Home Kijk & Lees Joël Voordewind en Martijn van Helvert: ‘Wij komen op voor vervolgde christenen’

Joël Voordewind en Martijn van Helvert: ‘Wij komen op voor vervolgde christenen’

Het is vandaag de zondag voor de Vervolgde Kerk. Van de 2,1 miljard christenen op deze aarde, worden er 200 tot 250 miljoen vervolgd. Noord-Korea is al jaren de nummer één op de lijst van Open Doors als het gaat om landen waar geloven in Jezus Christus het meest kost. Joël Voordewind en Martijn van Helvert zijn beiden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en strijden namens respectievelijk de ChristenUnie en het CDA voor de godsdienstvrijheid wereldwijd.

Martijn van Helvert vertelt waarom christenen vervolgd worden, ook in landen waar je dat niet direct verwacht: ‘Je ziet dat het in veel verschillende landen nog erger wordt qua christenvervolging. Dat valt tegen. In landen waar het nationalisme opkomt, willen ze vooral de eigen natiestaat vooropstellen. Daar zitten dictators, maar ook regeringsleiders die democratisch gekozen zijn, niet te wachten op christenen die minder met het land hebben en veel meer met het geloof.’

China

Joël Voordewind vult aan: ‘De christenen in bijvoorbeeld Noord-Korea leven onder een zware dictatuur. Als men de Bijbel opent of bij elkaar wil komen dan bestaat de kans dat je wordt opgepakt en in een heropvoedingskamp terecht komt. Daarom wordt er veel in het geheim de Bijbel gelezen. Het is heel spannend om daar in huiskringen bij elkaar te komen. Qua grootste aantallen vervolgde christenen kom je snel bij China terecht. Waar 80 miljoen christenen, nu de vervolging weer opleeft, met angst en beven bij elkaar komen.’

Het vrijere denken maakt het communistische regiem benauwder volgens Voordewind. ‘Hoe meer de jongeren hun stem willen laten horen hoe groter de repressie van de staat. Je ziet dat in China de kruizen van de kerken afgehaald worden en dat de leer van de staat in de kerk gepredikt moet worden. Ik heb daar een keer een geheime dienst mee mogen maken. Ze zeiden dat ik van de staat niet over het Koninkrijk van God mocht praten en liever ook niet over de Heilige Geest. Maar die voorganger zei tegen mij: ‘Doe het maar wel, want dat is de kracht van het Evangelie!’, vertelt Voordewind strijdbaar.

Het is heel raar dat je wel naar de Ikea mag op zondag maar niet naar de kerk

Nederland

Martijn van Helvert merkt op dat ook het coronavirus door regeringen wordt ingezet om christenen te beperken in hun religieuze vrijheden. Van Helvert: ‘Je ziet dat corona in veel landen echt gebruikt wordt om de vrijheid van religie te beknotten. Natuurlijk, ook in Nederland zien we dat we door de coronamaatregelen minder kunnen als christenen. Maar dat kerken daardoor niet meer in staat worden gesteld om op enigerlei wijze nog maar iets uit te zenden of samen te doen, dat is echt heel schadelijk. En overigens moeten wij er als volksvertegenwoordigers ook in eigen land op letten. Want het is heel raar dat je wel naar de Ikea mag op zondag maar niet naar de kerk.’

De CDA-er vertelt dat christenen niet de makkelijkste weg kiezen als ze Jezus willen volgen. ‘Jezus waarschuwt zijn discipelen en zegt: “Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Als je Mij volgt dan krijg je het niet gemakkelijk.” Dat blijkt dan ook. Als ik naar mezelf kijk dan valt het eigenlijk allemaal best wel mee. Ik ben prettig opgevoed en kreeg het doopsel cadeau en vervolgens de heilige communie. In Limburg, waar ik vandaan kom, lijkt dat wel een halve bruiloft. Dus ik ben niet vervolgd omwille van mijn geloof. Juist daarom wil ik mij sterk maken voor christenen die wel vervolgd worden.’

Bergrede

Joël Voordewind sluit zich daarbij aan en vertelt wat zij beiden als politici voor elkaar proberen te krijgen. ‘Ik voer al jaren binnen de Tweede kamer de discussie dat christenvervolging te weinig aandacht krijgt. Martijn en ik hebben ons hard gemaakt voor een speciale ambassadeur van godsdienstvrijheid. Die is er gekomen, dat is voor het eerst in Nederland. Ook in Europa proberen we die nu opnieuw te positioneren. Het enige wat vervolgde christenen doen, is het Koninkrijk van Jezus navolgen; dat zou iedereen moeten omarmen, dat is geen bedreiging. De passie om hiervoor op te komen, haal ik ook uit de Bijbel. Jezus zegt ‘hou vast en hou vol, loop de wedloop’. Er staat ook in de Bergrede (Mattheus 5) dat je gelukkig wordt als je het opneemt voor de verdrukten en de vertrapten, dus ook voor je geloofsgenoten. Dat vind ik zo mooi.’

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan