Home Kijk & Lees Carola Schouten over haar geloof en vertrouwen in God

Carola Schouten over haar geloof en vertrouwen in God

Vicepremier Carola Schouten is minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ze zet zich al jaren in voor het landsbelang en vertelt bij Hour of Power over haar idealen en vertrouwen in God.

Rechtstreeks naar interview

‘Iedereen is waardevol en heeft wat toe te voegen in dit leven. Het gaat er niet om hoeveel je verdient of dat je een hoge positie bekleedt. De grote opgave is om mensen te bereiken die hulp nodig hebben. Het stoort Carola Schouten dat mensen in Nederland zich in benarde posities bevinden terwijl de hulp die ze nodig hebben vaak wel voor handen is. ‘Vaak kunnen we echt wel wat voor mensen betekenen. Maar dan is het de vraag of mensen daarin ook op ons vertrouwen. Overigens is het helaas ook terecht, dat sommigen dat vertrouwen niet hebben. Als de overheid jou met wantrouwen heeft behandeld, hoef je niet te verwachten dat het andersom opeens het geval is’, kijkt de politica ook zelfbewust in de spiegel.

Vertrouwen

Schouten hoopt dan ook dat de wetten die ze nu samen met het kabinet gemaakt heeft, bijdragen om vanuit de overheid met vertrouwen naar mensen te kijken. ‘Dat betekent een omslag in heel veel dingen die we doen als overheid, om niet alleen te denken: dit is goed voor jou, dit moet je doen. Maar het gaat er ook om om naast mensen te gaan staan en te vragen: “Hoe kan ik je helpen?” Een vraag die ik hierbij aan mijzelf moet stellen is: hoe doe ik hier recht?’Dat is niet altijd zo zwart wit. Er zijn natuurlijk wel bepaalde dilemma’s over hoe je mensen het beste kunt helpen. Is dat alleen maar door geld te geven of hebben ze veel meer aan een bepaald perspectief? Dat je ze dus niet steeds een vis geeft, maar een hengel.’

Er is veel ellende in de wereld, daar heb ik ook geen antwoord op. Toch laat God Zijn wereld niet los!

Vicepremier Carola Schouten

Echte leven

De vicepremier woont inmiddels alweer ruim 27 jaar in Rotterdam West. ‘Ik vind het heerlijk daar. Het zijn de mensen waar ik gelukkig van word, dus dat is geen opgave voor mij om daar te wonen. Ik zie daar alle ups en downs van de samenleving, het echte leven. Ouders delen hun zorgen over hun kinderen met mij, omdat er zoveel verleidingen in deze wereld te vinden zijn. Er zijn allerlei initiatieven gaande, van anonieme voedselvoorzieningen tot moeders die een wijk beter proberen te maken.’

God is erbij

De Bijbel lezen helpt Carola Schouten persoonlijk ook om alles in het juiste perspectief te blijven zien. ‘Als ik de Bijbel lees zie ik door de hele geschiedenis heen dat als het water mensen tot aan de lippen staat, God er steeds is. Mij geeft dat rust, of iets nu wel of niet lukt, uiteindelijk is God er. Het hangt niet van mij of de politiek af of van wie dan ook. We moeten doen wat we kunnen doen. Tegelijkertijd is God er en Hij zal er zijn.’

Zoektocht

En hoe is God erbij als je kijkt naar rampen in Turkije en Syrië en een oorlog in Oekraïne? Presentator Jan van den Bosch houdt deze scherpe vraag voor aan Carola Schouten, want veel mensen vragzen zich toch af of Hij zich soms ook schuilhoudt. ‘Dat is soms een zoektocht en strijd die je voert”, antwoordt ze eerlijk. ‘God belooft dat Hij er is en toch gebeurt er zoveel ellende in deze wereld. Ik heb daar ook geen antwoord op. Toch lees ik in al die verhalen dat God zijn wereld niet losliet. Ik weet ook niet hoe het nu zal gaan, wat dit concreet betekent voor Turkije of Oekraïne. Maar ik heb wel gezien dat God zich aan zijn belofte houdt.’

Foto: Freek van den Bergh

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan