Home Kijk & Lees John Bevere over angst voor God

John Bevere over angst voor God

John Bevere is voorganger en auteur van meer dan twintig boeken. Hij en zijn vrouw Lisa zijn medeoprichter van Messenger International, een organisatie die over de hele wereld bijbelse bronnen vertaalt. Zijn nieuwe boek, The Awe of God gaat over gezond ontzag voor God in plaats van angst voor God. Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven?

Rechtstreeks naar interview

Ik geloof dat God in iedereen een verlangen heeft gelegd om zijn of haar Schepper te kennen. Je kunt iemand persoonlijk kennen, maar je vrouw of man kent je veel beter. Er zijn mensen die Jezus Christus kennen. Ze hebben over Hem gehoord, maar ze kennen Hem niet diep en intiem. Ze hebben juist angst voor God. De Bijbel zegt dat de vreze des Heren het uitgangspunt is, het is het begin van alle wijsheid en daarmee het startplaats van het intiem kennen van God.’

Gods hart

‘Laat ik je een soort contra-intuïtieve gedachte geven: hoe kan de Bijbel nauwkeuriger zeggen dat de vreze des Heren het begin is van intimiteit met God, want als we bang zijn voor iemand, kunnen we geen intimiteit met hem hebben, toch? Dat is inderdaad een verkeerde interpretatie. De vreze des Heren heeft namelijk absoluut niets te maken met angst voor God en van Hem weglopen. Het heeft meer te maken met bang zijn om van Hem weg te zijn. Het is dus wat ons naar Zijn hart trekt. Wanneer je het echt over de vreze des Heren hebt in nauwkeurige context dan betekent ontzag voor Hem hebben, absoluut eerbiedig ontzag voor Hem hebben. We vereren en eren Hem, we hebben ontzag, we respecteren Hem boven alles en iedereen. Als we dit doen, openen we letterlijk de deur naar Zijn hart, kennen we Zijn hart.’

We hebben een drang om de mens te behagen in plaats van Degene die we niet zien

Auteur John Bevere over angst voor God

Vreze en beven

‘In de Bijbel staat dat Jezus zich verheugde in de vreze des Heren. Dat is Jesaja 11: 3. Niemand kende de Vader beter dan Jezus. Dit is dus de reden waarom we in de heilige vreze Gods willen wandelen. Ook de apostel Paulus schrijft dat we onze redding uitwerken met ‘vrezen en beven’. Dus niet dat we onze redding uitwerken met liefde en vriendelijkheid. Hij zegt eigenlijk dat we onze relatie met God verdiepen door heilige vreze en beven wat dus niets te maken heeft met angst voor God.’

Angst voor God

‘Wat betekent dat dan? Laat me een voorbeeld geven. Toen Mozes Israël uit Egypte bracht, bracht hij hen naar de berg van God en God kwam naar beneden op de berg en ze renden allemaal weg. En Mozes doet een verbazingwekkende uitspraak in Exodus 20:20: Wees niet bang, want God is gekomen om te zien of Hem vrezen in je is zodat je niet zult zondigen. Wacht even, wees niet bang omdat God komt kijken of zijn vreze in jou is? Het lijkt wel of Hij Zichzelf tegenspreekt, maar hij maakt onderscheid tussen bang zijn voor God en ontzag hebben voor de Heer. Het verschil is dat iemand die bang is voor God, iets te verbergen heeft en daarom vlucht voor de aanwezigheid van God. Dat is wat Adam in de hof doet als hij God ongehoorzaam is.’

Angst voor mensen

‘Als ik aan de vreze des Heren denk, dan denk ik aan Gods kracht en het idee dat de vreze des Heren de angst voor het leven wegneemt. De vreze des Heren is het begin van wijsheid. Het probleem dat we in onze samenleving hebben, is dat we alle angsten over één kam hebben geschoren. Als ik kijk naar de angst om duizend meter naar beneden te vallen en daarom niet te dicht bij de rand van de klif kom, dan redt die wijsheid eigenlijk mijn leven. Dus ongezonde angsten zijn slecht maar de vreze des Heren roeit alle ongezonde angsten uit. De nummer één van ongezonde angsten, waar iedereen die gelovig is mee vecht, is de vreze des mensen. Dus de angst voor de mens betekent niet per se bang zijn voor de mens, maar we hebben een drang om de mens te behagen in plaats van Degene die we niet zien. Het is zowel nu als in de eeuwigheid veel bevredigender om Degene die we niet zien te behagen.’

Beloftes van God

‘Wist je dat er zijn meer dan veertig verschillende beloften zijn, die God in de Bijbel alleen doet aan degenen die Hem vrezen?  Ik denk aan beloftes als een lang leven, gezondheid, lengte van dagen vermenigvuldigde effectiviteit, onze nakomelingen die gezegend worden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En interessant genoeg zegt God dat het alleen is voor hen die Hem vrezen. We hebben in de Bijbel 365 verwijzingen die zeggen “Vrees niet”, maar we hebben ruim 200 verwijzingen die ons zeggen, God te vrezen. Ik wil gelovigen helpen begrijpen wat een gezonde vreze voor God is, zodat we allemaal een intiemere relatie met Hem kunnen hebben en geen angst voor God.’

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan