Terug

Het verhaal

Hour of Power wil je helpen een dankbare volgeling van Jezus te worden en te blijven. Maar soms is dit een hele zoektocht. Want wie is God nu eigenlijk? En hoe zit het met Jezus? Heeft bidden zin? En wat moet je denken van de Bijbel?

Het verhaal van god

Het verhaal

Gods wereld

God is de maker van deze wereld. Hij schiep de hemel en aarde, met alles wat daarop is. Hij creëerde Adam en Eva en alle mensen die daarna volgden. God maakte ook jou. Niet zomaar, maar precies zoals je bedoeld bent. Je bent Zijn unieke creatie! De Bijbel zegt dat je Gods kunstwerk bent. Dus zoals een kunstenaar trots is op zijn werk, zo is God trots op jou.

Gods diepste wens is een persoonlijke relatie met jou. Zo heeft Hij je gemaakt: om in relatie te leven. Deze liefdesrelatie tussen God en mens was er vanaf het begin, maar het ging mis. De mens wilde liever zelf God zijn, zelf beslissen en dit niet doen in relatie met God. We verloren Hem uit het oog, dachten niet meer aan Hem. Er ontstond een leegte die we nu van tijd tot tijd nog kunnen voelen. En wanneer dat gevoel er is, proberen we het op te vullen met andere dingen.

Maar zo had God het niet bedoeld. Hij houdt van mensen en wilde koste wat koste die relatie herstellen. Daardoor ondernam Hij 2000 jaar geleden deze actie: God kwam naar de aarde in de vorm van een mens, Jezus. Zo kon God de Vader door Zijn zoon Jezus laten zien hoe Hij het werkelijk had bedoeld. Jezus gaf het voorbeeld en leefde in relatie met anderen, genas hen, herstelde wat kapot was en had zelfs Zijn leven over voor jou. Zo groot is Gods liefde! Door de komst van Jezus kunnen we de uitgestrekte hand van God weer vastpakken en kiezen om te wandelen met Hem.

Die uitnodiging is voor iedereen. Ook voor jou. Maar jij mag kiezen want God is liefde en zal je nooit ergens toe dwingen. De keuze is echt aan jou.

Wil je Jezus volgen en vertrouwen? Dan zal je Zijn liefde ervaren en het zal je leven veranderen.

  • Onze Schepper. Heer, Allerhoogste, Herder, Alfa en Omega, de Eeuwige: God gebruikt veel namen om ons duidelijk te maken wie Hij is. Maar Hij is vooral onze Vader. Hij is onze Maker. Zoals een goede vader omkijkt naar zijn kind, kijkt God de Vader om naar ons: vol liefde en aanmoediging.

  • Onze Redder. Jezus kwam om de relatie tussen God en mensen te herstellen. Jezus wordt wel de Zoon van God genoemd. Hij ís God, maar leefde onder ons als mens. In zijn tijd op aarde deed Hij vele wonderen en liet Hij de mensen het hart van God zien. Na 33 jaar stierf Jezus aan het kruis. Hierbij nam Hij al onze fouten op zich. Door na drie dagen weer op te staan uit de dood, heeft Hij al die fouten overwonnen. Hij betaalde hiermee de rekening die eigenlijk voor ons was bedoeld. Het was Gods manier om alles goed te maken tussen Hem en zijn kinderen. Dankzij Jezus staat er niets meer tussen God en ons in.

  • Onze Helper. Als derde is er God de Geest, vaak ook de Heilige Geest genoemd. Toen Jezus stierf en naar de hemel ging, stuurde God zijn Geest om ons op aarde verder te helpen. Hij is als het ware de vertegenwoordiger van God die op elk moment en op iedere plek bij je is. De Heilige Geest woont in de harten van Gods kinderen. Hij inspireert je, leidt je en stelt je in staat dingen te doen die je als mens alleen niet kunt. Hij is dus niet zomaar een kracht, Hij is een persoon. Hij rust je toe om een volgeling van Jezus te zijn en te leven vanuit Gods liefde.

  • Praten met God. God is er altijd en overal en je kunt dan ook altijd met Hem praten. Sterker nog, God wil niets liever dan iedere dag in contact zijn met jou. Bidden is eigenlijk niets anders dan praten met God. Dat kan op veel manieren; door er echt voor te gaan zitten maar ook tussen de bedrijven door, in de supermarkt of op de fiets. Of door te zingen. Met gebed geef je invulling aan jouw relatie met God. Je mag er zeker van zijn dat God altijd luistert en dat jouw gebed kracht heeft.

  • Gods woorden voor jou. De Bijbel staat vol met Gods woorden voor jou. Je kunt er veel in ontdekken over wie God is, maar ook over wie wij zijn als Zijn geliefde kinderen. Je leest er over Gods plan met de wereld en de relatie die Hij voor ogen heeft met ieder van ons. Ook al is de Bijbel eeuwenoud, het is nog altijd een actueel boek dat antwoord geeft op grote levensvragen. Je kunt het zien als waardevolle richtlijnen voor een gelukkig leven als volgeling van Jezus.

Kort uitgelegd

Het Evangelie

God de Vader, de Zoon en de Geest. En lees wat gebed en de Bijbel voor jou kunnen doen.

Vragen?

We helpen je graag

Gods uitnodiging staat ook voor jou. Ben je geraakt door Zijn liefde voor jou, maar heb je twijfel of vragen? Hour of Power wil er voor je zijn. Graag helpen we je verder in jouw zoektocht naar een leven in Gods licht. We nemen de tijd voor je vragen over het verhaal van God, willen voor je bidden en luisteren graag naar jouw verhaal.

Lees verder
Gods liefde verspreiden - steun ons - Het verhaal van god

Meer weten?

Wil je meer ontdekken over God? Onderstaande websites kunnen je verder helpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Steun ons

Selecteer het bedrag

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan