalve het tiende. Dat is een van de weinige keren in het Oude Testament dat God je denken zondig noemt. Je zinnen zetten op iets, die manier van denken, is een zonde. Al vindt het enige wat er gebeurt in je hoofd plaats het is toch zondig om zo te denken. Vreemd toch? ‘Gij zult niet begeren’ – maar wij doen het constant. Verkeerd handelen begint vaak met kijken naar anderen en dan denken wij dat wij ergens recht op hebben, meer dan anderen. Laat het los. Ook al heb je rechten, laat ze los. Hoort u mij? Ook al heb je rechten, laat ze los. Waarom? Dan zal je een blijer mens worden, een moreler mens en je zult beter slagen in het leven als je die dingen loslaat.

In Matteüs 20 rekent Jezus af met eigendunk, egoïsme, narcisme, aanmatiging en slachtofferdenkend.
Daar is een heel hoofdstuk aan gewijd uitlopend op : De laatste zullen de eersten zijn en omgekeerd. Dien de ander. Het begint met het verhaal over de wijngaard. Het is oogsttijd. De eigenaar gaat op weg om arbeiders in te huren. Bij zonsopgang heeft hij wat mensen bij elkaar. Hij zegt: Kom mee, ik betaal een denarie voor een dag werk. Dat was een normaal dagloon. Om 9 uur haalt hij nog een groep binnen, die ook voor ’n denarie aan de slag gaat. Om 12 uur, 3 uur en 5 uur huurt hij telkens weer mensen in die hij allemaal een denarie belooft. En aan het eind van de dag staan ze allemaal op een rij. Een denarie is een dagloon, zeg 100 euro. Iedereen die die dag heeft gewerkt, staat daar. De mannen die ’s morgens vroeg zijn begonnen, krijgen 100 euro. Alsjeblieft, bedankt voor je werk. En naarmate hij verder komt, worden de eerste mannen steeds bozer. Wacht even, ik heb 12 uur gewerkt en die andere vent een uurtje maar we krijgen allebei 100 euro? De baas zegt dan: Wat mopperen jullie? Ik heb je toch betaald wat wij hadden afgesproken? Ik heb me aan de afspraak gehouden. Waarom mopper je dan? Het antwoord is: Ze mopperden omdat hij voor anderen vrijgeviger was dan voor de eerste arbeiders. Wie halverwege de dag is begonnen vergelijkt zichzelf niet met wie tegen zonsopgang is begonnen maar met wie om 5 uur is begonnen. Als kind vond ik het onrechtvaardig,

maar dat is het niet. Tegen die mentaliteit vecht Jezus: jezelf vergelijken met anderen. Hij zegt:100 euro was de afspraak. Je was er blij mee, je hebt je geld en nu mopper je omdat ik gul ben geweest tegen iemand anders. En dan besluit Hij dat verhaal met iets dat er los van lijkt te staan: Zo zullen de laatste de eersten zijn en de eersten de laatste. Hoezo? denk je. Dan gaat Jezus er dieper op in en zegt: De Mensenzoon gaat sterven, Hij wordt straks opgepakt, Hij geeft zijn leven voor velen en zal op de derde dag weer opstaan. Waarom zegt Hij dat? denk je. En dan verschijnt de moeder van de zonen van Zebedeüs en zegt: Jezus…Zij denken dat Hij een nieuw bewind gaat instellen. Zij denken dat Jezus een soort Che Guevara is. Dat Hij een gewelddadige opstand tegen de Romeinen zal leiden en een nieuwe theocratie zal stichten. Hij zegt: U begrijpt het niet. Zij zegt namelijk tegen Hem: Mag een van mijn zonen aan uw rechter- en een ander aan uw linkerzijde zitten? Hij zegt: Kunnen zij de beker drinken die Ik moet drinken? Kunnen zij lijden zoals Ik zal lijden, kunnen ze dienen zoals Ik dien? Hij zegt tegen haar: U weet niet wat u vraagt. De heidenen speelden de baas over de volken die hen dienen. Zij zijn meesters, slavendrijvers, zelfingenomen, dominant en competitief. Gods Koninkrijk is anders. Hij zegt: In mijn Koninkrijk is het zo…Ik zoek het even op. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Hij zegt eigenlijk telkens weer: Als je wilt zijn zoals Ik moet je aan anderen denken, niet aan jezelf. Wil je leven als Ik, zeg mensen dan niet je te dienen dingen te geven en zich aan je te verplichten. Vraag je af wat jij anderen verschuldigd bent, hoe je de wereld kunt verbeteren. Wat kan ik doen aan mijn huwelijk? Niet: Wat zou mijn partner beter moeten doen? Hoe kan ik mijn werksituatie verbeteren? Verantwoordelijkheid nemen, een dienaar van anderen worden. Dat is wat het inhoudt een discipel van Jezus te zijn. Dat is: Je zet je eigen leven op de tweede plaats. Je gaat dienen. De minsten onder u zullen de grootste zijn. Wil je aan Jezus’ rechterhand zitten, dan moet je een dienaar worden. Maar zo denkt de wereld niet. Dit is zo belangrijk omdat als je inderdaad besluit dat je leven voortaan draait om anderen helpen dan kan je ook dankbaar zijn voor het succes van anderen. Want jij dient hen. Heeft u dat begrepen? Als u anderen dient, bent u dankbaar en blij als zij slagen. Want dan bent u onderdeel van hun succes. Als je anderen dient, voor hen bidt, hen bemoedigt als je anderen aanmoedigt, word je een blijer mens. Want als anderen succes hebben, kan jij dat meevieren. Alles verandert als je de anderen gaat dienen. Want het gaat niet om jou. Als anderen mede dankzij jouw hulp krijgen wat ze willen kan jij ook blij zijn, omdat je er deel van uitmaakt. Wil je leven als Jezus, dan moet je een bemoedigend iemand worden. Dan moet je anderen helpen, hoe simpel dat ook klinkt. Wil je leven als Jezus, dan moet je leren anderen toe te juichen. Je kunt best je eigen dromen en doelen hebben. Maar iedereen met dromen en doelen kent ook lange winterse seizoenen van wachten en van kou en van uitzien naar het voorjaar. Maar intussen kan je altijd in andermans zomer vertoeven. Je kunt altijd anderen helpen om te slagen.

Een vroege schrijver over succes was Napoleon Hill. In 1908 nam zijn leven een wending toen hij bevriend raakte met Carnegie. Hij ging bestuderen wat succesvolle mensen gemeen hebben en schreef boeken over succes. Hij ging om met Rockefeller, Ford en andere grote namen. Grote kapitalisten. Carnegie vroeg hem een studie te doen onder 500 mensen 500 miljonairs, om te zien wat zij gemeenschappelijk hadden. Het was dit: Allemaal dienden zij anderen. Hij zei dit: Het is letterlijk waar dat je het meeste en het snelste resultaat behaalt door anderen te helpen om te slagen. Denk hier even over na. Wat ik net zei kan, als u het ter harte neemt, uw leven zal veranderen. Zo is het in het Koninkrijk van God. Als je anderen wil dienen en zien gedijen zal God je erg gunstig gezind zijn. Het heeft iets krachtigs als iemand zegt: Ik wil zo graag dat Jantje en Marietje en wie dan ook succes hebben. Dat iemand wakker wordt en denkt: Ik ga alles doen wat nodig is om ze aan te moedigen en te helpen. En dat wil God graag. En God zal u ervoor zegenen. Sta niet op je rechten in het leven. Wees geen slachtoffer maar koester dankbaarheid in je leven. Je kunt niet tegelijk op je rechten staan en dankbaar zijn. Niemand zegt: Ik ben zo blij met mijn leven maar de wereld is mij wat verschuldigd. Hoe dankbaarder je bent, des te meer ben je in staat Gods zegeningen en goede dingen te zien.

Ten slotte deze overweging…De beste manier om af te rekenen met aanmatiging begeerte en afgunst is bidden voor je concurrenten. Ja, dat hoort u goed. Wie van u heeft een vijand? Steek uw hand maar niet op. Als ik lees over je vijanden liefhebben en mensen de andere wang toekeren denk ik: ik heb geen vijandengeen echte vijanden.

geen vijanden. Maar het gaat om mensen die eropuit zijn om te schenden, grenzen te overschrijden, schade toe te brengen. Je kunt het beter, zoals Dallas Willard doet, denken aan concurrenten. Hoe zou het zijn om te bidden voor je concurrenten? Niet alleen zakelijke concurrenten, maar ook in je

sociale leven. Er zijn mensen op wie je jaloers bent, al kennen ze jou misschien niet eens. Een van de beste dingen die je kunt doen als je zoiets voelt is bidden voor je concurrenten. Stel dat managers in het bedrijfsleven voor elkaar zouden bidden. Of dat werknemers voor hun collega’s of hun baas zouden werken. Of dat wij zouden bidden voor de president of het Congres. En voor onze geestelijk leiders. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou er met Amerika gebeuren als wij gingen bidden voor onze concurrenten? Je kunt je verzetten tegen onrecht en opkomen voor je principes. Maar er verandert iets in je hart als je je richt op dingen waarmee je het niet eens bent. Wat zou er gebeuren als je ging bidden voor je concurrenten? Goede dingen, denk ik. De jaloezie, het begeren, de aanmatiging en het slachtofferschap zouden wegsmelten. Je zou een permanent diep gevoel van vrede en dankbaarheid ervaren. Dus wees geen slachtoffer. Geef geen anderen de schuld. Wees dankbaar. Sta stil bij dingen waar je blij om bent. Bid voor je concurrenten. Moedig mensen aan, laat ze succes hebben. Neem een aantal mensen in je hoofd en neem je voor alles te doen om hen te doen slagen. Als je wakker wordt, denk je aan een paar mensen en die wil je helpen. Stuur ze een bemoedigend sms’je: Ik ben er voor je. Steun mensen en bid voor hen en zie dan hoe God je leven zal zegenen. Wees ambitieus, dat is de American Dream. Stel doelen, ga voor grote dingen. Bouw een groot bedrijf op of zo maar zet daarbij niet je zinnen op iets van een ander. Wees niet afgunstig. Dien anderen, en God zal u zegenen. Amen?

Gebed

Buigt u het hoofd met mij? Ik geef u de gelegenheid Christus te ontvangen als verlosser. Wilt u dan mijn woorden nazeggen? De hele gemeente. Jezus Christus, Zoon van God. Vergeef mij mijn zonden. Help mij uw pad te bewandelen. Vul mij met uw Heilige Geest. In Jezus’ naam. Amen.

Koor – “Now Thank We All Our God”

Dankt, dankt nu allen God, met hart en mond en handen Die grote dingen doet, hier en in alle landen
Die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot Zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u slaapt en als u opstaat. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op de dag dat de zon niet ondergaat en niet opgaat. Amen.

Koester dankbaarheid in je leven

1 januari 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan