Home Kijk & Lees Jurjen ten Brinke over er voor elkaar zijn

Jurjen ten Brinke over er voor elkaar zijn

Jurjen ten Brinke is een vertrouwde gast aan tafel bij Hour of Power. Voor het nieuwe jaar moedigt hij aan om er voor elkaar te zijn, met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar. ‘Zeker nu we elkaar zo hard nodig hebben.’

Rechtstreeks naar het interview

Jan van den Bosch en dominee Jurjen ten Brinke – van ‘Hoop voor Noord’ in Amsterdam Noord – kijken in hun gesprek terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2021. Jurjen leest daarbij een vers voor uit de Romeinenbrief dat hem erg inspireert en de mens aanspoort om er voor elkaar te zijn.

Breekbaar

Waar we vorig jaar nog dachten dat het leven maakbaar was, weten we nu dat dit niet het geval is. Het leven is kwetsbaar en breekbaar constateert presentator Jan van den Bosch. Jurjen: ‘Wat mij het afgelopen jaar geraakt heeft, is dat wij als samenleving kennelijk iets heel krachtigs hebben: we zijn er voor elkaar en met name voor hen die het het hardst nodig hebben. Maar er is ook zichtbaar geworden dat mensen tegen elkaar opstaan.’

Sociale lagen

In de kerk van Jurjen zitten niet alleen mensen met diverse culturen, maar ook met diverse sociale gelaagdheden. De een kan amper rondkomen terwijl de ander over een royale buidel beschikt. ‘En dat zit bij ons in de kerk allemaal naast elkaar. En ze zijn er voor elkaar en helpen elkaar. We hebben er best wel lang over gedaan om een goede diaconie op te zetten omdat het in eerste instantie gewoon allemaal in de kringen gebeurde, dus dat is wel heel mooi.’

Complex

Niet dat daarmee alles is opgelost en de kerkleden er altijd voor elkaar kunnen zijn. Een van de kerkleden leeft momenteel helaas op straat en Jurjen kan daar enorm mee worstelen. ‘Ik heb ontdekt dat het leven complexer is dan dat je zomaar even een oplossing aanbiedt en zegt dat niemand dakloos hoeft te zijn in Nederland.’

Hoopvol nieuw jaar

Hoe kunnen we toch hoopvol het nieuwe jaar ingaan? ‘Deze verzen uit de Romeinenbrief raken mij,’ zegt Jurjen terwijl zijn Bijbel open op tafel ligt. ‘Er staat dat God ons troost en doet volharden en eensgezindheid geeft als Christus Jezus. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de Vader. Dus drie keer het woordje één.’ Als we op die manier leven, door er voor elkaar te zijn, brengen we lof aan God de Vader, aldus Jurjen.

De ander

‘Maar als we elkaar met onze waarheden te lijf gaan, dan komt dit onder druk te staan. En dat vind ik echt moeilijk. Voor mij is het toenemen van de liefdeloosheid een groter gevaar dan de hele coronapandemie! Christus Jezus had niet zijn eigen belang op het oog, maar dat van de ander. Ook Hij had allerlei rechten, maar Hij liet zich slachten voor jou en mij. Dat is toch gigantisch? Als we zeggen dat we in navolging van Hem willen leven, hoe kunnen we elkaar dan afmaken met woorden? Het is oké als we niet hetzelfde denken, maar laten we elkaar in de ogen kijken vanuit de liefde van Jezus Christus.’

Luister naar elkaar

Het advies van Jurjen is: luister naar elkaar, hou het dicht bij jezelf, hou het oordeel achterwege. Je mag er voor elkaar zijn. Wees eensgezind zoals Christus van ons vraagt. ‘Het is de toon die de muziek maakt, is een bekende uitdrukking en dat geldt ook hiervoor. Zeker, Jezus was ook duidelijk maar niet afwijzend. Tenzij iemand volhardde in religiositeit zoals de Joodse leiders. Daar was hij fel tegen.’ Wanneer je er voor elkaar bent, luistert naar de ander en alles doet vanuit de liefde van Jezus, eren we God, aldus Jurjen.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan