Home De waarde van ieder afzonderlijk mens op de aarde

Opening

 

Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller

 

Goedemorgen. Welkom in dit huis van gelovigen. We komen hier om ons geloof te delen en God ervoor te danken of om ons geloof te versterken. Welkom bij dit uur voor de gelovigen. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Voor u en voor mij. Laten we ons erover verheugen. Draai u om, geef iemand een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

 

Openingsgebed

Door R.H.Schuller

 

Laten we bidden. Goede God, dank voor al deze stemmen, al deze mensen, deze verzameling van gedachten en stemmingen hier. Dat mengsel is krachtig, positief, zachtaardig, mooi, liefdevol, bemoedigend. Het is uw aanwezigheid, Jezus, die in ons leeft. Daarom is dit vanmorgen de plaats van God. Halleluja, amen.

 

Samenzang – “When Morning Guilds the Skies/Alleluia”

 

D’ochtendglore vult de lucht mijn hart ontwaakt en zucht geeft Jezus Christus eer heel d’aarde roept Het uit met vreugdevol geluid geeft Jezus Christus eer de nacht wordt dag wanneer ons hart spreekt Keer op keer geeft Jezus Christus eer zelfs aarde, lucht en zee, hoogte, diepte zingt mee geeft Jezus Christus eer halleluja, halleluja.

 

Schriftlezing – Johannes 6

Door R.H.Schuller

 

Gaat u zitten. Luistert u naar deze woorden van Jezus. Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea. Een grote menigte mensen volgde Hem omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ Een van de leerlingen zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 5000 mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde ’t brood onder de mensen die er zaten.Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Geloofd zij God.

 

Koor –  “Refuge and Strength”

 

God is voor ons een veilige schuilplaats  een betrouwbare hulp in de nood daarom vrezen wij niet Daarom vrezen wij niet wij vrezen niet al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de Zee laat de watervloed maar kolken en koken de hoge golven de bergen doen beven God is voor ons Een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in nood daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet Een rivier, wijd vertakt verblijdt de stad van God de heilige woning van de Allerhoogste met God in Haar midden stort zij niet in God komt haar te hulp vroeg in de morgen volken roeren zich rijken Storten ineen zijn donderstem klinkt, de aarde siddert de Heer van de hemelse machten is met ons Onze burcht is de God van Jakob God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de Nood daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet God is voor ons een veilige schuilplaats God is Voor ons een veilige schuilplaats

 

Interview – Kevin Downes

SSC = Sheila Schuller Coleman en KD = Kevin Downes

 

Inleiding

 

SSC     Ik was razend nieuwsgierig naar de film Courageous. Ik werd bepaald niet teleurgesteld. Kijkt    u maar even.

(trailer film)

Politie. We hebben een arrestatiebevel.De achterdeur. Agent Thompson heeft z’n groentijd afgesloten.

Dan mag je nu met scherp gaan schieten. Vaders die wanhopig contact zoeken Als je bent getrouwd en kinderen hebt, merk je hoe weinig je weet. Je hebt Emily’s pianorecital gemist. Kan ik je spreken?

-Besteed wat meer tijd aan hem. Gamen en hardlopen, iets anders doet hij niet. Waarom ben je thuis?

-Ik ben ontslagen. Heb je het erg gemist, een vader? -Je moest eens weten. Adam, nu meekomen. Een tragedie zet hen aan zich in te spannen voor een hogere zaak. Zonder familie was ik uit de bocht

gevlogen. De tijd heelt je wonden, maar je verandert voorgoed. Ik wil weten wat God van me verwacht. Van de makers van Fireproof. Ik ben tekortgeschoten als vader. -Je bent te streng voor jezelf. Een revolutie? -Je was goed genoeg als vader. Ik wil niet ‘goed genoeg’ zijn. -Mag ik ook tekenen? Ik ben slecht begonnen, maar ik wil het goed afmaken. Eervol leven begint thuis Als je het doet, doe het dan goed. Van zoiets moet je een plechtigheid maken. Ik voel me nu heel rijk. Als jullie vader wil ik het beste voor jullie. Ik zal voor jullie zorgen. Waar zijn de moedige mannen? Elke vader moet in actie komen gehoor geven aan de oproep en zeggen: Ik doe mee. (einde film)

 

Interview

 

SSC     Graag uw applaus voor Kevin Downes. Ik was in de wolken dat celebrity Kevin zou komen.

Hij speelde echt fantastisch in deze film. Kevin is acteur, schrijver, producent en regisseur,        hè? Je doet het allemaal. Wat dacht je toen je het script van Courageous las?

KD       Allereerst ging ik op mijn knieën. Het stemde me nederig. Ik heb er zelf zo lang naar verlangd

om vader te worden en ik moest God danken dat ik mee mocht werken aan zo’n geweldige        film die mannen in heel de VS en daarbuiten inspireert en ertoe aanzet om op te staan en te      zeggen: Ik word een betere vader en ik word de man die God wil dat ik ben.

SSC     Dat is hard nodig, hè?

KD       Nou en of. We kunnen onze opgroeiende kinderen meegeven wie hun hemelse Vader is,           die hen heeft geschapen en zo veel van hen houdt dat Hij ze in z’n armen wil sluiten.     Courageous is een film die wil inspireren.

 

 

SSC     Je begon net over je eigen vaderschap. Dat is een heel wezenlijk deel van jouw weg als man,    en jullie weg als stel. Vertel eens wat God heeft gedaan voor jullie beiden.

KD       Negen jaar lang worstelden we met onvruchtbaarheid. We konden geen kind krijgen en leden    daar erg onder. We vroegen ons af waarom God ons door dat dal liet gaan. Terwijl zoveel           anderen zo makkelijk kinderen kregen. Maar door die pijn trok Hij ons eigenlijk dichter naar     Zich toe. Hij bracht ons op het pad van de adoptie. De Bijbel zegt dat we weduwen en wezen        moeten bijstaan in hun nood. Jacobus 1 vers 27. Maar ik wist niet wat dat precies inhield. We begonnen een adoptieprocedure voor een jongetje uit Haïti. Een angst die ik had was: Ga ik    van dat kind houden als van een eigen kind? Ik was kinderloos, dus hoe kon ik dat weten?         God verrichtte een wonder. We kregen bericht van een weeshuis in Haïti. Ik weet nog dat ik thuis kwam aanrijden, precies gelijk met mijn vrouw.Heb je de foto al gezien? riep ze. Ik           hoorde de tranen in haar stem. Ik wist niks te zeggen, maar zij zei: Hij is prachtig. Toen wist ik            dat God liefde in ons hart legde om van dat jochie te houden alsof het een eigen kind was.    Toen deed God iets heel speciaals: 24 uur nadat we dat mailtje hadden gekregen was mijn      vrouw bij de dokter en bleek ze zwanger te zijn. Twee jongetjes dus. Negen jaar lang waren       we kinderloos en toen hadden we binnen één dag plotseling twee zonen. Die zijn nu drie en            vier. Tien dagen na de grote aardbeving kwam hij bij ons. God gebruikte die grote tragedie om         de kleine Benicio bij ons te laten komen. Onze zoons verschillen dertien maanden en zijn dol      op elkaar.

SSC     Ik dacht dat Courageous over politieagenten ging. Dat is ook zo. Maar het is méér. Het is ook

een film over vaderschap.

KD       Ja, hij kwam precies op het goede moment. Benicio was net tien dagen bij ons, toen ik het         script las. Ik was dolenthousiast. Ik dacht niet dat ik erin zou spelen. Ik zei tegen Alex: Ik zou            er dolgraag bij betrokken zijn. Ik wil voor mijn zoontjes de vader zijn die God wil dat ik ben.

SSC     Dank je voor je werk. Want we hebben meer goed nieuws-films nodig. Films die ergens voor      staan. Dus steunt u mensen als Kevin mensen die positieve films produceren. Want            Hollywood produceert vooral wat verkoopt. Dank U voor Kevin, Heer. Dank U voor deze   vader. Zegen hem zoals hij zich inzet voor U en voor vaderschap vanuit geloof. Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

 

SOLO – DANIEL RODRIGUEZ – “Via Dolorosa”

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag verdrongen zich die mensen in de straat daar staarden Ze Hem na de man die sterven moest op Golgotha er kwam bloed uit al zijn wonden uit de striemen Op zijn rug uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld en Hij droeg met elke stap de hoon van Elk die schreeuwde: ‘kruisigt Hem’ langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg ging de Christus, Onze Koning als een Lam maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha zijn kruis werd zijn troon zijn bloed wast ons schoon en het Stroomt door het hart van Jeruzalem langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg ging de Christus, onze Koning als een Lam maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart is Hij gegaan langs De Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha want Hij kwam voor u en mij Jezus kwam voor u voor mij

 

PIANO SOLO – MIN KWON – “Piano Concerto #2, Third Movement”                  

Preek –

Door Robert V. Schuller

 

Vanmorgen wil ik het hebben over de waarde van iedere afzonderlijke mens op aarde. Gewone mensen bestaan namelijk niet. Dat kunnen we maar moeilijk geloven, op een wereld met zes miljard mensen. Als je zegt: Iedereen is bijzonder, voelt dat net zo als wanneer je zegt: Niemand is bijzonder.

Hoe kan op een wereld met zes miljard mensen iedereen meetellen voor God? En als niet iedereen meetelt voor God, hoe kan ik dan wèl meetellen voor God? De vraag klopt niet. Want al die zes miljard mensen zijn ongewoon. Onsterfelijk zelfs. Daar wil ik het vandaag over hebben. En dan begin ik met woorden van Jezus. Want Hij zei het veel beter dan ik. Lucas 15 vers 4. Daar zegt Jezus: Als iemand van u 100 schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt laat hij dan niet de 99 andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen: Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt

dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En Hij gaat verder: En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Eén enkel mens heeft in Gods ogen een enorme, totale waarde. Jezus geeft eerst een gelijkenis over een herder met 99 schapen. Althans 99 in de stal. Eén is er zoek. De herder komt thuis, telt zijn schapen. Het zijn er 99. O hemel, één is er zoek. Hij zoekt en zoekt, maar kan het niet vinden. Zijn vrienden vragen telkens: ‘Heb je je schaap al?’ ‘Nee, nog steeds niet.’ En zijn vrienden wensen hem weer sterkte. Een paar dagen later. Nog steeds niks gevonden. Heb je je schaap al? vragen vrienden en familie. ‘Nee, nog steeds niet.’ En op een dag, na dagenlang zoeken vindt hij dat ene schaap. Met grote vreugde neemt hij het beest op zijn schouders en snelt ermee naar huis. Hij roept zijn vrienden bijeen en zegt:

Jongens, ik heb het gevonden. Je zegt niet: Hij heeft er 99, waarom doet hij zo moeilijk over één schaap? Maar zo ziet God ons. Ieder individu heeft waarde voor Hem. En dan het verhaal over de tien drachmen, zilveren munten. Misschien is het alles wat ze heeft. Ze raakt er een kwijt. Ze heeft er nog negen, waarom maakt ze zich zo druk? In elk geval veegt ze het hele huis aan, zoekt overal, maar te-vergeefs. Ze kijkt overal. Haar vriendinnen vragen: Heb je hem al gevonden? Nee, ik zoek me naar,

maar ik kan hem niet vinden. Die ene munt wordt plotseling zo kostbaar, er is niets op de wereld dat ze zo graag wil als die ene munt. Op een dag giet ze bakolie uit een kruik en valt de munt eruit. Ze roept haar vriendinnen. ‘Ik heb hem gevonden!’ Eindelijk heb ik rust, eindelijk kan ik blij zijn. Ik heb hem eindelijk gevonden. En Jezus, die alles weet, zegt tot de mensen: Zo denkt God over jullie. Zo ziet God jullie in een wereld met 599…Nee, dat is niet goed. In een wereld waar…Laat ook maar. In een wereld waar 6 miljard mensen min 1 in zo’n wereld zoekt God ook naar die ene man, die ene vrouw. Waar is hij of zij? Bij God gaat het individu boven alles. Maar op een of andere manier zien we dat niet. We denken: Er zijn zoveel mensen op de wereld, zoveel mensen in mijn stad, mensen die mooier zijn, succesvoller,rijker, intelligenter, begaafder. En ik ben niks waard, tenzij ik beroemd word, een prachtig boek schrijf of miljoenen euro’s heb. Zo niet, dan tel ik niet mee. Dat is echt iets dat we onszelf aanpraten: Dat er ‘gewone’ mensen bestaan. Die bestaan niet. Ik wil u de overtuiging geven

dat u in zekere zin Gods kracht heeft zijn goedheid, en ook zijn waarde. Die ligt in u. Voordat ik u ga vertellen hoe fantastisch u bent wil ik eerst zeggen hoe fantastisch u niet bent. Voordat ik ga zeggen hoe belangrijk en waardevol u bent moeten we onderkennen dat u en ik in dit gesprek niet God zijn. U niet en ik niet. Dat lijkt overduidelijk, maar het moet toch gezegd worden. U kent de Anonieme Alcoholisten. Een historicus heeft onderzocht hoe de AA zoveel mensen van de drank af heeft kunnen helpen. Hij schrijft erover in zijn boek Not God. Wil een alcoholist echt zijn alcoholverslaving over-winnen dan moet hij ophouden voor God te spelen, die alles onder controle heeft. Hij moet zijn leven overgeven aan een hogere macht. Alleen dan kan hij de alcohol overwinnen. Het idee dat we God zijn,

alles in de hand hebben is een val waar veel mensen in trappen. Voordat we echt inzien hoe bijzonder

en geweldig God ons vindt moeten we erkennen dat we óók zwak zijn dat we lijden en pijn hebben en dat we God nodig hebben. We moeten van ‘ik ben God’ naar ‘ik heb God nodig.’ Niemand zegt let-terlijk ‘ik ben God’, maar zo kijken ze wel tegen het leven aan. Ze doen alsof zij de controle hebben.

Zij bepalen wat goed en slecht is en vinden dat alles om hen draait. Terwijl ze diep in hun hart niet geloven dat ze meetellen. Ik sprak een producent over een tv-programma dat hij doet in de VS. We hadden het over religie, omdat ik dominee ben. Ik zat daar met die filmsterren, producenten, camera-mensen zo’n 20 man. Ik vroeg die producent waar hij in geloofde. Geloof je in God, heb je een geloof,

heb je leefregels? Hij zei: Ik geloof in de Tien Geboden. Prima, zei ik. Ja, daar leef ik naar, zei hij. Als je je aan de Tien Geboden houdt, doe je alles goed. Dat kon wel eens kloppen, zei ik. Geweldig. Ja, daar richt ik mijn leven naar in, zei hij. Geweldig, zei ik. En wat zijn de Tien Geboden? Want ze zijn toch zo belangrijk voor je? Hij kreeg een rood hoofd. Het werd een spelletje. Iedereen die aan tafel zat had ook gezegd dat ze geloofden in de Tien Geboden. Oké, wat zijn ze dan? vroeg ik. Niemand die het wist. Het werd een spelletje. Ze probeerden ze met zijn allen op te noemen. Zonder mijn hulp

konden die 20 mensen uiteindelijk twee geboden noemen die juist waren. Drie andere klopten niet.

Leefde hij volgens de Tien Geboden of iets dergelijks? Waarschijnlijk niet. Ik vind hem een prima kerel

en ik wil hem niet veroordelen. We doen zulke enorme uitspraken maar in feite veranderen we dagelijks onze opvatting van goed en kwaad. Want in zekere zin zien we ons als de god van ons eigen leven. En voordat we beseffen dat God in ons is en dat wij van God zijn wat onze waarde is en onze kracht, moeten we eerst nederigheid leren. We moeten ons overleveren aan een God die het beste voor ons wil maar ook zegt wat goed en wat fout is en die de meester van het heelal is. We moeten leren op Hem te vertrouwen. Maar nu ik die opmerking heb gemaakt wil ik u zeggen, met alle vreugde van mijn hart dat u geen gewoon iemand bent. Bij uw geboorte zoog u de eerste lucht naar binnen.

Volgens de joden was dat Gods adem. De eerste mensen, Adam en Eva,werd nesjamah ingeblazen:

God blies hen via hun longen leven in. Hun lichaam werd gevuld met een onsterfelijke ziel die uit het wezen van de Vader kwam. Toen u uit uw moeder kwam, een tik op de billen kreeg en begon te ademen toen werd u gevuld met nesjamah, met de wind van Gods adem. Het wezen van God kwam in u en in plaats van een heel gewoon mens werd u een zeer ongewoon, onsterfelijk mens. Op dat moment werd u iets heel bijzonders en op uw schouders kreeg u wat C.S. Lewis ‘het gewicht van glorie’ noemt: De verantwoordelijkheid van ieder mens voor de loop van de geschiedenis. Elke handeling die we verrichten beïnvloedt de geschiedenis. Ik heb het wel eens eerder gezegd in een preek. Sorry dat ik er weer over begin, maar…ik vind het van groot belang. Stel, u heeft een tijdmachine. Daarmee kunt u 2000 jaar terug in de tijd reizen uitstappen, een willekeurig iemand een klap in zijn gezicht geven. Als u dat terugkeert in het heden kan alles heel anders zijn. Of u gaat terug naar de riddertijd en geeft iemand een pistool.Of u geeft iemand een boek over Newton. Door die kennis kan, bij terugkeer in het heden alles anders zijn. Hoe u met uw kinderen omgaat, heeft diepgaande invloed op de manier waarop komende generaties omgaan met hun kinderen. Uw handelen heeft zoveel impact op de geschiedenis. Misschien heeft u geen kinderen. Maar hoe u omgaat met uw medemensen met uw collega’s, met hen die u dierbaar zijn en met degenen die u verafschuwt dat heeft een diepgaande invloed op de wereld. Dat is het gewicht van de glorie, de last van de onsterfelijkheid die u met u meedraagt of u het leuk vindt of niet. Misschien was het leven van Jozef Stalin wel de uitkomst…van een hatelijke opmerking van de ene mens tot de ander, 300 jaar eerder. Misschien was het leven van Martin Luther King wel de uitkomst van een klein, onbeduidend

blijk van liefde van een vrouw tegenover een andere vrouw, 500 jaar eerder. Wij kunnen onmogelijk

het diepgaande effect doorgronden van ons leven of ons gebrek aan leven. Het effect van onze han-delingen of gebrek aan handelen. Want gewone mensen bestaan niet. Ze bestaan niet. Misschien zegt u: Ik snap precies wat je bedoelt, Robby. Maar weet je, de mensen zien het gewoon niet in me.

Is dat dan zo belangrijk? Moeten de mensen zien wat voor grote krachten u heeft wilt u de wereld kunnen beïnvloeden? Is wie u bent bepalend voor wat anderen over u zeggen of denken? Ik hoop van niet. Er stond een mooi verhaal in de Washington Post over een beroemd Amerikaans musicus, Josh Bell. Een jonge violist met grote muzikale invloed. Een kaartje kost 150 dollar. Carnegie Hall is uit-verkocht als hij speelt. Hij had besloten tot een geweldig experiment. Hij ging, verkleed als dakloze,

in New York in de metro zitten om twee uur lang gratis te spelen voor alle passanten. Hij nam zijn Stradivarius-viool mee die 3,5 miljoen dollar waard was. Hij zat daar en speelde daar de aller-

moeilijkste klassieke stukken die er zijn. Hij speelde ze volmaakt. Er kwamen 1070 mensen langs en hoeveel bleven er staan? Zeven. En geen van allen langer dan een minuut. Vervolgens zette hij zijn vioolkoffer open. De koffer van die viool van 3,5 miljoen. Hij wilde eens zien wat hij zou verdienen als hij in de metro speelde. In twee uur tijd haalde hij 32 dollar op. Bent u niet blij dat Josh Bell de waarde van zijn vaardigheid, zijn viool en de muziek die hij speelt niet baseert op wat mensen van hem vinden? Bent u niet blij dat zo’n fantastisch muzikant zich minder bekommert om wat de  voorbij-gangers denken? Ik wel. En u kunt net zo iemand zijn als Josh Bell. U heeft ook grote vaardigheden,

grote macht. Er kunnen prachtige dingen gebeuren, maar u denkt: Laat die viool maar in de kist. Ik zou best willen spelen,maar stel dat ze het niet mooi vinden? Stel dat niemand luistert. Stel dat ik mijn kist opendoe en geen cent ophaal? Elke dag word je wakker met een zelfvertrouwen en een kracht die door geen mens geschokt kunnen worden. U loopt in schoonheid en kracht onkwetsbaar voor degenen die rondom u leven. U wandelt in onsterfelijkheid. Misschien ziet alleen God het en  mis-schien weet u het eigenlijk wel, maar meer is niet nodig. Zo iemand kan een enorme impact hebben op de wereld. Niemand ziet iets bijzonders in me, denkt u misschien. Nou en? zeg ik dan. Nou en? Waarom wordt u niet iemand die het niet uitmaakt wat mensen van u denken wat mensen van u zeggen? Iemand die niet probeert anderen te behagen en weet dat op uw schouders het onver-anderlijk, onverliesbaar gewicht van glorie rust dat u bij zal blijven tot het graf. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Heer, we komen tot U in naam van uw Zoon Jezus. We danken U dat we hier mogen komen om U te dienen. Als kinderen van U mogen we weten dat U naar ons zoekt als naar dat ene verloren schaap.

Dat U naar ons zoekt als naar die laatste munt. Ik bid dat allen die nu luisteren naar mijn stem, diep van binnen weten…dat U hen liefheeft en nodig heeft, en dat ze bijzonder zijn, niet gewoon. En dat ze ongeacht hun leeftijd, hun handicap, rijkdom, talent of kunde weten dat ze het gewicht van glorie op hun schouders dragen. Laat ze leven in overeenstemming met hun kracht. We hebben U lief, Heer, en bidden dit in naam van uw Zoon Jezus. Amen..

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn gezicht toe en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Welkom bij Hour of Power Nederland.

 

(Griekenland reis)

Welkom bij Hour of Power Nederland. Ik ben Robert Schuller jr. Ik groet u vanuit Turkije, waar we een geweldige reis maken. Met 150 mensen uit Nederland bezoeken we alle gemeenten die in Openbaring worden genoemd. Ik nodig u uit om dit najaar Paulus’ voetstappen in Griekenland te volgen. Het wordt geweldig. We zullen samen leren en ontdekken. We hopen u te zien. En weet: God houdt van u en ik ook.

De waarde van ieder afzonderlijk mens op de aarde

1 april 2012 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan