Home Kijk & Lees Een gesprek over de islam en het christendom

Een gesprek over de islam en het christendom

'Allah heet in de Koran ‘de Barmhartige’. Maar hij is niet de barmhartige voor iedereen, er zitten wel een paar voorwaarden aan vast.' Dominee Paul Visser en Farshid Seyed Medhi hebben allebei hart voor moslims en Iran. Bij Hour of Power vertellen ze over de verschillen tussen de islam en het christendom.

Rechtstreeks naar interview

‘De islam gaat uit van de macht van Allah, en Allah is ook alleen. Hij zit alleen op de troon’, begint ds. Visser zijn uitleg. ‘Het christendom gaat uit van de liefde. Dat zit al in de drie-enige God zelf. “De dans van liefde”, noemt theoloog Tim Keller dat: Vader, Zoon en Heilige Geest. In die liefde is relatie aanwezig. Dat is een groot en wezenlijk verschil met de islam. In het christendom is de liefde van God echter wel vaak slecht begrepen. Maar het evangelie heeft het in tegenstelling tot de islam over een onvoorwaardelijke liefde.’

Andere theologie

Farshid Seyed Mehdi werd geboren in Iran geboren, groeide op met islam en bekeerde zich tot het christendom. Hij vertelt dat er voor hem ‘meer kracht zit’ in de naam van Jezus. ‘Allahs naam brengt een bepaald schuldgevoel met zich mee. Als ik denk aan Jezus’ naam voel ik veel meer vrijheid. Allah wil de zondaar dood hebben, alle vijanden moeten dood. Maar in de Bijbel staat heel duidelijk dat God zijn eigen leven heeft gegeven, opdat zondaren het eeuwige leven hebben. Dat is een totaal andere theologie.’

Ineens hoorde ze over een liefde die geen haat en vloek kent

Farshids moeder ging van islam naar christendom

Vloek

Een groot verschil tussen islam en christendom is dat Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben, terwijl in de Koran staat dat je met je vijand alles mag doen. ‘Ook als die vijanden vrouwen zijn, dan is het ‘halal’ (rein) om daar van alles mee te doen. Dat gebeurt nu dus ook letterlijk in gevangenissen in Iran. Vrouwen, meisjes en jongens worden daar gegrepen en verkracht. Velen van hen plegen na hun vrijlating zelfmoord omdat hun identiteit tijdens hun gevangenschap kapot gemaakt is.’

Liefde

De moeder van Farshid ging, voor de Iraanse revolutie, ironisch genoeg bij christelijke scholen langs om hen te vertellen waarom ze de islam moesten gaan navolgen. Farshid: ‘De regering van Iran vertrouwde haar toe dat ze basisschoolkinderen kon onderwijzen over de islam. Maar ze kreeg een Bijbel in handen en hoorde over de liefde van God. Dat was totaal anders dan wat ze in de Koran las of in haar gebeden bad. Want in islamitische gebeden moeten vijanden vervloekt worden. Maar opeens hoorde ze over een liefde die geen vloek en haat kent.’

Levende God

De ouders van Farshid worden vervolgens beiden christen en vluchten naar Nederland. Dan lijkt ook Farshid aan de beurt te zijn om zijn leven aan God te geven. ‘Ik zat op mijn kamer en zei: “God openbaar jezelf aan mij, ik kom mijn kamer niet uit voordat je jezelf toont. Als je een levende God bent, dan ben je hier. Laat zien wie je bent.” Als je serieus die vraag aan God stelt dan is Hij aanwezig. Ik voelde Zijn heerlijkheid. Mensen die ik vijf seconden daarvoor nog haatte, wilde ik vasthouden en zeggen dat ik van hen hield en dat God hen gemaakt had. God heeft toen diep in mijn hart gesproken. Hij zei: “Farshid, Ik heb mijn enige Zoon voor jou gegeven, zodat je zalig zou worden.”‘ Farshid neemt afscheid van islam.

Zoeken en vinden

Volgens ds. Paul Visser is het christendom geen ‘wonderolie’ maar is het geheim ervan dat God Zichzelf openbaart aan mensen. ‘Er wordt veel gebeden voor moslims in Iran en andere landen, dat helpt ook. Daarnaast heerst er veel onvrede. Niet alleen binnen islam, maar ook het seculiere leven voldoet niet voor veel mensen. Mensen zijn in hun leegte op zoek. Door God kun je ontdekken dat je gezien, gekend en geliefd bent door de hemel. Er is Iemand die jou ziet en kent. Als je daardoor verrast wordt, ontstaat er een zoeken en verlangen. Je kunt het niet afdwingen. Hij is de Levende en je hebt Hem niet in de vingers. Het is soms even zoeken. Maar zowaar Hij de Levende is, zal Hij zich laten vinden.’

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan